Nieuws Hulpvraag en aanbod bij het “beter worden”


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Hulpvraag en aanbod bij het “beter worden”

Er zijn “zieke” mensen die in hun proces van bewust wording of genezing de hulp inroepen van een ander. Dat is prima aangezien ze om welke reden dan ook hun zelfherstellend vermogen zijn kwijtgeraakt of omdat ze door de bomen het bos niet meer zien en het contact met hun innerlijk broos is.

Enkelen van deze mensen zoeken en vinden een hulpverlener die bij hun proces past. De een zoekt een medicus op, de ander een psycholoog of een sociaal werker. Weer anderen zoeken een alternatief arts of een alternatief therapeut op. Allen dragen een steentje bij aan datgene wat jij als hulpvrager reflecteert.

Als je excessief veel wilt betalen voor luxe hulp dan krijg je dat en mogelijk wordt je dan uitgemolken. Je hebt immers deze vraag (on) bewust uitstaan.  Wil je voor een dubbeltje op de eerste rang dan zul je dat ook krijgen ook en misschien krijg je nog nekpijn op de koop toe. Wil je zelf een steentje bijdragen aan je gezondheid dan heb je een kans dat je samen met de ander – de hulpgever - op weg kunt gaan. Wil je dat een ander het probleem of de ziekte voor je oplost en dat het gratis moet, dan gebeurt ook dit, maar dat is dan alleen voor de hele korte duur. Wat ik probeer uit te leggen is dat je krijgt wat je uitstraalt/verlangt, of het nu bewust of onbewust is.

Als je wilt dat een ander   - de hulpgever – het voor je oplost dan worden de symptomen weggehaald door middel van een ingreep of door medicijnen of het veranderen van de energie. Maar de vraag die gesteld moet worden is dit het wegnemen van de verschijnselen? Wordt door de verschijnselen weg te nemen het probleem op een ander gebied juist vergroot of steekt het dan daar de kop op en zo ja wanneer? Wordt met de hulp ook de oorzaak weggenomen of is het alleen symptoombestrijding? Is het alleen symptoombestrijding wat zijn daar dan de gevolgen van voor mijn welbevinden op korte of lange termijn.

Als er geen hulpvraag is, kan iemand niet geholpen worden. Is de hulpvraag alleen met woorden gesteld en niet vanuit innerlijke overtuiging, dan betekent dit eveneens dat de persoon in kwestie niet geholpen wil worden, in feite zoekt deze persoon iemand die zijn vuile was doet; iemand die het probleem oplost. Pas als iemand ook zťlf wil bijdragen en dat vanuit het hart meent, dan kan iemand een juiste hulpvraag stellen en zal vervolgens de juiste hulp leren vinden.

Een ziekte die niet bewust doorleeft wordt duikt vervolgens ergens anders weer op in een andere vorm of een andere kwaal of ziekte. Met niet bewust doorleeft wordt bedoeld dat het je niet duidelijk is wat je (on)bewust gecreŽerd hebt in dit of een vorig leven of wat anderen eventueel (on)bewust voor jou creŽren. Het betekent dat jij je een slachtoffer voelt, dat jou iets is overkomen en dat het maar opgeknapt moet worden door iets buiten jou. Dat kan natuurlijk maar impliceert tevens dat je verder af komt te staan van je eigen vermogens en je eigen innerlijke essentie en dus nog verder van de werkelijke oplossing.

Als metafoor het volgende. Als de balken van je huis door houtworm zijn aangetast kun je de houtworm laten vergassen of de gaatjes dichtsmeren (verschijnselen wegnemen). Wil je het oplossen dan zul je moeten kijken hoe en waarom de houtworm naar binnen is gekomen, waar het allemaal zit en wat je er aan kunt doen om het in het vervolg te voorkomen. Als je de houtworm alleen maar bestrijdt, is het binnen de kortste keren weer terug.

Een andere metafoor is wanneer je dak lekt. Je kunt natuurlijk er een bakje onder zetten (verschijnselen wegnemen) je plafond overnieuw schilderen, je kunt de daggoot vervangen of je kunt het echte lek opsporen en verhelpen.

Zo is het ook met ziekte. Als je alleen de symptomen bestrijdt ben je niet genezen, nee alleen de symptomen zijn weggenomen. De oorzaak is onderhuids nog aanwezig en is ondertussen wel manifester/dichter in de materie geworden. Dit betekent dat de ziekte erger is geworden en dat er harder op de voordeur geklopt wordt om naar het proces te kijken en ervan te leren.

Bijvoorbeeld hoofdpijn. Ja je kunt een tabletje innemen tegen de hoofdpijn. Maar aan de onderliggende reden, je ongerustheid over je nieuwe baan, de zorgen voor je zieke moeder, de boosheid over een bekende of je verstopte neus of wordt niet weggehaald. Er wordt door het tabletje alleen een tijdelijke verlichting geboden, maar de achterliggende reden wordt niet weggehaald. Als je aan de achterliggende reden niet werkt nadat je een tabletje hebt ingenomen, dan komt de hoofdpijn even later terug of verschijnt met andere fysieke verschijnselen, net zo lang tot je a) wat doet aan de oorzaak of b) tot je eraan onderdoor gaat.

Het woord “Welbevinden” doet zich namelijk op vier terreinen voor: lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel. Het spirituele welbevinden gaat door alle levens heen en komt tot uitdrukking in ons lichaam, geest en emoties. Met wat je in vorige levens hebt geleerd (gelijk een queeste in een computerspel) kom je in dit leven op aarde. Je hebt het (on) bewust mede gecreŽerd. Niet omdat je wilt lijden, maar opdat je bewust wordt wat iets betekent en dat je door dat leren een energie sprong kunt maken en dus bewuster wordt en helderder leert worden over wat en waarom iets gebeurt zodat je een kunt worden met jezelf en je levensopdracht door de levens heen.

Echt geholpen willen worden in het proces betekent dan ook dat op een gegeven moment de stap gezet moet worden naar een helpende hand die de weg wijst naar zelfinzicht en zelfhulp. Iedereen moet namelijk vroeg of laat begrijpen wat anderen en de natuur je reflecteert opdat je EEN kunt worden met jezelf.

Hoe meer je EEN wordt, hoe meer je in balans bent. Hoe meer je in balans bent des te minder ziektes vat op je hebben. Je begrijpt het wanneer een ziekte zich aankondigt. Je verhoogt dan op tijd je weerstandsvermogen, zodat het effect er niet of nauwelijks is. Het kan ook zijn dat de ziekte zich sneller herstelt omdat je de les meteen begrijpt en je zelfherstellend vermogen aanspreekt. Het kan ook zijn dat je zover bent herstelt van allerlei processen dat je ziek wordt omdat je ook in de diepere lagen van jezelf oude zaken wilt loslaten en dus herstellen. Dit laatste wordt ook wel de “omgekeerde ziekte” genoemd

Het gaat dus om het begrijpen van wat jou niet laat welbevinden en dat wat jou ziek maakt. Na dit begrijpen kan er dan genezing in gang gezet worden  Het is niet altijd gezegd dat je er dan op vooruit gaat.

Echt geholpen wil worden betekent dat je zťlf stappen moet zetten. Echt willen betekent ook dat er wat tegenover staat. Het systeem van geven en ontvangen moet in balans blijven.

Er is wel gratis hulp! Namelijk van de zon die elke dag gratis op gaat, zuurstof die er zomaar is en de natuur die je alle levenslessen geeft die er te leren zijn als je die wilt en kunt zien. En dat is nou net het probleem.

Waarschijnlijk ben je een van de velen die dat niet meer zien en begrijpen. Tegenwoordig is met behulp van onder andere de kwantum fysica en psychologie en spiritualiteit daarin wat inzicht in vergaart. Dat maakt het mogelijk om het ingeleverde weten (levens geleden) weer terug te halen en het geloven te laten voor wat het waard is.

De hoogste vorm van hulp van buitenaf is te verkrijgen van mensen die hun intuÔtie hebben ontwikkeld. IntuÔtie betekent dat er samenhang gezien/gelezen wordt in dat wat er is. Ook daarin is onderscheid te maken. Een persoon die zijn intuÔtie gebruikt en nog in de eerste dimensie leeft is niet hetzelfde als iemand die zijn intuÔtie gebruikt vanuit de vijfde dimensie of verder.

De beste hulp in ziekte of niet welbevinden, is en blijft echter altijd jijzelf.

Als jij je op alle vier de terreinen inzet, wordt je inderdaad heer en meester over jezelf. Zolang dat nog niet is gerealiseerd, accepteer dan de support die een ware hulpverlener je geeft om de juiste weg naar jezelf te vinden. Laat je niet afhouden van het feit dat dit geld kost of moeite van jouw kant. Echt leven betekent dat er ook dorens zijn. Echt leven betekent dat er twee kanten zijn aan een verhaal; ook wel positief of negatief genoemd. Als er geen prikkels zouden zijn zoals een ziekte of een nare emotie dan kan je als mens ook niet leren. En juist dat leren maakt dat je jezelf beter kunt leren kennen en EEN worden met jezelf. Dat is GENEZEN! Dat is genezen door de levens heen. Dat is wat ook wel wordt genoemd ascenderen.

Volgende keer zal ik hier verder op ingaan een laten zien hoe inzicht ziekte kan genezen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u die gerust stellen.

pauline.laumans@libertasinvivo.com of pauline.laumans@c-t-u.com

Schrijfster van inspirerende boeken over het leven die o.a. in Amerika worden uitgegeven


 

 


 


View My Stats