Nieuws Zomertips


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


TV - Zembla - Kind van de rekening

De gevolgen van de marktwerking in de pleegzorg: Judith Stoker is pleegmoeder van twee jongens en een meisje, tieners die al jarenlang bij haar opgroeien. Ze is stomverbaasd als ze eind mei te horen krijgt dat de zorg voor de drie pleegkinderen te duur is geworden. Althans, dat vindt jeugdzorg organisatie Horizon. Judith runt met haar man voor Horizon een projectgezin, waar pleegkinderen wonen die door hun complexe gedrag eigenlijk naar een instelling moeten maar met de juiste begeleiding tůch in een gezin kunnen opgroeien. Dat is beter voor de kinderen en bovendien goedkoper. Toch besluit Horizon om deze gezinshuizen, waar meer dan dertig kwetsbare kinderen wonen, te sluiten. ZEMBLA onderzoekt hoe dat kan.

Link


Winst maken in de zorg - Zondag met Lubach

Minister Schippers moet de zorgkosten beteugelen, volgens Wikipedia. En dat terwijl er in de zorgsector soms meer dan 20% winst wordt geboekt. Hoe kan dat dan? Arjen laat zien hoeveel een arts mag declareren bij een behandeling aan de hand van hoe lang de behandeling duurt. Als je vervolgens kijkt wanneer behandelingen worden gestopt blijkt dat een compleet ander patroon te zijn dan bij artsen die in loondienst werken. Waar komt dit onder andere door? Het stoplichtsysteem - een van de vele mazen in de zorgwet.


Waarom adviseren artsen geen plantaardig dieet - Jim Bennie MD


Geluidsopname bij gesprek met arts kan nuttig zijn voor patiŽnt

Het maken van een geluidsopname van een gesprek met een arts - om dat thuis nog eens af te luisteren Ė is toegestaan en kan de patiŽnt helpen om zijn gedachten op een rij te zetten en beslissingen te nemen. Dat schrijft minister Edith Schippers (VWS) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder


Bescherm de digitale patiŽnt

Het Rathenau Instituut publiceert 'De meetbare mens', een e-boek met praktijkvoorbeelden over het digitaal meten van het zieke en gezonde lichaam. Het boek maakt duidelijk dat politiek, bedrijfsleven en maatschappij niet hoeven te wachten op ontwikkelaars van apps, armbandjes, mobiele meetapparatuur en websites.

Lees verder


Zet bonus op het beter maken van patiŽnten

Dat stelt de vereniging van Vrijgevestigd Medisch Specialisten (VVMS). Door zorg (o.a. ziekenhuizen ,directies en artsen) te belonen voor het 'beter maken van patiŽnten' krijgt de patiŽnt ťn kwaliteit en inzicht in waar zorg echt het beste is tegen de beste kosten. Nederland gaat hard onderuit qua zorg

Lees verder


Helft Nederlanders vindt kinderen verantwoordelijk voor zorg ouders

De helft van de Nederlanders vindt dat kinderen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun ouders. Vooral jongeren zijn van mening dat volwassen kinderen voor hun ouders moeten zorgen als dat nodig is. Het zijn echter vooral 45-plussers die daadwerkelijk te maken krijgen met ouders of schoonouders die hulp nodig hebben, blijkt uit onderzoek van CBS.

Lees verder


Ondersteuning nodig bij de WLZ ?

Bij het Adviespunt Zorgbelang kunt u terecht met uw vraag of klacht over de zorg. Onze medewerkers kennen uw patiŽntenrechten en de zorgsector in iedere regio. Voor iedereen die onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) valt biedt Zorgbelang sinds 1 maart gratis onafhankelijke cliŽntondersteuning. Zorgbelang Nederland is een samenwerkingsverband van de zorgbelangorganisaties.

Lees verder


Nieuwe Menzis reclame - De Speld


Zorglasten per Nederlander ruim 5 300 euro

De totale zorglasten per Nederlander bedroegen in 2014 gemiddeld ruim 5 300 euro. In 2006, het jaar dat de Zorgverzekeringswet (Zvw)werd ingevoerd, was dit bijna 4 000 euro. Dit meldt CBS in de publicatie ĎOntwikkeling en financiering van de zorglasten sinds 2006í.

Lees verder


Werkdruk verpleegkundigen onveranderd hoog

Alle goede intenties ten spijt, anno december 2015 is de werkdruk onder verpleegkundigen nog altijd onveranderd hoog. Dat stelt Ad Verwijs, directeur Zorg bij Aethon.

Lees verder


Ondersteuning MEE op grote schaal ingekocht voor Wlz

Ook in 2016 ondersteunt MEE cliŽnten met een Wlz indicatie
MEE zet haar expertise in om meedoen mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Ook voor 2016 zijn alle twintig MEE-organisaties door zorgkantoren ingekocht om onafhankelijke cliŽntondersteuning te bieden aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg.

Lees verder


GezondheidsCoŲperatief Nederland & de nieuwe zorgverzekering

In de 'puzzelmaand' december (ivm het kiezen van een zorgverzekeraar) gaan we een paar handvatten geven waar je op kunt letten bij het maken van die keuze. Wij, de initiatiefnemers, blijven verder werken aan het realiseren van een nieuwe zorgverzekering, de GezondheidsVerzekering, wat het puzzelen, als het goed is volgend jaar, veel makkelijker gaat maken.

Lees verder


Petitie AzG voor onafhankelijk onderzoek Kunduz naar Witte Huis

Artsen zonder Grenzen heeft vandaag op het Witte Huis in Washington een petitie aangeboden. Daarin roept de organisatie president Obama van de Verenigde Staten op om in te stemmen met een onafhankelijk onderzoek naar het bombardement op haar ziekenhuis in Kunduz, Afghanistan.

Lees verder


Vooral banenverlies langdurige zorg

In de langdurige zorg gingen vorig jaar bijna 6 duizend voltijdbanen verloren en ruim duizend in de jeugdzorg. Dat is 2 procent van alle voltijdbanen in deze zorgsectoren. Dit meldt CBS.

Lees verder


KNMP: budgetpolis is patiŽntenbedrog

De budgetpolis is patiŽntenbedrog en zou verboden moeten worden. Dat bepleit voorzitter Gerben Klein Nulent van apothekersorganisatie KNMP in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het Algemeen Overleg Kwaliteit Loont van 10 december.

Lees verder


Nieuwe zorgverzekeraar gaat weer voor de zorg

Als het aan de initiatiefnemers ligt, is Nederland in 2017 een zorgverzekeraar rijker. Menselijker, eenvoudiger en goedkoper. Dat kan doordat de nieuwe verzekeraar zich weer richt op de eigenlijke taak: het verlenen van zorg.

Lees verder


Ombudsman onderzoekt gemeenten en eigen bijdrage inwoners Wmo

De Nationale ombudsman onderzoekt de manier waarop gemeenten informatie geven over de eigen bijdrage als mensen een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zoals huishoudelijke hulp. Hij vraagt de bijna driehonderd gemeenten waar hij gemeentelijke ombudsman voor is, onder andere of en op welke manier zij hun inwoners tijdens het keukentafelgesprek informeren over de eigen bijdrage.

Lees verder


Unie KBO geeft zorgalarm af

De Unie KBO, met 190.000 leden de grootste ouderenorganisatie van Nederland, geeft een zorgalarm af voor kwetsbare ouderen die zelfstandig thuis wonen.

Lees verder


Extra geld voor tijdelijk verblijf in zorginstelling

Om te voorkomen dat wachtlijsten voor het zogeheten eerstelijns verblijf ontstaan, stelt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) 20 miljoen euro extra voor de regeling beschikbaar.

Lees verder


Chaos rondom zorgverzekering chronisch zieken en gehandicapten

De gemeentelijke tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten verschillen sterk per gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.). Speciaal voor chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een minimum inkomen bieden gemeenten een 'gemeentepakket' of 'collectieve zorgverzekering voor minima' aan.

Lees verder


Ouderen willen in alle gemeenten gelijke maximale bijdrage Wmo

De maximale eigen bijdrage voor de Wmo moet voor ouderen in alle gemeenten in Nederland weer gelijk worden getrokken. Ruim 65 procent van de ouderen vindt het onrechtvaardig dat het bedrag, dat zij voor zorg moeten betalen, afhankelijk is van hun woongemeente.

Lees verder


Forse toename oudere mantelzorgers

Ruim een derde van de senioren die op dit moment geen mantelzorg verlenen, verwacht dit wťl te gaan doen tussen nu en vijf jaar. Het meest zal de partner zorg nodig hebben (45%) gevolgd door een ander familielid (15%). Dit blijkt uit onderzoek van ouderenorganisatie Unie KBO onder 550 Nederlandse senioren.

Lees verder


Grote groep chronische patiŽnten onthouden van betaalbare zorg

In juni heeft de minister aan de Tweede Kamer toegezegd te gaan onderzoeken of fysiotherapie bij artrose, reuma en claudicatio (etalagebenen) weer terug in het basispakket gebracht kunnen worden.

Lees verder


Toegang tot zorg en ondersteuning niet voldoende bekend bij hulpvrager

De toegang tot zorg en ondersteuning verloopt stroef. Veel mensen zijn ontevreden over de manier waarop er met hun zorgvragen wordt omgegaan. De decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten, werkt nog niet voldoende. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het derde signaalrapport van koepelorganisaties en belangenverenigingen waaronder ook MEE.

Lees verder


Een patiŽntenstop is niet van deze tijd

Thuiszorgaanbieders geven aan geen geld meer te hebben om nieuwe cliŽnten aan te nemen of om terminale zorg te leveren. Bij de landelijk werkende thuiszorgorganisatie Zusterindebuurt is iedere cliŽnt welkom.

Lees verder


Financiele belangen en bureaucratie bedreigen kwaliteit jeugdhulp

De Kinderombudsman constateert dat de toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp worden bedreigd, doordat gemeenten omwille van de kosten steeds vaker op de stoel van de hulpverlener gaan zitten. Zij stellen financiŽle belangen dan boven het belang van het kind.

Lees verder


LOC start procedure tegen Pilot Wijkverpleging Zilveren Kruis

LOC Zeggenschap in zorg heeft zich gemengd in de kort gedingprocedure die zorgaanbieder Careyn is gestart tegen Zilveren Kruis. De procedure keert zich tegen de Pilot Zorg in de Wijk van Zilveren Kruis.

Lees verder


Zorgverzekeraars moeten korting pgb-houders ongedaan maken

Vanaf 1 januari 2015 zijn de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor het toekennen van een persoonsgebonden budget aan mensen die persoonlijke verpleging of persoonlijke verzorging nodig hebben. De meeste zorgverzekeraars hebben de hoogte van het pgb direct met 10 tot 15 procent verlaagd.

Lees verder


Zorgkosten buiten Europa vanaf 2017 niet meer in basispakket

Zorgkosten die mensen in geval van tijdelijk verblijf buiten Europa maken behoren vanaf 1 januari 2017 niet meer tot het basispakket. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het wetsvoorstel volgt direct uit een afspraak in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte I dat later is overgenomen door de huidige regering.

Lees verder


Meer wanbetalers zorgpremie sinds 2010

Het aantal personen dat minimaal een half jaar achter loopt met het betalen van de zorgpremie is van 2010 tot 2014 met 22 procent toegenomen naar 298 duizend. De stijging vond vooral plaats tussen 2010 en 2011. Jongeren, mannen, mensen met lage inkomens, ontvangers van een uitkering, alleenstaande ouders en allochtonen zijn vaker wanbetaler dan gemiddeld. Dat meldt CBS.

Lees verder


Eerste Kamer akkoord met Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith Schippers (VWS). Deze patiŽntenwet is een grote stap in de verbetering van de verhouding tussen zorgaanbieder en patiŽnt. De wet waarborgt dat patiŽnten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.

Lees verder


Schrap de mantelzorgboete voor AIO-ers

De Tweede Kamer voelde vandaag staatssecretaris Klijnsma aan de tand over de kostendelersnorm, ofwel mantelzorgboete. Uitstel tot 2018, of afstel? Onderbelicht is dat AOW-ers met een AIO-uitkering de boete nu al moeten betalen.  Ouderenorganisaties waaronder de Unie KBO en NOOM pleiten voor afschaffing. Directeur Manon Vanderkaa (Unie KBO): "Deze ingevoerde maatregel is volstrekt oneerlijk en moet onmiddellijk van tafel".

Lees verder


Wie heeft in 2015 het beste idee voor de zorg?

Wie heeft Het Beste Zorgidee van 2015? Heel Nederland wordt voor de achtste keer uitgedaagd om mee te denken over hoe de zorg beter kan. Inschrijven voor de zorginnovatiewedstrijd kan vanaf vandaag. Vorig jaar won Hans van Wetten met zijn belevingskussen voor dementerende ouderen. De winnaar ontvangt een geldbedrag van 10.000 euro. 

Lees verder


Zorgverlener vervult sleutelrol in wensgeneeskunde

Wilt u een regelmatige check-up zonder dat u klachten hebt? Wilt u nu carriŤre maken en daarom eicellen veilig stellen voor later? De huidige geneeskunde biedt technisch de mogelijkheden. Ook zorgverleners willen soms geneeskundige technieken en producten inzetten zonder medische noodzaak. Dat noemen we wensgeneeskunde: een ontwikkeling in opkomst die de reguliere zorg onder druk kan zetten.

Lees verder


Per Saldo: ďGeef budgethouder regie terug over zijn pgbĒ

Een dag voor het pgb debat in de Tweede Kamer maakt Per Saldo Kamerleden en staatssecretaris van Rijn nog maar eens duidelijk waarover het debat moet gaan. ďDe budgethouderĒ. De belangenorganisatie voor budgethouders heeft altijd het uitgangspunt van het trekkingsrechtsysteem benadrukt ďdat budgethouders de regie en verantwoordelijkheid behouden over het toegekende pgb. Niet de SVB of ketenpartners als gemeenten en zorgkantoren die er nu vooral over lijken te gaan.

Lees verder


Column Pauline Laumans - Geloven in allopathische gezondheidszorg creŽert machtsmisbruik

In vroegere tijden waren er apotheken in kloosters en soms in kastelen. Meestal bestond de medicatie uit kruiden. Men had er veel kennis van en gaf deze kennis over van meester naar leerling. Dit ging zo eeuwenlang verder. Met name in de middeleeuwen is er een grote opkomst gekomen van zogenaamde chirurgijnen. Heel bekend is ook het schilderij gemaakt door Rembrandt van Rijn in 1631 met de titel ďDe anatomische les van Dr. Nicolaas TulpĒ.

Lees verder


Machtsmisbruik door religie allopathische zorg - Pauline Laumans

Enkele eeuwen geleden waren er apotheken in kloosters en kastelen. De medicatie bestond hoofdzakelijk uit planten en kruiden, soms uit behandeling met (edel) stenen. Men had veel kennis van zaken en ze gaven deze kennis over aan hun leerlingen. Zo ging dat eeuwenlang.
In de middeleeuwen kwam de chirurgijn in beeld. Soms een kwakzalver, soms iemand die op zoek was naar kennis van het menselijk lichaam en diens chemische processen. Heel bekend is het schilderij "de anatomische les" van Rembrandt van Rijn uit 1632. Dit is de basis voor ons huidige gezondheidszorgsysteem.

Lees verder

Medicijnpatenten Ďlonení en voedingssupplementen niet

De kosten van de gezondheidszorg rijzen de pan uit omdat haar structuur medicijngebruik stimuleert. Toepassing van voeding en voedingssupplementen wordt er volledig door ontmoedigd. Deze gemiste kans staat centraal in het nieuwe nummer van het tijdschrift ORTHO, dat vandaag verschijnt.

Lees verder


Nederlanders massaal bereid elkaar te helpen

59% bereid vrije tijd in te leveren voor zorg

Nederlanders hebben een groot solidariteitsgevoel. Vrijwel iedereen is bereid om de ander te helpen en meer dan 90% brengt dit concreet in praktijk. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1000 Nederlanders, uitgevoerd in opdracht van Agis. Het overgrote deel (60%) besteedt momenteel tussen de 1 en 10 uur per week aan het helpen van anderen. Opvallende uitkomst is verder dat men denkt minder hulpvaardig te zijn dan in de praktijk blijkt.

Helpen vanuit verantwoordelijkheidsgevoel en het plezier wat ze daaraan beleven zijn de voornaamste redenen om iets voor een ander te doen. Zo geeft 11% van de mensen jonger dan 35 jaar aan eigen plezier de belangrijkste reden te vinden om anderen te helpen, tegenover 2% van de mensen van ouder dan 65 jaar. 73% van de mensen ouder dan 65 jaar geeft aan dat verantwoordelijkheidsgevoel de belangrijkste reden is, tegenover 33% van de mensen jonger dan 35. Verplichting is voor 5% van de mensen ouder dan 65 jaar de belangrijkste reden om anderen te helpen, dat geldt voor 3% van de mensen jonger dan 35 jaar. Het bieden van hulp houdt bij het merendeel van de Nederlanders wel op wanneer het ten koste gaat van de eigen gezondheid. Meer dan de helft van de Nederlanders zou zorgtaken voor anderen wel ten koste van vrije tijd laten gaan.

Lees verder


 

 


 


View My Stats