Nieuws Ryke Hamer


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Jeugd trauma laat sporen na op DNA van sommige slachtoffers

Misbruikte kinderen hebben een hoog risico op angst- en stemmingsstoornissen, omdat traumatische ervaringen blijvende veranderingen aan hun genenregulatie veroorzaken.  Wetenschappers van het Max Planck Instituut van psychiatrie in MŁnchen hebben nu voor het eerst gedocumenteerd dat genetische varianten van het FKBP5 gen epigenetische veranderingen kunnen beÔnvloeden in dit gen, veroorzaakt door eerder trauma. Bij personen met een genetische aanleg, veroorzaakt trauma veranderingen op de lange termijn in DNA methylatie die leidt tot een langdurige disregulatie van het stress hormoon systeem.

Lees verder


Vroeger seksueel misbruik gekoppeld aan hartaanvallen bij mannen
 
Mannen die in de kindertijd seksueel misbruik ondervonden, hebben drie keer meer kans op een hartaanval dan mannen die als kind niet seksueel misbruikt zijn, blijkt uit een nieuwe studie
van de universiteit van Toronto. De onderzoekers vonden geen verband tussen vroeger seksueel misbruik en hartaanvallen bij vrouwen.
In een online gepubliceerd artikel deze week in het tijdschrift kindermishandeling en verwaarlozing, onderzochten onderzoekers geslachtsspecifieke verschillen in een representatieve steekproef van 5095 mannen en 7768 vrouwen van 18 jaar en ouder, Šfkomstig uit het Center for Disease Control 2010 Behavioral Risk Factor Surveilance Survey. Een totaal van 57 mannen en 154 vrouwen hebben gemeld seksueel misbruikt te zijn door iemand dichtbij hen voordat ze 18 waren en 377 mannen en 285 vrouwen zeiden dat een arts, zuster of andere gezondheidswerker ze had gediagnosticeerd met een hartaanval of een myocard infarct. De studie was mede geschreven door vier gediplomeerde studenten van de universiteit van Toronto, Raluca Bejan, John Hunter, Tamara Grundland en Sarah Brennenstuhl.

Lees verder


Researchers zijn van mening dat misbruik tijdens de jeugd kan leiden tot obesitas bij volwassenen

Onderzoekers van de Boston University School of Medicine (BUSM) en de Boston University's Slone Epidemiology Center rapporteren onderzoeksbevindingen die hun licht kunnen laten schijnen op invloeden op obesitas gedurende de volwassenheid. Deze studie, verschenen in het tijdschrift Pediatrics, heeft een verband gevonden tussen ernstig seksueel en lichamelijk misbruik tijdens de kindertijd en puberteit met obesitas tijdens de volwassenheid.

Lees verder


Misbruik tijdens de jeugd kan leiden tot obesitas bij volwassenen

Onderzoekers van de Boston University School of Medicine (BUSM) en de Boston University's Slone Epidemiology Center rapporteren onderzoeksbevindingen die hun licht kunnen laten schijnen op invloeden op obesitas gedurende de volwassenheid. Deze studie, verschenen in het tijdschrift Pediatrics, heeft een verband gevonden tussen ernstig seksueel en lichamelijk misbruik tijdens de kindertijd en puberteit met obesitas tijdens de volwassenheid. De bevindingen waren gebaseerd op de nog lopende Black Women's gezondheids studie, die een groot aantal van Afro-Amerikaanse vrouwen sinds 1995 heeft gevolgd. De door meer dan 33.000 deelnemers in 2005 verstrekte informatie in de vroege levenservaringen van misbruik werd beoordeeld in verband met de twee metingen van obesitas: body mass index van 30 kg/m2 of meer, evenals een meting van de totale obesitas en de taille omtrek groter dan 35 centimeter als meting van de taille obesitas.

Lees verder


Onderzoek linkt traumaís in de kinderjaren aan schizofrenie

Onderzoekers aan de universiteit van Liverpool hebben ontdekt dat kinderen die flinke traumaís hebben meegemaakt drie keer meer kans hebben om in het latere leven schizofrenie te ontwikkelen. Deze bevindingen schijnen nieuw licht op de discussie over het belang van genetische en omgevingsfactorische prikkels van psychische onbalans. Voor vele jaren waren onderzoeken over de mentale gezondheid gericht op de biologische factoren achter aandoeningen zoals schizofrenie , bipolaire onbalans en psychotische depressie, maar er is nu steeds meer bewijs dat zegt dat deze aandoeningen niet helemaal te begrijpen zijn zonder eerst te kijken naar het levenservaringen van individuele patiŽnten.

Lees verder


De visie van Ryke Hamer (Ondertiteld)


De 5 biologische natuurwetten - de visie van Ryke Hamer


Inzichten German New Medicine

In Roosendaal zijn wij gestart met een GNM-studiegroep, die tot doel heeft om de mensen bekend te maken met de Bio-logische Basisinzichten van Dr. Hamer. De eerste bijeenkomst was dinsdag 27 april, waarin we eerste 2 wetten van ziekte en gezondheid hebben doorgenomen. Deze beschrijven in detail de zin van ziektes en het verloop ervan. Daarbij wordt duidelijk dat wat wij als "ziek zijn" definiŽren, in feite een genezingsproces is; het herstel van een disbalans die werd veroorzaakt door een traumatische belevingsschok. Het lichaam heeft daarop een reactie, die dient ter overleving van het gehele organisme en die verklaarbaar is vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis van de aarde en al het leven daarop.

Als het gevaar voorbij is, gaat het lichaam over tot genezing en worden wij ziek: infecties, koorts, verkouden, pijn, zwellingen en alle andere bijkomende symptomen van ziekte. Dit proces is een biologisch proces, d.w.z. dat het lichaam de regie als het ware over neemt en omdat wij met al onze culturele regeltjes en verplichtingen zover van de natuur zijn afgedwaald, leggen wij de link niet meer tussen onze psychische (lees: kunstmatige) angsten en onze lichamelijke reacties daarop. De lichamelijke reacties zijn in wezen ook niet zinvol meer, maar dat weet het lichaam niet: het reageert simpelweg op onze emoties en neemt maatregelen die bij een natuurlijk bestaan zinvol zouden zijn geweest.

Dr. Hamer heeft deze inzichten verkregen naar aanleiding van zijn eigen kankerproces en dat van zijn vrouw na de onverwachte en gewelddadige dood van hun zoon. Interviews met duizenden mensen met kanker hebben het hem mogelijk gemaakt dit systeem verder uit te breiden en te vervolmaken. Hiermee is hij nog steeds bezig, ondanks tegenwerking uit allerlei hoeken. In de studiegroep bespreken we deze denkwijze en gaan we in de praktijk aan de slag om te kijken of we kunnen conformeren wat dokter Hamer heeft gevonden. Dit doen we aan de hand van allerlei symptomen bij mensen binnen deze groep: kanker, verkoudheden en andere infectieziekten, huidproblemen (koortsuitslag, eczeem, mazelen, etc), oogproblemen, psychische problemen, etc.

Alleen door deze praktische oefening kunnen we deze denkwijze voor onszelf bewijzen, ervaring krijgen in het herkennen van de achterliggende oorzaken en daardoor het vertrouwen in ons lichaam en alle lichamelijke processen terug krijgen. Bovendien gaan we inzien wanneer het belangrijk is om de hulp van een dokter in te roepen en welke behandeling we dan laten verrichten. Het is een training in inzicht in ziekteprocessen en het op een verantwoorde manier in de hand nemen van de eigen gezondheid. De volgende keer gaan we in op borstkanker. Als voorbereiding lezen we welke processen zich afspelen in de borsten en hoe deze ontstaan. Ook zijn er een aantal ervaringsverhalen op het internet, die doorgenomen kunnen worden.

Tijdens de studiebijeenkomst gaan we kijken of we het individuele proces van mensen binnen de groep of personen in onze directe omgeving kunnen verklaren volgens de inzichten van de GNM. Verder is het mijn bedoeling om ook raakvlakken met andere gebieden duidelijk te maken en verder uit te werken, zoals het belang van goede voeding en het nut van de vele energetische methoden zoals NES, homeopathie, gemmo-therapie, SchŁsslerzouten, etc. Want wij zijn gematerialiseerde lichtwezens en ons lichaam bestaat en functioneert door een combinatie van informatie en voeding. Een kiem bestaat voor het grootste deel uit vormgevende informatie, de uitgegroeide plant is de gematerialiseerde vorm van de informatie in de kiem en bestaat voor het grootste deel uit voeding. Ditzelfde geldt voor ons lichaam: ook wŪj zijn een combinatie van voeding en vormgevende informatie, die o.a. met de NES-scan wordt doorgemeten. Een traumatische sho ck geeft een plotselinge verandering van vormgevende informatie aan het lichaam, waardoor het zich ineens anders gaat materialiseren: er ontstaat een afsterven van cellen (necrose) of een juist toename (kanker).

Omdat voeding ook informatie bevat, kan met voeding veel gedaan worden, maar het controleren van de angst is in deze toch de belangrijkste factor. Immers, angst geeft een andere vormgevende informatie aan ons lichaam dan vreugde en onze diepste innerlijke overtuigingen overstemmen elke invloed van buitenaf. Blijft men bang, dan zal het noodlot vroeg of laat toch toeslaan. Daarom is het van zo'n groot belang om in te zien waar ons lichaam mee bezig is, dan wordt de angst vervangen door begrip en kan het worden losgelaten.

Mies Kloos
http://www.natuurgeneeskundige-praktijk.nl

Bron: Uitdaging.net


Het verhaal van Ryke Hamer

De man had een uitzonderlijk hoog succesgehalte met zijn kankertherapie; veruit het hoogst wat je tot nu toe ziet. Hij wist een genezingspercentage van 90 % te bereiken. Hij maakte zijn ontdekking bekend zodat zijn nieuwe inzichten zo snel mogelijk beschikbaar zouden komen voor kankerpatiŽnten. Zonder enig onderzoek werd zijn hele studie verworpen en het werd hem uiteindelijk verboden om met zijn patiŽnten te spreken. Het werd hem onmogelijk gemaakt om wetenschappelijk onderzoek voort te zetten.

Link


Organs

Adrenal cortex - Wrong direction, gone astray
Bladder - Ugly conflict, dirty tricks
Bone - Lack of self-worth, inferiority feeling
Breast milk gland - Involving care or disharmony
Breast milk duct - Separation conflict
Breast, left (right-handed) - Conflict concerning child, home, mother
Breast, right (right-handed) - Conflict with partner or others
Bronchials - Territorial conflict
Cervix - Severe frustration
Colon - Ugly indigestible conflict
Esophagus - Cannot have it or swallow it
Gall Bladder - Rivalry conflict
Heart - Perpetual conflict
Intestines - Indigestible chunk of anger
Kidneys - Not wanting to live, water or fluid conflict
Larynx - Conflict of fear and fright
Liver - Fear of starvation
Lung - Fear of dying or suffocation, including fear for someone else
Lymph glands - Loss of self-worth associated with the location
Melanoma - feeling dirty, soiled, defiled
Middle ear - Not being able to get some vital information
Mouth - Cannot chew or hold it
Pancreas - Anxiety-anger conflict with family members, inheritance
Prostate - Ugly conflict with sexual connections or connotations
Rectum - Fear of being useless
Skin - Loss of integrity
Spleen - Shock of being physically or emotionally wounded
Stomach - Indigestible anger, swallowed too much
Testes and Ovaries - Loss conflict
Thyroid - Feeling powerless
Uterus - Sexual conflict

Link


1 kind op 5 in ziekenhuis heeft psychologische problemen

Vijftien tot twintig procent van de kinderen die in een ziekenhuis zijn opgenomen kampt met belangrijke emotionele of psychologische problemen.

Link


Dr Ryke Hamer en de rol van voeding

Ik noemde gisteren in onze dagelijkse nieuwsbrief even het feit dat ik naar een lezing was geweest over de visie van Dr Ryke Hamer. Als zijn natuurwetten kloppen dan zou dit de hele geneeskunde maar ook de rol van gezonde voeding onderuit halen volgens mij. Maar een lezer reageerde hierop met onderstaande reaktie:

GNM en voeding, een geÔntegreerde zienswijze

Even een reactie op de stelling dat Dr. Hamer de voeding, zoals wij die promoten, onderuit zou halen. Dat is mijns inziens zeker niet het geval. Een ziekteproces waarover Dr. Hamer het heeft, treedt alleen in werking onder bepaalde condities: als je een gebeurtenis als iets zwaars, hoogacuut, dramatisch en GEISOLEERD beleeft. Ervaar je jezelf tijdens het gebeuren niet als geÔsoleerd, of is het niet aangrijpend voor je, dan ontstaat er geen Hamerse Haard en dus ook geen biologisch noodproces van de natuur.

Verder moet ook opgemerkt worden dat de hamerse Haard een BIOLOGISCH gebeuren is, dus je LICHAAM ervaart het als levensbedreigend, zelf kan je er psychisch heel goed van overtuigd zijn, dat het juist en goed voor je is. Ik ken zo iemand: zij kreeg borstkanker nadat ze van haar man was gescheiden. Dit was een heel bewust besluit en heel goed voor haar: die man had al jaren een verhouding met een ander en uiteindelijk kreeg ze de kracht om eruit te stappen, wat een grote opluchting voor haar betekende en waar ze zich heel goed bij voelde. Toch: borstkanker, waarschijnlijk opgelopen toen ze voor de eerste keer haar nieuwe appartement betrok en zich daar in haar eentje realiseerde, dat ze echt haar nestje kwijt was (het bleek een nestconflict te zijn). Dus al met al een goed besluit, maar haar BIOLOGIE ervoer toch ergens een shockmoment. Ze is met de GNM genezen.

Toch kunnen we wel degelijk ziek worden zonder biologische shock, bv. door lange tijd slechte voeding te nemen, vergiftiging, straling, verkeerde levensinstelling (niet jezelf zijn en zo), etc. Je hebt dan geen echte shockervaring gehad, maar toch gaat het je niet goed. Hamer zegt ook dat zijn zienswijze niet op gaat voor ondervoeding of vergiftiging, dan is er geen SBS en dus ook geen verloop volgens de biologische wetten. Maar er kunnen wel degelijk gifstoffen of tekorten zijn, die op den duur darmproblemen, artrose, reuma, aderverkalking, leverdeficiŽntie, etc. veroorzaken. En daar helpt goede voeding natuurlijk uitstekend voor en heb je niets aan de inzichten van Dr. Hamer, ze zijn immers niet de oorzaak.

Ook kan je in geval van een biologisch noodproces, dit wel degelijk ondersteunen met goede voeding. Goede voeding geeft immers een goede hersenwerking, dus kan je beter begrijpen wat het ziektebeeld inhoud en hoe je daarop moet reageren. Een SBS is niet allťťn met voeding op te lossen, het conflict moet worden opgelost of men moet beseffen dat men al in de genezingsfase verkeert en dat ingrijpen juist de boel zou verstoren. Dan het je veel hulp aan de inzichten van Dr. Hamer, maar goede voeding ondersteurt wel degelijk.

Verder is het altijd: "mind boven matter". Dat wil zeggen dat je lichaam je gematerialiseerde geest is. Maar ook geldt: "mind en matter" zijn ťťn, dus omgekeerd beÔnvloedt de materie ook je geest. Dat is de kern: wij materialiseren onszelf met onze gedachtekracht en in extreme gevallen hebben we daar geen hulp van materie (voeding) meer voor nodig, denk maar aan de "sungazers" of de "breathairians". Die nemen soms al jaren geen voedsel meer tot zich, wat wil zeggen dat je daar dus van buiten kunt, je kan "eten" van het zonlicht of van de lucht door meditatie en ademhalingstechnieken. Echter omgekeerd vergaat het lichaam onherroepelijk als er geen geest meer aanwezig is: als iemands geest uit het lichaam vertrekt, sterven we en is er geen redden meer aan het lichaam. Dus: "mind boven matter".

Maar in voeding zit ook weer vormgevende informatie (NES, de apotheek van GOD). In goede voeding zit informatie voor een goede vorm en dat helpt onze gedachtekracht om onszelf goed te materialiseren. Wanneer we voedsel bewerken of de natuurlijke roeiprocessen beÔnvloeden, heeft de plant of de voeding minder goede vormgevende informatie en heeft onze geest daar minder steun aan. Dus bij een ziekteproces, een Hamers proces of iets door een andere oorzaak, is goede voeding ALTIJD ondersteunend, omdat het de juiste vormgevende informatie bij zich draagt. En dat helpt het lichaam om zichzelf te helen. Het ťťn sluit het ander niet uit, we zijn een samenstelling van lichaam en geest.

Miep Kloos


Ryke Hamer Lezingen

Overzicht van lezingen en visie van Ryke Hamer op ontstaan van kanker.

Link


Onze academische geneeskunde is al 10 jaar over tijd!

Op 8 en 9 september 1998 vond er aan de universiteit van Trnava een wetenschappelijke verificatie plaats van de biologische natuurwetten zoals ze door Dr. R.G. Hamer in de 'Germanische Neue Medizin' zijn vastgelegd. Deze biologische natuurwetten beschrijven het ontstaan en verloop van alle ziekten. Omdat ze geen hypothesen bevatten kunnen ze volgens natuurwetenschappelijke criteria op juistheid worden getest. Tijdens de verificatie werden de biologische natuurwetten gecontroleerd aan de hand van 7 pati√ęnten met in totaal 20 verschillende ziekten. Elke ziekte is volgens de biologische natuurwetten op meer dan 100 feiten te controleren. Dat houdt in, dat als men men ťťn ziekte-casus deze 100 feiten eenduidig kan aantonen, men al een waarschijnlijkheid van 2 tot de macht 100 heeft. Dit komt neer op een kans van 1 op 1.267.650.600.228.229.401.496.703.205.376!

Bij deze verificatie waren er bij deze 20 casussen ongeveer 1.500 feiten die konden worden afgevraagd. Dit geeft een waarschijnlijkheid van 2 tot de macht 1500!!

Alle 1.500 feiten konden worden bevestigd!

Op 11 september 1998 heeft de commissie voor de verificatie van de biologische natuurwetten, die bestond uit:
Prof. J. Miklosko, wiskundige
Prof. V. Kremacy, Decaan van de faculteit en oncoloog
Prof. J. Pogidy, professor voor psychiatrie

in een officiŽle verklaring bevestigt, dat alle gevallen zonder uitzondering aan de biologische natuurwetten voldeden. Er waren bij deze verificatie tientallen artsen aanwezig.

Met deze verklaring waren de biologische natuurwetten vanaf dat moment officieel laatste stand medische wetenschap (de eerste natuurwetenschappelijke geneeskunde in de menselijke geschiedenis).

Deze biologische natuurwetten geven ook het wetenschappelijke bewijs, dat onze academische geneeskunde niet alleen onjuist is, maar ook zeer gevaarlijk en levensbedreigend.

En in principe is ze na 11 september 1998 onwettelijk.

De volgende video toont een interview tussen de prorector van de universiteit, Prof. J. Miklosko en Dr. R. G. Hamer, naar aanleiding van deze verificatie.

Een directe link naar de Google Video site vindt u http://video.google.com/videoplay?docid=3488925521270363116&hl=de

Ik ben van mening dat dit interview een antwoord geeft op veel vragen die we ons nog niet hebben gesteld... Een ieder die een wetenschappelijk onderbouwde falsificatie op deze verificatie kan inbrengen wordt daartoe uitgenodigd onder gnm@gnm-nl.be

Casper Rutten


 

 


 


View My Stats