Nieuws opwarming aarde


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Waarom Antartica niet afkoelt, ijs breidt zich enorm uit


Everything you need to know about global warming in the UK but were afraid to ask

Simon Barnett gives a cost benefit analysis of future UK spending towards combating 'Global Warming'. You can read the text of this at James Delingpole's blog here: Link


De handel in global warming is boven alles erg lucratief voor "experts"

Al Gore komt naar de Universiteit van Tilburg

Al Gore zou Al Gore niet zijn als hij hier voor een grote som geld zou vragen. Deze bedraagt zo rond de 100.000 dollar. Maar goed de man heeft dan ook een leuk omtrekje aan de zee pas gekocht en houd van veel verlichting in en rondom zijn woning.

Lees verder

--

3 keer raden wie de kosten voor dit bezoekje uiteindelijk op mag hoesten......


Opwarming van de planeet zal een verschillend effect hebben op stormen in Noord- en het zuidelijk halfrond

Weer systemen in het Zuidelijke en Noordelijke halfrond zullen anders op de opwarming reageren. Volgens een MIT atmosferische wetenschapper zal de opwarming van de planeet invloed hebben op de beschikbaarheid van energie die nodig is voor het onstaan van extratropical stormen of grootschalige weersystemen die zich voordoen op middelbare breedtegraden van de aarde. De daaruit voortvloeiende veranderingen zullen afhangen van het halfrond en het seizoen.

Lees verder

Eric van Staalduinen


Carbon tax-hungry govt, media ignore true facts about climate

Global warming sceptics in the UK have gathered to mark what they've dubbed 'Climate Fools Day'. On this date two years ago, snow fell in London as the British Parliament was debating a bill to tackle global warming. It was the first such early snowfall for over eighty years. Activists claimed the ironic coincidence was just more proof that the bill is a waste of billions of tax-payers' pounds. One of those doubting the reality of climate change is Reverend Philip Foster, who joins us now live from London.


Cool It - Official Trailer 2010 [HD]

Climate catastrophe? The end of civilization as we know it? COOL IT is based upon the book of the same name and lectures by Bjorn Lomborg, the controversial author of The Skeptical Environmentalist. Award-winning filmmaker Ondi Timoner travels the world with Lomborg exploring the real facts and true science of global warming and its impact. Lomborg is the founder and director of the Copenhagen Consensus Center, a globally respected think tank that brings together the world's leading economists to prioritize major global problems -- among them malaria, the lack of potable water and HIV/AIDS -- based upon a cost/benefit analysis of available solutions. Amidst the strong and polarized opinions within the global warming debate, COOL IT follows Lomborg on his mission to bring the smartest solutions to climate change, environmental pollution, and other major problems in the world.


Professor natuurkunde: 'Global warming is grootste fraude ooit'

Een belangrijk punt in de geschiedenis van de wetenschap. Harold Lewis, professor emeritus natuurkunde aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara, heeft zijn ontslagbrief aangeboden aan de president van de American Physical Society (APS), Curtis G. Callan junior van de Princeton Universiteit.

Lees verder

Geert


Climate Expert faces a roomful of 'Skeptics'

"The fundamental question related to climate change, then, is: how can we make, or at least encourage, advocates to convey a balanced perspective when the 'judge' and 'jury' are Congress or public opinion."


Ook wereldelite begint Global Warming hoax los te laten

De temperatuur op Aarde heeft altijd sterke natuurlijke fluctuaties vertoond. Het idee  dat de mens, verantwoordelijk voor slechts 2% van de jaarlijkse Co2 instroom in de  atmosfeer, hier nu opeens iets aan kan veranderen, is buitengewoon onwaarschijnlijk.

Lees verder

Geert


Antarctic ice bridge splits

Scientists say a thin bridge of ice off the coast of Antarctica has splintered, warning it could cause the collapse of a larger ice shelf behind it. The British Antarctic Survey's David Vaughan explained the significance of the changes to the Wilkins Ice Shelf, saying it was a "really strong indication that warming is having an effect".


IPCC-klimaatconsensus valt uiteen

De adviesraad voor klimaatkwesties van de Verenigde Naties, verantwoordelijk voor vragen rondom de zogenaamde opwarming van de aarde, het IPCC, moet bij haar pogingen het sprookje over de door mensen veroorzaakte klimaatcatastrofe te verspreiden wederom een gevoelige klap incasseren.

Lees verder

Geert


Massive ice island floats away


IJskappen op Groenland en West-Antarctica smelten lang niet zo
hard als gedacht

Het afsmelten van de ijskappen van Groenland en West-Antarctica gaat ongeveer tweemaal zo langzaam als werd gedacht. Dit blijkt uit onderzoek van de TU Delft, SRON en het Jet Propulsion Laboratory. De wetenschappers publiceren hierover in het septembernummer van Nature Geoscience.Het afsmelten van de ijskappen wordt sinds 2002 in kaart gebracht met metingen van de twee GRACE-satellieten. Deze detecteren vanuit de ruimte kleine veranderingen in het zwaartekrachtveld van de aarde. Deze veranderingen hangen samen met de precieze verdeling van de massa op aarde, waaronder ijs en water. Als ijs smelt en in zee terechtkomt, heeft dit dus invloed op het zwaartekrachtveld.

Lees verder


The Great Warming

Take a journey through the world of 1,000 years ago, when the Medieval Warm Period brought bountiful crops to Europe and helped the Norse make epic North Atlantic journeys. Recent climatological research paints a very different picture for other parts of the globe, which suffered under prolonged droughts. The climatic events of ten centuries ago have important lessons for our own warming world especially here in the American West. Brian Fagan, Ph.D. Emeritus Professor of Anthropology at the University of California, Santa Barbara, is widely regarded as the leading archaeological writer in the world. His numerous books include The Rape of the Nile. The Adventure of Archaeology, and four works on climate change, including The Long Summer, The Little Ice Age, and The Great Warming.


Greenland May Soon Disappear

A panel of scientists told Congress the entire ice mass of Greenland will disappear from the world map if temperatures rise by as little as 2C --3.6 degrees Fahrenheit, with severe consequences for the rest of the world.The fall-out would be felt thousands of miles away from the Arctic, unleashing a global sea level rise of 23 feet. Low-lying cities such as New Orleans would vanish.


Drilling for ice - Horizon - BBC

Professor Richard Alley reports from Greenland on the biggest climate change study since the last ice age. By drilling down into the ice scientists are able to chart the temperatures of the last 100,000 years, and the results are somewhat surprising. Fascinating clip taken from the BBC Horizon programme Big Chill.


Gemalen olivijn is de oplossing

Een veel voorkomend mineraal neemt van nature CO2 op. Olivijn is volgens Olaf Schuiling hét middel tegen het broeikasprobleem, maar hij krijgt weinig gehoor.

Link


Global warming

Link

Chantal Buslot


IJsvrije oceaan kan geen CO2 absorberen, een onderdeel van de
mondiale verwarming

De zomer van 2010 is vreselijk warm op grote delen van het vasteland van de VS, en de record-setting temperaturen hebben de aandacht opnieuw op deopwarming van de aarde gericht. Wetenschappers hebben gekeken naar manieren waarop deaarde zou kunnen profiteren van natuurlijke processen om de stijgende warmte te compenseren, en een proces intrigeerde hen, de aanname dat smeltend ijs op depolen ertoe zou kunnen leiden dat meer open water meer koolstofdioxide zou kunnen absorberen, een van de belangrijkste aanjagers van de opwarming.

Lees verder

Constans Kootstra


Vietnam farmers benefit from rising sea levels

Farmers across Southeast Asia have been forced to change centuries-old traditions as changing weather patterns damage once-fertile lands in the region. For years, Vietnam's Mekong Delta was the country's rice bowl but rising sea levels are now pushing salt waters ever further inland. Many farmers have already given up rice-farming and started cultivating prawns, which for those in southern Vietnam, is proving to be a financially beneficial move.


Huizen in Noord- en Zuid-Holland straks waardeloos

Binnen enkele jaren telt Nederland 17 miljoen inwoners. Daar veranderen sussende woorden van het CPB niets aan. De wereldbevolking groeit ook. De komende decennia zelfs van zes naar tien miljard wereldburgers. Van hen zal om begrijpelijke redenen in toenemende mate een fors aantal de weg naar het rijke Nederland en andere delen van Europa weten te vinden. Het relatief lage geboortecijfer in Nederland van dit moment valt bij die toestroom volledig in het water.

Regelmatig verschijnen in de pers berichten over overvloedige regenval, mogelijke dijkdoorbraken en stijging van de zeespiegel. Vooral wie in Noord- of Zuid-Holland woont, krijgt het de komende jaren hard te verduren. Ongeveer de helft van dat grondgebied daar ligt onder of net boven de zeepspiegel. Huizenbezitters die niet voortdurend met hun pantoffels in het brakke water willen zitten, moeten beseffen dat hun huis of bedrijfspand over niet onaanzienlijke tijd volstrekt waardeloos zal zijn. Voor wie in deze gebieden wat hoger woont, zal zijn onroerend goed ook onverkoopbaar worden. De woningnood ten gevolge van het wassende water zal immers deze huizen sterk in waarde doen stijgen.

Wat voor veel mensen overblijft is wegtrekken. Met name in de provincies Noord-Brabant en Gelderland zullen nieuwe steden uit de grond gestampt moeten worden om de drie miljoen vluchtelingen uit het westen van het land van onderdak te kunnen verlenen. De bevolkingsdichtheid in deze en andere provincies van Nederland wordt er ongekend hoog. Schaarste aan goederen en diensten zal de samenleving verlammen. In het kabinetsformatie gaat het tot nu toe over bezuinigingen die ook volledig in het water zullen vallen, zodra het water tot aan de voordeur staat.

Paul Gerbrands, historicus en voorzitter van de stichting de club van tien miljoen

http://www.overbevolking.nl


Klimaatverandering zorgt voor meer schade

Klimaatverandering zorgt de komende jaren in Nederland voor meer schade aan woningen, aannemend dat de bouwmethoden ongewijzigd blijven. Vooral de verwachte toename van heftige regenbuien in de zomermaanden kan tot een toename van het aantal claims wegens neerslagschade leiden. Uitgaande van klimaatscenario's van het KNMI tot 2050 loopt de schade per intense regenbui bij opstalverzekeringen naar verwachting met 6 tot 22 procent op. Dat concludeert het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), onderdeel van het Verbond van Verzekeraars, in een studie naar de mogelijke impact van klimaatverandering op particuliere opstal- en inboedelverzekeringen.

Het rapport wordt officieel gepresenteerd tijdens de internationale klimaatconferentie 'Deltas in time of climate change', die van 29 september tot en met 1 oktober plaatsvindt in Rotterdam. Het is voor het eerst in Nederland dat doorgerekend is welke impact klimaatverandering op schadeclaims kan hebben. Bij het onderzoek werden statistisch materiaal en de klimaatscenario's van het KNMI gecombineerd met historische data van schadeverzekeraars. Over een periode van ruim 20 jaar zijn zo'n 700.000 opstalverzekeringen en 1,5 miljoen inboedelverzekeringen gevolgd en in verband gebracht met neerslaggegevens van het KNMI. Bij particuliere opstalverzekeringen (schade aan een woning) bleek er een duidelijke relatie tussen de door het KNMI gemeten maximale neerslag per dag in één uur en het aantal gemelde schadeclaims. In de periode van 1987 tot 2008 zag het CVS een groter aantal schaden bij intensere buien in de zomermaanden.

Wat ook opvalt, zijn de vrij forse regionale verschillen. De kans op waterschade is het laagst in Friesland en Groningen en het hoogst in Limburg en Noord-Brabant. Deze laatste twee provincies werden ook de afgelopen dagen zwaar door het noodweer getroffen, evenals de Achterhoek. Gelderland en Overijssel behoren tot de middenmoot. Bij inboedelverzekeringen is de impact van neerslag op het totaal van de schade relatief gering.  Het KNMI gaat er in de klimaatscenario's voor de periode tot 2050 van uit dat Nederland in de zomermaanden vaker te maken krijgt met heftige regenbuien, doorgaans gepaard gaand met onweer, hagel en windstoten. Buien worden volgens het KNMI waarschijnlijk intenser, met meer neerslag per uur, terwijl hun duur afneemt. Juist dit soort hoosbuien, blijkt uit statistische gegevens, zorgt voor aanzienlijk meer claims, hoewel de gemiddelde schade per geval niet groter wordt. Een regenbui met 14 millimeter neerslag in één uur zou volgens het gevonden verband in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland 565.000 euro schade toebrengen. Volgens het KNMI komen deze buien jaarlijks voor. Bij het extremere (warmere) scenario van het KNMI zullen buien van 17 millimeter jaarlijks terugkeren. Dan loopt het schadebedrag op tot 670.000 euro.

Bij een gematigd klimaatscenario, waarbij de gemiddelde temperatuur één graad stijgt, zal volgens berekeningen van het CVS de waterschade bij opstalverzekeringen in bijvoorbeeld de Randstad tussen de 6 en 11 procent toenemen. Bij het warme scenario, waarbij de gemiddelde temperatuur tot 2050 twee graden oploopt, kan de schaderekening wegens wateroverlast 19 tot 22 procent stijgen. Waterschade wegens hemelwater is één van de schaden die gedekt worden via een opstalverzekering. Deze verzekeringen bieden ook bescherming tegen brand, schade bij inbraak of bijvoorbeeld stormschade. Het Verbond van Verzekeraars heeft de studie verricht om verzekeraars en andere belanghebbenden inzicht te bieden in veranderende risico's. Die kennis kan ook gebruikt worden om risico's in de toekomst te beperken, bijvoorbeeld via preventieve maatregelen zoals aanpassing van bouwbesluiten.

De toename van de hoeveelheid neerslag in Nederland is overigens een trend die het KNMI al sinds 1906 waarneemt. Tussen begin vorige eeuw en het jaar 2007 nam de neerslag met 18 procent toe. Vanaf 2004 ziet het KNMI daarnaast een toename van het aantal extreme buien in de zomer. Noodweer in de week van 10 tot 17 juli, met behalve veel neerslag ook krachtige windstoten en hagel, veroorzaakte bij burgers, bedrijven en in de agrarische sector voor vele tientallen miljoenen euro's schade. De schade aan particuliere woningen maakte daarvan een relatief beperkt deel uit. De afgelopen tien jaar trad de grootste schade op tijdens de januaristorm van 2007 met ruim 300 miljoen euro schade. Op 28 februari dit jaar werd bij een storm voor circa 23 miljoen euro schade aangericht.


Radio - Ruim 500 doden meer door hitte

Door het warme zomerweer sinds eind juni zijn ongeveer 500 mensen meer overleden, dan in een normale zomer het geval zou zijn. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er een direct verband met de temperatuur. De temperatuur ligt ruim 6 graden hoger dan normaal.

Download MP3


Radio - Klimaatverandering raakt natuur in achilleshiel

De verandering van het klimaat heeft grote gevolgen voor onze natuurgebieden. Dieren- en plantensoorten zullen verdwijnen, ook soorten waar we grote internationale verantwoordelijkheid voor dragen. Dit heeft belangrijke consequenties voor de manier waarop in de toekomst natuurgebieden beheerd gaan worden. Natuurmonumenten onderzoekt de effecten voor alle soorten natuurterreinen die ze beheert. Een gesprek met Harm Piek.

Download MP3


Global Warming to Bring Increased Heat Waves to U.S.

Following last week's record-breaking East Coast heat wave, a new study by Stanford University climate scientists says as global warming continues such heat waves will be increasingly common in the future. The study found exceptionally long heat waves and other hot events could become commonplace in the United States in the next 30 years, posing serious risks to agriculture and human health.


Himalayan Glaciers Melting Faster Than Anywhere Else in World

Himalayan Glaciers Melting Faster Than Anywhere Else in World; Impact Could Devastate Over 1 Billion People. We look at the impact of climate change in the Himalayas region in Asia, where scientists are warning glaciers are receding faster than anywhere else in the world, with the potential to devastate over a billion people. The Himalayan glaciers have been described as the water towers of Asias as they provide a key source of water to ten major Asian river systems. We speak to the prominent Indian scientist and glaciologist Syed Iqbal Hasnain.


TEDx Auckland Kaila Colbin Climate Change


Noordpoolijs smelt sneller deze zomer

In het Noordpoolgebied is er momenteel minder zeeijs dan ooit gemeten is in deze tijd van het jaar. ‘De kans is groot dat het laagterecord van 2007 dit jaar geëvenaard of verbroken wordt’, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) donderdag

Link


Klimaatrapport IPCC te negatief

Het internationale klimaatpanel (IPCC) heeft de conclusies over de opwarming van de aarde deels gegeneraliseerd, zegt het Planbureau voor de Lefomgeving.

Link


IPCC weigert grote schoonmaak

Demissionair minister Huizinga (Milieu) moet uitleggen waarom het VN-klimaatpanel IPCC zich ondanks alle schandalen opnieuw omringt met klimaatalarmisten.

Link


The Maldives Are Not Sinking

An excerpt of the documentary "Global Warming Doomsday Called Off!" In this clip professor Nils Axel Morner, from Stockholm University travels to the Maldives and finds out that the ocean levels have dropped in recent years.


Wetenschappers leggen een link tussen broeikas gassen en veranderingen in de oceaanstromingen

Door onderzoek van het 800.000 jaar oude poolijs leren wetenschappers steeds meer over de klimaatsveranderingen vanaf de laatste smelting en over de toegenomen hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer.

Link

Ignit Bekken


Het West-Mediterraan gebied is al meer dan een eeuw opgewarmd

De opwarming is versneld sinds halverwege de jaren 70. De langste tijdspanne met gegevensreeksen over temperaturen en zoutgehalte dateert van 1900 tot nu. Die bevestigt de gestage opwarming van het West-Mediterrane water. Het is een studie van het IEO, het Spaans Instituut voor Oceanografie, in samenwerking met wetenschappers van de CSIC (Spaanse Nationale Onderzoeksraad – nvdv). Ze werd gepubliceerd in de Journal of Marine Systems. Onderzoekers van het IEO hebben, samen met het ICM (Instituut voor Zeevaartwetenschap te Barcelona) en de CSIC, aangetoond dat het West-Mediterrane water al gedurende de hele 20ste eeuw langzaamaan opwarmt, met een versnelde opwarming sinds halverwege de jaren 70 tot nu. De opwarmingsgraad draait rond 1/1000 per jaar.

Link

Nelle Busschots


Climate Change and the Forests of the West

Dr. Steve Running, a Regents Professor in the College of Forestry and Conservation at the University of Montana, will discuss the paradox of why forests in the West are growing faster while simultaneously suffering from higher die-off rates. Running is a member of the Nobel Peace Prize-winning Intergovernmental Panel on Climate Change and was the lead author on a 2007 report analyzing North America's contribution to atmospheric carbon dioxide and its impacts on the global climate.


Photographing Climate Change in the Arctic

Mark Schrader, Captain and Project Director of Around the Americas, retells the challenge of going the "wrong way" (against the wind and against the current) through the Northwest Passage. Flipping through photos the crew took in Barrow, Alaska, Schrader discusses evidence of climate change in the area.


Hoe meer CO2, hoe beter

CO2 zorgt voor een hogere en efficientere landbouwproductie, is bevorderlijk voor de biodiversiteit en verzuurt, in tegenstelling tot wat het IPPC zegt, de oceanen niet. Tijdens de vierde conferentie over klimaatverandering van het Heartland Institute kwamen deze positieve effecten van de stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer aan bod.

Link

Geert


Why 'man-made global warming' is anti-scientific nonsense

A great exposé on the global warming swindle. And mind you, this lecture was held before the Climategate scandal, that proved the main IPCC results and conclusions were deliberately fudged and manipulated by IPCC scientists.


Vieze spelletjes op klimaattop

Op de vervolgconferentie in Bonn van de klimaatconferentie in Kopenhagen worden volgens Britse de krant the Guardian achter de schermen smerige spelletjes gespeeld om de armere landen alsnog achter een verdrag te krijgen. De VS en de EU dreigen ontwikkelingslanden met afsnijden financiële hulp die landen krijgen om milieu te verbeteren.

Link

Geert


Too Much Noise? How Misleading Data Warps Climate Debate


On Thinner Ice - Melting Glaciers on the Roof of the World

Global warming is melting the 18,000 Himalayan glaciers, the largest concentration of glaciers outside the polar ice sheets. Their melting spells trouble for not only 2 billion Asians, but the whole world. Mountaineer David Breashears, leader of the Glacier Research Imaging Project (GRIP), has traveled to the Himalaya many times to recreate photographs of glaciers taken on expeditions nearly 100 years ago. Together these "Then & Now" photos provide dramatic evidence of the effects of global warming, in some cases the glaciers have lost more than 400 vertical feet of ice!


Foutje, bedankt !

Fouten worden te goeder trouw gemaakt, ze sluipen er onbewust in en hebben niet tot doel om anderen te misleiden. Fouten die bewust worden gemaakt heten oplichterij en hebben de bedoeling om een door de opsteller gewenste misleidende werkelijkheid bij een bepaalde doelgroep weer te geven, ouderwetse propaganda dus. Het IPCC heeft jarenlang de kluit bewust keihard belazerd om de broeikaswaanzin als waarheid weer te geven,  dat is intussen heel duidelijk geworden en ze zijn betrapt met de broek op de enkels.

Link

Geert


Climate Fix: Is Geoengineering Our Only Hope?


Rutger Castricum kletst bij met klimaatsceptici


Snapt u het nog? Meer CO2 door schonere lucht

Meer opwarming aarde door afname luchtvervuiling. Kun je nagaan als we electrisch gaan rijden, wordt Zuid-Europa de nieuwe Sahara.....

Link

Uit onderstaand bericht nog even dit detail:

Volgens de Tilburgse econometrist wordt er al wel gestudeerd op andere manieren om de zonnestraling te filteren. Zo zou het wellicht mogelijk zijn om kunstmatige aerosols in de lucht te brengen.

Link

Ellen

--

De toename van de zonnekracht is niets nieuws, al sinds de jaren vijftig waarschuwt een Israelische onderzoeker hiervoor. Is toch ook logisch, minder vervuiling betekent meer zonnekracht dus meer opwarming. En nog iets, als plantengroei toeneemt door toename CO2 dan neemt toch door die extra plantengroei de CO2 weer af en zuurstof weer toe? En waarom gaan we niet massaal algen kweken als bron van omega 3 vetten? Twee vliegen in 1 klap. Je redt de visstand ermee en onttrekt CO2 aan de atmosfeer. Maar ach, ik ben maar een simpele IT'er natuurlijk.......wetenschappers die weten het toch altijd beter, vooral als ze uit een subsidiepot mee kunnen snoepen. Follow the money....

Gestoorder kunnen ze het niet maken....

Ron


Climate Panel Pile-Up: UN to double-check fuzzy research


Kiribati - A Climate Change Reality

Boobu Tioram, a resident of the Pacific island of Kirabati, took time out from reinforcing a seawall in front of his newly built house to speak with UNDP about what climate change has meant to his way of life. I have moved three times, every three years I have moved, he said, standing on the beach a few metres from his home. Tioram gestured toward a point about 20 metres into the sea, and explained that his first house once stood on a spot now covered in swelling ocean waves. Each time he has moved farther inland, and each time the sea has followed. Im not sure how long Ill be [in this house], Tioram continued. That depends on how strong my seawall here can withstand high tide waves.


A Warming World - Piecing Together The Temperature Puzzle

Global Warming: Each year, scientists at NASA's Goddard Institute for Space Studies analyze global temperature data. The past year, 2009, tied as the second warmest year since global instrumental temperature records began 130 years ago. Worldwide, the mean temperature was 0.57°C (1.03°F) warmer than the 1951-1980 base period. And January 2000 to December 2009 came out as the warmest decade on record.


Global warming slecht voor arme landen, gunstig voor anderen

De komende twintig jaar kan de uitwerking van de opwarming van de aarde een grote invloed hebben op de voedselprijzen en de honger in de wereld, dit volgens een nieuwe studie van de Stanford Universiteit. Onderzoekers beweren, dat hogere temperaturen de oogst van tarwe, rijst en mais aanmerkelijk kunnen verminderen, voedingsmiddelen voor tientallen miljoenen arme mensen die moeten bestaan op minder dan 1 dollar per dag.Het gevolg van het te kort aan gewassen zal waarschijnlijk de prijs van voedsel opdrijven en velen in de armoede storten.Maar terwijl sommigen schade lijden, kunnen anderen uit de armoede geholpen worden zegt landbouw wetenschapper David Lobell van de Stanford Universiteit.Beinvloeding van de armoede hangt niet alleen af van de prijs van voedsel maar ook van de verdiensten van de armen.De meeste beschouwingen nemen aan, dat als de prijzen omhoog gaan de armoede in de wereld ook groter wordt, omdat arme mensen een groot gedeelte van hun geld besteden aan voedsel.Maar arme mensen zijn zeer verschillend. Er zijn er die hun eigen land verbouwen en die een voordeel zouden hebben van hogere prijzen voor de gewassen, er er zijn mensen met een gemiddeld inkomen die in de stad wonen die benadeeld worden.

Link

Makozie


Noordzee niet alleen door CO2 warmer

Het zeewater langs de Nederlandse kust is sinds 1982 sterk opgewarmd. De temperatuurstijging is groter dan kan worden verklaard door de toename van broeikasgassen in die periode.

Link


Grond draagt meer bij aan de opwarming van de aarde dan verwacht - Fins onderzoek toont een gebrek aan in klimaat modellen

The Finnish Forest Research Institute (Fins Bos Onderzoeks Instituut)

De opwarming van de aarde laat de carbodioxide (CO2) uitstoot van de bodem meer toenemen dan eerst veronderstelt werd. Dit (CO2 uitstoot) is een mechanisme, dat in belangrijke mate de klimaat veranderingen versnelt. Reeds nu al is de uitstoot van CO2 van de bodem tien keer hoger dan de uitstoot van fossiele grondstoffen. Een Finse onderzoeksgroep heeft aangetoond dat de huidige standaardmetingen het effect van de opwarming van het klimaat onderschatten bij uitstoot hiervan door de bodem.

De fout is ernstig genoeg om aanpassingen te maken in de schattingen voor de klimaatveranderingen. In alle klimaatmodellen, zijn de schattingen van uitstoot van de bodem gebaseerd op metingen met deze foutieve methode. Klimaatmodellen moeten worden nagezien zodat de grootste opslag van CO2 van de land ecosystemen correct geschat gaan worden. De gevoeligheid van de CO2 opslag in de bodem in relatie tot klimaat opwarming, zal de CO2 capaciteit van bossen in de toekomst in gevaar brengen.

Onderzoek op het effect van klimaatverandering van CO2 uit de bodem wordt serieus bestudeerd door vele wetenschapsgroepen in de wereld. Het is bekend dat emissie (uitgifte) vanuit de bodem een betekenisvolle invloed heeft op de CO2 concentratie in de atmosfeer en daardoor op het toekomstige klimaat. Echter, deze studies zijn gewoonlijk gebaseerd op korte termijn metingen van de CO2 productie van de bodem. Volgens de resultaten van de Finse onderzoeksgroep, geeft deze methode systematisch vooringenomen schattingen over het effect van klimaatverandering van deze emissies.
De CO2 gemeten in korte termijn experimenten komt vanuit carbon samenstellingen die snel tot ontbinding overgaan, maar zulke samenstellingen zijn niet overvloedig in de bodem.

De Finse onderzoeksgroep heeft op grond van radiocarbonmetingen Het is een radiometrische meting dat gebruikt maakt van natuurlijke gebeurtenis van radioisotope carbon-14 (14C) om materiaal op leeftijd te testen tot ca. 62.000 jaar voor "Present". Present is 1950.) aangetoond dat hoe langzamer de samenstelling tot ontbinding overgaat ze gevoeliger zijn voor temperatuursstijgingen en dat zulke samenstellingen overvloedig aanwezig zijn in de bodem.

Onderzoek van de noordelijke bossen heeft aangetoond dat CO2 uitstoot van de bodem tot 50% hoger zal zijn dan gesuggereerd in de "mainstream methode" (hoofdrichting) als de temperatuur gaat stijgen als verondersteld wordt - dat is bij 5 centigraden voor het einde van deze eeuw - en als de CO2 toevloed vanuit de aarde niet toeneemt. Een toename van de groei van de bos biomassa van 100-200 % zal de groei compenseren van de toenemende uitstoot vanuit de bodem. Volgens de voorgaande foutieve schattingen is een groei van 70-80% voldoende. Het verschil is veelbetekenend. Zelfs volgens de hoogste schattingen, zal de groei van bossen alleen toenemen met 60% als de gemiddelde temperatuur stijgt met 5 centigraden.

CO2 opslag in de bodem zal verminderen en emissie vanuit de bossen neemt toe. Volgens het resultaat zal de opwarming van het klimaat onvermijdelijk leiden to minder CO2 opslag in de bodem en tot hogere CO2 uitstoot vanuit de bossen. Deze uitstoot zal de opwarming verder doen toenemen en als gevolg daarvan zal de uitstoot verder toenemen. Deze interactie tussen CO2 uitstoot vanuit de bodem en de opwarming van het klimaat zullen de klimaatveranderingen doen versnellen.

De huidige klimaatmodellen onderschatten de toename van CO2 uitstoot vanuit de bodem in een warmer klimaat. Ze onderschatten eveneens de toenemende gevolgtrekking van de CO2 voorraad in de bossen op de klimaatveranderingen. Het resultaat is ook belangrijk voor de metingen van het bos met betrekking tot het klimaatbeleid. De CO2 opslag in de bossen is meer dan voorafgaand aangenomen, gevoelig voor klimaatverandering en de opslag van CO2 in de bossen is in gevaar. Om deze opslag in de bossen te handhaven moet de ophoping van organisch materiaal in bossen toenemen. Echter, dit is niet verenigbaar met de huidige bio-energie doelstellingen voor bossen of met de toenemende intensieve oogst (houtkap) van biomassa uit bossen.

Het onderzoek is in uitgevoerd door samenwerking tussen het Finse Milieubescherming Instituut, het Finse Bos Onderzoeksinstituut en het Dateringlaboratorium van het Finse Museum van Natuurhistorie aan de Universiteit van Helsinki. De fondsen voor het onderzoek komen van de Academy of Finland en de Maj and Tor Nessling Foundation.

Link

Vertaald door Pauline Laumans


'Climategate': Cooking data in UK since 1990?

A climate change research centre in the UK may have been manipulating data - to support the theory that mankind is responsible for global warming - for the last 20 years. That's according to new analysis of the centre's work.


Klimaatopwarming verandert microbiële ecosystemen in poolzeeën

Lokale opwarming van de poolgebieden leidt tot directe en indirecte effecten op kustgebieden. Door de verhoogde inbreng van zoet smeltwater in het zoute zeewater vinden er belangrijke veranderingen plaats in het zoutgehalte en het lichtklimaat van het oppervlaktewater. Dit heeft grote gevolgen voor de opbouw van de waterkolom en de eigenschappen van de verschillende lagen water, wat weer leidt tot duidelijke verschuivingen in de microbiële gemeenschappen in de zeeën rond de poolgebieden. Dit stelt Anouk Piquet vast in haar proefschrift. Piquet deed onderzoek in de Antarctische Ryder Bay en het Arctische Spitsbergen. In de Ryder Bay vindt een directe verschuiving plaats in de samenstelling van het fytoplankton als gevolg van veranderingen in de stabiliteit en het zoutgehalte van de waterkolom. Het Kongsfjorden-Krossfjordensysteem op Spitsbergen wordt iedere zomer sterk beïnvloed door sedimentrijk smeltwater. De toename van dit smeltwater blijkt vooral de bacteriële gemeenschap te veranderen, onderander door niet-mariene soorten aan het systeem toe te voegen.


Video - Midas Dekkers over klimaatverandering


Bjorn Lomborg says cool it


IPCC-man: We wilden politici beïnvloeden

Wetenschapper Murari Lal van het IPCC heeft bekend dat de VN-organisatie bewust verkeerde informatie over de smeltende gletsjers in de Himalaya's heeft gebruikt om politieke druk uit te kunnen oefenen op de wereldleiders.

Link

Geert


Leugens over smeltende gletsjers

Klimaatverandering zal ertoe leiden dat mogelijk het grootste deel van de Himalaya-gletsjers in 2035 gesmolten zal zijn. Dit is een bewering van het klimaatpanel van de VN. De bewering zal worden ingetrokken, want inmiddels is gebleken dat zij nergens op gebaseerd is. Een blunder van het panel, zo blijkt uit een artikel van de Engelse krant de Times.

Link


Trailer-Trading Trees

How a quiet revolution in forests offers hope to the human race. A 55 minute documentary about how small-scale carbon trading projects around the developing world are saving forests. The mechanism of forestry carbon trading is dynamically explained, especially how it works on the ground today, how it needs to be made better, and how it is already uplifting communities, stopping forest destruction, and the role new legislation will play in it's evolution. From Africa to the Amazon to Borneo, this film seeks funding for completion in 2010. Help share the information here, and support this important film. www.jeffbarbee.com


The Final Choice

This film will no doubt shock you. Finally, the raw truth about climate change.


Vraag, aanbod en wetenschap

Van wetenschap wordt gedacht dat het objectief is en boven twijfel verheven. Denk hierbij aan minister Cramer die het niet nodig vind om onafhankelijk onderzoek te doen naar het klimaat. De opwarming van het klimaat is immers al wetenschappelijk bewezen. Wetenschap en politiek zijn geen losstaande instituten. Zij beïnvloeden elkaar wederzijds. Dit houdt ook in dat wetenschap minder objectief dan het soms lijkt. De rapporten die IPCC uitbrengt worden gelezen en gecorrigeerd door politici. Dus hierin is zeker al sprake van een verwatering van de harde wetenschap.

Link


How Did Early Humans Survive Climate Change?

Archaeologist Sander van der Leeuw says one way ancient humans survived periods of climate instability was to stay below the environment's carrying capacity. The only areas that experienced regular famine, he explains, were those abundant in natural resources because "people were lured into the idea that they could actually have more and more people." Are we the first civilization to try and innovate our way out of climate change? How have past societies engineered sustainable solutions to a shifting world?


Alex Jones: Copenhagen births World Gov't framework despite fallout  over science fraud

Alex Jones breaks down the conclusion of the Copenhagen United Nations Conference on Climate Change (UNFCC), including the foundations of a new era of Global Governance-- as evidenced by quotes directly from the mouths of Al Gore, UN Head Ban Ki-Moon and bankster heir David de Rothschild.

Though new taxes have been levied and mechanisms for world regulation have been layed down, the Climate Change agenda has taken a lot of political damage. The beginnings of Climategate with the East Anglia CRU email leaks were just the beginning of a chain reaction of revelations that has fueled anger, doubt, denial and speculation worldwide. Compromised or fudged data have been identified from research centers in Russia, New Zealand, Australia and beyond.

Further, many leaders from Third World nations became angered at the 'Danish text leak' revealing plans to burden lesser-developed nations with greater emissions cuts and plans to levy a proposed $100 Billion in 'green' debt system. George Soros has proved to be at the center of what has been critiqued as 'Climate Colonialism' and would prove deadly to at-risk for starvation populations in Africa, Asia, Latin America and Eastern Europe, in particular. Already, growing ethanol in the place of food has been blamed for millions of deaths in the LDCs.

Alex also breaks down revelations about the carbon trading and other green schemes. It's not only players like Al Gore, the Rothschilds and George Soros who stand to make a killing. President Barack Obama-- with a great conflict of interest-- was a founding investment partner in the Chicago Climate Exchange alongside Maurice Strong, a top Rockefeller agent and leading climate change schemer. Chicago Climate Exchange is written into the architecture of many of the proposals for alternative energy credits, carbon derivatives and other green financial products and stands to enrich its membership.

In the end, the forced-incrementalism towards total world government, with complete dominance over money, debt, food, engery and resources, paid a price in exposure at COP15. Many politicians, journalists and people in general are now well aware that a scam has been forced down upon them-- and both their freedom and sovereignty are certainly at stake.

Geert


Klimaattop breekt record CO2-uitstoot

De klimaattop in Kopenhagen veroorzaakt net zoveel uitstoot van kooldioxide als 660.000 inwoners van Ethiopië of 2300 Amerikanen in een jaar tijd.

Link


Expeditie Kopenhagen

Onderzoeksjournalisten Teun van de Keuken en Roland Duong bieden een kijkje achter de schermen van de klimaattop in Kopenhagen. In december start de grote finale voor de aarde: de klimaattop in Kopenhagen. Politici van over de hele wereld komen samen om afspraken te maken over de aanpak van de klimaatverandering met als doel een nieuw klimaatakkoord.

Link


Minder trekvogels in het bos door klimaatsverandering

Alle insecten-etende soorten trekvogels die in Afrika overwinteren en in de Nederlandse bossen broeden, zijn sinds 1984 in aantal zijn afgenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen, SOVON Vogelonderzoek Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek, Radboud Universiteit Nijmegen en Alterra, dat op 16 december wordt gepubliceerd in Proceedings Royal Society of London, Biological Sciences. De afname is bij sommige soorten enorm: nachtegalen zijn met 37 procent afgenomen, fluiters met 73 procent en spotvogels zelfs met 85 procent. Door de klimaatsverandering begint de lente steeds vroeger in het jaar. Bomen lopen tegenwoordig twee weken eerder uit dan 25 jaar geleden, en ook rupsen die de jonge blaadjes eten zijn twee weken vervroegd. De eieren van veel vogels komen uit op het moment dat rupsen overvloedig in het bos aanwezig zijn, zodat hun jongen genoeg te eten hebben.

Van twee bosvogels wisten de onderzoekers al dat ze hun broedtijd niet voldoende hebben aangepast aan het opwarmende klimaat. Koolmezen en bonte vliegenvangers broeden tegenwoordig te laat voor de rupsenpiek. De consequenties voor de aantallen van deze en van andere vogelsoorten waren echter slecht bekend. In Noord-Europa, waar het voorjaar nog nauwelijks is vervroegd, nemen de bosvogels niet af in aantal. Ook de standvogels van Nederlandse bossen laten de afname niet zien. Bovendien zien de biologen geen afname van de Afrika-trekkers die in onze moerassen broeden. Uit dit alles concluderen de onderzoekers dat de afname niet alleen het gevolg is van veranderende omstandigheden in Afrika. De afname komt naar hun mening vooral tot stand doordat lange afstandstrekkers onvoldoende hun trektijd hebben aangepast om de vervroeging van rupsen bij te kunnen houden. Moerasvogels die in Afrika overwinteren hebben hier niet van te lijden. Dat komt omdat in moerassen gedurende de gehele lente en zomer veel insecten te vinden zijn. Voor deze vogels is het daarom minder belangrijk om op precies het juiste moment te broeden. Door de voortgaande klimaatsverandering zal het waarschijnlijk steeds stiller worden in de Nederlandse bossen, vreest de Groningse bioloog dr. Christiaan Both: 'Steeds minder trekvogels zullen tot broeden komen'. De tellingen voor de studie zijn hoofdzakelijk gedaan door vrijwillige vogelaars, die jaarlijks in vele honderden gebieden op vergelijkbare wijze broedvogels tellen. Alleen door hun jarenlange inzet is het mogelijk om deze gevolgen van klimaatsverandering in beeld te brengen.


Global Warming Theory DESTROYED By 20/20's John Stossel


Wetenschapper ziet liever geen klimaatakkoord

Het is beter voor de Aarde als in de Deense hoofdstad Kopenhagen geen klimaatakkoord wordt bereikt.

Link


CO2 is groen

CO2 is door de politiek, media en milieubeweging gebombardeerd tot het grote kwaad van onze tijd. In werkelijkheid is CO2 een zegen voor de aarde, mens,  dier en plant. Zonder CO2 geen leven op aarde. Het is geen verontreinigende stof maar het maakt de aarde groen omdat het plantengroei ondersteunt. CO2 is zeg maar een natuurlijk kunstmest dat via de lucht wordt verspreid. Zelfs menselijk gemaakt carbon dioxide draagt bij tot plantengroei dat op zijn beurt de mensheid en ecosystemen helpt. Echter het verlagen van de CO2 uitstoot zal leiden tot vermindering van de plantengroei en een lagere voedselproductie.

Link

Geert


Man made Global warming myth

Geert


Hackers ontdekken dat officiële cijfers Global Warming vervalst worden

Echte gegevens laten al bijna 50 jaar een temperatuurs DALING zien. Natuurlijk wisten velen van ons het al langer, maar nu blijkt ook uit door computerhackers gestolen files van de toonaangevende Britse Climat Research Unit (CRU) dat de echte klimaatcijfers en gegevens doelbewust worden vervalst, om zo het grote publiek wijs te maken dat de Aarde bedreigd wordt door 'Global Warming', en er daarom uiterst kostbare Co2-reductiemaatregelen en belastingen nodig zijn om dit tegen te gaan. Een VN-wetenschapper zei het vorig jaar al: Global Warming is de grootste internationale leugen ooit, en uit de gehackte files blijkt wederom hoe waar deze uitspraak was.

Link

Geert


The Big Warm - New Zealand

Alarmists say the world is in melt down and sceptics say its all nonsense. So whats the truth? Multi millionaire Gareth Morgan has spent $500,000 to reveal whats really happening to our planet. Gareth Morgan doubted the existence of global warming but when he saw a boat marooned 200km from the lake it once floated on, he wanted to find the truth. We hired two teams of scientists, one of sceptics and the other of alarmists and we set them against each other. After much research Morgan believes human - caused global warming is irrefutable but he says people need their heads banged against the wall before they will say, the world is changing on us.

Link


Truth About Stranded Polar Bears Image

A segment from Australia's Media Watch program from on ABC highlighting the origins behind the image of polar bears 'stranded' on melting ice. The image has been used by many media organisations to push the 'threat' of global warming and most notably in Al Gore's film, The Inconvenient Truth.


Inconvienient Truth - Exaggerations

As shown on the CNN special "Exposed - The Climate of Fear", Glenn Beck shows the exaggerations and tactics of Al Gore's documentary,


George Bush & Will Ferrel On Global Warming


Godfrey Bloom slams global warming scam

Debate: Climate change and developing countries in the framework of the UN Conference on Climate Change in Copenhagen.


The Truth About Global Warming

Competitive Enterprise Institute Senior Fellow Marlo Lewis explains the truth about clouds and "positive feedbacks" in the climate system in this excerpt from his documentary “Policy Peril: Why Global Warming Policies Are More Dangerous Than Global Warming Itself.” The tenth in a ten-part series. Learn more at www.globalwarming.org.


The Great Global Warming Swindle

A documentary, by British television producer Martin Durkin, that argues against the virtually unchallenged consensus that global warming is man-made. A statement from the makers of this film assert that the scientific theory of anthropogenic global warming could very well be "the biggest scam of modern times." Originally broadcasted March 8, 2007 on British Channel 4. A must see for truth-seekers everywhere.


Vroegtijdig invallen winter spreekt opwarming aarde tegen

De Partij voor de Vrijheid stelt dat de vroegtijdige inval van de winter tegenstrijdig is met de veronderstelde opwarming van de aarde.

Link


Energiebedrijven investeren massaal in klimaatramp

Energiebedrijven hebben maling aan het klimaatprobleem. Ze blijven investeren in kolencentrales en kernenergie. Dat blijkt uit onderzoek van SOMO in opdracht van Greenpeace. Zes van de zeven onderzochte bedrijven scoren rood op de Graadmeter voor energiebedrijven die Greenpeace jaarlijks maakt. De inzet op schone energie als wind, zon en schone biomassa is minimaal. Een sterk internationaal klimaatakkoord in Kopenhagen in december moet energiebedrijven ertoe aanzetten om de omslag naar schone energie wél te maken.

"Als energiebedrijven op deze voet doorgaan, stevenen we af op een klimaatramp," aldus Rolf Schipper, campagneleider Klimaat en Energie van Greenpeace. "De overheid is nu aan zet om ze met ambitieus en duidelijk klimaatbeleid de omslag naar schone energie te laten maken. Door in Kopenhagen te pleiten voor een sterk klimaatakkoord, kan premier Balkenende de koers uitzetten naar een schone energievoorziening."

Na de overnamegolf op de Nederlandse energiemarkt staat er nog maar één energieproducent in het groen op de Graadmeter. Net als vorig jaar scoort Eneco het best op de Greenpeace-ranglijst . Essent, dat vorig jaar nog positief uit de ranking kwam, is overgenomen door het milieuvervuilende RWE. Het samengevoegde bedrijf is daardoor in het rood gekomen. Door de plannen voor de bouw van een gigantische nieuwe kerncentrale gaat het Zeeuwse Delta het hardst achteruit. Het kernenergiebedrijf eindigt daarmee net onder de Duitse kolenstroomgigant E.on, die net als vorig jaar als meest vervuilende energiebedrijf de ranglijst aanvoert.

Vandaag reikt Greenpeace in Zeeland een prijs uit aan Delta, de snelste stijger op de Graadmeter. Greenpeace wil dat Delta de plannen voor de nucleaire megacentrale van tafel veegt en de miljarden investeringskosten gebruikt voor het bouwen van windparken voor de Zeeuwse kust. Kernenergie blokkeert de omslag naar schone energie en is te laat en te duur om het klimaatprobleem aan te pakken

Greenpeace roept consumenten op te kiezen voor een energieleverancier die wél fors investeert in schone energie[1]. Duizenden mensen schrijven deze dagen op initiatief van Greenpeace naar hun energieleverancier om hen te wijzen op hun slechte positie in de Graadmeter en hen te vragen om meer te investeren in schone energie.


Global warming filmpje te eng voor kids

Link


Klimaatcrisis?

Dr. Bas van Geel (UvA) gelooft niet dat er een klimaatcrisis is. Dr Bas van Geel van de Univ. van Amsterdam vertelt over zijn onderzoek op basis waarvan hij concludeert dat niet de mens met zijn CO2-uitstoot maar de zon de belangrijkste drijver van de opwarming is. Hij is bang voor het maatschappelijke klimaat als straks blijkt dat de CO2-angst op niets is gebaseerd.

Lord Monckton, oud adviseur van Margaret Thatcher, over klimaatverandering en de NWO. In deze video legt Lord Monckton uit, hoe het aankomende verdag op basis van leugens een wereldregering tot leven zou kunnen wekken.

Obama Poised to Cede US Sovereignty

Geert


'Not Evil Just Wrong'

Documentary reveals true cost of global warming hysteria


Klimaatvervuiler moet betalen

Afrika zal op de klimaattop in het Deense Kopenhagen miljarden euro's eisen van rijke vervuilende landen voor natuurschade door klimaatverandering.

Link


Prof Begemann: Ik geloof niet dat er een klimaatcrisis is

Heel mooi hoe Prof Begemann hier de klimaatcrisis aan het licht brengt, deze video laat weer eens mooi zien hoe we door de milieu maffia worden voorgelogen. Nu nog een viroloog met net zoveel lef als Prof Begemann, gelukkig weten steeds meer mensen de weg op het internet te vinden.

Geert


Newt Gingrich - Man vs Nature on Global Warming

Former Speaker of the U.S. House of Representatives Newt Gingrich expresses his doubts that global warming is caused by human activity; however, he also argues that conservatives should endorse a prudent approach to climate change, regardless of its causes.


CO2-uitstoot Indonesië veel hoger

In een nog vertrouwelijk rapport heeft de Indonesische regering voor het eerst bevestigd dat de uitstoot van broeikasgassen veel hoger ligt dan ze eerder wilde toegeven en veroorzaakt wordt door de vernietiging van moeras.

Link


Inzakkende rivierdelta's bedreigen miljoenen

Honderden miljoenen mensen het risico lopen te worden overspoeld, doordat de meeste grote rivierdelta's in de wereld zakken in. De BBC berichtte maandag dat het onder meer gaat omde Egyptische rivier de Nijl, de Franse Rhône, de Chinese Yangtze en de Amerikaanse Coloradorivier.

Link


Noordpoolijs minder snel gesmolten

Het Arctisch ijs is deze zomer minder snel gesmolten dan in voorgaande jaren. Op 12 september was de ijslaag op z'n kleinst. Toen besloeg het ijs een oppervlakte van 5,1 miljoen vierkante kilometer. In 2007 smolt het ijs nog naar een oppervlakte van 4,1 miljoen vierkante kilometer.

Link


Professor Svensmark: de afkoeling is begonnen (want de wolken worden in de ruimte gemaakt)

De opwarming van de aarde is inderdaad gestopt en de afkoeling is begonnen. Geen enkel klimaatmodel heeft deze afkoeling voorspeld, integendeel. Het klimaat van de toekomst kan niet voorspeld worden want we weten niet hoe de zon zich gedraagt. Dat is kort samengevat de visie van professor Henrik Svensmark, beroemd klimaatonderzoeker uit Kopenhagen. Een vertaling van een opiniestuk uit Jyllands Posten.

Link

Geert.
An Inconsistent Truth Teaser Trailer

Global warming and climate change - is it real or the biggest scam and swindle in history? Hosted by award winning radio host Phil Valentine and from director Shayne Edwards, this documentary film explores all sides of the science and gives a voice to the over 31,000 scientists that signed the Oregon Petition declaring it to be a hoax. It investigates the true motives of the UN and those who signed the Kyoto Treaty.


Begich Delivers Speech on Arctic Issues and Climate Change

Senator Mark Begich used his maiden speech on the Senate floor to recognize the 50th anniversary of Alaska statehood and to recognize the critical role the Arctic will play in the nation's commerce, foreign policy, and energy independence over the next 50 years. During this speech, he introduced a legislative package of seven bills designed to plan and prepare for the challenges in America's Arctic. Senator Begich noted that Alaska is Ground Zero for the effects of global climate change. He cited numerous examples of these effects, such as Alaskan villages that have been eroded by the shrinking arctic icepack; the devastating effects of melting sea ice on species such as the polar bear, walrus, and seals; thawing permafrost causing homes to buckle; ocean acidification weakening the marine food chain; and warming water temperatures that are changing fish migration patterns.


IJsberen krimpen door stress

IJsberen worden steeds kleiner door stress, wat wordt veroorzaakt door klimaatverandering en vervuiling. Dat blijkt uit Deens onderzoek in de Journal of Zoology, berichtte de BBC dinsdag.

Link

GdJ


Koraalsoort op Great Barrier Reef past zich aan aan opwarming klimaat

De koraalsoort Acropora millepora kan zich aanpassen aan opwarming van het klimaat. Dat blijkt uit onderzoek van bioloog Jos Mieog. Het aanpassingsvermogen is echter beperkt. Als de aardopwarming onverminderd voortgaat, zou het Great Barrier Reef, een van de indrukwekkendste natuurgebieden ter wereld, deels kunnen veranderen in een slijmerige algenpoel. Mieog promoveert op 4 september 2009 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Koraal ontstaat wanneer koraallarfjes zich in ondiep water op de bodem nestelen en daar een behuizing van een kalkskelet bouwen. Vanuit deze behuizing kunnen zij een deel van hun voeding zelf uit het water filteren. Omdat koraal echter vaak in voedselarm water groeit, is het voor een belangrijk deel van de voeding aangewezen op eencellige algjes (van het genus Symbiodinium) die in de cellen van het koraal leven en op basis van fotosynthese suiker produceren. Terwijl het koraal groeit van deze suiker, profiteren de algjes van de bescherming die het koraal biedt. Deze voor beide partijen gunstige samenlevingsvorm wordt symbiose genoemd. Wanneer de symbiose tussen koraal en alg verstoord wordt, verhongert het koraal en slaat het wit uit. Dit kan gebeuren als het koraal bijvoorbeeld droog komt te staan of ziek wordt. Maar ook als zeewater te warm wordt, kan de symbiose worden verstoord en kan het koraal verbleken. In de laatste twee decennia is onder invloed van het broeikaseffect verbleking door hitte sterk toegenomen, met grote schade aan koraalriffen als gevolg. Veel wetenschappers maken zich daarom grote zorgen over de toekomst van koraalriffen. Jos Mieog ontdekte dat sommige koraalsoorten zich kunnen aanpassen aan een lichte temperatuurstijging, door hun voeding te betrekken van een ander, meer warmtebestendige type alg. Mieog laat zien dat de fitness (onder andere warmtebestendigheid en groeisnelheid) van de koraalsoort Acropora millepora sterk afhangt van het type alg dat de koraal in zich draagt. Hij ontwikkelde een nieuwe DNA-analysemethode (gebaseerd op real-time PCR) waarmee zeer nauwkeurig kan worden vastgesteld welke typen algen zich in een koraal bevinden. Voorheen gingen onderzoekers ervan uit dat de meeste koralen zich volledig op één type alg instellen. Mieog ontdekte echter dat veel koralen op het Great Barrier Reef naast het dominante type ook lage dichtheden van een warmtebestendige alg in zich droegen. Stijgt de watertemperatuur en raakt het ene type alg in het nauw, dan kan de koraalsoort hem inruilen voor de meer warmtebestendig type alg. Zo kan het koraal zich aanpassen aan een temperatuurstijging van één à anderhalve graad. Mieog: Het IPCC, de VN-organisatie die de klimaatverandering onderzoekt, houdt rekening met een wereldwijde temperatuurstijging van anderhalf à twee graden deze eeuw, als het ons lukt onze CO2-uitstoot aanzienlijk te reduceren. Mijn onderzoek laat zien dat sommige koraalsoorten zich verrassend snel kunnen aanpassen aan temperatuurstijging. Maar ook als we vandaag zullen stoppen CO2 uit te stoten, zal de biodiversiteit in het Great Barrier Reef afnemen. Volgens sommige onderzoekers bevinden veel koraalriffen zich wellicht op een "slippery slope to slime", kunnen ze verworden tot een slijmerige algenpoel. Mijn onderzoeksresultaten zijn hoopgevend. Maar vast staat dat we hard moeten werken om het natuurgebied gezond te  houden.


Letter to the Met

The police demanded to know the location of the Camp for Climate Action 2009 - this is our response.

Climate Camp 16.09.07

Climate Camp 08 - Police Violence, Scargill - Meridian 0408


Greenpeace's sea ice 'mistake' delights climate change sceptics


Nederlandse vogels trekken minder ver door warmer klimaat

“De afgelopen 70 jaar overwinterden veel Nederlandse trekvogels steeds dichterbij hun broedgebied, zeer waarschijnlijk omdat het warmer is geworden,” zegt onderzoeker Marcel Visser van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). In het augustusnummer van Global Change Biology laat hij met zijn team de verandering zien, gestoeld op ruim 15.000 terugmeldingen van geringde vogels. Het positieve gevolg is dat deze trekvogels zich makkelijker aan kunnen passen aan de veranderende omstandigheden, zoals een lente die eerder begint. Onze winters van nu zijn niet meer zo koud als die van 70 jaar geleden. En veel van onze trekvogels blijven noordelijker, dichter bij huis. Onderzoeksleider Marcel Visser legt uit: “De reden is dat ze niet meer zo ver hoeven te vliegen voor een geschikte overwinteringsplek. Vooral de soorten van droge open gebieden laten dit zien, dan bossoorten, en soorten van natte open gebieden het minst.” Het voordeel van deze kleinere trekafstanden – naast het uitsparen van de vliegkosten – kan zijn dat de vogels beter in staat zijn om het gemiddeld steeds vroegere begin van de lente in hun broedgebied te voorspellen. Dat is namelijk moeilijker naarmate je verder van je broedgebied overwintert. Scholekster, kokmeeuw, blauwe kiekendief, spreeuw… Van in totaal 24 soorten waren er genoeg gegevens. Zij vliegen tot wel 500 kilometer tussen broed- en overwinteringsgebied. Een door de jaren heen afnemende trekafstand was bij 21 van de 24 soorten zichtbaar. Blauwe kiekendief, stormmeeuw, kerkuil en merel lieten de grootste verandering zien, variërend van ruim tien tot meer dan 100 kilometer. De onderzoekers hebben alleen ‘korte- en middellange-afstandstrekkers’ onder de vogels bekeken, omdat alleen binnen Europa voldoende geringde vogels worden gemeld door het algemene publiek. Van de lange-afstandstrekkers zoals de bonte vliegenvanger en de kleine karekiet zijn er niet genoeg betrouwbare terugmeldingen – uit Afrika. De getallen voor het onderzoek komen uit de grote database van het Vogeltrekstation – Centrum voor vogeltrek en –demografie. In Nederland zijn zo’n 10 miljoen vogels geringd, in bijna een eeuw tijd. De onderzoekers gebruikten de gegevens van vogels die zijn geringd tussen 1932 en 2004, en die door het algemene publiek dood teruggevonden werden tijdens de wintermaanden. Dit soort onderzoek is alleen mogelijk dankzij de inspanningen van de vele mensen die de ringen teruggemeld hebben, en de deskundige vrijwilligers die de ringen zorgvuldig hebben aangebracht. Op een vogelring staat een unieke code, die dient als paspoort van de drager. “Ons onderzoek bewijst het nut van ringgegevens, en van de inzet van vrijwilligers en het publiek,” stelt Visser. “Er is geen andere manier om van zoveel vogels gegevens te verzamelen over een zo’n groot gebied”. Het is al met al een bijzondere publicatie, want naast Visser en een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen werkten ook twee oud-collega’s mee die al decennia bij het vogelonderzoek betrokken en inmiddels ruimschoots met pensioen waren. Voor Ab Perdeck, trekvogelonderzoeker en oud-hoofd van het Vogeltrekstation, was het 59 jaar na zijn eerste helaas ook zijn laatste artikel. Hij overleed eerder dit jaar onverwacht op 86-jarige leeftijd door een ongeval.


Rep Broun - Climate Change Is A Hoax


 

 


 


View My Stats