Nieuws ultraca´ne


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Ultraca´ne - het onbekende risico van een bekend tandarts verdovingsmiddel

Beste Ron Fonteine,

Ik heb belangrijke informatie voor u :

Sinds de jaren 80 is er een locaal verdovingsmiddel op de markt, dat onmiddellijk na toediening 'werkt', i.t.t. de oudere middelen die een minuut of 10 moeten 'inwerken' voor de arts aan een pijnloze behandeling kan beginnen. Het middel heet ultraca´ne, is uitgevonden in de laboratoria van de firma Hoechst en wint dagelijks wereldwijd meer en meer terrein - inmiddels onder een grote hoeveelheid verschillende merknamen, o.a. omdat het patent is verlopen. Ultraca´ne en alle clonen van ultraca´ne worden in vrijwel iedere tandartspraktijk gebruikt, maar ook ziekenhuizen gebruiken het 'omdat het zo ontzettend makkelijk werkt'. Wanneer men bijv. voor een operatie onder algehele verdoving wordt gebracht, wordt locaal ultraca´ne of een cloon toegediend om te voorkomen dat de pijnprikkel de patiŰnt uit de narcose
haalt. Ook de ruggeprik bij bevallingen wordt gedaan met dit middel. Opvallend is dat de producent dit middel voor ruggeprikken stilzwijgend uit de handel heeft genomen. (Overigens tot ergernis van de behandelaars in ziekenhuizen, die het daarom in eigen laboratium laten namaken).

In de praktijk krijgt de patiŰnt nooit de bijsluiter van dit verdovingsmiddel te lezen, terwijl de bijsluiter toch vooraleerst vermeldt dat de gebruiker kennis moet nemen van de inhoud van de bijsluiter voor hij of zij het middel tot zich neemt. Op deze manier heeft de producent van het middel zich juridisch ingedekt (en is de arts feitelijk verantwoordelijk). Zou de patiŰnt de bijsluiter wel lezen, dan zou menigeen zich menigmaal achter de oren krabben alvorens hij of zij de arts haar werk laat doen. Vanaf het moment dat een middel op de Nederlandse markt is, behoort een bijsluiter namelijk jaarlijks te worden ge-update. Aangezien dit bij artica´nehoudende locale verdovingsmiddelen in enige mate is gerealiseerd (want de producent wil zich immers indekken), is er in de loop der jaren een waslijst van schrikbarende bijwerkingen in de bijsluiter van Ultraca´ne ontstaan. Bijwerkingen die echter nog ontbreken, zijn o.a.: M.E., M.S., A.L.S. en agressieve vormen van kanker.

Ultraca´ne en al haar clonen bevat de chemische stof 'artica´ne'. Artica´ne is opgebouwd uit o.a. thiopheen. Van thiopeen is wetenschappelijk bewezen dat het de hersencellen van ratten aantast. In meer algemene zin kan men stellen dat artica´nehoudende verdovingsmiddelen ernstige schade aanrichten aan het zenuwstelsel. Wellicht is er daarom sinds enkele decennia sprake is van een enorme toename van onverklaarbare klachten en ziektes op het gebied van het zenuwstelsel. Wat te denken bijv. van het steeds groter aantal relatief jonge mensen, dat sterft aan een hartstilstand? De bijsluiter van Ultraca´ne noemt o.a. dat men er een hartstilstand van kan krijgen..

Nu is het interessante dat de pharmaceut garen spint bij dit middel. Niet alleen omdat het middel zelf vele 100-den miljoenen euro's en dollars omzet genereert, maar bovenal omdat het zo ontzettend veel onverklaarbare ziektes veroorzaakt waardoor mensen met nachtkastjes vol medicijnen komen te zitten.

Het aan de kaak stellen van deze hele problematiek is zeker niet ongevaarlijk
- eerder nog 'levensgevaarlijk' want de grootste pharmaceuten op aarde maken zich hieraan schuldig en ze weten het (denk ik).

Enige technische informatie over artica´ne en thiopheen heb ik hieronder afgedukt, mocht het u interesseren. Niet dat ik verstand heb van die kant van de zaak. Ik heb vooral praktijkervaring - want bij het eten van onzuiver (chemisch) voedsel wordt ik onmiddellijk herinnerd aan de beschadigingen die ik o.a. in 1986 heb opgelopen als gevolg van een salvo aan toedieningen van locale verdovingen bij een uit de hand lopende verstandskiesoperatie. Ik reis nogal veel vanwege mijn beroep - en het valt mij altijd op hoezeer ik fysiek opleef als ik enkele dagen in de armste landen ter wereld ben. Dit heeft twee redenen: ten eerste, in de meeste arme landen komt het voedsel rechtstreeks van het land en heeft men gewoonweg de middelen niet om chemische landbouwmiddelen te kopen. Ten tweede, de chemische toevoegingen in ons voedsel genereren heftige storingen bij mensen die artica´nebeschadigd zijn. Ik vermoed dat bij u iets dergelijks speelt, als ik uw klachten zo lees - die voor mij zeer herkenbaar zijn.

Vriendelijke groet,

Sander

Link

In de hierna volgende link staat beschreven dat granule cellen niet of moeilijk DNA beschadiging kunnen repareren en kwetsbaar voor/door Thiopheen zijn tijdens "post natal development"  In de bijsluiter van Ultracaine ds Forte staat echter dat het middel zonder problemen aan zwangere vrouwen en borstgevende vrouwen toegediend mag worden.

Link

Het volgende moet interessant voor u zijn: er bestaan 140 thiopheen derivaten. In Articaine zit Thiophene-2-carboxylate hydrochloride.

Link

Onder de volgende link staat beschreven in dat Granule cellen en Purkinje cellen gevoelig zijn voor Thiopheen. En kunnen leiden tot DNA beschadiging.

Link

In het hart bevinden zich Purkinje vezels welke verantwoordelijk zijn voor prikkelgeleiding; zie de hiernavolgende link:

Link

en verder:

Link

Sander


Klachten na bezoek aan de tandarts ?

In mijn praktijk natuurgeneeskunde begonnnen zich een paar jaar geleden vreemde verschijnselen voor te doen bij sommige patienten. Clienten die tot dan toe langzaam maar zeker beter werden vertoonden plotseling een ernstig vergiftigingsbeeld. Een volledig aangetast zenuwstelsel en immuunsysteem, hoge koorts, algehele malaise, maagdarmklachten, hoofdpijn, astmatische en epileptische aanvallen, dit alles met duistere oorzaak. Plotseling werd duide- lijk dat ze een ding gemeen hadden, ze waren allemaal vlak daar voor naar de tandarts geweest.

Link


Stichting neemt anesthesie tandartsen onder vuur

Een Nederlandse stichting neemt de stof artica´ne hydrochloride onder vuur, deze stof wordt in veel verdovingsmiddelen bij de tandarts gebruikt. De stichting heeft als doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar het effect op de gezondheid. Vermoedelijke bijwerkingen zijn:

 • Vermoeidheid en een algeheel gevoel van malaise (ziektegevoel)
 • Allergische reacties en voedsel intolerantie
 • Astmatische bronchitis
 • Blijvende tintelingen in vingers en tenen
 • Spieruitval aan armen en/of benen
 • Borst-, prostaat- of nierkanker
 • Vage klachten zonder herleidbare afwijkingen
 • Tremoren of spasmen

Waar zit deze stof in:

 • Ultracaine™
 • Septanest™
 • Citocain™
 • Primacaine™
 • Septocaine™
 • Ubistesine™
 • Alphacaine™
 • Citocartin™

Wat zijn evt alternatieven:

 • Xylocaine™
 • Citanest™
 • Scandonest™


Meer info: Bosscher Stichting - s.l.a.-
Vlierbessenstraat 5
3235 EX Rockanje
Tel: 0181-404050
Fax: 0181-404333
Mail: info@bosscherstichting.org
http://www.bosscherstichting.org


Bijwerkingen Ultracaine

Voor Ultracain gelden dezelfde contra-indicaties als voor alle andere lokaalanaesthetica. Verdere contra-indicaties zijn: - intraveneuze toepassing, - injecties in gebieden met een ontsteking, - overgevoeligheid voor lokale anaesthetica van het amide-type (lidoca´ne, priloca´ne, artica´ne) of adrenaline, - overgevoeligheid voor sulfiet, in het bijzonder astmapatiŰnten kunnen hierop reageren met bronchospasmen en anafylactische shock.

In verband met de aanwezigheid van adrenaline:
- paroxysmale tachycardie
- hoogfrequente aritmieŰn
- nauwe kamerhoek glaucoom


Problemen bij mensen met cholinesterasedeficiŰntie

De lokaal anesthetica zijn onder te verdelen in twee groepen: de estertypen en de amidetypen. Tegenwoordig worden vrijwel uitsluitend nog de amidetype lokaal anesthetica toegepast. Van deze groep middelen is artica´ne de enige die door het enzym PChE wordt afgebroken. Normaal verloopt de afbraak van artica´ne tot artica´nezuur snel. Er zijn echter mensen bekend die een verminderde werking van PChE hebben, een zogenaamde cholinesterasedeficiŰntie. Mogelijk verloopt de afbraak van artica´ne bij deze mensen minder snel en hebben zij een grotere kans op bijwerkingen. Het is op dit moment niet bekend of een tekort aan PChE de werking van artica´ne daadwerkelijk be´nvloedt. Verder onderzoek is hiervoor nodig.

http://www.uu.nl/uupublish/defaculteit//pug/26105main.html


Problemen door articiane hydrochloride

In mijn praktijk natuurgeneeskunde begonnnen zich een paar jaar geleden vreemde verschijnselen voor te doen bij sommige patienten. Clienten die tot dan toe langzaam maar zeker beter werden vertoonden plotseling een ernstig vergiftigingsbeeld. Een volledig aangetast zenuwstelsel en immuunsysteem, hoge koorts, algehele malaise, maagdarmklachten, hoofdpijn, astmatische en epileptische aanvallen, dit alles met duistere oorzaak. Plotseling werd duidelijk dat ze een ding gemeen hadden, ze waren allemaal vlak daarvoor naar de tandarts geweest.

http://www.xs4all.nl/~stgvisie/AMALGAM/NL/articaine.html


Reakties op een forum

Ik heb bij de tandarts ook een heel heftige reactie gekregen op de verdoving, Ultracain genaamd. Ik raakte bewusteloos, mijn hartslag was heel erg gedaald, ik hyperventileerde en moest overgeven terwijl ik nog k.o. lag. Dit alles heeft ruim 10 minuten geduurd. Ik moest na drie weken opnieuw naar de tandarts voor een vervolg-zenuwbehandeling en heb gÚÚn verdoving meer genomen. Onlangs was ik weer bij de tandarts en toen ik met hem over die heftige reactie sprak kreeg ik exact hetzelfde als jij te horen....het was psychisch. Nou, als ik Úcht zo bang voor pijn zou zijn dan had ik mezelf wel laten verdoven voor die tweede zenuwbehandeling!

Als je deze site bezoekt: http://www.consumed.nl/lic/vna/geneesmiddelen/print.php3?id=2794
en je kijkt bij 'bijwerkingen' dan zie je snel genoeg dat jouw reactie echt niet psychisch hoeft te zijn. Vaak komen deze reacties voor door overgevoeligheid voor stoffen uit de amidegroep. Ook het middel articaine, dat vaak door tandartsen wordt gebruikt, valt daaronder.

http://tandheelkunde.startkabel.nl/forum/?id=31111


Accuut gehoorverlies na gebruik articaine hydrochloride

A 42 year old female presented to the department with a one day history of acute hearing loss occurring immediately following a local anaesthetic dental procedure. She had no previous history of any aural symptoms or ear surgery. She also denied any history of trauma/barotraumas. Immediately following a right upper lateral tooth implant (expansion ridge technique) performed using 4 ml of 4% articaine hydrochloride with 1:1000 adrenaline and 10mg of intravenous midazolam, she experienced acute vertiginous symptoms and left sided hearing loss.

http://www.edu.rcsed.ac.uk/Case%20Presentations/CP72.htm


An allergic reaction following injection of local anesthetic: a case report.

The practice of dentistry necessitates the administration of numerous drugs by the oral route or by injection. This paper presents a case report in which a patient experienced an acute allergic reaction following mandibular block with articaine hydrochloride for dental extraction. It also reviews the pathophysiology of allergy and the office protocol required to successfully manage such a potentially life-threatening reaction.

J Can Dent Assoc. 1989 Dec;55(12):981-4
MacColl S, Young ER.


Articaine kan bijwerkingen hebben op patiŰnten met het
Kearns-Sayre syndroom

Worsening of the neuromuscular manifestations in Kearns-Sayre syndrome after administering local anesthesia with articaine has not been reported. The authors describe a severe adverse reaction to local anesthesia with articaine for tooth extraction in a 28-year-old woman with Kearns-Sayre syndrome due to a 5.9-kb mitochondrial DNA deletion. The patient was subjected to local anesthesia with 1.5 mL (60 mg) articaine in the left submandibular nerve for tooth extraction. Five minutes after the injection the patient developed weakness of the limb muscles, extreme fatigue with increased desire to sleep, a feeling of heat, inappetence, and frequent urination. The adverse reaction resolved spontaneously within 48 hours without sequelae. Administration of articaine may cause severe side effects in patients with Kearns-Sayre syndrome. Articaine should be used with caution in these patients.

Clin Neuropharmacol. 2005 May-Jun;28(3):148-9
Clin Neuropharmacol. 2005 Sep-Oct;28(5):253.

Finsterer J, Haberler C, Schmiedel J. Neurological Department, Krankenanstalt Rudolfstiftung, Vienna, Austria. duarte@aonmail.at


Allergische reaktie op articaine

We report the case of a 51-year-old woman who had an immediate skin reaction after subcutaneous administration of a local anesthetic (LA) composed of articaine and epinephrine before a dental procedure. The patient subsequently underwent further dental procedures without LA. Skin prick tests performed with commercial LAs (lidocaine, mepivacaine, bupivacaine and articaine) were negative with epinephrine and all LAs except articaine. In 10 healthy controls, skin prick tests with articaine were negative. Subcutaneous challenge test with mepivacaine (0.3 and 0.5 ml) was negative. Provocations with the remaining anesthetics of the amide group were not carried out due to the patient's refusal.

Allergol Immunopathol (Madr). 2005 Mar-Apr;33(2):115-6
El-Qutob D, Morales C, Pelaez A. Service of Allergy, Hospital Clinico Universitario de Valencia, Avenida de Blasco Ibanez 17, 46010 Valencia, Spain.


Fixed drug eruption caused by articain

Local anaesthetics are usually well tolerated. However, immediate- and delayed-type hypersensitivity reactions do occur occasionally (1). In contrast, we are aware of only two case reports on fixed drug eruptions (FDE) (2, 3). Here, the case of FDE triggered by the amide articain is documented; this drug has not previously been reported to cause FDE.

Over the last 8 years, a 45-year-old woman had observed seven episodes of dark red plaques developing shortly after dental treatments with the application of articain (Ultracain«) as local anesthetic. The symptoms began 8–12 h after the treatment, and resolved spontaneously within 14 days. No other drugs were taken. In summary, we here report on a patient with FDE caused by articain as documented by provocation and histology. So far, only two other cases of FDE to local anesthetics have been published, both also triggered by amids. The FDE might possibly be a clinical manifestation observed with local anesthetics of the amide but not the ester type.

M. Kleinhans, A. B÷er, R. Kaufmann, W.-H. Boehncke*
http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1046/


Clinical effects and pharmacokinetics of articainic acid in one volunteer after intravenous administration.

Articainic acid, a major metabolite of articaine, was administered to a volunteer. Since the renewed interest in the utilization of articaine in epidural anaesthesia, it has been important to assess the clinical effects of this metabolite. It was noted that articainic acid had no effect on EEG, ECG, blood pressure and heart rate. Pharmacokinetic parameters are given.

Pharm Weekbl Sci. 1988 Dec 9;10(6):284-6

Van Oss GE, Vree TB, Baars AM, Termond EF, Booij LH. Department of Anaesthesiology, Hervormd Diaconessenhuis, Arnhem, The Netherlands.


Links

http://geneesmiddelen.wewi.eldoc.ub.rug.nl//Articainesamenvatting.pdf


 

 


 


View My Stats