Nieuws Meditatie


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Neurobiologische veranderingen verklaren hoe mindfulness meditatie de gezondheid verbetert

In het afgelopen decennium is aangetoond dat mindfulness meditatie een breed scala van ziektes kan beïnvloeden zoals het vertragen van de progressie van HIV en het verbeteren van gezond ouder worden. Toch is er weinig bekend over de veranderingen in de hersenen die deze gunstige effecten op de gezondheid produceren.

Lees verder


Zeven minuten mediteren kan rassenvooroordeel verminderen

Een populaire meditatietechniek, gericht op het ontwikkelen van vriendelijke gevoelens, kan ook vooroordelen verminderen, volgens een onderzoek van de Universiteit van Sussex.

Lees verder


Het effect van meditatie op je hersenen is verbazingwekkend


Wat is mediteren en wat houdt meditatie in?

Mediteren is een eeuwenoude methode die zich door de eeuwen heen bewezen heeft en al sinds mensenheugenis in allerlei vormen over de gehele wereld wordt toegepast. Het beoefenen van meditatie kalmeert de geest en zorgt voor een helderder bewustzijn met als ‘bijwerkingen’ een betere gezondheid en welzijn.

Lees verder


Transcendente Meditatie heeft een positieve invloed op het aantal leerlingen dat zijn diploma behaalt, volgens nieuw onderzoek

Nieuw onderzoek, gepubliceerd in het juni nummer van het tijdschrift Education (jaargang 133, nummer 4)*, toont aan dat van de mensen, die transcendente meditatie beoefenen, een groter aantal afstudeert dan van de controlegroep. Als meer mensen een diploma hebben is dat niet alleen van invloed op hun eigen academische en persoonlijke leven, maar ook op de maatschappij als geheel. Met diploma van de middelbare school komen,(t.o.v. uitvallen zonder diploma) leidt tot een hogere verdiencapaciteit, minder misdaad en gevangenneming, en minder afhankelijkheid van steun en opvang vanuit de regering.

Lees verder


Mindfulness meditatie kan chronische ontstekingen verlichten

MADISON - Mensen die lijden aan chronische ontstekingskwalen, zoals reumatoïde artritis, darminfecties" en astma - waarin psychologische stress een belangrijke rol speelt - kunnen baat hebben bij mindfulness meditatie technieken, volgens een studie van de neurowetenschappers van de Universiteit van Wisconsin-Madison samen met het "Centrum for investigating Healthy Minds" van het Waisman Center. Mindfulness Based Stress Reduction, ontwikkeld voor patiënten met chronische pijn, bestaat uit continu de aandacht te richten op de ademhaling, lichamelijke gewaarwordingen en op gedachten die in je opkomen tijdens het zitten, wandelen of het beoefenen van yoga. Hoewel de belangstelling voor meditatie als middel tot het verminderen van stress gegroeid is door de jaren heen, is er tot nu toe weinig bewijs om de voordelen die specifiek zijn aan mindfulness meditatie praktijken te ondersteunen. Dit was de eerste studie ontworpen om andere therapeutische mechanismen te onderzoeken, zoals ondersteunende sociale interactie, deskundige instructie, of het leren van nieuwe vaardigheden.

Lees verder


Hersenscans laten zien hoe meditatie pijn kan kalmeren

Mensen die regelmatig aan meditatie doen zijn beter in staat om om te gaan met pijn. Dit komt omdat hun hersenen minder gericht zijn op het anticiperen op pijn.

Link

Eric van Staalduinen


Zen Biology Lesson for Enlightenment

A higher spiritual awareness of the biology of the brain & mind can significantly advance one towards Enlightenment and Zen. The science of biology says that the brain's thoughts are just the resul...

Link

Geert


Meditatie, de genezende kracht van de stilte

Deel I

Bewust ontspannen door meditatie heeft een positief effect op de gezondheid. Meditatie helpt je ontspannen waardoor je prestaties, welzijn en gezondheid verbeteren. Het is niet moeilijk of zweverig: iedereen kan het leren. Op naar een gelukkiger leven zonder stress!

Mediteren

Nog maar een aantal jaren geleden was meditatie bijna synoniem met New Age-clubjes, mantra’s prevelende goeroes met quasi-diepzinnige, maar onnavolgbare adviezen en hippies op geitenwollen sokken. Meditatie had in ieder geval niets te maken met wetenschap, hersenscans of de zakenwereld. Maar dat beeld is achterhaald.  De wetenshap bevestigt wat al jaren bekend is vanuit persoonlijke ervaringen van ‘meditanten’. Meditatie maakt volgens kenners rustig, maar tegelijkertijd ook alert. Het verlaagt de bloeddruk, spierspanning en hartslag. Het verbetert de nachtrust. Pijn wordt draaglijker, angsten verminderen, zelfvertrouwen en creativiteit nemen toe. Meditatie helpt tegen verslaving en komt relaties ten goede. De stemming verbetert en zelfs het immuunsysteem krijgt een ‘boost’.

Kortom: meditatie maakt gezond en gelukkig. Er zijn honderden wetenschappelijke onderzoeken die dat ondersteunen.

Ook in Nederland kruipt meditatie langzamerhand uit de zweverige hoek. Vakcentrale CNV wil de mogelijkheid tot mediteren op de werkvloer opnemen in de Cao-onderhandelingen, zo was onlangs te lezen in de ‘Metro’ van 22 januari 2009. Duizenden werknemers mediteerden over een langere periode dagelijks een half uur op de werkplek. De resultaten logen er volgens CNV niet om: deelnemers hadden meer plezier in hun werk, verrichten hun arbeid geconcentreerder en bewuster, voelden zich weerbaarder en fysiek sterker. ‘Bij mentale arbeid, aan een bureau achter de computer, is meditatie een modernisering van de arbeidsvoorwaarden’, aldus CNV bestuurder Lizelotte Smits/ Metro.

Methoden

Vraag aan tien mensen die meditatie beoefenen wat meditatie is, en de kans is groot dat ze tien verschillende antwoorden geven. En een fout antwoord bestaat eigenlijk ook niet. Het zijn interpretaties van hoe iemand zijn meditatie ervaart. Het concentreren op de ademhaling is meditatie. Het opzeggen van een mantra is meditatie. Het bidden is meditatie. Tai chi en yoga zijn vormen van meditatie, maar dan in beweging. Het is daarom beter om te zeggen dat meditatie een techniek is om onze eeuwige gedachtestroom – 50 verschillende gedachten per minuut -  tot rust te brengen. Meditatie leert snel en effectief te ontspannen!

Er zijn veel verschillende meditatiemethoden, maar de meeste werken als volgt: je zit stil, concentreert je ergens op (bijvoorbeeld een woord dat je steeds herhaalt, een beeld, een telsysteem, je ademhaling) en laat opkomende gedachten zoveel mogelijk gaan zonder er iets mee te doen. Door je te concentreren, brengt je als het ware het ‘lawaai’ in je hoofd tot rust. Zorgen, vervelende herinneringen en het voortdurend commentaar op je ervaringen worden ter zijde geschoven of op zijn minst onderdrukt. Een andere, meer ‘open’ meditatietechniek beoogt juist volledig bewust te zijn van alles wat van binnen of in je omgeving gebeurt. Je observeert onbevooroordeeld en probeert alles te laten zijn. De meditatieve staat die met enige oefening bereikt kan worden, wordt beschreven als ‘alerte ontspanning’ of wakkere wakkerheid. Je blijft geestelijk heel wakker, terwijl je tegelijkertijd een diepe rust ervaart.

Relaxation-response

De eerste grote bruggenbouwer tussen westerse ‘wetenschap’ en oosterse ‘wijsheid’ was de Amerikaanse cardioloog Herbert Benson. In 1970 deed Benson een experiment met apen. Hij voorzag apen van een automatisch bloeddrukmanchet. Telkens als het instrument en verhoogde bloeddruk mat, gaf het een signaal en nadien ontvingen de dieren een beloning. Tot Bensons stomme verbazing hadden de apen het ‘trucje’ binnen de kortste keren onder de knie. Ze bleken in staat te zijn hun bloeddruk te verhogen en zo het lekker hapje te krijgen. Dit was voor de wetenschap onbegrijpelijk, want de bloeddruk is het resultaat van een groot aantal op complexe wijze met elkaar interactieve biologische processen en wordt geacht niet onder invloed van de wil te staan. Toen Benson na een week het experiment afsloot en de apen van hun bloeddrukmeter had bevrijd, bleek hun bloeddruk niet meer te zakken. De door conditionering teweeggebrachte fysiologische veranderingen was permanent geworden. En dat was een fundamentele ontdekking, maar zo in strijd met de heersende opvattingen.

Door verder te experimenteren en zijn laboratorium open te stellen voor mensen die aan transcendente meditatie deden, kwam hij tot de ontdekking dat meditatie consequent leidde tot een tragere hartslag, een verlaging van de bloeddruk, een verminderde ademhalingsfrequentie en zuurstofconsumptie, een toename van de elektrische weerstand van de huid, een actiever immuunsysteem en het optreden van hersengolven die karakteristiek zijn voor een wakkere, maar ontspannen toestand. Benson: ‘Ik mat het tegenovergestelde van de ‘vecht-of-vluchtreactie’, waarbij het hormonale stelsel versneld in werking wordt gesteld’. Benson noemde dit de ‘relaxation-response’. In zijn boek The Relaxation Repsonse schrijft hij: ‘Wie mediteert, doet twee eenvoudige dingen. Hij of zij herhaalt een geluid, woord, frase, melodie of spieractiviteit en keert terug naar die herhaling zodra zich een gedachte aandient’. Met andere woorden: het uitbannen van gedachten is het hele eieren eten en hóe je dat doet is niet belangrijk.

Uiteraard zijn er handige zakenlieden die dit gratis effect handig te gelde maken. Zijne Heiligheid Maharishis Mahesh Yogi beweert bijvoorbeeld in 87 talen dat zijn dure Transcendente Meditatie (TM, ook de afkorting van ‘geregistreerd   handelsmerk’) de enige ware meditatie is. Alleen gecertificeerde instructeurs zouden in staat zijn de techniek goed over te brengen. Iedere cursist wordt ingewijd en krijgt zijn eigen,‘hoogstpersoonlijke’ mantra toegewezen. Alleen dié mantra werkt en mag niet worden verklapt. Dat is commerciële bluf. Dissidente instructeurs vertellen dat het TM-concern over twaalf volstrekt betekenisloze mantra’s [Boek: Transcendente Meditatie, Dr. R. Kranenborg, blz. 86/87 ‘het geheim van de mantra’] beschikt en dat die willekeurig worden uitgereikt. Ontdaan van alle poespas wijkt Transcendente Meditatie niet af van de eeuwenoude boeddhistische basistechniek, die in elke bibliotheek te bestuderen is.

Het wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek naar het functioneren van het brein in het afgelopen decennium heeft aangetoond, dat we de atmosfeer in én de capaciteit van onze hersenheften in hoge mate kunnen beïnvloeden.  We weten nu bijvoorbeeld dat hersencellen wel degelijk kunnen regenereren en dat het brein géén statisch organisme is, maar een plastisch universum dat we kunnen laten groeien en waarvan we de ontwikkeling zelfs kunnen sturen.

Onderzoekers van het Mind and Life-programma – een gezamenlijk onderzoeksprogramma van een aantal Amerikaanse universiteiten en de Dalai Lama– toonden aan dat meditatie een effectief instrument is om greep te krijgen op de ‘primitieve’ delen van het brein.[AD-magazine] De amygdala, het centrum van het emotionele brein gelegen in de hypothalamische kernen (binnenhersenen), bewaakt als een poortwachter alle inkomende informatie. Als het orgaan ook maar iets even niet vertrouwt, ontketent hij een ‘vecht-of-vluchtreactie’. Situaties als een aanvallende stier of een dreigende wurggreep roepen een reeks door de hersenen veroorzaakte lichaamsreacties op, die het lichaam gereed maken om snel en heftig te reageren. Deze dreiging vormt een prikkel van angst of agressie in de hersenen, die de hypothalamus prikkelen om de hypofysevoorkwab te stimuleren. Deze geeft dan het adrenocorticotrope hormoon (ACTH) aan het bloed af . Dit hormoon activeert de bijnieren. De bijnieren gaan hierdoor adrenaline en noradrenaline (twee stresshormonen) produceren.

Het resultaat is: we worden boos, nerveus of angstig en dit is merkbaar want de organen hebben meer zuurstof en glucose nodig. Er treden veranderingen op in de bloedvoorzieningen: het hart pompt sneller en krachtiger en de bloedvaten van de huid én de spijsverteringskanaal vernauwen zich. Tegelijkertijd worden in de lever opgeslagen koolhydraten in de vorm van glucose aan het bloed afgegeven, als energievoedsel voor de hersenen en spieren. Glucose moet echter gecombineerd worden met zuurstof om de energie voor de ‘vecht-of-vluchtreactie’ te kunnen leveren. Daarom wordt de ademhaling sneller en krachtiger en verwijden de luchtwegen zich waardoor er meer zuurstof in de longen komt.

Serotonine in de hersenen

De neurotransmitter serotonine heeft een belangrijke rol in de chemie van de hersenen. Zo regelt het stemming en gedrag en reguleert het de activiteiten van vele andere neurotransmitters zoals noradrenaline, dopamine en endorfines. De hoeveelheid serotonine  in de hersenen heeft grote invloed op vele hersenactiviteiten zoal stemming, slaap, seksueel gedrag, pijnsensatie (niet de pijn zelf) en eetgedrag. Een tekort aan serotonine kan leiden tot depressie, angst onrust, slaapstoornissen, eetbuien en een verminderde controle over onze dierlijke impulsen. Van het totaal serotoninegehalte bevindt 80 procent in het maagdarmkanaal, 10 procent in het bloed en slechts 2 procent van serotonine in de hersenen!

Maar de amygdala is veel sneller en machtiger dan de neocortex, het rationele denkende deel van het brein dat ons ‘mens’ maakt. Als de amygdala vermoedt dat er gevaar dreigt, dan komt het orgaan in actie. Wij danken wel ons bestaan eraan, maar in de huidige complexe wereld brengt het ons voortdurend in problemen. Maar door effectief gebruikt te maken van ademhalingstechnieken is men toch in staat om voldoende zuurstof tot zich te nemen en alle organen - hormoonstelsel -  te voorzien van de broodnodige ‘rust’. Want het mooie is, dat we nu weten dat onze hersenen’ kneedbaar’ blijken te zijn: ‘Sporten maakt slimmer’[AD Magazine], ‘Slimmer door mediteren’[Spits, mei 09]. ‘Bij boeddhistische monniken zijn de hersenverandering zelfs blijvend’. ‘Bij mensen met depressieve klachten een cognitieve therapie op basis van aandachtsmeditatie (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) net zo goed helpt als medicijnen’.[Mind Magazine]

Het geaard zijn en centreren

Wanneer wij in een toestand verkeren waarin de hersenactiviteiten ‘overuren’ maken en het gevoel hebben dat we terecht gekomen zijn in een situatie van ‘eten of gegeten worden’ - een cruciaal moment om te overleven – ga er dan maar vanuit dat je niet meer ‘geaard’ of  gegrond bent. Je hebt geen contact meer met de aarde. Aarden of gronden is het contactgevoel tussen de voeten en de aarde; de grond. Wanneer dit contactgevoel duidelijk aanwezig is, kun je een gevoel van innerlijke rust ervaren. Je bent dan als het ware verbonden met de aarde, waardoor de komische energiestroom - flow -  de gelegenheid krijgt door je kruin, langs je ruggenwervel, je benen en je voeten de aarde in te stromen, in plaats van met ‘je hoofd in de wolken te lopen’ of ‘zweverig te zijn’ of zo over te komen; besluitloos zijn. Het fysieke resultaat is dat je warme voeten hebt, omdat de kosmische energie stroomt.

Geaard zijn is een andere manier om te zeggen, dat iemand met zijn beide benen op de grond staat. Verder kan het ook betekenen dat iemand weet waar hij of zij (voor)staat en dus weet wie hij of zij is. Als iemand geaard is, dan ‘staat’ daar iemand. Aarden wil dus zeggen dat iemand zover is gekomen dat ‘niets’ hem meer ophoudt, dat hij zijn lichaamszwaartepunt heeft verlaagt en zich dichter bij de aarde bevindt. Dit heeft onmiddellijk tot gevolg dat zijn gevoel van veiligheid toeneemt. Iemand die in staat van grote opwinding is geraakt, is ertoe geneigd om de lucht in te gaan, te gaan ‘vliegen’. De persoon in kwestie komt dan ook zeer gejaagd, haastig en verward over. In deze toestand is er altijd een element van angst en gevaar, namelijk het gevaar om te vallen, aanwezig. Dit wordt opgelost als de persoon lichamelijk of emotioneel weer veilig op de grond staat.

Het centreren van het lichaam duidt op het vinden en het vasthouden van het centrum ofwel het zwaartepunt van het lichaam. Het zwaartepunt of centrumpunt dient iets onder de navel te liggen. Als iemand daar gecentreerd is, wordt er gezegd dat hij zowel psychologisch als lichamelijk in balans is. Een evenwichtig persoon is kalm en op zijn gemak; hij is meester over al zijn bewegingen en voelt zich ‘veilig’.

De meeste westerlingen zijn gecentreerd in het bovenste deel van hun lichaam, vooral in hun hoofd. Wij erkennen helaas het hoofd als het brandpunt van het ego, het centrum van het bewustzijn en van weloverwogen gedrag. Het lagere centrum daarentegen, in het bekken, is het centrum van het onbewuste of ‘instinctieve leven’. Als jij je eens zou realiseren dat niet méér dan 10 procent van onze bewegingen bewust worden uitgevoerd en dat 90 porcent onbewust, dan wordt het belang van het centrum wel duidelijk.

Analogie paard en ruiter

De ruiter met zijn bewuste controle over de richting en de snelheid functioneren als het ego; het paard zorgt voor het lagere centrum, de kracht en de betrouwbaarheid om de bestuurder daar te brengen waar hij of zij heen wil. Als de ruiter zijn bewustzijn zou verliezen, zou het paard hem naar alle waarschijnlijkheid wel veilig thuis brengen. Maar als het paard het niet meer zou kunnen, dan zou de ruiter praktisch hulpeloos zijn. Er zit dan niets anders op dan te gaan lopen naar de plaats van de bestemming of  hulp in te roepen.
Door weinig of geen (gevoels-)contact te hebben met het paard – het vitale (levens)centrum- raakt de ruiter tijdens een lange rit volledig uit balans en dit kan leiden tot angst, spanning en onzekerheden waardoor paard en ruiter geen eenheid meer vormen.

Bij goed geaard zijn, beloon je jezelf en je zult op die manier veel beter in staat zijn om volgens je innerlijke gevoelens, die afkomstig zijn van je ziel een harmonieus leven te leiden. Het betekent tevens dat je in staat wordt gesteld om in contact te komen met de hogere Goddelijke Wezens. En dat is alleen mogelijk, indien je goed geaard bent!

Geluksgevoelens

Neurowetenschapper R. Davidson van de Universiteit van Wisconsin ontdekte enige jaren geleden dat een link tussen verandering in het brein en de gezondheid van ‘meditanten’. Hij spoot mensen midden in de herfst in met een griepvirus. De ene groep proefpersonen had acht weken meditatieoefeningen gedaan, de andere groep niet. De meditatiegroep had achteraf meer antistoffen in het bloed dan de controlegroep en had dus een betere weerstand. Davidson keek ook naar de hersenactiviteit en daaruit bleek dat de linker voorhersenen actiever waren bij de ‘meditanten’. Activiteit in dit hersengebied wijst op een positieve levensinstelling en positieve gevoelens. Zo zijn mensen met een actieve linker anteriore cortex enthousiaster, ze hebben meer interesses, zien sneller weer de zonnige kant van de zaak als ze op een negatieve manier benaderd zijn en zijn gewoon gelukkiger. Opvallend was dat de mensen bij wie de toename in activiteit van de linker voorhersenen het grootst was, de meeste antistoffen produceerden. Dit onderzoek geeft inzicht waarop meditatie het immuunsysteem versterkt en gevoelens van geluk teweegbrengt!

Het mediterend brein blijkt vooral een diep ontspannen brein te zijn. Zelfs mensen die voor het eerst mediteren, hebben al na twintig minuten minder bètagolven. Dat is een teken dat de cortex minder actief informatie verwerkt. Vele studies tonen een toename in ‘alfa-activiteit’ tijdens meditatie; een teken van ontspanning. En ook zogenaamde thèta-golven, die duiden op nog een diepere ontspanning, worden gemeten tijdens het mediteren. Bij ervarende mediterenden, zoals boeddhistische monniken, zijn die hersenveranderingen blijvend. Ook als ze niet mediteren, hebben zij een meer ontspannen hersengolfpatroon. Door diepe concentratie kunnen de monniken die aan Zen-meditatie doen hun huidtemperatuur met 17 graden laten stijgen.

Als de ‘harde schijf’ vol is

Denken is een actieve bezigheid. Het kost veel energie om deze activiteiten die op ons zgn. bèta-bewustzijnsniveau plaatsvindt, waarbij de hersenen snelle on-ritmische bètagolven uitzenden, te behappen. Wanneer we ontspannen zijn of alleen waarnemen, dan zenden de hersenen de langzamere alfa-govlen uit. Alfa-golven treden op als iemand volledig ontspannen is en daardoor optimaal ontvankelijk is voor signalen; van buitenaf maar ook van binnenuit!  Het alfabewustzijnsniveau wordt gelijk gesteld aan ons superonderbewuste – het zielenniveau - waarin wij alle ervaringen en gebeurtenissen waarnemen, opnemen, registreren en bewaren. Dit niveau is een bewustzijnsniveau waar géén twijfel bestaat, alle ervaringen zijn opgeslagen en de zuivere waarheid over de persoon bevat. Want de ziel – het goddelijk deel van het Geheel, een Energiedeel van het Ene Lichaam -  is de totaalsom van alle gevoelens die je ooit eens hebt gehad, uit zowel het heden als het verleden. De geest bestaat uit herinneringen en gedachten aan deze specifieke gevoelens, die ontstaan zijn uit ervaringen hier op aarde. En het is de geest die hedendaagse herinneringen en gedachten heeft aan deze gevoelens. ‘Oh, ik kan me zo slecht concentreren. Ik heb totaal geen rust in mijn hoofd. Ik ben vaak gejaagd. Ik heb het veel te druk om te oefenen. Ik heb nog zoveel werk te doen’.  

Het is de geest die het brein vertegenwoordigt. De geest is niet je breinmassa, maar je verstand. En het verstand produceert een oneindige stroom van gedachten. Wat de geest wordt genoemd is in feite energie(stroom). Het is …… gedachte. En gedachte is een energievorm en géén ding. Je hersenen zijn een ding. Het is een fysiek, biochemisch mechanisme. Het grootste en meest gecompliceerde waarmee het lichaam de energie van je gedachten vertaalt. Je hersenen zijn een stofwisselaar. Je hele lichaam is een stofwisselaar. Biochemici hebben vaak opgemerkt hoe individuele cellen hun eigen intelligentie lijken te bezitten. En dat doen ze ook! Dus je kunt simpelweg stellen dat de geest – informatie – in ieder cel zit. In je hersenen zitten meer cellen dan elke andere plek, daarom lijkt het of je geest daar zit. Je kunt je brein zien en aanraken. Dus je weet dat het bestaat. Je kunt de geest niet zien of aanraken, dus je weet niet zo zeker wat hij is of dat hij bestaat of niet. Maar je kunt stellen dat het brein de geest is in een fysieke vorm en die is overal aanwezig! Vandaar dat het hele lichaam – de spierspanning – dient te worden ontspannen, voordat de werkelijke meditatie kan beginnen.

Het doel van meditatie

Het uiteindelijk doel is de geest te trainen in de concentratie op één ding of één gedachte, waardoor de spanningen op een natuurlijke manier kunnen afvloeien, je bewust wordt van lichamelijke signalen en de aanwezigheid van je ziel; je superonbewuste! Dit wordt ook wel omschreven als het zijn in het ‘nu’. Stel je nu eens voor dat je na een lange bergbeklimming op de top van de berg bent aangekomen en overvallen wordt door het prachtige, verre uitzicht. Door het vrije en verre uitzicht heb je de neiging om te willen vliegen; vrij zijn als een vogel in de lucht. Op het moment dat je jezelf kunt zien als een vrije vogel in de lucht vergeet je alles om je heen, heb je geen tijdsbesef meer en sta je niet stil bij de zorgen van alledag. Je voelt je volmaakt gelukkig en totaal ontspannen. Je  gaat helemaal in op het moment in het ‘nu’. Door in het ‘nu-moment’ te verkeren, ben je in staat om je zelf te her-ontdekken. De essentie van het leven te ontdekken. Ja, beter gezegd  te ontdekken wat de ziel nu eigenlijk verlangt in dit leven, wetende dat het doel van een menselijke ziel is alles te ervaren, zodat zij alles kan zijn. Je levenswerk is dan ook een uitspraak over |Wie-je-Bent|.

Welke effecten te verwachten?

De voordelen van het mediteren blijken zowel op het lichamelijke als het mentale vlak voor te doen. En gezien het feit dat de mens een drieledig wezen is, bestaande uit een ziel, een geest en een lichaam, is dat niet meer dan logisch. ‘In een gezond lichaam heerst een gezonde geest’.

De spirituele voordelen:

 • in contact komen  met het superonderbewuste; de ziel. De kern van het mediteren!
 • in contact komen met Hogere Wezens via de ‘toegangspoort’, de ziel.
 • meer spiritueel inzicht in het leven, meer kennis en inzicht in |Wie-je-werkelijk-Bent|.
 • bewustzijnsverruiming = volkomen bewust zijn van |Wie-je-Bent|.
 • leren leven in ware wakkerheid (‘alert’ ontspannen) ofwel  leven in aandacht; bewust leven!
 • bevorderen van het evolutieproces; het ontwikkelingsproces van jezelf!

De lichamelijke voordelen:

 • verlaagt de spierspanning
 • versterkt het immuunsysteem
 • stabiliseert het autonome zenuwstelsel
 • verbetert de bloedsomloop
 • verlaagt de hartslag en bloeddruk
 • reduceert de ademhalingssnelheid
 • vermindert slaapproblemen
 • verlaagt de aanmaak van stresshormonen zoals adrenaline
 • toename van energie en vitaliteit
 • intensere beleving van zintuiglijke prikkels
 • hogere arbeidsproductiviteit

De geestelijke voordelen:

 • verlicht stressgerelateerde klachten
 • vergroot de intuïtie en creativiteit
 • verbetert de concentratie
 • vergroot het zelfvertrouwen
 • vergroot de sociaalvaardigheid
 • een dieper gevoel van geluksbeleving.
 • vermindert verslavingsgedrag
 • betere studieprestaties
 • grotere arbeidsvoldoening
 • snellere reactietijden.
 • ‘verhoging’ van het innerlijk bewustzijnsniveau; een groeiproces
 • ontdekken van een andere levenshouding
 • beter in je vel zitten; in balans raken.
 • verwijderen van je emotionele virussen.

Omdat je beter in je vel zit, heeft dat automatisch effect op je omgeving. Mensen reageren vriendelijker en vinden het fijn om je in de buurt te hebben.

Meditatie of medicijnen?

Er zijn vele onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat mediteren inderdaad allerlei gunstige lichamelijke effecten heeft. Zo hadden mensen met arteriosclerose na een half jaar mediteren minder verdikte vaatwanden, terwijl de slagaders bij een controlegroep met de ziekte intussen juist verder dichtgeslibd waren. In een onderzoek met psoriasispatiënten bleek dat de huid van mediterenden vier keer zo snel genas als die van niet-mediterenden. En kankerpatiënten hadden na een aantal weken mediteren minder last van angst, woede en somberheid. Daarnaast hadden ze meer energie, minder hartproblemen en minder maag- en darmklachten. En ook pijn wordt dragelijker door mediteren.

Recent nog berichtte het gerenommeerde ‘Journal of Consulting and Clinical Psychology’ dat tijdens onderzoek was gebleken dat na acht weken cognitieve therapie op basis van aandachtsmeditatie (Mindfulness), driekwart van de 61 patiënten met terugkerende zware depressies kon stoppen met het gebruik van medicijnen. Meditatie ter vervanging van antidepressiva dus.[ Paravisie, mrt 2009] Ook slapeloosheid, stress, angsten en hyperventilatie kun je bestrijden met aandachtsmeditatie ( Mindfulness-Based Cognitive Therapy), volgens een Brits onderzoek.

Dat ontspanning ook voor het brein op langere termijn effect kan hebben, blijkt wel uit een experiment met gevangenen. Een gevangenis bij Seattle liet bewoners tien dagen lang elf uur per dag zittend en lopend mediteren. Van deze gevangenen zat 56 procent twee jaar later weer in de gevangenis. Dat lijkt veel, maar van de gevangenen die niet hadden gemediteerd viel maar liefst 75 procent terug. De criminelen die aan de sessies hadden meegedaan, gebruikten twee jaar later ook minder drugs, minder alcohol en waren minder depressief. Uit een ander onderzoek bleek dat het aantal medische consulten onder mediterenden afnam met 44 procent, het aantal cardiovasculaire ziekten met 87 procent en infectieziekten met 30 procent. Geen wonder dat steeds meer artsen naast medicatie ook meditatie gaan voorschrijven. Het grote voordeel: stil op een kussentje zitten kost niets en heeft geen bijwerkingen.[Psychologie Magazine]

De vraag is nu wanneer de lagere scholen gaan starten met het dagelijks mediteren? Want jong geleerd, is oud gedaan.

‘Sporten maakt slimmer’

De Japanse hersenonderzoeker Kisuo Kubota van de universiteit van  Nihon Fukushi ontdekte dat vier keer per week een halfuur flink bewegen het gehalte Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) in de hersenen stevig opkrikt; een ‘boost’ geeft. ‘Lichaamsbeweging heeft een duidelijk meetbaar positief effect op het geheugen, het leervermogen en op het vermogen van de hersenen om beschadigde cellen te repareren’, aldus Kubota. ‘We wisten al dat dit alles voor ratten geldt, nu kunnen we aantonen dat ook mensen problemen aanzienlijk effectiever oplossen wanneer ze drie á vier keer per week een halfuurtje op of iets boven de lactaatgrens trainen’. De lactaatgrens is de mate van inspanning waarbij we echt moe worden en we onze spieren beginnen te voelen. Hoe meer we ons inspannen des te makkelijker de ‘infrastructuur’ van de hersenen wordt uitgebreid en des te langer dit fenomeen aanhoudt. Het aantal verbindingen in onze hersenen neemt alleen toe wanneer er aansluitend een beroep op het brein wordt gedaan. Het nadien acuut stoppen met bewegen heeft volgens Kubota tot gevolg dat het gecreëerde effect langzaam wegebt. [ AD magazine]

Wel is gebleken dat de sportprestaties door meditatie werden verbeterd. Zo leerde Richard Kraijcek met behulp van Zen-meditatie een mislukte bal sneller uit zijn hoofd te zetten en zich weer op het volgende moment te concentreren. En uit een Zweeds onderzoek bleek dat mediterende schutters beter presteerden dan hun collega’s. Marathonlopers die zes maanden hadden gemediteerd, herstelden sneller van vermoeidheid en stress had minder impact op hun immuunsysteem. Meditatie in dit onderzoek werd steeds vergeleken met een andere vorm van ontspanning, nl. autogene training. De conclusie was, dat gewone ontspanningsoefeningen minder effect hadden dan meditatie.

‘Slimmer door mediteren?’

Wetenschappers van de universiteit van Californië hadden met een MRI-scan de hersenen onderzocht bij 44 mensen. Van deze groep had de helft tussen de vijf en 45 jaar gemediteerd. Dat bij meditatie stressniveaus in het lichaam lager zijn, en het immuunsysteem verbetert, is nagenoeg bekend. Maar niet eerder was volgens de Amerikanen aangetoond dat ook de hersenstructuur verandert. De zgn. hippocampus, het deel van de hersenen dat gerelateerd wordt aan geheugen en leervermogen, blijkt beduidend groter bij mediterenden te zijn. ‘Dit kan ook verklaren waarom zij het bijzondere vermogen hebben positieve emoties te cultiveren, en hun emoties te reguleren’, aldus de Amerikaanse onderzoeker E. Luders

In Nederland zet hoogleraar Cognitieve Psychologie in Leiden, Bernard Hommel enige vraagtekens bij de claims van de Amerikanen. ‘Dat de hersenen groter zijn, geloof ik. Maar grotere hersenen en positiever zijn, betekent niet automatisch meer intelligentie; intelligentie quotiënt (IQ). Als de grootte van het brein bepalend is voor intelligentie, dan zou een olifant vijf keer intelligenter zijn dan Einstein. Dat lijkt me niet waarschijnlijk’.
Toch neemt de hoogleraar het onderzoek serieus. ‘Dat het lichaam verandert door meditatie is volgens hem nu een bewezen feit. Het is bijzonder dat je lichaam kan veranderen door een puur mentale activiteit. Maar wat dat nu precies betekent, moeten we nog uitzoeken’.[Spits, mei 2009]

Spirituele intelligentie

Het IQ is een maat voor de analytische en rationele intelligentie: het oplossend vermogen van logische of strategische taken. Bij emotionele intelligentie (EQ) gaat het om gevoel, gevoeligheid voor, bewustzijn van en empatisch (invoelend) vermogen betreffend de eigen gevoelens en die van anderen. Spirituele intelligentie (SQ) wordt gezien als een vorm van intelligentie betreffende het aanpakken en oplossen van levensvragen en zingeving. Het gaat om verbindend denken, te weten: bezieling, creativiteit, inzicht en intuïtief vermogen. SQ wordt gezien als de motor, de kracht die onze persoonlijke groei aandrijft. Spirituele intelligentie wordt gezien als het vermogen om ons handelen en aanwezigheid op Aarde in een ruimere context te plaatsen, om zin te geven aan ons bestaan. SQ stelt je in staat om jezelf vragen te stellen als: ‘Wil ik deze situatie waar ik in zit eigenlijk wel? Zou ik het niet liever willen veranderen, niet een betere situatie creëren?’Waarom leef ik eigenlijk? En wat is de zin van het doodgaan?Reïncarneren wij allemaal?

Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het spirituele intelligentievermogen zou ik graag willen verwijzen naar de Nieuwsbrieven (Nieuwsbrief Mei 2009 in het bijzonder) en het thema ‘De Ziel’  (www.hetnieuweinzicht.nl) van de Stichting Millennium-visie; www.millennium-visie.org

Meditatie zal ongetwijfeld bijdragen tot het openen van een verbindingskanaal met ons innerlijke, het verenigen van de mens met zijn innerlijke, het Zelf; de ziel. En het is juist de ziel die alwetend is. De ziel weet alles wat er te weten valt. Niets is haar onbekend. Waarom dan niet leren communiceren met de ziel door simpelweg te leren mediteren?

Meditatie, voor een betere balans tussen lichaam en geest

Deel II

Bewust ontspannen door meditatie heeft een positief effect op de gezondheid. Meditatie helpt je ontspannen waardoor je prestaties, welzijn en gezondheid verbeteren. Het is niet moeilijk of zweverig: iedereen kan het leren. Op naar een gelukkiger leven zonder stress!

Een goed begin

In principe kan iedereen beginnen met mediteren. Alleen  mensen die psychisch of emotioneel instabiel zijn, kunnen beter eerst medisch advies inwinnen voordat ze zelfstandig gaan mediteren. Mensen met zware mentale klachten doen er goed aan alleen onder supervisie van een expert en in overleg met psycholoog of huisarts aan een meditatievorm te beginnen.  Klachtenvrij hoef je niet te zijn, maar als je begint met mediteren is het verstandig om vanuit een iets steviger basis te beginnen om (beginners)frustraties te voorkomen.

Leren mediteren via boeken of door het raadplegen van websites is op zich prima, maar werkt niet voor iedereen even goed. Omdat er veel verschillende vormen van meditatie bestaan, is het alleen de kunst uit te zoeken welke meditatie het beste bij iemand past. De één vindt het heerlijk om stil te zitten, de ander wordt daar juist onrustig van. Ieder mens is nou eenmaal anders.
Wie onervaren is, kan beter eerst een meditatiecursus – of workshop voor beginners - volgen, want de ontspanningseffecten kunnen in het begin wat heftiger zijn. Mensen worden dromerig, vallen in slaap, zien kleuren voor de ogen of ervaren lichaamstintelingen. Niets ernstig, maar het kan je wel behoorlijk afleiden. Ook de vragen als: ‘Doe ik het wel goed? En ‘Wanneer merk ik iets?’of ‘Hoe kan ik merken dat ik in een trancestaat of wakkere wakkerheid verkeer?’ Al die geestesactiviteit frustreert de beoefenaar, waardoor de gewenste ontspanning verstoken blijft. Tijdens een beginnerscursus kunnen eventuele misverstanden over meditatie makkelijker worden weggenomen. Mogelijke vragen, problemen en valkuilen die opkomen, worden meteen behandeld en op die manier raakt de beginner vertrouwt met het mediteren. Al doende leert men.

In het algemeen geldt dat je het best rustig kunt beginnen. Loop niet te hard van stapel door meteen een uur per dag te willen mediteren. Bouw het langzaam op. Discipline, structuur en regelmaat in de opbouwfase zijn in het begin veel belangrijker. Probeer, wanneer mogelijk, vaste momenten te kiezen om te mediteren.  Je lichaam en je geest gaan zich als het ware automatisch instellen op dergelijke momenten en associëren die rusthouding met ‘ontspanning’. Ook wanneer jij je voorneemt een kwartier te mediteren, blijf dan ook werkelijk een kwartier zitten en stap niet eerder op. Vooruitgang boek je wanneer jij juist op kritieke momenten – ‘ik hou ermee op, het lukt me voor geen meter’- je niet gek laat maken maar rustig blijft zitten tot het kwartiertje voorbij is. Naarmate je steeds verder je hebt ontwikkeld en vooruit bent gegaan in het mediteren, zul je uiteindelijk de échte, diepe ontspanning ervaren.

Het kan voorkomen dat je in de beginfase plotseling wordt overvallen door een slaperig gevoel. Verwar dit gevoel niet met ontspanning. In de meeste gevallen gaat het dan om het vrijkomen van vermoeidheids- en/ of stressverschijnselen. Blijf volhouden, omdat het effect van mediteren pas op langere termijn merkbaar is. Daarom is het verstandig om een dagboek of een overzichtslijst bij te houden, waarin je met jezelf afspreekt dat je drie maanden aaneengesloten iedere dag je meditatieoefeningen doet. Sla je een dag over, dan moet je helemaal opnieuw beginnen, zo is het advies van deskundigen.[Paravisie, N. Brummelman]

Creëer een prettige sfeer

Het is belangrijk om tijdens de meditatie ongestoord te kunnen zitten. Probeer daarom een rustig plek in huis te vinden, zonder telefoon of te veel andere prikkels. Dat kan een studeerkamer zijn, een speciaal hoekje in de slaapkamer of bijvoorbeeld op zolder. Je kunt een vast ritueel ‘inbouwen’ door bijvoorbeeld een oliebrander met water en een paar druppels essentiële olie aan worden toegevoegd, een geurkaars of een wierookstokje aan te steken. Deze rituelen wennen snel. Wie dit een tijdje doet, zal merken dat de ontspanningsreactie al begint vóórdat de eigenlijke meditatie plaatsvindt. Ook kan een ontspannings-CD met rustgevende geluiden uit de natuur helpen bij de voorbereiding van de meditatiesessie. Trek gemakkelijke kleren aan die niet knellen. Het is aan te raden een uur voordat de meditatie begint, niet meer te eten.

Bouw het langzaam op

Wie bijvoorbeeld na de beginnerscursus thuis aan de slag gaat, moet proberen niet meteen te hard van stapel lopen. Begin de eerste week dagelijks vijf minuten te mediteren, de tweede week 7 minuten, de derde week 10 minuten en bouw het daarna langzaam op tot twintig minuten. Bepaal een vaste tijdstip (bijvoorbeeld ’s morgens of ’s avonds), doe steeds dezelfde oefening op dezelfde plaats en neem dezelfde houding aan. Stel van tevoren de tijdsduur vast en probeer daar niet van af te wijken. Probeer in alle omstandigheden voor ogen te houden dat het een ‘feest’ is om te mediteren en geen straf. Het is de bedoeling, dat meditatie een plezierige ervaring is. Probeer er daarom niet te veel dwang achter te zetten. Mensen die in het begin overdreven fanatiek te werk gaan of gefrustreerd en boos worden als het niet meteen lukt, haken meestal snel weer af. Veel mensen ervaren dat ze tijdens de eerste oefeningen nog te veel nadenken, maar dat is gebruikelijk en niets om ongerust over te worden. Naarmate de training – de sessie -  langer duurt, zal de gedachtestroom in ons hoofd steeds makkelijker tot rust komen. Gedachten blijven komen en gaan, maar brengen ons na een tijdje minder uit balans. Zodra wij ‘gedachteloos’ kunnen denken, zal dat een positieve invloed hebben op de lichamelijk ontspanning en innerlijke rust.

Kies een techniek

Er zijn tegenwoordig talloze meditatievormen. Welke techniek iemand ook kiest, de basis van mediteren is aandacht focussen op het hier en nu, maar de manier waarop dat ingevuld wordt, verschilt. Men onderscheidt grofweg vier groepen:

 • Concentratiemeditatie
 • Inzichtmeditatie
 • Bewegingsmeditatie
 • Helende meditatie

Bij concentratiemeditatie - Zen en Transcendente Meditatie -  ligt de focus op een voorwerp, zodat je gedachten niet alle kanten op schieten. Dat kan om een specifiek voorwerp gaan, een kaarsvlam, een Boeddhabeeldje, een appel, een vaas bloemen of een mantra. Komen er gedachten in je op, dan is het de bedoeling jezelf op subtiele wijze naar het meditatieobject te bewegen. Op die manier kan de concentratie (weer) gehandhaafd worden.

Inzichtmeditatie - Vipassana en aandachtstraining - leert juist om te focussen op problemen, belemmerende emoties of lichamelijke sensaties met de bedoeling om meer inzicht te krijgen in lichaam en geest. Voorop staat het observeren van gevoelens, gedachten en ervaring dmv. zelfobservatie en op die manier zelfkennis te verwerven. Ook psychologen hebben de gunstige effecten van meditatie ontdekt. Er is zelfs een therapeutische stroming in opkomst die er volledig op is gebaseerd: de Mindfulness Based Stress Reduction(MBSR) en de Mindfulness Based Cognitive Therapy. Mindfulness is te vertalen als ‘opmerkzaamheid, aanwezig zijn, aandachtig zijn’. Bijvoorbeeld ‘aandachtig’ je tanden poetsen of een kers eten.

Bewegingsmeditatie, zoals yoga, tai chi, qi gong, aikido, chi neng en loopmeditatie is beter geschikt voor mensen die moeite hebben om stil te zitten. Door op een meditatieve manier te focussen op de bewegingen die tijdens de oefening worden gemaakt, is het de bedoeling dat meditatie en lichaamsbeheersing optimaal worden gecombineerd.

Bij helende meditatie pakt iemand door visualisatie een specifieke kwaal of emotioneel probleem aan. Door ons concreet voor te stellen hoe het is om iemand te vergeven, gezond te leven of tot een bijzondere prestatie te komen, zouden we deze zaken kunnen bevorderen. Wie de proef op de som wil nemen, kan dit uitproberen door na een hectische dag een kwartiertje op bed te gaan liggen en zichzelf te verplaatsen naar een idyllische plek: bijvoorbeeld lekker luierend op een tropisch palmenstrand.

Het is de kunst om de techniek te vinden die het meest aanspreekt en het beste bij je past. Probeer daarom eerst het één en ander uit. Vaak merk je dan vanzelf wel waarvoor jij het meest ‘aanleg’ hebt.

De juiste houding

Mediteren kan door te zitten op een speciaal meditatiekussen, een stoel of een krukje. De houding is van essentieel belang en tegelijkertijd voor veel mensen een struikelblok. Lange tijd op een kussen zitten in de lotushouding, waarbij de rechtervoet op de linkerdij ligt en de linkervoet op de rechterdij, is voor de meeste westerlingen niet weggelegd. Reëler is het om te kiezen voor de kleermakerszit of voor een halve lotus. Houd tijdens de zitmeditatie rug, nek en hoofd in één rechte lijn. Duw de kin iets naar beneden richting de borst en laat de handen rusten in de schoot of in een open positie op de knieën en sluit beide ogen. Een ander optie is om de handpalmen tegen elkaar te leggen – op buikhoogte – waarbij de duimen en de wijsvingers lichtjes tegen elkaar worden aangedrukt. Dit is een zogenaamde ‘Mudra’(de spirituele betekenis van mudra is het verenigen van de mens met zijn innerlijke Zelf).

Wanneer en hoe lang?

Er is geen ideale tijd om te mediteren. Iedereen mag dat zelf bepalen. Sommigen beweren dat het rond zonsopgang het meeste effect sorteert, omdat de natuurlijke energie dan nog niet is verstoord door menselijke activiteiten. In ieder geval ben je ’s ochtends nog lekker fris en uitgerust en zijn de problemen van de dag nog niet aan de orde. Maar wanneer je geen ochtend mens bent, is het aan te raden om ’s avonds voor het naar bed gaan te mediteren. Meditatie is de perfecte inleiding op een heerlijke diepe slaap.

De meeste mensen mediteren tussen de tien en twintig minuten. Onthoud dat je beter kort en hoog kwalitatieve staat kunt bereiken, dan lang en minder goed gefocust. Meestal geeft niet de lengte, maar de frequentie van het mediteren je sneller toegang tot de weldaden van meditaties.

Belemmeringen of altijd een excuus?

Er kunnen een aantal zaken zijn, die het beoefenen van een meditatietechniek in de weg staan. Je moet hierop enigszins bedachtzaam zijn, zodat je ze kunt overwinnen. 

 1. Het druk bezet zijn. Mensen zijn vaak drukbezet, en vinden het vaak moeilijk de energie en de tijd vrij te maken voor het oefenen. Maak tijd vrij in je agenda.
 2. Intuïtieve ongevoeligheid of onverschilligheid. Als je intuïtief het belang van meditatie niet aanvoelt, zul jij je doel niet bereiken. Meditatie is niet alleen in spiritueel opzicht belangrijk, maar ook voor het psycho-bio-mentale functioneren van het individuele wezen.
 3. Angst over voor- en achteruitgang. Als je druk maakt over vooruitgang of achteruitgang bij het beheersen van je concentratie/ meditatieoefeningen, dan zal dat je ontplooiing belemmeren. Voer de oefeningen rustig en consequent uit zonder er bewust over na te denken of ze goed of minder goed worden uitgevoerd.
 4. Mentale instelling. Bij een onjuiste mentale instelling zul je geen vooruitgang boeken.
 5. Ongebreidelde emoties. Probeer in alle omstandigheden je emoties te beteugelen.
 6. Extreme fysieke of mentale zwakheid. Mentale en fysieke tekortkomingen zullen het leerproces niet verhinderen, alleen maar vertragen. Besteed daarom extra aandacht aan de ademhalingsoefeningen. Spreid de oefeningen over een grotere tijdsperiode uit.
 7. Hooggespannen verwachtingen. Laat je niet weerhouden, indien een ‘collega-meditant’ fantastische ervaringen heeft en vooruitgang boekt, en jij nog steeds niet. Blijf consequent oefenen, want ook voor jou komt er een fantastisch ontspanningsmoment.
 8. Geen tijd, ik ben zo moe, morgen begin ik echt. Bedenk van tevoren voor elke smoes een tegenargument. Geen tijd? Schrijf het in je agenda. Te moe? Van mediteren krijg je extra energie. Een meditatieagenda of-overzicht kan je helpen de eerste drie maanden te overwinnen.
 9. Twijfel of besluitloosheid. Neem het besluit, wel of niet beginnen met mediteren.
 10. Gebrek aan stabiliteit. Niet in staat zijn om na langdurige oefening de verworven vaardigheden blijvend in praktijk te brengen.

Hartcoherentie-methode of de hartchakra-meditatieoefening

Het ‘lijntje’ tussen hart en brein

In 1994 ontdekte de Amerikaanse cardioloog A. Armon als eerste dat het hart een netwerk heeft dat communiceert met de hersenen. Na deze ontdekking kwam het instituut HeartMath in Californië met een uitgebreid onderzoek naar de effecten van het hart op het brein. Daaruit bleek dat er een sterke verbinding bestaat tussen ons hart en het emotionele brein. Die verbinding loopt via het autonome zenuwstelsel en dit stelsel stuurt weer twee belangrijke subsystemen aan: het sympathische en parasympathische zenuwstelsel. Het eerste controleert het ‘vecht-en-vluchtreactie’ en jaagt de hartslag op, het tweede zenuwstelsel bewaakt onze ontspanning en rust en vertraagt juist het hartritme. Een regelmatige hartslag noemden men hartcoherentie. Deze zorgt ervoor dat de aanmaak van stresshormoon cortisol afneemt en emotionele brein tot rust komt. Ons hartritme is afhankelijk van hoe we ons voelen. Bij stress bijvoorbeeld wordt de hartslag niet alleen sneller, maar wordt het patroon van de periodes tussen de   hartslagen ook grilliger.

De hartcoherentie-methode werd voor het publiek pas interessant toen de Franse psychiater dr. D. Servan-Schreiber in zijn boek op basis van zijn bevindingen de effecten beschreef van zijn behandelingsmethodieken [Mind, febr. 2009]

Hartchakra-meditatie; het waarom?

Door te mediteren breng je jezelf in een toestand van openheid om volkomen bewustzijn te ervaren, terwijl je lichaam wakker blijft. Die toestand wordt ware wakkerheid genoemd. Mediteren is het bereiken van een staat van volkomen bewustzijn. Dagelijks mediteren is daarom ook één van de beste instrumenten om die ervaring te creëren. Daardoor ben je in staat om je levensenergie naar het hoogste chakra-niveau (energiecentrum) op te tillen. En wanneer je ‘open’ staat, verkeer je in wakkerheid. Onthoud dat de stiltes de geheimen van het leven bevatten. Daarom is het geluid van de stilte het zoetste geluid. Dat is het lied van de ziel!

Het leven is meditatie, waarin je het goddelijke contempleert. Gebruik je leven dus als meditatie, en alle gebeurtenissen die erin plaatsvinden. Ga in wakkerheid, niet als een slaapwandelaar. Ga in alle aandacht, niet in onverschilligheid, en blijf niet in twijfel of angst hangen, niet in schuldgevoel of zelfverwijt, maar verkeer in de voortdurende pracht van zekerheid dat je intens geliefd bent door de Hogere Wezens. Vergeet dat niet!

Mensen worden Kristallijn

[Artikel van Theta-instituut, geschreven door Celia Fenn, bewerkt door Hans Zevenboom]

Misschien is het afgelopen jaar opgevallen (2007/2008), dat het lijkt dat wij moeten strijden om onze energieniveaus te behouden. Regelmatig schommelingen tussen een grote hoeveelheid energie en extreme uitputting is geen uitzondering. Of je zult je misschien afvragen waarom sommigen door de energieën zo zijn aangedaan, terwijl anderen er niets van lijken te merken. Wel dit komt omdat er een essentiële verschuiving optreedt in ons bestaan als menselijk wezen. Het fysieke lichaam bevindt zich in een fase van verandering en het gebeurt nu op diverse manieren. Dit komt doordat het ‘oude’ driedimensionale ‘model’ van het menselijke wezen op een energiesysteem werkte van zeven hoofdchakra’s, waar slechts twee of drie van de lagere chakra’s functioneel en helder van waren. Dit in tegenstelling tot de nieuwe energie van de Menselijke Engel op een energiesysteem van twaalf hoofdchakra’s werkt, waar alle chakra’s dienen te functioneren en helder te zijn. En indien dit waarlijk is geschiedt, dan worden de hogere frequenties van de achtste en negende chakra verder doorgegeven via het fysieke lichaam van een totaal ontwaakt wezen; een Menselijke Engel. Dit betekent dat tijdens deze transformatie – van het oude naar het nieuwe systeem -  er enorme hoeveelheden energie door het bio-energetisch systeem van de ‘Nieuwe-Mens-in-wording’ heen gaat stromen. Met het gevolg van uiteenspattende veranderingen en vernieuwingen. Het belang van het in balans houden van het bio-energetische systeem tijdens deze transformatie wordt dan cruciaal voor onze gezondheid en het welzijn van elk individu, anderzijds zal de energie ‘weggeblazen’ worden en zullen er zowel fysieke als emotionele problemen ontstaan.

Enkele kenmerkende symptomen zijn:

 • migraine hoofdpijnen, soms in combinatie met diarree.
 • griepachtige verschijnselen; zweten, verhoging, pijnlijke botten en gewrichten, niet ‘reageren’ op antibiotica.
 • duizelig en tuitende oren.
 • verhoogde eetlust en gewichtstoename.
 • heleboel fysieke gewaarwordingen en ervaringen, gewoonlijk in verband met ontgifting; giftige afvalstoffen loslaten.
 • hartkloppingen, tintelingen van armen en benen.
 • soms ademhalingsmoeilijkheden.
 • vermoeid voelen of uitgeput zijn na een kleine inspanning.
 • veel willen slapen, meer en langer dan normaal.
 • plotseling opkomende depressies zonder reden.
 • graven in het verleden, persoonlijke relaties en kwesties.
 • spanning, bezorgdheid en hoog stress niveau.
 • snellere groei van haar en teennagels dan normaal.
 • verlies van spierkracht in bijv. handen.
 • plotselinge gevoeligheid voor mensen en omgevingen.
 • een verhoging van psychische vermogens en bewustzijn. Dit manifesteert zich in het vermogen om bijna de innerlijke gedachten en gevoelens van anderen ‘te horen’.
 • Het gevoel hebben ‘buiten de rest van de wereld te leven’; alleen willen zijn.
 • Obsessieve noodzaak om te willen begrijpen wat er gebeurt, leidt ertoe dat de geest overactief wordt en de persoon bang is om de kluts kwijt te raken of ‘burn-out’ lijdt.
 • Verstoorde slaappatroon, dikwijls 3 keer in de nacht wakker worden of juist rond 3 uur ’s morgens.
 • Gevoelens van vreemde elektrische energiegolven in het lichaam, bijvoorbeeld rond volle maanperiode.

Epifyse Kristallen

Veel mensen voelen sommige van deze symptomen en zijn geneigd om naar hun huisarts te rennen. Maar meestal krijgen ze te horen,dat er niets aan de hand is. En dat is de waarheid, want al deze symptomen zijn van tijdelijke aard en heeft te maken met lichamelijke verandering die in ‘aanbouw’ zijn. Het lichaam wordt als het ware ‘ge-reset’. Ondanks deze beknopte symptoombeschrijving is het toch verstandig bij ziekteverschijnselen een arts te raadplegen.

Er gebeurt veel, nu het fysieke lichaam ‘ge-reset’ wordt, en vooral in de hersenen. Het fysieke lichaam evolueert, en één van de veranderingen vindt plaats in de epifyse of pijnappelklier. Hoewel het niet tot die ene locatie is beperkt. Er vormen zich kristallen in de epifyse; kristallijnen structuren. Deze kristallen kunnen afgesteld worden om elektromagnetische frequenties vanuit het Kosmische Universum op te vangen. De medische wetenschap begint ze te ontdekken, en ‘groeiende’ kristallen in de epifyse zijn zelfs zichtbaar gemaakt op foto’s. Volgens de medische wetenschap zijn ze problematisch, omdat ze moeilijkheden en uitdagingen veroorzaken in de menselijke fysieke structuur. Men heeft geconstateerd dat er calcium afzettingen op de epifyse van de meeste mensen zijn geweest. Volgens de wetenschap had dat te maken met fluoride in het water. Nu wij allen mobiele telefoons gebruiken, was dat ineens het bewijs voor de medische wetenschap dat er zich tumoren vormden in de hersenen. Maar waar het werkelijk om gaat, is dat de epifyse kwetsbaar was voor de nieuwe frequentie die te dichtbij het oor gehouden werd. Maar dat is al veranderd.

Het spiritueel/ endocriene systeem

De epifyse of de pijnappelklier is nu de doorgang  geworden tussen het fysieke lichaam en de Lichtenergie van de hogere dimensies die vanuit het Zonnestelsel Centrum – het Kosmische Universum -   al pulserend het lichaam binnenkomt. Deze kleine klier in de hersenen is de cruciale doorgang voor de ontvangst van hogere lichtfrequenties. In de menselijke engel is het ten alle tijden volledig actief en functioneel. In de oude menselijke energievorm werd het alleen gebruikt tijdens meditatie; de persoon ‘gaat omhoog’ om de hogere frequenties van de gidsen, engelen en het hogere Zelf te ontmoeten, om daarna weer terug of ‘naar beneden’ te komen. De volledig geactiveerde menselijke engel leeft ten alle tijden met deze engelachtige poort in volledige actieve staat. Dit is equivalent aan het in een staat van diepe meditatie zijn (Theta-hersengolven) gedurende de normale uren waarop je wakker bent. Dit is waarom zoveel mensen zich ‘zwevend’ in de ruimte en gedesoriënteerd voelen, terwijl ze wennen aan dit diepe bewustzijnsniveau in het dagelijks leven.

Op dit moment ervaren veel mensen ‘krachtgolven’ in hun pijnappelklier. Wanneer er belangrijke elektromagnetische emissies vanuit het Kosmische Centrum komen, wordt de pijnappelklier elektrisch overladen en overmatig gestimuleerd. En dit kan op haar beurt weer leiden tot een overmatige stimulatie van de hypofyse,wat problemen in de energiebalans van het fysieke lichaam veroorzaakt. De epifyse en de hypofyse staan in direct contact met boodschappen die worden doorgegeven vanuit de epifyse.

De basisfunctie van de hypofyse is het reguleren van de lichaamsactiviteiten dmv. de controle over de hormoonbalans. Het werkt samen met de schildklier in het reguleren van de energieverspreiding in het lichaam. Als de hypofyse overmatige gestimuleerd wordt, kan dit een tijdige overmatige stimulatie van de schildklier veroorzaken – en van de bijnieren in de buikstreek – wat resulteert in het produceren van energiegolven en het gevoel ‘hyper’ te zijn. Dit brengt het lichaam in onbalans en als dit te lang aanhoudt kan het een overspanning van de bijnieren veroorzaken of uitputting door stress. Het kan ook extreem fysieke uitputting veroorzaken als de schildklier beweegt tussen ‘over-activiteit’ en ‘onder-activiteit’, in een poging tot het reguleren van de energieschommelingen van het lichaam. Het kan ook depressie en angstgevoelens veroorzaken, wanneer de hersenchemicaliën zoals serotonine ook uit balans raken. Als resultaat kan het individu extreme fysieke en emotionele symptomen ervaren, terwijl het lichaam probeert deze nieuwe evolutionaire energiestromen te absorberen. In dit proces van bio-energetische evolutie streeft het nieuwe kristallijnen lichaam ernaar jou zo snel mogelijk in balans te krijgen. Dus terwijl de hypofyse de opbouwende stimulatie ondergaat, is het aan jou om het ‘rustig’ aan te doen. Als je dat niet doet, dan ‘dwingt’ het lichaam je wel om de aanpassingen van het bio-energetische hormonale of endocriene systeem toe te staan.

De beste manier om het lichaam – het hormoonstelsel – in balans te brengen, is werken met de ademhaling en de energie van de thymusklier. De thymusklier is het energieportaal van de hartchakra, waar de licht- of energie emissies worden ervaren. De hartchakra is de meester van de longen, en het fysieke ademhalen activeert de thymusklier en de hartchakra. Het is je misschien opgevallen dat wanneer je angstig bent je oppervlakkig ademhaalt of zelfs je adem inhoudt. Dit staat de hartchakra niet toe te openen en het voorkomt balans op dit niveau. Wanneer je volledig ontspannen bent, zoals tijdens een meditatie, haal je diep adem en sta je de hartenergie toe vloeiend te stromen (in- en uitgaande energie) en het gevoel van totale kalmte en ontspanning op te wekken dat meditatie karakteriseert. Zodoende is de manier om je bio-ergetische systeem te kalmeren en balans terug te laten keren in het lichaam – het geaard of gegrond zijn – een techniek de je ‘ademhalen via je hart’ kunt noemen.
Wanneer je diep ademhaalt en je concentreert op de hartchakra, zal het je het systeem laten volstromen met de lichtenergie van Onvoorwaardelijke Liefde. Dit zal de overmatige elektrische stimulatie van de epifyse of pijnappelklier weer in balans brengen en je voorzien van een gevoel van kalmte en vrede.
Hoe beter je leert diep te ademen en een ‘bewuste ademhaler’ te zijn, des te beter zal je de functie van de thymusklier activeren, die niet enkel de gevoelens van Onvoorwaardelijke Liefde vergroot, maar ook een fundamentele rol speelt in de lichamelijke gezondheid door het ondersteunen van het immuunsysteem.

Hartchakra-meditatieoefening in 3 stappen

Je kunt deze oefening meerdere malen per dag doen. Hoe vaker je het doet op momenten dat jij je goed voelt, hoe beter je de oefening kunt toepassen als je gespannen, moe of geïrriteerd bent.

 1. Zitpositie. Ga rechtop zitten op een stoel en plaats de benen stevig op de grond, 20 cm uit elkaar. Leg beide handpalmen ontspannen op de bovenbenen. Sluit je ogen.
 2. Hartfocus. Richt je aandacht op je hart of als je dat prettiger vindt, dan leg jij je linker- of rechterhandpalm op je hart ter ondersteuning tijdens het uitademen.
 3. Hartademhaling. Je haalt rustig adem ‘door je kruinchakra’, dus alsof je adem via de bovenkant van het hoofd naar de onderbuik gaat. Laat de adem – energiestroom – daar enkele seconden ronddraaien als een wervelstorm. Adem vooral goed uit via je hartchakra door je volle aandacht te richten op je hartchakra. Maak tijdens het uitblazen van de adem eventueel gebruik van je hand, die een beweging naar voren maakt tijdens het uitblazen of gebruik een visualisatieoefening bijvoorbeeld ‘een spuitende bloemenfontein’ als hartchakra.
 4. Ademhalingsritme. Inademen gedurende 4 seconde; adem vasthouden in onderbuik slechts 2 seconde en adem uitblazen via de hartchakra in 6-8 seconde.
 5. Hartgevoel. Blijf ademen door het gebied van het hart en concentreer je op die plek in je lichaam. Er komt een moment dat de borststreek een warme tinteling zal weergeven.

Slot

Het is jammer dat de maatschappij zich richt op ons verstand en vooral tijdens de kinderjaren wordt onze natuurlijke gewoonte om op ons gevoel en intuïtie te leren vertrouwen radicaal afgebroken. Mediteren kan uitstekend dit verloren terrein voor ons inhalen, omdat het zo sterk op waarnemen van je zintuigen is gericht. Omdat we zo actief onze zintuigen gebruiken, beginnen we ze ook meer te ontwikkelen door meditatie. De onrustige gedachtestroom verdwijnt steeds meer naar de achtergrond en we kunnen daardoor steeds beter ‘waarnemen’. Wanneer we beter kunnen waarnemen, kunnen we ook vaker beter van ons gevoel, de toetssteen van het onderbewuste, gebruik maken en de juiste beslissing nemen zonder afhankelijk te zijn van anderen; adviezen van anderen. Besef dat 98 % van onze gedachten – die hebben geleid tot onze overtuigingen - zijn ‘aangeleverd’ door anderen.

Daarom: leven de vrijheid van het mediteren!

Hans Zevenboom

www.nieuwespiritualiteitforum.com

www.millennium-visie.org

www.hetnieuweinzicht.nl

 


 

 


 


View My Stats