Nieuws fijnstof


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Vervuiling nanodeeltjes stijgt 30% bij omschakelen bio- naar fossiele brandstof

Als ethanolprijzen bij de pomp stijgen om welke reden dan ook, wordt het economisch voordelig voor bestuurders van flexibele brandstof voertuigen om op benzine te rijden. De gezondheid van de gehele bevolking betaalt echter een hoge prijs: vervanging van ethanol door benzine leidt tot een toename van 30% aan atmosferische concentratie van ultrafijne deeltjes met een diameter van minder dan 50 nanometer (nm).

Lees verder


Dick Heederik: Er zijn wel degelijk risico's aan pluimveehouderij


Boerderijen zijn een belangrijke bron van luchtvervuiling geworden

Volgens nieuw onderzoek overtreft de uitstoot van fijne stofdeeltjes van boerderijen in de Verenigde Staten, Europa, Rusland en China alle andere menselijke bronnen. De schuldigen: dampen van stikstofrijke meststoffen en dierlijk afval mengen zich in de lucht met de verbrandingsemissies van vaste deeltjes die een belangrijke bron van ziekte en sterfte zijn.

Lees verder


Blootstelling aan fijnstof heeft verhoogt risico op kanker

Onderzoekers hebben bij oudere mensen uit Hong Kong geconstateerd dat langdurige blootstelling aan milieuverontreinigende stoffen invloed hebben op een verhoogd risico op sterfte door vele vormen van kanker.

Lees verder


Succes kent vele vaders

Het was een flinke rel in de media toen kunstenaar / ontwerper Daan Roosegaarde opstapte tijdens een uitzending van College Tour. Het stoorde hem dat hij met zijn stofafvanger werd beschuldigd van plagiaat. Maar ook de beschuldigers hebben voortgebouwd op de kennis van anderen. Reden om maar eens de genealogie van de gebruikte techniek in kaart te brengen. Aan aandacht was er geen gebrek voor de Smog Free Tower, die in Rotterdam fijn stof uit de omgevingslucht moet halen.

Lees verder


ZEMBLA - Geen vuiltje aan de lucht (preview)


Nieuw onderzoek > Schiphol veroorzaakt ernstige luchtvervuiling

Vliegverkeer op Schiphol zorgt voor sterk verhoogde concentraties ultrafijnstof in de omgeving van het vliegveld, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Milieudefensie wil zo snel mogelijk maatregelen om het aantal vliegbewegingen te beperken zodat de gezondheid van omwonenden wordt beschermd.

Lees verder


Fijnstofdeeltjes geven verhoogd risico op autisme

Volgens een onderzoek op kinderen aan de University of Pittsburgh Graduate School of Public Health in het zuidwesten van Pennsylvania, kan blootstelling aan fijne stofdeeltjes tijdens de zwangerschap en de eerste twee jaar van het leven van een kind worden geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van autisme spectrum stoornis (ASS), die één op de 68 kinderen treft.

Lees verder


Video - de gevaren van fijnstof


Fijnstof: gaat iedereen gemiddeld 6 maanden eerder dood of gaan elk jaar 18.000 mensen 10 jaar eerder dood?

In 2005 rapporteerde het RIVM * dat er gemiddeld zo'n 18.000 Nederlanders elk jaar vroegtijdig zouden overlijden door blootstelling aan fijnstof. Bij dat aantal van 18.000 zou sprake zijn van een levensduurverkorting in de orde van 10 jaar. Dat cijfer werd vervolgens ook genoemd in Fijnstof nader bekeken, ook uit 2005, van het Milieu en Natuurplanbureau. Knol, een van de auteurs van het RIVM-rapport uit 2005, pleitte er in Milieu Dossier 2009 - 1 voor om niet meer te rekenen met aantallen mensen dat vroegtijdig overlijdt, maar met verloren levensjaren. Er zouden dus elk jaar 180.000 levensjaren verloren gaan. Het aantal Nederlanders dat elk jaar overlijdt (gemiddeld over de laatste 12 jaar) is 8,7 per duizend. Bij een totale bevolkingsomvang van 16 miljoen, komt dat er op neer dat er elk jaar 139.200 Nederlanders overlijden. Aangenomen dat er sprake is van 180.000 verloren levensjaren, dan zou dat betekenen dat de gemiddelde Nederlander ruim een jaar eerder overlijdt dan het geval zou zijn geweest als er geen sprake was van enige fijnstofblootstelling.

Lees verder


Fijnstofnormoverschrijdingen In 2011 in Utrecht

Volgens de Utrechtse monitoringsrapportage 2011 was er in 2011 nergens in Utrecht sprake van overschrijding van fijnstofnorm (p.4). Dat is in elk geval niet waar wat betreft de K. de Jongweg bij het RIVM-meetstation. De K. de Jongweg hoort overigens niet bij top tien van de meest luchtvervuilde straten in Utrecht. In Utrecht wordt slechts op twee plaatsen fijnstof gemeten. Dat gebeurt door meetstations van het RIVM op de K. de Jongweg en de Erzeystraat. Voor de rest moeten we vertrouwen op gemeentelijke berekeningen.

Lees verder


 

 

 


View My Stats