Nieuws wetenschap


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Is moderne wetenschap is gebaseerd op tien dogma's ?

Op 13 januari 2013, gaf Rupert Sheldrake op TEDxWhitechapel een provocerende gesprek waarin hij suggereert dat de moderne wetenschap is gebaseerd op tien dogma's, en het geval wil dat geen deze ooit weer gecontroleerd worden. Volgens hem hebben deze dogma's het nastreven van kennis hebben tegengehoden. Dit inbegrip van, bijvoorbeeld, dat de natuur mechanische en doelloos is, dat de wetten en constanten in de natuur vastgestelde waarden hebben en dat paranormale verschijnselen, zoals telepathie onmogelijk zijn.

Lees verder


Meer dan de helft van medicijnonderzoeken wordt niet gepubliceerd


Weefsels kunnen diverse mechanismen gebruiken om verloren cellen te vervangen

Prof. Hans Clevers bespreekt de rol van stamcellen in weefselvernieuwing in een deze week in Science Perspectives gepubliceerd artikel. Clevers, groepsleider aan het Hubrecht Instituut en hoogleraar Moleculaire genetica bij de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht, stelt dat er mogelijk geen algemene regels zijn voor hoe weefsels worden vernieuwd.

Lees verder


Holisme & Wetenschap

Het bestaande wereldbeeld, het 'wetenschappelijk' materialistisch reductionisme steunt op vier aannames, die algemeen als onomstotelijke, absolute waarheden worden gezien, maar feitelijk achterhaalde geloofsovertuigingen blijken te zijn. Daarmee is dat wereldbeeld feitelijk een pseudowetenschappelijk geloof.

Lees verder


Wetenschap en geneeskunde hebben een 'publicatie vervuilings' probleem

Dr. Arthur Caplan waarschuwt dat plagiaat, fraude en roofzuchtig publiceren de betrouwbaarheid van het onderzoek in gevaar brengen. De wetenschappelijke gemeenschap wordt geconfronteerd met een 'pollutie probleem' in de wetenschappelijke publikatie, ťťn dat een ernstige bedreiging is voor "betrouwbaarheid, het nut en de waarde van de wetenschap en de geneeskunde", aldus ťťn van de toonaangevende medische ethici van het land.

Lees verder


Mannen plegen vaker wetenschappelijke fraude dan vrouwen

Wangedrag gebeurt over heel het loopbaanspectrum, van stagiaires tot senior wetenschappers.

Mannelijke wetenschappers zijn veel meer geneigd om fraude te plegen dan vrouwen en de fraude gebeurt over heel het loopbaanspectrum, van stagiaires tot seniors. De analyse van professioneel wangedrag werd mede geleid door een onderzoeker aan het Albert Einstein College of Medicine van de Yeshiva University en is vandaag gepubliceerd in het online tijdschrift mBIO.

Lees verder


Sponsoring door de industrie leidt tot vertekening van de gerapporteerde bevindingen van klinische proeven

Volgens een nieuw Cochrane systematisch review geven studies gesponsord door de industrie een gunstiger beeld van de effecten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen dan degene die niet gesponsord worden. De onderzoekers pleiten voor een herziening van de manier waarop een industrieel vooroordeel wordt behandeld in medische richtlijnen en recensies. De uitkomsten van klinische studies beÔnvloeden de aanbevelingen die artsen maken over medicijnen en andere medische ingrepen. Daarom is het belangrijk dat proeven worden ontworpen, uitgevoerd en gerapporteerd zonder voorkeur voor bepaalde producten. Dat proeven steeds gesponsord worden door de industrie maakt het moeilijk te waarborgen dat dit altijd het geval is. Een industriŽle sponsor kan de resultaten beÔnvloeden en hoe ze worden gepresenteerd om zijn producten in een beter daglicht te stellen, bijvoorbeeld door het selectief rapporteren van positieve resultaten.

Lees verder


The Third Pillar of Science

Take a glimpse into how scientists and researchers are racing to find answers to important problems that impact our lives. See a snippet of a documentary that depicts how scientific discovery can be accelerated by combining theory and experimentation with computing to fight cancer, prevent heart attacks, and spur new advances in robotic surgery. Watch the full episode here: www.nvidia.com/the-race-for-better-scien≠ce


Lies, Damned Lies, and Statistics: The misapplication of statistics in everyday life

Statistics play an influential role in persuading public opinion on issues ranging from birth control to terrorism. However, sometimes these so-called statistical calculations and discoveries need to be taken with a grain of salt. This lecture will examine the application of statistics in American media and give examples of where statistics has been grossly misused. Talithia Williams, Ph.D. is an assistant professor in the Mathematics department at Harvey Mudd College. Formerly with NASA Jet Propulsion Laboratory and NASA Johnson Space Science Center, she has also spent time researching with the National Security Agency. Recent research on modeling cataract surgical rates in Africa is leading to a more effective means of deploying resources to eliminate blindness deriving from the disease.


Wetenschappers ontdekken dat handen licht uitstralen

Handen stralen licht uit. Niet zichtbaar, maar met speciale apparatuur meetbaar. Deze bevinding kan mogelijk gebruikt worden voor de diagnose van ziekten.

Lees verder

Jan Slemmer


Wetenschapper maakt furore ivm zwaartekracht

De 48-jarige Erik Verlinde beweert dat zwaartekracht een illusie is. Hij is een gewaardeerd theoreticus en doceert fysica aan de universiteit van Amsterdam. Zijn stelling leidde tot groot tumult onder zijn collega’s.

Link

Nelly Busschots


Can gas bubbles sink ships? - Bermuda Triangle - BBC

A team of marine experts conduct an experiement to see if gas bubbles can sink ships. Great video from BBC show Bermuda Triangle.


Anthony Atala on growing organs

Anthony Atala's state-of-the-art lab grows human organs -- from muscles to blood vessels to bladders, and more. At TEDMED, he shows footage of his bio-engineers working with some of its sci-fi gizmos, including an oven-like bioreactor (preheat to 98.6 F) and a machine that "prints" human tissue.


Een chilling effect?

Sommige prominente onderzoekers en Britse groepen klagen dat Britse wetten op het gebied van smaad en laster onderzoekers en wetenschappelijke tijdschriften dwingen om wetenschappelijk materiaal te censureren of te bewerken.

Link

Constans Kootstra


How The Universe Works - Black Holes


Craig Venter unveils "synthetic life"

Craig Venter and team make a historic announcement: they've created the first fully functioning, reproducing cell controlled by synthetic DNA. He explains how they did it and why the achievement marks the beginning of a new era for science.


Bedrijven beÔnvloeden wetenschappelijk onderzoek significant,
zelfs het wetenschappelijk onderwijs

Beste mensen,

Hoe verontrustend is het dat de tweede kamer zich liet voorlichten door onderzoek gefinancierd door Monsanto? En m.b.t. andere vraagstukken over bijvoorbeeld de veiligheid van voedsel, medicijnen enz? Naar mijn idee behoorlijk. zeker met een bedrijf als Monsanto en met mij denken vele onderzoekers dit,Een kleine greep uit een aantal onderzoeken over dit onderwerp. Het spreekwoord ‘’wiens woord men spreekt, wiens brood men eet’’ is helaas te vaak waar.

Wetenschappelijk onderzoek dat wordt gesponsord door bedrijven die belang hebben bij een positieve uitkomst, geven significant vaker resultaten die in het voordeel zijn van die sponsor. Dat schrijven onderzoekers van het Children's Hospital in Boston en het Center for Science in the Public Interest in het blad PLoS. [Link]. De uitslag van wetenschappelijk onderzoek valt gunstiger uit voor een geneesmiddelenfabrikant als deze het onderzoek financiert. Dat is gebleken uit Duits onderzoek. [Link]

Wie betaald, bepaald. [Link]

''binson werkte een jaar intensief aan 'De Medicijnenmafia'. Hij sprak met tientallen mensen van de industrie en de medische wereld. Het boek beschrijft gedocumenteerd hoe de internationale bedrijfstak
producten aan de man brengt. Vrienden heeft hij er niet door gekregen in die sector. Maar erg veel last heeft de bedrijfstak ook niet van het boek gehad, denkt hij. ,,Ach, de macht van deze industrie is zo
groot. Er is zo'n enorm kapitaal beschikbaar. In het Amerikaanse congres lopen 1100 lobbyisten van de farmaceutische industrie op 435 senatoren, dat is meer dan twee op ťťn.'' [Link]

Dit slaat zelfs door in ons onderwijs en de politiek vind het allemaal prima. De ‘commercialisering’ van wetenschappelijk onderwijs  Op verschillende universiteiten voerden studenten al kleine losse acties tegen de commercialisering van onderwijs. Nu komen ze steeds meer in georganiseerd verband bij elkaar in zogenaamde Kritische Studenten-groepen waar ze discussiŽren over politiek en plannen maken voor actie. Ze protesteren tegen het gebrek aan democratie op de universiteit, het wanbeleid van het bestuur en de idiote plannen van de onderwijsminister. Gevolgen van commerciŽle belangen. [Link]

Ron Slaats


Stare at the Sun: New NASA close-up images of solar flares released

NASA has released stunning, detailed images of the sun taken by the Solar Dynamics Observatory. These are the first pictures to be shown to the public. Launched in February, the satellite is expected to return high-resolution images of the sun for the next five years.


Michael Specter: The danger of science denial

Vaccine-autism claims, "Frankenfood" bans, the herbal cure craze: All point to the public's growing fear (and, often, outright denial) of science and reason, says Michael Specter. He warns the trend spells disaster for human progress.


The Human Body-Life Story

The Human Body documentary is the sort of televisual undertaking that continues to justify the BBC licence fee. Presented by Robert Winston, it takes us on a journey from birth to death using time-lapse photography, computer graphics and various state-of-the-art imaging techniques to explore every aspect, every nook and crevice of the human body in its various stages of growth, maturity and eventual decay. Conception, toddlerhood, the awkward growing pains of adolescence, the incredibly complex workings of the brain (which burns up more energy than any other part of the human body, viewers of daytime TV included, apparently) and finally death are vividly depicted and explained. Winston's lucid, avuncular tones make The Human Body accessible to an intelligent 10-year-old and ages upward, though the more squeamish viewer might baulk at scenes of food being digested, or childbirth in all its inevitable messiness. Statistics abound--the average human will eat for three-and-a-half years during his or her lifetime, eat 160kg of chocolate and spend six months on the toilet. Though heart-warming in that it shows the commonality of human experience, The Human Body is also a potentially depressing reminder of our frail physicality and mortality. However, the most moving programme here features Herbie, a cancer victim who, in agreeing to have his last moments filmed as he lies dying in a hospice, has perhaps achieved a deserved immortality through this programme.


Quest for the Higgs

In 1999 my father Martinus Veltman won the Nobel Prize in physics and quite quickly it became apparent that I had no idea for what. In fact, it's fair to say that barely anyone today knows much about the present forefront of physics. This was not always the case. There was a great celebration and basic public understanding of physics in the early 20th century. The celebrity of Einstein and his theory relativity, the discoveries of the structure of the atom and of course the atomic bomb. The general public knew to some extent the idea of fusion, a nucleus surrounded by electrons, etc.. But since then, the last 60 plus years of discovery has gone into a realm of mystery. Quarks, Leptons, Higgs, Quantum Mechanics, Weak Force, Gauge Theory, and the list of mysterious terms goes on and on. However, my dad believed that we are at a point where the picture of particle physics has gotten quite clear and can be explained to the layman... me! We decided to make an educational film and the task of writing it fell upon me.

What followed was two years of intense learning. Reading one layman book after another and asking my dad numerous questions. Of particular help was in fact my dad's book "Fact and Mysteries of Particle Physics." A complex book but it is all there without crazy mathematical formulas. The Eureka moment of how to explain Particle Physics came with the book QED by Richard Feynman. In the foreword he explains that he was asked by a friend to explain Quantum Mechanics. He said he would only if they accept everything he says as truth and not question him. If you do that, and stick with it, it will make sense once you get the whole picture. The problem with Quantum Mechanics is that you have a knee jerk reaction to it that says it's wrong. It is not wrong but simply a different way of thinking. Just show everything the way it really is (however complex you think it is) and sure enough, people get it. All these other layman books fear people are too stupid and can't understand so they muddle everything with stupid patronizing analogies. Analogies have their place but a Quark is not an orange, it's a Quark.

Eventually I scripted a 9 chapter educational film. We start with the basic structure of the atom and from there we go into the world of creating particles, Quantum Mechanics and piecing together the Standard model. The conclusion would be the explanation of the Higgs particle and the current hunt for it. The hope would be that people could see this film and be able to understand and get quite excited when they read the headline: 'The Higgs has been discovered'. I would have to say that it is the Physics Community responsibility to explain to the public at large just what they are doing. Unfortunately most don't get that and we had a terrible time getting any sort of funding. My dad and me decided to make the first chapter of our educational film ourselves. We wanted to illustrate that Particle Physics can be taught and explained to the laymen. The key to explaining Particle Physics and the world of Quantum Mechanics is to simply show everything WITHOUT PATRONIZING ANALOGIES. In other words, dont underestimate the intelligence of your audience.

After years of trying to sell this educational film (and yes, we tried PBS numerous times), we got nowhere even though everyone we showed it to 'got it' and wanted to see more. But, to no avail. I finally decided to put it up on YouTube and over time just more and more people started watching it. It's taken my dad and me by surprise. I cannot describe just how excited I am when I see comments saying, "I finally get it". Thanks to YouTube though it shows that there is a thirst for knowledge and a market for educational films. Unfortunately, I don't know how to translate that into making more. People want more and we would love to but there's no funding. If you do know of some way to get more funding, please don't hesitate to contact me. At the very least support our sponsors. We would love to continue the movie.

Martijn Veltman


Ethische principes uit richtlijnen voor medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen soms discutabel

In haar proefschrift stelt Rieke van der Graaf twee extreme visies op de ethiek van medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen bij. Volgens de eerste visie is medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen nauwelijks ethisch problematisch nu we internationale ethische richtlijnen voor onderzoek hebben. Uit haar proefschrift blijkt echter dat ethische principes uit richtlijnen soms discutabel zijn of botsen met ethische principes uit andere richtlijnen. Ook geven artsen in medisch wetenschappelijk onderzoek behandelingen aan patienten die ze als behandelend arts van die patienten nooit hadden gegeven. Deze spanning wordt vaak weggeredeneerd door een beroep op equipoise, het principe dat er oprechte onzekerheid moet zijn in de medisch professionele gemeenschap over de beste behandeling voordat patienten in een studie worden geincludeerd.

Van der Graaf beargumenteert echter dat de traditionele interpretatie van equipoise de spanning niet vermindert. Volgens de andere visie is onderzoek met mensen inherent problematisch vanwege onoplosbare ethische spanningen. Van der Graaf beargumenteert dat deze spanningen kunnen worden verminderd door een verbeterd begrip van equipoise. Ze betoogt ook dat proefpersonen in veel gevallen niet louter als middel worden gebruikt om de doelen van anderen te bevorderen. Daarnaast laat ze zien dat onderzoek met mensen steeds meer als een gewone in plaats van een buitengewone praktijk in de samenleving lijkt te worden beschouwd. Deze bevindingen kunnen mogelijk de bereidheid vergroten om deel te nemen aan onderzoek.

Universiteit Utrecht


The Religion of Science? - David Sloan Wilson

Evolutionary biologist David Sloan Wilson presents the notion of science as a religion. "Science is just like a religion, but its god is the truth." The Forum's year-long exploration of religion launches with a program featuring distinguished philosopher and cognitive scientist Daniel Dennett and noted evolutionary biologist David Sloan Wilson. They are joined by additional participants to discuss questions such as: What is the nature and purpose of religion? Is it a product of our evolution and something we can now do without? Is it a system of belief and practice that humans require in order to build communities and construct meaning for their lives? What in human make-up renders religion possible? How has religious belief developed and changed over the years, and how does it continue to do so? - CUNY  David Sloan Wilson uses evolutionary theory to explain all aspects of humanity in addition to the rest of life, as he recounts for a general audience in Evolution for Everyone: How Darwin's Theory Can Change the Way We Think About Our Lives (Bantam 2007). He is a distinguished professor of biology and anthropology at Binghamton University, part of the State University of New York. He publishes in anthropology, psychology, and philosophy journals in addition to his mainstream biological research. His academic books include Unto Others: The Evolution and Psychology of Unselfish Behavior (with Elliott Sober, Harvard 1998), Darwin's Cathedral: Evolution, Religion, and the Nature of Society (Chicago, 2002), and The Literary Animal: Evolution and the Nature of Narrative (co-edited with Jonathan Gottschall, Northwestern 2005). Wilson also directs EvoS, a campus-wide program that uses evolutionary theory as a common language for the unification of knowledge.

Link


TV - Holland Doc: Higgs

Documentaire van Hannie van de Bergh, Jan van den Berg over de nieuwsgierigheid, passie en verbeeldingskracht van wetenschap. Een documentaire over de zoektocht naar het Higgs-deeltje. Ook wel The God Particle genoemd. De missing link uit de deeltjesnatuurkunde. Bij CERN, het natuurkundig laboratorium op de grens van Frankrijk en Zwitserland, wordt het grootste onderzoeksproject uit de geschiedenis voorbereid: de krachtigste deeltjesversneller ooit. Duizenden wetenschappers uit de hele wereld werken er samen om te zoeken naar het Higgs-deeltje; een speld in miljoenen hooibergen. Gedurende vier jaar filmden de makers de laatste voorbereidingen voor dit gigantische experiment en creŽerden zij een filmische ontdekkingsreis naar het hart van de verbeelding. De film volgt professor Stan Bentvelsen, programmaleider van de Nederlandse onderzoeksgroep bij CERN. Hoe hij zijn team voorbereidt op de start van het experiment. En op de wetenschappelijke competitie om als eerste Higgs te vinden. Ondertussen leggen internationale wetenschappers uit wat een Higgs-deeltje eigenlijk is. En vertelt Peter Higgs, de Schotse natuurkundige naar wie het deeltje is vernoemd, hoe hij in de zomer van 1964 tot zijn baanbrekende ontdekking kwam.

Link


Wetenschap is kinderspel

Alles in de natuur werkt verbluffend eenvoudig. Maar de theorieŽn hierover zijn vreselijk complex. Deze ingewikkelde verklaringen kloppen dus gewoon niet. Ze zijn ontstaan door een verkeerde bril. Het boekje "Natuurlijk werkt het zo!" laat zien dat wetenschap kinderspel wordt wanneer we door een andere bril kijken. Iedereen kan alle ?moeilijke? vraagstukken oplossen, wanneer we de nieuwe bril opzetten. We begrijpen dan gelijk hoe kanker te genezen, of hoe te voorkomen dat we er steeds ouder uit gaan zien. Dit dunne boekje (van slechts 28 bladzijden) is bedoeld om de wetenschap weer terug te geven aan iedereen (vanaf dertien jaar). We hebben immers allemaal het recht om te weten hoe we zelf werken, zodat we onze gezondheid en toekomst zelf kunnen waarborgen.

Download PDF

Johan Oldenkamp


Wetenschappelijke dwaling

Nog steeds zijn onze wetenschappen gebaseerd op aannames die inmiddels volkomen onjuist blijken te zijn. Deze aannames zijn afkomstig van ‘grote’ namen, die echter allen megagrote denkfouten maakten. We hebben het hier over Louis Pasteur, Charles Darwin, Renť Descartes, Sigmund Freud en Albert Einstein. Louis Pasteur (1822 – 1895) beweerde dat ziekte van buiten komt. Nu weten we dat ziekte altijd en alleen van binnenuit kan komen. Maar onze ziektezorg is nog steeds - al 144 jaar lang - gebaseerd op het idee dat ziekte van buiten zou komen. Pasteur schijnt op zijn sterfbed zijn blunder te hebben ingezien. Hoe lang duurt het nog voordat onze overheid dat ook doet? Of spelen hier misschien financiŽle belangen waardoor we de waarheid niet mogen zien?

Link

Geert


 

 

 


View My Stats