Nieuws drinkwater


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Hoe waterflesjes ons langzaam vergiftigen


Studenten bestrijden waterschaarste met zelfgemaakte dop

Voor een internationale ontwerpwedstrijd hebben UGent-studenten een structuur ontwikkeld die water uit de lucht kan halen om waterschaarste te bestrijden. De structuur is een combinatie van 3D-printing en biotechnologie. Wereldwijd hebben vier miljard mensen minstens een maand per jaar last van ernstige waterschaarste. Daar wilden deze studenten iets aan doen. Ze ontwikkelden een zelf geprinte dop die water kan ontvangen uit de lucht.

Lees verder


Koper in je drinkwater en de rol bij Alzheimer

Een nieuwe studie wijst op de risico's van koper in je drinkwater. Deze verhoogt namelijk de hoeveelheid vrije koper in je lichaam die een rol speelt bij de kans op Alzheimer en andere neurologische ziekten. Als 1500 leden deze kennis delen kunnen we veel mensen bereiken. Het water wordt gefilterd voor het de leidingen in gaat maar het probleem is net als vroeger toen de huisleidingen nog van lood waren nu het koper in de leidingen thuis.

Lees verder


Draairichting water veranderen


Heeft wonen in de buurt van een olie- of aardgasbron ook invloed op ons drinkwater?

"Het antwoord op die vraag is meestal 'nee', maar er zijn uitzonderingen," zei Stanford Professor Rob Jackson, hoogleraar ‘Earth System Science’ aan de Stanford University. Jackson is senior fellow aan het ‘Stanford Woods Institute for the Environment’ en aan het ‘Precourt Institute for Energy’.

Lees verder


Medicijnresten verstoren het waterleven steeds meer

Laten we het klimaat even vergeten. Er is nog een mondiale verandering, grotendeels aan het oog onttrokken, die voor steeds meer verstoringen zorgt. Medicijnresten in het water kunnen de daarin levende dieren doden en hun voedselketen en reproductieve cyclus volledig in de war brengen.

Lees verder


Brabant Water - zet onderzoek vooral in op duurzame energievormen

In het Energierapport 2016 is een integrale visie opgesteld voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. In dit kader zijn diverse opties voor de Nederlandse energiemix beschreven.

Lees verder


Zuinig zijn op ons water

Het zal steeds meer inspanning en geld kosten om ons drinkwater schoon te houden en om wateroverlast te voorkomen. Dat zeggen de Vereniging van Waterbedrijven Nederland (Vewin) en de Unie van Waterschappen maandag in Brussel op een bijeenkomst met vertegenwoordigers uit het Europees Parlement, georganiseerd door de Partij voor de Dieren.

Lees verder


Koken met chloramine water en zout kunnen giftige moleculen genereren

Koken met chloramine water zou kunnen zorgen voor schadelijk gif in je eten, volgens een nieuwe studie gepubliceerd in Water Research. De studie definieert verschillende moleculen die bijna geheel nieuw zijn voor de onderzoekers, gevormd door het koken met chloramine kraanwater en gejodeerd tafelzout.

Lees verder


Billions in Change Solution: Rain Maker Overview


Elimineren van bacteriën uit drinkwater met pagina's uit “The Drinkable Book” kan levens redden

Het drinken van bacterieel verontreinigd water veroorzaakt miljoenen doden per jaar - vooral kinderen. Tijdens het bestuderen van de materiële eigenschappen van papier ontdekte Theresa Dankovich, Ph.D., een goedkope, eenvoudige en gemakkelijk transporteerbaar op nanotechnologie gebaseerde methode voor het zuiveren van drinkwater. Ze noemt het The Drinkable BookTM; elke pagina is geïmpregneerd met bacteriëndodende metalen nanodeeltjes.

Lees verder


Kan het planten van bomen in de woestijn het droge klimaat veranderen ?

Technisch en economisch bevatten deze standpunten om deze operatie op te zetten; Planten en bomen kunnen zorgen voor irrigatie en productie van bio -energie en de landatmosfeer. Als de wereld start met het voelen van de effecten van het inkrimpen van koolstofdioxide en een constante stijging van de temperatuur. Zijn de onderzoekers druk bezig met plan B om het droge klimaat te keren.

Een groep van Duitse onderzoekers komen nu met een milieuvriendelijke methode ; het planten van bomen en gewassen. De techniek om bomen te planen in droge regio's op grote schaal kan de co2 uitstoot verminderen. Zij publiceerden hun studie vandaag in Earth System Dynamic een journaal van de EGU. Koolstof uitstotende gebieden kunnen zo aan de wortel aangepakt worden door humane activiteiten om deze uitstoot te minderen, zegt Klaus Becker van dec universiteit in Hohenheim in Stuttgart. Natuur doet het altijd beter zegt Beckers collega Volker Wuffmeyer als we begrijpen kunnen we ook handelen.

Lees verder


Water - deel V

‘Water is een energie met een geheugen’.

‘Water is de centrale regelaar van de energie en de osmotische balans in het lichaam’; de zgn. hydro-elektrische energie, de intracellulaire wateroverdracht’.

1. Inleiding
De zuiverheid van (drink)water wordt aan de hand van de aantal parameters – het geleidingsvermogen, de pH-waarde, het redoxpotentiaal, de zgn. droogrest en de aanwezige ziektekiemen, zoals bacteriën en virussen – gemeten. De pH-waarde is één van de belangrijkste te meten waarde, zowel voor het lichaam als het drinkwater! Een goede zuurgraad (pH-waarde ) in het hele lichaam is zelfs één van de meest kritische factoren voor een goede gezondheid. De waarde die voor ons leven én onze gezondheid dan ook het meest van belang is, is wel het in standhouden van het zuur-base-evenwicht ofwel de pH-waarde. Paracelsus was de eerste die in onze westerse cultuur de verzuring van het lichaam als de belangrijkste oorzaak van alle ziektes noemde. Waar de natuurvolken gevrijwaard blijven van chronische stofwisselingsziekten (diabetes, reuma, kanker, hart- en vaataandoeningen) daar laat de westerse leefwijze de zuur-base balans doorslaan naar de zure kant. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg, dat er een afzetting van stofwisselingsslakken in het bindweefsel en vetweefsel plaatsvindt! Kleine schommelingen in de pH-waarde kunnen daardoor drastische veranderingen van het metabolisme in de cellen tot gevolg hebben en zo storingen veroorzaken. Op 50-jarige leeftijd bestaat bijna 50% van de vaste lichamelijke structuren uit slakken!

Lees verder


Water – deel IV

‘Water is een energie met een geheugen’.

‘Water is de centrale regelaar van de energie en de osmotische balans in het lichaam’.

‘Het principe van alle dingen is water, water is alles en alles komt terug in water’. Thales van Milete, Griekse filosoof (625-547v. Chr.)

Water lijkt zo gewoon, want we worden er dagelijks mee geconfronteerd. Maar wat blijkt nu (Dr. Masaru Emoto, ‘De boodschap van het water’), dat water een stof is met buitengewone kwaliteiten, water slaat bijvoorbeeld informatie van stoffen waarmee het in aanraking komt in zich op en heeft dus als het ware een geheugen. En als je dan ook nog eens bedenkt, dat ons lichaam voor 70% uit water bestaat dan kun je nagaan hoe belangrijk gezond water voor de mens is. Dr. Masaru Emoto: ‘De oorzaken van problemen in ons menselijk functioneren lijken ontelbaar en overweldigend. Als zowel ons lichaam als de aarde voor 70% uit water bestaat, dan wil je toch weten hoe je dat positief kunt beïnvloeden? Het antwoord is: door het water van ons lichaam te zuiveren’.

Lees verder


Water - deel III

Het Nederlandse kraanwater behoort tot de beste ter wereld. Ons kraanwater is aan veel strengere kwaliteitseisen onderworpen dan gebotteld bronwater. Gebotteld mineraal- of bronwater voldoet dus niet altijd aan de drinkwaternormen. Ons drinkwater wordt op grond van wettelijke voorschriften op 65 stoffen gecontroleerd. De kwaliteitseisen voor flessenwater zijn omschreven in het Warenwetbesluit Verpakte Waters. Hierin staat slechts van 15 stoffen beschreven wat de maximale of minimale hoeveelheid in het water mag zijn. Zodoende zijn er talloze merken fleswater die niet aan de drinkwaternorm voldoen! Waterleidingbedrijven controleren dagelijks en tijdens alle fasen van het zuiveringsproces de waterkwaliteit. Tijdens de winning, tijdens en na de zuivering, bij aftappunten in het leidingnet en steekproefsgewijs bij consumenten thuis. Als er verhoogde concentraties van een schadelijke stof voorkomen, worden preventieve maatregelen van kracht. Een extra zuivering bijvoorbeeld, of in het uiterste geval sluiting van de bron of inlaat.

Lees verder


Water - deel II

‘Water is een energie met een geheugen!’
‘Water is de centrale regelaar van de energie en de osmotische balans in het lichaam’.

Water lijkt zo gewoon, want we worden er dagelijks mee geconfronteerd. Het valt met bakken uit de hemel en stroomt als vanzelf uit kranen en douchekoppen. Het is zo gewoon, dat we er niet meer bewust bij stilstaan. Alleen wanneer het waterpeil in de grote rivieren gevaarlijk gaat stijgen, dan zien we het water als een bedreiging; een noodzakelijk kwaad.

Zo hebben wij allemaal onze eigen gedachte gecreëerd wat nu eigenlijk water voor ons en de wereld betekent. Maar water blijkt veel meer te zijn, dan alleen maar …….. water. Experimenteel onderzoek heeft laten zien, dat water niet simpelweg een scheikundige formule [H2O] is. Water blijkt veel meer te zijn, dan dat. Water is namelijk een energie met een geheugen. Water is de ‘allesdrager’ van informatie. En als die energie uiteindelijk niet vrij kan stromen, raakt zij haar vitaliteit kwijt. Ofwel: de weg naar gezondheid en een schoon milieu loopt langs het ‘geheim’ van water.

Lees verder


World Water Forum Ignites Privatization Debate

NGO's, water experts, and the public talk about access to water and the water privatisation debate. Is privatization the answer to water shortages?


Vortex - Wasser energetisieren

Tip: Seth


Blauwe waterfles en goedkope vitalizer

Hoi Ron,

ik heb deze fles besteld en een vitalizer(wervelaar) werkt super goed .

Link

Fles wel wat duur maar blauw glas schijnt weer beter te zijn als bruin of groen je kan er ook niet door heen kijken. ik wil ook nog even zeggen ik ben pas terug uit Bali en daar is het is daar nu het regen seizoen. Het regende zo hard , ik heb toen met een lege fles gepakt waar ik de bovenkant had afgesneden, en had een volle fles in een half uur, ik had mijn TDS meter meegenomen en het regenwater gemeten wat regelrecht van het dak af kwam  en wat denk je was maar 2 dus superschoon , ik wilde dit even vertellen.

Groetjes Maja


MDC onderzoekers en clinici identificeren de bemiddelaar van bloeddrukregulatie in de lever, simpelweg door het drinken van water

Al 60 jaar zoeken onderzoekers naar het feit hoe de osmoreceptoren in de lever de bloeddruk regelen (hypothalamus heeft receptoren om de temperatuur en de ionenhuishouding bij te houden, namelijk thermoreceptoren en osmoreceptoren). Nu lijken onderzoekers van het Max Delbrück Center for Molecular Medicine (MDC)in Berlijn-Buch, de experimentele en klinische Research Center (ECRC) van de MDC en Charité en de Hannover medische School (MHH) een doorbraak te hebben gevonden. Dr. Stefan Lechner en Professor Gary R. Lewin (beide van MDC), Professor Friedrich C. Luft (ECRC) en Professor Jens Jordanië (ECRC; nu MHH) hebben een nieuwe groep van zintuiglijke neuronen in de lever van een muis ontdek, die bemiddelen in de stofwisseling en de bloeddruk reguleren. Dit perifere controle centrum buiten de hersenen, wordt geactiveerd door het drinken van water en leidt tot een verhoging van de bloeddruk bij zieke en oudere mensen. (Neuron, No. 69 (2) pp. 332-344)* 

Tien jaar geleden ontdekte Professor Jens Jordan, MD, toentertijd een onderzoeksdeelnemer aan de Vanderbilt Universiteit in Nashville, Tennessee, min of meer per ongeluk een fenomeen. Later, aan de voormalige Franz Volhard Kliniek van het Charité in Berlijn-Buch, Jens Jordan constateerde dat bij patiënten met een beschadigd zenuwstelsel, de bloeddrukwaarde steeg met maar liefst 50 mm Hg zodra de patiënt een halve liter water in één keer dronk. "Bij jonge mensen van wie hun sympathisch zenuwstelsel werd gestimuleerd door drugs, veroorzaakt water opname ook een verhoogde bloeddruk" aldus Professor Friedrich C. Luft van het ECRC." Zelfs in gezonde oudere mensen, is water drinken een aanleiding voor verhoogde bloeddruk." De twee clinici hebben neurowetenschappers op de MDC uitgenodigd om samen te werken in een gezamenlijk onderzoeksproject.

Lees verder


Het geheugen van water

A clip showing how Jacques Benveniste and his team provided convincing evidence showing the mechanism for the efficacy of homoeopathy. The clip also shows the extraordinary tactics employed by the magazine Nature to discredit his findings.

Marjan


Water door prof. J Verheijen


De Boodschap van Water

Een mens verschijnt voor het eerst op deze aarde wanneer een eicel van de moeder en een zaadcel van de vader elkaar ontmoeten en tot een bevruchte eicel versmelten. Op dat moment bestaat het bevruchte eitje voor 95 procent uit water, met andere woorden: het bestaat bijna helemaal uit water. In een volwassen menselijk lichaam is de hoeveelheid water 70 procent. Geen wonder dat er wordt gezegd dat het menselijk lichaam van water is gemaakt. De aarde wordt de waterplaneet genoemd en ongeveer 70 procent van het aardoppervlak is bedekt met water. Is dat niet mooi vergelijkbaar met het menselijk lichaam?

Lees verder

Paul Blokker


TEDxPannonia - Martin Wesian - Water is Life

Martin Wesian describes how "SODIS" (Solar Water Disinfec- tion) already helped generate clean drinking water for several million people in developing countries, especially Africa, and parts of Latin America and Asia.


Is Bottled Water Bad? Plastics and Sexual Dysfunction


Reakties lezers - water uit de kraan

Beste Ron,

Graag wil ik reageren op het stukje in de nieuwsbrief over ”water uit de kraan”. Natuurlijk wordt er gezwendeld met dat soort dingen, dat is altijd het geval als er geld aan te verdienen valt. Maar toch is dat niet met al het water zo. Sterker nog; het is ook goed om te weten dat water uit de kraan ook niet al te fris is.

Laat ik eerst vertellen hoe ik aan die “wijsheid” kom. Mijn zoon is inmiddels 11 jaar en overgevoelig voor een waslijst aan voedingsstoffen, waaronder…..leidingwater!  Als baby kreeg hij vreselijke buikkrampen en was wat het consultatiebureau noemde een huilbaby. Omdat er meer gezinsleden zijn met een voedselovergevoeligheid kwamen wij er al snel achter dat hij een koemelkintolerantie had. Eenmaal op de hypoallergenen voeding verbeterde het wel iets, maar nog niet helemaal. Gelukkig had ik een geweldige natuurarts en hij kwam er al snel achter dat het aan het leidingwater lag. Vanaf de dag dat we zijn flessen klaarmaakten met bar-le-duc veranderde hij in een hele vrolijke, blije baby en kregen wij onze nachtrust terug.

Het is nog steeds zo dat hij van kraanwater buikpijn en diarree krijgt. Enkele jaren geleden heb ik een documentaire gezien waarin werd aangetoond dat ons drinkwater toch echt niet zo schoon is als wordt beweerd. Het zit nog vol met resten van allerlei medicijnen, zoals antidepressiva en anticonceptiemiddelen. Het probleem is echter dat waterzuiveringbedrijven zelf hun water mogen testen en ook niet op alles hoeven te testen. Zo kunnen de testresultaten goed zijn maar het water in de praktijk toch nog vervuild zijn.

Wellicht zijn er ouders of lezers die iemand kennen met een huilbaby; het is de moeite waard om over te stappen op goed bronwater.

Met vriendelijke groeten,
Petra van Ginkel

---

Ik wil nog even opmerken dat er in sommige oude huizen zoals in bepaalde wijken van Utrecht nog loden waterleidingen liggen. Geef dit water nooit aan jonge kinderen ivm risico's voor de hersenen. Lood kan oa ADHD, angststoornissen en meer hersenproblemen veroorzaken. Heb je koperen leidingen laat dan 's morgens eerst de kraan een minuut doorlopen daar koper zich 's nachts ophoopt in het water. Ook te hoge koperwaardes kunnen de hersenen beschadigen.

Ron


Wat de waterleidingen u niet vertellen

Wetenschappers hebben recentelijk hun bezorgdheid geuit over het feit dat kinderen tegenwoordig al op vroege leeftijd blootgesteld worden aan hormoonverstoorders, en over de rol die deze stoffen spelen bij verschijnselen die in de puberteit optreden bij meisjes en jongens of bij obesitas en diabetes (Hotchkiss et al. 2008). Twee jaar geleden publiceerden Grandjean en Landrigan (2006) een artikel in The Lancet waarin zij concludeerden dat een aantal industriële chemicaliën verantwoordelijk kan zijn voor wat zij een ''stille pandemie'' noemen. Blootstelling tijdens en vlak na de zwangerschap in kwetsbare periodes van de ontwikkeling van de hersenen van kinderen kan tot schade op latere leeftijd leiden.

Vormen van autisme, ADHD en retardatie werden daarmee geassocieerd. Het onderzoek van promovenda Marike Leijs, dat in het kader van een al vele jaren succesvol verlopende samenwerking tussen de afdelingen neonatologie van het AMC en het Westfriesgasthuis in Hoorn enerzijds, en onze vakgroep anderzijds, is uitgevoerd, heeft bijvoorbeeld aangetoond dat de ontwikkeling van sommige geslachtskenmerken tijdens de puberteit significant later plaatsvindt wanneer het kind tijdens en direct na de zwangerschap is blootgesteld aan stoffen zoals dioxines en PCB's (Leijs et al. 2008).

Bij het KWR instituut in Nieuwegein zijn we vooral geïnteresseerd in de betekenis van de stoffen in water en drinkwater voor de gezondheid van de mens. Collega Merijn Schriks heeft een stoffenlijst opgesteld met meer dan honderd nieuwe stoffen op basis van het feit (1) dat ze wel eens zijn aangetroffen in water, (2) dat drinkwaterbedrijven naar hun toxiciteit hebben geïnformeerd en (3) dat ze waarschijnlijk moeilijk uit water te verwijderen zijn. Slechts voor 54 ervan kon hij voldoende gegevens over toxiciteit en voorkomen vinden, en voor maar tien daarvan bleken er in de wereld normen te bestaan.

Voor de andere 44 heeft hij vervolgens voorlopige normen afgeleid en die vergeleken met gegevens over het vóórkomen in water. Schriks conclusie is dat de grote meerderheid van de 54 stoffen geen gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid. Tot de paar stoffen waar mogelijk wel iets mee aan de hand is, behoren overigens de perfluorverbindingen. Het is belangrijk ons te realiseren dat drinkwaternormen gebaseerd zijn op de toxicologische informatie over steeds één enkele stof. De vraag over hoe we moeten omgaan met het feit dat we aan vele stoffen tegelijkertijd ''alhoewel in lage concentraties'' worden blootgesteld, is nog verre van beantwoord, en de beantwoording vergt nog heel veel onderzoeksinspanning.

Download PDF

Ron Slaats


Water - The Great Mystery (Ned. ondertiteld)

Water - De meest voorkomende substantie op Aarde. Het is altijd bij ons, op elk moment van iedere dag, maar kennen we eigenlijk de geheimen achter dit fantastische element?

Video:
http://vimeo.com/14115579

Bron:
http://www.niburu.nl/index.php?articleID=21068

Vertaling:
http://www.niburu.nl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=8725

Geert


Drinkwateradvies bij elke nieuwe kraan

Drinkwaterbedrijven moeten bij elke keuken- en badkamerkraan in nieuwbouwwoningen een sticker plakken waarop staat dat de bewoner de kranen de eerste drie maanden elke dag twee minuten moet laten stromen. Dat is nodig om de resten lood, nikkel en koper uit de nieuwe leidingen en kranen weg te spoelen.

Link


VN verklaren water tot mensenrecht

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft woensdag het recht op schoon water in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) opgenomen.

Link


The Story of Bottled Water

The Story of Bottled Water employs the Story of Stuff style to tell the story of manufactured demand—how you get Americans to buy more than half a billion bottles of water every week when it already flows from the tap. Over five minutes, the film explores the bottled water industrys attacks on tap water and its use of seductive, environmental-themed advertising to cover up the mountains of plastic waste it produces. The film concludes with a call to take back the tap, not only by making a personal commitment to avoid bottled water, but by supporting investments in clean, available tap water for all. Our production partners on the bottled water film include five leading sustainability groups: Corporate Accountability International, Environmental Working Group, Food & Water Watch, Pacific Institute, and Polaris Institute.


Bottled Water Healthier than Tap?

Katie Couric discusses whether bottled water is healthier than tap water and bottled water regulations with "Tapped" producer and director Stephanie Soechtig and Joe Doss of the International Bottled Water Association.


Bottled Waste - Jay Weinstein

In this video Jay Weinstein explains the environmental problems with bottled water (air and water pollution) and the benefits of tap water. Author of The Ethical Gourmet, a guide to environmentally friendly and ethically produced foods, he is executive editor Kitchen & Cook, monthly newsletter of the Culinary Institute of America. His articles have appeared in The New York Times, and his food commentaries have run on NPR's "All Things Considered."


Water - The Great Mystery

The most common substance on earth. It is with us every moment of everyday, but do we know the secrets of this amazing element? From agriculture, to factories and hydropower, we put water to work in a million different ways, and yet water acts outside all known physical laws of nature. At a time of global climate change, understanding the mysteries of water is critical. Every living thing needs it to survive. Our ignorance of its function and capacities has lead us to abuse its quality and forget its potential.


Tapped Trailer

Tapped is a film that examines the role of the bottled water industry and its effects on our health, climate change, pollution, and our reliance on oil.


Nature Was My Teacher - The Vision of Viktor Schauberger


Duitse TV - Gefahr im Trinkwasser - Streit um Uran-Grenzwerte

Trinkwasser in Deutschland ist mit dem radioaktiven Schwermetall Uran
belastet. Das kann besonders bei Kleinkindern zu Gesundheitsschäden führen, meinen Wissenschaftler. Auch in jedem vierten Mineralwasser aus Flaschen sei der Urangehalt höher als es für die Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet wäre. Schon vor Jahren versprach die Politik, Grenzwerte einzuführen - bis heute ist nichts geschehen.

Link

Maaike


Verwijderen van medicijnen uit water verdient extra aandacht

Zonder tegenmaatregelen zullen in 2050 gebruik en verspilling van zoet water op wereldschaal minstens drie keer groter zijn dan nu. Het watertekort op de planeet beperkt dan de voedselvoorziening en brengt nog meer schade toe aan ecosystemen. Er moet sterk worden ingezet op hergebruik van water, door het sluiten van kringlopen, en het terugwinnen van grondstoffen daaruit. Inzet van milieutechnologie is nodig om de kwaliteit van drinkwater en water voor de landbouw op peil te houden. Omdat de meeste mensen in de stad wonen is hergebruik van stedelijk water essentieel. Een grote opgave is het verwijderen van medicijnen uit huishoudelijk water, aldus prof.dr.ir. Huub Rijnaarts, hoogleraar Milieutechnologie aan Wageningen University bij de aanvaarding van zijn ambt op 8 april.

Het huidige grondstoffengebruik leidt tot verspilling en uitputting en anderzijds tot vervuiling die zich ophoopt in het milieu. Dat is niet alleen bij zoet water maar bijvoorbeeld ook bij fosfor, onmisbaar in de landbouw en de voedselvoorziening. Op dit moment spoelt fosfor op grote schaal weg via riolering en via dierlijke mest in het milieu, daarbij algengroei en een zuurstofgebrek in het oppervlaktewater creërend. Terwijl de wereldvoorraad fosfor met de huidige manier van verbruik binnen vijftig tot honderd jaar op kan zijn. Doorgaan op deze manier brengt ons ernstig in de problemen, zegt prof. Rijnaarts.

Innovatieve technologieën
Het natuurlijke wereldecosysteem en de biodiversiteit dreigen door menselijke invloed sterk achteruit te gaan en daarmee ook de leefomstandigheden van de mensheid zelf. De productie van voedsel, het gebruik van (zoet) water en de belasting van het milieu zijn geen gescheiden vraagstukken maar moeten in samenhang worden benaderd, zegt prof. Rijnaarts in zijn inaugurele rede The Olympic Game of Eco-Innovation and Technology. Bijdrage aan de oplossing van die immense problemen moet voor een flink deel komen van wat Rijnaarts eco-innovatie noemt.

Rijnaarts onderscheidt in zijn oratie drie typen milieutechnologie. Traditioneel is de technologie gericht op 'het einde van de pijp', zoals ons huidige rioleringstelsel waarbij de vervuiling vlak voor die het milieu zou bereiken wordt verwijderd. Daarnaast is er de technologie die de ontstane schade herstelt nadat de vervuiling al in het milieu is terecht gekomen; bijvoorbeeld is bodem- en grondwatersanering. Vooral herstellen van het milieu is buitengewoon kostbaar en bewerkelijk. Daarom pleit Rijnaarts voor een nieuwe technologieën, gericht op herwinnen en hergebruik. Deze innovatieve technologieën, deels bestaand, deels nog te ontwikkelen moeten voorkomen dat schadelijke stoffen het milieu belasten en ook dat op zich nuttige maar schaarse grondstoffen niet in het milieu terecht komen en ecosystemen belasten maar hergebruikt kunnen worden. Het voorkomt ook dat niet nog meer kostbare vergissingen worden gemaakt zoals bijvoorbeeld de bij de bodem- en grondwatervervuiling in de jaren '60 tot '80, meent hij.

Antibiotica
Van eminent belang vindt Rijnaarts het ontwikkelen en inzetten van technologieën voor het hergebruik van water. Op dit moment treedt al op vele plaatsen in de wereld zgn. waterstress op, d.w.z. dat het gebruik en de verspilling groter is dan voor het plaatselijke ecosysteem toelaatbaar is. In Wageningen en aan het onderzoeksinstituut voor duurzame watertechnologie Wetsus in Leeuwarden wordt daaraan al veel onderzoek verricht en technologie ontwikkeld. Bijvoorbeeld op gebied van het scheiden van huishoudelijk water in zgn. zwart-,grijs- en regenwater. Door zwartwater gescheiden te behandelen met anaerobe zuivering kunnen energie en grondstoffen worden teruggewonnen.

Het hergebruik van huishoudelijk water is vooral van belang in stedelijke gebieden. Er moeten daarbij wel een aantal essentiële problemen worden opgelost, stelt prof. Rijnaarts, zoals het verwijderen van zouten, ziekmakende micro-organismen, stoffen die bijvoorbeeld in shampoos, en ook medicijnen zoals hormonale chemicaliën, pijnstillers en vooral antibiotica. In het zgn. grijze water en behandeld zwartwater zijn tot nu toe 290 van zulke stoffen geïdentificeerd. Antibiotica komen weliswaar in lage concentraties voor maar zijn toch potentieel schadelijk. Een van de risico's is de kans op resistentieontwikkeling bij in de natuur voorkomende micro-organismen. Ook de verspreiding van al resistente micro-organismen in watersystemen is nog een onderschat probleem. Veel van de genoemde stoffen zijn biologisch moeilijk afbreekbaar en er zijn nieuw te ontwikkelen geavanceerde technologieën nodig om ze te verwijderen, en daarom is dit een belangrijk onderwerp voor nieuw technologisch onderzoek, aldus Rijnaarts.


Resten van 290 medicijnstoffen in drinkwater

Het is dringend noodzakelijk nieuwe technologieën te ontwikkelen waarmee medicijnresten uit huishoudelijk afvalwater kunnen worden gehaald. Alleen als dat water kan worden gevrijwaard van hormonale chemicaliën, resten van pijnstillers en antibiotica is het geschikt voor hergebruik.

Link

Maaike


Een olympisch zwembad per jaar

De Nederlander verbruikt duizenden liters water per dag. Het meeste zit verborgen in aardbeien uit Spanje of T-shirts uit India. De watervoetafdruk moet de consument, én bedrijven, daarvan bewust maken.

Link


Baden en douchen - Onderschatte bronnen van waterverontreiniging door medicijnen

De ochtend verkwikkende douche en het rustgevende bedtijd badderen zijn naast belangrijk ook tot nu toe onbekende bronnen van de hormonen, antibiotica en andere geneesmiddelen die het milieu vervuilen.Dit werd vandaag gemeld door de wetenschappers op de 239e Nationale Vergadering van de American Chemical Society (ACS). De allereerste evaluatie zeiden ze, zou kunnen leiden tot nieuwe manieren om milieu verontreiniging door actieve farmaceutische ingrediënten (API's) te controleren. Deze vorm van verontreiniging is een bron van toenemende bezorgdheid.

Link

Eric van Staalduinen


Waterlife - Trailer (HD)


Wolkenkrabber recycleert regenwater voor bewoners

Zullen de wolkenkrabbers van de toekomst regenwater kunnen opvangen en recycleren? Als het van enkele Poolse architectuurstudenten afhangt in ieder geval wel.

Link


Tapped

"There is enough water for human need, but not for human greed..." Is access to clean drinking water a basic human right, or a commodity that should be bought and sold like any other article of commerce? Stephanie Soechtig's debut feature is an unflinching examination of the big business of bottled water.

From the producers of Who Killed the Electric Car and I.O.U.S.A., this timely documentary is a behind-the-scenes look into the unregulated and unseen world of an industry that aims to privatize and sell back the one resource that ought never become a commodity: our water.

From the plastic production to the ocean so many of these bottles end up in, this inspiring doc trails the path of the bottled water industry and the communities which were the unwitting chips on the table. A powerful portrait of the lives affected by the bottled water industry, this revelatory doc shows those caught at the intersection of big business and the public's right to water.


FLOW - The World Water Crisis

Irena Salina's award-winning documentary investigation into what experts label the most important political and environmental issue of the 21st Century - The World Water Crisis. Salina builds a case against the growing privatization of the world's dwindling fresh water supply with an unflinching focus on politics, pollution, human rights, and the emergence of a domineering world water cartel.
Interviews with scientists and activists intelligently reveal the rapidly building crisis, at both the global and human scale, and the film introduces many of the governmental and corporate culprits behind the water grab, while begging the question "CAN ANYONE REALLY OWN WATER?" Beyond identifying the problem, FLOW also gives viewers a look at the people and institutions providing practical solutions to the water crisis and those developing new technologies, which are fast becoming blueprints for a successful global and economic turnaround.


The Water We Eat - Exploring the role of water in the production of food


Israel rantsoeneert water van Palestijnen

Israël schendt het recht op water van de Palestijnse bevolking. Dat zegt Amnesty International in een nieuw rapport. Israël voert een discriminerend waterbeleid en controleert de gemeenschappelijke watervoorraden. Dit belemmert de beschikbaarheid van drinkwater voor Palestijnen en de ontwikkeling van Palestijnse waterinfrastructuur.


New Zealand World Water Wars

Gov. Arnold Schwarzenegger, environmentalists and water districts have waded hip-deep into arguments over new dams, pricey canals and other ways to manage future water wars in California. But the looming water crisis that the governor warns of is already here.Hundreds of small, rural communities throughout California's agricultural heartland have no access to clean, safe drinking water. It's a public health crisis that threatens California families every day. According to the state Department of Public Health, public drinking water systems deliver water with unsafe levels of contaminants to approximately 1 million people. The vast majority of this tainted water flows to the Central Valley - to little-known towns such as Monterey Park Tract, Mendota, Parlier, East Orosi, Cutler and Alpaugh - where residents can't fill a glass of tap water without fear of cancer, kidney disease and other health problems. These are some of our state's poorest towns, where median household incomes hover around $18,000. But they pay some of the highest water rates in California - 2 to 6 percent of their household income - for undrinkable water.

In 2004 alone, tens of thousands of Central Valley residents received bright orange notices from their public drinking water systems saying their water was not safe to drink and exceeded legal contaminant levels. Many Central Valley residents drive 30 to 50 miles each week just to buy bottled water, effectively doubling the price for this basic need. More than 90 percent of Central Valley communities depend on water stored underground for their drinking water. Unfortunately, years of intensive farming with uncontrolled chemical use has heavily poisoned that source. Recent groundwater sampling in Tulare County found that 3 out of 4 homes with private wells have contaminated water that is unsafe to drink. California's agricultural heartland offers a bounty of crops, from cotton to almonds to dairy products.

But Central Valley industries also pour forth a darker bounty: a vast array of water contaminants, including nitrates from fertilizer use and mega-dairy waste and pesticide components, such as DBCP - a chemical banned for causing cancer and harming men's reproductive systems that still appears in Central Valley wells. These contaminants mix with water used to irrigate crops and wash cows and then seeps into the Central Valley's groundwater. When people in neighboring communities drink this water, they consume known carcinogens and acute poisons, such as nitrates, which can kill infants in a matter of days.

When contaminant levels spike or wells fail, no large water agency stands ready to come fix broken treatment systems. Most of these small communities must shoulder the costs alone, paying for expensive maintenance and operations out of the lean budgets of a couple of hundred farmworker families. These contamination and infrastructure problems have grown unchecked since development in the Central Valley began. Virtually every water agency ignores California's massive groundwater contamination problem. Regulatory agencies such as the state and regional Water Quality Control boards have given a green light to rampant agricultural pollution. California and Texas remain the only states in the country without a groundwater management program.

Meanwhile, the state has developed an elaborate and expensive system to pipe crystal-clear Northern California river water to Central Valley farms, at taxpayer expense. The vast webs of canals and aqueducts, subsidized by public dollars, bring water to Central Valley farms. Fresh, clean water flows right by the homes of men and women who harvest the irrigated fields, but have no access to safe drinking water. Without the ability to hire highly paid staffers and lobbyists, farm families find their voices drowned out by the raging debates about California water. They continually fall through the cracks of local, state and regional planning. Instead of talking about future water needs, we need to talk about the chronic lack of access to clean drinking water Central Valley residents face every day. Instead of spending billions of dollars on building new reservoirs, let's talk about protecting one of California's largest existing reservoirs - our groundwater..


Waterflesjes slecht voor milieu

Nederlanders drinken tegenwoordig drie keer zoveel water uit plastic flesjes als vijftien jaar geleden. In totaal 1 miljoen liter per dag. Het water uit flesjes heeft het imago van gezond en trendy. Wat heel weinig mensen weten, is dat een dergelijk enorme consumptie slecht is voor het milieu.

Bekijk de reportage


Waterflesjes in de ban?

De verkoop van flesjes water moet worden aangepakt. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer, blijkt uit de uitzending van Netwerk gisteravond.

Link


Wat water ons te zeggen heeft

Water is water is water is water, maar wat is water nu éigenlijk? Is het het H2O van de scheikundige, de snelle vliet van de dichter of de krachtbron waar de stoommachine op draait? Deze beschrijvingen zeggen meer over de diverse manieren waarop de mens de wereld beziet, dan dat ze een antwoord geven op bovenstaande vraag. Wat als het water zélf tot ons zou spreken? Niet in diffuus gekabbel, maar gericht en met precisie? Wat zou het ons niet allemaal te zeggen hebben, dit alomtegenwoordig element?

Link

Geert


Don't Drink Water from a Military Base

These men, like other military personnel, have become victims of experimental water studies...Once you volunteer for military service, you are then contracted to accept everything the government supplies you with...Water, food, vaccinations etc...During processing alone, just before you enter boot camp, you undergo a series of shots, atleast 4 different shots at one after the other...Who honestly knows what these really are?? Nobody.


Trouble The Water - Official Trailer

Nominated documentary about the Hurricane Katrina disaster. To find out more and to get involved, visit http://www.troublethewaterfilm.com/


Where the Water Flows

Dr. Alexander J.B. (Sasha) Zehnder examines global water use, the challenges faced with water, food security and the future challenges in providing adequate water supply to the entire world.


Onderzoek naar medicijnen in water

De drie waterschappen en twee drinkwaterbedrijven in de regio Utrecht gaan onderzoeken hoeveel medicijnresten in het oppervlaktewater zit.

Link


Chloor in drinkwater maakt ziek

Wie chloor wil gebruiken om te voorkomen dat mensen legionella oplopen, moet zoveel van deze chemische stof toevoegen dat de gebruikers dan weer ziek kunnen worden van de bijwerkingen. De manier waarop Nederland legionella ofwel veteranenziekte probeert te voorkomen, is vooralsnog doeltreffend.

Link 1

Link 2

Jochem

Explore Water

The explore Team travels to India, China, Costa Rica, and the Arctic to see the impact of humanity on the planet's most important resource: water.  explore™ (http://explore.org) is a multimedia organization that documents leaders around the world who have devoted their lives to extraordinary causes. Both educational and inspirational, explore creates a portal into the soul of humanity by championing the selfless acts of others.

Drinkwater van goede kwaliteit zonder toevoeging van chloor

Nederlandse drinkwaterbedrijven leveren veilig, betrouwbaar en gezond drinkwater. Er is geen reden om op landelijke schaal over te gaan tot het toevoegen van chloor aan het Nederlandse drinkwater. Het Nederlandse drinkwater voldoet aan de strengste wettelijke kwaliteitseisen, opgesteld in de Drinkwaterwet. Aldus Vewin, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland, in een reactie op de stelling van professor Annelies van Bronswijk van de TU Eindhoven. In Nederland zijn eigenaren van sauna's, zwembaden, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en hotels standaard verplicht tot het nemen van extra maatregelen om besmetting met legionella te voorkomen. De VROM-inspectie ziet scherp op dit verplichte beheersproces toe door middel van een uitgebreid monitoringsprogramma. Eventuele incidenten dienen direct te worden gemeld en leiden - onder leiding van de VROM-inspectie en ter bescherming van de consument - volgens een standaardprocedure tot adequate maatregelen. Drinkwaterbedrijven hebben de centrale toevoeging van chloor jaren geleden stopgezet. Chloor kan een negatief effect hebben op de gezondheid, het beinvloedt de smaak van het drinkwater en is niet milieuvriendelijk. Dit heeft de overheid doen beslissen om de drinkwaterwet aan te passen waardoor in het drinkwaterzuiveringsproces geen chloor meer mag worden toegevoegd. Met de introductie van nieuwe milieuvriendelijke technologieën, zoals UV-stralen, kan de drinkwatersector microbiologisch veilig drinkwater garanderen.


Tapped Trailer

Tapped is a film that examines the role of the bottled water industry and its effects on our health, climate change, pollution, and our reliance on oil.

Michael Pritchard's water filter turns filthy water drinkable

Too much of the world lacks access to clean drinking water. Engineer Michael Pritchard did something about it -- inventing the portable Lifesaver filter, which can make the most revolting water drinkable in seconds. An amazing demo from TEDGlobal 2009.

Tip: Jan van Vlerken


Vitens en mangaandeeltjes in de waterleiding

In een brief stelt Vitens dat de waterleiding worden schoongespoeld en dat er ijzerslib en mangaan mee kan komen in het water. Allemaal ongevaarlijk stelt men.

--

Allereerst vraag ik me af waar dat ijzerslib vandaan komt en weet ik dat mangaan helemaal niet zo ongeschuldig is....Vitens is blijkbaar niet op de hoogte van recentie studies mbt mangaan....

Ron

Possible Link Between Environmental Manganese And Cancer

In the first ecological study of its kind in the world, a Wake Forest University Baptist Medical Center researcher has uncovered the unique finding that groundwater and airborne manganese in North Carolina correlates with cancer mortality at the county level. Manganese appears to be positively associated with total cancer, colon cancer and lung cancer death rates

Link


Serum Levels of Selenium, Manganese, Copper, and Iron in Colorectal Cancer Patients

This article describes a study in which four trace elements (Se, Mn, Cu, and Fe) were analyzed in the blood serum of the patients with colorectal cancer from the Moravian region of the Czech Republic. Atomic absorption spectrometry with graphite furnace atomization was used for analysis of selenium and manganese and with flame atomization for analysis of copper and iron. The observed serum concentrations in adenocarcinoma colorectal patients of selenium were significantly lower (41.8 +/- 11.6 [mu]g/L) and those of manganese (16.3 +/- 4.5 [mu]g/L) and iron (2.89 +/- 1.23 mg/L) were significantly higher as compared to the age-matched control group. Copper serum content (0.95 +/- 0.28 mg/L) did not significantly differ as compared to healthy population.

Link


Eerste loodvrije kraan op Europese markt

Voor het eerst in de geschiedenis van de drinkwaterkraan is er een exemplaar ontwikkeld zonder de schadelijke metalen lood en nikkel. Deze innovatieve ontwikkeling is goed voor de volksgezondheid en het milieu. De producent van de eerste loodvrije kraan ter wereld is het Nederlandse Zeromix. Tot het begin van dit jaar bevatten alle beschikbare drinkwaterkranen de schadelijke metalen lood en nikkel. Dit was noodzakelijk omdat het lood nodig was voor de bewerking van de kraan. Daarnaast kon men in het verchromingsproces niet om de nikkel heen. Zeromix ontwikkelde een metaallegering die 100% loodvrij is en toch bewerkbaar. Zo ontstaat de eerste loodvrije kraan ter wereld. De kraan is gecertificeerd door de internationale keuringsinstanties TÜV, VA en Sintef.

Gezond alternatief
Het Nederlandse drinkwater is gezond. Maar via de loodhoudende drinkwaterkranen, komt het metaal alsnog ons lichaam binnen. Ronald Kort, directeur Zeromix: "Dat lood slecht is voor ons lichaam, hebben onderzoeken al vaak aangetoond. Onderzoek van professor Grandjean van de Harvard University in Boston leert ons dat lood vooral een negatieve invloed heeft op de hersenontwikkeling van kinderen tot 10 jaar. Dit was voor ons reden genoeg om op zoek te gaan naar een gezond alternatief."

Internationale aandacht
Het onderwerp lood in de drinkwaterkraan krijgt steeds meer internationale aandacht. Robert Erkelens, directeur Zeromix, vertelt: "De uitzending van Het Deense tv-programma Operation-X in oktober 2007 fungeerde in deze zaak als klokkenluider. Naar aanleiding van deze schokkende uitzending is het probleem van lood in drinkwaterkranen internationaal op de kaart gezet." Inmiddels zijn onder andere in Denemarken en in de Amerikaanse staat Californië al wettelijke maatregelen genomen om het gebruik van lood in drinkwaterkranen zoveel mogelijk terug te dringen. Zo mogen kranen in het Amerikaanse Californië per 1 januari 2010 niet meer dan 0,25% lood bevatten. Op dit moment is dat in Nederland nog 3,0% en in Amerika zelfs 8%. Minister Cramer komt in 2009 met nieuwe richtlijnen voor de maximale hoeveelheid lood die gebruikt mag worden bij het produceren van kranen.


 

 

 


View My Stats