Nieuws school en gezondheid


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Kinderen worden meer blootgesteld aan schadelijke vervuiling op weg naar school dan op weg naar huis

Volgens een nieuwe studie hebben baby's in kinderwagens, die oudere broers en zussen vergezellen naar school, twee keer zoveel kans voor blootstelling aan schadelijke luchtverontreiniging in de ochtend dan in de namiddag. Het nieuw onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Pollution, wijst op de hogere niveau’s van blootstelling van baby's in kinderwagens aan fijne en ultrafijne stofdeeltjes tijdens de ochtenduren van schoolkinderen ten opzichte van de namiddag.

Lees verder


Kees van Amstel over wat er fout gaat in het beroepsonderwijs


Samenhang tussen schoolmilieu en astmasymptomen

Beïnvloeden door de lucht verspreide allergenen in scholen de astmasymptomen bij leerlingen? In een nieuw artikel van dr. Wanda Phipatanakul van Boston's Children's Hospital and Harvard Medical School, Boston en haar collega’s, wordt het onderzoek beschreven naar de bovenstaande vraag, door middel van een studie met 284 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar oud, op 37 scholen uit binnensteden in het noordoosten van de VS.

Lees verder


Vak Wereldwijs - Eigen meningsvorming als vak op school

Minister Edith Schippers hoopt dat haar kind straks nog een eigen mening mag hebben. Een houding van onverdraagzaamheid is bij ons en alom groeiende. Zij blokkeert iedere discussie en leidt slechts tot meer agressie. Kinderen moet van jongs af aan geleerd worden te praten én te luisteren. Dat was ook de conclusie van het Filosofisch Kwintet in 2015 over het thema ‘vrijheid van meningsuiting’. Vrijheid van meningsuiting vereist de vaardigheden van praten én luisteren zonder conflictgesprek. Maar waar moeten kinderen dat leren als hun wereld gedomineerd wordt door individualisering, ego’s, drukte, social media en tweets die bol staan van het eigen gelijk?

Lees verder


Afstemmen van gedrag helpt leerling sociale uitsluiting te voorkomen

Gedragsafstemming speelt een belangrijke rol bij het buitensluiten van leerlingen in een klas. Leerlingen die niet proberen zich aan de groep aan te passen, kunnen worden buitengesloten. En alle medeleerlingen doen daaraan mee.

Lees verder


George Carlin - School leert je geen kritische vragen te stellen


Duurzame feedback helpt studenten kritisch na te denken

Hoe krijg je studenten zover dat ze proberen de leerstof echt te doorgronden en er kritisch over gaan nadenken? Promovendus Gerry Geitz stelde vast dat dit ‘diepe leren' kan worden gestimuleerd door studenten duurzame feedback te geven, dat wil zeggen: feedback gericht op het ontwikkelen van de vaardigheid om zelf actief feedback te zoeken.

Lees verder


Duurzaamheid ontbrekende schakel in onderwijs

Het reguliere onderwijs is bijna volledig gericht op het versterken van de economie en gaat grotendeels voorbij aan de hedendaagse duurzaamheidskwesties. Daardoor missen jongeren het noodzakelijke basisdenken om wereldwijde problemen, zoals over voedselzekerheid, biodiversiteit of grondstoffenschaarste het hoofd te bieden.

Lees verder


De prijs van studenten leningen - Column Lisa Bakker

Deze 28 minuten durende video is (zoals gewoonlijk) van Amerikaanse makelij. Maar omdat "er" hard gewerkt wordt aan "1.wereld" neem ik voor het gemak maar even aan dat deze onderwijs situatie ook in Nederland van toepassing is.

Lees verder


Save the Children veroordeelt dodelijke aanval op school Syrië

Save the Children is erg geschokt over een dodelijke raketaanval begin deze week op een door ons gesteunde school in de buurt van Aleppo. Bij de aanval kwamen vijf burgers om het leven, onder wie een peuter en twee leraressen. Sinds de aanval is de school gesloten.

Lees verder


Hogeropgeleiden leven langer in goede gezondheid

Mensen met een hoger opleidingsniveau leven gemiddeld aanzienlijk langer in goede gezondheid of zonder lichamelijke beperkingen dan lager opgeleiden. De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid is bijna 53 jaar voor mensen met alleen basisonderwijs.

Lees verder


Geen verband tussen gezond leven en leerprestaties volwassenen

Slaap, voeding en beweging vertonen geen relatie met de leerprestaties en de intelligentie van volwassen studenten in het afstandsonderwijs. Wel hebben studenten met een lagere body mass index en een hogere levenstevredenheid, meer kans op een succesvolle afronding van hun studie.

Lees verder


Vermindering van pesten op KiVa-scholen

De KiVa anti-pestmethode is effectief voor het terugdringen van pesten. Uit het onderzoek uitgevoerd onder leiding van prof. dr. René Veenstra van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat het slachtofferschap van pesten op KiVa-scholen significant meer afneemt dan op de controlescholen. Met name de indirecte vormen van verbaal en relationeel slachtofferschap worden minder. De resultaten zijn zowel na één als na twee jaar zichtbaar.

Lees verder


Het verminderen van schoolbusvervuiling verbetert de gezondheid van kinderen

Het gebruik van schone brandstof en maatregelen om de brandstofvervuiling in schoolbussen tegen te gaan, voor de 25 miljoen kinderen die iedere dag gebruik maken van deze bussen, resuleert in 14 miljoen minder gevallen van schoolverzuim per jaar, gebaseerd op een studie van de Universiteit van Michigan en de Universiteit van Washington. Dit onderzoek is vermoedelijk het eerste onderzoek dat de individuele impact meet op kinderen van het overheidsbesluit om uitstoot van diesel te verminderen. Onderzoekers ontdekten verbeterde gezondheid en minder verzuim, hoofdzakelijk onder kinderen met astma.

Lees verder


Kleuterschool en criminaliteit: Wat is het verband?

Kinderen die later met school beginnen hebben meer kans op drop-out (afkeer van de school) en het plegen van misdaden. Volgens nieuw onderzoek aan de Duke University, doen kinderen die later beginnen met kleuterschool het goed op academisch en sociaal vlak maar dan op korte termijn. Als tieners hebben deze kinderen meer kans op drop-out en het plegen van ernstige misdrijven.

Lees verder


Beter ontbijt, betere cijfers

Onderzoek aan de Universiteit van Iowa laat zien, dat gratis schoolontbijt zorgt voor hogere prestaties op scholen met meer leerlingen uit gezinnen met lage inkomens. Een nieuw onderzoek aan de Universiteit van Iowa versterkt het verband tussen goede voeding en goede schoolcijfers, met als uitkomst dat gratis ontbijt op school leerlingen uit gezinnen met lage inkomens helpt om betere schoolprestaties te krijgen. De studie laat zien dat leerlingen die een school bezoeken die deelneemt in het Schoolontbijt Programma (SBP) van het Ministerie van Landbouw, betere schoolresultaten behalen voor rekenen, natuurkunde en lezen dan leerlingen op scholen die niet deelnemen aan het programma.

Lees verder


Pauze voor de lunch verhoogt fruit- en groenteconsumptie en vermindert verspilling

Scholieren die meedoen aan het nationale school lunchprogramma moeten een bijgerecht van fruit en groente kiezen. De bedoeling van deze regel is om studenten aan te sporen meer fruit en groente te eten. Het betekent helaas niet dat de appel en sperziebonen die op het dienblad terecht zijn gekomen ook daadwerkelijk opgegeten zullen worden. Veel scholen meldden dat fruit en groente vooral in de vuilnisbak beland in plaats van de scholierenmaag. Deze nieuwe studie, gepubliceerd in Preventive Medicine laat zien dat een simpele, kosteloze verandering, een pauze vóór lunchtijd, de consumptie van fruit en groente met 54% kan verhogen. "De pauze is vaak ná lunchtijd, dus kinderen haasten zich met eten, zodat ze kunnen gaan spelen - resulterend in weggegooid fruit en groente," legt co-auteur David Just uit, PhD van Cornell University. “We ontdekten echter dat als de pauze vóór lunchtijd gehouden wordt, de scholieren met gezonde eetlust en minder haast aan de lunch beginnen en eerder geneigd zijn hun fruit en groente op te eten."

Lees verder


Wat zijn de risico's van cyberpesten bij scholieren?

Gegevens van een enquête onder lagere en middelbare scholieren m.b.t. hun houding tot cyberpesten en online veiligheid, zal worden gepubliceerd in het International Journal of Social Media en interactieve leeromgevingen. De analyse van de resultaten toont aan dat veel kinderen worden gepest en er maar weinig zijn die iets begrijpen van internetveiligheid.

Stacey Kite, Robert Gable en Lawrence Filippelli van de Johnson & Wales University in Providence, Rhode Island, USA, onderzochten meer dan 4200 scholieren over hun kennis van mogelijke risico's, het juiste gebruik en hun gedrag op het internet en social networking sites, in het bijzonder betrekking tot gedragingen die kunnen leiden tot cyberpesten of contact hebben met potentiële internetmisbruikers. Het onderzoek is gebaseerd op de 47 items en vijf dimensies van de "Survey of kennis van internet risico en gedrag" (SKIRB).

Lees verder


1 op de 10 tieners neemt 'studie medicijnen,' maar de ouders letten
er niet op

Bij de voorbereiding op het eindexamen kunnen tieners verleid worden om een ​​"studie medicijn" te gebruiken - een voorgeschreven stimulerend middel of amfetamine - om een academische graad te verwerven. Uit een nieuw onderzoek door de universiteit van Michigan vindt slechts één op de honderd ouders van kinderen tussen 13 en 17 jaar dat hun tiener een studie medicijn heeft gebruikt.

Lees verder


Kinderen met melkallergie mogelijk 'allergisch voor school'

Krijtstof kan melkeiwitten bevatten, welke luchtwegklachten teweeg kunnen brengen

Veel van onze tegenwoordige leraren op scholen pleiten voor stofvrij krijt zodat ze hun handen en klaslokalen schoon kunnen houden. Maar volgens een onderzoek dat werd gepubliceerd in de mei editie van 'Annals of Allergy, Asthma & Immunology', de wetenschappelijke krant van de Amerikaanse Universiteit voor Allergie, Astma en Immunologie (ACAAI), kan een keuze voor dergelijk krijt astma symptomen veroorzaken bij studenten die een melkallergie hebben.

Caseïne, een melkeiwit, wordt vaak gebruikt in krijt met en laag stofgehalte. Wanneer kinderen met een melkallergie krijtdeeltjes inademen die caseïne bevatten, kunnen levensbedreigende astma aanvallen en andere soort van ademhalingsproblemen zich voordoen.

Lees verder


Als je tieners laat zien dat mensen kunnen veranderen, dan vermindert dit de agressie op scholen

Tieners uit alle lagen van de bevolking die geloven dat mensen niet kunnen veranderen, reageren agressiever bij een conflict dan degenen die denken dat mensen wel kunnen veranderen. En door ze te laten zien, dat mensen zeker het potentieel in zich hebben om te veranderen dan vermindert dit de agressieve reactie. Dit zijn de resultaten van een nieuw onderzoek welke gepubliceerd werd in “Journal Child Development” (ontwikkeling bij kinderen). Het onderzoek werd uitgevoerd aan de Universiteit van Texas in Austin, Emory Universiteit en Stanford Universiteit. Vorig onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die in vijandige omgevingen opgroeien, zoals in zeer gewelddadige buurten,meer kans hebben om te denken dat, zelfs bij kleine overtredingen, ze dit expres hebben gedaan. Door dit te denken, reageren ze agressief. De onderzoekers die deze studie hebben verricht trachten te bepalen of tieners in welke omgeving dan ook, (rijke of arme, gewelddadige of geweldloze) een overtuiging konden ontwikkelen dat een bepaalde karaktertrek niet veranderd kan worden, welke kan leiden tot agressief gedrag.

Lees verder


TEDxHISD -- Dr. Bertie Simmons - Dare to Disturb the Sound of Silence

Dr. Simmons has served as an educator for 48 years. 29 of those years in educational administration. She is an advocate for high school reform. Dr. Simmons is dedicated to providing quality educational opportunities to underrepresented youth.

Dr. Simmons is a recipient of numerous awardsand honors for teaching and leadership. Notably, she was named Texas State HEB Secondary Principal of the year in 2009. Dr. Simmons is a visionary, creative problem solver, and an agent of change.

I am becoming increasingly more concerned about the amount of time we spend in remote cubicles at the office and even isolated within our own homes where it is estimated that as much as 93% of our communication is delivered non-verbally. In his book, Bowling Alone, Putman draws on a vast amount of data that point out how more and more, human beings are becoming disconnected from each other and how many of our social structures have crumbled.

This disconnect has played havoc with our community and civic responsibilities. Putman describes these broken bonds as a crisis at the heart of our society. He believes that the crisis has, at least in part, been caused by pressures of time and money, commuting and sprawl, generational change, and the proliferation of electronic devices.


Canada - draadloze netwerken in scholen zijn slecht voor
onze kinderen

Dr Magda Havas, een wetenschapster van de Trent Universiteit in Peterborough (Canada) die een vooraanstaand onderzoekster is naar de gezondheidseffecten van electromagnetische straling is zeer bezorgd over het groeiend aantal scholen dat WIFI netwerken installeert.

Lees verder


Glasvezelkabel voor Zwitserse scholen.. dus geen
ziekmakende Wifi 

Zo af en toe hoop je dat er een minister de artikelen ziet op deze site; verdikkie-nog-an-toe, wat zouden  ze zich achter de oren krabben.. Neem nou dit verhaal van die heerlijke Europese chocolademakers die neutraal blijven.. De Zwitsers dus. Daar waar de Nederlandse overheid alle waarschuwingen in de wind slaat, met betrekking tot het BEWEZEN GEVAAR van het gebruik van electromagnetische straling,  doen de Zwitsers het gewoon goed.

Lees verder

Geert


TV - Rugzakje voor zorgleerlingen verdwijnt

Het klonk allemaal zo mooi met programma’s als ‘Samen naar school’ en ‘Passend onderwijs’. Leerlingen met een achterstand moesten zoveel mogelijk op de reguliere school blijven.

Link


Eerste "frisse school" van Nederland opgeleverd

Vrijdagochtend 5 november is de eerste 'Frisse School' van Nederland officieel geopend. Het gaat om de Pieter Wijtenschool in Waalwijk, voorheen een van de basisscholen met de slechtste binnenluchtkwaliteit van ons land. Na een renovatie en toepassing van tal van nieuwe materialen en technologieën is nu sprake van een van de gezondste scholen van Nederland.

De Pieter Wijtenschool is de eerste school in Nederland die het predikaat 'Frisse School' van het Astma Fonds ontvangt. Het is het bewijs dat deze school serieus werk maakt van een gezond leerklimaat. Uit onderzoek blijkt dat acht van de tien kinderen in Nederland in een vervuilde klas zitten. Speciale maatregelen zoals de aanleg van nieuw ontwikkeld 'luchtzuiverend' tapijt kunnen bijdragen aan een aanzienlijke verbetering van de binnenluchtkwaliteit. De Pieter Wijtenschool is volgens het Astma Fonds een voorbeeldschool voor andere scholen in Nederland.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft heldere richtlijnen opgesteld voor luchtverontreiniging door fijnstof (binnen en buiten) en stelt dat fijnstof met een aërodynamische diameter van 10 um of minder (PM10) schadelijk is voor de gezondheid. Deeltjes met een dergelijk formaat zijn in staat om tot diep in de longen door te dringen en ernstige gezondheidsproblemen te veroorzaken. In het bijzonder indien de deeltjes besmet zijn met bacteriën, schimmels, pollen of allergenen. Bovendien kan de stof het hart en de longen aantasten en ernstige fysiologische problemen veroorzaken (zoals een veranderde longfunctie en ontstekingen) . Blootstelling aan fijnstof kan met name bij kinderen leiden tot vermoeidheid, allergieën, de ontwikkeling van astma en verminderde leerprestaties.

De Pieter Wijtenschool is de eerste 'Frisse School' van Nederland waarvan de klaslokalen zijn uitgerust met het 'luchtzuiverend' tapijt: AirMaster(R). Deze Nederlandse innovatie is vorige maand, bij de opening van de Dutch Design Week in Eindhoven, bekroond met een erkenning voor 'Goed Industrieel Ontwerp'. Het is ontwikkeld door tapijtfabrikant DESSO voor gebruik in o.a. scholen. DESSO AirMaster(R) is achtmaal effectiever in het opnemen en vasthouden van fijnstof dan harde vloeren en viermaal effectiever dan standaard tapijt (PM10). Dit blijkt uit metingen van het onafhankelijk Duitse testinstituut GUI, dat is gespecialiseerd in het analyseren van luchtkwaliteit in binnen- en buitenklimaten. Eerder onderzoek uitgevoerd door GUI, in opdracht van de Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB) , toonde al aan dat de schadelijke werking van fijnstof aanzienlijk minder is als er, in plaats van een harde vloer, tapijt wordt gelegd.

Dankzij het dunne garen van de DESSO AirFiltersTM is AirMaster(R) in staat zeer fijne stofdeeltjes op te vangen en vast te houden, terwijl grovere stofdeeltjes worden opgevangen door het dikkere garen van de DESSO DustCollectorsTM. De unieke structuur van AirMaster(R) voorkomt dat stof weer in de lucht terechtkomt, maar eenvoudig verwijderd kan worden met een stofzuiger met Hepa filter. Daarmee zorgt het voor een aanzienlijke verbetering van het binnenklimaat in scholen en zorginstellingen.


Radio - Pestgedrag op Amsterdamse basisscholen

In de rubriek Achter de voordeur bespreekt Tischa Neve een vandaag verschenen onderzoek naar pestgedrag op Amsterdamse basisscholen. Leerkrachten ervaren het plagen en pesten anders dan leerlingen en ouders, zo blijkt uit het onderzoek. Bij een ruzie van leerlingen op het schoolplein, hebben de ouders vaak de neiging om het incident te zien als discriminatie. Leerkrachten vinden ouders in dat opzicht overgevoelig. Die zeggen dat het 'beperkt blijft tot pesterijen'.

Lees verder


OKEJEZ-Educatie

Henk de Bruin
OKEJEZ-Educatie-Coach
Punter 41-38
8242GB Lelystad
tel. 0320844538
Email - drshenkdebruin@upcmail .nl

Ik ben bioloog (ecoloog, biochemicus), 30 jaar leraar, waarvan de eerste 5 jaar in het Wetenschappelijk Onderwijs en Onderwijs voor Volwassenen, de laatste 25 jaar in het Voortgezet Onderwijs bij het Havo en Vwo als mentor, docent Biologie/ Algemene Natuur Wetenschappen/ Natuur Leven & Techniek en OKEJEZ-Educatie-Coach.

Ik ben een aantal jaren bezig een eigen ontwikkelde O(ntdek)K(ies)E(rvaar)JEZ(elf)-methode voor zelfkennis bij mij op school aan de man te brengen d.m.v.  o.a. biologielessen, projecten en profielwerkstukken. De uitdaging bij OKEJEZ is dat iedereen betrokken raakt en invulling geeft aan zijn eigen leven, dat op school uitvoert en zo bijdraagt aan een gezonde en sociale maatschappij. Iedereen komt op zijn eigen manier aan bod.  De betrokken leerlingen en sommige docenten zijn zeer enthousiast over de methode.


Daar dit in bestaande systemen een lange weg lijkt, zoek ik naar nieuwe op te zetten structuren, waarin mijn methode en die van anderen elkaar aanvullen. Zo ontstaat er een samenwerkingsverband, dat vele malen sterker is, dan de som van de aparte delen. Mijn opzet is het nieuwe naast het oude te zetten.


Ik zoek gelijkgerichte mensen, die met gelijksoortige ideeën, of uitwerkingen daarvan bezig zijn en daarmee gezamenlijk aan de slag willen, zodat we onze krachten bundelen voor een nieuwe weg in Onderwijsland.

Over OKEJEZ-Educatie geef ik (Powerpoint)presentaties, workshops en cursussen.


Ongezonde Waalwijkse school heeft weer gezonde binnenlucht


School Stress - Europe

Across the Western world education has become big business, as parents clamour to prepare their child for today's competitive society. With babies being taught to read, has common sense gone out the window?   6-year-old Courtney shows off her reading skills: "I like the word 'ubiquitous'. It means everywhere". At the 'crème de la crème' nursery, toddlers study hard at their computers. As over-protective parents hover ever closer over their offspring, the phenomenon of 'helicopter parenting' is out of control. Leonore Skenazy was lambasted in the American press for letting her son travel to school unattended: "If you google me, I'm officially 'America's Worst Mother'". With playtime being halved in a bid to maximise learning time, and parents attempting to make their babies literate, experts warn the consequences could be devastating: "You can train a dog to recognise the word 'ball'. That dog won't go to Harvard".

Link


Voedingszorg voor langdurig zieke kinderen is pure winst

Langdurig zieke kinderen die op school goed te eten krijgen, doen nu en in de toekomst minder aanspraak op medische zorg, en leren beter. Naast deze maatschappelijke winst leidt voedingszorg vanuit school voor deze groep en hun ouders tot een betere kwaliteit van leven.

Dit blijkt uit het recent verschenen onderzoek 'Effecten voedingszorg door LZK-scholen - Een verkennende kosten-batenanalyse' van SEO Economisch Onderzoek. Ondanks het positieve maatschappelijke rendement, staat voedingszorg voor langdurig zieke kinderen onder druk. Steeds meer gemeentes en provincies laten hun verantwoordelijkheid voor deze vorm van preventie vallen. Directeuren van scholen voor langdurig zieke kinderen doen verwoede pogingen de financiering overeind te houden. SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van InnovatieNetwerk een verkennende analyse uitgevoerd naar de maatschappelijke kosten en baten van optimale voedingszorg door (basis-)scholen voor langdurig zieke kinderen. Hierbij zijn de kosten en baten vergeleken tussen scholen die zelf voedingszorg verlenen en scholen waar kinderen voeding van thuis meekrijgen. Daarnaast is nagegaan welke cijfers nodig zijn om een volledige kosten-batenanalyse te kunnen maken, en op welke wijze deze cijfers verzameld kunnen worden.

Tegenover de totale kosten van voedingszorg door LZK-scholen (naar schatting 5.059 euro per kind tot en met 12 jaar) staan baten die bestaan uit lagere zorgkosten van het kind, een betere kwaliteit van leven voor het kind en de ouders, en in de toekomst betere arbeidsmarktperspectieven voor het kind. SEO Economisch Onderzoek heeft deze baten kunnen berekenen:

- Als betere voeding leidt tot een stijging in de arbeidsparticipatie van chronisch zieken van 40% naar 41%, dan brengt dit 1.369 euro aan baten met zich mee per kind.
- Als ouders als gevolg van voedingszorg door LZK-scholen dagelijks 15 minuten meer vrije tijd hebben, dan leidt dit tot baten ter grootte van 2.668 euro. - Als voedingszorg bij 30% van de kinderen met epilepsie op LZK-scholen leidt tot een besparing op de zorgkosten van 10.000 euro, dan leidt dit tot lagere zorgkosten van gemiddeld 1.662 euro per kind.

Volgens de onderzoekers zijn deze effectenconservatief ingeschat. En ze zijn exclusief de baten die bij gebrek aan betrouwbare cijfers nog niet gekwantificeerd kunnen worden. Als de LZK-scholen in staat gesteld worden om deze voedingszorg te leveren, is dit een vorm van preventie die zich snel terug verdient.

Binnen het concept Samen Goed Eten werkt InnovatieNetwerk (ministerie van LNV) samen met partijen aan het behoud van de voedingszorg op LZK-scholen. De uitkomsten van deze kosten-baten analyse zijn een belangrijke steun in de rug van dit initiatief.

http://www.lzkscholen.nl


Onderzoek VVN: omgeving basisscholen niet verkeersveilig genoeg

Hallo Ron,

Wat men ook vaak vergeet is de weg die veel scholieren moeten afleggen om naar school te gaan. Veel kinderen die wonen in buitengebieden moeten bij gevaarlijke wegen (lees: Provinciale wegen) oversteken om hun weg te vervolgen, soms middels een fietspad. Mijn dochter is twee jaar geleden op een 2 baanse provinciale weg aangereden; van 2 kanten 80 km/u of harder! Ze heeft het goed overleefd. VVN adviseerde mij een spiegelei aan te schaffen om schoolkinderen de provinciale weg over te loodsen. Het zou een regelrechte zelfmoordpoging zijn om dit te proberen! Na ruim een jaar actie voeren, spreken voor de provinciale staten, praten en meedenken met de provincie (NH), gemeente en werkgroep wordt er over 1,5 a 2 jaar (!) gestart met het verbeteren van de betreffende Provinciale weg. Er komen parallelwegen met voorrang fietsers/gedogen trekkers, rotondes en rijbanen/bermen worden breder. Het heeft veel energie gekost, maar er is resultaat geboekt. Nu moet het alleen nog echt worden uitgevoerd....

Linda Hagenaars


Onderzoek VVN: omgeving basisscholen niet verkeersveilig genoeg

Een belangrijke groep ouders (36%) vindt de schoolomgeving van de eigen kinderen onveilig. Dat blijkt uit onderzoek dat Veilig Verkeer Nederland (VVN) tijdens de campagne 'De scholen zijn weer begonnen' heeft laten uitvoeren door marktonderzoekbureau Ruigrok | NetPanel. Vandaag sluit VVN de campagne af met een speciale dag voor de verkeersbrigadier.

Verkeersbeleving

Van ouders met kinderen op de basisschool beoordeelt 36% de schoolomgeving als verkeersonveilig. De drie belangrijkste redenen om de schoolomgeving verkeersonveilig te vinden, zijn respectievelijk dat er te veel auto's rond de school rijden (86%), ouders midden op de weg parkeren of het andere verkeer blokkeren (79%) en automobilisten zich niet aan de snelheid houden (63%). VVN pleit in het belang van de kinderen al geruime tijd voor een autovrije of autoluwe schoolomgeving. Ruim twee vijfde van de ondervraagde Nederlanders (43%) blijkt eveneens voorstander van een autovrije zone bij basisscholen.

Oversteken

Bij iets minder dan de helft van de ouders met kinderen op de basisschool (48%) speelt het ontbreken van een veilige oversteekplaats mee als reden om de schoolomgeving verkeersonveilig te vinden. Een van de manieren om het oversteken veiliger te maken, is het inzetten van verkeersbrigadiers aan het begin en het eind van de schooltijden. Op dit moment zijn er in totaal zijn er 45.000 vrijwillige verkeersbrigadiers actief in 1200 verkeerbrigades.

Schoolroutes

Verder blijkt uit het onderzoek dat, als er keuze is uit verschillende schoolroutes, drie op de tien de kortste (31%) of snelste (29%) route nemen. Slechts een kwart (27%) kiest bewust voor de veiligste route van huis naar school. Aan alle ouders is gevraagd of zij de schoolroute van te voren met hun kind(eren) geoefend hebben. Bijna de helft (48%) heeft dit niet gedaan. Ook is gevraagd of andere verkeersdeelnemers extra rekening houden met scholieren. Van de Nederlanders die fietsen zeggen zeven op de tien fietsers altijd rekening met scholieren (71%) te houden. Onder automobilisten en brommer-/motorrijders ligt dit aantal hoger, daar houdt respectievelijk 87% en 85% rekening met de scholieren.

--

Ik verbaas me iedere keer weer over snelheidcontroles door de politie in mijn omgeving. Vaak op ongevaarlijke hoofdwegen maar nooit op een weg voor een school of ziekenhuis etc. Gaat het echt om de veiligheid of gewoon de snelste manier om boeten te incasseren.....

Ron


TV - Avond van het onderwijs

Wat zijn de knelpunten in het hedendaagse onderwijs? Joost Karhof en Pernille La Lau discussiëren met belanghebbenden. Ook de Leraar van het Jaar-verkiezing.

Link


Schoolproblemen

Beste Ron,

Een niet zo bekend probleem, het haalt de kranten niet, is het onderwijs.
Niet de algemeen bekende bezuinigingen, die bedoel ik niet.

Een aantal jaar geleden kregen we te maken met het verschijnsel 'passend onderwijs'. In de praktijk betekende dat het binnenhouden op de gewone (basis)school van kinderen die eigenlijk veel meer aandacht nodig hadden dan er in een gewone klas / groep op school geboden kan worden en daarom naar het speciaal onderwijs zouden moeten gaan.

In eerste instantie leek het goed te gaan: vanuit het speciaal onderwijs kwamen er mensen als permanent ambulant begeleider per week 1 dagdeel op de gewone basisschool om hulp te bieden. Daarnaast kwamen er overkoepelende samenwerkingsverbanden die middelen beschikbaar stelden voor scholen om intern begeleiders aan te stellen, die geen les meer gaven maar door bijscholing zich gespecialiseerd hadden in het zorg bieden aan kinderen die meer nodig hadden. Bovendien kon er worden gewerkt met kleinere groepen kinderen en werd het verschijnsel onderwijsassistent in leven geroepen, waardoor de leerkracht inderdaad tijd kreeg om de extra aandacht te bieden aan wie het nodig had.

De keerzijde werd dat het veel en veel lastiger werd om kinderen die echt niet konden worden gehanteerd binnen de basisschool door te verwijzen naar het speciaal onderwijs. Soms was en ben je jaren bezig om een kind op de juiste plek te krijgen en kiezen de ouders dan voor een speciaal onderwijsschool die niet binnen het juiste samenwerkingsverband valt, dan krijgt het samenwerkingsverband (en dus de scholen) een forse boete.

Nu wordt er bezuinigd. De PABers vanuit het speciaal onderwijs worden deels wegbezuinigd, intern begeleiders moeten toch ook weer les gaan geven (2 petten op), de klassen moeten weer groter en de onderwijsassistenten moeten zonder subsidie worden aangenomen voor een salaris waar je bijna een leerkracht voor hebt (verdienen ze soms echt wel, dat is het punt niet).

Waarschijnlijk heeft de overheid gekeken naar het Engelse en Amerikaanse onderwijssysteem, waar inclusief onderwijs de boventoon voert: alle kinderen moeten hetzelfde onderwijs krijgen aangeboden of ze het nu kunnen of niet en de scholen moeten zich aanpassen aan de leerlingen en hun behoeftes. Daar staat tegenover dat er zeer ruime budgetten zijn om leerkrachten gratis bij te scholen en zeer veel
deskundigen binnen te school te halen en houden. Neemt niet weg dat er ook binnen dat systeem een behoorlijk percentage buiten de boot valt. Bijkomend nadeel is dat de salarissen buitensporig laag zijn en veel leerkrachten 2 banen hebben, om te kunnen rondkomen.

Het lijkt erop dat het UK en USA systeem nu ook hier gehanteerd wordt, maar zonder de randvoorwaarden die het mogelijk maken om het in de praktijk uit te voeren.

Een hoog ziekteverzuim onder leerkrachten is het gevolg, op scholen met veel zorgleerlingen is het verlooppercentage hoog, de werkdruk is hoog en het werkklimaat lijdt daaronder.

Zomaar een paar alinea's. Er zijn scholen waar het minder nijpend is, er zijn scholen met een streng toelatingsbeleid (officieel verboden natuurlijk) en er zijn scholen waar ik fluitend en met mijn ogen halfdicht mijn werk zou kunnen doen, maar op dit moment kies ik daar niet voor.

Misschien geen onderwerp dat belangrijk genoeg is voor jouw doelgroep, maar het onderwijs in Nederland trekt een enorme wissel op leerkrachten in het basisonderwijs, de groep die het beroerdste betaald wordt binnen het onderwijsbestel. Vooral degenen die werken met achterstandsleerlingen, waarbij ouders vanuit een taboe vaak onderzoek en externe hulp jarenlang tegenhouden, staat het water aan de lippen. In sommige gevallen moet je dan overgaan tot een AMK melding, het onthouden van hulp wordt dan aangemerkt als een vorm van mishandeling, waardoor ouders gedwongen worden hulp te zoeken. Soms werkt dat, vaker raak je leerlingen kwijt, doordat ouders met kinderen van school naar school shoppen om hulp en onderzoek te ontlopen. Soms vertrekken hele gezinnen van de ene op de andere dag naar het buitenland. Met name naar Engeland en België.

Een heel verhaal, ik weet het.
Als specialist remedial teacher met een aardig rijtje diploma's in de kast werk ik als intern begeleider en sta ik ook nog deels voor groep 8. Mijn zorgtaken als intern begeleider liggen stil, wanneer mijn duopartner van groep 8 ziek is of afwezig moet zijn. Op sommige dagen krijg ik zoveel klachten van collega's over het gebrek aan hulp, dat ik mezelf afvraag waarom ik eigenlijk nog doorga op deze manier. Ik ben in Engeland geweest en heb daar scholen bezocht, de situatie daar is zo totaal anders dan in Nederland dat het gekkenwerk is om hun systeem toe te passen op het Nederlandse onderwijs zonder de totale infrastructuur te veranderen. Nergens kun je terugvinden dat de overheid dit wil, maar het lijkt er verdacht veel op.

Ach, ik trek aan bellen waar ik kan. Studeer wat ik kan, ondanks het nieuwe kostenplaatje van de overheid, waardoor doorstuderen wanneer je al een master hebt van ongeveer 1500 euro per jaar nu tussen de 7000 en 10.000 per jaar gaat kosten. En ja, ik betaal het zelf, want voor mijn huidige werkplek ben ik al overgekwalificeerd en ziet mijn werkgever geen enkele noodzaak voor nog meer studie. Misschien kom ik ooit in de positie om echt iets te doen, tot die tijd kan ik alleen maar zorgen zoveel mogelijk kennis te vergaren, door te geven en aan noodklokken te luiden.

Jouw site en nieuwsbrieven, ik heb er aan moeten wennen.
Maar wanneer niemand aan de bel trekt, gaat er nooit een deur open.

Groeten van Petra


Students learn about healthy foods

Young students learn in their school farm about healthy foods. CNN photojournalist Jeremy Moorhead has the story.


België - de levensschool

Ondanks de vooruitgang in het wetenschappelijk onderzoek en de reguliere geneeskunde, blijkt de mens generatie na generatie niet gezonder te worden, integendeel. Steeds meer en meer mensen gaan gebukt onder chronische ziekten, en acute ziekten die zo goed als uitgeroeid waren, treden opnieuw vaker op de voorgrond. Door het resistent worden van bacteriën tegen de gangbare antibiotica kunnen kleine medische ingrepen plots een gevaarlijke wending nemen, en door de overconsumptie van technisch hoogstaande maar dure onderzoek- en behandelmethoden is de moderne geneeskunde onbetaalbaar geworden. Als reactie op deze ontwikkelingen zijn de laatste dertig jaar de ‘alternatieve geneeswijzen' hun plaats in de gezondheidszorg gaan opeisen. Bij vele alternatieve methoden (de natuurgeneeswijze, de homeopathie, de Bachbloesemtherapie, enz.) staat niet langer de ziekte centraal, maar wel de (zieke) mens. Door deze menselijke aanpak, met veel aandacht voor de levenswijze, de emotionele conflicten en zorgen van de patiënt, worden vele mensen op zoek naar hulp aangetrokken tot deze ‘holistische methoden'.

http://www.levensschool.be/


Radio - Leerlingenvervoer ver onder de maat

De belangenorganisatie van ouders van kinderen met leer- en gedragsstoornissen Balans slaat alarm over de kwaliteit van leerlingenvervoer met taxi's. Volgens de vereniging is die ver onder de maat en zijn alle pogingen die afgelopen jaren werden ondernomen om die verbeteren op niks uitgelopen.

Download MP3


Flexibele scholen steeds populairder

Is de school met een vast vakantieschema nog wel van deze tijd? De eerste scholen die het hele jaar door open zijn en waar de ouders zelf bepalen wanneer ze op vakantie gaan, zijn er. Leerlingen kunnen er dagelijks van acht tot zes terecht en krijgen een individueel leerplan.

Lees verder


Hoger onderwijs maakt studenten dikker

De fysieke activiteit daalt sterk en de Body Mass Index (BMI) stijgt significant bij studenten die van het secundair naar het hoger onderwijs overstappen.

Link


Leer schoolkinderen over dierenwelzijn

Kinderen moeten op de basisschool weer les krijgen over dieren, dierhouderij en dierenwelzijn.

Link

Maaike


Thuisonderwijs

Ik kwam vandaag toevallig op deze site terecht en vroeg me af of ouders zich ervan bewust zijn dat thuisonderwijs ook een optie is. De overheid houdt hier namelijk (angstvallig?) de mond over dicht. Misschien iets om op je site te vermelden?

http://www.levenderwijs.nl/

http://www.palaysia.com/levenderwijs/Blok.pdf

Ellen


Nederlandse leerling niet goed voorbereid op actieve deelname aan de maatschappij

Leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in ons land hebben minder kennis over democratische principes en maatschappelijke basis-waarden dan leerlingen in andere Europese landen. Dit komt naar voren uit een internationaal onderzoek in 39 landen naar burgerschapscompetenties van 14- tot 15-jarige leerlingen. Nederlandse leerlingen staan bovendien zeer sceptisch tegenover gelijke rechten voor immigranten in ons land.

Leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs hebben minder kennis over democratische principes en maatschappelijke basiswaarden dan leerlingen in andere Europese landen. Dit komt naar voren uit de International Civic and Citizenship Education Study (ICCS), een internationaal onderzoek in 39 landen naar burgerschapscompetenties van leerlingen. Het rapport is vandaag in Gothenburg gepresenteerd door de IEA, de International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Slechts één op de vier leerlingen heeft een zeer goed begrip van wat actief burgerschap inhoudt. Dit steekt schril af bij landen als Finland en Denemarken, waar dit voor tussen de 55% en 60% van de leerlingen geldt.

Ongeveer 15% van de leerlingen in Nederland, aldus het rapport van de IEA, mist de minimale kennis en vaardigheden om goed als burger in de samenleving te kunnen functioneren. Dit percentage is vergelijkbaar met het internationale gemiddelde, maar is duidelijk hoger dan in de meeste Europese landen. Alleen in de EU-landen Griekenland, Cyprus en Luxemburg is dit percentage met 22% tot 28% van de leerlingen groter. Van alle deelnemende landen is het relatief het slechtst met burgerschapscompetenties van leerlingen gesteld in Indonesië, Paraguay, Guatemala en de Dominicaanse Republiek.

Nederlandse leerlingen verschillen niet noemenswaardig van leerlingen in andere Europese landen als het gaat om gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Over gelijke rechten voor immigranten wordt door leerlingen echter wel veel negatiever gedacht. Nederland neemt hierin samen met Vlaanderen zowel Europees als internationaal gezien een extreme positie in. In Nederland is bovendien het verschil in oordeel over gelijke rechten voor immigranten tussen leerlingen van Nederlandse en van buitenlandse komaf relatief groot. Dit geldt behalve voor Nederland ook voor Zweden, Finland, Denemarken, Noorwegen, Zwitserland, Engeland en Vlaanderen.

Het vertrouwen van leerlingen in de landelijke overheid en de politiek is juist groter dan in veel andere landen. Van de leerlingen in ons land heeft 70% voor een groot deel of volledig vertrouwen in de regering. Dit percentage ligt voor 14- tot 15-jarige leerlingen in andere landen gemiddeld op 61%. Iets meer dan de helft van de leerlingen geeft aan ook de politieke partijen te vertrouwen. Dit percentage is eveneens aanzienlijk hoger dan in veel andere landen.


Waiting for "Superman" Exclusive Trailer

For a nation that proudly declared it would leave no child behind, America continues to do so at alarming rates. Despite increased spending and politicians promises, our buckling public—education system, once the best in the world, routinely forsakes the education of millions of children. Oscar®—winning filmmaker Davis Guggenheim (AN INCONVENIENT TRUTH) reminds us that education statistics have names: Anthony, Francisco, Bianca, Daisy, and Emily, whose stories make up the engrossing foundation of WAITING FOR SUPERMAN. As he follows a handful of promising kids through a system that inhibits, rather than encourages, academic growth, Guggenheim undertakes an exhaustive review of public education, surveying drop—out factories and academic sinkholes, methodically dissecting the system and its seemingly intractable problems. However, embracing the belief that good teachers make good schools, Guggenheim offers hope by exploring innovative approaches taken by education reformers and charter schools that have—in reshaping the culture—refused to leave their students behind.


Veel scholen zouden beter moeten ventileren

Het binnenmilieu in klaslokalen laat op veel Nederlandse basisscholen te wensen over. Tijdens het stookseizoen is het er vaak bedompt. In de zomer is het er warm of leiden geluiden van buiten of van het ventilatiesysteem de aandacht af. In hoeverre leerlingen gezondheidsklachten krijgen door de atmosfeer in hun lokaal is onvoldoende wetenschappelijk onderzocht. Hetzelfde geldt voor de mogelijke invloed op de leerprestaties. Nader onderzoek is gewenst, stelt de Gezondheidsraad in een vandaag verschenen advies. Vast staat wel dat veel scholen beter zouden moeten ventileren.

Link


Lunchen met gevulde koeken

Gevulde koeken, chocoladerepen en chips. Dat is wat kinderen vaak mee naar school krijgen omdat ouders s ochtend geen tijd hebben om brood te smeren. Een aantal schooldirecteuren komt hier nu tegen in opstand. Hun devies: gezond eten mee naar school of anders verplicht gezond eten op school.


The greenest university in America

The University of Colorado at Boulder is one of the most planet-conscious schools in the country. Jim Spellman reports.


Licht heeft direct effect op de concentratie van schoolkinderen

Kinderen scoren met het nieuwe lichtsysteem SchoolVision meteen gemiddeld 8,7 % hoger op een concentratietoets dan zonder het nieuwe lichtsysteem . Kinderen scoren na een maand gemiddeld 13,6 % hoger op een concentratietoets dan voor de installatie van SchoolVision .

Wintelre, Nederland - Philips onderzoekt in samenwerking met de Universiteit Twente hoe verlichting op school kan bijdragen aan het leerproces van kinderen in het basisonderwijs en de leerprestaties kan verbeteren. Het onderzoek vindt plaats bij de Veldvest-basisschool in het Brabantse Wintelre en maakt gebruik van een nieuw lichtsysteem van Philips, genaamd SchoolVision. De eerste onderzoeksresultaten, die zich richten op concentratievermogen, werden vandaag door het onderzoeksteam gepresenteerd: licht heeft direct en blijvend invloed op de concentratie van kinderen. Bovendien neemt de invloed toe in de eerste maand na installatie van Philips' lichtsysteem SchoolVision.

De eerste onderzoeksresultaten onderschrijven de ervaringen van de schoolleiding.
Jane van der Heijden, directrice van Veldvest-basisschool Wintelre: "In de ochtend beginnen we met een helder licht dat energie opwekt en we eindigen de dag meestal met warm licht dat rust geeft en waarbij een goed gesprek of creatieve activiteiten mogelijk zijn. Die wisseling van licht wordt zowel door leerlingen als leerkrachten gewaardeerd. Dat stemt ons positief over het effect van SchoolVision-verlichting in onze klassen."

Eerste onderzoeksresultaten
Het uitgangspunt van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen op het weinig onderzochte onderwerp van licht en leren. De onderzoekvraagstelling luidt: 'Kan variatie in sterkte en kleur van licht een positieve bijdrage leveren aan concentratie, het gedrag, het welbevinden en de leerprestaties van kinderen op de basisschool'? SchoolVision werd geïnstalleerd in november 2009 en sinds december 2009 vinden concentratie- en waarderingstesten plaats. Naast basisschool Wintelre neemt basisschool De Rank (Veldhoven) als referentieschool deel aan het SchoolVision-project. In totaal nemen 98 leerlingen verdeelt over twee scholen en vier groepen deel aan het onderzoek. Het onderzoek duurt driekwart jaar. De eerste onderzoeksresultaten leiden tot de volgende conclusies:

1) Licht heeft een direct effect op de concentratie van kinderen.
Kinderen scoren met het nieuwe lichtsysteem meteen gemiddeld 8,7 % hoger op een concentratietoets dan zonder het nieuwe lichtsysteem .

Kinderen die minder goed begrijpend kunnen lezen, scoren met het nieuwe lichtsysteem meteen gemiddeld 10,3 % hoger op een concentratietoets dan zonder het nieuwe lichtsysteem. Begrijpend lezen is vooral vanaf groep 6 een belangrijke vaardigheid in het onderwijs.
2) Het effect van licht op de concentratie van kinderen is blijvend en neemt toe in de eerste maand met het nieuwe lichtsysteem.

Kinderen scoren met het nieuwe lichtsysteem na een maand gemiddeld 13,6 % hoger op een concentratietoets dan voor het nieuwe lichtsysteem .

Innovatief verlichtingssysteem in de schoolklas
SchoolVision-verlichting is een verlichtingssysteem waarmee zowel de lichtsterkte als de kleurtemperatuur kan worden aangepast aan de activiteit in de klas. Leerkrachten kunnen met een controlepanel het licht aanpassen aan de situatie. Zij kunnen kiezen tussen de instelling 'Energie' de instelling 'Rust', 'Standaard' of de knop 'Concentratie'. 'Energie' komt dan overeen met het licht van een heldere, onbewolkte zomerdag en bij 'Rust' zorgt het systeem voor een zachte avondzon.

De onderzoeksmethode van Universiteit Twente bestaat uit verschillende fases en metingen. De onderzoekers testen de hypothese dat bepaald licht de concentratie verbetert, rusteloosheid reduceert en de motivatie vergroot. Het onderzoek leert ons zodoende hoe leerlingen hun omgeving ervaren als licht wordt aangepast aan hun activiteiten. De vervolgstappen in de studie kijken naar de langetermijneffecten van licht op de motivatie, het welbevinden en de leerprestaties van kinderen. In september zullen de finale onderzoeksresultaten worden gepresenteerd.

Voortbouwen op succesvolle internationale praktijkstudies
Eind 2008 presenteerde Philips in samenwerking met het Universiteitsziekenhuis in Hamburg, Duitsland, de onderzoeksresultaten van een project met SchoolVision bij een basisschool in de Duitse metropool. Docenten rapporteerden een verbetering in de kwaliteit van lesgeven en het concentratieniveau van de leerlingen. Het onderzoek toonde significante verbetering van leerprestaties: leerlingen lezen beter en sneller, maken minder fouten, zijn geconcentreerder en rustiger. Door de voordelen van SchoolVision te toetsen, bevestigen en te onderbouwen onderzoeken Philips en Universiteit Twente in Wintelre of de succesvolle praktijkstudie van de Hamburgse basisschool toegepast kan worden in Nederland.


TED - Shukla Bose: Teaching one child at a time

Educating the poor is more than just a numbers game, says Shukla Bose. She tells the story of her groundbreaking Parikrma Humanity Foundation, which brings hope to India's slums by looking past the daunting statistics and focusing on treating each child as an individual.


TV - wij willen les

Afl.: Wij willen les. Leerlingen die Nederlandse of Engelse les eisen, roosters als gatenkazen en een groeiende lijst van zeer zwakke beroepsopleidingen volgens de Onderwijsinspectie. Zembla onderzoekt de grote problemen op de ROC's. Zijn deze organisaties te groot gegroeid? Krijgen ze te weinig geld? Of ligt het aan de leraren?

Link


Nova - Huisvesting scholen vaak erbarmelijk

Lekkende daken, rotte kozijnen, schimmel en ramen die niet open kunnen: de huisvesting van scholen laat vaak te wensen over. Gevolg: meer ziekte en minder goede leerprestaties door een slecht binnenklimaat. Uit een enquête van NOVA blijkt dat de overgrote meerderheid van schooldirecteuren af wil van het huidige financieringssysteem waarbij gemeenten Rijksgeld verdelen.

Link


Wie wil er nu gif eten? Dat is ronduit belachelijk

Al het eten in de kantine van de Stenden Hogeschool is voortaan duurzaam. De hogeschool heeft  als eerste in Nederland, en misschien wel in de wereld, een volledig verantwoorde keuken. Voor chef-kok Albert Kooy – en daarmee voor de studenten en docenten – is alleen biologisch niet goed genoeg.

Link

Geert


Zuidhorn krijgt subsidie voor verbetering binnenklimaat scholen

De gemeente Zuidhorn ontvangt € 123.458 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het verbeteren van het binnenklimaat op een aantal scholen.

Link


NOS Headlines - Big Brother in de klas


TV - Gezag op school

'Docenten moeten weer morele agenten durven te zijn'. De school gaat over veel meer dan over rekenen en lezen, het gaat over morele vorming. Daarover ontmoeten docenten, schoolleiders en deskundigen dinsdag 2 februari elkaar op het congres 'Voortreffelijk Onderwijs'. Steeds vaker moet de school bijspringen als het om opvoeding gaat, terwijl docenten voor de klas steeds minder gezag hebben. Hoe kan dat samengaan? Dinsdag in Moraalridders minister Ronald Plasterk: Moeten docenten zich wel bezighouden met de opvoeding en morele vorming van hun leerlingen? Is het niet genoeg ze gewoon goed te leren lezen en schrijven?

Link


Psychosociale test basisscholieren

De gemeente gaat voortaan basisschoolkinderen screenen op hun zogenoemde psychosociale situatie. Dat meldt Trouw dinsdag. Op die manier moeten, volgens de krant, problemen zoals schizofrenie of verstandelijke handicaps vroeg worden gesignaleerd en behandeld.

Link

DLR: Dit klinkt hetzelfde als het Amerikaanse TeenScreen programma.
Ouders moeten daar van te voren op schrift bezwaar maken tegen deelname van hun kinderen aan het invullen van deze door de Columbia universiteit vormgegeven vragenlijst. Ieder kind dat eerlijk toegeeft wel eens een akelige, droeve of boze bui te hebben -- en wie heeft dat niet? - loopt kans om te worden gedwongen tot psychotrope medicatie.  Of kan zelfs uit huis worden geplaatst. In Nederland zal dit veel niet anders zijn...

Desiree


72 miljoen kinderen gaan niet naar school

Miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden krijgen geen basisonderwijs. Dit komt vooral door de inefficiëntie van het huidige mondiale financieringsmechanisme en het gebrek aan investeringen door donoren. Oxfam publiceert vandaag het nieuwe onderwijs-rapport Rescuing Education for All. Uit het rapport blijkt dat 72 miljoen kinderen mede niet naar school kunnen omdat de internationale gemeenschap een fundamentele aanpak van een nieuw onderwijsfonds uitstelt. Oxfam roept de G8 en G20 daarom op om een Mondiaal Onderwijsfonds op te zetten tijdens hun jaarlijkse top in juni in Canada.

Uit een zojuist verschenen UNESCO-rapport komt naar voren dat jaarlijks 16 miljard dollar meer nodig is om ieder kind van kwalitatief goed onderwijs te voorzien. Zonder dit geld, zal het Millennium-doel om elk kind in 2015 op school te hebben, niet gehaald worden. Het Oxfam-rapport onderstreept de alarmerende teruggang in hulptoezeggingen voor het Fast Track Initiative (FTI). Dit initiatief werd in 2002 door wereldleiders opgezet zodat de kinderen in ontwikkelingslanden overal basisonderwijs kunnen krijgen.

"Het schandaal van de ontbrekende miljoenen waar UNESCO vandaag meekwam toont hoe het FTI en andere onderwijsdonoren grondig hebben gefaald," zegt Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib, "Hulptoezeggingen voor onderwijs worden in een tijd van economische achteruitgang gemakshalve vergeten." Naast onvoldoende financiering heeft het FTI ook last van de opstelling van de Wereldbank, zwak bestuur en bureaucratische vertragingen, zo stelt het Oxfam -rapport. Nederland, Groot-Brittannië, de Europese Commissie en Spanje leveren een grote bijdrage aan het FTI, maar andere G8-landen doen niets.

Karimi: "Onnodige beperkingen van de Wereldbank en bureaucratie hebben geleid tot onaanvaardbare vertragingen. Bijvoorbeeld, een bijdrage van 20 miljoen dollar aan Jemen, afgesproken in 2006, is nog steeds niet betaald."

"Voor kinderen in ontwikkelingslanden dreigt de situatie nog meer te verslechteren door de economische crisis. Maar het geld dat urgent nodig is om kinderen naar school te krijgen, staat op bankrekeningen in Washington."


Schoolkantines verleiden tot ongezond eten

Het Voedingscentrum roept ouders op tijdens open dagen kritisch te kijken naar het aanbod van kantines van middelbare scholen.

Link

--

Misschien ook eens kritisch kijken naar de nauwe banden tussen voedingsindustrie en het Voedingscentrum die een oud Unilever medewerkster als directeur heeft?

Ron


Basisscholieren gescreend op geestesziekte

De gemeente Amsterdam gaat bij wijze van proef controleren of basisschoolleerlingen psychosociale problemen hebben.

Link

--

Het worden gouden tijden voor de handelaren van drugs voor kinderen en klanten voor de toekomst......

Ron


Gratis CO2 meters voor alle basisscholen

Ouders kunnen zelf de luchtkwaliteit meten in de klas van hun kinderen op de basisschool met gratis ter beschikking gestelde CO2 meters. De uitslag wordt verwerkt in een schoolrapport. Daarin staat wat er kan worden gedaan om de lucht schoon te maken, zodat de kinderen beter presteren. Dat maakt de Stichting Gezond Leren? Beter Ventileren! (GLBV) vandaag bekend. De actie is gericht op alle basisscholen, zowel oudbouw als nieuwbouw. De Stichting GLBV is opgericht door het bedrijfsleven om de bewustwording over de voordelen van een gezond binnenklimaat te bevorderen. Ook biedt GLBV een Stappenplan aan, zodat direct tot actie kan worden overgegaan als de luchtkwaliteit op een school onvoldoende is. Bestuurslid André Meester van GLBV: `Een goede luchtkwaliteit in de klassen is bevorderlijk voor de gezondheid en leerprestaties van kinderen. En er vallen minder docenten uit. Even een raam open zetten helpt echt niet, in de meeste gevallen moeten er ventilatiesystemen worden aangelegd.' In naar schatting 80 procent van alle scholen voldoet de binnenlucht niet aan de hygiënische grenswaarde. Leerlingen presteren 15 procent beter bij een schoon binnenmilieu, zo blijkt uit TNO-onderzoek. Dagelijks zijn 2.000 leerkrachten en 20.000 leerlingen ziek thuis door ongezonde lucht in scholen. Volgens Meester is het tijd voor actie, er moet op korte termijn worden gehandeld. `Dat kinderen en docenten ziek worden door slechte luchtkwaliteit is genoegzaam bekend, ook bij de regering. Wij willen dat er nu echt iets gebeurt. Scholen hebben het druk genoeg. Ouders kunnen nu zelf met een CO2 meter aan de slag om de luchtkwaliteit in de klassen te meten. Wij helpen de ouders vervolgens verder met een door ons ontwikkeld stappenplan om schoolbesturen te mobiliseren. Want van het bestuur en eventueel gemeentes moet het geld komen, er zijn nauwelijks subsidie mogelijkheden.' Via de website van de Stichting kunnen ouders een CO2 meter aanvragen. Op de website kunnen de ouders ook het Stappenplan vinden.


Big Brother kijkt mee in de Engelse klaslokalen

Engeland staat bekend als een van de landen met de meeste camera's op straat en openbaren gelegenheden. De Britse overheid heeft zelfs al camera's in de woningen van probleemgezinnen geplaatst. Dit keer komt Big Brother een kijkje nemen in de klaslokalen van diverse scholen.

Bron: Link

Geert


Recordaantal jongens in Buitengewoon Lager Onderwijs

Bijna één jongen op tien volgt ooit Buitengewoon Lager Onderwijs (BLO). Dat is één van de opmerkelijke vaststellingen van een onderzoek van het steunpunt Studie- en Schoolloopbanen naar de deelname aan het BLO. Volgens het onderzoek zijn het vooral jongens die BLO volgen. Van al de jongens die in 1995 geboren zijn, zaten er 8,9% op 11-jarige leeftijd (in het schooljaar 2006-2007) in het BLO. Bij de meisjes ging het om 5,7%. Omdat sommige kinderen al vóór de leeftijd van 11 jaar het BLO verlaten, mogen we aannemen dat bijna één jongen op tien ooit BLO volgt.

Verder blijkt dat de deelname aan het BLO tijdens de voorbije twee decennia duidelijk gestegen is. Zo ging bij de generatie die in 1978 geboren is, slechts 5,4% van de jongens en 3,7% van de meisjes op 11 jaar naar het BLO. De recente toename van de meisjes doet zich vooral voor in het ‘type 2’, dat is het onderwijs voor kinderen met een matige of ernstige mentale handicap. Bij de jongens is die stijging meer verdeeld. Daar is de toename te merken bij type 2, maar ook in type 7 (kinderen met een auditieve handicap) en in type 3 (kinderen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen). Type 3 telt overigens bijna geen meisjes. Het gaat weliswaar om kleinere types van BLO. De meeste kinderen in het BLO zitten in het onderwijs van type 1, voor kinderen met een lichte mentale handicap, of type 8, voor kinderen met ernstige leermoeilijkheden.

Opmerkelijk is dat er gedurende minstens één decennium een duidelijke toename geweest is van het percentage kinderen dat rechtstreeks van het kleuteronderwijs naar het BLO gaat. Het cijfer nam toe van 1,3% naar 3,2% voor de jongens en van 0,8% naar 1,6% van de meisjes. Ondanks die vroegere instroom in het BLO bleef de toetrede op latere leeftijd onveranderd. Deze vaststelling suggereert dat de toegenomen aandacht voor ‘zorg’ in het gewoon basisonderwijs de leerkrachten bewust gemaakt heeft van de problemen maar dat ze niet het gevoel hebben die problemen zelf te kunnen oplossen. Het lijkt er bovendien op dat het gewoon onderwijs op het rekruteren van een steeds selecter publiek reageert door de lat geleidelijk hoger te leggen.

Wie voorstander is van meer inclusief basisonderwijs zal tot de conclusie moeten komen dat er nog veel werk aan de winkel is. De overheid staat nu voor de vraag of ze de structurele groei van het BLO wil blijven volgen in haar budget of dat ze doelstellingen kan formuleren over een optimale omvang van het BLO en de extra middelen investeren in een verbreding en verdieping van de zorg in het gewoon basisonderwijs.

Voor meer info, zie www.steunpuntloopbanen.be


Gezellig! Middelbare schoolrazzia’s

Ze vinden nooit iets, maar toch valt de politie aan de lopende band middelbare scholen binnen om kluisjes te doorzoeken op wapens en drugs.

Link

Geert


Verbetering binnenmilieu scholen in gevaar door krappe aanvraagtermijn

De realisatie van frisse en energiezuinige basisscholen komt in gevaar door een te korte termijn voor de subsidieaanvraag. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een brief aan staatssecretaris Dijksma. De VNG doet daarom een dringend beroep op de staatssecretaris om gemeenten tot 1 mei 2010 de tijd te geven hun aanvraag in te dienen. Volgens de huidige opzet kunnen gemeenten van 1 oktober 2010 tot 1 januari 2010 een aanvraag bij het Rijk indienen voor een tiental maatregelen aan schoolgebouwen die leiden tot energiebesparing en een beter binnenmilieu. Het Rijk stelt daarvoor 97,5 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten leggen daar zelf nog ruim 65 miljoen euro bij.

Met dit geld kan veel gebeuren, maar het is niet genoeg om alle scholen aan te pakken. Gemeenten moeten dus keuzes maken en daarover overleg voeren met de scholen. Voordat het zover is moeten gemeenten en scholen eerst in beeld brengen welke maatregelen in welke school de beste zijn. In totaal gaat het gaat om zo'n 8000 gebouwen.

Het risico bestaat dat gemeenten niet tijdig een aanvraag in kunnen dienen doordat de markt hen te laat adviezen levert. Het rijk stelt namelijk als voorwaarde aan de subsidieverlening dat de gekozen maatregelen worden onderbouwd met een Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) van een onafhankelijk adviseur. Die adviseurs moeten in de periode tot 1 januari 2010 voor alle scholen adviezen leveren, ook voor scholen in het voortgezet onderwijs. Die kunnen namelijk zelf een aanvraag indienen en moeten dat ook allemaal uiterlijk 1 januari 2010 aanvragen.

Uit peilingen tijdens voorlichtingsbijeenkomsten van Senter Novem bleek dat veel gemeenten van mening zijn dat drie maanden te kort is voor het doorlopen van alle stappen. De VNG vraagt daarom aan staatssecretaris Dijksma om gemeenten tot 1 mei 2010 de tijd te geven voor het indienen van hun aanvraag.


Holland Doc: De nieuwe elite

Erasmiaans is de zwartste gymnasium van Nederland. Er wordt onderzocht wat deze school uniek maakt aan de hand van een portret van zes bijzondere leerlingen.

Link


TV - NCRV Dokument: Pas op voor de leerplichtambtenaar!

Documentaire van René Roelofs. Leerplichtambtenaren in Amsterdam Slotervaart hebben hun handen vol aan notoire spijbelaars en andere schoolverzuimers. Een jaar lang volgt René Roelofs de tumultueuze ontwikkelingen op de afdeling Leerplicht in dit beruchte allochtone stadsdeel.

Link


Gratis fruit op school werkt

Het gratis verstrekken van groente en fruit aan kinderen op scholen heeft een positief effect op de gezondheid van de kinderen.

Link


Digitale schoolborden zonder gevaar voor kinderen / leerkrachten ?

De Engelse klokkenluider Sam Livermore uit de schoolborden industrie heeft al in de zomer van 2007 de BBC getipt over de risico's van digitale schoolborden.

My concern is there are 250,000 whiteboards in the UK used on a daily basis in our schools and five million students. "Of those five million, four million are totally unaware of the health warnings, and out of those four million two million are children.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/6253410.stm

Afgelopen week was er opnieuw een alarmerend bericht over beamers die ook worden gebruikt bij deze moderne schoolborden maar opnieuw blijft het hier verdacht stil. Wordt een klas waar vaak al een ongezond binnenmilieu heerst (schimmels, te hoog CO2 gehaltes, frisdrankmachines, vieze toiletten etc) een nu nog ongezondere plek voor de kids van deze tijd ?

Beamers gevaarlijk voor ogen
Beamers, digitale projectoren voor video- en computerbeelden, kunnen ongemerkt het netvlies van de ogen beschadigen. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse gezondheids- en veiligheidsautoriteit.
http://www.refdag.nl/artikel/1314398/Beamers+gevaarlijk+voor+ogen.html

Schoolborden info
http://www.ictopschool.net/infrastructuur/publicaties/kijkenkies/
digitaal-schoolbord/document

Nog wat links
http://www.moe.gov.sg/media/forum/2006/forum_letters/20060727.pdf
http://www.hse.gov.uk/radiation/nonionising/whiteboards.htm
http://schools.becta.org.uk/index.php?section=lv&&catcode=ss_lv_saf_hs_03&rid=12898


Dagelijks 20.000 leerlingen ziek door slechte lucht

Het is dramatisch gesteld met de luchtkwaliteit in veel schoolklassen. Bij tachtig procent van de Nederlandse scholen is de lucht viermaal zo slecht als de minimumnorm.

http://www.tweevandaag.nl/index.php?module=PX_Story
&func=view&cid=2&sid=30646


Gebruik laserprinters op school

Volgens Australische onderzoekers is het gebruik van laserprinters net zo gevaarlijk voor de longen als het inhaleren van tabaksrook. Bijna dertig procent van alle laserprinters zou gevaarlijke hoeveelheden aan tonerdeeltjes uitstoten. Het fijnstof kan volgens de wetenschappers eenvoudig de longen binnendringen en daar onherstelbare schade veroorzaken. De gezondheidsschade aan de ademhalingsorganen zou vergelijkbaar zijn met de negatieve effecten van geïnhaleerde tabaksrook, zo stelt professor Lidia Morawska van de Queensland University of Technology. Toner bestaat veelal uit een mengsel van grafiet en polymeren. Mensen die de tonerdeeltjes inhaleren kunnen last krijgen van de luchtwegen, maar lopen ook een verhoogd risico op astma, kanker en hart- en vaatziekten.

http://www.smh.com.au/news/technology/printers-pose-health-risks-study/
2007/07/31/1185647880054.html


http://tweakers.net/nieuws/39124/Ophef-over-gezondheidsrisicos-toner-in-
laserprinters.html

Tonerziekte (Tonerkrankheit) is een aandoening die door blootstelling aan tonerstof kan ontstaan; het is een allergische reactie van luchtwegen of huid op bestanddelen van toner. Ook kunnen door tonerstof geïrriteerde luchtwegen en tranende ogen worden veroorzaakt.

http://www.rug.nl/Bureau/expertisecentra/amd/producten/arbeidhygiene/tonerstof

Duits onderzoek mbt toner en fijnstof problemen
http://braungart.com/PDFs/UBA_Studie_zu_Partikel_Laserdrucker.pdf


Slecht binnenklimaat scholen

In Nederland komt er steeds meer aandacht voor het zogenaamde binnenmilieu. Kortom hoe veilig ben je binnenshuis voor giftige stoffen? Het aantal kinderen met astma of allergie is de laatste jaren flink gestegen. Een van de oorzaken is te vinden in het slecht ventileren van scholen. Door het slechte ventileren ontstaat een slecht binnenmilieu. Het ministerie van VROM is een actiecampagne gestart om vooral je ramen thuis open te laten staan om goed te ventileren. Naar aanleiding van het spotje vroeg Radar zich af hoe het gesteld is met het binnenmilieu op lagere scholen, omdat tenslotte het kind daar de meeste tijd van de dag doorbrengt. De uitkomsten zijn zorgwekkend. Binnenmilieudeskundige Atze Boerstra denkt dat je kunt stellen dat in acht van de tien scholen de binnenlucht slecht tot zeer slecht is. Boerstra heeft op een conferentie op 2 november 2005 een lezing gehouden over het slechte binnenmilieu op scholen en de gevolgen hiervan. Onder het binnenmilieu verstaat men alle fysische, chemische en biologische factoren die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers.

http://www.vibavereniging.nl/detail_page.phtml?page=trosradar_
binnenmilieu_scholen&$qs_menu


Radon gas - vooral in gebouwen gebouwd na 1970

Radon gas komt met name uit bouwmaterialen en komt voornamelijk voor in huizen / scholen gebouwd na 1970. Meer info over deze tweede oorzaak (nr 1 = roken) van longkanker op:

http://www.fonteine.com/radon.html
http://www.rivm.nl/radon/
http://www.lenntech.com/elementen-periodiek-systeem/Rn.htm
http://www.sckcen.be/sckcen_nl/activities/research/radiationprotection

De grootste bronnen van radon gas zijn:

  1. Beton
  2. Metsel/Mortel
  3. Cellen beton
  4. Kalkzand/steen
  5. Gebakken kleiprodukten
  6. Gips produkten

Ophoping van radon in de woning kan nadelige gezondheidseffecten hebben. De Gezondheidsraad schat dat er jaarlijks 100 tot 1200 extra gevallen van longkanker ontstaan als gevolg van radon. De beste schatting is ongeveer 800 extra gevallen van longkanker per jaar. De kans op longkanker hangt af van de blootstellingstijd en de radonconcentratie. Overigens lopen vooral rokers extra risico omdat roken en blootstelling aan radon elkaar lijken te versterken wat betreft longkanker. Stoppen met roken kan dus bijdragen aan het verminderen van de risico’s van radongas.

In Nederland worden concentraties aangetroffen die variëren tussen 5 en 400 Becquerel per kubieke meter lucht. De radonconcentratie in huis hangt af van zeer veel factoren zoals bodemsoort, bouwmaterialen, bewonersgedrag, aard van de woning en wijze van ventileren. Gemiddeld is de radonconcentratie in woningen in Nederland 23 Becquerel per kubieke meter. In Europees verband geldt de aanbeveling om bij nieuwbouw radonconcentraties hoger dan 200 Becquerel per kubieke meter te voorkomen. Verder wordt aanbevolen om in bestaande woningen concentraties van meer dan 400 Becquerel per kubieke meter te saneren. Dergelijke concentraties komen in Nederland niet of nauwelijks voor. De gemiddelde radonconcentratie in nieuwbouwwoningen is in twintig jaar, sinds de jaren 70 van de twintigste eeuw, met 50 procent toegenomen. De toename van de radonconcentratie binnenshuis wordt veroorzaakt doordat meer radon vrijkomt uit de huidige bouwmaterialen en doordat nieuwbouwwoningen steeds beter worden geïsoleerd. Hierdoor wordt de lucht in woningen minder vaak ververst.


Rapport over het binnenmilieu van scholen

http://www.vibavereniging.nl/uploads/persberichten/wildegids.pdf?&username=
vibav_guest&password=9999&groups=VIBA&workgroup=


De luchtkwaliteit is het belangrijkst

Deze is erg afhankelijk van wat er in een klas gebeurt. De leerkracht heeft dus een grote invloed op de luchtkwaliteit in zijn of haar klas. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de kwaliteit van de lucht in een gebouw vaak slechter dan buiten. Dit heeft twee oorzaken:

- er zijn bronnen van luchtvervuiling in elk gebouw
- er wordt veel te weinig geventileerd

De mensen zelf zijn de grootste bronnen van "vervuiling". We ademen koolstofdioxide (CO2 ) en waterdamp uit en we verspreiden lichaams- en geurstoffen en micro-organismen zoals bacteriën. Dit zijn enkele andere bronnen van luchtvervuiling die aanwezig kunnen zijn in je klas:

- Veel stiften, lijmen en verven verspreiden onder meer Vluchtige Organische Stoffen (VOS)
- Nieuwe meubelen of tapijten kunnen een bron zijn van formaldehyde
- Tapijten en gestoffeerde meubelen bevatten dikwijls huisstofmijt
- Bordkrijt verspreidt stof in je klas
- Soms worden huisdieren of kamerplanten in de klas gehouden die allergenen verspreiden.

In sommige gevallen komt er ook vervuiling van buiten naar binnen en concentreert zich in de klas. Bijvoorbeeld als je klas vlak naast een drukke weg ligt. De voorbije decennia stijgt de vervuiling in de binnenlucht. Eén van de oorzaken is dat gebouwen steeds luchtdichter worden gemaakt. Het gevolg is dat je er meer aan moet denken om een raam te openen als je verse lucht binnen wil.

http://www.lekkerfris.be


Het schandaal van de vervuilde lucht in créches

Een onderzoek in verschillende grote steden in Frankrijk geeft aan dat de lucht in créches (maar ook in scholen) van slechte kwaliteit is. Verdacht zijn de kankerverwekkende stoffen formaldehyde, benzeen, die tijdens de constructie en bij de inrichting (meubels, wand-en vloerbekleding) gebruikt worden. Kinderen die meer dan 10 uur per dag in de créche verblijven, nemen de hoeveelheden op wat klachten over een langere periode kan geven.Er wordt niet gecontroleerd op deze stoffen. Astma, allergie en kanker kunnen het gevolg zijn. De WHO spreekt eveneens de bezorgdheid uit over het gebruik van deze stoffen in de directe woon-, leer-, en werkomgeving.

Bekijk de20h nieuwsvideo van 26 maart 2009: Link


Wifi gebruik op scholen - BBC documentaire

Britain is in the grip of a Wi-Fi revolution with offices, homes and classrooms going wireless - but there is concern the technology could carry health risks. The Government insists Wi-Fi is safe, but a Panorama investigation shows that radio frequency radiation levels in some schools are up to three times the level found in the main beam of intensity from mobile phone masts. Excellent Documentary clearly showing that there is a danger with radiation coming from wifi devices.Studies mbt gezondheid op scholen


Studie naar Radon gas op school

Chromosome aberrations study of pupils in high radon level elementary school

The results obtained are preliminary and suggest a need to expand the study. A long-term radon survey, at least over a year, of the homes and wider residential environment of the pupils would be necessary to assess the correlation between radon exposure and both structural chromosomal aberrations and micronucleus findings.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=
pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=11197464

 

Radon gas komt met name uit bouwmaterialen en komt voornamelijk voor in huizen/scholen gebouwd na 1970. Meer info over deze 2de oorzaak van longkanker op:

http://www.fonteine.com/radon.html


Studie naar kinderen die te weinig water drinken op school

Study of the association between children's access to drinking water in primary schools and their fluid intake: can water be 'cool' in school?

Most children have an inadequate fluid intake in school. Free access to drinking water in class is associated with improved total fluid intake. Primary schools should promote water drinking in class.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=
ShowDetailView&TermToSearch=17584396


Studie mbt formaldehyde (komt oa uit spaanplaat betimmeringen en meubelen) en effect op schoolkinderen:

Exposure to gaseous formaldehyde induces IgE-mediated sensitization to formaldehyde in school-children.

Gaseous formaldehyde, besides its irritant action, leads to IgE-mediated sensitization. As children are more sensitive to toxic substances than adults, threshold levels for indoor formaldehyde should be reduced for children.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=8729664&dopt=AbstractPlus


Studie mbt vieze toiletten op scholen

Children's experiences of school toilets present a risk to their physical and psychological health.

Children from both countries said they found school toilets unpleasant, dirty, smelly, and frightening and that bullying occurred there. Many children avoided using the school toilets (62% of boys and 35% of girls (in the UK site) and 28% boys and girls in Swedish site avoided using the school toilets to defaecate). Results were similar in both centres. CONCLUSION: European standards are needed for school toilets in order to prevent children developing problems such as constipation, urinary tract infections and incontinence.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&
Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=12534566


Studie mbt te hoge dosis chemische stoffen nieuwe en gerenoveerde schoolgebouwen

Indoor air pollution in newly built or renovated elementary schools and its effects on health in children

In the some classrooms of newly built or renovated elementary schools, chemical substances above the guideline values may be detected. In such classrooms, more ventilation is required.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=PubMed&Cmd=
ShowDetailView&TermToSearch=16218412


Studie naar rol van vluchtige organische stoffen in schoollokalen

Air concentrations of VOCs in portable and traditional classrooms: results of a pilot study in Los Angeles County.

The main sources of aldehydes in classrooms, especially portables, were likely interior finish materials and furnishings made of particleboard without lamination. Indoor air VOC concentrations were generally low in this pilot study. The four most prevalent VOCs measured were toluene, m-/p-xylene, alpha-pinene, and delta-limonene; likely indoor sources were personal, teaching, and cleaning products. Future schools research should attempt larger samples over larger geographical areas.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=PubMed&Cmd=
ShowDetailView&TermToSearch=14726944


Studie naar luchtkwaliteit op school

Indoor air quality in two urban elementary schools--measurements of airborne fungi, carpet allergens, CO2, temperature, and relative humidity.

The results show that for fungi and cat allergens, the school environment can be an important exposure source for children.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=PubMed&Cmd=
ShowDetailView&TermToSearch=16223714


Zweedse studie over relatie tussen astma en PVC vloerbedekking op scholen

Indoor molds, bacteria, microbial volatile organic compounds and plasticizers in schools--associations with asthma and respiratory symptoms in pupils.

Despite generally good ventilation and lack of visible signs of mold growth, we found an association between respiratory symptoms and indoor MVOC concentration. In addition, we found associations between asthmatic symptoms and two common plasticizers. The highest levels of MVOC, TMPD-MIB, and TMPD-DIB were found in two new buildings, suggesting that material emissions should be better controlled. As MVOC and plasticizers concentrations were positively correlated, while indoor viable molds and bacteria were negatively correlated, it is unclear if indoor MVOC is an indicator of microbial exposure. Further studies focusing on health effects of chemical emissions from indoor plastic materials, including PVC-floor coatings, are needed.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=
ShowDetailView&TermToSearch=17391238


Studie naar risico's van schimmels in scholen

Fungal contamination of elementary schools: a new environmental hazard

The testing of the first school found indoor mold counts ranging from 6,000 to 50,000 spores/m3. Eighty-five of the students and teachers reported significant allergic symptoms to the school nurse. This school is currently being demolished. More than 2 years after the exposure ended, a number of occupants of the school continue to have elevated symptoms compared with before their exposure to the school. The testing of the second school revealed total mold spore counts ranging between 2,000 and 9,000 spores/m3, qualifying it an unhealthy environment in need of immediate remediation. Students reported significant allergic symptoms from exposure to certain rooms that are currently being remediated.

The standard for a healthy indoor environment should be defined as having <1,000 spores/m3.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&
Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=12602667


Overige studies mbt gezondheid op scholen


Effects of moisture-damage repairs on microbial exposure and symptoms in schoolchildren

This longitudinal intervention study showed the positive effects of the moisture and mold damage repairs of a school building on children's health. The success necessitates however, a thorough renovation including appropriate ventilation. Monitoring of airborne viable microbes revealed the damage status of the building and thus could be used as a tool in evaluating the quality of repairs.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=
ShowDetailView&TermToSearch=15926943


Effect of building frame and moisture damage on microbiological indoor air quality in school buildings.

The effect of building frame and moisture damage on microbial indoor air quality was characterized in 17 wooden and 15 concrete or brick school buildings. Technical investigations to detect visible moisture and mold damage were performed according to a standardized protocol. Viable airborne microbes were determined by using a six-stage impactor (Andersen 10-800). Mean concentrations of viable airborne fungi were significantly higher in wooden schools than in concrete schools, showing that the frame material was a determinant of concentrations of airborne fungi. Moisture damage of the building did not alter the fungal concentrations in wooden school buildings. In contrast, in concrete schools the effect of moisture damage was clearly seen as higher concentrations compared with the reference schools. Aspergillus versicolor, Stachybotrys, and Acremonium were detected only in samples from moisture damaged buildings, and can be considered marker fungi of such damage in school buildings. In addition, the presence of Oidiodendron as well as elevated concentrations of Cladosporium and actinobacteria were associated with moisture damage in concrete schools.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed
&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=12570403


Nasal hyperreactivity among teachers in a school with a long history of moisture problems

The study indicates that long-term exposure to indoor environments with moisture problems may contribute to mucosal hyperreactivity, of the upper airways. Such hyperreactivity also seems to persist for at least one year after remedial measures have been taken.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&
Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=11345153


Nasal mucosal histamine reactivity among teachers six years after working in a moisture-damaged school

Restored nasal histamine reactivity, measured as mucosal swelling reaction, was observed among the teachers 6 years after an obviously successful renovation of the school environment. However, changes in microcirculation indicate a remaining effect on the nasal mucosa.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed
&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=15751619


Slowly decreasing mucosal hyperreactivity years after working in a school with moisture problems.

Our conclusion is that the observed nasal mucosal hyperreactivity among the teachers in the renovated water-damaged school seems to persist over years and only slowly decrease even after successful remedial measures have been taken.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed
&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=12216469


Allergens in school settings: results of environmental assessments in 3 city school systems

Schools may be important sources of direct allergen exposure and reservoirs that could potentially contribute to allergic sensitization and disease exacerbation in children. Further studies are needed to carefully examine the environmental allergen load in schools and its effect on children.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed
&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=16918848


Chemical and microbial exposures in a school building: adverse health effects in children

In this cross-sectional study, the authors examined the relationship between an unusual combination of indoor air contaminants in a school and adverse health effects among the attending children. A leaking roof and damp floors, together with gaseous leaks from the sewage system, led to a combined exposure of hydrocarbons, 2-ethylhexanol from plastic floor coverings, and moisture-associated microbes. The health status of 274 children in the school was assessed via repeated symptom questionnaires. Statistical analysis revealed a relationship between the indoor air contaminants and adverse health outcomes such as respiratory irritation, asthmatic symptoms, eye and general symptoms, and increased occurrence of common viral respiratory infections. No association was found between the exposures and doctor-diagnosed asthma, other allergic diseases, or bacterial respiratory infections. Chemical contaminants from the sewer system and damp construction materials were identified as the source of the problem. Remediation of the school building improved the indoor air quality and the health status of the children.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed
&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=16189992


Increased prevalence of atopy among children exposed to mold in a school building

The odds ratios for the IgE values of the study groups indicated a possible relationship between exposure to microorganisms and IgE sensitization. Exposure to spores, toxins, and other metabolites of molds may have complex results with unknown immunogenic effects that may act as a nonspecific trigger for allergic sensitization leading to the development of atopy.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&
Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=11167380


Meer gerelateerde studies, klik hier


 

 

 


View My Stats