Nieuws chemotherapie


balk2.jpg (42734 bytes)Het darmmicrobioom kan een chemo giftiger maken voor patiŽnten

Onderzoekers aan het Albert Einstein College of Medicine melden dat de samenstelling van de darmbacteriŽn bij mensen kan verklaren waarom sommigen van hen levensbedreigende reacties ervaren na het innemen van een belangrijk medicijn voor de behandeling van uitgezaaide colorectale kanker.

Lees verder


Hoe chemotherapie helpt om kanker van de borst naar de longen te verspreiden

Dezelfde behandeling die borstkanker verzwakt, heeft een donkere kant - het kan de verspreiding van de ziekte naar de longen voeden. Onderzoekers van de Ohio State University bestudeerden de waterval van gebeurtenissen die leidden tot metastatische kanker en hebben aanwijzingen gevonden waarom het gebeurt, waardoor op een dag de kans ontstaat dat de nadelen van medicatie worden verstoord terwijl zij hun kankerbestrijdingseigenschappen voor borstweefsel behouden.

Lees verder


Posttraumatische stress heeft invloed op de cognitieve functie bij kankerpatiŽnten

In een Duitse multisite-studie ontdekte men dat subtiele cognitieve dysfunctie en daling ervan bij patiŽnten met borstkanker grotendeels onafhankelijk waren van chemotherapie maar wel geassocieerd met kankergerelateerde posttraumatische stress. Veel patiŽnten met borstkanker hebben problemen met cognitief functioneren wat aanzienlijk lastig kan zijn.

Lees verder


Lage dosis kankergeneesmiddel kan verspreiding kanker bevorderen

Nieuw onderzoek indiceert dat paclitaxel, de meest gebruikte chemotherapie voor borstkanker, in een bepaalde dosis tumoren onderdrukt, maar dat dit middel, bij lage doses, uitgezaaide kanker naar de lever kan bevorderen. De bevindingen wijzen erop dat het verlagen van de dosering van paclitaxel om toxische bijwerkingen te verminderen, geen veilig strategie is. "Paclitaxel en vergelijkbare cytostatica zijn de eerstelijns middelen die op grote schaal worden gebruikt in de klinische kankerchemotherapie. PotentiŽle risico's en redelijke behandelstrategieŽn met paclitaxel worden breed onderzocht," schreven de auteurs van de studie in FEBS Journal). [Frits Suntjens]


Chemotherapie kan zorgen voor ontwikkeling van borstkanker tumor

Russische wetenschappers hebben ontdekt dat neo-adjuvante chemotherapie bij patiŽnten met borstkanker de ontwikkeling van de tumor kan stimuleren. De resultaten van het onderzoek, geleid door Nicholay Litvyakov, D.Sc., hoofd van het Tumor Virologie Laboratorium bij het Instituut voor Kankeronderzoek en TSU-onderzoeker Marina Ibragimova, zijn gepubliceerd in Siberian Journal of Oncology.

Lees verder


Menselijke neurale stamcellen herstellen beschadigde cognitieve functies als gevolg van chemotherapie

UCI studie onthult hoe zij Ďchemobreiní temperen na kankerbehandelingen

Menselijke neurale stamcelbehandelingen laten veelbelovende resultaten zien om leer- en geheugenachterstand als gevolg van chemotherapie tegen te gaan, volgens onderzoekers van UC Irvine. Bij preklinisch onderzoek met ratten werd ontdekt dat stamcellen, die een week na de voltooiing van een serie chemobehandelingen geÔmplanteerd werden, een reeks cognitieve functies herstelden, zoals een maand later werd gemeten, met gebruik van een uitgebreid programma gedragsonderzoeken.

Lees verder


Vasten verzwakt kanker bij muizen

Nieuw onderzoek laat zien dat korte periodes van vasten net zo goed werken als chemotherapie, en de 2 gecombineerd vergroten de kans op overleven. Zelfs vasten alleen blijkt effectief te zijn tegen diverse soorten kanker bij dieren die kanker hadden, inclusief kanker door menselijke cellen. Het onderzoek in "Science Translational Medicine" wees uit dat 5 van de 8 geteste kankertypen bij muizen reageerden op vasten alleen; net als met chemotherapie, vertraagde het vasten de groei en het verspreiden van de tumoren.

Lees verder

Vertaling Seth
 


Als reactie op chemotherapie schermen gezonde cellen kankercellen af

In de meeste gevallen reageren kankerpatiŽnten in eerste instantie goed op chemotherapie, om dan na enkele jaren de ziekte terug te krijgen. Onderzoekers melden, in de publicatie van Cell van 29 oktober 2010 met een Cell persbericht, het nieuwe inzicht in factoren die het mogelijk maken dat een aantal slepende tumorcellen weerstand tegen de behandeling hebben en daardoor de basis vormen voor een heropleving van de ziekte.

In tegenstelling tot de verwachtingen, blijkt dat het antwoord niet noodzakelijkerwijs te liggen in de kankercellen zelf.

Het bewijs baseert zich op een studie met muizen met lymfoom (vergrote lymfeklieren) waarbij blijkt dat signalen afkomstig van gezonde cellen als reactie op de stress van chemotherapie, de naburige kankercellen kunnen beschermen, zodat het hun lukt om te overleven in een locatie waar ze hun toevlucht nemen.

"Het is een verrassende bevinding, maar het is in overeenstemming met orgaan homeostase (het vermogen van een organisme omstandigheden die de levensfuncties belemmeren binnen bepaalde grenzen te compenseren)," zegt Michael Hemann van Massachusetts Instituut voor Technologie. Om zich te handhaven als orgaan moet het reageren op stressvolle omstandigheden, legt hij uit. "In dit geval, richt de reactie zich op de chemotherapie. De chemotherapie doodt tumorcellen, terwijl het stressreacties uitlokt die een ondergroep van deze tumorcellen in bepaalde locaties beschermen tegen de werking van het geneesmiddel.

Dat stresssignaal, een molecuul genaamd IL-6, staat kankercellen toe in de thymus te overleven. Zij hebben bewijs dat deze overlevende cellen van belang zijn voor progressie van de ziekte, want het verwijderen van thymusweefsel verlengde het leven van deze dieren en ze hadden geen tumor meer.

De onderzoekers toonden verder aan dat de menselijke leverkankercellen ook IL-6 loslaat, wanneer ze behandeld worden met het chemotherapeutische middel doxorubicine. Toen ze chemotherapie combineerden met een behandeling dat IL-6 signalen tegenhoudt, stierven er meer kankercellen.

Als de bevindingen in muizen en menselijke cellen relevant blijken te voor kanker bij de mens, suggereren ze behandelingen die ontworpen zijn om werkzaam te zijn tegen IL-6 mogelijk gecombineerd met chemotherapie om de kans te verkleinen dat de kanker terugkeert. "De aanpak van kanker verloopt meestal via een agens (werkzame oorzaak of kracht)", aldus Hemann."Onze gegevens suggereren dat een combinatie van DNA schadelijke chemotherapie of bestralingplus behandelingen ontwikkeld om pro-overleving routes tegen te gaan, de meest krachtige therapie zou zijn."

Anti-IL-6 behandelingen zijn al in ontwikkeling voor patiŽnten met artritis, aldus Hemann, IL-6 is misschien het meest bekend voor haar rol in de ontsteking.

De resultaten komen op een belangrijk moment. "Hoewel de afgelopen 40 jaar aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij de toepassing van chemotherapie, slagen de meeste chemotherapeutische behandelingsmethoden er uiteindelijk niet in patiŽnten te genezen," schreven de onderzoekers. "Zelfs tumoren die eerst sterke reacties laten zien als antwoord op de therapie, vallen herhaaldelijk terug en zijn dan chemotherapie resistente kwaadaardigheden."

In het verleden waren de meeste studies naar resistentie tegen chemotherapie, gericht op veranderingen binnen de kankercellen zelf. Aangenomen werd dat cellen de medicijnen sneller uitstoten, waaroor de enzymen geactiveerd worden om het chemotherapeutische middel te ontgiften of de activiteit van genen die betrokken zijn bij de celdood kwijt te raken.

Maar recente gegevens suggereren dat er een andere manier was, de weerstand tegen chemotherapie zou kunnen ontstaan door externe factoren, zoals de immuunsignalen moleculen (cytokines)(cellen die biologische signalen doorgeven) of groeifactoren. De nieuwe studie draagt bij aan dat bewijs en is een van de weinige die de rol van de tumor micro-omgeving in de chemotherapeutische uitkomst overweegt, zeggen de onderzoekers. Met andere woorden, het gaat over de locatie.

We laten zien dat resistentie tegen chemotherapie betrekking heeft op waar de tumor is. Er zijn een aantal locaties die van nature beschermend zijn," aldus Hemann.

Hij zegt dat hij verwacht dat dit overlevingsmechanisme een rol kan spelen bij andere vormen van kanker. Hij merkt op dat IL-6 aanwezig is in veel micromilieus in het lichaam. Eerdere studies hebben aangetoond dat IL-6 in het bloed stijgt bij vele kankersoorten. Deze hoge IL-6 niveaus zijn ook gekoppeld aan een slechte overlevingskans en versnelde progressie van de ziekte bij vele kankersoorten, inclusief lymfoom.

Hemann zegt dat de bevindingen aantonen hoe belangrijk fundamentele biologie kan worden voor de ontwikkeling van nieuwe en betere combinatietherapieŽn tegen kanker. Zijn team wil pre-klinische studies uitvoeren om te zien of chemotherapie plus anti-IL-6 therapieŽn de uitkomsten verbeteren bij dieren met een lymfoom en leverkanker.

###

Tot de onderzoekers behoren Luke A. Gilbert en Michael T. Hemann, van The Koch Institute for Integrative Cancer Research at MIT, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.

Contact: Cathleen Genova cgenova@cell.com
+1-617-397-2802 Cell Press

Bron

Vertaling: Pauline Laumans


Chinese kruiden verzachten chemo

Een eeuwenoud Chinees kruidenmengsel werkt effectief tegen bijwerkingen van chemotherapie. Het voorkomt schade aan het maag-darmkanaal, die vaak resulteert in diarree, misselijkheid en overgeven. Bovendien versterkt het de anti-tumorwerking van de chemotherapie: tumoren groeien drie keer langzamer dan bij chemotherapie alleen.

Lees verder


Kanker patienten krijgen de schuld voor het falen van chemotherapie

Conventionele kankertherapieŽn zoals wegsnijden, verbranden en vergiftigen werken niet zo best. (behalve dan voor de bankrekeningen van de uitvoerenden) Chemotherapie heeft een 10% succesratio. (overleven ondanks de gif aanvallen) Nu geven dokters zelfs de schuld aan de kankerpatiŽnt voor het niet aanslaan van de chemo! Ze zeggen dat de patienten te gestrest zijn voor de behandeling, wat in essentie natuurlijk bijna iedereen is als men zo’n boodschap te horen krijgt en je hebt er nooit over nagedacht wat je zou doen als je dit bericht krijgt. Gestreste mensen, zo zeggen de dokters, geven een serie biologische reacties waardoor de chemo en radiotherapie niet aanslaan. Anders is het zeer aannemelijk zo stelden onderzoekers van de Ohio State University zouden beide behandelwijzen een groot succes zijn. Hun advies, stop met intensieve training voor de behandeling en maak je zeker geen zorgen over haarverlies en het eventuele volledige onvermogen om nog te functioneren. (Bron: Molecular Cancer Research, 2010; September 21: doi: 10.1158/1541-7786.MCR-10-0181).

Henk Mutsaers


Leverbescherming met mariadistel tijdens chemo bij leukemie

Suppletie met mariadistel beschermt de lever van kinderen die voor hun acute lymfoblastische leukemie (ALL) behandeld worden met chemokuren.

Lees verder


Chemotherapie helpt tegen kanker…..en de aarde is plat

Kanker is de meest gevreesde ziekte van de moderne samenleving. Een doodvonnis voor velen, omdat effectieve therapieŽn schaars zijn. De Duitser Lothar Hirneise reisde door de wereld op zoek naar succesvolle behandelingsmethoden. Zijn conclusie: iedereen kan een antwoord vinden op kanker. Maar eigenwijsheid is een essentiŽle voorwaarde. Gesprek met een specialist die nooit medicijnen studeerde.

Lees verder


Chemobrains: de keerzijde van het overleven van kanker

Studie toont aan verslechtering van de hersenfunctie na borstkanker therapie heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven

Een van de meest problematische bijwerkingen van de behandeling van kanker , chemobrain - een breed scala van symptomen zoals geheugenverlies,  onvermogen zich te concentreren moeite met denken en andere subtiele cognitieve veranderingen na chemotherapie - serieus vrouwen vermindert de kwaliteit van leven en dagelijks functioneren . Als gevolg hiervan hebben zij een reeks van coping strategieŽn om hun beperkte sociale en professionele leven te beheren nemen.

Borstkanker overlevenden vertellen hun verhaal in een beschrijvende studie (1) van de gevolgen die cognitieve stoornis heeft op het werk van vrouwen, sociale netwerken en contacten met het beroep in de gezondheidszorg . Dr Saskia Subramanian van het UCLA Center voor cultuur en gezondheid in de VS en haar collega's hebben net hun werk online in Springer 's Journal of Cancer Overlevingspensioen .

Een toenemend aantal vrouwen dat borstkanker overleeft. Maar overleven komt met een prijs. Mild Cognitive Impairment na chemotherapie, bekend als " chemobrain "of" chemofog "is een van de meest gemelde symptomen na de behandeling door de overlevenden van borstkanker . Dr Subramanian en collega's het werk blijkt dat deze achteruitgang in hersenfunctie over de verwoestende gevolgen voor de overlevenden van borstkanker ' kwaliteit van leven heeft .

Link

Amber Kesseler


Veroorzaken dode kankercellen na chemotherapie de verspreiding van kanker?

De Universiteit van Alabama in Birmingham (UAB) heeft een toelage gekregen van $ 805,000 voor dit kankeronderzoek.

Onderzoekers van de Universiteit van Alabama in Birmingham (UAB), waar een grote afdeling voor kankeronderzoek is en de afdeling chemie van die universiteit, hebben een toelage gewonnen van $ 805,000 van het Amerikaanse Ministerie met het onderzoeksprogramma ter bestrijding van Borstkanker. De universiteit bestudeert hoe overgebleven dode kankercellen na een behandeling tegen kanker, de verspreiding van kanker naar andere delen van het lichaam stimuleert.

De onderzoekscentra verrichten onderzoek naar hoe geÔnactiveerd of gewijzigd genetisch materiaal (DNA) achterblijft in het lichaam nadat de borstkankercellen zijn blootgesteld aan chemotherapie. Onderzoekers van UAB stellen dat de gewijzigde DNA mogelijk de factor is die de verspreiding van levende kankercellen naar verafgelegen locaties in het lichaam bevordert door middel van een specifiek moleculair traject - een dodelijk proces wat metastase genoemd wordt.

"We komen meer te weten over dit metastase traject wat mogelijk kan leiden tot een verbetering van de preventie, behandeling en nazorg voor miljoenen kankerpatiŽnten", zegt Katri Selander, M.D., Phd., een assistent-professor in de UAB divisie voor bloed- en kankeronderzoek en mede algemeen leidinggevend onderzoeker.

"Wat als door het doden van kankercellen met chemotherapie we per ongeluk DNA structuren overhalen om overlevende kankercellen te laten doordringen naar andere plaatsen? Het idee ligt zwaar op de maag,"zegt Selander. "Deze vraag moet fundamenteel beantwoord worden om de basiskennis te bevorderen en alle risico's en voordelen van kanker behandeling te kennen."

"Dit onderzoek zal mogelijk meerdere wetenschappelijke disciplines betreffen en zal mogelijk op een dag het leven van patiŽnten over de hele wereld verbeteren."

Metastase is oorzaak nummer 1 van herhaling (recidief) van kanker en het falen van de behandeling.
De nieuwe subsidie vergroot de samenwerking in dit onderzoek tussen Selander en haar team van onderzoekers en hen die werkzaam zijn in het laboratorium van David Graves, Phd., voorzitter van de Afdeling chemie van UAB. Graves en zijn team brengen de structuur van het DNA in kaart en andere factoren die metastase veroorzaken in overlevende kankercellen.

Het traject wat geactiveerd wordt door de dode kankercellen wordt bemiddeld in het lichaam door het eiwit "toll-like receptor 9, of TLR9". Dit eiwit is aanwezig in het immuunsysteem en vele kankersoorten. Als TLR9 de metastase verhoogt, zullen onderzoekers werken aan het vinden van gerichte therapieŽn die het traject blokkeren of reguleren, aldus Selander.

De UAB subsidie van het Ministerie met het onderzoeksprogramma ter bestrijding van Borstkanker is gericht op het belonen van innovatieve onderzoeksprojecten die tot grote wetenschappelijke en gezondheids voordelen kunnen leiden.

Over de UAB Hogeschool en Universiteit
De afdeling chemie is gehuisvest in de "UAB College of Arts and Sciences", thuisbasis van academische disciplines waaronder kunst, geesteswetenschappen, wetenschap en het onderwijs. De unieke structuur van het college bevordert onderzoek en studie in zowel K-12 en hoger onderwijs en de cursussen worden gegeven door een faculteit van wereld klasse. In lijn met de UAB geest van onafhankelijkheid en innovatie, moedigt de universiteit leerlingen aan om hun eigen major (vakkenpakket laatste studieperiode) samen te stellen, deel te nemen aan bachelor onderzoek of aan master onderzoek in een versneld vijfjarig programma. Door middel van productieve samenwerkingsverbanden, flexibele curricula en een stevige interdisciplinaire benadering van leren en onderwijzen bereidt het college studenten voor op succes in de altijd veranderende wereldmarkt van commercie en ideeŽn.

Over het integrale kankercentrum van UAB
Het integrale kankercentrum van UAB is een van de 40 kankercentra in de Verenigde Staten dat voldoet aan de strenge criteria van uitgebreide aanwijzingen voor Nationale Kanker Instituten. Het kankercentrum is een leider in grensverleggend onderzoek, het terugdringen van verschillende soorten kanker en toonaangevende patiŽntenzorg toekomstgerichte.

Media Contact: Troy Goodman
Tel.:+1 (205) 934-8938 of + 1 (205) 934-8938
tdgoodman@UAB.edu

Link: http://main.uab.edu/Sites/MediaRelations/articles/77885/Chemotherapie helpt tegen kanker...en de aarde is plat'

Kanker is de meest gevreesde ziekte van de moderne samenleving. Een doodvonnis voor velen,  omdat effectieve therapieŽn schaars zijn. De Duitser Lothar Hirneise reisde door de wereld op zoek naar succesvolle behandelingsmethoden. Zijn conclusie: iedereen kan een antwoord vinden op kanker. Maar eigenwijsheid is een essentiŽle voorwaarde. Gesprek met een specialist die nooit medicijnen studeerde.

Link

Geert


Darmschade bij chemotherapie makkelijker te meten

Mensen die chemotherapie krijgen, krijgen vaak ontstekingen van het slijmvlies in mond en darmen (mucositis). Hierdoor wordt de darmwand doorlaatbaar en kunnen darmbacteriŽn in de bloedbaan komen. PatiŽnten worden dan vatbaar voor infecties. Bovendien gaan patiŽnten braken en krijgen diarree en pijn.

Normaal gesproken wordt dit vastgesteld door de hoeveelheid diarree te meten en de klachten van de patiŽnten te beschrijven, maar dit is arbeidsintensief en weinig betrouwbaar, vooral bij jonge kinderen. Promovendus Michel van Vliet ontdekte dat de concentratie van het aminozuur citrulline in het bloed een goede maat is voor slijmvliesontsteking bij kinderen. Dit is te meten door een keer per dag een beetje bloed te prikken.

Van Vliet toont ook aan dat bij volwassenen en kinderen die behandeld worden met chemotherapeutica, de samenstelling van de darmbacteriŽn sterk verandert. Deze verandering treedt tegelijk op met ernstige mucositis. Vooral de goede darmbacteriŽn die beschermen tegen infecties blijken uit de darm te verdwijnen. Vervolgonderzoek moet uitwijzen hoe je de hoeveelheid goede bacteriŽn kunt behouden bij patiŽnten met chemotherapie.

Michel van Vliet (Utrecht, 1979) studeerde geneeskunde in Groningen. Zijn promotieonderzoek voerde hij uit bij de afdeling Kinderhematologie en Kinderoncologie van het Beatrix Kinderziekenhuis van de Universitair Medisch Centrum Groningen. Van Vliet volgt nu de opleiding tot kinderarts in de Isala klinieken in Zwolle.


Veel gebruikt cytostaticum bij kanker leidt bij ratten tot hersenschade

Riejanne Seigers beschrijft in haar proefschrift een dierstudie waarin een veel gebruikt middel in de kankerbehandeling, methotrexaat (MTX), onderzocht wordt op cognitieve en neurobiologische effecten. Sommige patiŽnten die met chemotherapie voor kanker behandeld zijn, ervaren tot lang na de behandeling problemen met geheugen, concentratie en het tegelijkertijd uitvoeren van meerdere taken. De laatste jaren wordt steeds meer onderzoek verricht naar de oorzaak van deze cognitieve problemen. Uit het onderzoek van Seigers blijkt dat ratten die behandeld werden met een hoge dosis MTX geheugenproblemen kregen. Zij waren minder goed in staat nieuwe taken te leren te opzichte van controledieren en ook hun vermogen om zich een eerder geleerde taak te
herinneren was verminderd.

Link


Boek tip: SuperFreakonomics

Auteur: Levitt, Steven D.
ISBN/EAN: 9789023450436

Wie door deze economische bril naar het veelvuldig voorschrijven van chemotherapie aan kankerpatiŽnten kijkt, komt uit op de drijfveren van artsen. De effectiviteit van de chemotherapie kan het gebruik ervan niet verklaren: onderzoek bewijst vooral dat de therapie in de meeste  gevallen niet werkt. Het antwoord zoeken Levitt en Dubner in het extra inkomen die deze therapie oncologen oplevert en hun onvermogen te zeggen dat er tegen sommige kankers gewoon niets is te doen.

Tip: Riet van Vlijmen


Chemotherapie tegen zaadbalkanker veroorzaakt op lange termijn neurologische schade

In de uitgave van 25 november 2009 van het nationale kanker instituut is een artikel gewijd over het lange termijn effect van chemotherapie bij zaadbalkanker. De mannen kregen op cisplatine gebaseerde chemotherapie tegen zaadbalkanker. De neven effecten van mannen die deze chemotherapie tegen zaadbalkanker kregen ten opzichte van mannen die dit niet kregen zijn verkleuring van handen en voeten bij koude en verminderd gehoor.

Chris Nederhorst


Most Cancer Patients Die of Chemotherapy

Does the mainstream media ever report about the overwhelming scientific evidence that shows chemotherapy has zero benefits in the five-year survival rate of colon cancer patients? Or how many oncologists stand up for their cancer patients and protect them against chemotherapy treatment which they very well know can cause them to die far more quickly than if they received no treatment at all?

Link


Tumoren kunnen resistent worden

De zoektocht naar chemotherapie zonder bijwerkingen op basis van het molecuul Eg5 is een stuk moeilijker geworden. Het molecuul is toch niet de gehoopte achilleshiel van tumorcellen. Onderzoekers van de afdeling Medische Oncologie van het UMC Utrecht beschrijven dat in het tijdschrift Current Biology van 8 oktober. Promovendus Marvin Tanenbaum is eerste auteur van het artikel. Veel antikankermedicijnen remmen de celdeling en doden zo sneldelende kankercellen. Deze middelen hebben echter vaak bijwerkingen in gezonde, niet-delende cellen. Wetenschappers zoeken daarom naar middelen die allťťn ingrijpen op de celdeling. Stoffen die het molecuul Eg5 remmen vormen een van die veelbelovende nieuwe kankermedicijnen. Eg5 speelt een cruciale rol bij de celdeling en omdat tumorcellen veel delen zou een Eg5-remmer specifiek tumorcellen kunnen doden. Meerdere farmaceutische bedrijven testen momenteel Eg5-remmers in klinische trials. Onderzoekers van het UMC Utrecht zetten dit onderzoek op losse schroeven. Zij laten in een artikel in Current Biology zien dat tumorcellen het namelijk ook zonder Eg5 kunnen stellen. Het molecuul Kif15 blijkt de functie van Eg5 over te kunnen overnemen. Dat is tegelijk goed en slecht nieuws. Het betekent dat tumoren resistent kunnen worden tegen Eg5-remmers. Maar het biedt ook een aanknopingspunt voor nieuwe kankertherapie: gelijktijdige remming van Eg5 ťn Kif15. Beide stoffen zijn nodig tijdens de celdeling. Tijdens de celdeling verdubbelt het DNA van een cel en moet het gelijk verdeeld worden over de twee nieuwe cellen. Het eiwit Eg5 bestuurt de vorming van trekdraden die het DNA uit elkaar halen en verdelen over de nieuwe cellen. Zonder Eg5 mislukt de celdeling en gaat de cel dood. Dat was althans het idee. Onderzoekers van het UMC Utrecht spoorden het Kif15-eiwit op. Kif15 is normaalgesproken niet cruciaal voor de celdeling, maar nu blijkt dat Kif15 het werk van Eg5 helemaal kan overnemen. Hierdoor kunnen tumorcellen die behandeld zijn met Eg5-remmers mogelijk toch weer delen. Gelijktijdige remming van Eg5 en Kif15 leidt er in deze cellen dan alsnog toe dat delende cellen afsterven. Diverse vormen van chemotherapie, zoals bijvoorbeeld taxol, ontlenen hun werking aan het blokkeren van de celdeling door de vorming van trekdraden (of microtubuli) te bemoeilijken. Deze microtubuli zijn echter ook belangrijk voor gewone, niet delende, cellen in het lichaam, vandaar dat chemotherapie vaak veel bijwerkingen heeft. Het eiwit Eg5 leek alleen in delende cellen een rol te spelen en daarom een ideale kandidaat voor chemotherapie met minder of geen bijwerkingen. Dat blijkt dus toch niet het geval te zijn. Prof. dr. Renť Medema van de afdeling Medische Oncologie van het UMC Utrecht leidde het onderzoek.


Chemo tegen Hodgkin verhoogt kans op tweede tumor

PatiŽnten die voor Hodgkin lymfoon (kanker) of teelbalkanker met bestraling of chemotherapie worden behandeld lopen jaren na de behandeling een grotere kans op hart- en vaatziekten of een tweede tumor.

Link


Galvano therapie of chemo?

Beste Ron

Wat mij verbaasd, is dat er nog niemand vanuit de media in Nederland iets heeft geschreven over GALVANO therapie, die ik met succes in 1994 heb ondergaan tijdens mijn BORSTKANKER, en ben het levende bewijs dat deze therapie ook genezend werkt, zonder mijn lichaam te belasten met al de CHEMICALIEN van de CHEMO therapie behandelingen en dergelijke!

Voor zwangere vrouwen die tijdens hun zwangerschap BORSTKANKER hebben, zou GALVANO therapie een heel goed alternatief kunnen zijn, voor zowel de moeder als het ongeboren kind. Het ongeboren kind wordt al vergiftigd door de CHEMO therapie met de nodige lichamelijke gevolgen, misschien wel tot de dood erop volgt,  want de moeder moet een keuze maken, CHEMO? helaas kan ze niet zelf kiezen er wordt haar meestal geen andere (GALVANO) therapie aangeboden nu ze zwanger is en BORSTKANKER heeft.

Misschien kan de Pink Ribbon in het a.s oktober nummer er aandacht aan besteden? We lezen nu al jaren in de media wat de vreselijke ervaringen zijn van de patienten die borst/kanker hebben, het immuunsysteem meestal niet genoeg weerstand kan bieden, en de kwaliteit van het leven mega achteruit gaat, tot helaas in veel gevallen de veel te vroege dood erop volgt, meestal als gevolg van de CHEMO, OPERATIES &-BESTRALINGEN.

Voor meer GALVANO therapie info, zijn er diverse websites. IN de ST. Georg Klinik Bad Aibling daar heb ik mijn GALVANO therapie behandelingen met succes ondergaan.Hopelijk kan in de nieuwe Pink Ribbon meer aandacht besteed worden aan COMPLEMENTAIRE therapien, waardoor de borst/kanker patient misschien eindelijk THERAPIEVRIJHEID heeft.

Groeten Alie uit AustraliŽ
http://www.kankervoorbij.com/mijn-nieuwe-leven-na-borstkanker.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Remak_(Arzt)
http://www.galvano-therapie.de/eng/index.php
http://www.krebstherapie-beratung.com/allgemein/705,galvanotherapie/


Chemotherapy with Bevacizumab Increases Risk of Blood Clots in Arteries

Treatment with chemotherapy and bevacizumab, an anticancer drug, is associated with a greater risk of blood clots in patients’ arteries compared with treatment with chemotherapy only, according to a study published online August 7 in the Journal of the National Cancer Institute.

Lees verder


Quick Formula Could Forecast Which Cancers Chemo Could Kill

Researchers at the University of Rochester Medical Center have coined a simple formula that predicts how well a certain chemotherapy will work for targeting brain and other nervous system cancers. The formula, which will publish in mid-July in Cancer Chemotherapy and Pharmacology, is pegged to two important proteins that compose such hard-to-kill tumors – one of which, ironically, makes them so drug-resistant in the first place.

Lees verder


Surprising side effect of chemotherapy

Anthracyclines is a type of chemotherapeutic drug that has been used in the treatment of various forms of cancer, including acute myeloid leukaemia (AML), for decades. Still, it is not known exactly how the anthracyclines put cancer cells out of action, nor do we know why some patients eventually become resistant to this chemotherapy. A group of researchers at the departments of biomedicine and medicine has looked into the matter.

Lees verder


Waarom kanker terugkomt na Chemotherapie, Radiatie of Chirurgie?

Een van de meest voorkomende problemen bij kankerpatiŽnten die ervoor kiezen conventionele kankertherapie te ondergaan is de terugkeer van de ziekte. Zij denken de kanker te hebben verslaan met chemotherapie, radiatie of chirurgie om echter te ontdekken dat een paar jaar later de ziekte weer de kop opsteekt, meestal in de longen, de hersenen of zelfs in de voortplantingsorganen.

Lees verder


Can you trust chemotherapy?

Does the mainstream media ever report about the overwhelming scientific evidence that shows chemotherapy has zero benefits in the five-year survival rate of colon cancer patients? Or how many oncologists stand up for their cancer patients and protect them against chemotherapy treatment which they very well know can cause them to die far more quickly than if they received no treatment at all? Can you trustingly place your life into their hands when you know that most of them would not even consider chemotherapy for themselves if they were diagnosed with cancer? What do they know that you don't? The news is spreading fast that in the United States physician-caused fatalities now exceed 750,000 each year. Perhaps, many doctors no longer trust in what they practice, for good reasons. "Most cancer patients in this country die of chemotherapy... Chemotherapy does not eliminate breast, colon or lung cancers. This fact has been documented for over a decade. Yet doctors still use chemotherapy for these tumors... Women with breast cancer are likely to die faster with chemo than without it." - Alan Levin, M.D.

Lees verder


EPO Prevents Chemotherapy Cardiotoxicity, Study Suggests

Researchers at the University of Grenoble, in France, have discovered that erythropoietin administration prevents acute cardiotoxic effects induced by doxorubicin and trastuzumab exposures. Although rare, cardiotoxicity is a serious complication of cancer treatment. Indeed, the use of chemotherapeutic agents such as anthracycline or trastuzumab in oncology is limited by their cardiac toxicity. Therefore, it is of interest to identify new protective agents preventing these adverse effects.

Lees verder


New test may prevent some newly diagnosed breast cancer patients from having to undergo chemotherapy

Scientists at the UCD Conway Institute and St Vincent’s University Hospital have developed a test for newly diagnosed breast cancer patients that could help some women avoid chemotherapy.

Lees verder


 

 

 


View My Stats