Nieuws osteoporose


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Is osteoporose de wetenschap te slim af?

De onkunde van uw dokter is mede verantwoordelijk voor uw ziekte. We mogen nooit vergeten dat, op dit ogenblik, dokters de belangrijkste doodsoorzaak zijn. Het ontbreekt hen totaal aan de basiskennis van de biochemie waardoor ze de meest absurde raadgevingen op hun patiŽnten loslaten. De zogenaamde 'geneesmiddelen' vormen, doorgaans, een groter gevaar voor de gezondheid dan de ziekte op zich! Hopelijk zullen we spoedig de tijd meemaken dat wetenschappers meewarig het hoofd schudden en zich vol verwondering zullen afvragen hoe men er ooit in geslaagd is mensen te doen geloven dat ze weer gezond zullen worden door hun lichaam te vergiftigen met medicijnen.

Link


Vrouwen onderschatten de gevolgen van osteoporose

Zelfs vrouwen die tot de risicogroepen behoren, zijn zich meestal niet bewust van de ernst van osteoporose (botontkalking). Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek van de universiteit van Massachusetts waar ook Nederlandse vrouwen aan meededen. Osteoporose kan ernstige gevolgen hebben en leiden tot vermindering van kwaliteit van leven door chronische pijn en zelfs sterfte. Vrouwen die tot de risicogroepen behoren zouden zich dan ook moeten laten onderzoeken op osteoporose. Ook (huis)artsen moeten hier meer alert op zijn.

De gevolgen van osteoporose kunnen ernstig zijn. Botbreuken en ingezakte wervels met als gevolg chronische pijn en/of verminderde mobiliteit zijn de meest voorkomende. De risicofactoren om osteoporose te krijgen zijn bekend: botbreuk na het 50e jaar, vroege overgang, heupbreuk bij moeder of vader, ouderdom, anti-hormoonmedicijnen na bijvoorbeeld borst- en prostaatkanker, langdurig gebruik van het geneesmiddel prednison en een tekort aan calcium en vitamine D.

Het Amerikaanse onderzoek getiteld Global Longitudinal Study of Osteoporosis in Women (GLOW) wordt uitgevoerd onder 60.000 vrouwen in Noord-Amerika, Canada, AustraliŽ en een aantal Europese landen waaronder Nederland. Uit de eerste vandaag gepubliceerde resultaten van het GLOW onderzoek blijkt dat veel vrouwen met risicofactoren (57%) geen verband leggen tussen deze factoren en de ernstige consequenties van osteoporose.

"Zolang vrouwen zich niet bewust zijn van deze risico's, kunnen ze ook geen preventieve maatregelen nemen om bijvoorbeeld botbreuken te voorkomen", aldus emeritus hoogleraar endocrinologie van VU medisch centrum en voorzitter van de Osteoporosestichting Coen Netelenbos.

Minimaal 800.000 mensen in Nederland hebben osteoporose heeft de hoogleraar becijferd. Een op de drie vrouwen en een op de zeven mannen die de zestig is gepasseerd, krijgt er mee te maken. "Er is weinig belangstelling voor botontkalking omdat het geen 'sexy' ziekte is. Maar als vrouwen en mannen zich laten behandelen kan de kans op een (volgende) botbreuk met 50% worden teruggebracht."


Nieuwe inzichten in de betekenis van osteoporose bij ouderen: een gebroken heup als voorbode van een gedaalde levensverwachting

Heupbreuken vormen een gevreesde verwikkeling van osteoporose. Tot 20 procent van de ouderen met een gebroken heup overlijdt binnen het jaar. Tot nu toe werd aangenomen dat na die kwetsbare periode van 6 tot 12 maanden heupfractuurpatiŽnten een voor hun leeftijd normale prognose hebben. Die veronderstelling wordt nu tegengesproken door grootschalig onderzoek aan UZ Brussel (Vrije Universiteit Brussel) en UZ Leuven (K.U.Leuven) bij meer dan 750 000 ouderen met heupbreuken: ook 10 tot 15 jaar na de breuk blijft de levensverwachting gevoelig ingekort.

Een gebroken heup moet dan ook worden beschouwd als een teken van onderliggende kwetsbaarheid met een verhoogde vatbaarheid voor verwikkelingen. Die kwetsbaarheid heeft belangrijke therapeutische implicaties: ze benadrukt het belang van internistische nazorg en opvolging na hospitalisatie voor een gebroken heup.

Osteoporose is een aandoening die het skelet verzwakt en het risico op breuken verhoogt. Aan de basis ligt een leeftijdsgebonden versnelling van de botafbraak. Vooral heupbreuken zijn een teken van gevorderde osteoporose en vormen een gevreesde verwikkeling. In de EU treden per jaar meer dan 400 000 heupfracturen op bij vrouwen en meer dan 100 000 bij mannen. Wereldwijd gaat het jaarlijks om ongeveer 1 800 000 gebroken heupen waarvan in ons land zowat 18 000. Door de vergrijzing neemt dit aantal van jaar tot jaar nog sterk toe.

Heupbreuken treffen overwegend ouderen (typisch 70-plussers), tasten de levenskwaliteit aan en bedreigen de onafhankelijkheid. Ongeveer 20 procent van alle heupfractuurpatiŽnten moet, als gevolg van de breuk, definitief worden opgenomen in een verzorgingsinstelling. Bovendien overlijdt 15 tot 20 procent van de betrokkenen binnen het jaar, door medische verwikkelingen maar ook door nieuwe breuken. Heupfracturen vormen wereldwijd dan ook een van de belangrijkste bronnen van hospitalisatie, institutionalisatie en sterfte.

Tot nu toe werd algemeen aangenomen dat een gebroken heup gepaard gaat met een kwetsbare periode van 6 tot hooguit 12 maanden. Eenmaal die kritieke periode doorgekomen, zouden heupfractuurpatiŽnten een voor hun leeftijd normale prognose hebben. Die veronderstelling werd evenwel nooit degelijk getoetst in onderzoek. Daarin komt nu verandering met een grootschalige analyse van de betekenis van heupbreuken op langere termijn, waarvan de resultaten op 16 maart werden gepubliceerd in het gezaghebbende vakblad Annals of Internal Medicine.

De studie kadert in de jarenlange samenwerking tussen prof. dr. Patrick Haentjens van het laboratorium voor experimentele heelkunde en de dienst klinisch wetenschappelijk onderzoek van UZ Brussel en prof. dr. Steven Boonen van het centrum voor metabole botziekten en de dienst geriatrie van UZ Leuven. In hun onderzoek kwamen zij na analyse van gegevens van zo’n 750 000 heupfractuurpatiŽnten tot een eenduidige conclusie: ook na 10 tot 15 jaar wijst een doorgemaakte heupbreuk op een sterk gestegen sterftekans.

“Onze gegevens bevestigen dat vrouwen in de eerste drie maanden na een heupbreuk ongeveer driemaal meer kans hebben om te overlijden dan zou worden verwacht op basis van hun leeftijd”, licht prof. dr. Patrick Haentjens toe. “Bij mannen blijkt in die periode de sterftekans nog sterker toegenomen, met een factor 8. Maar vooral de resultaten op lange termijn springen in het oog: zelfs na 10 tot 15 jaar blijft de sterfte abnormaal hoog, met ook dan nog drie- tot viermaal meer kans op overlijden. Het is dus niet zo dat na 6 tot 12 maanden de prognose van heupfractuurpatiŽnten normaliseert. Osteoporotische heupbreuken blijven, ook na geslaagde heelkunde en intensieve revalidatie, een levensbedreigende verwikkeling – zelfs op langere termijn.”

De vraag stelt zich dan ook waarom een gebroken heup nog jaren later voorbode blijft van een gedaalde levensverwachting.
“Dat heeft te maken met het feit dat ouderen die een heup breken geen gemiddelde ouderen zijn, maar patiŽnten met een uitgesproken ouderdomsgebonden kwetsbaarheid”, aldus prof. dr. S. Boonen. “In vergelijking met leeftijdsgenoten heeft de gemiddelde heupfractuurpatiŽnt meer onderliggende aandoeningen en minder weerstand. Die kwetsbaarheid wordt aangeduid met de term ‘frailty’ en verklaart waarom hospitalisatie voor een heupfractuur vaak gepaard gaat met medische verwikkelingen.

Daarom ook overlijdt 1 op 5 patiŽnten binnen de 6 tot 12 maanden. Wat ons onderzoek aantoont, is dat dit sterfterisico niet verdwijnt na die periode. Ouderdomsgebonden kwetsbaarheid blijft de levensverwachting van heupfractuurpatiŽnten inkorten, ook jaren na de breuk.”

Deze inzichten hebben therapeutische implicaties: ze benadrukken het belang van heupfractuurpreventie – mogelijk met gerichte medicatie bij bewezen osteoporose – maar ook het belang van internistische nazorg en opvolging na hospitalisatie voor een gebroken heup.


Minder kans op botontkalking bij vegetariŽrs

Een vegetarische voeding beschermt het lichaam beter tegen allerlei ziekten zoals botontkalking dan een vleeshoudende voeding.

Link


Schedelbotten herbergen mogelijk de sleutel om osteoporose (botontkalking) aan te pakken

Wetenschappers van de Queen Mary Universiteit van Londen hebben fundamentele verschillen ontdekt tussen de botten van de ledematen en die welke tot de schedel behoren, waarbij ze ervan overtuigd zijn dat het de sleutel bevat om botontkalking en breuken aan te pakken. Het is algemeen bekend dat de botten van armen en benen broos worden en daardoor kwetsbaar wanneer ze niet in conditie gehouden worden met kracht oefeningen. Echter, schedelbotten die bijna geen gewicht dragen blijken bijzonder ongevoelig voor breuken te zijn.

Het nieuwe onderzoek dat gepubliceerd is in Plos ONE* biedt voor de eerste keer een verklaring voor dit fenomeen. De onderzoekers stellen dat deze nieuwe kennis omtrent het verschil tussen de twee botsoorten een nieuwe weg kunnen aanreiken om osteoporose te voorkomen of te behandelen. Mensen die osteoporose ontwikkelen hebben zwakke botten die neigen tot breken. Deze voorwaarde doet zich vooral voor als we op leeftijd komen, vooral na de menopauze bij vrouwen als de oestrogeenwaarden dramatisch dalen. Van de mensen boven de 50 jaar geldt dat van de vrouwen 50% ermee te maken heeft en 20% van de mannen. De onderzoekers wilden begrijpen waarom de schedelbotten niet bros worden bij het ouder worden, zelfs niet bij vrouwen na de menopauze.

Om dit te onderzoeken
onderzochten ze gedetailleerd de cellen van het bot van een rattenschedel en vergeleken dat met cellen van een bot van een ledemaat van deze rat. Ze vonden daarbij verschillen in de aanwezigheid van cellen en hoe deze zich in het laboratorium gedroegen. Ze ontdekten eveneens dat wanneer ze deze cellen behandelden met oestrogeen dit een groter effect sorteerde op de cellen van de ledematen. Omdat de verschillen zo diepgaand blijken, geloven de onderzoekers dat dit verschil reeds vroeg in de aanlegfase van het bot gebeurt, mogelijk in de periode in de baarmoeder.

De onderzoekers hebben een gedetailleerde genetische studie verricht naar de twee typen van botcellen. Ze keken daarbij naar welke genen actief zijn in de twee typen cellen en vonden daarbij een opzienbarend verschil tussen deze twee. Ze vonden in totaal 1236 – ongeveer 4% van het genoom (=een complete set van chromosomen. Het beschrijft de combinatie van alle erfelijke factoren)- die verschillende activiteiten niveaus laten zien in de twee typen van botcellen. Onder deze cellen ontdekten ze een aantal genen die bekend staan om in werking in het aansturen van stevige botstructuren.

De hoofdauteur Dr Simon Rawlinson, die les geeft in “Oral Biology” (het gebied van met name het aangezichtsgedeelte van het hoofd c.q. de mond. Praktisch vertaalt de orthodontistenopleiding.) bij de Queen Mary Universiteit van Londen verklaart: “Dit onderzoek is opwindend omdat het ons iets vertelt over het feit waarom onze schedel zo stevig blijft als we ouder worden, dit in tegenstelling tot de botten van onze armen en benen.” “Nu we dit fenomeen beter begrijpen, kunnen we ook botontkalking beter begrijpen.” “Dit opent weer de weg naar vele nieuwe onderzoeksmogelijkheden hoe de ziekte behandeld of zelfs voorkomen kan worden.”

Queen Mary, University of London

Vertaling - Pauline Laumans


Speciale kanalen voor een gezonde calciumbalans

Calcium is zeer belangrijk voor veel fysiologische processen die in ons lichaam plaatsvinden. Daarom werken verschillende organen samen om de calciumbalans op peil te houden. Zo wordt calcium in de darmen uit het voedsel opgenomen en in de nieren teruggehaald vanuit de voorurine. Daarnaast wordt calcium opgeslagen in botten, maar een overschot uitgescheiden via de urine. Speciale calciumkanalen fungeren als poortwachters voor het actieve transport van calcium in deze organen. De kanalen worden aangestuurd door verschillende factoren die aanwezig zijn in de cellen, maar ook door zogenaamde calciotrope hormonen zoals vitamine D. Het onderzoek van Joost Schoeber geeft inzicht in eiwitten die voor de aansturing verantwoordelijk zijn en daarmee in de wijze waarop de calciumkanalen functioneren. Deze kennis kan op termijn nieuwe methoden opleveren om te kunnen ingrijpen bij een verstoorde calciumbalans.


Verhoogd risico op kaakbotnecrose bij gebruik van intraveneuze bisfosfonaten

Er bestaat een licht verhoogd risico op kaakbotnecrose (afsterven van botweefsel in de kaak) bij patiŽnten die bisfosfonaten gebruiken. Dit blijkt uit een beoordeling die is uitgevoerd door het wetenschappelijke Comitť voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europese bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (EMEA), waarin het CBG is vertegenwoordigd. Het risico op kaakbotnecrose is over het algemeen laag, maar het is hoger bij patiŽnten die aan kanker lijden en behandeld worden met intraveneuze bisfosfonaten (toediening via een ader). Het risico is lager bij patiŽnten die orale bisfosfonaten (tabletvorm) gebruiken en bij andere indicaties, zoals osteoporose (botontkalking). Bisfosfonaten zijn geneesmiddelen die worden gebruikt om de gevolgen van botaandoeningen te behandelen. Voorschrijvers dienen patiŽnten met kanker te adviseren naar hun tandarts te gaan voor een gebitscontrole voordat zij een behandeling met bisfosfonaten starten. Bij andere indicaties dienen voorschrijvers te adviseren dat patiŽnten hun tandarts bezoeken als hun gebit in slechte staat is. Er komt aanvullend onderzoek om de risicofactoren en de maatregelen die nodig zijn om het verhoogde risico op kaakbotnecrose terug te dringen, beter in kaart te kunnen brengen. Het CBG is van mening dat de klinische baten-risico balans van bisfosfonaten nog steeds positief is. PatiŽnten die vragen hebben of zich zorgen maken, kunnen zich het beste wenden tot hun arts.


Cola en calcium

GdJ


Het vitamine K-dossier gelicht

Noord-Japanners en Fransen lijden beduidend minder aan aderverkalking en osteoporose dan mannen en vrouwen elders in de wereld. Dat blijkt veel te maken te hebben met de consumptie van vitamine K2-rijke voedingsmiddelen, die een belangrijke factor zijn in het voorkomen van deze aandoeningen.

Lees verder

Petra Versteegh

--

Vitamine K belangrijkste vitamine voor behoud botmassa

Het traditionele Japanse ontbijtgerecht natto (uit gefermenteerde sojabonen) blijkt het risico op osteoporose – de aandoening die botbreuken veroorzaakt bij meer dan 80.000 mensen in Nederland – te verminderen. Natto wordt veel in Japan gegeten en blijkt hoge concentraties vitamine K2 te bevatten. Van vitamine K is inmiddels bekend dat het een belangrijke rol speelt bij het behoud van gezonde botten. Uit een placebogecontroleerde studie van onderzoekers aan de Universiteit van Maastricht[1], bleek dat Vitamine K2 helpt bij het verbeteren van de hoeveelheid botmineraal en de breedte van het heupbot. Daarom zou deze relatief onbekende vitamine kunnen helpen bij het voorkomen van aan osteoporose gerelateerd botverlies bij vrouwen na de menopauze.

Link


Got carrots? Vegetables may have bone to pick as calcium providers

A specially developed carrot has been produced to help people absorb more calcium. Researchers at Texas A&M AgriLife's Vegetable and Fruit Improvement Center studied the calcium intake of humans who ate the carrot and found a net increase in calcium absorption. The research, which was done in collaboration with Baylor College of Medicine, means adding this carrot to the diet can help prevent such diseases as osteoporosis.

Lees verder


Taking a supplement of glycine helps prevent degenerative diseases such as arthrosis or osteoporosis

A doctoral thesis presented in the UGR has established that these diseases are due to a lack of this amino acid which is present in food such as fish, meat or dairy products. The research, which was carried out at the Cellular Metabolism Institute in Tenerife, studied the effect of the glycine supplement in the diet of a group of 600 volunteers affected by different diseases related to the mechanical structure of the organism.

Lees verder


USC dentist links Fosomax-type drugs to jaw necrosis

Researchers at the University Of Southern California, School Of Dentistry release results of clinical data that links oral bisphosphonates to increased jaw necrosis. The study is among the first to acknowledge that even short-term use of common oral osteoporosis drugs may leave the jaw vulnerable to devastating necrosis, according to the report appearing in the January 1 Journal of the American Dental Association (JADA). Osteoporosis currently affects 10 million Americans. Fosomax is the most widely prescribed oral bisphosphonate, ranking as the 21st most prescribed drug on the market since 2006, according to a 2007 report released by IMS Health.

Lees verder


Study suggests link between obesity, poor bone health

Being overweight is a known risk factor for heart disease, diabetes and a host of other health conditions. Now, a University of Georgia study published in the November issue of the American Journal of Clinical Nutrition finds that obesity may also be bad for bone health.

Lees verder


Predicting risk of hip fracture in postmenopausal women

To help doctors predict the five-year risk of hip fractures in their postmenopausal patients, a team of UC Davis researchers has developed a method that assesses nearly a dozen factors, including age, ethnicity and level of physical activity.Working with data from tens of thousands of women who participated in the Women’s Health Initiative (WHI), UC Davis professor of medicine and internist John Robbins and his colleagues evaluated the clinical risk factors associated with hip fractures in women and created a process that they say could be useful in making decisions about screening and the use of medications for osteoporosis.

Lees verder


Turning on adult stem cells may help repair bone

The use of a drug to activate stem cells that differentiate into bone appears to cause regeneration of bone tissue and be may be a potential treatment strategy for osteoporosis.

Lees verder


Diabetes Drug Avandia May Speed Osteoporosis

The popular diabetes drug may increase bone thinning, a discovery that could help explain why diabetics can have an increased risk of fractures.

Lees verder


Osteoporose

Osteoporosis is striking more Americans than ever before in history, despite dairy intake and calcium supplementation. Bacteria continue to elude even the best antibiotics, despite the billions of dollars of pharmaceutical research. Unless the etiology (cause) of a disease is identified, all the supplements and drugs in the world may be for naught. Early in the year 2000, researchers discovered that the density of the bones of laboratory mice improved up to 50 percent when they were given cholesterol-lowering drugs. It is even more important to note that cholesterol-lowering drugs are antifungal medications. That brings us full circle.

Lees verder


Polyphenols in Dried Plums Reduce Risk of Osteoporosis

The naturally occurring polyphenols in dried plums (prunes) may encourage bone formation and reduce the risk of osteoporosis, according to a study conducted by researchers from Oklahoma State University and the University of Oklahoma Health Sciences, and published in the Journal of Nutritional Biochemistry. Polyphenols are naturally occurring plant compounds known to have antioxidant and other health benefits.

Lees verder


Popular osteoporosis drugs triple risk of bone necrosis

A University of British Columbia and Vancouver Coastal Health Research Institute study has found that a popular class of osteoporosis drugs nearly triples the risk of developing bone necrosis, a condition that can lead to disfigurement and incapacitating pain.

Lees verder


Dietary calcium is better than supplements at protecting bone health

Women who get most of their daily calcium from food have healthier bones than women whose calcium comes mainly from supplemental tablets, say researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis. Surprisingly, this is true even though the supplement takers have higher average calcium intake.

Lees verder


OHSU scientists find antidepressant, bone loss link

Two new studies suggest older men and women taking selective serotonin reuptake inhibitors, a class of antidepressants that includes Prozac, Paxil and Zoloft, are prone to increased bone loss. The jointly released studies by scientists at Oregon Health & Science University, and in San Francisco, Minneapolis, San Diego and Pittsburgh, found that elderly men taking SSRIs had lower bone mineral density, and elderly women taking the antidepressants had a higher rate of yearly bone loss.

Lees verder


Secondhand smoke proves to be no 'joke' on oral health

A study published in this month's issue of the Journal of Periodontology found that subjects with periodontitis who were exposed to secondhand smoke were more likely to develop bone loss, the number one cause of tooth loss.

Lees verder


Plant-Derived Omega-3s May Aid In Bone Health

Plant-based omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) may have a protective effect on bone health, according to a team of Penn State researchers who carried out the first controlled diet study of these fatty acids contained in such foods as flaxseed and walnuts.

Normally, most of the omega-3 fatty acids in the diet are plant-derived and come mainly from soybean and canola oil. Other sources are flaxseed, flaxseed oil, walnuts and walnut oil. Smaller amounts also come from marine sources, mainly fish, but also algae. Omega-3s are thought to have an anti-inflammatory effect and may play an important part in heart and bone health.

Lees verder


NIH Researchers Discover Protein that Appears to Regulate Bone Mass Loss, the Cause of Osteoporosis

An estimated ten million Americans suffer from osteoporosis, and another 34 million Americans are at risk of developing the disease, which is characterized by a severe loss of bone mineral density, fragile bones and an increased risk of hip, spine and wrist fractures. The basic mechanism behind osteoporosis involves an imbalance between bone mineral formation and loss, but the detailed biological processes that lead to this imbalance are not completely understood. Now researchers at the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), one of the National Institutes of Health (NIH), and colleagues are reporting new insights into the biology of bone loss based on a study of 14 people with a rare genetic disorder called X-linked Hyper IgM Syndrome.

Lees verder


Plant-derived omega-3s may aid in bone health

Plant-based omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) may have a protective effect on bone health, according to a team of Penn State researchers who carried out the first controlled diet study of these fatty acids contained in such foods as flaxseed and walnuts. Normally, most of the omega-3 fatty acids in the diet are plant-derived and come mainly from soybean and canola oil. Other sources are flaxseed, flaxseed oil, walnuts and walnut oil. Smaller amounts also come from marine sources, mainly fish, but also algae. Omega-3s are thought to have an anti-inflammatory effect and may play an important part in heart and bone health. "The unique thing about this study is that we know exactly what the participants ate because we closely controlled their food," says Dr. Rebecca Corwin, associate professor of nutrition. "These people are really dedicated to spend a total of 24 weeks in the study with 18 weeks eating only what was supplied to them." Previous studies of omega-3s on bone health used oil supplements rather than whole food sources. The researchers note in a recent issue of Nutrition Journal, that "supplement studies typically do not involve control of the background diet, and it is possible that differences across studies could be explained by failure to control for other nutrients that affect bones." The researchers developed three diets that they fed sequentially to the 23 participants. Twenty of the subjects were men and three were postmenopausal women not on hormone replacement therapy for six months. This study was part of a larger one investigating the effects of omega-3 fatty acids on cardiovascular health. For six weeks the subjects ate either the control diet, dubbed average American diet or two other diets high in PUFA. After six weeks the group had three weeks off to resume their typical eating pattern and then for the next six weeks they ate one of the other diets. This continued for 24 weeks until all participants consumed six weeks of all the diets.

Lees verder


Bone mineral loss seen in men after heart surgery

In the year following coronary artery bypass grafting (CABG), bone mineral content declines significantly in men, according to findings published in the American Journal of Cardiology. Declines in bone mineral have been shown to increase the risk of fracture.Dr. Larry E. Miller, of Virginia Polytechnic Institute and State University, and colleagues evaluated changes in bone mineral and body composition in 26 men, between the ages of 50 and 79 years, who underwent CABG. In each patient, blockages were removed in more than one coronary artery, the blood vessels that pass through the heart to provide oxygen-infused blood to the rest of the body.The investigators performed dual-energy X-ray absorptiometry, a method of measuring bone mineral content, before surgery and at 3 months and 1 year after treatment.Bone mineral density had decreased in the arms, pelvis and the total body by 3 months after treatment. The bone mineral content was also reduced by 4.9 percent in the arms, and losses in the legs and total body approached statistical significance.

Lees verder


Study Describes Action of Estrogen in Protecting Bone

Researchers at the University at Buffalo have described a novel pathway by which estradiol, the primary estrogen in humans, aids in maintaining bone density, a function critical to avoiding osteoporosis. It is well known that estrogen is essential for healthy bone, and that when the production of estrogen is reduced, as occurs normally in postmenopausal women and pathogenically after exposure to radiation or chemotherapeutic drugs, bones become brittle and break easily. However, the mechanisms involved aren't clearly understood. The new study found that one way estradiol helps to maintain bone density is by stopping the activation of an enzyme known as caspase-3. Also called the executioner caspase, caspase-3 is the central player in initiating the process of apoptosis, or programmed cell death of osteoblasts, the bone cells that aid in the growth and development of new bone and teeth.

Lees verder


Resolvin E1 Protects against Inflammation and Bone Loss in Experimental Periodontitis

Gum disease is initiated by bacteria populating dental plaque and may eventually result in tissue and tooth loss. Gum disease is similar to other chronic inflammatory diseases such as arthritis, where inflammation causes tissue damage and is responsible for the disease. To date, the prevention of gum disease is limited to successful oral hygiene and regular professional care. However, despite these preventive actions, plaque control is not enough to prevent disease in susceptible individuals with a high inflammatory response. Researchers presenting their findings today during the 35th Annual Meeting of the American Association for Dental Research are introducing Resolvins, a new family of biologically active products of omega-3 fatty acids. They are natural endogenous regulators of the inflammatory response. Since it is now known that inflammation plays a critical role in many diseases, including heart diseases and asthma, experiments were carried out to test the actions of the newly described EPA (eicosapentanoic acid)-derived Resolvin E1 (RvE1) in regulating tissue destruction and resolving inflammation in gum disease. Experimental gum disease characterized by tissue inflammation and bone loss was stimulated in rabbits by the application of specific bacteria that cause human gum disease. The results of this study showed that topical application of RvE1 in experimental gum disease provided remarkable protection against soft tissue and bone loss associated with gum disease (periodontitis). Analysis of these data supports the concept that inflammation is a good therapeutic target in the treatment of periodontal disease.

Lees verder


n–3 Fatty acids are positively associated with peak bone mineral density

Knowledge of the influence of nutritional intake on bone health is limited. Polyunsaturated fatty acids have been suggested to influence bone growth and modeling in humans, although data are sparse. The results showed that n–3 fatty acids, especially DHA, are positively associated with bone mineral accrual and, thus, with peak BMD in young men.

Lees verder


Scientists identify a candidate gene for osteoporosis

Researchers report the identification of a gene that may play a role in susceptibility to osteoporosis -- the crippling disease that leads to bone fractures, especially of the hip and spine. The study, conducted by scientists at the Musculoskeletal Diseases Center of the Jerry L. Pettis Memorial Veteran's Affairs Medical Center at Loma Linda, shows convincing evidence that a gene called DARC negatively regulates bone density in mice.

Lees verder


Women up to age 30 at risk for bone loss, study finds

Women who follow strict exercise and diet regimens may harm their body's ability to form new bone, which can lead to osteoporosis later in life. Researchers recommend that the more women exercise, the more they need to eat to stay healthy.

Lees verder


 

 


 


View My Stats