Nieuws de huisarts


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Cultuurverschillen belangrijke communicatiebarriŤre bij huisarts

Turkse-Nederlanders stellen minder vragen, willen een meer persoonlijke relatie met de huisarts en reageren anders op hun huisarts dan Nederlandse patiŽnten. Niet alleen de taal, maar ook cultuur en de manier van communiceren vormen hierin barriŤres.

Lees verder


Hoe grapefruit het gebruik van geneesmiddelen op recept beÔnvloedt

Als iemand gedurende een paar maanden drie keer per dag voor elke maaltijd een halve grapefruit eet kunnen ze ongeveer 2 pond afvallen ó maar dat is niet meer dan wanneer ze per dag drie appels of peren eten. In een studie zagen de grapefruit eters niet alleen hun gewicht naar beneden gaan maar ook werd hun taille slanker en hun lichaamsvet smolt weg. Als we echter het experiment herhalen en we vragen de mensen om in plaats van grapefruit een half kopje water te drinken voor elke maaltijd krijgen we hetzelfde resultaat. Dus de overtuiging dat een grapefruit een aantal speciale vetverbrandende kwaliteiten heeft lijkt een lang gekoesterde mythe te zijn.

Lees verder


Artsen onvoldoende geinformeerd over bijwerkingen van geneesmiddelen

Dr. Genevieve Durrieu (van het Pharmaco-epidemilogie team die het gebruik van medicatie en daarmee verbonden risico's beoordeelt, Unit 1027 "Epidemilogie en gezondheidszorg analyses: risico's, chronische ziekten en handicaps" - Inserm / Universiteit van Toulouse III - Paul Sabatier) leidde het Franse deel van dit onderzoek, waarvan de resultaten werden gepubliceerd in het Journal of General Internal Medicine. Blijkt Frankrijk in het kader van dit internationale onderzoek een model student?

Recept - slechts medicijnen spelen een belangrijke rol in de therapeutische behandeling van de patiŽnt. Ze kunnen echter ook een averechts effect hebben op de gezondheid van de patiŽnt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de informatie die wordt verstrekt door artsenbezoekers de beslissing om medicijnen toe te voegen aan het recept sterk beÔnvloeden, vaak zonder dat de arts volledig bewust is van de bijwerkingen ervan. Om hier meer over te weten te komen hebben internationale onderzoekers een nauwgezet onderzoek uitgevoerd over de kwaliteit van de informatie die artsenbezoekers verstekken wanneer ze geneesmiddelen aanprijzen aan artsen.

Lees verder


AtheÔstische dokter laat patiŽnt eerder sterven

Dokters die er geen geloof op nahouden nemen eerder beslissingen die het overlijden van een patiŽnt dichterbij brengen.

Lees verder


Interessante nascholing

Gezonde voeding is de basis van een lang en gezond leven,en op dat gebied valt er buitengewoon veel gezondheidswinst door de huisarts te behalen bij de preventie van chronische ziekten en kanker. Dat lijkt op het intrappen van een open deur. Maar wie zijn oor te luisteren legt merkt, dat de ideeŽn over wat nu precies onder gezond eten verstaan moet worden nogal uiteenlopen. En gevraagd naar de 'evidence' van het persoonlijk ingenomen standpunt blijkt het gezegde "Elke ketter heeft zijn letter" van toepassing op het hele spectrum aan gezondheidsdeskundigen in ons land kent. Iedereen is het er nu wel over eens dat (ernstig) overgewicht een veel voorkomend probleem is dat serieuze aandacht van de huisarts verdient. En in haar proefschrift toonde Van Wayenburg onlangs aan dat huisartsen ook vaak geconfronteerd worden met ondervoeding. Voedingsgeneeskundig onderzoek en interventie verdienen dan ook een vaste plaats in de praktijkvoering van de huisarts. Naast kwantitatieve zaken -gewicht en taille- verdienen ook kwalitatieve kanten van het eetpatroon de aandacht van de huisarts. Veel wetenschappelijk onderzoek richt zich op de duizenden, in plantaardig voedsel voorkomende fytonutriŽnten die cruciaal zijn voor een aanhoudend goede gezondheid. En patiŽnten worden overspoeld met allerlei nieuwe voedingsproducten waarmee de industrie hierop inspeelt. Wat adviseert de huisarts? Wat is zijn "letter", en hoe evidence based is zijn advies werkelijk?

Link


Huisartsen zijn voor 'kliklijn'

Huisartsen in West-Brabant juichen de komst van een meldpunt voor slecht functionerende huisartsen toe.

Link


PatiŽnt beoordeelt huisarts zelf op website

PatiŽnten kunnen op zorgkaartnederland.nl voortaan laten weten wat ze van hun huisarts, tandarts, ziekenhuis en fysiotherapeut vinden.

Link


Radio - Na de voedselbank, nu ook een medicijnbank

Naast de voedselbank is er nu ook een medicijnbank. Steeds meer mensen kunnen namelijk hun medicijnen niet meer betalen. Toch is de Amsterdamse medicijnbank volgens de oprichters niet meer dan een pleister op de wonde.

Link

Maaike


Huisartsen met kennis aanvullende geneeswijzen werken goedkoper en lagere sterftecijfers

Huisartsen die zich na hun reguliere opleiding hebben geschoold in complementaire geneeswijzen op het gebied van antroposofie, homeopathie of acupunctuur werken veel goedkoper dan hun collega’s die dat niet deden. Dat blijkt uit onderzoek van de Tilburgse hoogleraar Gezondheidseconomie Peter Kooreman en de Leidse lector Erik Baars.

Ongeveer 4 procent van de Nederlandse huisartsen heeft na de reguliere artsenopleiding een erkende opleiding voltooid in aanvullende geneeswijzen De onderzoekers vergeleken de zorgkosten van patiŽnten van een complementair werkende huisarts met die van een reguliere huisarts. Kent een huisarts ook complementaire geneeswijzen, dan zijn de zorgkosten gemiddeld ongeveer 15 procent lager.

Dat komt door zowel minder medicijnen als minder ziekenhuisopnames.

Bij patiŽnten van 75 jaar en ouder met een antroposofische huisarts loopt de kostenbesparing zelfs op tot ongeveer 25 procent. Volgens de onderzoekers worden de verschillen veroorzaakt door ander gedrag van zowel patiŽnt als arts. PatiŽnten met een voorkeur voor weinig medische interventies kiezen mogelijk eerder voor een complementair werkende arts. Tegelijkertijd zijn complementair werkende artsen minder gericht op symptoombestrijding en meer op het aanspreken van het zelfherstellend vermogen van patiŽnten. Dat gaat gepaard met terughoudendheid in het voorschrijven van relatief dure reguliere medicijnen, tests en operaties.

De onderzoekers vinden geen aanwijzingen dat de patiŽnten van een complementair werkende arts onvoldoende zorg krijgen. Hun patiŽnten hebben zelfs een iets hogere levensverwachting dan patiŽnten van reguliere huisartsen, ook wanneer wordt gecorrigeerd voor verschillen in sociaal-economische status.

Download PDF


Drie op tien huisartsbezoeken overbodig

Circa drie op de tien bezoeken aan de huisarts zijn overbodig. Het gaat in die gevallen om klachten van voorbijgaande aard, die behandeld kunnen worden met middelen die de patiŽnt zelf kan halen bij de drogist.

Link


Niet tussen de oren

Verklaren van onverklaarbare lichamelijke klachten

Wanneer er voor lichamelijke klachten geen duidelijke oorzaak aan te wijzen is, zitten arts en patiŽnt al gauw met de handen in het haar. Terwijl de arts niet goed weet hoe hij de klachten kan behandelen, voelt de patiŽnt zich vaak niet begrepen. Vaak wordt aangenomen dat de klachten veroorzaakt worden door psychische problemen. Maar waarom zouden psychische problemen leiden tot lichamelijke klachten?

Die vraag stelde Lineke Tak zich in haar promotieonderzoek. Ze richtte zich daarbij op het mogelijke belang van de lichamelijke systemen die reageren op psychosociale stress - de stress die bijvoorbeeld ontstaat bij ingrijpende levensgebeurtenissen. Deze “stress responsieve systemen” zijn: het autonoom zenuwstelsel, de hypothalamus-hypofyse-bijnier as en het afweersysteem.

Op basis van meta-analyses en prospectieve data van een groot bevolkingsonderzoek concludeert Tak dat de stress responsieve systemen lang niet bij alle patiŽnten met onverklaarde lichamelijke klachten verstoord zijn. Binnen bepaalde subgroepen van de patiŽntenpopulatie - bijvoorbeeld jongvolwassenen en mensen met de diagnose chronisch vermoeidheid syndroom - lijken veranderingen in de stress-responsieve systemen echter wťl een rol te spelen. Door deze subgroepen beter te herkennen, kunnen patiŽnten met deze klachten mogelijk beter geholpen worden, aldus Tak. Nader onderzoek om deze subgroepen in kaart te brengen, is dan ook geboden.

Bron: RUG


Dokter is ziek

'Als patiŽnt heb je vaak het gevoel dat je blij mag zijn dat je geholpen wordt. Dit zou niet zo moeten zijn’. Dit zei Gerrit van der Wal, inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg, tijdens de presentatie van het boek ‘Dokter is ziek; als patiŽnt zie je hoe zorg beter kan’ op 30 maart in Den Haag.

Van der Wal overhandigde het eerste exemplaar van dit boek aan de gynaecoloog John Dawson, die in het boek genoemd wordt als een betrokken arts, met veel gevoel voor het perspectief van de patiŽnt.

Voor dit boek heeft freelance journalist Gonny ten Haaft gesproken met dokters, verpleegkundigen en managers die zelf ziek zijn, of ziek zijn geweest. Zij vroeg deze zieke zorgmedewerkers in hoeverre zij de zorg patiŽntgericht vonden en of zij hun ‘vraag’ konden en wilden sturen. Konden deze zieke dokters, verpleegkundigen en managers aangeven hoe zij verzorgd en behandeld wilden worden?

Van der Wal noemde het boek boeiend en zeer herkenbaar. Daarbij wees hij onder andere op zijn sporttijd, toen hij vaak in het ziekenhuis te vinden was. De belangrijke conclusie uit het boek dat patiŽnten minder assertief zijn dan vaak wordt verondersteld, bevestigde de inspecteur-generaal ook. De gynaecoloog John Dawson, werkzaam bij het Amsterdamse St Lucas ziekenhuis, hield een indrukwekkend pleidooi voor ‘de taal van het hart’. Hulpverleners zouden deze taal vaker moeten spreken. Volgens Dawson kan een zorgverlener veel van zijn patiŽnten leren. Hij vindt niet dat de patiŽnt alles zelf moeten doen. Ook artsen moeten hun verantwoordelijkheid nemen.

Tijdens deze middag deelden vijf geÔnterviewde personen uit het boek hun ervaringen met de zaal. Zij deden dit in de vorm van een spiegelgesprek, een vaak gebruikte feedbackmethode in de zorg. Een van de conclusies van dit gesprek was dat het nodig, maar ook erg moeilijk is om assertief en mondig te zijn als je patiŽnt bent. De geÔnterviewden vonden dat protocollen in de zorg erg belangrijk zijn geworden, waardoor het vaak aan tijd voor de patiŽnt zelf en aan betrokkenheid ontbreekt.

'Dokter is ziek' (uitgeverij Contact) is in de boekhandel verkrijgbaar en is mede gefinancierd vanuit het ZonMw programma Kiezen in Zorg. Gonny ten Haaft (1961) is journalist en werkt voor ZonMw. Eerder was zij verslaggever bij Trouw, redacteur van een vaktijdschrift en onderzoeker in de zorg. Zij maakte naam met Als heer en meester. De Haagse verplegersmoorden en de dilemma’s van de ouderenzorg (1997).


Geneeskunde: Van kunst naar kunde en geknutsel..!

Ellorene Westerhout is arts en schrijft in een serie van 2 artikelen hier op WantToKnow.nl/.be haar gevoelens op rondom de huidige crisis in de gezondheidszorg. Waar is de menselijke factor binnen gebleven, waarom lijkt die een steeds kleinere rol te krijgen.. Er is grote verdeeldheid onder de bevolking inzake de gezondheidszorg, en dat is in haar ogen een steek in het hart van een gezonde gezondheidszorg, waar we allemŠŠl baat bij hebben.

Link

Ellen


Promotie: Voedingsaspecten in de huisartspraktijk

Voeding is de basis van een gezond leven. Zo komt ondervoeding onder andere voor bij mensen met kanker, kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Caroline van Wayenburg onderzocht hoe vaak huisartsen te maken hebben met ondervoeding. De consequenties van ondervoeding zijn namelijk zeer groot. PatiŽnten sterven eerder en hebben meer zorg nodig.

Uit dit proefschrift blijkt dat ongeveer 10 tot 40 procent van de hoogrisicopatiŽnten (waaronder ouderen en patiŽnten met hoofd-, halskanker of COPD) in meer of mindere mate een verslechterde voedingstoestand hadden.

Naast ondervoeding, komt in dit proefschrift obesitas aan bod. Steeds meer mensen worden namelijk veel te zwaar. Uit ťťn van de onderzoeken uit het proefschrift blijkt dat deze patiŽntenpopulatie 28 procent vaker bij de huisarts komt met alledaagse kwalen dan patiŽnten zonder obesitas, onafhankelijk van de aanwezigheid van chronische ziekten.

Kortom, huisartsen worden veelvuldig geconfronteerd met zowel ondervoeding als obesitas en zijn essentieel in de preventie ervan.

UMC St Radboud Nijmegen


Kwaliteit huisartsen straks te vergelijken

Huisartsen beginnen dit jaar nog met een proef waarbij het mogelijk wordt dat patiŽnten de kwaliteit van huisartsen vergelijken.

Link


Huisartsen klagen ?

Ze zijn nooit bereikbaar, stellen volop foute medische diagnoses, hebben DUBBELE administraties....en zo kan ik nog wel even doorgaan..... Ze zouden 'no cure no pay' moeten instellen voor die zakkenvullers die veel te lang automatisch zijn betaald door de Overheid. Levensgevaarlijk zijn die Nederlandse 'huisartsen' en als je er iets van zegt worden ze ZEER ARROGANT en vervolgens des duivels als je gelijk hebt en aanhoudt om je recht te eisen.

Link

Dvh


Huisarts stelt geduld patient op de proef

De openingstijden van de huisarts zijn niet altijd toereikend en veel mensen kunnen niet altijd binnen 24 uur bij hun huisarts terecht. Ook ondervindt men nog belemmeringen bij het veranderen van huisarts. Dit blijkt uit de meldactie die de Nederlandse PatiŽnten Consumenten Federatie (NPCF) en de Zorgbelangorganisaties eind vorig jaar hebben gehouden.

Bereikbaarheid niet altijd goed
Bijna tweederde van de vierduizend deelnemers meldt dat de openingstijden van de huisarts niet altijd toereikend zijn. Dat betekent dat voor slechts een derde dit wel altijd het geval is. De helft van de deelnemers ervaart 's ochtends in enige mate problemen met de telefonische bereikbaarheid van de huisarts. De resultaten van deze meldactie bevestigen daarmee het beeld uit IGZ/NPCF onderzoek van twee jaar geleden.

Wanneer de respondenten er niet in slagen hun huisartsenpraktijk telefonisch te bereiken, probeert het merendeel het later opnieuw. Ook geven vijfhonderd deelnemers aan hun toevlucht te zoeken bij de spoedlijn of de huisartsenpost. Om oneigenlijk gebruik van deze voorzieningen te voorkomen wijzen de NPCF en de Zorgbelangorganisaties op de noodzaak om de bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk ook tijdens kantooruren verder te verbeteren.

Slechts 34% van de deelnemers geeft aan altijd binnen 24 uur bij hun huisarts terecht te kunnen. Dit terwijl ruim 90% van de deelnemers het min of meer eens is met de stelling dat een wachttijd van maximaal 24 uur acceptabel is. Een behoorlijk verschil waaruit blijkt dat de deelnemers een uitgesproken voorkeur hebben voor een snelle toegang tot hun huisarts.

Belemmeringen bij veranderen van huisarts
Veertien procent van de deelnemers geeft aan van huisarts te willen veranderen. Nog eens 11% is in de afgelopen twee jaar van huisarts veranderd. Belangrijkste redenen waren ontevredenheid (50%), verschil van inzicht (35%) en de bereikbaarheid (20%) van de huisarts. Ruim de helft van de ondervraagden die van huisarts wil veranderen, ervaart belemmeringen om te kunnen veranderen. Onderlinge afspraken tussen huisartsen wordt als belangrijkste obstakel genoemd (49%). Dit is opmerkelijk, omdat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de NPCF in een gezamenlijk uitgegeven digitale brochure aangeven dat alleen een volle huisartsenpraktijk een geldige reden is om patiŽnten te weigeren.

Beoordeling en bejegening kan beter
Ruim de helft van de deelnemers vindt dat de doktersassistente niet altijd goed beoordeelt of een afspraak met de huisarts noodzakelijk is. Zesenvijftig procent van de deelnemers wordt altijd vriendelijk te woord gestaan door de assistente, bij ruim 40% is dit niet altijd het geval. De NPCF en Zorgbelangorganisaties zijn kritisch op dit punt omdat zij van mening zijn dat patiŽnten altijd vriendelijk bejegend moeten worden.


Nieuwe bekostiging drukt op relatie huisarts-patiŽnt

Een nieuw bekostigingssysteem voor een deel van de huisartsenzorg zet de relatie tussen huisartsen en patiŽnten onder druk, betoogt dr. Steven van Eijck.

Link

Marjan


TV - Holland Doc: Dodelijk dilemma

In Dodelijk Dilemma worden drie huisartsen gevolgd tijdens de aanloop en nasleep rondom het toepassen van euthanasie op ťťn van hun patiŽnten.

Link


Gedupeerde huisartsen sturen brandbrief aan Minister Klink

De Vereniging van Gedupeerde Huisartsen (VvGH) heeft vandaag namens circa 1000 huisartsen een brandbrief gestuurd aan Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In een uiterste poging om in gesprek te kunnen raken met zorgverzekeraars over de administratieve declaratiechaos en tientallen miljoenen euro's aan onbetaalde zorg, verzoeken de huisartsen de Minister dringend om tussenbeide te komen.

Na de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 ontstond een declaratiechaos. Vele declaraties voor verleende zorg die op tijd waren ingediend werden om diverse redenen door zorgverzekeraars retour gezonden. De huisarts moest vervolgens uitzoeken waarom een declaratie werd afgekeurd en een hersteldeclaratie indienen. Omdat dit laatste veel tijd in beslag neemt, worden hersteldeclaraties later ingediend. Zorgverzekeraars stellen zich vervolgens op het standpunt dat de termijn voor het indienen van een declaratie is overschreden. Dat is onjuist, omdat de originele declaratie wel degelijk op tijd was. In totaal is er voor tientallen miljoenen euro's aan geleverde zorg nog niet betaald. Bovendien weigeren vrijwel alle zorgverzekeraars om constructief in overleg te treden over oplossingen voor administratieve problemen in het algemeen en deze kwestie in het bijzonder.

Slechts een drietal zorgverzekeraars heeft met een gesprek over het indienen van hersteldeclaraties ingestemd (De Friesland, DSW en PNO). De meeste zorgverzekeraars (ONVZ, Menzis, Achmea, CZ, Azivo, Salland en de UVIT-groep) beroepen zich echter op de - eenzijdig afgedwongen - contractuele vervaltermijn van ťťn jaar en de overige zorgverzekeraars hebben in het geheel niet gereageerd op het verzoek van de VvGH om in overleg te treden.

Dr. Frank Garnier, voorzitter van de VvGH: "Omdat zorgverzekeraars niet eens het gesprek willen aangaan, hebben we ons gedwongen gezien om een kort geding aan te spannen dat op 20 januari dient. En zelfs dat heeft niet tot reacties geleid. Wij investeren onze tijd en aandacht liever in patiŽntenzorg en willen oplossingen voor de administratieve problemen. In de hoop dat hij wel in staat is de zorgverzekeraars aan tafel te krijgen, hebben wij ons daarom nu in een uiterste poging tot de Minister moeten wenden."


Aandoeningen die artsen over het hoofd zien

Twijfelt u aan een diagnose van uw huisarts? Het kan dat een arts er naast zit.

Link


Huisarts weigert 'duur' recept van specialisten

PatiŽnten die dure, door een specialist voorgeschreven medicijnen slikken, krijgen voortaan geen herhaalrecepten meer via de huisarts.

Link

Marjan


Huisarts in spagaat tussen richtlijn en tijdgebrek

Huisartsen volgen richtlijnen die meer tijd kosten minder frequent dan richtlijnen die minder tijdrovend zijn. Ze volgen ook vaker de richtlijnen zonder follow-upconsult, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en IQ healthcare in BMC Family Practice.


Huisartsen zijn Klink’s paradoxale marktexperimenten zat

Hoewel de meeste delen van deze site protesteren tegen allerlei nieuwe kortingen die de huisartspraktijken opgelegd krijgen (of beter afgetrokken krijgen), valt toch het meest op hoe groot en hoe breed de bemoeienis van de overheid is met de huisarts. Het is bewonderenswaardig dat de huisarts nog kan functioneren.

Link

Geert


Een huisarts weet heel veel van heel veel een specialist meer van nog minder

Het rommelt in de huisartsenwereld vanwege de functionele bekostiging (financiering ketenzorg) en de dreigende bezuiniging van 60 miljoen die alleen door goedkoop voorschrijven ongedaan kan worden
gemaakt. Een minderheid van 1500 , weliswaar luidruchtige huisartsen, Hans Nobel voorop (Vrije Huisarts) dreigt een nieuwe vakbond op te richten als de plannen doorgaan.

Link

Marjan


Artsenbezoekers niet welkom!

Gezonde scepsis heeft, naar het Amerikaanse voorbeeld 'No Drug Reps Certificate', een Nederlands certificaat gemaakt voor huisartsen die geen vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie willen ontvangen. De bedoeling is dat het certificaat in de wachtkamer van de praktijk wordt opgehangen. Hiermee kunnen artsen ook aan patiŽnten laten zien dat zij kiezen voor wetenschappelijke informatie en niet voor de marketing van de farmaceutische industrie.

Link


 

 


 


View My Stats