Nieuws biologische landbouw


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Kunnen vlinderbloemigen de milieuvraagstukken oplossen?

Een nieuw onderzoek als onderdeel van het project ďLegume FuturesĒ van de Europese Unie, uitgevoerd door een internationaal team van wetenschappers en gepubliceerd in Frontiers in Plant Science, besluit dat het aanplanten van vlinderbloemigen een win-win situatie is voor milieu en economie.

Lees verder


Groenten uit grond geÔrrigeerd met gezuiverd afvalwater stelt de consumenten bloot aan medicijnen

Onderzoekers aan de Hebreeuwse Universiteit en het Hadassah Medisch Centrum tonen het verband tussen blootstelling aan vervuilende stoffen van de farmaceutische industrie door het consumeren van producten geteeld in grond geÔrrigeerd met teruggewonnen afvalwater.

Lees verder


Kunstmest dat vandaag op de akkers wordt gebruikt zal het water tientallen jaren lang vervuilen

Volgens een nieuwe studie gepubliceerd door onderzoekers aan de universiteit van Waterloo kunnen gevaarlijke nitraatniveaus in het drinkwater tientallen jaren aanwezig blijven, daarmee het risico verhogend op het blauwebabysyndroom en andere ernstige gezondheidszorgen.

Lees verder


Stefano Mancuso: The roots of plant intelligence

Plants behave in some oddly intelligent ways: fighting predators, maximizing food opportunities ... But can we think of them as actually having a form of intelligence of their own? Italian botanist Stefano Mancuso presents intriguing evidence.


Free trade threatens Japan farmers

Local farmers in Japan concerned about losing their livelihood to world economies.


Russia rediscovers old farming methods

Russian farmers have rediscovered old agricultural techniques to make large swathes of desolate land fruitful again. Following the collapse of the Soviet Union, farmlands in thousands of villages were abandoned as residents migrated to cities seeking better lives. But now entrepreneurs are using the land to produce organic foods in an effort to appeal to a growing, health conscious, middle class. Neave Barker reports from Moshnitsy, a village northwest of Moscow.


Terugkeer van ‘LAVA’ in de landbouw!

Een paar weken geleden bereikte ons het bericht van de Belg Marc Daelemans. Na het doorlezen van zijn bericht vonden we het de moeite waar(d), hem een gastcolumn te vragen te schrijven. Aldus geschiedde en hieronder lees je het resultaat van zijn pennevrucht; een pleidooi voor natuurlijk landbouw, dŠŠr waar de hele wereld krankzinnig lijkt te zijn geworden op dit gebied, als we alleen al kijken naar de invoer van de Codex Alimentarius..

Lees verder

Geert


Anders boeren

Portret van boerenbedrijven waarbij het traditionele boeren is ingeruild voor een nieuwe creatieve invulling. Vanavond een portret van Tarpania's Hoeve in Swifterbant, waar twee vakantiewoningen staan speciaal voor kinderen met kanker.


Biodiversiteit en armoedebestrijding.... Wie beheert de zaden?

In veel ontwikkelingslanden is het recht van boeren om "boerderij gewonnen" zaad te gebruiken en te verhandelen een vorm van levensverzekering. Er voor te zorgen dat boeren dit recht hebben, is belangrijk om armoede te verlichten en cruciaal om genetische diversiteit qua gewassen wereldwijd te behouden.

Lees verder

Seth


TV - Hoe haalbaar is Fair Trade?

Dinsdag 19 oktober bracht EenVandaag het verhaal over de 9-jarige Turkse Zara, die als ťťn van de tienduizenden kinderen hazelnoten plukt. Deze noten belanden in onze chocoladerepen en chocolade producten. Grote kans dat ze ook in de Faire Trade producten zitten en dat terwijl we denken met zo'n verantwoord product altijd goed te zitten. Niet dus.

Link


Radio - Boeren geven er de brui aan

In de afgelopen vijftien jaar is het aantal land- en tuinbouw bedrijven in ons land met meer dan een derde gedaald. Maar door schaalvergroting is de productie flink toe genomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek. Albert Jan Maat, voorzitter LTO Nederland reageert op de cijfers.

Link


De invloed van de veranderde landbouw op het bodem-plant-dier
systeem en de mens

Vanaf het moment dat de mens van het jagen afstapte en overging tot het bedrijven van landbouw is hij bezig geweest met de vruchtbaarheid van de bodem. In het begin nam men steeds nieuwe landbouwgrond in gebruik als de bodemvruchtbaarheid daalde. Pas toen er een combinatie kwam van het houden van vee en het bedrijven van akkerbouw ontstond er een situatie waarin de bodemvruchtbaarheid in stand bleef

Lees verder

Paul Blokker


Farm-to-table food boom


TV - Het verdriet van de boeren

De boer dreigt in Nederland langzaam te verdwijnen. Iedere dag sluiten zeven agrarische bedrijven de deuren. Over 30 jaar is het aantal bedrijven zelfs gehalveerd.

Link


Farmers Fighting Poverty: where is the promised money?


Landbouw in de 21e eeuw: van schaarste naar natuurlijke overvloed

Het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding en Jaap van Bruchem organiseren deze themadag om een lans te breken voor kringlooplandbouw als alternatief voor agro-industriŽle landbouw

Jaap van Bruchem zal spreken over kwantum landbouw, hoe uiteindelijk alles met alles is verbonden. Verder zijn er diverse presentaties van adviseurs en landbouwers met een ruime ervaring in kringlooplandbouw en de certificering hiervan. Het zijn zoveel mogelijk verhalen uit de dagelijkse praktijk om de nieuwkomers en twijfelaars te overtuigen van de haalbaarheid, het rendement maar ook van het plezier dat het oplevert. Dat onkruid helemaal geen probleem is, dat het je alleen laat zien dat je mineralen balans nog niet op orde is. Dat met landbouwchemicaliŽn en antibiotica alleen symptomen worden bestreden en niet de oorzaken aangepakt. En zo uiteindelijk een dure aanpak is, zonder oplossing. De dag wordt voorgezeten en afgesloten door Herman Wijffels.

De doelgroepen zijn agrariŽrs, terreinbeheerders, ambtenaren, adviseurs en begeleiders en burgers:

- Boeren, tuinders en veehouders, maar ook eigenaren en terreinbeheerders, die duurzamer zouden willen werken, maar dit (nog) niet durven omdat het onbekend is en zij de risico's niet kunnen overzien;

- Ambtenaren (beleidsmakers en handhavers) om te komen tot werkbaarder wet- en
regelgeving en meer vrijheidsgraden in de handhaving van het beleid op het gebied van mest, bewerking van mest en compostering, meststoffen, mineralenhuishouding en milieu,
bedrijfsvergunningen e.d;

- Adviseurs en begeleiders om hen over de streep te trekken naar facilitering van duurzamer werkwijzen, nu vaak gezien als bedreiging voor verkoop van kunstmest en landbouw- chemicaliŽn.;

- Burgers om hen te laten zien dat kringlooplandbouw werkt, dat een gezonde bodem ook vitale voeding produceert, die de gezondheid stimuleert.

Kringlooplandbouw is naar ons idee essentieel voor de Nederlandse Overheid om te kunnen voldoen aan de doelstellingen m.b.t. reductie uitstoot broeikasgassen (CO2, lachgas, methaan, e.d.). Het interessante is dat hierop nagenoeg kostenneutraal kan worden overgeschakeld, de meeste waarschijnllijk voor bewustmaking en aanpassing wet- en regelgeving. De vastlegging van broeikasgassen vindt kostenneutraal plaats, op zijn Lubberiaans "werkenderwijs", onder productie van levensmiddelen (gezondheidversterkend voedsel) en met in standhouding en versterking van de cultuurlandschappen en open ruimten en met efficiŽnties van 80 tot mogelijk zelfs boven de 100% ! Kringlooplandbouw is bij uitstek geschikt voor familiebedrijven, en daarmee voor het instandhouden van de leefbaarheid van het platteland.

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding
Voor toepassing in natuurbeheer zullen de terreineigenaren en -beheerders moeten worden overtuigd dat verschraling niet de enige weg naar een mooie natuur is. Natuurlijke overvloed ontstaat alleen bij een bodem waarin de mineralen in balans zijn. Dan is het bodemleven maximaal vitaal en heb je bovengronds ook de flora en fauna in maximale ontplooiing: de variatie in leven bovengronds is een afspiegeling van het leven ondergronds!

Kringlooplandbouw is voor agrarische ondernemers interessant door gelijkblijvende opbrengsten als gangbare landbouw, op den duur zelfs hogere opbrengsten, van producten van goede kwaliteit en houdbaarheid, bij lagere kosten. De lagere kosten zijn het gevolg van besparingen op kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, onkruidbestrijding, antibiotica, minder verlies tijdens bewaring en minder brandstof door een betere bodemstructuur, naast een hogere prijs door betere kwaliteit: uiterlijk, smaak, geur en houdbaarheid.

De gelijkblijvende of hogere opbrengsten bij lagere kosten komen o.a. door een verder gaande integratie van biologie en door stimulering van de biologische activiteit in en op de bodem en rond de gewassen. Dit levert miljoenen extra medewerkers die 24/7 werken, zonder vakantie of ziekteverlof en minder stagnatie door ziekten. (bacteriŽn, schimmels, protozoa, micro-spinnen, springstaarten, duizendpoten, wormen, vogels etc.).


Radio - Graan maakt comeback

Ze zijn weer terug: eeuwenoude graanrassen, zoals Gelderse risweit, Zeeuwse witte tarwe, Sintjansrogge en Overasseltse naakte haver. Want langzamerhand is toch het idee ontstaan dat we destijds ons brood zijn gaan bakken met de verkeerde rassen. Gelukkig zijn in de genenbank veel van die oude rassen bewaard gebleven. Van een perceel in Wilp is deze week de eerste graanoogst binnengehaald. Het Louis Bolk Instituut en de Wageningen Universiteit onderzoeken nu welke rassen waar precies geschikt voor zijn.

Download MP3


Fruittelers kunnen oppervlaktewater 98% minder belasten

Fruittelers kunnen met een nieuw systeem, dat is ontwikkeld in het zesjarige programma de Smaak van Morgen bij fruit, Het oppervlaktewater 98% minder belasten.

Lees verder

Johan den Hollander


Burundi's farmland crisis

Peace has come to Burundi after fifteen years of brutal conflict between the government and the Forces for National Liberation, a rebel group. But as hundreds of thousands of Burundians return to their homeland from refugee camps abroad, they are now facing a new crisis - a chronic shortage of farm land. Al Jazeera's Malcolm Webb reports from southern Burundi where many are suffering from a lack of jobs and food.


Radio - Groente uit het laboratorium

Groente kweken in een high-tech groentefabriek ůnder de supermarkt. Dat is de visie van Plantlab in Den Bosch. Het kweeksyteem zou een oplossing kunnen bieden voor het wereldwijde voedseltekort.

Download MP3


Tomaten - Rauw of gekookt?

Hele tomaten blijken dus meer gezondheidsvoordelen op te leveren dan daaruit geÔsoleerd lycopeen. Maar wat is de beste manier om ze te eten?

Lees verder


Kinderdijker ontdekt wesp tegen tomatenziekte

De Kinderdijker Anton van der Linden heeft in zijn achtertuin een wesp ontdekt die de gevreesde tomatenmineermot bestrijdt. Van der Linden is onderzoeker aan de universiteit in Wageningen en spreekt van een belangrijke ontdekking.


Fries-Groninger witte klaver dreigt te verdwijnen

Op een veldje vlakbij Hornhuizen teelt oud-akkerbouwer Jan Medema voor de laatste keer Fries-Groninger witte klaver. Medema is 72 jaar en heeft besloten om te stoppen met de teelt. Daarmee dreigt een eeuwenoud Gronings gewas verloren te gaan. De witte klaver is een natuurvriendelijke vervanger van kunstmest. Het gewas is wel arbeidsintensief, maar door het lage blauwzuurgehalte is het heel goed krachtvoer voor paarden en koeien. Andere klaversoorten zouden de dieren ziek maken. Medema hoopt dat een boer zich meldt, die belangstelling heeft voor het voortzetten van de teelt van de Fries-Groninger witte klaver.


Steeds meer boeren stoppen


FARMING: Keeping The Bugs Away


Landbouwbeurs Vlagtwedde in teken van duurzaam ondernemen


Paprika groeit op kokos

Duurzaamheid moet in de glastuinbouw de gewoonste zaak van de wereld worden.

Link

Maaike


Boeren moeten vaker ůnder het gras kijken

Gezond bodemleven is de sleutel tot een gezond weiland. Het proefschrift van landbouwkundig onderzoeker Nick van Eekeren onderschrijft dat. Veel ploegen komt dat gezonde bodemleven niet ten goede.

Link


Victorian Farm

Historical observational documentary series following a team who live the life of Victorian farmers for a year. Wearing period clothes and using only the materials that would have been available in 1885, historian Ruth Goodman and archaeologists Alex Langlands and Peter Ginn are going back in time to relive the day-to-day life of the Victorian farmer. Working for a full calendar year, Ruth, Alex and Peter are rediscovering a lost world of skills, crafts and knowledge, assisted by an ever-dwindling band of experts who keep Victorian rural practices alive. Each month and season brings pressing priorities, from tending to livestock and repairing buildings to raising crops, preparing food and crafting furniture and tools. Can they make a success of farming the Victorian way?

Geertje


Seed Saving Lecture


Microben maken grond vruchtbaar

In IndonesiŽ zijn experimenten met microben die zorgen voor een proces van natuurlijke bemesting, succesvol afgerond. Boeren die deelnamen aan de proeven zijn enthousiast. Inzet van de microben leidt volgens hen tot een veel grotere opbrengst.

Link

Maaike


Preview 'Vrouwen rukken op in boerenbedrijf'

De boer van nu is steeds vaker een boerin. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek namen twee jaar geleden ruim 900 vrouwen een boerenbedrijf over, ongeveer 150 meer dan in het jaar 2000. Ook in het verleden was er een groot aantal boerinnen, maar deze werkten mee in het bedrijf van hun man. Nu hebben de vrouwen zelf de zeggenschap over een boerderij. Deze nieuwe boerinnen hebben ook vaak een hogere opleiding dan hun mannelijke collega's. In Netwerk portretten van twee van deze nieuwe boerinnen. Een reportage over de emancipatie van het platteland.


The Second Indian Green Revolution

Two LSE economic historians trying to understand India's agricultural past find themselves studying a parallel story in the present... Independent of British rule, the Indian economy expanded rapidly but as the population also expanded, fears grew that the land would not be able to feed the rising numbers. The government took action and, during the 1960s, 70s, and into the 80s, impending famine was successfully averted through a series of agricultural policies designed to increase crop yields. This became known as the Green Revolution. As part of a major project investigating how well facts travel, LSE economic historians Peter Howlett and Aashish Velkar travelled to southern India in search of a case study to see what had made those policies so successful. But when they arrived, they found a second green revolution was underway presenting them with a unique research opportunity. Following a team from Tamil Nadu Agricultural University, Dr Howlett and Dr Velkar were able to study firsthand how knowledge was transmitted between policy makers, scientists, and farmers, and how a very different model was emerging one which emphasised a two-way flow of information and which has so far produced startling results. Their findings are in a new book collected on the How Well Do Facts Travel? project, due out mid 2010.


VWA beoordeelt mogelijke risico’s van vulkaanas op landbouwgewassen

Door de uitbarsting van de IJslandse vulkaan EyjafjallajŲkull wordt vulkaanas met de lucht meegevoerd naar Nederland. Door de grote afstand komt maar een kleine hoeveelheid door wind en regen terecht op onze landbouwgewassen. Het bureau Risicobeoordeling onderzoekt ůf en zo ja bij welke hoeveelheid, vulkaanas op landbouwgewassen gezondheidsrisico's kan veroorzaken voor mens en dier. Het bureau Risicobeoordeling gebruikt hiervoor de gegevens van een onderzoeksinstituut in IJsland en van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM.

Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM meet naast het fijnstof in de lucht ook chemische stoffen in het regenwater. De afgelopen week werden er geen wezenlijke veranderingen waargenomen in de hoeveelheid fijnstof en in de hoeveelheid chemische stoffen die met regenwater op het land neerkomen. Deze resultaten worden meegenomen in de eerste beoordeling van de voedselveiligheid. Het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit blijft de komende periode meten.


Experts waarschuwen voor 'n dreigende fosfor Crisis

Het element fosfor is essentieel voor het menselijk leven en het belangrijkste ingrediŽnt van kunstmest. Maar experts waarschuwen dat 's werelds reserves van fosfaaterts uitgeput raken. Is recycling vanafvalwater het antwoord?

Link

Constans Kootstra


Blackcurrant breeding plots at Waipuna farm, Irwell, New Zealand

"Blackcurrants are an important crop for New Zealand and feature in several Plant & Food Research programmes investigating their considerable health benefits. The Plant & Food blackcurrant breeding programme is based at Lincoln and Motueka, where they are developing new and improved cultivars for production. Plant & Food scientist Geoff Langford, one of the plant breeding team that also includes Cath Snelling and Alastair Currie, guides us through the Lincoln programme to demonstrate the progress being made."


Agua Es Vida: Acequia Farming Culture in the Western US

In southern Colorado and northern New Mexico, the acequia culture provides a living example of traditional farming and sustainable water use -- based on strong community values and a love of the land. This is a short trailer produced by Kinna Ohman of Nature Kinship Productions. It's the first step towards a future, full length documentary video.


Nieuwe maÔs kan veel levens redden

Wetenschappers zijn erin geslaagd om door kruising een nieuwe maÔsvariant te ontwikkelen die veel meer vitamine A bevat dan traditionele soorten die in ontwikkelingslanden gekweekt worden.

Link

Maaike


Ontdekking van een voedingsstoffen- ontginningsmachine in planten

Wetenschappers van het John Innes Centrum aan de Universiteit van Oxford hebben ontdekt welke genen de gespecialiseerde 'voedingsstoffen-ontginnings-machine' die zich ontwikkelt op het oppervlakte van plantenwortels beheersen. Wortelharen ontwikkelen zich op wortels en wroeten in de grond terwijl ze zuren en andere bijtende stoffen afgeven die rotsachtige mineralen openbreken die daardoor waardevoelle voedingsstoffen zoals ijzer en fosfaat loslaten, die van belang zijn voor de groei van de plant. Het is al lang bekend dat wanneer gewassen zoals gierst en tarwe groeien op grond die kleine hoeveelheden fosfaat bevat, de soorten met langere haren een hogere opbrengst geven dan soorten met kortere haren. Op dezelfde manier groeien langharige bonen beter in de voedingsarme tropische grondsoorten van Centraal Amerika dan de kortharige variŽteiten. Het mechanisme dat de groei van deze voedingsstof-delvende cellen was de wetenschappers tot nu toe ontgaan. Deze week wierp een groep Engelse wetenschappers licht op dit mysterie in een artikel gepubliceerd in Nature Genetics. Zij ontdekten dat een hoofd-regel-gen genaamd RSL4 zich gedraagt als een aan/uit-knop; De haarcellen groeien wanneer het gen aan staat en de groei stopt wanneer het uit staat.

Link

Brainiacs


Plattelandsleven


Climate Change Hits Home: Agricultural Loss

In this week's climate change story, witness the devastating effects of climate change on agriculture and farming. In addition to heat waves, floods and droughts killing off cattle and crops, weeds and pests are actually thriving from the warming temperatures. A warmer world means harder times for farmers and higher prices for consumers.


TV - Drie boerenfamilies die hard moeten knokken

Kruispunt TV duikt in de landbouwcrisis en volgt drie boerenfamilies die hard knokken om hun agrarisch bedrijf overeind te houden.

Link

www.vrouwvanboer.nl


Cary Fowler: One seed at a time, protecting the future

The varieties of wheat, corn and rice we grow today may not thrive in a future threatened by climate change. Cary Fowler takes us inside a vast global seed bank, buried within a frozen mountain in Norway, that stores a diverse group of food-crop for whatever tomorrow may bring.


Plant ťťn aardpeer en je hebt tot in lengte van dagen te eten

Jaren geleden kreeg ik van een vriendin een paar lichtbruine knolletjes. Dat worden leuke gele bloemen, zei ze, die tot november bloeien.

Link


Franse hof: Monsanto heeft gelogen over onkruidverdelger Roundup

Terwijl onze minister Verburg van landbouw braaf achter achter agro gigant Monsanto aanloopt en maar al te graag gentech voeding voor haar bioindustrie varkens ons land wil binnenhalen zijn de Fransen gelukkig niet zo goedgelovig. De Franse milieubeweging diende namelijk al in 2001 een klacht in over het produkt Roundup. Deze herbicide (onkruidverdelger) zou volgens Monsanto biologisch afbreekbaar zijn en zou de grond niet vervuilen. Het hoogste Franse gerechtshof heeft nu bepaald dat Monsanto hierover heeft gelogen. Het bedrijf staat in de VS bekend om de gewetenloze rechtszaken tegen kleine boeren die in verzet komen tegen de vervuilingen van hun gewassen door Monsanto. Kijken hoelang het duurt voordat de EU iets doet aan de mooie gentech sprookjes van deze Amerikaanse toko. Oostenrijk heeft intussen al ontdekt dat het gentech mais van de firma onze vruchtbaarheid bedreigd. Voor de Nederlandse overheid geen enkele reden om eens kritisch te kijken naar de zaak. Goedkoop voer voor de varkens is belangrijker dan onze gezondheid. Blij dat ik geen varkens eet want uiteindelijk eet je dat voer zelf ook weer op.....

Ron


A Message from Michael Pollan: Help Protect Our Farmers From Assaults By Monsanto


Vandana Shiva on Biodiversity, seed banks and suicide famers


Truth of Factory Farming

Dr. C. my English 101 Professor at Ivy Tech in Indianapolis gave us the following assignment of whether, "Factory farming is/is not beneficial to produce cheap food to feed all Americans.".I have determined that the end cannot justify the means; therefore, I cannot accept how animals are treated on factory farms.


Sekem - born of the sun

In the year 2003 the Egyptian entrepreneur IBRAHIM ABOULEISH experienced a big breakthrough. In quick succession he received the highest awards offered by two global institutions that otherwise avoid each other like fire and water.In the spring the Schwab Foundation, organizer of the annual WORLD ECONOMIC FORUM in Davos, Switzerland, and an engine of economic globalisation, presented his corporate group SEKEM to the world as a model enterprise of sustainable economy. Only a few months later Ibrahim Abouleish was the recipient of the ALTERNATIVE NOBEL PRIZE of the Right Livelihood Foundation, highly critical of globalisation, for his Economy of love, his unique model of an innovative economy that combines ecological, social and cultural developments with economic success. How could a project evoke so much enthusiasm in such different institutions?


Excellent Development - Sustainable Farming


Keuringsdienst van Waarde - Asperges

RVU-verslaggevers Maurice Dekkers, Roland Duong, Marijn Frank, Teun van de Keuken en Maarten Remmers stellen vragen aan fabrikanten en gaan op onderzoek uit. Afl.: Asperges. Het aspergeseizoen is al weer enige tijd voorbij. Toch liggen de asperges nog steeds in de winkels. Helemaal uit Peru. Maar hoe vers kan het witte goud dat van zo ver komt dan nog zijn?

Link


Agroparken goed voor duurzaamheid

Agroparken dragen wezenlijk bij aan een duurzame ontwikkeling in de wereld.

Link


Landbouw op zoek naar nieuwe evenwichten: de balans tussen voeding, brandstof en zoveel meer

Wij hoeven ons hier al tientallen jaren lang geen zorgen meer te maken over ons ‘dagelijks brood’. Sinds de Tweede Wereldoorlog is de landbouwtechnologie in onze streken zo sterk vooruitgegaan dat we genoeg voedsel kunnen produceren. De vraag is of die voedselzekerheid er ook in de toekomst nog zal zijn. Enerzijds groeit de wereldbevolking sneller dan ooit, en daardoor ook de vraag naar voedsel. Anderzijds stevenen we stilaan af op een tekort aan bruikbare grond en water. De klimaatverandering speelt daarbij zeker een rol.

Daarnaast worden landbouwproducten meer en meer voor andere dingen gebruikt. Granen, bijvoorbeeld: die dienen niet alleen meer om brood en pasta te maken, maar ook voor biobrandstof en milieuvriendelijke plasticzakjes. Blijft voedsel op de eerste plaats komen of kiezen boeren voor de goed betalende chemsiche industrie? De nieuwe markten kunnen een antwoord zijn op de heersende crisis maar ze bedreigen mogelijks de voedselvoorziening.

Het Centrum voor Wetenschap, Techniek en Ethiek van de K.U.Leuven boog zich de voorbije twee jaar over die thema’s. Binnen de Boerenbondleerstoel ‘landbouw en maatschappij’ benaderden de onderzoekers de actuele Vlaamse land- en tuinbouw op een andere manier. Wil de sector zich blijven verankeren in de samenleving, dan moet hij voldoen aan de normen van die samenleving, op het vlak van productieprocessen maar ook op het vlak van productbestemming. De landbouw staat voor heel wat dilemma’s.

Het Centrum voor Wetenschap, Techniek en Ethiek (CWTE) presenteert zijn onderzoeksresultaten tijdens een studiedag: Voedselgarantie in een turbulente wereld. 6F-en, wissel op de toekomst? Als bijlage sturen we u het programma van de studiedag. Die vindt plaats in De Schelp, Vlaams Parlement, Brussel op vrijdag 18 september van 10 tot 17 uur.

Het CWTE stelt ook een vulgariserende publicatie voor, waarin het de lezer laat stilstaan bij de dilemma’s waar de sector voor staat. Moet wat de boer produceert dienen als voeding, voeder, brandstof, vezel, sierteelt of recreatiemiddel? In het Engels wordt dit Food, Feed, Fuel, Fibre, Flower en Fun, de 6F-en van de land- en tuinbouw. De publicatie draagt de titel ‘Landbouw 6F, grenzen verleggen’. De publicatie kunt u bestellen via Ruben.Boonen@biw.kuleuven.be.


De toekomst van de landbouw en ons voedsel

1 miljard mensen wereldwijd lijden honger. Tegelijk lijden bijna evenveel mensen aan overgewicht. Er is dus sprake van een tweevoudige voedselcrisis. Dat moet anders, zou je zeggen. Wat zijn de oorzaken? Wie zijn de belangrijkste spelers? In welke richting moeten we de oplossingen zoeken? Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), De Rode Hoed en Biologica nodigen u uit om deel te nemen aan een unieke debatreeks met inleidingen van vooraanstaande denkers uit de landbouw en de voedselketen.

Link

Petra


Unbalanced Fertilizer Use, in an Uneven World

Fertilizer use differs from country to country, and from too little to too much. Nitrogen and phosphorus can produce big crops. But they can also pollute water and air. A recent policy discussion in the journal Science compared the nutrient balances of different agriculture systems. Researchers compared the use of fertilizer in three areas that grow maize as a major grain: China, Kenya and the United States. By two thousand five, they say, farms in northern China produced about the same amount of corn per hectare as farms in the American Midwest. But the Chinese farmers used six times more nitrogen, and produced almost twenty-three times more surplus nitrogen. Government policies can have an influence. For example, as China sought food security, its policies increased fertilizer use. The researchers note that farmers in the Midwest used too much fertilizer on their crops through the nineteen seventies. But improved farming methods later increased their yields and, at the same time, made better use of chemical nitrogen fertilizer. Farms in western Kenya use just over one-tenth as much fertilizer as American farms. Corn harvests remain small. The researchers say farming methods in Sub-Saharan Africa need to improve or else poor quality soil will increase rural poverty. More than two hundred fifty million people do not get enough nutrients from crops to stay healthy. Nutrient balances in agriculture differ with economic development. Farmers lack enough inputs to maintain soil fertility in parts of many developing countries, especially in Africa south of the Sahara. But countries that are developed or growing quickly often have unnecessary surpluses. Ammonia gas released by fertilized cropland is a cause of air pollution. The land can also release nitrous oxide, a heat-trapping gas.  Nitrogen runoffs from farms can create large dead zones, like those in the Gulf of Mexico. Algae microorganisms in the water overpopulate because of the surplus nitrogen. The algae take much of the oxygen from the water. Fish and other organisms die. Laurie Drinkwater at Cornell University in Ithaca, New York, was an author of the report. Professor Drinkwater says farmers need to think about ways to solve some of the causes of nutrient loss from agriculture. She says different countries need different solutions based on location, environment, climate and population needs. 

 


 


View My Stats