Nieuws leukemie


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Op Universiteit van Californie (San Diego) ontdekken onderzoekers een factor die de agressiviteit van leukemie aanjaagt

Chronische lymfatische leukemie cellen overleven en gedijen niet alleen door hun aangeboren listen, maar ook door hulp en steun te krijgen van gast-cellen in hun omgeving. Dit Staat in een artikel dat deze week online geplaatst is in Proceedings of National Academy of Sciences.

Lees verder

Seth


Veelbelovend kankervaccin tegen leukemie ontwikkeld

Een team van onderzoekers van het UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) en het Vaccin en Infectieziekten Instituut van de Universiteit Antwerpen onder leiding van prof. Zwi Berneman en prof. Viggo Van Tendeloo is erin geslaagd om een gepersonaliseerd leukemievaccin te produceren op basis van eigen afweercellen van de patiŽnt. Dit is een primeur in de ontwikkeling van kankervaccins. De fase 1/2 klinische studie werd uitgevoerd op volwassen patiŽnten met acute myeloÔde leukemie (AML) die al chemotherapie kregen maar een grote kans op herval hadden. Acute myeloÔde leukemie (AML) bij volwassenen is een agressieve bloedkanker die vooral oudere mensen boven de 60 treft. Hoewel de ziekte bij de meeste patiŽnten onder controle gebracht wordt door chemotherapie, hervalt een groot deel van hen relatief snel ten gevolge van resterende, zij het vaak weinig talrijke, leukemiecellen. Uit de studie blijkt dat het vaccin in staat is om bij een deel der patiŽnten resterende leukemiecellen succesvol te bestrijden en kankerherval uit te stellen of zelfs te voorkomen. Het onderzochte celvaccin wordt op maat van de patiŽnt gemaakt, d.w.z. op basis van de afweercellen van de patiŽnt zelf. Het succes wordt volgens de onderzoekers toegeschreven aan hun keuze voor een krachtig immuunstimulerend ingrediŽnt, afgeleid van een bestanddeel van kankercellen in combinatie met krachtige afweercellen. Voor de analyses werd nauw samengewerkt met teams uit Japan, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De onderzoekers testen dit vaccin momenteel ook in kleinere pilootstudies uit bij patiŽnten met andere types van kanker, zoals multipel myeloom en borstkanker. De resultaten verschenen zeer recent in het gerenommeerde vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. Dit is een primeur in het domein van de ontwikkeling van kankervaccins. Het is een ideaal uitgangspunt voor een grotere fase 2 studie met een grotere groep AML-patiŽnten.

Meer info: Link


Verloren gen betrokken in ontstaan leukemie

Onderzoekers van VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en K.U.Leuven hebben een nieuwe factor ontdekt in het ontstaan van lymfatische leukemie, een ziekte die vooral kinderen treft. In de cellen van de patiŽnten blijkt het specifieke gen PTPN2 niet langer te functioneren. Dat leidt ertoe dat de kankercellen langer kunnen overleven en nog sneller gaan groeien. Voor hun onderzoek werkten de Vlaamse onderzoekers samen met wetenschappers van het HŰpital Saint-Louis in Parijs. De resultaten verschijnen in het vakblad Nature Genetics. Het onderzoek naar de oorzaken van de ziekte is van belang voor de ontwikkeling van gerichte therapieŽn die te verkiezen zijn boven chemotherapie.

Wat is leukemie of beenmergkanker?
Bij patiŽnten met leukemie is de vorming van witte bloedcellen verstoord. De cellen in het beenmerg die zouden moeten uitgroeien tot witte bloedcellen, nemen ongecontroleerd in aantal toe, echter zonder volledig te volgroeien. Dat maakt leukemiepatiŽnten bijzonder gevoelig voor infecties, omdat correct werkende witte bloedcellen zorgen voor de bestrijding van indringers zoals virussen en bacteriŽn. De ziekte treft jaarlijks zo’n 700 Belgen.

De ziekte komt voor onder verschillende vormen. Eťn daarvan is T-cel acute lymfatische leukemie (T-ALL). Bij de patiŽnten ontstaat er op heel korte tijd een ophoping van onvolgroeide T-cellen, een bepaald type witte bloedcellen. T-ALL ontstaat wanneer er fouten voorkomen in verschillende genen tegelijkertijd. Het is dus niet alleen belangrijk om de genen te identificeren die aan de basis liggen van T-ALL, maar ook om te ontrafelen welke combinaties aanleiding geven tot de ziekte. Dit is een cruciale voorwaarde in de ontwikkeling van specifieke combinatietherapieŽn die veel efficiŽnter zijn dan therapieŽn die zich slechts tegen ťťn doelwit richten.

Maria Kleppe en Jan Cools van het VIB verbonden aan de K.U.Leuven, identificeerden samen met Peter Vandenberghe van het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid in Leuven en Jean Soulier van het HŰpital Saint-Louis van Parijs, het gen PTPN2 als een nieuwe belangrijke speler. Ze onderzochten het DNA van 200 patiŽnten. Bij 13 daarvan merkten ze op dat het PTPN2-gen verloren was in de leukemiecellen. Dit gen fungeert als een rem is op de groei van de cel. Het verlies ervan gaat gepaard met een sterkere proliferatie en verhoogde overlevingskansen van de leukemiecellen.

Naast de specifieke inzichten voor T-ALL verschaft deze studie ook nieuwe inzichten in het ontstaan van kanker in het algemeen. Fouten in kinasen en fosfatasen (enzymen die bepaalde functies in de cel kunnen aan- en uitschakelen) zijn al langer gekend als mogelijke oorzaken van kanker. Deze studie toont nu aan dat deze fouten ook samen kunnen voorkomen en zo elkaars kankerverwekkende effecten kunnen versterken. De studie biedt ook nieuwe inzichten in de resistentie die kan optreden bij zogenaamde kinase-remmers -- geneesmiddelen die worden ingezet tegen kanker.


Nieuw leukemie-gen ontdekt

Dr. Pieter Van Vlierberghe van de UGent heeft een gen ontdekt dat een cruciale rol speelt bij het ontstaan van leukemie. De ontdekking biedt perspectieven voor nieuwe behandelingen. De resultaten van het onderzoek werden gisteren gepubliceerd door het gezagwekkende tijdschrift Nature Genetics.

Het Gentse onderzoeksteam onder leiding van Prof. Frank Speleman, werkzaam in de dienst Medische Genetica van het Universitair Ziekenhuis in Gent meldt de ontdekking van een nieuw gen dat betrokken is bij leukemie. Het gaat om een vorm van acute leukemie, ook wel T-cel acute lymfoblasten leukemie of T-ALL genoemd. Deze ziekte komt voor bij zowel kinderen als bij volwassenen.

De ontdekking is belangwekkend om verschillende redenen. Het gen is gelegen op het X-chromosoom, wat ten dele verklaart waarom meer mannen dan vrouwen getroffen worden door T-ALL. Daarnaast vertoont het gen een defect bij bijna de helft van alle patiŽnten met deze vorm van bloedkanker. Dit wijst er op dat het gen een cruciale rol speelt bij het ontstaan van deze vorm van kanker en biedt tegelijk perspectieven voor nieuwe therapieŽn. Ten slotte codeert dit gen voor een eiwit met een bijzondere functie in de cel, met name het epigenetisch uitschakelen van de activiteit van bepaalde andere genen. Deze bevinding zal aanleiding geven tot verder onderzoek.

De ontdekking van het gen gebeurde door postdoctoraal medewerker Pieter Van Vlierberghe. Hij zet zijn onderzoek rond dit gen momenteel verder in een postdoctoraal fellowship aan de prestigieuze Columbia University in New York, USA. Hij blijft hiervoor nauw samenwerken met de Gentse onderzoeksgroep en zal bij zijn terugkeer in Gent rond dit onderwerp verder werken.


Gerichte therapie voor de behandeling van leukemie

Sommige vormen van leukemie zijn tegenwoordig goed te genezen, andere vormen niet of heel moeizaam. Dit komt doordat kankercellen resistent worden tijdens of na de behandeling, maar ook door de ernstige bijwerkingen veroorzaakt door de behandeling zelf. Promovendus Bram ten Cate ontwikkelde nieuwe therapieŽn die specifiek gericht zijn op leukemiecellen, terwijl gezonde cellen ongemoeid werden gelaten. Ten Cate onderzocht de werking van meerdere fusie-eiwitten in het laboratorium tegen verschillende soorten leukemiecellen, waaronder die van leukemiepatiŽnten. De fusie-eiwitten konden inderdaad de leukemiecellen doden zonder gezonde cellen te beschadigen. Bovendien kunnen reeds beschikbare therapieŽn, zoals chemotherapie, de activiteit van het fusie-eiwit verder versterken. Een volgende stap is om de activiteit van de fusie-eiwitten en de eventuele bijwerkingen in complexere modellen verder te onderzoeken.

Link


Stof in groente en fruit voorkomt deling leukemiecellen

Stof in groente en fruit voorkomt deling leukemiecellen, maar zorgt ook voor resistentie tegen chemo

Apigenine, een stof die gevonden wordt in bepaalde soorten groente en fruit, blijkt de groei van twee typen leukemiecellen tegen te gaan. Dit is een van de conclusies van onderzoek onder leiding van celbioloog Maikel Peppelenbosch van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

De resultaten van het onderzoek vormen een aanwijzing dat apigenine mogelijk kan helpen om leukemie te voorkomen. Tegelijkertijd zou het echter ook sommige typen chemotherapie minder effectief kunnen maken. De uitkomsten zijn deze week gepubliceerd in het online tijdschrift Cell Death & Disease.

Met hun onderzoek hebben Maikel Peppelenbosch e.a. aangetoond dat apigenine, een flavanoÔde die veel voorkomt in voedingsstoffen als appels, druiven en peterselie, er verantwoordelijk voor is dat het eten van fruit en groente een beschermend effect heeft op het ontstaan van kanker. Apigenine zorgt er voor dat leukemie minder snel groeit. Het vermindert namelijk de overlevingskansen van cellen in twee cellijnen die lijken op respectievelijk myeloÔde en erythroÔde leukemiecellen. Apigenine stopt de celdeling in beide cellijnen – echter in verschillende stadia – en leidt tot celdood in de myeloÔde cellijn. Toen de onderzoekers het moleculaire mechanisme ontrafelden, bleek dit er ook verantwoordelijk voor te zijn dat leukemiecellen resistenter worden tegen chemotherapie. Inderdaad is gebleken dat apigenine het effect van het bekende chemotherapiemedicijn vincristine in leukemie cellen reduceert.

Deze resultaten laten zien dat apigenine een bijdrage kan leveren aan de preventie van leukemie maar dat het ook de behandeling van deze ziekte kan verstoren. Hierdoor raden de onderzoekers patiŽnten af om naast de therapie die zij van hun arts ontvangen, grote hoeveelheden capsules te bestellen met apigenine.

Cora Derksen


Stof in fruit verhindert groei leukemie

Apigenin, een stof die voorkomt in onder meer appels, druiven en peterselie, blijkt de groei van twee types leukemiecellen tegen te gaan.

Link


Grape-seed extract kills laboratory leukemia cells, proving value of natural compounds

An extract from grape seeds forces laboratory leukemia cells to commit cell suicide, according to researchers from the University of Kentucky. They found that within 24 hours, 76 percent of leukemia cells had died after being exposed to the extract. The investigators, who report their findings in the January 1, 2009, issue of Clinical Cancer Research, a journal of the American Association for Cancer Research, also teased apart the cell signaling pathway associated with use of grape seed extract that led to cell death, or apoptosis. They found that the extract activates JNK, a protein that regulates the apoptotic pathway.While grape seed extract has shown activity in a number of laboratory cancer cell lines, including skin, breast, colon, lung, stomach and prostate cancers, no one had tested the extract in hematological cancers nor had the precise mechanism for activity been revealed. "These results could have implications for the incorporation of agents such as grape seed extract into prevention or treatment of hematological malignancies and possibly other cancers," said the study's lead author, Xianglin Shi, Ph.D., professor in the Graduate Center for Toxicology at the University of Kentucky.

Lees verder


Household Exposure to Paint and Petroleum Solvents, Chromosomal Translocations, and the Risk of Childhood Leukemia

The association of ALL risk with paint exposure was strong, consistent with a causal relationship, but further studies are needed to confirm the association of ALL and AML risk with solvent exposure.

Lees verder


Not the protein, but its location in the cell, determines the onset of leukemia

The white blood cells in our body combat foreign intruders, such as viruses and bacteria. However, in leukemia, the formation of white blood cells is disturbed: the cells that should develop into white blood cells multiply out of control without fully maturing. This process disrupts the production of normal blood cells, making patients more susceptible to infections. T-ALL, a particular form of leukemia, is the most prevalent cancer in children under 14 years of age and occurs predominantly between the ages of two and three. At the moment, with an optimal treatment using chemotherapy, over half of the children are cured. But scientists hope to be able to develop targeted therapies that are less toxic than chemotherapy, based on knowledge of the biological processes behind T-ALL.

Lees verder


Natural medicine found in black raspberries found to effectively kill leukemia cells

A naturally occurring antioxidant found in fruits and vegetables selectively kills leukemia cells without harming healthy cells, according to a new study. Researchers from the University of Pittsburgh School of Medicine published their findings online in the Journal of Biological Chemistry. The findings promise an effective, nontoxic approach to treating leukemia.

Lees verder


OHSU Cancer Institute researcher develops test for targeted therapy in acute myeloid leukemia

Oregon Health & Science University Cancer Institute researcher Jeff Tyner, Ph.D., has created a way to identify proteins that are candidates for targeted therapy in acute myeloid leukemia using an assay that yields results in just four days.

Lees verder


Gene therapy protocol at UCSD activates immune system in patients with leukemia

A research team at the Moores Cancer Center at University of California, San Diego reports that patients with chronic lymphocytic leukemia who were treated with a gene therapy protocol began making antibodies that reacted against their own leukemia cells. The study will be published on line the week of Feb. 11-15 in the online edition of the Proceedings of the National Academy of Science.

Lees verder


Stem cells give clues to understanding cancer and make breakthrough in childhood leukaemia

Scientists in Switzerland are uncovering new clues about how cancer cells grow -- and how they can be killed -- by studying stem cells, 'blank' cells that have the potential to develop into fully mature or 'differentiated' cells and other scientists in UK have made a breakthrough in understanding the cause of the most common form of childhood cancer, acute lymphoblastic leukaemia.

Lees verder


St. Jude identifies genomic causes of a certain type of leukemia relapse

Scientists at St. Jude Children's Research Hospital have identified distinctive genetic changes in the cancer cells of children with acute lymphoblastic leukemia (ALL) that cause relapse. The finding offers a pathway to designing treatments for ALL relapse in children and, ultimately, in adults. The most common childhood cancer, ALL affects thousands of children annually in the United States. Although more than 80 percent of ALL cases are cured, relapse is a significant problem, with only 30 percent of children with relapsed ALL surviving. Previous studies had found some evidence for genetic differences between the cancer cells of ALL patients at initial diagnosis and those who relapsed. That information was limited, and there had never been a broad comparison of the entire genomes of ALL at initial diagnosis and at subsequent relapse. In the study that appears in the Nov. 28, 2008, issue of the journal Science, St. Jude researchers compared the genomes of the cancer cells of 61 childhood ALL patients when they were initially diagnosed and after they had relapsed. The investigators used millions of genetic markers—characteristic genetic variations called single nucleotide polymorphisms—as guideposts to pinpoint genetic changes characteristic of relapsed cells. Using these genetic markers, the researchers analyzed all of the cells' chromosomes to look for genetic changes called copy number abnormalities specific to relapsed cells. These changes are considered a major type of damaging gene alterations in ALL. "In more than 90 percent of the cases, we found differences in the genetic alterations present at the time of diagnosis and at the time of relapse," said Charles Mullighan, M.D., Ph.D., assistant member in the St. Jude Department of Pathology and the paper's first author. "Examining the new changes that are arising at relapse tells us a lot about the individual genetic lesions that might confer resistance to treatment and be responsible for relapse." According to the researchers, the relapse-related genetic changes commonly disrupted the machinery by which white blood cells called B cells mature and proliferate. Importantly, the relapse-related genetic changes only infrequently involved genes directly regulating the responsiveness to anti-cancer drugs. The analysis also indicated that in most cases, the cancer cells responsible for relapse were related to those that originally gave rise to the cancer. Those relapse cells were present at low levels at diagnosis, the scientists' analysis indicated. However, in a few cases, the relapse cells evolved from genetically distinct cells, indicating that the relapsed leukemia was actually an entirely new cancer.

Lees verder


50 years of hairy-cell leukemia research to be observed

In 1958, Ohio State University cancer researcher Dr. Bertha Bouroncle first identified a deadly disease now known as hairy-cell leukemia, a once fatal disease that can now be effectively treated. Now, 50 years later researchers from across the globe are gathering for a symposium titled "50 years of Enormous Progress in Hairy Cell Leukemia: A Celebration of Clinical Research with Remaining Unanswered Questions."

Lees verder


A knockout for leukemia

Sensitivity can be considered good or bad, depending on the situation. If a doctor is described as sensitive, that’s a positive attribute. If a prizefighter is stuck with the label, it’s not so good. But when it comes to the treatment of a rare form of acute lymphoblastic leukemia (ALL), researchers at St. Jude Children’s Research Hospital are on the verge of delivering a knockout punch. They are studying a way to make ALL cells sensitive to an effective treatment to which they were becoming resistant.Now that’s a form of sensitivity even a heavyweight contender can celebrate.When St. Jude opened its doors in 1962, the survival rate for pediatric ALL was a dismal 4 percent. Today, 94 percent of newly diagnosed ALL patients can expect to be long-term survivors. ALL is the most common form of childhood cancer. Approximately 12,500 children will be diagnosed with cancer each year, and of this number a whopping 30 percent will receive a diagnosis of ALL. However, within this group of 30 percent is a small subset of patients with an extremely rare and devastating form of leukemia known as Philadelphia chromosome-positive ALL (Ph+ ALL). Less than 5 percent of the total pediatric leukemia population has this form of the disease, and their prognosis is still poor.

Lees verder


Leukemic cells find safe haven in bone marrow

The cancer drug asparaginase fails to help cure some children with acute lymphoblastic leukemia (ALL) because molecules released by certain cells in the bone marrow counteract the effect of that drug, according to investigators at St. Jude Children's Research Hospital.The researchers showed that mesenchymal cells in the bone marrow create a protective niche for leukemic cells by releasing large amounts of asparagine, an amino acid that nearby leukemic cells must have to survive but do not make efficiently. This extra supply of asparagine helps leukemic cells survive treatment with asparaginase, a drug that normally would deplete their supply of this vital nutrient, the researchers reported. Mesenchymal cells give rise to a variety of different tissues, such as osteoblasts (bone-building cells) and chondrocytes (cartilage-building cells), and form the nurturing environment where normal blood cells and leukemic cells grow.“Leukemic cells that resist asparaginase and survive in this protective niche of the bone marrow might be the reason that leukemia recurs in some children who have been treated with this drug,” said Dario Campana, M.D., Ph.D., a member of the St. Jude Oncology and Pathology departments.Campana is senior author of the report that appears in the online pre-publication issue of The Journal of Clinical Investigation.“Our findings indicate that the level of activity of the ASNS gene in the mesenchymal cells is key to protecting leukemic cells in the bone marrow from asparaginase,” Campana said. “This insight will help researchers find ways to disrupt this safe haven for leukemic cells that need asparagine,” added James R. Downing, M.D., St. Jude scientific director and chair of the Pathology department. Downing is a co-author of The Journal of Clinical Investigation paper. The ASNS gene controls production of the enzyme asparagine synthetase (ASNS), which leukemic cells use to make asparagine.The study’s findings also suggest that drugs now being developed to block ASNS should be tested to see if they also prevent mesenchymal cells from making this amino acid. In addition, the ability of mesenchymal cells to make asparagine might be decreased by cancer drugs that are already known to disrupt the activity of those cells.

Lees verder


Knocking out survival protein could aid leukemia treatment

An effective way to fight leukemia might be to knock out a specific protein that protects cancer cells from dying, a new study shows. The findings suggest that a drug that can block this "survival protein" might on its own be an effective therapy.

Lees verder


Antioxidant found in many foods and red wine is potent and selective killer of leukemia cells

A naturally occurring compound found in many fruits and vegetables as well as red wine, selectively kills leukemia cells in culture while showing no discernible toxicity against healthy cells, according to a study by researchers at the University of Pittsburgh School of Medicine. These findings, which were published online March 20 in the Journal of Biological Chemistry and will be in press May 4, offer hope for a more selective, less toxic therapy for leukemia.

Lees verder


Unsuspected mutations

Investigators at St. Jude Children's Research Hospital have discovered previously unsuspected mutations that contribute to the formation of pediatric acute lymphoblastic leukemia (ALL), the most common cancer in children. The discovery not only suggests novel methods for treating pediatric ALL, but also provides a roadmap for the identification of unsuspected mutations in adult cancers. ALL is a tumor in which immature white blood cells that normally develop into immune system cells, called B or T lymphocytes, instead multiply rapidly and overwhelm the normal blood cells the body needs to survive. The St. Jude team used microarrays, postage-stamp-sized chips that contain DNA fragments, which allowed researchers to investigate more than 350,000 markers called single nucleotide polymorphisms. Single nucleotide polymorphisms are individual variations in the DNA that are spaced across the human chromosomes. Single nucleotide polymorphisms function as flags for researchers, allowing them to detect specific deletions of DNA in a gene or increases in the number of specific genes at a level of detail that was previously unattainable. The St. Jude group used this approach to analyze leukemia samples from 242 pediatric patients with ALL. This identified an unexpectedly high frequency of mutations involving genes that function as master regulators of normal B-cell development and differentiation.

Lees verder


Leukemic Cells Find Safe Haven In Bone Marrow

The researchers showed that mesenchymal cells in the bone marrow create a protective niche for leukemic cells by releasing large amounts of asparagine, anamino acid that nearby leukemic cells must have to survive but do not make efficiently. This extra supply of asparagine helps leukemic cells survivetreatment with asparaginase, a drug that normally would deplete their supply of this vital nutrient, the researchers reported. [Ben Licher]

Lees verder


Inherited genes linked to toxicity of leukemia therapy

Investigators at St. Jude Children's Research Hospital have discovered inherited variations in certain genes that make children with acute lymphoblastic leukemia susceptible to the toxic side effects caused by chemotherapy medications.

Lees verder


 

 


 


View My Stats