Nieuws gezondheid kinderen


balk2.jpg (42734 bytes)


Onderzoek onthult verband van obesitas tussen grootmoeders en kleinkinderen

Het is bekend dat obesitas zich nestelt in families, maar de meeste studies tot nu toe zijn beperkt tot twee generaties. Een nieuwe Pediatric Obesity studie is de eerste om prospectief de relatie tussen grootmoeders en kleinkinderen te onderzoeken. De studie vond een consistente relatie tussen tailleomtrek van de grootmoeder en dat van het kleinkind.

Lees verder


Kind kan blijvende schade oplopen door ruzie ouders

Het is logisch dat kinderen van ouders die de kinderen fysiek of emotioneel mishandelen blijvende schade kunnen oplopen, gedeeltelijk doordat hun vermogen om anderen te vertrouwen en hun emoties goed in te schatten wordt ondermijnd. Maar hoe zit het met kinderen van ouders die gewoon nu en dan onenigheid hebben?

Lees verder


Verband hersenontwikkelingsstoornissen kinderen en milieu-toxines

Uit een recensie gepubliceerd in Endocrine Connections blijkt dat blootstelling van zwangere vrouwen en kinderen aan gangbare schildklierhormoon verstorende toxines in verband kan worden gebracht met de verhoogde incidentie van hersenontwikkelingsstoornissen. De beoordeling beschrijft hoe tal van veel voorkomende chemicaliën de normale werking van schildklierhormonen kunnen verstoren, die essentieel zijn voor de normale ontwikkeling van de hersenen bij foetussen en jonge kinderen, en suggereert dat er behoefte is aan meer interventie op het gebied van de volksgezondheid.

Lees verder


Staat het loodgehalte van kinderen in bloed in verband met crimineel gedrag?

Waar het op neer komt: Onderzoekers vonden geen consistente associatie tussen blootstelling aan lood als kind en crimineel gedrag als volwassene in Nieuw Zeeland, waar een lagere sociaaleconomische status - die de associatie in omstandigheden met sociaaleconomische ongelijkheden verstoort - minder speelt.

Lees verder


Kindermishandeling beinvloedt hersenbedrading

Voor het eerst is het onderzoekers gelukt om veranderingen in de neurale structuren te zien in specifieke gebieden van de hersenen van mensen die in hun kindertijd ernstig mishandeld zijn. Problemen als gevolg van ernstige kindermishandeling zijn verhoogde risico’s op psychiatrische afwijkingen zoals depressie, maar ook ernstige vormen van impulsiviteit, agressiviteit, angst, meer drugsmisbruik en zelfmoord. Van alle kinderen onder de 15 jaar in de westerse wereld heeft 5-15% te maken met ernstige, niet-willekeurige lichamelijke en/of sexuele kindermishandeling.

Lees verder


Drinken van energiedrankjes gerelateerd aan later drugsgebruik

Zouden jong volwassenen die regelmatig energiedrankjes drinken met een hoog cafeïnegehalte het risico lopen op toekomstig drugs/alcoholgebruik? Een nieuwe studie door onderzoekers van de universiteit van Maryland School of Public Health, gepubliceerd in de uitgave Drug and Alcohol Dependence, suggereert dat er reden tot zorg is.

Lees verder


Hoe armoede van invloed kan zijn op gedrag van kinderen

In een recente studie bij jonge kinderen die dakloos zijn geweest werd een hoge kwaliteit van ouderschap gelinkt aan een betere relatie met groepsgenoten en bescherming tegen internaliserende problemen in de context van tegenspoed met betrekking tot familie. Daarentegen werden risicofactoren gerelateerd aan armoede gelinkt met meer verstorend gedrag en een slechtere leraar-kind relatie, zelfs met een sterk ouderschap.

Lees verder


De hersenen van vaders reageren verschillend op dochters en zonen

Vaders van peuterdochters zongen meer voor hun dochters en spraken opener over emoties, waaronder verdriet, misschien omdat ze opener staan voor de gevoelens van meisjes dan jongens, 'aldus de studie, gepubliceerd in de American Psycological Association’s Journal Behavioral Neuroscience. Vaders gebruiken ruwere en meer prestatiegerelateerde taal (bijvoorbeeld woorden zoals trots, win en top) tegenover hun zonen.

Lees verder


Kinderen die vaak buiten spelen beschermen als volwassenen de natuur beter

Volgens een nieuwe UBC studie kan bescherming van het milieu verbeteren door uw kinderen aan te sporen om buiten te gaan en te spelen,. Onderzoek van Catherine Broom, assistent prof. aan de Faculty of Education van UBC Okanagan, toont aan dat 87 procent van de respondenten in de studie die als kinderen vaker buiten speelden een voortdurende liefde voor de natuur vertonen als jonge volwassenen. Van die groep zei 84 procent dat de zorg voor het milieu een prioriteit is.

Lees verder


Misbruik versnelt de puberteit bij kinderen

Hoewel het al lang bekend is dat mishandeling invloed kan hebben op de psychologische ontwikkeling van een kind, vindt nieuw onderzoek van Penn State dat de stress van misbruik invloed kan hebben op de fysieke groei en rijping van de jongeren.

Lees verder


Tekort vitamine B1 leidt tot slechte motorische functie en balans kinderen

Een nieuwe studie aan de Tel Aviv University studie gepubliceerd in Maternity and Child Nutrition vond dat tekort aan vitamine B1 (thiamine) ernstig gevolgen heeft op de motoriek van kleuters door voeding met een verkeerde samenstelling in het eerste jaar van hun leven. De conclusies zijn gebaseerd op een retrospectieve studie van kinderen die Remedia ontvingen in 2004, een Israëlische voedingsformule waarin vitamine B1 volledig ontbreekt.

Lees verder


Hoe melk kan bijdragen tot obesitas bij kinderen

We weten al dat borstvoeding meer dan 30 jaar beschermt tegen overgewicht, maar waarom? Het voeden van zuigelingen met koemelk creëert een ongewone situatie. Koemelk is nodig om een groeiend kalf bijna twee pond per dag te doen bijkomen, 40 keer de groei van een mensbaby (zie Formula for Childhood Obesitas). Het perfect voedsel voor de mens, verfijnd in de loop van miljoenen jaren, is de moedermelk. Opmerkelijk is dat bij alle zoogdieren het eiwitgehalte van moedermelk het laagst is. Het overmatig eiwitgehalte van koemelk is de oorzaak van obesitas op latere leeftijd.

Lees verder


Hoe temperament en omgeving probleemoplossend vermogen van kinderen vormgeven

Een nieuwe studie wijst uit dat vroege ervaringen met hardvochtige omstandigheden, gecombineerd met een bepaald temperament van een kind, invloed kunnen hebben op het probleemoplossend vermogen later. Na blootstelling aan hardvochtige omstandigheden in de vroege jeugd hadden tweejarige kinderen met veel ‘havik-eigenschappen’ – d.w.z. zij waren agressiever, vrijmoediger, actiever en meer toenadering zoekend – op vierjarige leeftijd sterkere probleemoplossende vermogens voor beloningen ontwikkeld.

Lees verder


Energiedrankjes maskeren effect van alcohol en verhogen kans op letsel

Mensen die cafeïnerijke energiedrankjes mixen met alcohol lopen wellicht een verhoogd risico op letsel, aldus een overzicht in het maartnummer van het Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Lees verder


Verhoogde stressniveau’s bij Noorse kinderen in de kinderopvang

Verschillende internationale studies hebben eerder geconstateerd dat jonge kinderen een verhoogd niveau aan cortisol vertonen bij een opvang van een hele dag terwijl het niveau constant blijft wanneer zij thuis blijven. Dit leidde tot speculatie dat kinderopvang een uitdaging is voor jonge kinderen die in een grote groep moeten verblijven en interacties met andere kinderen moeten ondergaan ver van hun ouders.

Lees verder


Marketing voedingsmiddelen- en drankenindustrie dodelijk voor kinderen

Heart & Stroke wil Canadezen laten weten dat wat voeding betreft er iets mis is met de kinderen; onze kinderen en jongeren worden de hele dag overstelpt met advertenties voor ongezonde producten hetgeen hun keuzes van eten en drinken beïnvloedt. Dit heeft een verwoestende uitwerking op hun gezondheid en leidt tot conflicten thuis.

Lees verder


Pesticides en hersenontwikkeling van kinderen


Muziekonderwijs zorgt voor aanmaak nieuwe hersenverbindingen bij kinderen

Deelnemen aan muziekonderwijs zorgt voor toename van hersenvezelverbindingen bij kinderen. Ook kan het van pas komen bij het behandelen van autisme en ADHD, aldus een studie die volgende week zal worden gepresenteerd. “Het was al bekend dat muziekonderwijs goed is voor kinderen met deze aandoeningen,” zegt Pilar Dies-Suarez, hoofd Radiologie in het Hospital Infantil de México Federico Gómez in Mexico City, “maar deze studie heeft geleid tot een beter begrip van hoe de hersenen precies veranderen en waar de nieuwe verbindingen ontstaan.”

Lees verder


Hoe de levensmiddelenindustrie via Youtube kindermarketing inzet

Jelte Sondij en Yora Rienstra weten het woord te krijgen tijdens jaarcongres FNLI. De presentatoren duiken in de wereld van kindermarketing in de levensmiddelenindustrie. Deze industrie beloofde zes jaar geleden geen marketing meer te doen voor zoete en vette producten gericht op kinderen. Dit houdt ook in dat er niet meer geadverteerd mag worden met superhelden. In hun onderzoek krijgen zij onder meer te horen dat YouTube een perfect medium is. De industrie blijkt volop in te zetten op vloggers die massaal kinderen onder de twaalf bereiken.

Naar de uitzending


Blootstelling aan vervuiling is groter bij actieve stadskinderen

Kinderen uit stadsdelen van New York City die dagelijks een flinke hoeveelheid beweging namen, werden aan een grotere hoeveelheid roet blootgesteld, een door het wegverkeer voortgebrachte vervuilende stof, dan kinderen die minder actief waren, aldus een onderzoek door een multidisciplinair team onderzoekers van het “College of Physicians & Surgeons” aan de Columbia Universiteit en “Columbia's Mailman School of Public Health”.

Lees verder


Hoe kan de kindersterfte in de VS zo hoog zijn met zoveel vaccins ?

Kids are recommended for more vaccines in their first days and years of life than every before in this country. Is it making kids healthier or could it have a connection with something much worse? Dr. Stephanie Seneff has studied the issue extensively and points out a frightening contradiction. She asks the question 'why does the country with the most vaccines have this?! What do you think the reason is?!


Spaanse kinderen zien te veel 'junkfood' commercials 

Onderzoekers van de UGR (University of Granada) en de Universiteit van San Rafael concludeerde dat Spaanse kinderen te veel advertenties met ongezond voedsel zien via het televisiescherm. (Hamburgers, pizza's, frisdranken, snoepgoed, etc.) Een verontrustende situatie die diabetes bij kinderen kan vergroten.

Lees verder


Hoe een niet begrepen epidemie onze kinderen verwoest


Profiteren van de rebellie van pubers kan ongezond eten bedwingen

Het is geen nieuws dat de pubertijd een uitdaging kan zijn: jonge tieners zijn extra gevoelig voor wat zij als onrecht waarnemen, en reageren op autoriteit. Hun nieuw verworven sociale bewustwording en hang naar autonomie kan veel van hun keuzes beïnvloeden - zelfs wat ze eten. Een nieuwe studie, "Harnessing Adolescent Values to Motivate Healthier Eating," door Christopher J. Bryan van de Universiteit van Chicago Booth School of Business, en David Yeager van de Universiteit van Texas, meldt dat door in te haken op de alom heersende puber-waarden, het mogelijk is om ongezonde eetgewoontes te verminderen en betere voedingskeuzes te motiveren bij tieners.

Lees verder


Een groot aantal gewone chemicaliën zijn een gevaar voor de ontwikkeling van de hersenen van kinderen

In een nieuw rapport roepen tientallen wetenschappers, gezondheidswerkers en voorstanders van de gezondheid van kinderen op tot hernieuwde aandacht voor het groeiende bewijs dat veel voorkomende en op grote schaal gebruikte chemicaliën een gevaar zijn voor de neuroontwikkeling bij foetussen en kinderen van alle leeftijden.

Lees verder


Door electronische media communiceren kinderen minder met ouders

Het gebeurt in veel huishoudens. Kinderen zijn aan het tikken op hun mobiele telefoons of worden in beslag genomen door hun favoriete tv-show, als hun ouders hen vragen één of ander karwei te doen. Niet alleen tieners zitten gevangen in elektronische media, maar ook peuters en kleuters. Volgens een nieuwe studie aan de universiteit van Michigan is er in feite weinig moeder-kind dialoog of conversatie als kinderen van 3 tot 5 benomen worden door de media, zoals tv, videospelletjes en andere mobiele apparaten.

Lees verder


Zelfs lage niveaus van luchtverontreiniging blijken de longen van een kind aan te tasten

Dramatische verbeteringen in luchtkwaliteit in US steden sinds de 1990s, zijn misschien niet genoeg om normale functionering van de longen van kinderen te verzekeren, volgens nieuw onderzoek wat gepubliceerd is in de uitgave van het American Journal of Respiratory and Critical Care van 15 april.

Lees verder


Relatie cortisol en verhoogde agressie bij 10-jarige jongens

Spaanse onderzoekers hebben de relatie tussen hormonen en agressief gedrag bij meisjes en jongens tussen de acht en tien bestudeerd. De resultaten, verschenen in het American Journal of Human Biology, bevestigen dat de deelnemers die de grootste toename van het agressieniveau vertoonden op tienjarige leeftijd, degenen waren bij wie ook het cortisolniveau in die twee jaar was toegenomen.

Lees verder


Het labelen en drogeren van kwetsbare kinderen


Kinderombudsman: Neem klachten van opgesloten jongeren serieus

Instellingen voor gesloten jeugdhulp en justitiële jeugdinrichtingen moeten de klachten van jongeren serieuzer nemen, zo blijkt uit het onderzoek van de Kinderombudsman "Neem mij(n klacht) serieus". Het komt met enige regelmaat voor dat de groepsleiding - uit angst voor zijn eigen positie - probeert jongeren te weerhouden van het indienen van een klacht door het bieden van drinken, eten, verlof, geld of andere materiele zaken.

Lees verder


Hoe de UN faalde bij het beschermen van kinderen tegen UN militairen


Speelplaatsverf zou gecontroleerd moeten worden om mogelijk gevaar voor de openbare gezondheid te verminderen

Speelplaatsmateriaal zou regelmatiger gecontroleerd moeten worden om er zeker van te zijn dat giftige metalen in verf geen gevaar vormen voor het publiek en de gezondheid van kinderen, wordt in een studie geadviseerd.

Lees verder


Link tussen voedselreclame en wat kinderen eten

Een recent onderzoek door Dr. Emma Boyland van de universiteit van Liverpool heeft bevestigd dat reclame voor ongezond voedsel inderdaad de voedselinname van kinderen verhoogt.

Lees verder


Vluchtelingenkinderen in gevaar door kou

Save the Children maakt zich ernstige zorgen over de kinderen die op hun vluchtroute door Europa te maken hebben met de barre winterkou. Op verschillende plekken in Griekenland en Servië dalen de temperaturen deze week tot ver onder het vriespunt.

Lees verder


Artsen waarschuwen tegen codeïne in hoestmiddelen

Een artikel in het online tijdschrift 'BMJ Case Reports' beschrijft het eerste gepubliceerd geval van verwardheid bij een gezond 14-jarig meisje na overmatige consumptie van een hoestmiddel dat codeïne bevatte.

Lees verder


Afwezigheid ouders van invloed op ontwikkeling hersenen bij kinderen

Onderzoekers in China hebben aangetoond dat kinderen die voor langere tijd zonder directe ouderlijke zorg zijn achtergelaten grotere grijze stof volumes in de hersenen vertonen, volgens een studie vandaag gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America ( RSNA).

Lees verder


Steeds meer kinderen in bijstandsgezin

Sinds 2009 groeien steeds meer minderjarige kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bijstandsuitkering. In 2009 was dit 5,2 procent, vorig jaar 6,5 procent (bijna 223 duizend minderjarigen). In de grote steden en in het noorden en zuiden van Nederland wonen relatief veel kinderen in een bijstandsgezin.

Lees verder


Relatie tussen gewichtstoename kinderen en blootstelling licht

S’werelds eerste studie van de werkgroep van QUT die onderzoek doet naar slaap bij jonge kinderen, heeft aangetoond dat kleuters die aan meer licht worden blootgesteld aan het begin van de dag veelal meer wegen.

Lees verder


Kindermenu’s, speelgoed en tv-reclames: driedubbele aanslag op gezondheid van kinderen

Fastfood ondernemingen adverteren met kindermenu’s op tv met reclames voor extra speelgoed, en er wordt vermoed dat door dit speelgoed kinderen verleid worden om bij fastfood restaurants te eten.

Lees verder


Kinderen geboren in de zomer vaak gezonder als volwassene

Vrouwen die zijn geboren in de zomer hebben meer kans om gezond te zijn als volwassene, suggereert nieuw onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Heliyon. De auteurs van de studie, die bijna een half miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk omvatte, zeggen dat meer zonlicht - en dus een hogere vitamine D blootstelling - in het tweede trimester van de zwangerschap het effect zou kunnen verklaren, maar meer onderzoek is nodig.

Lees verder


Zondag met Lubach - Kindermarketing door multinationals

In Nederland zijn meer dan een half miljoen kinderen te dik. Maar hoe komt dat eigenlijk? En wat wordt er aan gedaan om dit probleem aan te pakken? Zondag met Lubach zocht het uit. Lubach laat goed zien welke clubs geld aannemen van de veroorzakers van overgewicht bij kinderen.....


Ongeoorloofde kindermarketing bij 12 voedselfabrikanten

12 voedselfabrikanten hebben de reclameregels voor kindermarketing overtreden. Dit heeft de Reclame Code Commissie (RCC) vandaag bekend gemaakt. Onder de fabrikanten bevinden zich grote voedselbedrijven als Unilever, Kellogg’s, Heinz, Iglo en Friesland Campina. De procedures waren aangespannen door voedselwaakhond foodwatch, met steun van de Alliantie Stop kindermarketing.

Lees verder


Kinderombudsman: aantal mishandelde kinderen moet omlaag

Europese landen zijn in staat om het aantal slachtoffers van kindermishandeling met 25 procent te verminderen, mits zij bereid zijn een aantal effectief bewezen maatregelen in te voeren. Dat stelt Kinderombudsman Marc Dullaert in zijn rapport dat hij vandaag presenteert aan zijn Europese collega's over de aanpak van kindermishandeling in Europese landen.

Lees verder


Trends in gebruik antipsychotica bij kinderen adolescenten en jongvolwassenen

Ondanks zorgen omtrent het toenemend gebruik van antipsychotica voor de behandeling van jonge mensen , is het daadwerkelijk gebruik afgenomen tussen 2006 en 2010 bij kinderen van de leeftijd 12 en jonger en toegenomen bij adolescenten en jong volwassenen.

Lees verder


De groei van jonge kinderen wordt beïnvloed door blootstelling aan milieuverontreinigende stoffen

Hoewel de mate van verontreiniging door twee milieuverontreinigende stoffen de laatste 20 jaar is afgenomen, kunnen ze nog steeds een negatief effect hebben op de ontwikkeling van kinderen, volgens een nieuw onderzoek van het Noorse Instituut voor Volksgezondheid. Dit is het grootste onderzoek naar milieuverontreiniging en de ontwikkeling van jonge kinderen tot nu toe. Onderzoekers gingen na of blootstelling aan twee persistente organische verontreinigingen zowel voor als na de geboorte, verband hield met snelle groei in de vroege jeugd, een bekende risicofactor voor zwaarlijvigheid op latere leeftijd.

Lees verder


Impact van de supermarkt op het eetgedrag van kinderen

Nabijheid van supermarkten heeft wellicht geen significante impact op voedingsgewoonten. Volgens een nieuwe studie door onderzoekers aan het NYU Langone Medical Center, online gepubliceerd in het 26 februarinummer van het tijdschrift Public Health Nutrition, leidt de aanwezigheid van full-service supermarkten binnen wijken beschouwd als "voedselwoestijnen" niet tot gezonde voedingsgewoonten of verlagingen in obesitas bij kinderen - althans niet op korte termijn.

Lees verder


Veranderingen in de witte stof van de hersenen bij verwaarloosde kinderen

Een studie van verlaten kinderen in Roemenie toont aan dat het ervaren van verwaarlozing in de kindertijd veranderingen in de witte stof van de hersenen teweegbrengt. De kinderen hadden sociale, emotionele, taalkundige en cognitieve verarming ondergaan. De groep werd vergeleken met kinderen die leven in instellingen met hoogwaardige pleegzorg. De resultaten van het klinisch onderzoek werden online gepubliceerd door JAMA Pediatrics.

Lees verder


Kans op autisme verhoogt bij verlaten kinderen geplaatst in instellingen

Een recente studie gepubliceerd in het februari 2015 nummer van het tijdschrift van American Acacdemy of Child and Adolescent Psychiatry toont aan dat kinderen die overgelaten werden aan institutionele zorg een verhoogd risico hebben op een gedrag soortgelijk aan autisme, met inbegrip van verminderde sociale communicatie. Wanneer deze kinderen op jonge leeftijd werden geplaatst in de kindvriendelijke familiale pleegzorg verbeterde hun sociaal gedrag.

Lees verder


Gebruik van mobiele en interactieve media door jonge kinderen: Het goede, het slechte en het onbekende

Mobiele apparaten worden door jonge kinderen vaker gebruikt. De impact op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen is nog relatief onbekend. In een commentaar in het tijdschrift Pediatrics, herzien onderzoekers vele vormen van interactieve media en stellen zich belangrijke vragen met betrekking tot het gebruik ervan als leermiddel alsook hun mogelijke negatieve rol bij zelfontwikkeling.

Lees verder


Kinderen en Creatie & Educatie – deel IV

Onze innerlijke wereld is heel anders dan onze uiterlijke wereld. Binnen in onszelf, diep daarbinnen waar we allemaal met onszelf moeten leren leven, bestaat een universum van cruciale ervaringen; de ziel – het innerlijke of hogere zelf - weet namelijk alles! Die innerlijke wereld die uit zuivere emoties en gevoelens bestaat, is voor ieder individu verschillend! De ontwikkeling van onze innerlijke (belevings-)wereld – het domein van de ziel – als een menselijk wezen dat zichzelf accepteert, houdt in dat we de totale verantwoordelijkheid voor die innerlijke wereld op ons nemen, en de neiging elimineren anderen de schuld te geven van onze levensomstandigheden – ons falen en mislukken. De innerlijk gerichte mens of het hoogontwikkelde wezen [HOW] vertrouwt op hun eigen innerlijke signalen en mijden de neiging om het (levens)pad van die ander blind te volgen. De innerlijk gerichte mens volgt zijn eigen individuele bestemming door zijn eigen innerlijke (begeleidend) ‘Licht’. Hij of zij ziet elk moment van het leven als een persoonlijke keus!

Lees verder


Studie toont aan dat medicatie vaak, onbedoeld en verkeerd gegeven wordt aan jonge kinderen

Volgens de onderzoekers van Nationwide Children's Hospital (Landelijk Kinderziekenhuis), hebben jaarlijks 63.000 kinderen onder de zes jaar te maken gekregen met fouten van medicatie buiten het ziekenhuis tussen 2002 en 2012. Iedere acht minuten krijgt er één kind te maken met een meestal goedbedoelende ouder of verzorger die onbedoeld een medische fout maakt. De meest voorkomende fouten van medicatie bij kinderen onder de zes jaar gebeuren thuis, een ander verblijf of op school. De meest voorkomende medicijnen waar fouten mee gemaakt worden zijn pijnstillers en koortsremmers zoals ibuprofen en paracetamol.

Lees verder


Psychologisch misbruik in de kindertijd is net zo schadelijk als seksueel of fysiek misbruik

Kinderen die emotioneel worden mishandeld of emotioneel worden verwaarloosd, vertonen vergelijkbare en soms ergere psychische problemen als kinderen die fysiek of seksueel worden misbruikt. Emotioneel misbruik wordt maar zelden opgenomen in preventieprogramma’s of bij de behandeling van slachtoffers, aldus een nieuwe studie gepubliceerd door de American Psychological Association.

Lees verder


Kinderen en Creatie & Educatie – deel I

‘Het leven, maar ook het huidige onderwijssysteem is gebaseerd op overtuigingen’
We verkeren in een nieuwe periode, van nieuwe mensen en nieuwe vormen van onderwijs. Maar heden ten dag is kennis (internet) overal voorhanden en het lijkt alsof iedereen zich wenst te ontwikkelen op zijn eigen manier. Althans dat lijkt zo, want het huidige onderwijssysteem (‘uniformiteit’) heeft nog vele kenmerken van alle ‘oude gedaanten’. Veel onderwijsvernieuwers reageren dan ook eenzijdig, en zetten zich af tegen de gevestigde orde. Maar het onderwijs zou juist het hoogst haalbare ontwikkelingsmodel moeten zijn, en wel op basis van vernieuwende, geherformuleerde inzichten. Inzichten die betrekking hebben op de ware betekenis van het leven en niet zoals de ontwikkelingspsychologie dat eeuwen lang heeft getracht te (her)formuleren.

Lees verder


Video - The Indigo Evolution Full Length Documentary

'The Indigo Evolution' is a documentary about the shifting human, evolving beyond the five sensory perceptions into a multi-sensory being of light ! The term Indigo refers to the Indigo color Aura seen around certain individuals who exhibit certain enhanced abilities well beyond their age and learning. Commonly labeled as suffering from some kind of deficit (ADD, ADHD, Dyslexia ...) these children clearly have more of something most of us fail to recognize. Their non conformance to authority and the social conditioning sometimes earns them the label of being problem children.


Hebben we nog scholen nodig ?

Nikhil Goyal is the Author of the book "One Size Does Not Fit All: A Student's Assessment of School" In his talk at TEDxDanubia he builds a strong case against standardized testing and advocates for a twenty-first century revolution in education.


Kinderen, onze toekomst’ – deel II

Nieuwe-tijdkinderen, ook wel kristalkinderen of indigo –, sterrenkinderen, regenboogkinderen of hoog-sensitieve kinderen genoemd, zijn uitermate gevoelig voor hun omgeving. Ze ‘weten’ dingen zonder dat die hen verteld zijn, waardoor men snel geneigd is om over een dergelijk kind te spreken van een ‘oude’ ziel.  Het zijn kinderen met een verhoogd (spiritueel) bewustzijn! Maar – helaas - hebben deze spiritueel hoogontwikkelde kinderen ook een verhoogde gevoeligheid voor (ongewenste) energieën of storende invloeden van buitenaf en pikken de emoties van anderen sneller op, waardoor ze bijvoorbeeld absoluut niet tegen conflicten op school en huiselijke spanningen kunnen.

lees verder


Magneet ingestie (het inslikken van magneten)

Magneet ingestie (het inslikken van magneten)  door kinderen heeft over de afgelopen 10 jaar steeds meer aandacht gekregen. Met de toenemende beschikbaarheid van neodymium-ijzer-borium magneten die verkocht worden als zijnde "speelgoed", is er een toename van het aantal ingestie gevallen, resulterend in serieuze verwondingen en, in sommige gevallen, de dood. In een nieuwe studie die gepubliceerd zal worden in 'The Journal of Pediatrics", hebben onderzoekers de tendens met betrekking tot magneet ingestie onderzocht bij The Hospital for Sick Children (Sickkids), Canada's grootste kinderziekenhuis.

Lees verder


Pesten kan op lange termijn gevolgen hebben voor de gezondheid

Volgens onderzoekers van Duke Medicine kunnen gepeste kinderen chronische systemische ontsteking ervaren die voortduurt tot in de volwassenheid, terwijl de pestkoppen eigenlijk voordelen kunnen plukken voor de gezondheid door het verhogen van hun sociale status. De studie, uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Warwick, de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill en Emory University, is online gepubliceerd in de Proceedings van de National Academy of Sciences in de week van 12 mei 2014.

Lees verder


Het dieet van de moeder beïnvloedt de genen van haar toekomstig kind

Volgens een studie gepubliceerd in Nature Communications kan het dieet van de moeder vóór de conceptie permanent het functioneren van de genen van haar kind beïnvloeden. Dit eerste onderzocht bewijs opent de mogelijkheid om door een bepaald dieet vóór de zwangerschap definitief de gezondheid op lange termijn van het toekomstig kind te beïnvloeden.

Lees verder


Kindermishandeling kan gewicht regulerende hormonen aantasten

Vroege spanning op endocrien systeem verhoogt risico op overtollig buikvet later in het leven.  Volgens een nieuwe studie gepubliceerd in het Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism ( JCEM ) kan kindermishandeling of verwaarlozing leiden tot langdurige hormonale stoornissen die het risico op het ontwikkelen van obesitas, diabetes of andere metabole stoornissen op volwassen leeftijd verhogen.

Lees verder


Voorkeur van kinderen voor zoeter en zouter met elkaar verbonden

Wetenschappers van het Monell Chemical Senses Center hebben ontdekt dat kinderen die voorkeur hebben voor zoete smaken ook voorkeur hebben voor alles wat zout smaakt. In het algemeen hebben kinderen liever zoeter en zouter dan volwassenen. Deze voorkeuren hebben niet alleen betrekking op de voedselinname maar ook op groei en kunnen belangrijke gevolgen hebben voor de inspanningen om het dieet van kinderen te veranderen. Veel ziekten van de moderne samenleving hebben verband met slechte voedselkeuzes. Omdat kinderen veel meer suiker en zout gebruiken dan aanbevolen, wat bijdraagt ​​tot een slechte gezondheid, is het begrijpen van de biologie achter de voorkeuren van kinderen voor deze smaken een cruciale eerste stap in de vermindering van de consumptie.

Lees verder


Het negatieve gevolg van intimidatie kan nog jaren invloed hebben op de gezondheid van kinderen

Uit onderzoek over een langere periode blijkt het negatieve, verergerende gevolg van intimidatie

Hoe langer een kind wordt geïntimideerd, hoe ernstiger en blijvender de gevolgen voor de gezondheid, volgens nieuw onderzoek van het Boston Children's Hospital op 17 februari online gepubliceerd in Pediatrics. Het onderzoek is het eerste op het gebied van intimidatie, van de basisschool tot de middelbare school.

Lees verder


Kinderen die dichtbij fastfood verkooppunten wonen hebben
meer kans op overgewicht

Kinderen die in een door fastfood verkooppunten omgeven gebied wonen hebben meer kans op overgewicht of obesitas, volgens nieuw onderzoek aan de universiteit van East Anglia (UEA) en het Centre for Diet and Activity Research (CEDAR). Vandaag is nieuw onderzoek gepubliceerd dat gewichtsgegevens registreerde van meer dan een miljoen kinderen en vergeleek deze met het aanbod van ongezond voedsel van snackbars, inclusief gebakken vis, patat, hamburgers, pizza’s en snoepwinkels.

Lees verder


Antipsychotische voorschriften voor kinderen en adolescenten

Volgens gegevens uit een studie van Christian Bachmann en collega's worden in Duitsland aan steeds meer kinderen en adolescenten antipsychotica gegeven. De resultaten van de studie werden gepubliceerd in het laatste nummer van Deutsches Ärzteblatt International ( Dtsch Arztebl Int 2014; 111 ( 3 ) : 25 - 40 ). Om de antipsychotische voorschriften voor deze leeftijdsgroep te analyseren tusssen 2005 en 2012 gebruikten Christian Bachmann en collega's routine verzekeringsgegevens van de Barmer GEK wettelijke zorgverzekeraar.

Lees verder


Ouderlijke stress gekoppeld aan zwaarlijvigheid bij kinderen

Beïnvloeding nadrukkelijker bij Spaanse kinderen

Stress bij ouders is gekoppeld aan gewichtstoename bij kinderen, volgens een nieuw onderzoek van St. Michael 's Hospital. Het onderzoek wees uit dat kinderen waarvan de ouders hoge niveaus van stress hebben een Body Mass Index, of BMI, van ongeveer 2 procent hoger hebben dan die van ouders met een laag niveau van stress. Kinderen met een hoger stressniveau bij ouders kwamen 7 procent meer in gewicht aan gedurende de studieperiode dan andere kinderen.

Die cijfers kunnen dan wel laag klinken, aldus hoofdauteur Dr Ketan Shankardass, maar zijn belangrijk, omdat het kinderen zijn waarvan het lichaam, de eetgewoonten en lichaamsbeweging, nog in ontwikkeling zijn. Plus, dat als de gewichtstoename door blijft gaan gedurende het leven, dit tot ernstig overgewicht en gezondheidsproblemen kan leiden.

Lees verder


Kinderen waarvan de band met de moeder vroeg in het leven werd verstoord, vertonen veranderingen in de hersenen

Kinderen die diepe verwaarlozing ervaren hebben zijn meer vatbaar voor een gedrag bekend als "willekeurige vriendelijkheid," gekenmerkt door een ongepaste bereidheid om volwassenen, of vreemden te benaderen.

UCLA onderzoekers melden nu een aantal van de eerste bewijzen van menselijke studies die suggereren dat dit gedrag diep geworteld ligt in de hersenen in verband met vroegere levenservaringen. Deze bevindingen verschijnen in het December nummer van het tijdschrift Biological Psychiatry.

Lees verder


Spelen bevordert emotionele genezing bij kinderen die vechten tegen ernstige ziekten

Nieuwe onderzoek vindt dat chronisch zieke kinderen vooruitzicht hebben op een succesvol herstel wanneer zij hun verbeelding kunnen laten werken met speelgoed rond medische thema's. Laura Nabors , universitair hoofddocent van menselijke diensten aan de Universiteit van Cincinnati College of Education, Strafrecht en Human Services ( CECH ) heeft dit nieuw onderzoek voorgesteld op de honderdeenenveertigste Jaarlijkse Verjaardag van de American Public Health Association (APHA) in Boston op dinsdag 5 november.

Lees verder


Hoe worden kinderen beïnvloed door de moederangst en - depressie ?

Volgens nieuwe bevindingen uit onderzoek van de TOPP studie verhogen maternale symptomen van angst en depressie het risico op emotionele en storend probleemgedrag bij kinderen vanaf 18 maanden. Het risico bleef bestaan ​​tot in de adolescentie en gaf ook een verhoogd risico op depressieve symptomen. De studie werd gepubliceerd in het Journal of Developmental en Behavioral Pediatrics.

"De bevindingen benadrukken het belang van zo vroeg mogelijk spotten op psychische problemen bij de moeder en/of het kind, bijvoorbeeld als het kind zijn reguliere gezondheidsonderzoeken krijgt tijdens de eerste jaren, " zegt Wendy Nilsen, hoofd van de TOPP studie aan het Noorse Instituut van Volksgezondheid. Ze is ook de eerste auteur van de studie die een onderdeel is van haar proefschrift uit 2012.

Lees verder


Zorgverleners moeten uitkijken naar met opzet veroorzaakte ziektes bij kinderen: McMaster professor

Hoewel het zelden voorkomt dat een ouder een ziekte veroorzaakt bij een kind, geeft een onderzoeker van de McMaster Universiteit aan dat artsen en andere gezondheidsmedewerkers bedacht moeten zijn op deze vorm van kindermishandeling.

Dr. Harriet MacMillan, een kinderarts en kinderpsychiater van de Michael G. DeGroote School of Medicine, zegt dat een door een verzorger-veroorzaakte ziekte bij een kind vaak niet herkend wordt.

“Het komt waarschijnlijk vaker voor dan we beseffen,” zegt MacMillan, die huiselijk geweld onderzoekt, waaronder studies van interventies gericht op het voorkomen van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Zij is de co-auteur van een nieuwe studie in het septembernummer van het tijdschrift Pediatrics, getiteld Caregiver-Fabricated Illnes (door een verzorger veroorzaakte ziekte) bij een kind: Een manifestatie van kindermishandeling die bedoeld is om artsen te voorzien van een breder begrip van een aandoening die zes tot negen procent uitmaakt van het sterftecijfer. Langdurige arbeidsongeschiktheid en blijvend letsel statistieken zijn vergelijkbaar.

Lees verder


Vrouwen die als kind fysiek misbruikt zijn hebben meer kans op obesitas

Vrouwen met een achtergrond van fysiek misbruik in hun jeugd hebben meer kans op obesitas op volwassen leeftijd, volgens een nieuwe studie van wetenschappers aan de Universiteit van Toronto.

De resultaten geven aan dat vrouwen die fysiek misbruikt zijn als kind meer kans hebben op obesitas dan vrouwen die uit gezinnen komen waar geen misbruik plaatsvond.

"Na correctie naar leeftijd en ras, werd fysiek kindermisbruik in verband gebracht met 47% meer kans op obesitas bij vrouwen", aldus hoofdauteur Esme Fuller-Thomson, Hoogleraar met een Sandra Rotman Leerstoel bij de Factor-Inwentash Faculteit voor Maatschappelijk Werk van de Universiteit van Toronto. "Bij mannen werd obesitas niet geassocieerd met fysiek misbruik in hun jeugd."

Lees verder


Studie toont dat overnachten weg van huis de gehechtheid kinderen beïnvloedt

Baby's hebben een aangeboren biologische neiging zich te hechten aan hun verzorgers, meestal hun ouders. Maar wat gebeurt er als baby's een nacht of meer per week weg zijn van hun primaire verzorger, zoals gebeurt in gevallen waarin de ouders voogdij delen maar niet samen leven?

In een nieuwe nationale studie aan de Universiteit van Virginia ontdekten onderzoekers dat baby's die ten minste één nacht per week weg waren van hun moeders meer onveilige gehechtheid aan de moeder hadden in vergelijking met baby's die minder overnachtingen hadden of hun vader alleen overdag zagen.

De bevinding is gerapporteerd in het augustusnummer van het Journal of Marriage and Family en online beschikbaar.

Lees verder


Tijdens de zomer een piek in chemische verwondingen bij kinderen

Blijkens studies worden worden koolwaterstoffen in dingen als reinigingsmiddelen en brandstoffen als groot risico bevonden voor kinderen

Koolwaterstoffen, gevonden in huishoudelijke artikelen, van schoonmaakmiddelen tot benzine, behoren tot de top 10 oorzaken van vergiftiging sterfgevallen in de VS. Een nieuwe studie door onderzoekers van Central Ohio Poison Center en Center for Injury Research and Policy, beiden bij Nationwide Children's Hospital, merkten op dat deze letsels het meest voorkomen tijdens warme maanden en zijn geassocieerd met activiteiten zoals het maaien van gazons, gebruik van fakkels en gebruik van licht ontvlambare stoffen om buiten te koken. Volgens de studie, welke online gepubliceerd is op 6 mei jl. en in de Juni editie verscheen van 'Pediatrics', is 31 procent van de incidenten met blootstelling aan koolwaterstof gerapporteerd tijdens de zomer in tegenstelling in de wintermaanden: 17 tot 19 procent.

Lees verder


Studie vindt dat obese moeders hun kinderen programmeren om dik te worden, maar deze erfenis kan worden afgewend

Wetenschappers in Sydney, Australië, hebben ontdekt dat obesitas en type 2 diabetes in de zwangerschap kinderen kan programmeren om later in het leven metabolische problemen te ontwikkelen. Het goede nieuws is dat deze erfenis niet in steen gebeiteld is want als kinderen van obese moeders voorzichtig zijn met wat ze eten kan deze erfenis worden vernietigd. De studie, uitgevoerd door wetenschappers van het Victor Chang Cardiac Research Institute, wordt gepubliceerd in de juni-editie van het tijdschrift Epigenetica.  

Lees verder


Obese moeders kunnen gezondheidsrisico's doorgeven aan kleinkinderen

Gezondheidsproblemen die verband houden met overgewicht - zoals hart- en vaatziekten en diabetes - kan een hele generatie overslaan, suggereert een nieuwe studie. Onderzoekers hebben ontdekt dat de nakomelingen van zwaarlijvige moeders kunnen worden gespaard gezondheidsproblemen die verband houden met overgewicht, terwijl hun eigen kinderen dat van hen erven. Momenteel is de bezorgdheid over de obesitas-epidemie vooral gericht op de gezondheid van zwaarlijvige vrouwen en hun kinderen, in plaats van de bredere familie. Een studie aan de Universiteit van Edinburgh heeft aangetoond dat matig zwaarlijvige moeders een impact hebben op het geboortegewicht en diabetes risico van kleinkinderen niettegenstaande de schijnbare afwezigheid van effecten op hun eigen kinderen.

Lees verder


Kindermishandeling in verband met voedselverslaving bij
volwassen vrouwen

Volgens een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Obesity hebben vrouwen die in hun kindertijde ernstige fysieke mishandeling of seksueel misbruik hebben ervaren veel meer kans op een ​​eetverslaving dan volwassen vrouwen zonder dergelijke ervaring. De bevindingen van de studie geven waardevolle nieuwe informatie over mogelijke oorzaken en behandelingen van eetverslaving en overgewicht. Uit nationale enquêtes blijkt dat meer dan een derde van de Amerikaanse vrouwen één of andere vorm van fysiek of seksueel misbruik hebben ervaren voor hun 18 jaar. Ook blijkt uit onderzoek dat dergelijke kindermishandeling niet alleen gevolgen heeft voor de geestelijke gezondheid van vrouwen maar ook voor hun fysieke gezondheid. In het bijzonder hebben veel studies een verband gevonden tussen kindermisbruik en latere obesitas, misschien omdat stress een hoge suiker- en vet drang veroorzaakt.

Lees verder


Kindermishandeling geeft meer risico op obesitas bij volwassenen

Kinderen die zijn mishandeld hebben 36% meer kans om zwaarlijvig te worden als volwassene in vergelijking met kinderen die niet zijn mishandeld, volgens een nieuw onderzoek bij de Universiteit Londen (King’s College). De auteurs schatten dat preventie of doeltreffende behandeling bij 7 gevallen van kindermishandeling 1 geval van volwassen obesitas kan voorkomen. De bevindingen zijn afkomstig van een analyse die data heeft gecombineerd van 190,285 personen uit 41 onderzoeken wereldwijd, die deze week werd gepubliceerd in Molecular Psychiatry.

Lees verder


Zit loodvergiftiging soms achter jeugdcriminaliteit?

Lood treft men aan in oude verven (met inbegrip van die op oud kinderspeelgoed), in de bodem, in oude leidingen, in water, in de atmosfeer, in loodhoudende brandstoffen van voertuigen zelfs in drinkbekers. Bij hoge dosering is het dodelijk, maar veroorzaakt ook schijnbaar triviale symptomen zoals hoofdpijn. Bij kinderen leidt het ook tot schade aan de organen, de nieren in het bijzonder en het zenuwstelsel inclusief de hersenen. Vroege opsporing van verontreinigde bronnen is belangrijk om te voorkomen dat kinderen eraan bloot gesteld worden. Een hoge blootstelling aan lood bij kinderen kan leiden tot 'leerstoornissen', gedragsproblemen, verlaagde intelligentie, belemmerde groei en slecht horen. Summer Miller van de Southern University Law Center in Baton Rouge, Louisiana, schreef in het International Journal of Liability and Scientific Enquiry, dat volgens de gegevens van de US Centre for Disease Control (CDC) 6% van alle kinderen van één tot twee jaar en 11% van de Afro-Amerikaanse (niet-Spaanse) kinderen van één tot vijf jaar een loodgehalte in het bloed hebben dat toxisch is en in het gebied komt van loodvergiftiging.

Lees verder


Geboorterang gekoppeld aan een verhoogd risico op diabetes en stofwisselingsziekten

Studie ontdekt verminderde insuline effectiviteit en hogere bloeddruk bij eerstgeboren kinderen. Lang een bron van discussie: eerstgeboren kinderen hebben meer kans op het ontwikkelen van diabetes of hoge bloeddruk, zo blijkt uit een recente studie geaccepteerd voor publicatie in The Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism ( JCEM).  Eerstgeboren kinderen hebben meer moeite met het absorberen van suikers in het lichaam en hebben een hogere dagbloeddruk dan later geborenen, volgens een studie uitgevoerd aan de Universiteit van Auckland's Liggins Instituut in Nieuw-Zeeland. De studie was de eerste die een 21 procent daling van de gevoeligheid voor insuline bij eerstgeboren kinderen ontdekte. "Hoewel de geboorte niet alleen een factor is voor metabole of cardiovasculaire ziekte, hebben de eerstgeboren kinderen in een gezin een groter risico," zegt Wayne Cutfield, MBChB, DCH, FRACP, van de Universiteit van Auckland.

Lees verder


Nieuwe inzichten over de relatie tussen ouders, kleuters en obesitas

Zo moeder, zo kind

Pullman, Washington - Terwijl suikerhoudende dranken, gebrek aan lichaamsbeweging en genetica bijdragen tot een groeiend aantal Amerikaanse kinderen met overgewicht, laat nieuw onderzoek van de Washington State University zien hoe een moeder de eetgewoonten en het gedrag aan de eettafel kunnen haar peuter kan drijven naar obesitas. De bevindingen komen uit de thesis van Halley Morrison (WSU studente) die onlangs is gepubliceerd in het tijdschrift Appetite. Als biologie master en studente fitness instructeur, wist Morrison dat ze zich verder wilde specialiseren in gezondheid en het menselijk lichaam. Ze studeerde over de zwaarlijvigheid bij kinderen en over preventie-onderzoek bij Tom Power, voorzitter van het WSU Department of Human Development. Samen hebben ze onderzoeken geanaliseerd van 222 kleuters uit Afro-Amerikaanse gezinnen met een laag inkomen, Latino Head Start kleuters en verzorgers in een Amerikaanse ministerie van Landbouw / Dienst Landbouwkundig Onderzoek Children's Nutrition Research Center.

Lees verder


Diet, ouderlijk gedrag, en voorschoolse opleiding kan het IQ
van kinderen stimuleren

Het dieet van kinderen aanvullen met visolie, ze omringen met voorschoolse activiteiten en hen betrekken bij interactief lezen blijkt effectief te zijn om bij ​​jonge kinderen de intelligentie te verhogen, volgens een nieuw rapport gepubliceerd in Perspectives on Psychological Science, een tijdschrift van de "Association for Psychological Science". Met behulp van de meta-analyse techniek, combineerde een team onder leiding van John Protzko, een doctoraal student aan de "NYU Steinhardt School of Culture Onderwijs and Human Development", de resultaten van bestaande studies om de algemene effectiviteit van elk type interventie te evalueren. In samenwerking met NYU Steinhardt professoren Joshua Aronson en Clancy Blair, leiders op het gebied van intelligentie, heeft Protzko een analyse gemaakt van de best beschikbare studies over kinderen vanaf de geboorte tot en met de kleuterschool uit hun "Database of Raising Intelligence."

Lees verder


Obesitas bij kinderen gekoppeld aan meer directe gezondheids-
problemen dan eerder gedacht

Terwijl een groot deel van het onderzoek naar obesitas bij kinderen licht heeft geworpen op de lange termijn gezondheidsproblemen die ontstaan ​​op volwassen leeftijd, focust een nieuwe UCLA studie zich op de directe gevolgen en laat zien dat obesitas jongeren een veel groter risico hebben op ziekten dan was verondersteld. In vergelijking met kinderen die geen overgewicht hebben lopen obesitas kinderen bijna tweemaal meer het risico op het krijgen van drie of meer medische, psychische of ontwikkelingsstoornissen, vonden de UCLA onderzoekers. Overgewicht bij kinderen geeft een 1,3 keer hoger risico.

Lees verder


Vriendelijkheid is voor kinderen sleutel tot geluk en acceptatie

Kinderen die vriendelijk zijn, zijn gelukkiger en ervaren grotere acceptatie door andere kinderen, suggereert een nieuw onderzoek van de University of British Columbia en de University of California, Riverside. Kimberly Schonert-Reichl, een professor van UBC’s Faculty of Education, en mede-auteur Kristin Layous, van de University of California Riverside, zeggen dat het verhogen van de peer-acceptatie de sleutel is tot het voorkomen van pesten. In de vandaag, door PLOS ONE, gepubliceerde studie onderzochten de onderzoekers hoe het geluk te verhogen is bij leerlingen van 9 tot 11 jaar. Aan vierhonderd studenten van basisscholen in Vancouver werd gevraagd verslag uit te brengen over hun geluk en om te bepalen met welke klasgenoten ze zouden willen werken aan schoolse activiteiten. De helft van de studenten werd door hun leraren gevraagd om daden van vriendelijkheid uit te voeren - zoals het delen van hun lunch of het geven van een knuffel aan hun moeder als ze zich gestrest voelt - en de andere helft werd gevraagd om bij te houden welke aangename plaatsen zij bezocht hadden - zoals bijvoorbeeld de speeltuin of hun grootouders huis.

Lees verder


TV-kijken op de slaapkamer verhoogt het risico op obesitas
bij kinderen

Meer dan 2 uur per dag televisie draagt in belangrijke mate bij tot de tailleomvang bij kinderen, American Journal of Preventive Medicine Reports. Een doorsnee Amerikaanse kind kijkt vanaf de leeftijd van 8 tot 18 jaar zo'n 4,5 uur televisie per dag. Zeventig procent heeft een tv op de slaapkamer en ongeveer een derde van de jongeren van 6 tot 19 wordt beschouwd als zwaarlijvig. Eerdere studies hebben aangetoond dat TV-verslaving tijdens kinderjaren en adolescentie voortduurt in de volwassenheid, waardoor overgewicht en verhoogd totaal cholesterolgehalte het gevolg zijn. Een onderzoeksteam van het Pennington Biomedical Research Center in Baton Rouge, LA meldt nieuwe studieresultaten. Zij kwamen tot de vaststelling dat er bij kinderen een relatie is tussen het TV-kijken in de slaapkamer en obesitas, in het bijzonder wat betreft de tailleomtrek.

Lees verder


Jeugd trauma laat sporen na op DNA van sommige slachtoffers

Misbruikte kinderen hebben een hoog risico op angst- en stemmingsstoornissen, omdat traumatische ervaringen blijvende veranderingen aan hun genenregulatie veroorzaken.  Wetenschappers van het Max Planck Instituut van psychiatrie in München hebben nu voor het eerst gedocumenteerd dat genetische varianten van het FKBP5 gen epigenetische veranderingen kunnen beïnvloeden in dit gen, veroorzaakt door eerder trauma. Bij personen met een genetische aanleg, veroorzaakt trauma veranderingen op de lange termijn in DNA methylatie die leidt tot een langdurige disregulatie van het stress hormoon systeem.

Lees verder


De verborgen stoornis: Unieke behandeling voorgesteld voor neurologische aandoening bij kinderen

Een studie van de Indiana University, gepubliceerd in de Journal of Child Neurology, stelt een innovatieve behandeling voor; Developmental Coordination Disorder (DCD - ontwikkelings-coördinatie-stoornis), een potentieel invaliderende neurologische aandoening waarbij de ontwikkeling van zowel de fijne als de grove motoriek van kinderen wordt aangetast. DCD treft ongeveer een op de 20 kinderen, voornamelijk jongens, en komt vaak voor naast ADHD, autisme spectrum stoornissen en andere bekendere aandoeningen. Net als ADHD heeft DCD een brede academische, sociale en emotionele impact. Het kan ernstige gevolgen hebben voor lezen, spelling en handschrift vaardigheden. En voor zover kinderen met DCD worstelen met fysieke activiteit en het ook vermijden kan het ook leiden tot problemen met het gevoel van eigenwaarde, obesitas en letsel.

Lees verder


Kinderen met psychische stoornissen vaak geïdentificeerd als pestkop

NEW ORLEANS – kinderen gediagnosticeerd met psychische stoornissen hadden drie keer meer kans om te worden geïdentificeerd als pestkop, volgens het nieuwe onderzoek gepresenteerd op 22 oktober aan de American Academy of Pediatrics (AAP) nationale conferentie en tentoonstelling in New Orleans. Pesten is een vorm van geweld onder jongeren, gedefinieerd als herhaaldelijke, opzettelijke agressie die een ongelijkheid van macht tussen het slachtoffer en de dader impliceert. Een landelijke enquête in 2011 bevonden dat 20 procent van de studenten van de middelbare school van de V.S. tijdens de voorafgaande twaalf maanden gepest waren. En hoewel deze bevestigde dat slachtoffers van pesten een verhoogd risico op ziekte van de geestelijke gezondheid en zelfmoord hebben, hebben een paar studies de status onderzocht van de geestelijke gezondheid van degenen die pesten.

Lees verder


Genen en immuunsysteem worden beïnvloed door armoede en stress in de kindertijd

Een studie van een universiteit in British Columbia en het Centrum voor moleculaire medicijnen en therapieën (CMMT) heft aangetoond dat armoede tijdens de kindertijd, stress als volwassene en demografische factoren zoals leeftijd, sekse en ras, allemaal invloed hebben op iemands genen. En dat deze invloed een rol kan spelen in onze immuunreacties. Deze studie is vorige week gepubliceerd in een speciale uitgave van het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Er is onderzocht hoe gebeurtenissen voor de geboorte en in de jaren daarna, de levensloop van iemand kunnen bepalen.

Lees verder


Elk derde kind onjuist vastgezet in auto’s

Auto-ongevallen zijn de belangrijkste oorzaak van ernstig letsel en dood onder kinderen in Noorwegen. Een nieuw onderzoek van het Noorse Instituut voor volksgezondheid wijst uit dat 37 procent van alle kinderen onder 16 jaar onjuist worden vastgezet in de auto. 23 procent van de kinderen zijn zo slecht vastgebonden dat een botsing zeer ernstige gevolgen zou hebben. De studieresultaten werden gepresenteerd op een seminar over verkeersongevallen in Oslo op 8 oktober. "Door het juiste gebruik van de veiligheidsuitrusting, zullen minder kinderen gewond raken of de dood vinden in het verkeer," zegt Dr Marianne Skjerven-Martinsen van het onderzoeksproject "Barn i Bil" (kinderen in de auto) op de Instituutsafdeling van forensische geneeskunde en onderzoek naar medicijnmisbruik.

Lees verder


Japans trommeltje voor Nederlandse kinderen?

Japanse kinderen bezwijken steeds vaker voor de verleidingen van junkfood en suikergoed. Groente lusten ze niet meer. Daarom transformeren steeds meer Japanse ouders (gezonde) voedingsmiddelen tot populaire stripfiguren, tekenfilmpersonages en dieren. In de hoop hun kinderen weer aan het eten te krijgen. Dit meldt het tijdschrift Fit met Voeding in haar nieuwste nummer.

Lees verder


Oudere kinderen met overgewicht consumeren minder calorieën dan hun leeftijdgenootjes met een gezond gewicht

Tijdens een studie aan de Universiteit van North Carolina, hebben onderzoekers van Kindergeneeskunde ontdekt dat er geen “one size fits all” uitleg is voor kinderobesitas. Chapel Hill, N.C. – Bij een nieuwe studie aan de Universiteit van North Carolina, afdeling Geneeskunde, hebben onderzoekers van Kindergeneeskunde een verrassend verschil in eetgewoontes ontdekt bij kinderen met overgewicht in de leeftijd van 9 tot 17 jaar in vergelijking tot kinderen jonger dan 9 jaar. Jongere kinderen met overgewicht of obesitas consumeren meer calorieën per dag dan hun leeftijdgenootjes met een gezond gewicht. Maar bij oudere kinderen met overgewicht is dit omgekeerd, zij consumeren minder calorieën dan hun leeftijdgenootjes met een gezond gewicht.

Lees verder


Een traumatische jeugd kan het risico verhogen op drugsverslaving

Research onderzoekt de link tussen een traumatische opvoeding en persoonlijkheidskenmerken die het risico op verslaving verhogen. Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat persoonlijkheidskenmerken zoals impulsiviteit of dwangmatig gedrag aanwijzingen zijn voor een verhoogd risico op verslaving. Nu suggereert een nieuw onderzoek van de Universiteit van Cambridge dat deze impulsieve en dwangmatige persoonlijkheidstrekken ook gekoppeld zijn aan een traumatische opvoeding tijdens de jeugd. De studie werd heden gepubliceerd, 31 augustus, in het tijdschrift van de American Journal psychiatrie.

Lees verder


Kinderen zeggen dingen die ze zelf niet begrijpen

Als jonge kinderen zelf eenvoudige zinnen kunnen vormen, wil dat niet zeggen dat ze die ook begrijpen. Want als ze dezelfde zinnen horen, weten ze niet altijd goed wat die betekenen, zo blijkt uit onderzoek van taalkundige Gisi Cannizzaro. Onze hersenen werken anders dan we aannamen: het leren produceren en begrijpen van taal gaan niet gelijk op. Deze inzichten werpen nieuw licht op ons taalvermogen, en kunnen helpen grip te krijgen op taalstoornissen. Cannizzaro promoveert 13 september aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees verder


Ouders kunnen kinderen actiever maken, door dat zelf te doen

Ouders die bezorgd zijn over hun luie kinderen kunnen daar zelf iets aan doen, zo blijkt uit onderzoek van National Jewish Health. Zij moeten zelf actiever worden. In het juli 2012 nummer van het Journal of Lichaamsbeweging en gezondheid, Kristen Holm, PhD, assistent-hoogleraar Geneeskunde aan de National melden Jewish Health, en haar collega’s rapporteren dat, wanneer ouders hun dagelijkse activiteit verhogen, zoals gemeten mbv een stappenteller, dat hetzelfde geldt voor de kinderen.

Lees verder


BUSM onderzoekers vinden relatie tussen kindermisbruik en de leeftijd van de eerste maandstonde (Menarche)

Onderzoekers van Boston University School of Medicine (BUSM) hebben een verbinding gevonden tussen het jeugdige fysiek en seksueel misbruik op de leeftijd van de eerste maandstonde. De bevindingen zijn online gepubliceerd in het Journal of Adolescent Health. Onderzoekers geleid door de overeenkomstige auteur, Renée Boynton-Jarrett, MD, hulpprofessor van pediatrie bij BUSM, ontdekte een stijging van 49 procent in risico voor het vroege begin van de menarche (menstruatie vóór de leeftijd van 11 jaar) onder vrouwen die seksueel misbruik meldden in hun jeugd vergeleken met hen die niet werden misbruikt. Daarnaast was er een verhoging van 50 procent in risico voor het latere begin van de menarche (menstruatie na leeftijd 15 jaar) onder vrouwen die ernstig fysiek misbruik meldden in hun jeugd. De deelnemers aan het onderzoek bevatten 68.505 vrouwen, ingeschreven in de the Nurses' Health Study II, een vooruitziende vervolgstudie.

Lees verder


Misbruik tijdens de jeugd kan leiden tot obesitas bij volwassenen

Onderzoekers van de Boston University School of Medicine (BUSM) en de Boston University's Slone Epidemiology Center rapporteren onderzoeksbevindingen die hun licht kunnen laten schijnen op invloeden op obesitas gedurende de volwassenheid. Deze studie, verschenen in het tijdschrift Pediatrics, heeft een verband gevonden tussen ernstig seksueel en lichamelijk misbruik tijdens de kindertijd en puberteit met obesitas tijdens de volwassenheid. De bevindingen waren gebaseerd op de nog lopende Black Women's gezondheids studie, die een groot aantal van Afro-Amerikaanse vrouwen sinds 1995 heeft gevolgd. De door meer dan 33.000 deelnemers in 2005 verstrekte informatie in de vroege levenservaringen van misbruik werd beoordeeld in verband met de twee metingen van obesitas: body mass index van 30 kg/m2 of meer, evenals een meting van de totale obesitas en de taille omtrek groter dan 35 centimeter als meting van de taille obesitas.

Lees verder


Geven maakt jonge kinderen gelukkig, suggereert UBC onderzoek

Geven is inderdaad een nobeler streven dan te ontvangen, maar het maakt je ook
gelukkiger, zelfs als je nog een peuter bent, aldus een nieuwe studie geschreven
door drie psychologen aan de Universiteit van Brits Columbia.

Lees verder


Onderzoek wijst uit dat een positief evenwicht in het
ouderschap de sleutel is

U vraagt zich af waarom uw kleuter in opstand komt? De Universiteit van Alberta onderzoekster Christina Rinaldi zegt dat het misschien een keer tijd wordt dat de manier van opvoeden door de beide partners onder de loep genomen wordt. Rinaldi’s onderzoek, dat verschijnt in het kwartaalblad Vroege Kinderjaren Research, bekeek hoe bepaalde opvoedmethodes van de ouders in verband staan met het gedrag van hun jonge kinderen. Ze zegt dat, hoewel veel van het onderzoek om het ouderschap in kaart te brengen, alleen naar de moederrol gekeken is, dit onderzoek dat ze samen met co-auteur Nina Howe van Concordia University (Montreal) uitvoerde, een correlatie liet zien tussen het gedrag van het kind en de opvoedmethode van ook de vader, zowel positief als negatief.

Lees verder


Heeft ieder kind recht op een goede gezondheid? 


Gepeste kinderen hebben 3 keer meer kans op zelfverwonding

Kinderen die worden gepest in de kinderjaren hebben tot drie keer meer kans op zelfbeschadiging tot de leeftijd van 12, veronderstelt een onderzoek dat vandaag is gepubliceerd op bmj.com. De auteurs van King's College in Londen voerden een studie uit bij iets meer dan 1000 paren van een tweelingen van vijf, zeven, 10 en 12 jaar oud.

Lees verder


Suicide Warnings Have Led to Decreased Use of Antidepressants in Children

An FDA warning regarding increased suicide risk in children and teens taking antidepressant drugs has led to an overall decrease in antidepressant prescribing for young patients, reports a study in the November issue of Medical Care.

Lees verder


Relatie zenuwcellen neus en band met moeder

Universiteit van Pennsylvania ontdekt dat de zenuwcellen in muizenneuzen zich doorontwikkelen na de geboorte, zodat er binding met en herkenning van de moeder kan plaats vinden. Bij puppies van knaagdieren is is het niet zo dat er binding met de moeder ontstaat in de baarmoeder. Het wordt ontwikkeld  in de eerste weken na de geboorte. Dit gebeurt door het uitontwikkelen van hun reukvermogen. Mogelijk geeft het deze zoogdieren een voordeel bij het herkennen van hun moeder, broertjes en zusjes en thuis.

Lees verder

Seth


Gebruikte houten- en koperen muziekinstrumenten zitten vol schadelijke bacterieen en schimmels

Onderzoek heeft aangetoond, dat het bespelen van een muziekinstrument kan helpen om de intelligentie van kinderen te bevorderen en meer te ontwikkelen, maar bij het bespelen van een gebruikt muziekinstrument kan ook een potentieel gezondheisrisico zich aandienen. Gebruikte houten- en koperen muziekinstrumenten zo werd ontdekt waren zwaar besmet met een variëteit aan bacterieen en schimmels,waarvan vele in verband worden gebracht met infecties en allergische reacties, dit volgens een onderzoek gepubliseerd in de uitgave van maart/april 2011 van de "Algemene Tandheelkunde", het blad van de academie van Algemene Tandheelkunde.   Veel kinderen nemen deel aan de muziekband van hun school en vaak zijn de instrumenten die ze bespelen in bruikleen,zei R.Thomas Glass, DDS, PhD, hoofdauteur van het onderzoek. De meeste van deze instrumenten zijn al bespeeld door andere studenten, en zonder dat ze behoorlijk zijn gereinigd, kunnen bacterieen en schimmels hun gang gaan nog maanden lang nadat ze voor het laatst zijn gebruikt.

Lees verder

Vertaling: Jack


TEDxNOLA - Scott Cowen - Children are the Future


Consuming Kids

Consuming Kids throws desperately needed light on the practices of a relentless multi-billion dollar marketing machine that now sells kids and their parents everything from junk food and violent video games to bogus educational products and the family car. Drawing on the insights of health care professionals, children's advocates, and industry insiders, the film focuses on the explosive growth of child marketing in the wake of deregulation, showing how youth marketers have used the latest advances in psychology, anthropology, and neuroscience to transform American children into one of the most powerful and profitable consumer demographics in the world. Consuming Kids pushes back against the wholesale commercialization of childhood, raising urgent questions about the ethics of children's marketing and its impact on the health and well-being of kids.


Het is uw schuld

Nog voor een kind geboren bent drukt er al een last op de jonge vrucht waardoor het al een beetje gekneusd ter wereld komt. Alle ouderlijke liefde is erin gestopt maar het lichaam van de moeder is al uitgewoond door stress, onzekerheid en schuldgevoel. Gelukkig zit het ook vol met hoop, hoop dat het kind wel een fijn bestaan op kan bouwen. Ouders kijken vooruit, het kind dat ter wereld komt heeft nog geen verleden en kan alleen maar vooruit kijken. Het traject ligt naar voren waarbij er voor de ouders en het kind tot wel twintig hulpverleners tegelijk klaar staan om het gezin en het kind vooruit te helpen. Ook scholing is toekomstgericht, leer als kind de vaardigheden die nodig zijn om een toekomst op te  bouwen, een plek in de maatschappij te bemachtigen die beter is dan nu.

Lees verder

Geert


Wetenschappers vragen om meer regulering voor voedseladvertenties tijdens kinder tv programma’s

De onderzoekers, in samenwerking met de Cancer Council, Australië, studie 12,618 voedselreclame van 11 landen, vonden dat 67% van de voedseladvertenties betrekking hebben op ongezond eten. Het onderzoek van een vorige studie in Liverpool, bracht aan het licht dat kinderen twee keer zoveel calorieën van snacks naar binnen krijgen als ze reclame zien voor speelgoed en spelletjes. Het onderzoek toont aan dat Duitsland, Spanje en Griekenland het hoogste aantal reclamespots tijdens kinder prime time voor ongezonde voeding hebben, vergeleken met andere Europese landen en delen van de VS, Canada en Australië. Deze advertenties neigen er naar de kinderen te beïnvloeden dmv overtuigingstechnieken zoals populaire stripfiguren en beroemdheden.

Lees verder

Pieter Tau


Dikkere kinderen als gevolg van een vitamine D tekort

Een nieuwe studie laat zien dat een gebrek aan vitamine D bij kinderen leidt tot tot een snellere gewichtstoename en meer vetophoping in de buikstreek.

Lees verder

Jan Slemmer


Duizenden kinderen levensbedreigend dik

Nederland telt twaalfduizend kinderen die zo dik zijn dat ze dreigen te bezwijken onder hun eigen gewicht. Dat blijkt uit recente gegevens van de Vrije Universiteit, meldt het televisieprogramma Brandpunt. Het programma besteedt zondagavond een uitzending aan het onderwerp.

Lees verder


Kinderen met overgewicht hebben aorta van middelbare leeftijd

Kinderen met overgewicht vertonen tekenen van hart- en vaatziekten die artsen normaal gezien bij volwassenen van middelbare leeftijd verwachten. Uit een studie blijkt dat de bloedvaten van kinderen met overgewicht een stijfheid vertonen.

Lees verder

Annemarieke Vergunst


450 geneesmiddelen worden getest op kinderen

De (bio)farmaceutische researchindustrie test momenteel meer dan 450 bestaande medicijnen en kandidaat-medicijnen uit bij kinderen.

Lees verder


Recht op de natuur voor kinderen

Het doel van het project is het verder ontwikkelen van de visie dat kinderen recht hebben op natuur, en vervolgens nationaal en internationaal te lobbyen voor opname van dit recht in (of binnen het raamwerk van) het wereldwijde Kinderrechtenverdrag.

Lees verder

Link

Jolande


Beeldscherm tijd gelinkt aan psychische problemen bij kinderen

Kinderen die langer dan twee uren voor een computer of tv-scherm  zitten, hebben meer kans om te lijden aan psychologische problemen, ongeacht hoe lichamelijk actief ze zijn. De PEACH-project, een studie van meer dan 1.000 kinderen in de leeftijd tussen  de tien en 11, mat de tijd die kinderen doorbrachten voor een scherm alsmede hun psychologisch welzijn. Daarnaast mat een activiteitsmonitorzowel de tijd dat de
kinderen voor het scherm zaten als hun matige fysieke activiteit. De resultaten toonden aan dat meer dan twee uur per dag van zowel televisie kijken als recreatief computer gebruik, waren gerelateerd aan hogere scores van  psychologische moeilijkheden, ongeacht hoeveel tijd de kinderen besteedden aan lichamelijke activiteit.

Lees verder

Constans


Radio - Fietshelm voor kinderen veel veiliger

TraumaNet AMC organiseert vandaag dan ook een symposium waarin het belang van de fietshelm centraal staat. Als meer kinderen een fietshelm op hun hoofd hebben, zouden minder kinderen hersen-letsel oplopen.

Link


Killing Leukemia: Full recovery real for kids in Russia

It used to be a disease that very few children could survive. But thanks to a breakthrough by a pioneering clinic in Russia, 70 per cent of young sufferers of leukemia now make a full recovery. Karina Falakhutdinova is seven years old -- but if it had not been for the pioneering new treatment she would not have seen her first birthday.


Onzekerheid over zieke ouder grote belasting voor kind

Elk jaar worden in Nederland duizenden gezinnen met thuis wonende kinderen geconfronteerd met het bericht dat een van de ouders kanker heeft. Promovenda Stacey Donofrio onderzocht de gevolgen van de behandeling voor kanker voor de ouders en hun kinderen. Uit het onderzoek blijkt dat het leed in de eerste vier maanden na diagnose het grootst is. Meer dan de helft van patiënten en hun partners ervaart een hoge mate van wat in het onderzoek ‘distress’ wordt genoemd. Distress houdt in: leed, zorgen, verdriet en angst. In de loop van de tijd lijkt dit af te nemen: met het merendeel van de gezinnen gaat het, na een zware periode kort na de diagnose, redelijk goed. Toch kan ongeveer een derde van de ouders met kanker, een derde van hun partners en een derde van hun kinderen tot vijf jaar na de diagnose de problemen éigenlijk niet zelf aan. Zij zouden hierbij hulp moeten krijgen.

Link


Radio - Het overbeschermde kind

Ouders die hun kind overbeschermen. Kinderdagverblijven hebben er steeds vaker mee te maken en dus moeten ze leren omgaan met de zogenaamde hyperouders. Dat is niet altijd makkelijk.

Link

Kinderen die niet in zandbak mogen omdat ze dan vies worden. Of niet hard mogen rennen, omdat ze kunnen vallen. Er zijn ouders die alles doen om ervoor te zorgen dat hun kind nergens last van heeft. Deze groeiende groep van  hyperouders maken zwakke kinderen.

Link


Agressieve jongens zoeken affectie maar krijgen probleemvrienden

Agressieve jongens willen graag sociale vrienden, die weinig tot geen agressief gedrag vertonen. Maar bij zulke jongens krijgen ze vaak geen aansluiting. Probleemjongens zoeken elkaar dus niet op, zoals veel wordt gedacht, maar raken met elkaar opgescheept. Training in sociale vaardigheden kan ze mogelijk een duwtje in de goede richting geven. Dat blijkt uit onderzoek van socioloog Jelle Sijtsema. Hij promoveert 7
oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In de sociale wetenschappen wordt veel gedrag van agressieve jongens verklaard uit de zogenaamde ‘homophilic selection’-theorie. Agressieve jongens zouden actief op zoek zijn naar gelijkgestemde vrienden, om samen rotzooi te trappen. Het onderzoek van Jelle Sijtsema stelt de nodige vraagtekens bij deze theorie. De vriendschapsvoorkeuren van agressieve jongens wijken niet af van jongens die sociaal en/of niet-agressief zijn. Dit blijkt uit een analyse van vriendschapsnetwerken in Nederlandse schoolklassen, gebaseerd op vragenlijsten over het sociale leven van jongeren. Sijtsema haalde zijn gegevens uit de langlopende TRAILS studie onder middelbare scholieren.

Lage hartslag, vaker conflicten

Sijtsema deed ook onderzoek naar de samenhang tussen lichamelijke kenmerken en agressie. Hieruit blijkt dat jongens die in rust een lage hartslag hebben, meer geneigd zijn sensatie te zoeken en daardoor vaker in conflict komen met autoriteiten. Dit is een opmerkelijk resultaat: al vaker werd geopperd dat dit
verband er zou zijn, maar het was nog nooit goed onderzocht. Sijtsema: “Een keiharde verklaring voor dit verband is er niet. Wel is het aannemelijk dat deze jongens een sterkere behoefte aan stimulatie hebben. Waarschijnlijk voelen zij zich doorgaans minder op hun gemak, en hebben ze meer prikkels nodig om zich
goed te voelen.”

Agressieve meisjes

Bij meisjes werd een verband tussen lage hartslag in rust en agressiviteit niet aangetoond. Verminderde angst of een gebrek aan prikkels uit zich bij meisjes wellicht op een andere manier dan in agressie, suggereert Sijtsema. Wel blijkt dat meisjes die gevoeliger zijn voor stress en niet zo goed in de groep liggen, eerder geneigd zijn tot fysieke agressie. Meisjes die minder gevoelig zijn voor stress, vertonen eerder relationele agressie (roddelen, buitensluiten etc). Sijtsema: “Deze meisjes houden het hoofd koel, zou je kunnen zeggen. Ze zijn op een doelbewustere manier agressief.”

Hulpverlening kan beter

Met deze nieuwe inzichten kunnen jongeren geholpen worden hun agressie te verminderen. In plaats van gestraft, zouden agressieve jongens getraind moeten worden in sociale vaardigheden. Zo kunnen ze aansluiting vinden bij jongens die sociaal en niet-agressief zijn. Ook helpt het onderzoek om verschillende vormen van agressie bij meisjes te onderscheiden. Sijtsema: “Alle agressieve meisjes dezelfde therapie geven heeft geen zin. Meisjes die minder stressgevoelig zijn, profiteren wellicht van training in het herkennen van emoties van anderen. Maar meisjes die meer stressgevoelig zijn, hebben waarschijnlijk meer aan hulp in het beheersen van hun woede.”

RUG


Beïnvloeding van kinderen immoreel

Alle reclame gericht op kinderen is bedenkelijk. Reclame voor geneesmiddelen gericht op kinderen
is meer dan bedenkelijk.

Download PDF


Giftige concentratie chemische stoffen in 25% vh plastic speelgoed uit China

AsiaInspection, een leidende leverancier van diensten op het gebied van controles op goederen gemaakt in China heeft vandaag de resultaten gepresenteerd mbt speelgoed uit China. Uit het onderzoek blijkt oa dat 25% van de geteste produkten gevaarlijke hoeveelheden phalaten (weekmakers) bevat.

Lees verder


Hoe vormt/manipuleert het "systeem" onze kinderen ....

Chantal


TV - Scheiden doet lijden

Scheiden zorgt altijd voor veel leed. Bij ouders, maar zeker ook bij kinderen. Zelfs als zij al lang volwassen zijn. Op de eerste Dag van de Scheiding deed TopX, het jongerenpanel van EenVandaag, een groot onderzoek naar het leed dat scheiden heet.

Link


TV - Controle op kindermishandeling doorgeslagen?

Begin dit jaar is een nieuw protocol in werking gegaan omtrent kindermishandeling. Ouders klagen bij ziekenhuizen over de onaangename behandeling en ondervraging. Hoe werkt het nieuwe protocol en op welke manier worden ouders en kinderen ondervraagd?

Link


EPA en aandachtsstoornissen bij kinderen

Een Zweedse studie toonde de werkzaamheid van het omega-3-vetzuur EPA bij bepaalde kinderen met ADHD aan. Vooral kinderen met weerspannig gedrag hadden er het meeste baat bij.

Lees verder


Hygiëne ballenbakken laat te wensen over

De hygiëne in ballenbakken laat regelmatig te wensen over. Dat concludeert de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) op basis van de resultaten van een onderzoek uit 2009 waarin 40 ballenbakken zijn onderzocht.

In 12 van de onderzochte ballenbakken zijn hoge aantallen enterobacteriën aangetroffen. Deze groep bacteriën hoort thuis in de normale darmflora van mens en dier en is niet gevaarlijk voor de gezondheid. Zeker bij gezonde kinderen is de kans om hiervan ziek te worden relatief klein. Het is aannemelijk dat de spelende kinderen zelf de veroorzaker zijn van hoge aantallen enterobacteriën. Dat gebeurt via ‘ongelukjes’ (overgeven, poepen) of vieze handen.

Aanwezigheid van enterobacteriën duidt op een slechte beheersing van de hygiëne. Slechte hygiëne verhoogt de kans op de aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën. In geen van de onderzochte ballenbakken zijn ziekteverwekkende bacteriën aangetroffen.

Preventie
Frequent en goed reinigen van de ballenbak en beter toezicht door de ondernemer draagt bij aan betere hygiëne van de ballenbakken. De nVWA attendeert brancheorganisaties op de resultaten. Ook ouders kunnen een rol spelen bij hygiënebewaking van ballenbakken. Waarschuw de beheerder bij ongelukjes en wanneer de ballenbak niet schoon is.


Volendam stuurt ouders drugstest

Drugsgebruik onder jongeren is een groot probleem. Dus bedacht de gemeente Edam-Volendam iets bijzonders; alle ouders van kinderen, tussen 15 en 19, krijgen een drugstest thuisgestuurd om hun kinderen te kunnen testen. Wij deden de test alvast, met Myrthe uit Edam.


Ouderlijke faalangst

De meeste ouders ervaren het ouderschap tegenwoordig als vermoeiend en stressvol. Ze hebben regelmatig het gevoel het niet goed te doen. Een derde denkt zelfs ronduit te tekort te schieten.

Lees verder


Radio - Inspectie Jeugdzorg trekt aan bel over particuliere tehuizen

Hardhandig optreden tegen lastige kinderen. Stagiaires die in hun eentje een groep probleemjongeren moeten draaien. Dat zijn signalen die de Inspectie Jeugdzorg steeds vaker krijgt uit de particuliere jeugdzorg. En daarom trekt de Inspectie vandaag stevig aan de bel met een brief aan demissionair minister Klink over wantoestanden in de niet-reguliere jeugdzorg. Een interview met Bart Jan Krouwel, voorzitter van de Stichting Verenigde Zorgboeren, een koepelorganisatie van particuliere zorgboerderijen.

Download MP3


Radio - Reportage 'Dakloze jongeren' deel II

Stel je bent 18, dakloos en je hebt 20.000 euro schuld. Hoe overleef je dan? Vorige week kon u luisteren naar de belevenissen van Luigiano, een dakloze jongere uit Rotterdam. Overdag is Luigiano aangewezen op de straat, 'nachts mag hij slapen bij de crisisopvang van de T-Plataan, een jeugdzorginstelling. Verslaggever Stefan Heijdendael verbleef lange tijd bij de Plataan om de verhalen van dakloze jongeren op te tekenen.

Download MP3


Laat de kinderen blootsvoets lopen

De meeste ouders zouden hun kleuters geen schoenen met hakjes aandoen, maar sommige experts vinden ook sandaaltjes of kleutersportschoenen 'fout' schoeisel.

Link

Maaike


DSM - V - het grote drogeren van kinderen

Het vernieuwde psychiatrische handboek (de DSM) zal kinderen van ten minste 5 nieuwe psychiatrische stoornissen voorzien waarmee kinderen verder kunnen worden gepathologiseerd en op basis daarvan meer psychiatrische medicijnen voorgeschreven kunnen worden. Denk aan rekenstoornis en taalstoornis waar specifieke medicijnen voor ontwikkeld kunnen worden om specifiek die functionaliteiten in de hersenen te boosten. In Groot Brittannië was hier reeds ophef over:

Children will be using brain-boosting drugs 'in a generation' = Link

Er is reeds een vloedgolf in ADHD medicatie verslaafden op komst volgens de cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen. Het gebruik blijft explosief stijgen.

Link

Vanuit de politiek is er de afgelopen jaren veel actie gevoerd om de ADHD epidemie te stoppen.

Link

PvdA politicus Lea Bouwmeester voert actie tegen straathandel Ritalin

Link

Tweede Kamer spreekt minderwaardig van 'etiketten plakken' op basis waarvan medicijnen worden voorgeschreven

De groei in vraag naar ADHD medicijnen wordt niet veroorzaakt door een virus of parasiet. Het zijn de psychiaters die op steeds grotere schaal hersenmedicijnen voorschrijven voor een fysiologische aandoening in de hersenen waar geen bewijs voor bestaat. Dit gebeurt op basis van ziekten die worden omschreven in het psychiatrische handboek, de DSM. Men vreest dat de vernieuwde DSM het gebruik van psychiatrische medicijnen door kinderen verder zal doen escaleren.

Arjan Dokelaar


FDA: mogelijk extra kankerrisico TNF-blokkers bij kinderen

Onderzoekers van de FDA hebben de incidentie van kanker nagetrokken bij kinderen die zijn behandeld met infliximab, etanercept en adalimumab.

Link


Magneten gevaarlijk voor kinderen bij inslikken

Elk jaar komen er 20 tot 30 kinderen per jaar op een Eerste Hulpafdeling van een ziekenhuis terecht na het inslikken van een magneetje. Deze magneetjes zitten vaak in speelgoed. De kinderen zijn allemaal onder de 10 jaar, met name tussen de 0 en 4 jaar oud. In een enkel geval was opname in het ziekenhuis noodzakelijk, er vielen geen doden.

Eerder zijn er wel ernstige incidenten geweest, met kinderen tussen de 8 en 12 jaar
Magneetjes banen zich een weg door het lichaam, blijven hangen in de darmen en klikken aan elkaar, dat leidt tot ernstige verstopping of zelfs darmperforatie. Dit kan alleen als er meerdere magneetjes zijn ingeslikt, of een magneetje plus een ijzeren voorwerp.

Sinds vorig jaar is er een nieuwe Europese norm voor speelgoed, waarin eisen gesteld worden aan magnetisch speelgoed dat in de keelholte past. De VWA ziet toe op de naleving van deze norm door het bedrijfsleven. Er is natuurlijk nog speelgoed in de omloop dat niet voldoet aan deze norm.

Consument en Veiligheid adviseert ouders om kinderen onder de 3 jaar niet met magnetisch speelgoed te laten spelen en sowieso niet met speelgoed dat kleine onderdelen bevat. Ook als de kinderen ouder zijn moeten ouders opletten dat ze geen magneetjes inslikken en kinderen wijzen op de gevaren hiervan.


Het hormoon IGF-1 (insuline-gelijkende groeifactor) brengt puberteit op gang

De puberteit wordt op gang gebracht door het pulsatief vrijkomen van GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone = hormoon dat gonadotropine afscheidt = het hormoon dat de werking van de geslachtsorganen beïnvloedt – nvdv.) uit specifieke zenuwcellen in de hersenen. Het is niet bekend welke signalen deze zenuwcellen moeten ontvangen om op die manier GnRH af te geven. Maar vermoedelijk spelen bepaalde hormonen met een goede voedingsstatus (zoals IGF-1) een rol. Recent onderzoek bij muizen bevestigt dat IGF-1 inderdaad een belangrijke rol speelt bij het bepalen van het begin der puberteit.

Link

Nelly Busschots


Brandwonden door hete vloeistoffen treft in 2 van de 3 gevallen kinderen onder de twee jaar

De cijfers laten zien dat 83% van de ouders van kinderen weten dat hete vloeistoffen oorzaak nummer één is voor het oplopen van een brandwond. Deze aanwezige kennis is echter nog geen garantie voor veilig gedrag. Een grondige analyse van brandwondenslachtoffers onder de vier jaar toont aan dat vooral kinderen tussen 6 en 14 maanden oververtegenwoordigd zijn en dat 85% van de jonge slachtoffers onder de 2 jaar is.

Ook Martin Baartmans, kinderarts en verbonden aan het Brandwonden Centrum van het Maasstad Ziekenhuis herkent dit beeld uit de dagelijkse praktijk. "Binnen de centra krijgen we helaas nog steeds met grote regelmaat hele kleine kinderen met zeer ernstige verbrandingen binnen. Kleine kinderen, zeker tot vier jaar, hebben een dunne huid en zijn extra kwetsbaar. Heet water, een kop hete thee of koffie kan zeer ernstige brandwonden veroorzaken. In veel gevallen is het helaas het bekende ongeval dat in een klein hoekje zat."

De meest aannemelijke oorzaak ligt in het onderschatten van de risico's en de snelheid waarmee een ongeval gebeurt. In één onachtzaam ogenblik kan een jong kind opeens wel bij een kopje hete thee dat eerder nog buiten het bereik was. Anderzijds ligt er een oorzaak in het overschatten van de leermogelijkheden van het kind. Jonge kinderen zijn nog niet in staat veiligheidsregels aan te leren, integendeel, ze zijn juist op permanente ontdekkingstocht. Ze komen in beweging, trekken zich op aan een tafel en weten steeds verder te grijpen. Deze natuurlijke ontwikkeling vraagt om het duidelijk herkennen van risicosituaties door volwassenen. En er adequaat op te anticiperen.

De Brandwonden Stichting start daarom met een gerichte landelijke campagne. Naast massamediale aandacht wordt aan 40.000 geselecteerde ouders van kinderen binnen de risicogroep - kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 maanden, afkomstig uit lagere inkomensklasse en/ of van allochtone afkomst - een eerste hulp waaier met de regels 'Wat te doen bij Brandwonden' gestuurd. Het doel van deze actie is om bij jonge ouders de kennis over de eerste hulp bij brandwonden te verhogen en daarmee (de intentie) tot veilig gedrag actief te stimuleren. Opvolgend start een onderzoek om te beoordelen of ouders daadwerkelijk de nodige maatregelen doorvoeren. Bij positieve resultaten zal de campagne een permanent vervolg krijgen en worden alle ouders van kinderen uit de risicogroepen automatisch door de Stichting benaderd. Het is tevens mogelijk om via de website van de Brandwonden Stichting de waaier gratis aan te vragen. Enkel kennis over gevaar blijkt immers niet voldoende om brandwonden te voorkomen.


Een hart voor Pennies

Een hartverscheurende filmpje over een Amerikaans meisje, haar ogen spreken boekdelen

Ron


Radio - Verveling is een bron voor creativiteit en zelfstandigheid

De vakanties staan voor de deur of zijn net begonnen. Met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont blikken we vooruit op die lange vakantie en wat dat met kinderen doet. Ze gaan zich vervelen. Maar wat blijkt: vervelen is het begin van alle creativiteit. In de rubriek 'Achter de voordeur' gaat het over de zin van verveling.

Download MP3


Zelfredzaamheid kinderen met zwemdiploma holt achteruit

Strandwachten in de regio Rijnmond maken zich zorgen. De zelfredzaamheid van kinderen met een zwemdiploma holt achteruit. Zo moesten de reddingsbrigades van Rockanje en Hellevoetsluis de afgelopen warme dagen in actie komen om vooral jonge kinderen bij te staan. De Reddingsbrigade Nederland bevestigt dat beeld.


OOG Actueel - Zwerfjongeren


Radio - Bericht uit de jeugdzorg

In deze zomer gaan we terug naar plekken waar we eerder opnamen en reportages hebben gemaakt en kijken hoe het er met de hoofdpersonen voor staat. Eind april waren we in de gesloten jeugdzorg instelling De Koppeling in Amsterdam-Zuidoost. Daar zitten jongeren tussen de 12 en 18 jaar met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen. Vaak hebben zij al een heel verleden in talloze instellingen achter de rug. We vroegen ons toen af: Hoe is het voor een kind om opgesloten te zitten in een inrichting, waar ze je 24 uur per dag controleren en van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met hulp bijstaan? In die reportage staat de 15-jarige Kimberly centraal. Na half acht komt de moeder van Kimberlyaan het woord, de 35-jarige Sylvia Jacobsen. Hoe kijkt zij aan tegen alles wat met de opgroeiende Kimberly is gebeurd en ook is misgegaan?


Aditi Shankardass: A second opinion on learning disorders

Developmental disorders in children are typically diagnosed by observing behavior, but Aditi Shankardass knew that we should be looking directly at their brains. She explains how a remarkable EEG device has revealed mistaken diagnoses and transformed children's lives.


Studie: kinderen van nu zijn slappelingen

De conditie van de jongens en meisjes van 9-12 jaar is huiveringwekkend slecht. Dat ontdekten gezondheidwetenschappers van de Amsterdamse VU die de fitheid van kinderen van nu vergeleken met die van kinderen uit 1980. Inderdaad, de patatgeneratie van 1980 was een schande voor Nederland. Maar de lichting Xbox is nog veel, veel erger.

Link


Drugging Our Children


Hersenscan bij kinderen - 'Toevallige' ontdekkingen kunnen een dilemma vormen voor artsen, patiënten

Een onderzoek geleid door onderzoekers van het Johns Hopkins Children’s Center geeft aan, dat kinderartsen met patiënten die een routine hersenscan ondergaan, moeten leren omgaan met abnormaliteiten die onverwachts tevoorschijn treden en meestal goedaardig zijn.

Link

Ignit Bekken


Prebioticum en calcium tegen te sterke gewichtstoename kind

Een prebioticum met oligofructose en inuline (niet-verteerbare voedingsvezels) helpt kinderen in de groei om niet te veel in gewicht aan te komen. Het gewichtsregulerende effect wordt versterkt door calcium uit voeding, dat door het prebioticum beter wordt opgenomen vanuit het maagdarmkanaal. Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift Journal of Pediatrics.

Link

Denise


TV - Metropolis Opvoeden: de zweep er over of alles moet mogen

In Nicaragua geldt nog altijd het gezegde: je leert een kind niets zonder bloed. In veel landen is slaan onlosmakelijk verbonden met het opvoeden van kinderen. En dat is heus niet altijd een kleine corrigerende tik, zoals een moeder in Zambia bewijst als ze ons de staaldraad laat zien waarmee ze haar kinderen straft. In Nederland worden de meeste kinderen niet langer met harde hand opgevoed. In plaats daarvan maken we ons zorgen of we onze kinderen misschien niet teveel verwennen. Ook in China wordt die vraag steeds actueler. Veel ouders laten zich domineren door hun eigen kleine keizers. De negenjarige Xen gaat zelfs zover dat hij zowel zijn ouders als zijn school buitenspel heeft gezet en voortaan zijn eigen opvoeding regelt. De manier van opvoeden hangt sterk af van wat ouders hopen te bereiken met hun kinderen. Voor de vader van peuter Lembit in Estland is dat heel duidelijk: zijn zoon moet een gedisciplineerde modelburger worden. Om tijdig klaar te zijn voor het Estse leger krijgt zijn tweejarige zoon daarom nu al les in het hanteren van een Kalashnikov geweer.

Link


Meer dan helft kinderen wordt soms spel verboden omdat kleren vuil worden

Uit een bevraging van jeugdorganisaties blijkt dat 58 procent van de kinderen wel eens een spel verboden 'omdat de kleren vuil worden'.

Link


Loopt jouw kind ook gevaar door een teveel aan voorgeschreven psychotrope geneesmiddelen?

Loopt jouw kind ook gevaar door een teveel aan voorgeschreven psychotrope geneesmiddelen (stoffen die op de psyche werken en het gedrag en de beleving van de gebruiker beïnvloeden, bv. door hallucinerende of bewustzijnsverlagende effecten - nvdv)?

Link

Nelly Busschots


Dus!

Dus! is een verzamelplek om misstanden en leugens (in het bijzonder in kinderverzorging en opvoeding) te ontmaskeren. Zoals hoe de moderne cultuur kinderen beperkt, dwangmatig maakt en ze frustreert in de meest elementaire behoeften. Dus! laat een realiteit zien waar we normaal gesproken niet bij stilstaan, maar die mede bepaalt hoe onze samenleving is.

Link

Erica


Antisociaal gedrag volwassenen al op kinderleeftijd aanwezig

Promovenda: "Tijdige herkenning van gedragsproblemen bij kinderen kan gewelddadig gedrag op latere leeftijd beperken."

Voorspellen gedragsproblemen bij kinderen psychische problemen op volwassen leeftijd? Lijken volwassen gedragsproblemen op de problemen die een kind vroeger had? Worden gewelddadige kinderen ook gewelddadige volwassenen? Promovenda Joni Reef onderzocht op de afdeling Kinder en Jeugdpsychiatrie van Erasmus MC de lange-termijngevolgen van gedragsproblemen in de kindertijd. Op 21 mei 2010 promoveert zij op het onderzoek.

Menig kind kampt met ingrijpend probleemgedrag. Gedurende de kindertijd zorgt het probleemgedrag vaak voor spanningen in het gezin, moeilijkheden met vriendschappen, weinig zelfrespect en slechte schoolprestaties. Ouders van probleemkinderen zoeken vaak geen professionele hulp. Op deze manier blijven gedragsproblemen, moeilijkheden op school en slechte gezinsverhoudingen in stand. Langdurig probleemgedrag heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het individu zelf, maar kent ook maatschappelijke gevolgen zoals schooluitval, werkloosheid en hoge onkosten door geestelijke gezondheidszorg en optreden van politie en justitie. Om langdurig probleemgedrag te voorkomen, moeten kinderen met risicovol gedrag vroegtijdig in speciale preventie programma's opgenomen worden. Om te bepalen wat nu precies risicovol gedrag is, en welke kinderen risico lopen op levenslange problemen, zijn langlopende studies naar de ontwikkeling van problemen van kindertijd tot in volwassenheid nodig.

Reef: "22% van de kinderen die problemen hadden, hebben die in volwassenheid nog steeds. Sommige problemen zijn blijvender dan andere problemen. Angstige of depressieve kinderen lopen het meeste kans om op latere leeftijd nog steeds last van deze problemen te hebben. Deze kinderen hebben een tweemaal zo hoge kans op angstige en depressieve problemen in volwassenheid."

Bij nader onderzoek naar antisociaal gedrag bleek dat er vooral een verschil is tussen kinderen met reactief antisociaal gedrag en proactief antisociaal gedrag. Reactief antisociale kinderen, oftewel ongehoorzame en driftige kinderen, zijn vaak als reactie antisociaal, en niet uit eigen beweging. Deze kinderen hebben minder kans op agressief gedrag in volwassenheid, maar zullen eerder angstig of depressief zijn. Proactief antisociale kinderen zijn niet als reactie, maar uit eigen beweging antisociaal. Vooral deze kinderen, dus kinderen die liegen, vandalistisch zijn en stelen, lopen kans om als volwassene te ontsporen.

Op het gebied van de ontwikkeling van volwassen gewelddadig crimineel gedrag werd een opmerkelijk resultaat gevonden. Vooral meisjes met antisociale gedragsproblemen bleken een aanzienlijk risico te lopen op het vertonen van fysiek geweld en bedreiging op volwassen leeftijd. Dit impliceert dat men zich bewust moet zijn van verschillen tussen jongens en meisjes met betrekking tot gedragsproblemen, en dat men alert moet zijn op meisjes met antisociale gedragsproblemen. Tijdige herkenning van kinderen met gedragsproblemen zou gewelddadig gedrag op latere leeftijd kunnen beperken.

Het onderzoek, uitgevoerd door de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC, behoort tot een van de langst lopende longitudinale bevolkingsonderzoeken naar de ontwikkeling van gedragsproblemen en emotionele problemen van kindertijd tot in volwassenheid, over een periode van maar liefst 24 jaar. Het onderzoek laat zien dat er verschillende soorten langdurige ontwikkeling van gedragsgestoorde kinderen bestaan, zelfs tot aan een leeftijd van 40 jaar. De basis voor het onderzoek van Reef is gelegd in 1983. Toen kregen de ouders van meer dan 2000 kinderen in de leeftijd van vier tot zestien jaar een vragenlijst over het gedrag van hun kind. Vervolgens werd het onderzoek bij deze groep kinderen op verschillende leeftijden herhaald. Voor het onderzoek van Reef zijn nu de kinderen zelf benaderd. De kinderen - inmiddels 24 jaar ouder en volwassen geworden - werd gevraagd naar hun gedrags- en emotionele problemen aangevuld met vragen over hun volwassen crimineel gedrag.


Girl's Suicide in US Brings Fresh Attention to Bullying


Wonder - 4 nieren

Een 5 jarig meisje dat vanaf de geboorte nierproblemen had en nu onder het mes moest blijkt 4 nieren ipv 2 nieren te hebben. Er hadden zich 2 nieuwe nieren gevormd bovenop de 2 oude zieke nieren.

Link

Frank

Het lichaam is dus wel degelijk in staat nieuwe organen aan te maken...


Het gedrag van familiaire kinderverzorgers is van invloed op de stress van kinderen

Een nieuwe studie onder kleuters, die volledige dagen naar de kinderdagopvang gaan in dagopvangtehuizen met een licentie, vond dat deze kinderen een toename van het stresshormoon cortisol hadden wanneer zij naar een dagopvang gingen met een hoger niveau als dat ze thuis gewend waren. Deze verhogingen waren groter in dagopvangtehuizen waar de verzorgers opdringerig gecontroleerd gedrag vertoonden.

Deze studie die in het mei / juni 2010 nummer van het tijdschrift Child Development verscheen, werd uitgevoerd door onderzoekers aan de Universiteit van Minnesota, Georgetown Universiteit, en de Oregon Social Learning Center.

De onderzoekers onderzochten ongeveer 150 meestal blanke, voornamelijk 3- en 4-jarigen uit de middenklasse in 110 verschillende familiegebonden kind verzorgingstehuizen, kinderen en observeerden het gedrag van kinderen op de crèche, alsmede het gedrag van hun zorgverleners, en ze verzamelden het speeksel van de kinderen om het gehalte cortisol te bepalen. Cortisol is een hormoon dat individuen helpt zich aan te passen aan uitdagingen en versterkt hun coping vaardigheden.

De studie wees uit dat ongeveer 40 procent van de kinderen verhogingen in cortisol bleken te hebben, die groot genoeg waren om aan te geven dat hun lichamen in stress verkeerden. Het is ook gebleken dat cortisol stijgingen plaatsvonden gedurende de dagen waar de zorgverleners opdringerig of teveel gecontroleerd gedrag vertoonden. In dergelijke instellingen wisselden kinderen vaak tussen activiteiten, kregen relatief weinig tijd om vrij te spelen, en brachten ze lange tijd in gestructureerde activiteiten door die voornamelijk geleid werden door de zorgverleners.

Hoewel veel van deze gestructureerde activiteiten oorspronkelijk ontworpen werden om de kleuters letter, nummers en kleuren te leren, werden de activiteiten niet uitgevoerd op een manier die de kinderen in staat stelde om op speelse wijze te leren, maar in plaats daarvan werd een methode gebruikt waarin de kinderen rustig moeten blijven zitten en pas mogen reageren zodra daarom gevraagd wordt.

De grotere verhogingen in cortisol verschillende merkwaardig tussen meisjes en jongens in termen van gedrag. Meisjes met een stijging van het hormoon gedroegen zich meer angstig en alert op de crèche, terwijl jongens meer boos en agressief werden.

"Deze bevindingen geven aan dat het gedrag van de zorgverlener zowel geassocieerd wordt met het functioneren van de kinderen op kinderopvang en hoeveel hun cortisol verhoogd is", aldus studieleider Megan R. Gunnar, Regents Professor van kinderontwikkeling aan de Universiteit van Minnesota. "Dit geeft ons meer begrip van hoe kinderen stressoren verwerken in de kinderdagopvang en het brengt verschillen tussen jongens en meisjes in kaart in hoe ze zich gedragen wanneer ze fysiologisch onder stress staan".

Vertaald door: Lisa Hoving


Children For Sale


Kind wil vooral goed gesprek met ouders

Acht op de tien kinderen vinden hun ouders ideaal als ze met hen kunnen praten over wat ze belangrijk vinden.

Link


Te dik zijn kan pestkoppen aantrekken.

Te dikke kinderen worden vaker getiranniseerd, ongeacht sexe, ras, sociaal-economische status, sociale vaardigheden of academisch prestatie. Dit zijn de bevindingen van de studie "Gewicht als voorspeller van gepest worden in de derde tot zesde klas.'' die nu online beschikbaar is, en die in het Juni-exemplaar van het tijdschrift Pediatrics verschijnt. Julie C. Lumeng, M.D., assistent professor bij de afdeling kinder - en besmettelijke ziekten bij de Universiteit van Michigan's C.S. Mott Children's Hospital, is de hoofd-auteur van de studie. Kindercorpulentie and pesten zijn beide ingrijpende problemen van de gezondheidszorg. In de Verenigde Staten is vetzucht onder kinderen tot epidemische proporties gerezen naar 17 procent van de 6 tot 11 jarigen die geschat worden zwaarlijvig te zijn tussen 2003 en 2006. Daarbij komt nog, dat de ouders van te dikke kinderen pesten rekenen tot hun grootste zorg en studies uit het verleden lieten zien dat gepeste dikke kinderen meer depressie, angst en eenzaamheid ervaren. het doel van deze studie was vast te stellen wat de relatie tussen de vetzucht in de kindertijd en gepest worden in de derde, vijde en zesde klassen. Hoewel er in het verleden studies zijn gedaan over pesten en zwaarlijvigheid bij kinderen, had er geen daarvan gekeken naar factoren als sociaal-economische status, ras, sociale vaardigheden of academisch prestatie. Verder is deze studie uniek wat betreft dat er speciaal gekeken is wanneer het pesten op zijn ergst is - de leeftijden 6 tot 9 jaar.

Link

Ineke Egberts


Stress in de kindertijd, veroorzaakt door bij voorbeeld mishandeling of emotionele verwaarlozing kan leiden tot structurele veranderingen in de hersenen

Nieuw onderzoek met behulp van magnetic resonance imaging (MRI) toont aan dat stress in de de kindertijd, door bijv. mishandeling of emotionele verwaarlozing, met name in combinatie met genetische factoren, kan leiden tot structurele veranderingen in de hersenen, waardoor deze mensen meer kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van depressies. De studie werd geleid door wetenschappers aan het Trinity College in Dublin en is onlangs gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Neuropsychopharmacology.

In een commentaar op de betekenis van zijn bevindingen, zei Trinity professor Thomas Frodl aan de School of Medicine en het Trinity Instituut voor Neurowetenschappen: "Dit verbeterde neurobiologische inzicht laat zien hoe stress en genetische varianten met elkaar samenwerken en invloed uitoefenen op de structuur en functie van de hersenen. Ook laat het zien hoe dit deneiging tot depressie van een persoon kan beinvloeden.

Deze structurele veranderingen in de hersenen worden geassocieerd met een hogere kwetsbaarheid voor depressie en een meer chronisch verloop van de depressie kan geassocieerd worden met verdere structurele veranderingen". "Daarom, is vroegtijdige interventie in het geval van een ernstige depressie noodzakelijk om de kans op een goede afloop van de ziekte te vebeteren. Gelukkig kan een depressie heel goed behandeld worden door psychotherapie en antidepressieve medicatie. Bovendien zijn preventiestrategieën voor verwaarlozing en misbruik gedurende de jeugd zeer belangrijk ter verbetering van de volksgezondheid en om in later leven de kans op een grote depressie bij deze personen te vermijden."

Link

Constans Kootstra

Thuismedicatie fouten komen vaak voor bij chronisch zieke kinderen

Volgens een studie die die maandag 3 mei wordt gepresenteerd aan de  Pediatric Academic Societies (PAS) die jaarlijks gehouden wordt in Vancouver, Brits Columbia, Canada, maken ouders van chronisch zieke kinderen veel fouten met levensreddende medicijnen. Medicatie gebruik bij chronisch zieke kinderen kan moeilijkheden opleveren,  maar er is weinig onderzoek gedaan over vergissingen die de ouders maken als ze hierop thuis moeten toezien. De onderzoekers, geleid door Kathleen E. Walsh, MD, MSc, lieten thuisvisites uitvoeren om vast te stellen hoe vaak de ouders fouten maken bij het beheren van de geneesmiddelen en wat voor problemen er rijzen. "Het is van vitaal belang en soms levensreddend dat deze medicijnen op precies de juiste manier toegediend worden" zei Dr. Walsh, assistent professor of pediatrics at University of Massachusetts Medical School.

Link

Ineke Egberts


Kinderen die samenwonen met verwanten lijden aan fysieke en
geestelijke problemen

Het is bekend dat kinderen in opvoedgezinnen een verhoogd risico lopen op fysieke en geestelijke problemen. Maar hoe is het gesteld met kinderen die met verwanten, anders dan hun bloedouders, samenwonen?

Kinderen die die leven met bloedverwanten hebben vaak te maken met hulp van welzijnsorganisaties; weinig onderzoek is nog gedaan naar deze groep kinderen, tot nu toe. Sara B. Eleoff, MD en haar collega's gebruikte gegevens vanuit 2007 van een nationaal onderzoek bij meer dan 91.000 kinderen om te kijken naar verschillen qua gezondheid en familie karakteristieken tussen kinderen die bij opvoedouders opgroeien en bij minimaal één bloedouder.

De onderzoekers vergeleken 2,8 mln kinderen die leefden met bloedouders en 800.000 met opvoedouders. En zoals kinderen met eigen ouders, hebben die van opvoedouders zeer grote gezondheidsproblemen.

Link

Pieter Tau


Hoge bloeddruk moeilijk herkenbaar bij kinderen

Onderzoek bij 2500 patiënten doet vermoeden dat een bloeddruktest bij kinderen 1 op de 5 keer mislukt. Dit blijkt uit een studie aan het John Hopkins Children’s Center. Het is niet duidelijk wat de oorzaak daarvan kan zijn. De onderzoekers vrezen echter voor ernstige gevolgen, omdat kinderartsen en kinderverzorg(st)ers het verloop van hypertensie daardoor niet kunnen opvolgen, zelfs niet bij regelmatige bloeddruktests.

In de richtlijnen van de AAP (Academie voor Pediatrie in de VS) wordt de noodzaak van regelmatige bloeddrukmeting bij kinderen van 3 jaar en ouder uitdrukkelijk vermeld. Verhoogde bloeddruk bij 3 opeenvolgende doktersonderzoeken verwijst immers - nog steeds volgens de AAP-richtlijnen – naar hypertensie. Zelfs één enkele periode van hoge bloeddruk kan op hypertensie wijzen. Het is dus raadzaam om in dat geval herhaaldelijk metingen te doen, zowel bij het eerste doktersbezoek als bij de volgende. Dit alles volgens de AAP.

Link

Nelly Busschots


TEDxTacoma - Carole Roseberg - "Would you really say that to a child?"


Kinderhoestsiroops wegens ernstige bijwerkingen teruggetrokken in Frankrijk

Artikeltje in de Midi Libre (Fr) van 30 april 2010:

Verkoop hoestsiroops voor kinderen/baby's onder de 2 jr stopgezet door Gezondheidsraad in Frankrijk wegens geconstateerde ernstige bijwerkingen.

Het gaat hier om: Exomuc, Fluimucil en Mucomist.

De lijst van de betrokken medicamenten staat op: Link

Heb even op Google nl/be gekeken en het blijkt dat 2 van de 3 nu in Frankrijk teruggetrokken medicijnen wel degelijk ook in Nederland en België worden voorgeschreven/verkocht: Mucomist®; Fluimucil®

Ellen


Why are our kids so fat?

Dietitian Laurie Meyer weighs in on why obesity is so prevalent among America's children and what can be done about it.


Ballonnen vaak te kankerverwekkend

De wettelijke norm van bepaalde kankerverwekkende stoffen in ballonnen wordt vaak overschreden. Dat meldt de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) dinsdag.

Link


Veel kinderen sociaal uitgesloten

Ruim eentiende van de kinderen heeft in meer of mindere mate te maken met sociale uitsluiting. In totaal hebben 273.000 kinderen ouders die weinig ondernemen, niet of nauwelijks aan sport of een andere hobby doen en weinig met vrienden afspreken.

Link


Fluisterkind.nl

Hoi Ron,

Mag ik je uitnodigen eens op de site www.fluisterkind.nl te kijken? Misschien vind je daar een mooie manier van kijken naar je zoon. Ik ben zelf o.a. kindertolk en vind het een prachtige methode! Ik ga met jouw tips aan de slag, dank je wel daarvoor!

HARTegroet,

Annemarie
www.hartverwarmendwijs.nl


Kinderobesitas gekoppeld aan stijve slagaders

Kinderen met meer lichaamsvet en minder uithoudingsvermogen dan hun slankere en fittere leeftijdgenoten hebben stijvere slagaders op jonge leeftijd, aldus onderzoekers aan het Medical College of Georgia Stijve slagaders zijn een indicatie voor arteriosclerose, een typische volwassen aandoening, waarbij bloedvaten vernauwen en verharden door calciumafzetting in de vaatwand. 'Het is hemeltergend als kinderen op zo'n jonge leeftijd ziektes ontwikkelen die eigenlijk aan volwassenen voorbehouden zijn', zegt Dr. Catherine L. Davis, hoofd onderzoeker van deze studie.

Gebruik makend van een non-invasieve meetmethode van de polsslag (dit is meten aan het oppervlak d.m.v. bijv. voelen en observeren), ontdekte Dr. Davis dat kinderen met een grotere body-mass index stijvere slagaders hadden. Hoe eerder men deze kinderen herkend, des te vroeger men preventieve maatregelen kan nemen, aldus Davis.

In haar meest recente studie onderzoekt zij acht tot elf jaar oude kinderen met overgewicht, die zij verdeelt in een groep die op doordeweekse dagen na schooltijd deelneemt aan aerobische oefeningen zoals touwtjespringen en basketbal en een groep die deelneemt aan zittende activiteiten, zoals bijvoorbeeld bordspelen.

Bij onderzoek onder eenzelfde groep kinderen ontdekte Davis dat regelmatige oefeningen de metabolische risico's die in verband staan met hart- en vaatziekten en diabetes verminderden. De nieuwe studie onderzoekt de rol van lichaamsoefeningen op non-alcoholische leververvetting en arteriosclerose.

Non-alcoholische leververvetting is aanwezig bij 40 procent van alle kinderen met obesitas en heeft in het beginstadium nauwelijks symptomen. De lange termijn risico's zoals leverontsteking en -cirrose, die kunnen leiden tot ernstige schade en een onomkeerbaar proces, staan ook in verband met slagaderverkalking. 'Het is een zeer essentieel onderdeel van een onevenwichtig metabolisme waar deze kinderen onder lijden en dit leidt vaak tot diabetes', zegt Davis.

Ze had al geconcludeerd dat door lichaamsoefeningen de leverontsteking , het visceraal vet (vet dat ligt opgeslagen rond organen dat van buitenaf niet zichtbaar is), body mass index en het insulineniveau vermindert. De kinderen lieten een verbetering zien op praktische alle gemeten aspecten na slechts 20 tot 40 minuten lang dagelijks oefeningen, gedurende twaalf weken. Ze presenteerde haar bevindingen aan het American Heart Association's Nutrition, Physical Activity and Metabolism Conference in maart.

Davis werkt samen met Dr. Sudipta Misra, pediatrisch hepatoloog, om door middel van een ultrasound technologie de leverfibrose ( overmatige toename van de hoeveelheid bindweefsel in een orgaan) te meten. 'Een echo stelt vast of de lever verhard is dan wel soepel en gezond', zegt Davis. Zij hoopt dat haar onderzoek bijdraagt aan het stimuleren van meer actieve bezigheden voor kinderen, die lifestile gerelateerde ziekten op afstand houden.

Link

Ineke


Dumbing down of society - margarine helpt

Hoe meer margarine kinderen binnenkrijgen, des te geringer is hun intelligentie. Dat schrijven Nieuw-Zeelandse epidemiologen van de University of Auckland in Intelligence. Aan het onderzoek deden 871 kinderen mee.

Link


Tieners geprogrammeerd om te experimenteren met drugs

Tieners zijn geprogrammeerd om risico's te nemen omdat ze meer genieten van de kick door gevaarlijke situaties dan anderen, aldus Britse wetenschappers.

Link

Maaike


Kinderen als commercieel doelwit.

‘Uw kindje is de hele dag bezig met spelen, ontdekken en zich ontwikkelen. Daarom heeft het ’s nachts voldoende rust nodig’, luidt een voorlichting, begeleid door een filmpje van een aandoenlijke dreumes die (inderdaad) op ontdekking is en even later heerlijk ligt te slapen. Wat bij nader inzien geen voorlichting is, maar een advertentie voor luiers. Niet zomaar luiers, maar luiers die droog blijven als het kindje heeft geplast en supercomfortabel zitten. Je schaadt de ontwikkeling van je kindje als je dit product niet aanschaft!, zegt de adverteerder indirect. Ja, je leest het goed.

Link

Geert


Onverklaarde moeheidsklachten bij kinderen

Aanhoudende onverklaarde moeheid bij kinderen en adolescenten is een ernstige bedreiging voor de educatieve en sociale ontwikkeling. Dat blijkt uit onderzoek van Rob Bakker. De prognose van onverklaarde moeheid bij jongeren valt tegen. De helft van de patienten die vanwege aanhoudende moeheid naar een kinderarts verwezen werden, had een jaar later het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS). Van de CVS-patienten was de helft na 3 jaar niet hersteld. Voor deze ongunstige ontwikkeling zijn in het begin van de moeheidsklachten risico- en beschermingsfactoren te onderscheiden, die van belang kunnen zijn voor een op de patient aangepaste behandeling. Wazig zien, rillingen, obstipatie, geheugen problemen, pijn in rug en ledematen en het vrouwelijke geslacht waren risicofactoren, terwijl een levensstijl met lichamelijke activiteit een gunstiger ziektebeloop liet zien. Sporten in clubverband was een beschermende factor, maar sporten 'op eigen houtje' juist niet. Voor de moeheid waren de patienten niet overbelast met lichamelijke of schoolse activiteiten en gebruikten ze nauwelijks alcohol of tabak en geen drugs. In hun families kwam vaker moeheid voor. Patienten hadden meer slaapproblemen dan controlejongeren die even moe waren, maar geen medische hulp vroegen. Adolescenten slapen in het algemeen te kort. Een later begin van middelbare schooltijden zou slaaptekort kunnen voorkomen.


Herhaaldelijke verdoving kan invloed hebben op de leercapaciteit van kinderen

Er is een verband tussen herhaaldelijke anesthesie en geheugenbeschadiging,  maar fysieke activiteit can helpen om weer nieuwe cellen te vormen, die de werking van het geheugen weer verbeteren, zegt een nieuw onderzoek van de Sahlgrenska Academie van de Universiteit van Gothenburg, Zweden.

"Kinderanesthesisten vermoeden al jarenlang dat kinderen, die gedurende slechts een paar jaren vaker worden verdoofd, last kunnen gaan krijgen van geheugenverlies en leerproblemen", zegt Klas Blomgren, professor aan het Queen Silvia kinderziekenhuis en onderzoeker aan de Sahlgrenska Academie. "Dit is een theorie die ook door buitenlandse onderzoeken wordt gesteund". Zijn ondezoeksteam vond bij toeval een verband tussen herhaaldelijke verdovingen en het verlies van stamcellen in de hersenstam, terwijl er aan een ander onderzoek werd gewerkt: hierbij wilde men vaststellen wat er met deze stamcellen gebeurde, als ze werden blootgesteld aan sterke magnetische velden, zoals bv. tijdens een MRI-scan.

De studie werd uitgevoerd op ratten en muizen en terwijl de magnetische velden nauwelijks een negatieve invloed bleken te hebben, hadden de herhaaldelijke verdovingen dat wél. "We vonden, dat herhaaldelijke verdoving een groot gedeelte van de stamcellen vernietigt in de Hippocampus, een gedeelte in de hersenen dat zeer belangrijk is voor de geheugenfunctie", zegt Blomgren. "De stamcellen in de Hippocampus kunnen nieuwe zenuw- en gliacellen vormen en de vorming van zenuwcellen wordt gezien als zeer belangrijk voor de geheugenfunctie".

Link

Mies Kloos


Amber Alert: overheid moet investeren in opsporing ontvoerde kinderen

Landelijk vermiste kinderen-systeem zoekt politieke steun om kinderlevens te blijven redden

AMBER Alert Nederland, het internationaal bekroonde waarschuwingssysteem bij urgente kinderontvoeringen en -vermissingen, vraagt de aandacht van de Nederlandse politiek om ook in de toekomst kinderlevens te mogen blijven redden. AMBER Alert heeft tot doel om, wanneer er een kind wordt ontvoerd, zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen te waarschuwen. AMBER Alerts worden uitgestuurd via ieder denkbaar medium, waaronder radio, TV, snelwegborden, grote reclameschermen en websites. Ook worden 300.000 deelnemende organisaties en personen direct gealarmeerd via een pop-up op hun PC, een SMS-je, e-mail of via bijvoorbeeld Hyves. Hierdoor bereikt een AMBER Alert binnen enkele minuten miljoenen Nederlanders. Op 24 juli 2011 lopen de huidige (sponsor)contracten van dit burgerinitiatief echter af. AMBER Alert Nederland roept de Nederlandse politiek daarom op om te investeren in de opsporing van ontvoerde kinderen.

Het Nederlandse AMBER Alert-systeem werd tot dusver drie keer ingezet. De eerste keer werd het kind binnen 45 minuten gevonden; de tweede keer leidde het tot het snel terugvinden van de vluchtauto. Het systeem werd gisteren nog ingezet voor de 12-jarige Millie Boele uit Dordrecht. In Amerika heeft het gelijknamige AMBER Alert Plan, dat gebruik maakt van oudere technologie, sinds 1996 al 502 kinderlevens gered.

AMBER Alert Nederland krijgt veel bijval bij haar oproep aan de politiek. Onder andere van de Engelse federale politie: "AMBER Alert Nederland is een erg goed waarschuwingssysteem, vooral ook omdat het erg snel veel media waarschuwt. En een overheid moet natuurlijk nooit beknibbelen op opsporingssystemen en -methodes waarmee kinderlevens gered kunnen worden," aldus Charles Hedges van het Missing Persons Bureau, National Policing Improvement Agency.

"Het Nederlandse AMBER Alert systeem biedt de Nederlandse politie een zeer effectief middel om kinderen te beschermen. Het succes van het Nederlandse systeem dient als voorbeeld voor andere landen, en heeft andere landen binnen de EU aangezet om hun eigen programma's en systemen te implementeren, in navolging van het Nederlandse AMBER Alert systeem," zegt Caroline Humer, Senior Program Manager bij het International Centre for Missing & Exploited Children, de organisatie die in de Verenigde Staten verantwoordelijk is voor het AMBER Alert Plan.

Frank Hoen, initiatiefnemer van AMBER Alert Nederland en directeur van softwarebedrijf Netpresenter: "Ik heb in de afgelopen jaren AMBER Alert uitgebouwd tot het systeem dat het nu is. In 2008 heb ik AMBER Alert overgedragen aan de overheid, zodat het systeem door de politie gebruikt kan worden bij ontvoeringen van kinderen. Ik heb dat gedaan in de verwachting en met het vertrouwen dat diezelfde overheid het AMBER Alert voor ontvoerde kinderen zal voortzetten. Het moment om het voortbestaan van AMBER Alert te regelen, is nu gekomen."

AMBER Alert Nederland is in november 2008 door minister Hirsch Ballin (Justitie) landelijk ingevoerd. Ondertussen heeft AMBER Alert een miljoenenbereik, via TV, radio, borden boven de snelweg, duizenden websites en via directe alarmering van circa 270.000 deelnemende personen en organisaties zoals de NS, Connexxion en de Koninklijke Marechaussee. AMBER Alerts worden uitgestuurd als pop-ups op PC's, beeldkranten, screensavers, e-mails, visuele SMS-, Live Messenger-berichten, newsfeeds, website Alerts en banners (bijvoorbeeld ook Hyves en iGoogle). AMBER Alerts verschijnen op grote reclameschermen in bijvoorbeeld bussen, zwembaden, sportscholen, bioscopen en supermarkten. Daarnaast verschijnt een AMBER Alert automatisch op vele grote nieuwssites zoals telegraaf.nl, met een gezamenlijk bereik van 12 miljoen bezoekers per maand, en op ruim 400 kleinere websites.

Het innovatieve Nederlandse AMBER Alert-systeem won in 2009 diverse (internationale) innovatieprijzen, zoals de IBC2009 Special Award (uitgereikt door de internationale broadcast- en mediaindustrie) en de Publieksprijs bij de Accenture Innovation Awards 2009.

"Het Nederlandse AMBER Alert systeem is een van de meest geavanceerde crime- en kinderalarmen ter wereld. We zouden in Polen dolgraag een dergelijk systeem willen hebben. We zouden hiervoor een actieve rol van de EU op het gebied van kinderalarmeringssystemen verwelkomen - ten slotte zijn ontvoeringen vaak internationaal," zegt Pawel Karnas, EU and international cooperation specialist bij de Poolse politie.

Link


Sara over nieuw boekje "Loverboys"


Kindermishandeling of vitamine D tekort

Vitamin D Deficiency Rickets: Another Shattered Family

Dr. Cannell: I am writing to you today to see if there is any information or help you can give to me. On October 25th of 2009, I gave birth to our wonderful son & we were overjoyed. Four days later we noticed that our son had a swollen right thigh so we took him back to the hospital & there an x-ray was done & he had a fractured femur! Then on the 2nd of Nov. the hospital carried out further scans & we were told that he had fractures to the fibula, tibia & 3 fractures of the ribs. You can now only imagine the situation we are now in but we remain strong & are fighting this all the way knowing that we have not shaken our baby or abused our son or caused these fractures. It was only after our repeated requests that the hospital carried out blood tests on our son for calcium, Vitamin D etc. this was after him been in the hospital & after we had been accused of "Shaken Baby Syndrome." These tests came back as normal. However I have been tested & have low levels of vitamin D and I have been for a bone density scan which is below average for a woman of my age. Do you think that there is the possibility that my vitamin D deficiency in pregnancy caused the fractures during the birth of my son?

Link

John Cannell


Diagnose bij kindermishandeling vaak fout

Kindermishandeling tussen gerucht en feit

De afgelopen jaren is er terecht steeds meer aandacht voor kindermishandeling in Nederland. Alles staat op scherp om kindermishandeling te voorkomen of te stoppen. Iedereen kan er (anoniem) melding van doen.Maar een vermoeden van kindermishandeling kan eenmaal in handen van de instanties uitgroeien tot een onuitwisbaar brandmerk of een zichzelf repeterende waarheid. Zodat kinderen soms onterecht uit huis worden geplaatst of juist ernstig gevaar blijven lopen bij de eigen ouders thuis. Argos over hoe jeugdzorg en justitie regelmatig grote fouten maken bij onderzoek naar geruchten over kindermishandeling.

Link

Dit moet je echt eens beluisteren, de arrogante houding van een minister die faalt....

Ron


De Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen gezin, familie en andere vertrouwensrelaties (VSK), die zich inzet voor volwassenen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn, ziet het als een goede ontwikkeling dat de Katholieke Kerk het taboe op seksueel misbruik probeert te doorbreken. "De slachtoffers is groot leed aangedaan, in een omgeving waar ze juist veilig hadden moeten zijn", aldus Marijke Naezer namens het bestuur van de VSK. "Belangrijk is dat de bisschoppenconferentie op dinsdag 9 maart a.s. wordt gebruikt om tot een goed (preventie)beleid te komen met als doel het voorkomen van seksueel misbruik en recht doen aan slachtoffers. Het is nooit te laat voor erkenning."

Seksueel misbruik heeft gevolgen voor kinderen op lichamelijk, sociaal en emotioneel gebied. De weg van trauma naar verwerking is een lange weg. Leden van de VSK, zelf in hun jeugd ook slachtoffer geweest van seksuele kindermishandeling, weten daar over mee te praten. De samenleving dient zich dan ook permanent in te spannen om kinderen tegen deze ernstige schending van de rechten van het kind te beschermen en op te komen voor slachtoffers.

Lotgenotencontact
Jaarlijks weet een groeiend aantal mensen, zowel lotgenoten als professionals, de VSK te vinden. In 2009 heeft de VSK 364 hulp- en informatievragen beantwoord via telefoon en e-mail. In 2010 verwacht de VSK ruim 500 vragen. De VSK heeft 250 leden. Het lotgenotencontact met andere leden is een grote steun, zo vertelt een lid: "De eerste bijeenkomst heb ik als een warm bad en een gevoel van thuiskomen ervaren. Ik voelde me enorm verwant met de andere leden. Ondertussen heb ik het misbruik aardig een plekje gegeven en zie ik mezelf niet meer als slachtoffer. Het misbruik heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben: een enigszins teruggetrokken, sensitieve, jonge vrouw die heel voorzichtig haar plek in de maatschappij begint te ontdekken en vorm te geven. De VSK is daarbij nog steeds een heilzame en veilige plek voor mij."

De VSK wil mensen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn een stem geven en daarmee het zwijgen rond seksueel misbruik doorbreken. De VSK richt zich op voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging, meer informatie is te vinden op de website www.vsknederland.nl.


Neurologische tekorten in gedrag en verhoogde bloeddruk bij schoolgaande kinderen die na de geboorte zijn blootgesteld aan pesticiden

Raul Harari, Jordi Julvez, Katsuyuki Murata, Dana Barr, David C. Bellinger, Frodi Debes, Philippe Grandjean

Korte samenvatting

Achtergrond:
De neurotoxische risico's op de lange termijn die veroorzaakt worden door de blootstelling aan pesticiden na de geboorte zijn onduidelijk, maar een voorafgaande voorlopige studie bij Equadoriaanse schoolkinderen suggereert dat de bloeddruk en de dieptewaarneming kwetsbaar zijn.
Doelstellingen: In hetzelfde gebied in Noord Equador waar de bloementeelt intensief is en die berust bij vrouwelijke werknemers, werd een intensievere dwarsdoorsnede studie verricht om een aantal kinderen gedetailleerd te onderzoeken in hun gedragsfuncties in de leeftijd van 6-8 jaren.

Methoden:
We onderzochten alle 87 kinderen uit twee klassen van de lagere publieke school met een hoeveelheid aan gedragstesten. Informatie over de blootstelling aan pesticiden gedurende de zwangerschap was verkregen door interviews met de moeders. De huidige blootstelling met pesticiden aan deze kinderen werd onderzocht door de urine te onderzoeken op verteerde orgaanfosfaten en de activiteit van erythrocyte acetylcholine esterase. (Acetylcholine is een neurotransmitter. Het zijn stoffen in de hersenen die informatie overbrengen)

Resultaten:
Er waren 84 deelnemers die in aanmerking kwamen. Hiervan waren 35 personen blootgesteld aan pesticiden gedurende de zwangerschap als gevolg van de blootstelling van deze zwangere vrouwen tijdens hun werk en 23 personen waren indirect blootgesteld aan de pesticiden door het werk van hun vaders. Tweeëntwintig kinderen hadden waarneembare gangbare blootstelling onverschillig de status van blootstelling voor hun geboorte.

Alleen kinderen blootgesteld na de geboorte door het werk van hun moeder in de kassen, toonden consequente afwijkingen na aanpassingen in de variabelen, waaronder "stunting" en sociaal economische variabelen. (het is een onderdeel van de methoden en statistiek die men in de psychologie gebruikt voor het uitvoeren en beoordelen van onderzoeksresultaten. Een covariaat is een onafhankelijke variabele ook wel predictor (voorspeller) genoemd voor de waarde van de afhankelijke variabelen).

Afwijkingen gerelateerd aan blootstelling waren het sterkst bij motorische kracht (de tiptoets met de vinger); beweging coördinatie (Santa Ana Form Board)(soort conditie test); prestatie van gezichtsvermogen (Stanford-Binet Copying Test); en een herkenningstest met de ogen (Stanford-Binet Copying Recall Test). Deze associaties komen overeen met een ontwikkelingsachterstand van 1,5-2 jaar. Blootstelling aan pesticiden na de geboorte werd ook duidelijk geassocieerd met een gemiddelde toename van 3.6 mm Hg in de systolische bloeddruk en een lichte afname van de lichaamsmassa van 1.1 kg/m2. Het meerekenen van deze gegevens van deze voorlopige studie versterkte de resultaten.

Conclusie:
Deze resultaten ondersteunen het begrip dat blootstelling aan pesticiden na de geboorte - in hoeveelheden die geen nadelige gezondheidsproblemen geven aan moeders - duurzame nadelige effecten kunnen geven voor de hersenontwikkeling. De blootstelling aan pesticiden kan bijdragen aan een "stille pandemie" van het ontwikkelen van zenuwvergiftiging.

Citaten: Harari R, Julvez J, Murata K, Barr D, Bellinger DC, Debes F, et al. 2010. Neurobehavioral Deficits and Increased Blood Pressure in School-Age Children Prenatally Exposed to Pesticides. Environ Health Perspect :-. doi:10.1289/ehp.0901582

Link

Vertaald door Pauline Laumans


Dioxine verstoort groei kinderen

Kinderen die in hun babytijd dicht bij een verbrandingsoven hebben gewoond en die borstvoeding kregen, vertonen in hun puberteit lichamelijke afwijkingen en gedragsproblemen.

Link


Menselijk oerinstinct bepaalt investering in kind

Het menselijk oerinstinct lijkt nog altijd een rol te spelen bij de opvoeding van kinderen. Ouders investeren opvoedkundig gezien meer in hun kind wanneer het kind gezond geacht wordt en eigenschappen vertoont waaruit ouders kunnen afleiden dat het kind genetisch aan hen verwant is. Dat schrijft ontwikkelingspsychologe Marianne Heijkoop in haar dissertatie 'An Evolutionary Perspective on Parental and Grandparental Investment'.

De Utrechtse promovenda deed onderzoek naar opvoeding vanuit een evolutionair perspectief onder 121 Nederlandse gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Uit haar bevindingen blijkt dat zowel gelijkenis tussen ouder en kind (in uiterlijk en persoonlijkheid) als het vermogen van ouders om hun kind te herkennen door middel van geur (beiden signalen van genetische verwantschap) positief gerelateerd zijn aan ouderlijke investering. Ook aantrekkelijkheid van het kind (een signaal van gezondheid) voorspelt meer ouderlijke investering.

Ondanks het feit dat de gezinnen in de huidige Westerse samenleving relatief klein zijn en ouders over het algemeen ruim voldoende emotionele en economische middelen hebben om in ieder kind binnen het gezin evenveel te investeren, wijzen de resultaten van dit onderzoek er dus op dat het oerinstinct van de mens nog altijd een rol speelt bij opvoeding.

Universiteit Utrecht


Vrijheid

‘Om echt vrij te zijn, moeten we meer in contact komen met onze eigen gedachten en gevoelens’. ‘Vrijheid is het oorspronkelijk leren Zijn’
‘De wil is niet vrij, het is een fenomeen gebonden aan oorzaak en gevolg, maar er bestaat iets achter de wil wat vrij is’ 
‘Het lot is verleden karma, vrije wil is huidige karma’, Indische filosoof.
‘Vrijheid is een puur innerlijke ervaring’.
‘Vrijheid is gebombardeerd worden door keuzes en dat werkt soms verlammend’.
 
Inleiding
 
Is het niet fantastisch om je te verheugen op een paar dagen dat je helemaal niemand ziet, en niets hoeft te doen. Eventjes géén kinderen, geen partner, geen baas, geen verplichtingen. Oh, wat heerlijk: ‘Ik ben nu echt vrij! Maar dan na twee dagen van ‘niksen’, ben je wel uitgeslapen en het begint langzaam aan weer te kriebelen om iets te doen. Zo alleen zijn zonder een (dag)programma – een doe-programma – zit je toch maar mooi met jezelf opgescheept. Je gaat op zo’n moment  beseffen, dat vrij zijn leuk is als het maar in je dagelijkse planning is opgenomen. Een tijdje alleen zijn is leuk, als je weet dat er straks iemand op je staat te wachten of dat je weer volop in schijnwerpers van de maatschappij staat. Ja, dan is het wel uit te houden zo’n korte onderbreking; zo’n vrij moment!
 
Het verlangen naar vrijheid zit diep in ons innerlijke Zelf verscholen, maar ook de verbondenheid zorgt er ook voor dat we steeds weer in verbinding blijven staan met die ander. We worden als het ware steeds heen en weer geslingerd van het ene naar het andere gevoel; vrij zijn maar toch verbonden zijn met een ander!

Link

Hans Zevenboom


Twee jarigen:het jeugdige omslagpunt bij vetzucht

Terwijl veel volwassenen een stevige baby als gezond zien, groeien te veel gezette zuigelingen op als vetzuchtige teenagers, en worden opgezadeld met type twee diabetes, een verhoogd cholesterol gehalte en hoge bloeddruk, aldus, een artikel gepubliceerd in het blad "klinische kinderzorg".Onderzoek toont aan, dat het omslagpunt bij vetzucht vaak voorkomt voor het bereiken van de leeftijd van twee jaar en soms voor de leeftijd van drie maanden, als het kind aan het leren is hoe veel en wat ze moeten eten."Ik denk echt, dat dit een alarm signaal moet zijn voor doktoren", zei hoofdonderzoeker Dr. John Harrington een kinderarts in het kinderziekenhuis "de dochters van de koning" en een assistent hoogleraar bij de medische school van Oost-Virginia.Te vaak wachten doktoren tot er zich medische complicaties voordoen met het starten van een behandeling. Wat deze studie aantoont, is dat het voorkomen van vetzucht al veel eerder zou moeten beginnen.

Link

Makozie


Baby Shampoo Poisoning Our Kids?


Hoge gevoeligheid voor stress is niet altijd slecht voor kinderen

Kinderen die gevoelig zijn voor stress zijn meer vatbaar voor tegenslag en hebben vaker gedrag- en gezondheidsproblemen dan hun leeftijdgenoten. Echter is er, na een nieuwe studie, aan het licht gekomen dat stressgevoelige kinderen het heel goed kunnen doen als ze opgroeien in een zeer ondersteunende omgeving. Het onderzoek gedaan door wetenschappers van de University of British Columbia, de University of California, San Francisco en de Universiteit van California Berkeley, verschijnt in het januari / februari 2010 nummer van het tijdschrift Child Development.

De zorg en opvoeding van gevoelige kinderen door ouders en leerkrachten is meer arbeidsintensief en een grotere uitdaging waarbij geldt dat de kinderen kunnen opgroeien tot individuen met uitzonderlijke krachten en mogelijkheden wanneer zij in een stimulerende, zorgzame en ondersteunende omgeving verblijven (volgens Jelena Obradovi, een assistent professor aan de School van Onderwijs aan de Stanford University).

Dr Obradovi leidde de studie aan de Universiteit van British Columbia. De onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar 338 kinderopvang situaties, de docenten en de gezinnen, om te bepalen hoe familie tegenspoed en biologische reactiviteit bijdragen aan een gezonde ontwikkeling.

Link

Vertaling: Eric van Staalduinen


Childhood Obesity Is Worldwide Epidemic

The World Health Organization says childhood obesity is a growing epidemic and is not restricted to industrialized nations. In fact, the WHO reports the rate of increase is greater in developing countries than in the developed world. VOA's Vidushi Sinha has more.


Ouders kunnen huisartsen helpen bij het ontdekken van ernstige infectieziekten bij kinderen

Artsen in welvarende landen hebben het niet altijd makkelijk om bij kinderen ernstige infectieziekten vast te stellen, omdat die ziekten niet veel meer voorkomen. Een Europees onderzoeksteam onder leiding van de K.U.Leuven en de Universiteit van Oxford heeft nu een lijst opgesteld met ‘alarmsignalen’, waarmee dokters de mogelijkheid op een ernstige infectie beter kunnen inschatten. Het gaat niet alleen om fysieke symptomen. Ook speciale bezorgdheid van de ouders kan een belangrijke aanwijzing zijn. Het onderzoek verschijnt vandaag in The Lancet, een van de belangrijkste algemeen medische tijdschriften. Bij de ernstige infectieziekten tellen we onder meer longontsteking en hersenvliesontsteking. In welvarende landen zijn die zeldzaam geworden, onder meer omdat kinderen gevaccineerd worden. Voor huisartsen, pediaters en spoedartsen is het daarom niet makkelijk om een kind met een zware infectieziekte meteen te onderscheiden van anderen die minder erg ziek zijn. Bovendien komen de kinderen soms in een vroeg stadium op consultatie, als de symptomen nog niet heel uitgesproken zijn. Op basis van onderzoeksrapporten stelde het team een lijst op van symptomen die kunnen wijzen op een ernstige infectieziekte. Het gaat onder meer om snelle ademhaling, slechte doorbloeding van de huid en de lichaamsuiteinden, kleine rode of paarse vlekjes over het hele lichaam, en zeer hoge koorts. ‘Iedere dokter zou bij elk kind eigenlijk moeten nagaan of die symptomen aanwezig zijn. Huisartsen meten de temperatuur niet altijd, bijvoorbeeld, en we pleiten ervoor dat dat voortaan wel zou gebeuren,’ zegt dokter Ann Van den Bruel, eerste auteur van het artikel in The Lancet.

De onderzoekers wijzen ook op het belang van het instinctieve inschattingsvermogen van zowel de huisarts als de ouders. Professor Frank Buntinx van het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de K.U.Leuven: ‘Ouders kennen hun kind het best en hebben het al vaker ziek gezien in minder ernstige omstandigheden. Uit de studie blijkt dat ze zeer goed aanvoelen of de situatie ernstiger is dan voorgaande keren. Een dokter moet rekening houden met dat oordeel.’ Het onderzoeksteam wil nu richtlijnen opstellen voor de best mogelijke opvolging van dergelijke symptomen, zodat kinderen snel kunnen worden doorverwezen naar het ziekenhuis, maar ook alleen als dat echt nodig is. Het is immers ook de taak van de arts om ouders gerust te stellen in minder ernstige situaties. Uit studies in Vlaanderen en Groot-Brittannië blijkt dat de helft van de kinderen geregeld ziek is. Meestal zijn het lichte aandoeningen, waarbij zelfs niet altijd een dokter geraadpleegd wordt. Bij minder dan 1 procent gaat het om ernstige ziektes. Anderzijds wordt de helft van de gevallen van hersenvliesontsteking niet meteen herkend bij een eerste consultatie in de eerstelijnszorg. Dat geeft aan hoe moeilijk het is om de symptomen van een ernstige infectieziekte in een vroeg stadium te herkennen. Deze studie maakt deel uit van een langdurig onderzoeksprogramma over diagnostiek van ziekten van het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de K.U.Leuven. Het opsporen van ernstige aandoeningen die in een huisartspraktijk elk apart relatief zeldzaam zijn binnen een groep patiënten met frequent voorkomende klachten, is een typisch probleem waarmee elke huisarts geregeld geconfronteerd wordt. Naast ernstige infecties bij zieke kinderen, gaat het bijvoorbeeld om myocardinfarct bij mensen met pijn op de borst, of urologische of maag-darmkankers bij mensen met bloed in de urine of bij de stoelgang. Een deel van het onderzoek wordt gefinancierd door FWO-Vlaanderen.


Boek: Moeilijke eters

Effectieve oplossingen voor eetproblemen bij kinderen. De schrijfsters geven inzicht in de kenmerken van moeilijke eters, de mogelijke oorzaken - zoals omgevings- en gedragsfactoren, sensorische en motorische problemen - en bieden heldere adviezen en praktische instructies om deze zaken op te lossen. In dit boek is verder een behandelplan opgenomen om terugkerende problemen bij het eten grondig aan te pakken.

Link


ERC-onderzoek brengt media-impact op kinderen in beeld

Snel en prikkelend, dat is het media-entertainment anno 2010. Welk effect hebben deze prikkels op kinderen? Hoogleraar Patti Valkenburg hoopt hier met haar onderzoek `The Entertainization of Childhood' inzicht in te krijgen. Ze ontving voor deze studie de prestigieuze ERC Advanced Grant van 2,5 miljoen euro.

PattiValkenburg Sterk geëntertainiseerd, dat is de maatschappij de laatste decennia. Zo zijn met name televisieprogramma's extremer, sneller, gewelddadiger en seksueel explicieter geworden. Ook zijn deze ingrediënten steeds meer ingebed in nieuws, reclame, gezondheidsvoorlichting en educatie en worden ze aan steeds jongere doelgroepen gericht. Kortom: was De Fabeltjeskrant voor een kind in de jaren tachtig `gewoon', nu kijkt het niet op van de `spetterende' clips op MTV.

Kinderen brengen dagelijks uren door met media. De prikkelende impact die deze media hebben, heeft voor- én nadelen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen door ingewikkelder informatie intelligenter zijn dan vroeger. En door games beschikken ze over een goede oog/handcoördinatie en een goed ontwikkeld ruimtelijk inzicht. Tegelijkertijd zijn kinderen drukker en onrustiger en lijkt het erop dat meer kinderen ADHD-verschijnselen hebben, dan dertig jaar geleden.

Wég met die tv
Het bericht dat een moeder haar televisie de deur uitdeed, omdat haar kind daar zo druk van werd, fascineerde Valkenburg. Het voorval bracht de hoogleraar er zelfs toe het ERC-voorstel te schrijven. "Omdat ieder kind verschilt in genetische aanleg én temperament - en in mediagebruik - gaan we met deze studie op zoek naar het samenspel tussen beide invloeden", aldus de hoogleraar.

Patti Valkenburg: "We onderzoeken dus níet welk effect media hebben op `de jeugd' of op `kinderen'. We richten ons op persoonlijke kenmerken: welk kind met welke eigenschappen is bijvoorbeeld gevoelig(er) voor geweld op televisie. Ook onderzoeken we de rol die de omgeving op het kind kan hebben. Zo hopen we de ouders en opvoeders in de toekomst richtlijnen te kunnen geven die toepasbaar zijn voor hun kind."

Wat dit in praktijk voor de hoogleraar betekent? Een onderzoeksgroep van Valkenburg zal de komende vijf jaar zo'n 900 gezinnen en hun mediagebruik volgen. "Elk gezinslid houdt een aantal dagen per jaar een mediadagboek bij. Hiernaast worden verschillende kenmerken van de kinderen in kaart gebracht, zoals het cognitief niveau en ruimtelijk inzicht. Net als emotionele problemen, maatschappelijk milieu en gezinssamenstelling."


Ferrero's Kinder Maxi: glas melk verhult stevige caloriebom

Op de verpakking van Ferrero's Kinder Maxi prijkt een glas melk. Echter, echte melk bevat deze reep niet! De melk die Ferrero belooft, is in werkelijkheid melkpoeder. Zo blijkt uit onderzoek van foodwatch. Dit onderzoek toont ook aan dat er meer dan 85 procent suiker en vet in één enkele reep zit. Daarnaast claimt Ferrero dat het geen reclame-uitingen heeft voor kinderen onder de 10 jaar. Dit spreekt foodwatch tegen. Waarom dan de naam "Kinder Maxi" en de kinderactiviteiten op de website? foodwatch vindt dat Ferrero eerlijk en duidelijk zou moeten zijn naar de consumenten over zijn producten en bedoelingen. Naast de suggestieve verpakking met het glas melk, misleidt Ferrero de consument ook enigszins met de berekening van de calorieën. Deze berekening is gebaseerd op cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO); hét adviesorgaan op het gebied van de hoeveelheden calorieën die een mens per dag tot zich moet nemen (GDA). Ferrero geeft op de verpakking aan dat Kinder Maxi speciaal bedoeld is voor kinderen, maar in de GDA-berekening gaan zij opeens uit van een volwassene. Eén doos van 11 reepjes Kinder Maxi bevat maar liefst 77 procent van de dagelijks geadviseerde calorieën voor kinderen volgens de WHO. ''Kinder Maxi is een caloriebom, die weinig met een glas melk te maken heeft. Net zo min als Ferrero's marketingpraatje raakvlak heeft met hun daadwerkelijke bedoelingen," zegt Bart van Opzeeland, directeur van foodwatch. "Dit soort manipulatie en misleiding door de levensmiddelenindustrie is normaal geworden en mag ook nog eens volgens de wet. Levensmiddelen horen te zijn wat ze beloven en het etiket hiervan moet complete, heldere en eerlijke informatie bevatten.'' foodwatch vindt dat de industrie zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Zij moet duidelijk en eerlijk gaan communiceren over levensmiddelen. Daarnaast moet de wetgeving worden aangepast, zodat dit soort praktijken niet meer mogen. Tot die tijd zal foodwatch samen met de consument strijden en misstanden aan de kaak blijven stellen. Consumenten kunnen Ferrero via de website www.foodwatch.nl een mail sturen met daarin de oproep om voortaan eerlijk en transparant te zijn over de echte samenstelling van de Kinder Maxi.


Alles over John Peterson Myers ("onze kinderen klagen ons aan")

Gezien de belangstelling en vragen van diverse kanten, hier wat meer background information over deze interessante man: Link

En dit is de versie in het frans met engelse ondertiteling: Link

Interview met John Peterson Myers: Link

Biografie: Link

Ellen


Luizen natuurlijk bestrijden

Er bestaan veel wondermiddelen tegen luizen. Helaas bevatten veel van deze middelen chemische ingedriënten die in sommige gevallen schadelijk zijn voor de gezondheid. Gelukkig zijn er ook natuurlijke alternatieven die doeltreffend zijn

Link


Consuming Kids, Advertising world

Consuming Kids throws desperately needed light on the practices of a relentless multi-billion dollar marketing machine that now sells kids and their parents everything from junk food and violent video games to bogus educational products and the family car. Drawing on the insights of health care professionals, children's advocates, and industry insiders, the film focuses on the explosive growth of child marketing in the wake of deregulation, showing how youth marketers have used the latest advances in psychology, anthropology, and neuroscience to transform American children into one of the most powerful and profitable consumer demographics in the world. Consuming Kids pushes back against the wholesale commercialization of childhood, raising urgent questions about the ethics of children's marketing and its impact on the health and well-being of kids.


Crackdown on Roma using children to beg

The authorities in Geneva have increased protection for children who are made to beg on the streets, a practice considered a threat to their health and safety. If a child is reported to be begging, child protection officials now have the power to take them into care.


TV - Single ouder worden

In Nederland komen steeds meer 40-plussers alleen te staan. Ze konden geen geschikte partner vinden, zijn gescheiden, weduwe of weduwnaar geworden. Het aantal alleenstaanden neemt sterk toe. Wie geen directe familie of vrienden heeft, die zich om hen bekommeren, kan gaandeweg in eenzaamheid en soms zelfs in depressie raken. Hoe kom je ondanks het alleen zijn toch nog op een gelukkige of tevreden manier de periode van het ouder worden door?

Link


TV - NCRV Dokument: Zes adopties Brazilië

Huisarts Sep en zijn vrouw adopteren zes Braziliaanse kinderen uit één gezin. Na anderhalf jaar volgt een echtscheiding en staat de vader alleen voor de opvoeding van de kinderen, die steeds meer gedragsproblemen vertonen.

Link


Simpele stappen om levensbedreigende bloedbaan infecties bij kinderen te voorkomen

Kinderziekenhuizen kunnen het aantal bloedbaan infecties door centrale veneuze catheters significant verlagen door een aantal simpele regels te volgen: breng een catheter op de juiste manier in en, bovenal, houdt alles daarna kraakschoon.

Link

Vertaling: Inge Hendriks


Geen procesvertegenwoordiging door Staat bij internationale kinderontvoering

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie mee ingestemd de procesvertegenwoordigende bevoegdheid van de Centrale autoriteit in zaken van internationale kinderontvoering af te schaffen. Als de wetswijziging in werking treedt, zal de Nederlandse Staat niet langer procederen tegen Nederlandse burgers als er sprake is van internationale kinderontvoering.

In de huidige situatie treedt de Centrale autoriteit (het onderdeel van het ministerie van Justitie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980) op als procesvertegenwoordiger namens de buitenlandse partner wanneer een kind door de Nederlandse partner naar Nederland is ontvoerd. In de nieuwe situatie zal de Centrale autoriteit de buitenlandse partner doorverwijzen naar een advocaat, zodat deze het geschil aan de rechter kan voorleggen. Overigens zal de Centrale autoriteit er eerst op wijzen dat het in het belang van het kind is dat ouders zelf tot een schikking komen en zal worden doorverwezen naar een mediator.

Met het wetsvoorstel wordt tegemoetgekomen aan de bezwaren van Nederlandse ouders die betrokken waren in teruggeleidingszaken. Hun kritiek richt zich op het feit dat de Centrale autoriteit niet alleen een procesvertegenwoordigende taak heeft, maar ook de verplichting heeft om alle passende maatregelen te nemen om te verzekeren dat het kind vrijwillig wordt teruggegeven of een schikking in der minne wordt bereikt. Dit kan leiden tot verwarring en wantrouwen bij de ouder die het kind (ongeoorloofd) heeft overgebracht of achterhoudt. Daarnaast is het bezwaar geuit dat het feit dat de Centrale autoriteit de verzoekende ouder in rechte vertegenwoordigt, in strijd kan komen met de gelijkwaardigheid van procespartijen. Invoering van het wetsvoorstel betekent dat de uitvoeringspraktijk in Nederland voortaan overeenkomt met de situatie in andere landen die partij zijn bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag.


Te weinig controle op kinderdagverblijven

Er zijn onvoldoende controleurs opgeleid voor toezicht op en controle van de kinderdagverblijven. Dit maakt de Telegraaf vandaag bekend.

Link


Veel geheimen bij meisje voorspelt slechte relatie met ouders

Ouders moeten waakzaam zijn wanneer hun dochter veel geheimen heeft. Als meisjes veel geheimen hebben, is dat niet alleen een gevolg maar ook een voorspeller van problemen in de relatie tussen ouders en dochter.

Link


`Gezonde' Mona Yoki Drink bevat evenveel suiker als cola

Mona's Yoki Drink Aardbei is door de mand gevallen bij een kritische inspectie door foodwatch Nederland, de nieuwe consumentenorganisatie voor voedsel. Op de verpakking prijkt een grote aardbei, die de suggestie wekt dat aardbei een significant bestanddeel is van deze drinkyoghurt. Maar volgens de kleine lettertjes op het etiket achterop bevat het drankje slechts 0,6 procent aardbeiensap. foodwatch vindt dat Mona de consument met de naam Yoki Drink Aardbei om de tuin leidt.

Foodwatch heeft ook naar het suikergehalte gekeken. Mona promoot dit product als een "gezonde yoghurt drink met puur vruchtensap en 0% vet". Ondertussen bevat elk literpak Mona Yoki Drink Aardbei evenveel suiker als een literfles cola en een feitelijk verwaarloosbare hoeveelheid vruchtensap.

Yoghurt met zo weinig aardbeien smáákt natuurlijk ook niet naar aardbei, daarom heeft Mona smaakaroma toegevoegd. De mooie roze kleur komt ook al niet van aardbeien, maar van 0,4 procent sap van de roodkleurende Aroniabes.

"Het is niet gek dat mensen steeds dikker worden, als dit soort producten vol suiker als gezond worden verkocht", constateert Bart van Opzeeland van foodwatch "Er moet een einde komen aan deze vorm van misleiding."

Mensen hebben recht op veilig en gezond voedsel en heldere informatie, vindt foodwatch. "Dit soort praktijken zijn tegenwoordig gebruikelijk in de levensmiddelenindustrie" zegt Bart van Opzeeland " Mona Yoki Drink Aardbei is maar één van de vele voorbeelden". Daarom moet de industrie duidelijk en eerlijk gaan communiceren over levensmiddelen.

Consumenten kunnen FrieslandCampina, de fabrikant achter het zuivelmerk Mona, via de website www.foodwatch.nl een e-mail sturen met daarin de oproep om voortaan eerlijk en transparant te zijn over Mona producten en ingrediënten, zodat consumenten zelf kunnen bepalen wat ze eten.

--

In deze oude commercial werd een vraag gesteld: Link

Ruim 20 jaar later weten we het antwoord: de hoeveelheid suiker

Ron


Peuters krijgen juist te weinig vet

Doordat ouders steeds vaker lightproducten kopen, krijgen peuters niet te veel, maar juist te weinig vet binnen. ‘Ik maak me zorgen: worden kinderen wel dik genoeg?’

Link

--

Light is wel het stomste dat je kids kan geven. Vet maakt niet dik, is ook nodig voor oa de hormonen. Wat wel dik maakt? Light produkten, smaakversterkers, fructose (al die fijne sapjes en voeding gezoet met fructose-siroop) en hormoonverstoorders zoals BPA (zit oa in plastic flesjes).

Ron


Opvoeding beïnvloedt eetgedrag kinderen

Ouders beïnvloeden het eetgedrag van hun kinderen en hoe ze denken over hun figuur. Als ouders kritisch zijn, zijn hun kinderen vaker ontevreden met hun eigen lichaam. Dat wijst onderzoek onder adolescenten uit.

Link


Uiteen halen van tweelingen op basisscholen niet nodig

Voor de cognitieve ontwikkeling van tweelingen maakt het geen verschil of ze samen of in parallelle klassen hebben gezeten tijdens de basisschoolperiode. Dit wordt aangetoond in een zojuist verschenen artikel van Tinca Polderman en co-auteurs in het ‘Journal of Epidemiology and Community Health’. De resultaten zijn opmerkelijk omdat het huidige beleid op Nederlandse basisscholen het uiteen halen van tweelingen stimuleert. De onderzoekers vergeleken de CITO scores (eindtoets groep 8) van ruim tweeduizend tweelingparen van het Nederlands Tweelingen Register (NTR). Ongeveer 70% van deze tweelingen had een klas gedeeld tijdens de basisschool, 20% had in parallelle klassen gezeten en 10% had deels wel en deels niet een klas gedeeld. Voor alle tweelingparen gold dat er geen niveauverschillen tussen de kinderen waren; wanneer ze gescheiden waren zaten ze dus in parallelle klassen, en niet in hogere of lagere groepen of op andere scholen. Tweelingen met een handicap of andere beperking werden van de studies uitgesloten. Factoren die bepalend waren voor het plaatsen van de tweeling in een zelfde of parallelle klas bleken urbanisatie (vaker apart in grotere steden), sociaal economische status (vaker apart bij hoog opgeleide ouders) en externaliserend probleemgedrag op 3-jarige leeftijd (vaker apart bij meer problemen). Wanneer voor deze factoren in de analyses werd gecorrigeerd bleken er geen verschillen in CITO scores te zijn tussen tweelingen die hun basisschooltijd samen of apart hadden doorgebracht. Soortgelijke resultaten zijn eerder bij het NTR aangetoond voor internaliserend en externaliserend probleemgedrag (Van Leeuwen et al. 2005, Twin Research and Human Genetics). De onderzoekers concluderen dat het voor de cognitieve en gedragsontwikkeling dus geen verschil maakt of de tweelingen samen of in aparte klassen zitten op de basisschool. De beslissing over de plaatsing van een tweeling zou in nauw overleg met ouders, kinderen zelf, en de leerkrachten gemaakt moeten worden.


De Pedagogische Gestapo waakt over u en de uwen

Er valt weer een onderzoek in de bus. Deze keer van de GGD. De directeur richt zich tot mij want eerder had ik al een “uitnodiging” gekregen om via het internet een vragenlijst in te vullen over de gezondheid van mijn kind en ik heb daarop niet gereageerd. Om mij werkelijk te doen denken dat die mogelijkheid anoniem was, ook al kreeg je een persoonlijke inlogcode die aan mijn persoonsgegevens is gekoppeld, staat er:

Link

Geert


Todays Children are at Greater Health Risk

Dr. David Moore talks about how todays children may be the first generation to NOT out live their parents or grandparents


Extra geld voor gezin met gehandicapt kind

Gezinnen die zelf willen zorgen voor een gehandicapt of chronisch ziek kind en daardoor moeten rondkomen van één inkomen, krijgen vanaf 1 januari 2010 een hogere financiële ondersteuning.

Link


Consuming Kids: Childhood Market Machine

Consuming Kids throws desperately needed light on the practices of a relentless multi-billion dollar marketing machine that now sells kids and their parents everything from junk food and violent video games to bogus educational products and the family car. Drawing on the insights of health care professionals, children's advocates, and industry insiders, the film focuses on the explosive growth of child marketing in the wake of deregulation, showing how youth marketers have used the latest advances in psychology, anthropology, and neuroscience to transform American children into one of the most powerful and profitable consumer demographics in the world.


Drummer van 3 krijgt contract

Valentijn uit Aalsmeer is een peuter van 3 jaar oud en hij kan nu al supergoed drummen. Zo goed zelfs dat mensen van een beroemd drumstellenmerk, hem een soort contract hebben aangeboden.


Virussen aantonen in snot van kinderen

Door snot van jonge kinderen met een luchtweginfectie op de kinder-intensive care te onderzoeken met PCR, een nieuwe virustest, kan bij nagenoeg alle kinderen een virus worden aangetoond. Dit blijkt uit onderzoek van Alma van der Pol. Dit is nieuw, omdat met bestaande testen bij slechts de helft van de kinderen een virus aantoonbaar is. Ook kunnen bij dezelfde patient twee of soms zelfs drie virussen worden aangetoond, iets wat eerder nooit gevonden werd. Het invoeren van PCR als standaardtest bij kinderen met een luchtweginfectie op de intensive care is op dit moment niet zinvol. Dit komt omdat antivirale therapie voor de meeste luchtweginfecties niet voorhanden is en omdat deze test geen invloed blijkt te hebben op het voorschrijven van antibiotica vanwege een vermeende bacteriele infectie. Door PCR niet standaard uit te voeren kunnen kosten worden bespaard. In de toekomst is het mogelijk wel zinvol om PCR standaard uit te voeren, bijvoorbeeld als antivirale therapie beschikbaar komt of bij grootschalige uitbraak van een (nieuwe ontdekt) virus dat met PCR snel aangetoond kan worden.


Obesitasgen ontdekt bij kinderen

Wetenschappers geloven dat ze een genetische oorzaak hebben gevonden voor extreme obesitas bij kinderen.

Link


Hersenbeschadiging bij kinderen door chemische stoffen

De ontwikkeling van de hersenen van veel kinderen in Europa is beschadigd door kunstmatig chemisch samengestelde producten. Details van onderzoeken tonen aan dat chemicaliën een krachtige invloed hebben op de intelligentie. Deze details worden belicht in een nieuw WWF rapport.

Link

GdJ


Volkoren brood remt opname ijzer bij kinderen

Extra ijzer in ontbijtgranen is niet schadelijk, maar ook niet nuttig

Prof.dr. Wim van Dokkum heeft sterke twijfels over het nut van ijzertoevoeging aan bijvoorbeeld ontbijtgranen. Onlangs was er veel ophef over toegevoegd ijzer in cornflakes, naar aanleiding van twee uitzendingen van de Keuringsdienst van Waarde. In het decembernummer van Nieuws voor diëtisten stelt hij veel meer heil te zien in het stimuleren van de opname van ijzer. En dat kan al met kleine aanpassingen in de voeding. Er zijn groepen die moeite hebben om voldoende ijzer binnen te krijgen, zoals jonge kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Dat stelt prof.dr. Wim van Dokkum, expert op het gebied van de biologische beschikbaarheid van mineralen en spoorelementen en adviseur van TNO Kwaliteit van Leven.

Bruin brood
Bij een krappe ijzerinname kan een kleine switch in de voeding al heel wat verbeteren. Diëtisten kunnen hierin goed adviseren. Van Dokkum: `Door vaker producten met haemijzer te adviseren, vlees dus, en zorgen dat er vitamine C bij elke maaltijd aanwezig is. Daarna richt je je pijlen op de stoffen die de opname van ijzer remmen.' Een van de belangrijkste is fytaat uit volkoren brood. Van Dokkum: `Ik adviseer mensen vaak om bruin brood te eten, omdat daar de helft minder fytaat in zit, iets minder ijzer en toch nog een behoorlijke hoeveelheid vezel.' Andere remmers zijn polyfenolen uit koffie, thee en wijn en calcium uit zuivel.

Supplement
Als dit onvoldoende effect heeft, is volgens Van Dokkum een laag gedoseerd multivitaminesupplement op zijn plaats. `De hooggedoseerde supplementen die zich richten op één enkele voedingsstof, zoals zinktabletten, kopertabletten en staalpillen zijn potentieel gevaarlijk. Overdosering en verstoring van de mineralenbalans ligt op de loer', aldus Van Dokkum.


Bussemaker: ruimere regels voor medisch onderzoek met kinderen

Staatssecretaris Bussemaker overweegt aanpassing van de wet op medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen. De staatssecretaris zei dat vandaag bij het in ontvangst nemen van het Advies medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen van de commissie Doek. In het voorjaar van 2010 neemt de staatssecretaris een besluit over een wetswijziging. De regels voor medisch-wetenschappelijk onderzoek op kinderen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, ligt gevoelig. Volgens de Nederlandse wet is onderzoek alleen toegestaan als de risico's te verwaarlozen zijn. In de praktijk betekent dit dat wetenschappelijk medicijnenonderzoek met kinderen eigenlijk nooit kan worden uitgevoerd in Nederland, want er zijn altijd wel enige risico's. Omdat de Europese wetgeving voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen momenteel soepeler is dan die in Nederland, vindt veel onderzoek in het buitenland plaats. Commissie Doek adviseert een wetswijziging waardoor er ook in Nederland meer onderzoek op kinderen mogelijk is. Bussemaker: "Door de huidige wet worden kinderen als kwetsbaar gezien, ze hebben bescherming en zorg nodig. De commissie Doek onderstreept dit, maar voegt er aan toe dat een kind ook een persoonlijkheid is die keuzes kan maken. Sommige kinderen willen namelijk deelnemen aan onderzoek, ook als ze er zelf geen baat van kunnen hebben. Zij willen meedoen omdat er door het onderzoek een medicijn kan komen voor andere kinderen met dezelfde ziekte."

Download PDF


Peuters leren van leidsters én elkaar

In de peuterspeelzaal leren kinderen niet alleen van de leerkracht, maar ook van andere kinderen. De leerkracht helpt de kinderen voornamelijk om goed mee te doen, terwijl kinderen in hun interacties met klasgenoten meer complexe taal gebruiken en initiatief tonen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Marjolein Deunk onder peuters tussen tweeënhalf en vier jaar. Deunk promoveert 3 december aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor het onderzoek kreeg een groep van dertig peuters verspreid over vier peuterspeelzalen een hesje met draadloze opnameapparatuur aan. Zo registreerde de onderzoekster met audio en video hun natuurlijke gedrag, anderhalf jaar lang. Het onderzoek draaide om het aanleren van schoolse routines door kleine kinderen. Uitgangspunt daarbij was dat interacties een goede context kunnen bieden voor zowel de taal(gebruiks)ontwikkeling als voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en voor de cognitieve ontwikkeling in het algemeen.

Taal verschilt per situatie

Peuters blijken in verschillende activiteiten verschillende manieren van taalgebruik te leren. Deunk ontdekte dat de kinderen in interacties met klasgenoten en tijdens fantasiespel complexere taalhandelingen gebruikten dan in contact met de leidster. In interactie met elkaar leren peuters vooral om zelf taal te gebruiken; in interactie met de leidster leren ze meer mee te doen met schoolse activiteiten.

Hoe ouder, hoe complexer

De analyses in het onderzoek richtten zich op de activiteiten "fantasiespel", "terloopse geletterdheid", "lenen van een boekje" en "afsluiten van een knutseltaak". Fantasiespel is een vrije situatie in de peuterspeelzaal. Naarmate kinderen ouder worden, wordt het fantasiespel steeds complexer en daarmee ook de taal die gebruikt wordt tijdens het spel. Het afsluiten van een knutseltaak is juist een gestructureerde, schoolse activiteit. Deze activiteit biedt een belangrijke voorbereiding op deelname aan latere situaties waarin kinderen een schoolse taak uit moeten voeren.

Ontluikende geletterdheid stimuleren

De twee andere activiteiten hebben betrekking op ontluikende geletterdheid in een relatief "vrije" en meer gestructureerde situatie. Bij "terloopse geletterdheid" is een kind betrokken bij een activiteit, waarin lezen, schrijven en boeken op een vanzelfsprekende manier ter sprake komen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een kind een tekening heeft gemaakt waar de leidster vervolgens de naam op schrijft. De leidster kan ontluikende geletterdheid stimuleren door de nadruk te leggen op het schrijven van de naam en het nut ervan. Bij de activiteit "lenen van een boekje" wordt geletterdheid niet alleen gestimuleerd doordat kinderen regelmatig boeken lezen, maar ook doordat ze leren hoe ze een boek moeten lenen. Om deze activiteit optimaal te benutten, kunnen peuterspeelzaalleidsters de uitleenactiviteit uitbreiden door meer over de inhoud van het boek te praten of alvast een stukje voor te lezen en door de peuter te betrekken bij de registratie van het uitlenen.


Vuil is goed voor kinderen

Vuil is goed voor kinderen. Zij mogen best wel eens smerig worden, aldus Amerikaanse wetenschappers. Als je te schoon bent, vermindert dat het vermogen van de huid zichzelf te herstellen.

Link

Geert


Overgewicht kinderen blijft stijgen

Overgewicht onder kinderen stijgt, ondanks vijf jaar inspanningen van het Convenant Overgewicht onder voorzitterschap van Paul Rosenmöller.

Link

--

En zolang we niets doen aan de echte veroorzakers zoals fructosesiroop, light produkten, hormoonverstoorders in plastic en toxines zal dit probleem en ook kanker alleen maar toenemen. Maar ja dan moeten de industrievriendjes van Paul aangepakt worden.

Ron


TV - Giftig speelgoed, gevaarlijke kerstlampjes

Er schort nogal wat aan de veiligheid van speelgoed en kerstverlichting uit China dat in de Nederlandse schappen ligt. Dit blijkt uit een onderzoek van Kassa en het Duitse TÜV.

Link


Wereldvoedseltop faalt in aanpak ondervoeding kinderen

Op de Wereldvoedseltop in Rome heeft de internationale gemeenschap weer geen toezeggingen gedaan over de beëindiging van ondervoeding bij kinderen. De wereldleiders hebben ook geen fondsen vrijgemaakt voor de directe bestrijding van ondervoeding. Dit ondanks toezeggingen van 20 miljard dollar voor voedselveiligheid, die eerder dit jaar op de G8 conferentie in L’Aquila werden gedaan.

Link


Nieuwe behandeling van kanker bij jonge kinderen

Een recente studie van het Centrum voor Medische Genetica van het UZ Gent (CMGG) opent perspectieven voor een nieuwe moleculaire behandeling van neuroblastoom. Dit is een kwaadaardige tumor die ontstaat op het moment dat het zenuwstelsel zich ontwikkelt. De tumor komt dus vooral voor bij baby's en jonge kinderen.

Nutlin-3

Typisch voor neuroblastoom is dat de tumorcellen vaak niet meer gevoelig zijn voor klassieke chemotherapie. Door deze chemoresistentie is de kanker een van de meest dodelijke voor baby's en jonge kinderen. De onderzoekers gingen op zoek naar nieuwe behandelingen om de prognoses van de jonge patiëntjes te verbeteren. Ze ontdekten dat een nieuwe molecule, nutlin-3, in staat is om in een aantal gevallen van chemoresistent neuroblastoom heel gericht het p53-eiwit te activeren. Dit eiwit zorgt er voor dat de neuroblastoomcellen niet meer verder delen en massaal afsterven, op voorwaarde dat er geen mutatie in het p53-eiwit aanwezig is.

Veelbelovende tests

Wanneer muizen met chemoresistent neuroblastoom behandeld worden met nutlin-3, remt dit de groei sterk af van zowel de primaire tumor als van de uitzaaiingen in lever en longen. Dit wijst erop dat
de molecule een belangrijke aanwinst kan betekenen voor de behandeling van kinderen met neuroblastoom. De resultaten van deze studie worden op 2 december gepubliceerd in het Amerikaanse vaktijdschrift "Journal of the National Cancer Institute".


Wonderkind

AKIANE KRAMARIK, is dertien jaar oud, woont in Amerika en is een internationaal erkend artiest en dichter. Op vierjarige leeftijd maakte ze haar eerste tekening en op achtjarige leeftijd verkocht ze haar eerste schilderij voor $10.000. Akiane spreekt vier talen en wil haar door God gegeven talent gebruiken om geld in te zamelen voor kinderen over de hele wereld die hulp nodig hebben.

www.artakiane.com

Petra


Amazing child leaves behind notes


Eerste stap naar Alzheimer bij kinderen is gezet.

Studies tonen al aan dat neuronen van Alzheimers er net zo uitzien als die van kinderen of depressieven onder stimulantia behandeling. Maar die studies blijven verborgen.

Link

Fernand Haesbrouck


A Life Less Ordinary

A Life Less Ordinary is a touching film that brings the incredible firsthand accounts from several families as they strive to cope with their childs learning difficulty. Often trapped in a world of isolation and unknown, this documentary provides reassurance to parents and children at a time when they need it most.


Child Beggars - Stolen Memories

Through talking to seven children and experts this documentary looks into a child beggars life on drugs, alcohol and crime. This personal report of the children helps one gain a deeper and unseen perspective of the psychological impact on these children. DawnNews' Nida Bano Qureshi uncovers the darker side beneath the cheery faces.


Bulgaria's Abandoned Children Revisited


Actiefilms en racing-games beïnvloeden rijgedrag van jongeren

Jongeren die vaak naar actiefilms kijken of ‘racing-games’ spelen, staan positiever tegenover risicovol rijgedrag, overdreven snelheid en joyriding. En bovendien gaan deze jongeren na het behalen van hun rijbewijs effectief vaker snel of roekeloos rijden. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Kathleen Beullens, communicatiewetenschapper aan de K.U.Leuven. 2193 Vlaamse jongeren namen deel aan het onderzoek.

Statistieken tonen aan dat slachtoffers van auto-ongevallen vaak jongeren zijn. Dit zou niet enkel te wijten zijn aan hun beperkte rijervaring, maar ook aan het feit dat jongeren meer geneigd zijn om risico’s te nemen. In haar doctoraatsonderzoek ging Kathleen Beullens na of er een verband is tussen het mediagebruik van jongeren en mogelijk risiscogedrag in het verkeer.

Achtervolgingsscènes maken bijvoorbeeld een belangrijk deel uit van actiefilms. In dergelijke films is er veel risicovol rijgedrag te zien, maar de mogelijke gevolgen hiervan worden nauwelijks getoond (gewonden, doden, schade, …). In bepaalde computerspelletjes zoals ‘racing-games’ en ‘drive’em up-games’ wordt de jongere zelf de bestuurder, en is het vaak de bedoeling om zo snel mogelijk te rijden of om doelbewust mensen van de weg te maaien.

Kathleen Beullens ondervroeg 2193 jongeren op twee verschillende momenten. Bij de eerste bevraging zaten de jongeren in het vijfde of zesde middelbaar. Ze vulden een vragenlijst in over hun mediagebruik en over hun houding tegenover risicovol rijgedrag in het verkeer. De jongeren hadden op dat moment nog geen rijbewijs, maar ‘racing- en drive’em up’-games bleken heel populair. Twee jaar later hadden de meesten hun rijbewijs op zak en werden de jonge adolescenten ondervraagd over hun persoonlijk rijgedrag op de weg.

De vaststellingen van de onderzoekster zijn opmerkelijk: jongeren die vaak racing-games spelen en van actiefilms genieten, hebben een positievere houding tegenover risicovol rijgedrag én geven later zelf aan dat ze effectief sneller en roekelozer rijden.

De resultaten van dit onderzoek zijn ook op vlak van preventie belangrijk. Wanneer we bijvoorbeeld weten welke programma’s een aanzet geven tot gevaarlijk rijgedrag bij jongeren, kunnen hierrond gerichte preventiecampagnes worden opgezet.


Kids and their room


"The Blood Of Our Children" by Darren A. Saunders


Child Diabesity in America

A documentary about the rise in diabesity in America amongst children and the effect of media advertisements and parents on this epidemic.


Frontline -The Medicated Child

Excellent PBS program that shows how todays kids are being turned into nothing but unnecessary customers for pharmaceutical and medical industry. Filled with some of the usual medical propaganda such as a 90% cure rate for childhood cancers. All depends on how you define "cure" since doctors even consider patients who die in treatment to be "cured" because they disease DID stop it's progression after all. The fact that the patient died is considered irrelevant. This is the insanity of modern so called "medicine"

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6


Kinder Avonturenland

Tegenwoordig zijn er steeds meer eigen-wijze gevoelige kinderen, die zelf wel weten wat ze het liefste willen en het beste kunnen. Vaak hebben ze mooie dromen en goede ideeën om meer plezier en vrede op aarde te krijgen. Soms zitten ze niet zo lekker in hun vel, op school of thuis, bijvoorbeeld doordat ze veel slimmer zijn dan de anderen, kleuren in de lucht zien, horen wat andere mensen denken, heel gevoelig zijn voor bepaalde stoffen, of gewoon, doordat ze zijn zoals ze zijn en (nog) niet iedereen in hun omgeving dat snapt. Kinder-Avonturenland is er speciaal voor kinderen zoals JIJ. Je moet er niks; je kiest zelf wat je het liefste speelt. Met de andere kinderen maak je fijne plannen om samen dingen te maken en te doen, zo dat iedereen aan de beurt komt en niemand de baas speelt.

Link


Ede zet aan tot verslaving peuters

Aggressiefgedrag door peuters op de peuterschool. Het NCRM gaat vrijdag aanstaande een informatieve demonstratie houden op het Raadhuisplein en de Molenstraat 63 bij Speelzaal ’t Kruimeltje.

Link


Communiceren met kinderen over hun erfelijke ziekte

Het Erfocentrum organiseert samen met het LUMC een themamiddag met als rode draad: "communiceren met kinderen over hun erfelijke ziekte". Behandelaars, voorlichters en beleidsmakers die te maken hebben met kinderen met erfelijke aandoeningen laten hun licht schijnen over effectief communiceren. Communiceren doen we constant. Dit wil nog niet zeggen dat het altijd makkelijk is, laat staan dat het communiceren effectief is. Hoe praat je eigenlijk met een kind over moeilijke onderwerpen? Hoe sluit je aan bij kinderen van verschillende leeftijden? Wat is de basis van een goede communicatie? Weet je zeker dat wat je wil zeggen ook overkomt? En wat vindt het kind er zelf van? In de eerste helft van de bijeenkomst staan de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen rond de ziekte van Duchenne centraal. De ervaringen van ouders met kinderen met ziekte van Duchenne of een andere ernstige aandoening komen aan bod. Ter afsluiting van dit deel zal interactief worden gediscussieerd over “erfelijkheid van nare paarse haren”.  De tweede helft van de bijeenkomst gaat over communiceren met kinderen, met andere woorden de ziekte vanuit het kind bezien. Wat kan een professionele organisatie als Disney ons leren over kindgericht communiceren, over het beleven? Of een kindercircus? Of een poppenspeler? Interactief en anders dan anders…


Toxic Childhood

http://www.youtube.com/watch?v=5HkO1-aeiz8
http://www.youtube.com/watch?v=uiXCCGM5Gmk
http://www.youtube.com/watch?v=nRThXLYY_yw
http://www.youtube.com/watch?v=pgDK4QIPoZ4
http://www.youtube.com/watch?v=8xSC8V3sfhg
http://www.youtube.com/watch?v=HpR5TMq6aYI

First part of the discussion on how modern life is damaging our children with Sue Palmer, author of the best-selling book Toxic Childhood and John Frank, Professor of Public Health. Britains teenagers have more problems than those in any other country in Europe. So what is going wrong? Why is there such an increase in childhood depression? Why are behavioural problems on the increase?


Toxic Childhood - How The Modern World Is Damaging Our Children And What We Can Do About It

Over the last twenty-five years, huge technological and cultural changes have transformed the lifestyle of people in the developed world largely for the better. But it's all happened so fast we haven't noticed that changes which benefit adults aren't always so good for children. A toxic cocktail of the side-effects of cultural change is now damaging the social, emotional and cognitive development of a growing number of children, with knock-on effects on their behaviour.


Whistleblower Allen Jones/Mental health screening of kids

Whistleblower Allen Jones gained international press coverage after uncovering pharmaceutical industry payments to government officials for the purpose of implementing a national mental health screening/psychotropic drug treatment plan. In this video interview Jones describes the pharma funding and psycho/pharma agenda behind mental health "screening" of schoolchildren. He is a former investigator for the Pennsylvania Office of the Inspector General.


Geen verbod op kinderreclame

Er komt geen verbod op reclames voor kinderen voor ongezonde voeding. Dat is de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer over de Nota Overgewicht op 7 september. Ondanks de jarenlange campagne van de Consumentenbond en de Nederlandse Hartstichting voor een wettelijk verbod gelooft de politiek dat voorlichting over gezonde voeding en een vrijblijvende oproep te stoppen met kinderreclame de beste manier is om het groeiende probleem van overgewicht bij jonge kinderen tegen te gaan. Dinsdag 15 september 2009 stemt de Tweede Kamer nog over een motie die oproept tot een reclameverbod tot 12 jaar.

Daags voor het debat in de Tweede Kamer lanceerden de commerciële omroepen in samenwerking met de levensmiddelenindustrie een campagne-idee waarin televisieprogramma's aandacht moeten vragen voor overgewicht bij kinderen. Voorlichting is echter niet de oplossing voor de groeiende groep te dikke kinderen. Volgens de Consumentenbond en de Hartstichting moet er een einde komen aan intensieve marketing gericht op kinderen voor bijvoorbeeld junkfood, een van de belangrijkste veroorzakers van het overgewichtprobleem.

---

Weer goed voorbeeld van wat deze overheid belangrijker vindt. Niet de volgende generaties maar opnieuw de ziekmakende voedingsindustrie te vriend houden. Ik kan alleen maar tegen ouders zeggen: gebruik je gezonde verstand, negeer deze reclame en leer je kinderen waarom deze voeding zo funest is. Ik heb mijn kinderen al jong verteld dat die mooie gele M langs de snelwegen staat voor Macht. Gezien de overheid niet meer doet dan mooie praatjes over preventie rond te strooien zullen we onszelf moeten onderwijzen. Maar dit is een keuze die je zelf zult moeten maken. Wees geen industrieslaaf ! En nog iets, heeft u bij de commerciële omroep wel eens gezien dat de Smaakpolitie bij een fastfoodketen naar binnen gaat, nee die pakken alleen de kleintjes aan.....En nog iets, zuivel is niet goed voor je botten, wel groene groente, noten en vitamine D3 (dus zonlicht). Zuivel verslijmt, het eiwit in melk geeft bij heel veel mensen darm- en huidproblemen en speelt een rol bij prostaatkanker, acne, botontkalking en vele andere problemen. Melk is bestemd voor een jong kalf dat snel moet groeien. Wel eens een dier gezien dat nog melk drinkt na zijn zoogtijd?

Ron


Toxicomanie bij kinderen: werkingsmechanisme onbekend

Waarom wil niemand weten hoe de wondere medicatie, die kinderen slimmer moet maken, werkt? Was het ook zo toen men methylphenidaat (Rilatine) onder de opiumwet bracht?

Link

Fernand Haesbrouck


Voorlichting over vitamine D peuters schiet tekort

Ouders van peuters krijgen onvoldoende informatie over het belang van vitamine D. Vitamine D is belangrijk voor sterke botten en tanden.

Link


Meer gehoorschade door mp3-spelers

De huidige jongeren lopen meer kans op gehoorschade dan eerdere generaties. Ze luisteren vaker en langer naar muziek via een koptelefoon.

Link


Economic Benefits of Investing in Children - Marian Wright Edelman

Marian Wright Edelman, President and Founder of the Children's Defense Fund, argues that in addition to the moral motivations for keeping children in school, there are financial reasons as well. She explains that making early investments in health and education prevent more expensive costs later on, arguing "these numbers are going to kill us."


Kinderen slikken fors meer medicijnen

Nederlandse kinderen slikken veel meer medicijnen dan tien jaar geleden. antipsychotica, laxeermiddelen, maagzuurremmers, luchtwegverbreders en hormoonhoudende zalfjes worden steeds vaker voorgeschreven aan jonge kinderen en tieners.

Link


Dikke kinderen niet gelukkig

Te veel meisjes en jongens in Nederland zijn te dik. Dit levert niet alleen de nodige gezondheidsproblemen op, maar het heeft ook veel invloed op het geluksgevoel van de kinderen. De stichting Lekker Vel doet er iets aan en organiseert zomerkampen.

Link


Open Staan bij kinderen

In mijn therapeutische praktijk vertelde een moeder mij het volgende verhaal: "Mijn zoontje van 10 en ik keken vorig jaar samen naar een stukje film over een meisje dat
door de duivel bezeten zei te zijn. Geschrokken vertelde hij me dat hij dat vroeger ook had, hij noemde het een 'baas' in zijn hoofd. Soms waren er ook nog anderen
personen in zijn hoofd. Ze schenen in kamertjes te wonen en soms met elkaar ruzie te maken. Mijn zoontje vertelde dat hij het opgelost had, nadat hij een jaar op karate
gezeten had. Hij zei het zo: 'De baas ging mij heel erg irriteren. Maar ik kon in zijn kamer komen en ik wist hoe ik hem moest trappen en slaan. Toen is de baas verdwenen.
Eerst was ik bang voor hem en toen is hij bang voor mij geworden. Maar als ik nu het woord baas hoor, dan krijg ik wel een griezelig gevoel. Ik ben nog altijd een beetje
angstig dat hij terugkomt.' Het vreselijkste aan zijn verhaal is dat hij dat al die jaren voor zich gehouden heeft. Hij had inderdaad nachtmerries en lag vaak enorm te
zweten. Hoe kan ik hem verder helpen?"

Dit fenomeen komt meer voor dan men denkt. De psychologie noemt dat een "open constitutie" bij zulke kinderen. Ze zijn meestal in hun vroege jeugd nogal beïndrukbaar
voor wat wij tegenwoordig "lifters" noemen, astrale, overleden maar aardgebonden personen of andere wezens. Die kunnen zowel positieve als negatieve emoties doorgeven. Ze worden doorgaans aangetrokken door een onverwerkte angst of emotie bij het kind. Als zo'n zelfde gevoel echter ook bij een ouder speelt, kan dat die vibratie bij het kind versterken. Kinderen zijn, soms nog tot hun 12e, net stofzuigertjes in een enorme ruimte. Na het zevende jaar zullen de meeste kinderen enig praktisch realisme
ontwikkelen. 'Aarden' noemt de één dat, de ander zal spreken over 'indalen' of 'gronden'. Dat proces gaat zo nu en dan erg moeilijk. Het kind verzet zich bijvoorbeeld
tegen zijn omgeving, die het als onaangenaam ervaart ("De kinderen in mijn klas zijn allemaal gek"). Even pijnlijk is het als een kind zichzelf alsmaar afwijst ("Ik kan
toch niets, ik ben niet goed genoeg"). Zelfs jonge pubers kunnen nog erg worstelen met "de nare wereld", met wat ze als een afschuwelijke werkelijkheid ervaren. Kennelijk kon dit betrokken kind de laatste jaren beter aarden.

Door alles wat je met je voeten en handen doet, aardt iemand. Dansen, wandelen en sport, en ook vechtsporten, helpen dus. Intuïtief weet zo'n kind ook zelf vaak wat
helpt. Karate is voor dit kind een energie van verzet geworden, die heeft geholpen om los te komen van die lifter. Volwassenen kunnen ondertussen door zelf beter te gronden en te leren hoe zij zelf met bijvoorbeeld visualisatieoefeningen hun aura schoon kunnen houden, het kind veel steun bieden.

Peter den Haring


The Glow - kids and mobile phone risks


New study shows that infants have 'mind-reading' capability

One of the unique characteristics of humans that distinguish us from the animal kingdom is the ability to represent others' beliefs in our own minds. New research published in the July issue of Psychological Science suggests that this ability develops at very young age.

Lees verder


Seat belt injuries could signal more serious trauma in children

Ill-fitting seatbelts raise the risk of serious injury to children involved in car accidents. And seat belt injuries should alert physicians to look for signs of more serious consequences, particularly spinal cord injury, which is not always immediately apparent.

Lees verder


Chemical Additives - Are They Slowly Killing Our Children?

Let me start by saying a chemical additive doesn't necessarily 'appear' to be a problem immediately after ingestion. Quite often the effects are cumulative; a gradual build-up in the body produces roller-coaster days, some good, some bad. Some children are more sensitive to food chemicals and display immediate effects soon after ingestion of additives, colours in particular. In small amounts additives are not harmful. Effects are dose related and, tragically, dose for weight, children are consuming several times more additives than the acceptable daily intake (ADI). Before we get into the details of the most common problem foods, it is necessary to understand the testing and approval process, with emphasis on those factors that may confer the level of risk of toxic additives in infants and young children's diets.

Lees verder


Shaming some kids makes them more aggressive

-Aren't you ashamed of yourself? All these years, you've been trying to build up your child's self-esteem, and now a growing body of research suggests you may be making a big mistake. A study published in the December issue of Child Development finds that early adolescents with high self-esteem are more likely to react aggressively when they feel ashamed than their peers with lower levels of self-esteem. "Young teens with low self-esteem apparently don't feel the need to protect their punctured egos," said University of Michigan psychologist Brad J. Bushman, a co-author of the study with colleagues from VU University and Utrecht University in The Netherlands. For the study, Bushman, Sander Thomaes, and colleagues conducted an experiment with 163 children ages 10 to 13, from Michigan middle schools. Almost all were white, and slightly more than half (54 percent) were males. A few weeks before participating in the on-line experiments, the young people filled out a questionnaire designed to assess their levels of self-esteem and narcissism. The researchers measured self-esteem by assessing the degree to which participants were satisfied with themselves and the way they led their lives. Sample statements included, "Some kids like the kind of person they are," and "Some kids are not very happy with the way they do a lot of things." They were asked if they were like that.

Lees verder


Fat still on the children's menu

Parents should think twice before offering a low-fat menu to youngsters, despite concerns over obesity. Children burn more body fat than adults for each calorie spent, according to research in the online open access publication, Nutrition Journal, evidence that fat can be included as part of a child's healthy and balanced diet.

Lees verder


Spray reduces pain in children undergoing intravenous procedures

A topical spray reduced pain by 34 percent in children undergoing intravenous procedures, such as injections and tube insertions, compared with a placebo group. The findings from this double-blind, randomized controlled trial have clinical implications.

Lees verder


Childhood Obesity Indicates Greater Risk Of School Absenteeism

In the first study of how weight may affect school attendance, researchers at the University of Pennsylvania and Temple University have found that overweight children are at greater risk of school absenteeism than their normal-weight peers.

Lees verder


Low childhood IQ linked to type of dementia

Children with lower IQs are more likely decades later to develop vascular dementia than children with high IQs, according to research published in the June 25, 2008, online issue of Neurology, the medical journal of the American Academy of Neurology.

Lees verder


Association of Environmental Toxicants and Conduct Disorder in U.S. Children

Overall, 2.06% of children met DSM-IV criteria for Conduct Disorder in the past year, equivalent to 560,000 U.S. children 8–15 years of age. After adjustment, prenatal tobacco exposure was associated with increased odds for CD [odds ratio (OR) = 3.00 ; 95% confidence interval (CI) , 1.36–6.63]. Increased blood lead levels (fourth vs. first quartile) and serum cotinine levels (fifth vs. first quintile) were associated with an 8.64-fold (95% CI, 1.87–40.04) and 9.15-fold (95% CI, 1.47–6.90) increased odds of meeting DSM-IV CD criteria. Increasing serum cotinine levels and blood lead levels were also associated with increased prevalence of CD symptoms (symptom count ratio, lead: 1.73 ; 95% CI, 1.23–2.43 ; symptom count ratio, cotinine: 1.97 ; 95% CI, 1.15–3.40) .

Lees verder


Spirituality is key to kids’ happiness

To make children happier, we may need to encourage them to develop a strong sense of personal worth, according to Dr. Mark Holder from the University of British Columbia in Canada and his colleagues Dr. Ben Coleman and Judi Wallace. Their research1 shows that children who feel that their lives have meaning and value and who develop deep, quality relationships – both measures of spirituality – are happier. It would appear, however, that their religious practices have little effect on their happiness. These findings have been published in the online edition of Springer’s Journal of Happiness Studies.

Lees verder


Researchers Take Drug Company Pay, Then Lie About it

Dr. Joseph Biederman, of Harvard Medical School, is a world-renowned child psychiatrist whose work has helped fuel an explosion in the use of powerful antipsychotic medicines in children. He earned at least $1.6 million in consulting fees from drug makers from 2000 to 2007. However, he did not report much of this income to university officials.

Lees verder


Smoking during pregnancy fosters aggression in children

Women who smoke during pregnancy risk delivering aggressive kids according to a new Canada-Netherlands study published in the journal Development and Psychopathology. While previous studies have shown that smoking during gestation causes low birth weight, this research shows mothers who light up during pregnancy can predispose their offspring to an additional risk: violent behaviour. What's more, the research team found the risk of giving birth to aggressive children increases among smoking mothers whose familial income is lower than $40,000 per year. Another risk factor for aggressive behaviour in offspring was smoking mothers with a history of antisocial behaviour: run-ins with the law, high school drop-outs and illegal drug use. Psychiatry professor and researcher Jean Séguin, of the Université de Montréal and Sainte-Justine Hospital Research Center, co-authored the study with postdoctoral fellow Stephan C. J. Huijbregts, now a researcher at Leiden University in the Netherlands, as well as colleagues from Université Laval and McGill University in Canada. "Mothers-to-be whose lives have been marked by anti-social behaviour have a 67 percent chance to have a physically aggressive child if they smoke 10 cigarettes a day while pregnant, compared with 16 percent for those who are non-smokers or who smoke fewer than 10 cigarettes a day," says Dr. Séguin. "Smoking also seems to be an aggravating factor, although less pronounced, in mothers whose anti-social behaviour is negligible or zero."

Lees verder


Letting infants watch TV can do more harm than good says wide-ranging international review

A leading child expert is warning parents to limit the amount of television children watch before the age of two, after an extensive review published in the January issue of Acta Paediatrica showed that it can do more harm than good to their ongoing development. Professor Dimitri A Christakis, from the Seattle Children's Research Institute and the University of Washington, USA, has also expressed considerable concerns about DVDs aimed at infants that claim to be beneficial, despite a lack of scientific evidence.And he points out that France has already taken the matter so seriously that in summer 2008 the Government introduced tough new rules to protect the health and development of children under three from the adverse effects of TV. Professor Christakis' extensive review looked at 78 studies published over the last 25 years and reiterates the findings of numerous studies he has carried out with colleagues into this specialist area. He points out that as many as nine in ten children under the age of two watch TV regularly, despite ongoing warnings, and some spend as much as 40 per cent of their waking hours in front of a TV. "No studies to date have demonstrated benefits associated with early infant TV viewing" says Professor Christakis, whose review looked at the effect that TV has on children's language, cognitive skills and attentional capacity, as well as areas for future research. "The weight of existing evidence suggests the potential for harm and I believe that parents should exercise due caution in exposing infants to excessive media" he says.

Lees verder


Popular cold and cough treatment may create respiratory distress in young children

New research out of Wake Forest University Baptist Medical Center suggests that Vicks® VapoRub®, the popular menthol compound used to relieve symptoms of cough and congestion, may instead create respiratory distress in infants and small children.The study appears in this month's issue of Chest, the peer-reviewed journal of the American College of Chest Physicians, and reports that the product may stimulate mucus production and airway inflammation, which can have severe effects on breathing infants or young children because of the small size of their airways. "The ingredients in Vicks can be irritants, causing the body to produce more mucus to protect the airway," said Bruce K. Rubin, M.D., lead author of the study and a professor in the department of pediatrics at Brenner Children's Hospital, part of Wake Forest Baptist. "Infants and young children have airways that are much narrower than those of adults, so any increase in mucus or inflammation can narrow them more severely." Vicks® VapoRub® was first compounded in 1891, in Greensboro. It was introduced in 1905 with the name Vick's Magic Croup Salve. The flu epidemic of 1918 increased sales from $900,000 to $2.9 million in just one year and Procter & Gamble has since marketed the product as "The only thing more powerful than a mother's touch."The salve is widely used to relieve symptoms of colds and congestion, but there are few data supporting an actual clinical benefit, according to Rubin. Vicks has been reported to cause inflammation in the eyes, mental status changes, lung inflammation, liver damage, constriction of airways and allergic reactions. Interest in conducting the study developed after Rubin and colleagues treated an infant who was taken to the emergency room after developing severe respiratory distress following the application of Vicks directly under her nose. Researchers sought to determine the effect of the product on the respiratory system using ferrets, which have an airway anatomy and cellular composition similar to humans. The team conducted tests on healthy ferrets and ferrets that had tracheal inflammation (simulating a person with a chest infection) that measured the effects of Vicks on mucus secretion and buildup in the airways, and fluid buildup in the lungs.Results showed that Vicks exposure increased mucus secretion in both normal and inflamed airways. In addition, the studies showed that exposure to the product decreased the rate by which mucus was cleared from the trachea. The findings support current product labeling, which indicates the product should not be used on children under 2 years of age. However, many parents continue to use Vicks on their sick children, often rubbing the salve on the feet or chest, Rubin said.

Lees verder


Is there a connection between child maltreatment and adolescent delinquency or violence?

Studies show that abused or neglected children are more likely to be arrested for delinquency and violent crimes-- both as juveniles and as adults. They also commit more offences and are younger when they're first arrested. How closely is the abuse connected to the delinquency" Is the type of abuse or neglect related to the type of crime" These questions are addressed in several studies published by SAGE in the current special issue of Child Maltreatment.

Lees verder


Children stressed 6 months before starting school

The first few days at school can be an anxious time as children face the challenge of a new environment and making new friends but according to new research funded by the Economic and Social Research Council, children show signs of stress three to six months before term even starts.

Lees verder


Higher mortality among unscreened children

The study shows that infants that left the maternity ward with undiagnosed heart disease evinced much higher mortality than those who were diagnosed before discharge: 18 percent versus 0.9 percent when comparing children who were not premature or were lacking a functioning left ventricle. No children died at home with undiagnosed heart disease in the Western Götaland region during the study period, compared with five deaths in the home in the regions under comparison. The assessment of costs showed that screening is cost-neutral when introduced. All that is needed is a machine with a one-off outlay of about SEK 12,000 (~$1,500) per delivery unit as well as the time, roughly five minutes per infant, it takes for a midwife to perform the screening. Since the method would entail a probable decrease in neurological damage cause by circulation collapse, and less need for pre-operative intensive care, this screening is cost-effective in the long term.

Lees verder


89% of children’s food products provide poor nutritional quality, but 62% of them still make health claims

Nine out of ten regular food items aimed specifically at children have a poor nutritional content – because of high levels of sugar, fat or sodium - according to a detailed study of 367 products published in the July issue of the UK-based journal Obesity Reviews. Just under 70 per cent of the products studied - which specifically excluded confectionery, soft drinks and bakery items - derived a high proportion of calories from sugar. Approximately one in five (23 per cent) had high fat levels and 17 per cent had high sodium levels. Despite this, 62 per cent of the foods with poor nutritional quality (PNQ) made positive claims about their nutritional value on the front of the packet.

Lees verder


Eating Together as a Family Creates Better Eating Habits Later in Life

The researchers found eating family meals together during adolescence resulted in adults who ate more fruit, dark-green and orange vegetables and key nutrients, and drank less soft drinks. Frequency of family meals predicted females would eat breakfast as adults. For both sexes, frequency of family meals as adolescents predicted eating dinner more frequently as adults, placing a higher priority on structured meals and a higher priority on social eating. For women, eating together as a family more often during adolescence meant significantly higher daily intakes as adults of calcium, magnesium, potassium, vitamin B6 and fiber. Among males, eating as a family more during adolescence predicted higher intakes of calcium, magnesium, potassium and fiber as adults.

Lees verder


Childhood obesity risk increased by newly-discovered genetic mutations, says study

Three new genetic variations that increase the risk of obesity are revealed in a new study, published today in the journal Nature Genetics. The authors suggest that if each acted independently, these variants could be responsible for up to 50% of cases of severe obesity. Together with existing research, the new findings should ultimately provide the tools to predict which young children are at risk of becoming obese. Health professionals could then intervene to help such children before they develop weight problems, say the researchers from Imperial College London, the French National Research Institute CNRS and other international institutions.

Lees verder


Smoking Before, After Pregnancy Harms Daughters' Fertility

Researchers have identified the chemical pathway by which a mother's smoking before and after pregnancy might reduce her daughter's fertility by as much as two-thirds.

Lees verder


Off-Label Use of Prescription Drugs in Childhood and Adolescence

The methodology enables characterization of off-label prescription and identification of fields where further research is needed. With regard to the EU regulation on medicinal products for pediatric use, this could assume increasing importance and contribute to the development of appropriate and safe medicines for children.

Lees verder


Researchers discover 3 genes that increase risk of severe obesity in kids and adults

European and Canadian researchers have, for the first time, drawn a map of genetic risk factors that can lead to two forms of severe obesity: early-onset obesity in children, and morbid obesity in adults. A genetic study of 1,380 Europeans with early-onset and morbid adult obesity was led by French researchers Dr. David Meyre, of the Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), and Dr. Philippe Froguel, director of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Dr. Rob Sladek, Dr. Constantin Polychronakos and Dr. Alexandre Montpetit, of McGill University and the McGill University and Génome Québec Innovation Centre, made key contributions to the discovery, along with researchers from France, Britain, Finland, Switzerland and Germany. The results were published Jan. 19 in the journal Nature Genetics. Finding the genetic cause of a medical problem can often lead researchers along the right path toward an eventual treatment or cure or to help identify people who might be at risk. "The idea was not just to look at run-of-the-mill obesity, but look for genetic factors that may affect people who have more severe problems with their weight," said Dr. Sladek, an assistant professor in the Department of Human Genetics and Endocrinology. "This includes children who become obese at a young age, before the age of six. We also studied the genomes of adults who had a familial history of severe obesity, with a body-mass index greater than 40." People are generally defined as "overweight" if they have a body-mass index greater than 25. "The family approach being undertaken by our collaboration with our colleagues in France is going to become important for future large-scale genetic studies," Sladek continued. "Our suspicion is that a lot of the genetic changes that make people obese will turn out to be variants that run in families or in segments of the population, rather than things that are very common across the population. In terms of diabetes, we think that perhaps 90 per cent of the genetic risk could come from these familial or even personal genetic variants."

Lees verder


Mind Out of Balance, Body Out of Balance

Many of the 40 million American adults who suffer from anxiety disorders also have problems with balance. As increasing numbers of children are diagnosed with anxiety, Tel Aviv University researchers have discovered that the link between balance and anxiety can be assessed at an early age and that something can be done about it before it becomes a problem.

Lees verder


Energy drinks linked to risk-taking behaviors among college students

Over the last decade, energy drinks -- such as Red Bull, Monster and Rockstar -- have become nearly ubiquitous on college campuses. Although few researchers have examined energy drink consumption, a researcher at the University at Buffalo's Research Institute on Addictions has been investigating links between energy drinks and public health concerns like substance abuse and risky behaviors.

Lees verder


More Children's Toys Contain High Levels of Heavy Metals, Dangerous Chemicals

More than a third of toys tested contain toxic chemicals, according to a report released by the Ecology Center's Environmental Health Project and the Washington Toxics Coalition.The groups tested 1,200 toys and other children's products using an X-ray fluorescence analyzer that reveals objects' elemental composition. According to the groups, this method is far more accurate than the types of home lead-testing kits that are widely available.

Lees verder


Are you limiting kids’ cell phone use?

Last week, the director of the University of Pittsburgh Cancer Institute warned 3,000 members of his faculty and staff to limit cell phone use - especially among children — because of possible cancer risks.

Lees verder


Cough medications send 7,000 kids to emergency rooms

Cough medications send some 7,000 children a year to US emergency rooms, according to a study by the US Centers for Disease Control.

Lees verder


2 years old -- a childhood obesity tipping point?

This study finds that obese children begin weight gain as infants, with more than half becoming obese before two years of age.

Lees verder


Children Are Likely to Suffer Most from Our Fossil Fuel Addiction

onsideration of the full spectrum of health risks to children from fossil fuel combustion underscores the urgent need for environmental and energy policies to reduce fossil fuel dependence and maximize the health benefits to this susceptible population. We do not have to leave our children a double legacy of ill health and ecologic disaster.

Lees verder


Pentachlorophenol and Cancer Risk

Pentachlorophenol, a fungicide widely used as a wood preservative, was classified in 1999 by the International Agency for Research on Cancer as a possible human carcinogen. We reviewed currently available data to determine the extent to which recent studies assist in distinguishing the effect of pentachlorophenol from that of its contaminants (e.g., dioxins and other chlorophenols). The updated cohort study focusing on pentachlorophenol provides increased statistical power and precision, and demonstrates associations between hematopoietic cancer and pentachlorophenol exposure not observed in earlier evaluations of this cohort. Contaminant confounding is an unlikely explanation for the risks seen with pentachlorophenol exposure.

Lees verder


1 in 10 children using cough, cold medications

MA—Researchers from Boston University's Slone Epidemiology Center have found that approximately one in ten U.S. children uses one or more cough and cold medications during a given week. These findings appear in the August issue of the journal Pediatrics.Pediatric cough and cold medications are widely marketed in the U.S. but surprisingly little is known about just how often they are used in children. This information is especially important in light of recent revelations that cough and cold medications are responsible for serious adverse events and even deaths among children.

Lees verder


Too Young for a Cell Phone

The brains of young children absorb twice as much as radio frequency energy from a cell phone as those of adults, according to a set of new calculations carried out by Joe Wiart's research group at France Telecom in the suburbs of Paris."Our analysis confirms that peripheral brain tissues of children seem to be higher exposed than the peripheral brain tissue of adults," Wiart concludes in a paper that appears in the July 7 issue of the journal "Physics in Medicine and Biology."

Lees verder


Research unveils new hope for deadly childhood disease

Investigators at the University of Rochester have uncovered a promising drug therapy that offers a ray of hope for children with Batten disease -- a rare neurodegenerative disease that strikes seemingly healthy kids, progressively robs them of their abilities to see, reason and move, and ultimately kills them in their young twenties. The study, highlighted in the January edition of Experimental Neurology, explains how investigators improved the motor skills of feeble mice that model the disease.

Lees verder


Constipation most common cause of children's abdominal pain

Acute and chronic constipation together accounted for nearly half of all cases of acute abdominal pain in children treated at one hospital. The study also suggests that physicians should do a simple rectal examination for constipation when trying to determine the cause of abdominal pain in children.

Lees verder


Video games reduce blood flow to the brain

People who spend too much time playing video games, especially violent video games, may risk damaging brain function and affect their learning and emotional control, a study released yesterday showed

Lees verder


Thyroid treatment no 'quick fix' for weight loss in children

Parents of overweight children often desire a 'quick fix' for the problem and request thyroid tests, but, unfortunately, screening for hypothyroidism is not the answer, says a new study.

Lees verder


Children's Hospital scientists identify possible target for prevention and treatment of pneumonia

Researchers at Children's Hospital of Pittsburgh of UPMC have identified a key protein target that may be a crucial factor in the development of a vaccine to prevent and new therapies to treat pneumonia, the leading killer of children worldwide.

Lees verder


Study finds overweight children have less elbow range of motion

Children who are overweight have less range of motion in their elbows than their normal-weight peers, which could make it tougher for them to exercise in order to lose weight, the findings of a research study suggest. “Overweight children are encouraged to participate in sports. But athletic activities like pitching or hitting a baseball or shooting a free-throw in basketball require full elbow range of motion,” said senior study author Melvin Heyman, MD.

Lees verder


Appropriate timing in the use of breast shields in children can further reduce MDCT radiation dose

Using breast shields during pediatric chest MDCT reduces radiation dose and minimally increases image noise, according to a recent study conducted by researchers at Duke University Medical Center in Durham, N.C., and the University of Arkansas for Medical Sciences and Arkansas Children's Hospital in Little Rock.

Lees verder


Eye Divergence in Children Triples Risk of Mental Illness

Children whose eyes are misaligned and point outward are at significantly increased risk of developing mental illness by early adulthood, according to findings of a Mayo Clinic study published this month in a Pediatrics, the official journal of the American Academy of Pediatrics. The retrospective study examined the medical records of 407 patients with strabismus (misaligned eyes) and compared them with records of children matched for age and sex but with normal eye alignment. Children with eyes that diverged (exotropia) were three times more likely to develop a psychiatric disorder than were the control subjects, while those with inward deviating eyes (esotropia) showed no increase in the incidence of mental illnesses. Brian Mohney, M.D., the Mayo Clinic pediatric ophthalmologist who led the study, says the results can help alert physicians to potential problems in their pediatric patients. "Pediatricians and family practice physicians who see children with strabismus should be aware of the increased risk of mental illness," says Dr. Mohney. "They can hopefully be alert to the earliest signs of psychiatric problems in patients with exotropia, so they can consider having them seen by a psychologist or psychiatrist."

Lees verder


Device prevents potential errors in children's medications

A device designed to eliminate mistakes made while mixing compounds at a hospital pharmacy was 100 percent accurate in identifying the proper formulations of seven intravenous drugs.

Lees verder


Lower childhood IQ associated with higher risk of adult mental disorders

Ìn a new, long-term study covering more than three decades, researchers at Harvard School of Public Health found that children with lower IQs showed an increased risk of developing psychiatric disorders as adults, including schizophrenia, depression and generalized anxiety disorder.

Lees verder


Fluoride & Pineal Gland

Up until the 1990s, no research had ever been conducted to determine the impact of fluoride on the pineal gland - a small gland located between the two hemispheres of the brain that regulates the production of the hormone melatonin. Melatonin is a hormone that helps regulate the onset of puberty and helps protect the body from cell damage caused by free radicals. It is now known - thanks to the meticulous research of Dr. Jennifer Luke from the University of Surrey in England - that the pineal gland is the primary target of fluoride accumulation within the body. The soft tissue of the adult pineal gland contains more fluoride than any other soft tissue in the body - a level of fluoride (~300 ppm) capable of inhibiting enzymes. The pineal gland also contains hard tissue (hyroxyapatite crystals), and this hard tissue accumulates more fluoride (up to 21,000 ppm) than any other hard tissue in the body (e.g. teeth and bone). After finding that the pineal gland is a major target for fluoride accumulation in humans, Dr. Luke conducted animal experiments to determine if the accumulated fluoride could impact the functioning of the gland - particulalry the gland's regulation of melatonin.Luke found that animals treated with fluoride had lower levels of circulating melatonin, as reflected by reduced levels of melatonin metabolites in the animals' urine. This reduced level of circulating melatonin was accompanied - as might be expected - by an earlier onset of puberty in the fluoride-treated female animals.

Lees verder


Scientists study the link between children's nutrition and adult diseases

The University of Granada, in collaboration with the firm Ordesa, is the only Spanish institution taking part in the EARNEST project, in which 38 multidisciplinary groups from all over Europe are involved. The researchers will study the effects of children's nutrition in the onset of cardiovascular problems, diabetes, obesity, allergies, weak bones, neuromotor functioning and children's behavioral aspects.

Lees verder


Canadian study of colds and kids - Positive safety results for ginseng extract

Positive findings of a safety study involving children and a highly touted botanical extract (COLD-fX) show promise for its future development for kids as a Canadian cold and flu remedy. The results appear in the August, 2008 issue of Pediatrics – the official journal of the American Academy of Pediatrics. The randomized, double-blind, placebo controlled Canadian trial which was conducted in collaboration with the University of Alberta in Canada was designed to measure the safety and tolerability of COLD-fX for treatment of cold and flu in children. Acute three-day doses of COLD-fX were well tolerated with no serious adverse events, or differences in adverse events versus the placebo group. The research was also successful in determining effect size, which enables appropriate statistical planning of a potential efficacy study. "We hope this trial will be viewed as timely and beneficial research in an area where there is clearly a demonstrated need for safe and effective products to treat cold and flu in children, who suffer from these ailments much more than adults," said Jacqueline Shan PhD, DSc, Chief Scientific Officer and CEO of CV Technologies. She added, "These results are promising and support the development of a children's formulation." The Company anticipates launching large scale clinical studies in the next fiscal year testing for efficacy to further support the use of COLD-fX for treating colds and flu in children.

Lees verder 

 

 


View My Stats