Nieuws gedichten


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


JE DENKEN VERANDEREN IS DE WERELD VERANDEREN

"Wat je denkt ben je." zie je dat? Hetgeen jij in jouw denken schept, schept de wereld om je heen. Dus als je slecht over anderen denkt, doen de anderen jou kwaad. Als je lief over de anderen denkt, heb je een liefdevolle wereld om je heen. En weet je wat daar Nu zo sterk en krachtig in is? Dat jij die wereld zelf geschapen hebt! Dat is de 'heilige' opdracht die wij meekregen bij onze geboorte. Dus elke geboorte was wederom de belofte een heilig leven te leiden. Maar weet je dat wij dat zelf eigenlijk verziekten? We verziekten dit heel simpel. Eigenlijk te simpel voor woorden. En de volgende zin, eigenlijk het enige antwoord daarin, is feitelijk heel kort. Wil je weten hoe kort dat antwoord eigenlijk is? Wel hier komt het: "Het denken!"

In het denken willen wij meer zijn dan die ander. Terwijl we allemaal feitelijk gelijk zijn aan elkaar. De gelijkwaardigheid is zo groot dat onze Schepper ons allemaal dat recht heeft meegegeven bij weer onze geboorte. En wederom gaan wij denken met ons verstand, dat de n meer waard is dan de ander. Dat die ene meer recht heeft op rijkdom. Dat die ene jaloers is op die ander. Dat die ene die ander haat. Dat die ene afgunstig is. Dat die ene hebberig is, en zo kan ik heel lang doorgaan. Zie je dat? Zie je die grote waarheid daarin?

Want als je die waarheid ziet en dus herkent en in dat zit dus ook de erkenning, pas als je zover bent, dan pas kun je het los-laten. En dat is iets totaal anders als wij jij als loslaten beleeft. Immers loslaten, is feitelijk en alleen los-te-laten. Alles los te laten wat jou leven negatief benvloed. Die benvloeding maakt immers dat wij eigenlijk alleen ons leven daarmee bepalen. En met die bepaling, maken wij ons leven zwak. Laten we ons de kracht afpakken. Een kracht die ieder in zijn/haar hart heeft. Maar pas als wij geloven in onze eigen leugens, en bedenk dan dat je die leugens of zelf maakt in je denken, of je gelooft wat die ander jou vertelt, dat geef je dus je kracht aan die ander. En die ander maakt daar al te graag, tot nu aan toe, meer dan dankbaar misbruik van. Ja, die kracht van anderen op een slechte manier gebruiken, is feitelijk misbruik maken van je eigen werkelijke kracht.

Jij kunt immers alleen maar slaaf zijn als jij slaaf wilt zijn. Bewust of onbewust. Alhoewel de meeste slaven, feitelijk onbewuste slaven zijn. En die onbewustheid zit weer in ons eigen denkvermogen. In ons denken hebben wij dat immers geloofd. En weet je wat eigenlijk het gekke daarin is? Weet je dat wij heel vaak tegen onszelf zeggen dat wij niet meer geloven? Als dat echt zo is? Als je echt denkt dat geloven pure onzin is? Waar komen jou ideen dan feitelijk vandaan? Is dat niet eigenlijk heel simpel. Te simpel zelfs voor woorden? Immers het komt uit jou eigen denken. En daarmee schep jij deze wereld.

En eigenlijk wil je niet eens in deze wereld leven, toch? Behalve als je er macht en geld uit kan halen middels dat befaamde denken. En zij die dit door hadden hebben dit dus zwaar misbruikt. Zij hebben het zo zwaar misbruikt dat zij er zelfs vele dierbare heilige levens aan hebben opgeofferd. En dat enkel en alleen door ons eigen denken. Want ons denken, gaf hun de macht, om ons te misbruiken. Dus verander simpel deze wereld door in je eigen Kracht te gaan staan en dat kan zelfs vandaag al!

Jana Ilsen, Haren, 3 december 2009


 

 


 


View My Stats