Nieuws schone energie


balk2.jpg (42734 bytes)


Zijn die windmolens goed voor de economie?


Wonen zonder aardgas


Hendrick lost op - weiger de slimme meter


Elektriciteit maken uit niets - Piet Tummers


Het omslagpunt - het einde van olie

De eenvoudige olie is verdwenen. We zit nu in het tijdperk van teerzanden. Terwijl de natuur en oorspronkelijke bewoners worden weggevaagd om de honger naar energie te stillen gebeurde er iets dat niemand verwachtte, de bewoners kwamen in opstand. Deze documentaire laat een David Goliath strijd zien rondom het belangrijkste milieuprobleem van dit tijdperk.


Brandstof of voedsel?

Studie ziet toenemende concurrentie om land en watervoorraden. StrategieŽn voor de continuÔteit van de energievoorziening, investeringsmogelijkheden en energiebeleid eisen een steeds groeiende productie en consumptie van biobrandstoffen, zoals bio-ethanol en biodiesel, land en water dat anders zou kunnen gebruikt worden voor de productie van levensmiddelen.

Lees verder


Oud-premier Japan keert zich tegen kernenergie bij bezoek Rainbow Warrior

De oud-premier van Japan, Naoto Kan, roept vandaag op tot een volledige uitfasering van nucleaire energie. Dit is tegengesteld aan zijn eerdere beleid en de huidige koers van Japan. De oproep doet hij vanaf de Rainbow Warrior, het vlaggeschip van Greenpeace, die momenteel voor de kust van Fukushima geankerd ligt.

Lees verder


Zonne-energie binnen enkele jaren via het raam

Zonne-energie opwekken wordt in Nederland steeds populairder; tussen 2000 en 2014 is het aantal zonnepanelen volgens cijfers van het CBS ruim honderd maal groter geworden. Op veel Nederlandse daken is het welbekende blauwgekleurde zonnepaneel al te zien.

Lees verder


WISE onderzoek toont aan: Rijksoverheid koopt 'sjoemelstroom'

Uit onderzoek van milieuorganisatie WISE blijkt dat de Rijksoverheid 'sjoemelstroom' in plaats van echt groene stroom inkoopt. Hoewel de landelijke overheid claimt het goed te doen wordt er voor 97% 'sjoemelstroom' afgenomen.

Lees verder


Nederlandse petitie tegen gevaarlijke Belgische kerncentrales

Vandaag is WISE een petitie gestart waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen meer te doen om er voor te zorgen dat de gevaarlijke Belgische kerncentrales (met name Doel 3 en Tihange 2) worden gesloten.

Lees verder


Kolenbedrijven boeken Pyrrusoverwinning

Greenpeace, Natuur & Milieu en de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne zijn zeer verbaasd over de uitspraak van de Raad van State vandaag. Die keurde de natuurvergunningen voor de kolencentrales op de Maasvlakte van E.On en Engie goed.

Lees verder


Zonnig 2015 - hogere opbrengst zonnepanelen

In 2015 was de opbrengst van zonnepanelen zeven procent hoger dan in een gemiddeld jaar, blijkt uit berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal met gegevens van Siderea en het KNMI. Dat komt doordat de zoninstraling en het aantal zonuren hoger waren dan voorgaande jaren.

Lees verder


Energievoorziening is kwetsbaar voor veranderingen in klimaat

Klimaatverandering heeft zowel invloed op de beschikbaarheid van rivierwater als de temperatuur ervan. Dit kan gepaard gaan met aanzienlijke afnamen van de wereldwijde elektriciteitsproductie. Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de groeiende energievraag zijn aanpassingen in de energiesector noodzakelijk

Lees verder


Klimaatakkoord luidt einde tijdperk van fossiel in

Zaterdag is het Verdrag van Parijs definitief tot stand gekomen. Het betekent dat het Kyoto Protocol eindelijk een opvolger krijgt. Dit akkoord op de klimaattop in Parijs is de grootste stap op klimaatgebied in twintig jaar en betekent het einde van het fossiele tijdperk, aldus GroenLinks.

Lees verder


Duitsland is bezig met nieuwe schone kernfusie oplossing


Snellere grondwaterreiniging door warmte-koudeopslag

Warmte-koudeopslag is meer dan een duurzame energiebron. Door het systeem van opslag en onttrekking van warmte en kou is vervuild grondwater zeker tien keer sneller schoon te maken dan met bestaande technieken. Dat toont promovendus Zhuobiao Ni van Wageningen University aan in zijn proefschrift, dat hij op 8 december verdedigt.

Lees verder


Nederland kolenvrij! Maar wanneer?

Zojuist is in de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering oproept om alle Nederlandse kolencentrales uit te faseren. Greenpeace is blij dat het hoge woord eruit is: Nederland wordt kolenvrij! ďDit is een geweldige eerste stap op weg naar een energievoorziening zonder vervuilende kolenstroom.

Lees verder


De waterstofeconomie begint vandaag

De revolutionaire uitvinding H2Fuel maakt het mogelijk om met behulp van waterstof verbrandingsmotoren te veranderen in elektromotoren en om elektrische energie op grote schaal op te slaan. Dankzij H2Fuel wordt waterstof een schoon, veilig en levensvatbaar alternatief voor fossiele brandstoffen.

Lees verder


Bent u voor of tegen windenergie?

Er zijn veel plannen om windturbines te plaatsen in diverse gemeentes in Nederland. Dit komt voort uit de Europese doelstelling om in 2020 een vijfde van de gebruikte elektriciteit, duurzaam op te wekken. Wethouders en andere ambtenaren, maar ook alle omwonenden hebben eigenlijk te weinig kennis om zelf een oordeel te vellen over de komst van windturbines.

Lees verder


Billions in Change Solution: Limitless Energy Overview


Billions in Change Solution: Free Electric Overview


Kamerdoorbraak: geen gaswinning Terschelling

De Tweede Kamer heeft vandaag definitief nee gezegd tegen gaswinning bij Terschelling. Eerder dit jaar dwong Esther Ouwehand al uitstel van gasboringen af. Een belangrijke doorbraak: de Kamer laat de belangen van milieu en natuur zwaarder wegen dan de kortetermijnbelangen van de fossiele energie en de economie.

Lees verder


Mr Keshe shows the final prototype of the Keshe Foundation Power Unit


Zuinige wasdroger is duur, denkt consument

De helft van de verkochte wasdrogers is niet energiezuinig. Veel consumenten laten nog zich leiden door de lagere verkoopprijs van drogers met label B en C. Maar goedkoop is vaak duurkoop, blijkt uit berekeningen van Milieu Centraal. De voorlichtingsorganisatie telt naast de aanschafkosten ook de energiekosten van een wasdroger door de jaren heen mee.

Lees verder


Energiebedrijven overtreden de wet op grote schaal

Energiebedrijven schenden massaal de Wet Financieel Toezicht door iPads en thermostaten in contracten te versleutelen zonder de extra kosten daarvoor kenbaar te maken aan de consument. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging de Vastelastenbond. Energiebedrijven bieden de consument bij afsluiting van een energiecontract 'gratis' producten aan, zoals bijvoorbeeld iPad's, iPhone's en slimme thermostaten.

Lees verder


Gebruik van warmte uit bodem in 5 jaar verdubbeld

Nederland maakt steeds meer gebruik van aardwarmte en bodemenergie. Ook al is het aandeel van deze nieuwe energiebronnen nog steeds zeer bescheiden, de productie met warmte uit de bodem is meer dan verdubbeld tussen 2009 en 2014. Dit meldt het CBS. In 2014 waren deze relatief nieuwe energiebronnen goed voor ruim 4 procent van het verbruik van hernieuwbare energie.

Lees verder


Oneindige energie genereren

From the 2015 Extraordinary Energy Conference, better known as Tesla Tech, Adam introduces Rolland Gregg and Marc Cuthbert of Quantum Power, who introduce a Crystal Cell technology that produces a constant flow of electrons, continuously, without end.


Bestraald eten na Fukushima schaadt dieren, zelfs bij lage niveaus van straling

Volgens een studie gepubliceerd in het open tijdschrift BMC Evolutionary Biology vertonen vlinders uit de steden rond de Fukushima site hogere sterfte- en ziekteverschijnselen. Onderzoekers voedden groepen lichtblauwe grasvlinders (Zizeeria maha) vertrokken vanuit zes verschillende gebieden op verschillende afstand van de plaats van de ramp en onderzochten vervolgens de effecten op de volgende generatie. Bij nakomelingen gevoed met dezelfde besmette bladeren als hun ouders vergrote het effect van de straling. Nakomelingen gevoed met onbesmette bladeren leefden normaal verder. Dit toont dat de sanering van de voedselbron een volgende generatie kan redden.

Lees verder


Te groen om waar te zijn? Wetenschappers ontwikkelen hoogst effectieve methode om CO2 om te zetten in methanol (methyl alcohol)

Wetenschappers van de Universiteit Laval hebben een hoogste effectieve methode ontwikkeld om CO2 om te zetten in methanol, wat kan worden gebruikt als een brandstof met een lage uitstoot voor voertuigen. Het team dat werd geleid door hoogleraar Frťdťric-Georges Fontaine presenteert de details van deze ontdekking in het laatste nummer van het 'Journal of the American Chemical Society'. Wetenschappers hebben gezocht naar een manier om in een enkele stap koolstofdioxide in methanol om te zetten, waarbij ze jarenlang gebruik maakten van energie-efficiŽnte processen. "In de aanwezigheid van zuurstof, produceert methanol verbranding CO2 en water," verklaarde hoogleraar Fontaine. "Chemici zoeken naar katalysatoren die de tegenovergestelde reactie zouden kunnen teweegbrengen. Dat zou ons in staat stellen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen via het synthetiseren van brandstof die onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zou kunnen verminderen."

Lees verder


Haarscheurtjes in kerncentrale Borssele

Vanaf de begintijd heb ik er al een heel naar gevoel over gehad, de Nederlandse kerncentrale in Zeeland. Regelmatig heb ik er op mijn manier over geschreven en gepraat. Maar ja, een eenvoudige burger is niet meer dan een mug met een roeptoeter als het over belangrijke zaken gaat. Het enige dat je kunt doen, is niet zwijgenÖ Vandaar deze nieuwsbrief. Als die ene mug aanzwelt tot een wolk muggen, dat helpt zeker. Vandaar dat ik u schrijf over de volgende vraag:

KERNCENTRALE BORSSELE STAAT BOL VAN HAARSCHEURTJES EN REACTORVAT BARST ER VAN?

Lees verder


Kelp ivm Japan

Hoi Ron,

Robert Wilkinson heeft een goed artikeltje geschreven over het belang van kelp, nu na de gebeurtenissen in Japan.

Zoals hij zijn artikel begint:

Nuclear watdanook is slecht voor alles wat leeft!

Wat ons niet wordt verteld (edit: door de MSM) is hoe we de effecten in ons lichaam bij verhoogde
radioactiviteit in de atmosfeer kunnen verminderen/verlichten.

zie link
http://www.aquariuspapers.com/astrology/2011/03/radiation-and-health-
boost-your-kelp-and-seaweed.html

Voor ons in NL misschien niet zo direct merkbaar, maar baat het niet, schaden doet het zeker niet.

Lisa


De wereld kan in 20 tot 40 jaar tijd haar energie halen uit alternatieve bronnen, met techniek van nu

Als iemand je zou vertellen dat er een mogelijkheid bestaat om 2,5 tot 3 miljoen levens per jaar te besparen en gelijkertijd global warming een halt toe te roepen, water- en luchtvervuiling te verminderen en om betrouwbare en veilige energiebronnen te ontwikkelen - bijna alles met bestaande techniek en kosten die vergelijkbaar zijn met nu-, waarom zou je dat niet doen? Volgens een nieuw onderzoek, mede gedaan door Stanford onderzoeker Mark Z. Jacobson, zouden we dit alles kunnen bereiken door over te stappen naar schone, hernieuwbare energiebronnen en af te zien van fossiele brandstoffen. "Gebaseerd op onze bevindingen, zijn er geen technologische of economische obstakels om de hele wereld te laten omschakelen op schone, hernieuwbare energiebronnen," zegt Jacobson, een professor in civiele-en milieutechniek. "Het is alleen de vraag of we de sociale en politieke wil hebben." Hij en Mark Delucchi, van de universiteit van Californie-Davis, hebben een tweedelig rapport geschreven over energiebeleid waarin ze de kosten schatten, en technologische en materiaal benodigdheden, om de wereld te laten overschakelen volgens het plan wat zij bedacht hebben. De wereld die zij voor zich zien draait grotendeels op elektriciteit. Hun plan maakt gebruik van wind- water- en zonne-energie. Wind- en zonne-energie zullen voor 90% voor hun rekening nemen.

Lees verder

Seth


The Natural Gas Conspiracy


Larry Hagman on his solar power campaign


Shipbuilder explores solar energy


Shell schendt internationale milieunormen in Nigeria

Shell past in Nigeria lagere milieustandaarden toe en besteedt minder aandacht aan het onderhoud en de veiligheid van oliepijpleidingen dan elders in de wereld, dat blijkt uit het vandaag door Milieudefensie uitgebrachte rapport “Double Standard”.

Lees verder


Duurzame energieopwekking

Wat we zelf doen, dat is goed. En alles wat daar niet mee in overeenstemming is, dat is dus fout. Zo zijn we doorgaans geneigd te denken. We beoordelen dan alles vanuit onze eigen overtuigingen. Veranderen echter onze opvattingen, dan verandert daarmee ook de scheidslijn tussen goed en fout. Wanneer we ons dit ten volle realiseren, dan ontdekken we dat onze oordelen afspiegelingen vormen van onze innerlijke scheidslijnen. In kindertaal kunnen we dit heel treffend samenvatten met ‘wat je zegt, dat ben je zelf’. We bevinden ons als samenleving midden in een overgangsfase naar een geheel andere manier van samen leven. Echter, ook deze beleving van wat er nu gaande is op onze moederplaneet wordt ingekleurd door ons innerlijk. Voor sommigen is er nu helemaal niets bijzonders aan de hand. Voor anderen is de verandering al reeds volop aan de gang.

Lees verder


TV - Keuringsdienst van Waarde - Benzine

De Keuringsdienst is altijd onderweg. Om de brandstof voor het lichaam te onderzoeken, gaan er elk jaar liters benzine doorheen. Maar de laatste tijd staan ze met hun handen in het haar aan de pomp. Wat te tanken? Vroeger had je Euro 95 en 98. Nu heb je Shell V-Power, Fuel Safe, Total Excellium, Esso Energy Supreme of BP Ultimate. Superbrandstoffen zijn het volgens de olieverkopers. Beter in het verbruik, voor de auto, de portemonnee, de kinderen en onszelf. Maar welke kan ik dan het beste in mijn auto doen?

Link


Op weg naar CO2-vrije energiecentrales

De TU Darmstadt heeft een testcentrale in werking gesteld om co2 uit de schoorsteengassen te halen van energiecentrales. Het Instituut voor Enegiesystemen en Technologie wil de centrale gaan gebuiken om 2 innovatieve methodes te gaan onderzoeken om co2 af te vangen die minder energie en minder gebruikskosten met zich mee brengen dan eerdere methodes. Verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, stookolie, of natuurlijk gas, leveren grote hoeveelheden co2 op, een gas dat een significante invloed heeft op het klimaat.Een vooraanstaande techniek die uitstoot verlaagt en leidt naar milieuvriendelijke energiecentrales, is het afvangen en opslaan van co2 van schoorsteengassen van centrales "carbon capture and storage CCS". CCS kan mogelijk co2 uitstoot van centrales en andere industrie die fossiele brandstoffen gebruiken, terugbrengen naar bijna nul, en zo een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen. Eerdere benaderingen om co2 af te vangen verlangen behoorlijk meer energie en brengen veel hogere bedrijfskosten met zich mee, wat op zich weer vragen opwerpt wat betreft de efficiency en acceptatie. De nieuwe testcentrale van het instituut van de TU Darmstadt zal worden uitgerust om 2 nieuwe methodes te onderzoeken die co2 afvangen en bijna de volledige uitstoot tegenhouden. Deze methodes kosten bijna geen extra energie en verhogen de bedrijfskosten slechts een beperkt.

Lees verder

Seth


Welke domoor betaalt slimme meter?

Helaas zonder gevangenisstraf voor weigeraars, zoals het parlement twee jaar geleden nog wenste, maar we mogen als gebruiker het privacy-bedreigende apparaat gelukkig nog wel zelf betalen.

Lees verder


Slimme energiemeter komt er alsnog

De slimme energiemeter gaat er alsnog komen. Minister Verhagen heeft, zoals de Eerste Kamer had geŽist, de verplichte installatie geschrapt en daarmee lijkt niets de komst van het privacy-bedreigende systeem meer in de weg te staan.

Lees verder

 

Mijn advies is gewoon weigeren, waarom?

  • Ze kunnen je op afstand afsluiten
  • Je hebt een nieuwe bron van electrostress in je huis
  • Er is altijd een kans dat systeem gehacked wordt
  • Het heeft geen enkel voordeel voor je

Ron


Visualizing Clean Energy

Juan Meza of the Computational Research Division reveals how scientists use computer visualizations to accelerate climate research and discuss the development of next-generation clean energy technologies such as wind turbines and solar cells.


Turning Plant Matter Into Renewable Oils

A Calif. Laboratory is turning what appears to be ordinary pond scum into a new source of renewable energy. The idea has caught on so quickly that the U.S. Military has ordered 150,000 gallons of ship and jet fuel from the lab.


TV - de elektrische auto

Overal in het land worden oplaadpaaltjes geplaatst, hybrides zijn dankzij belastingvoordelen niet aan te slepen en binnenkort zijn ook de eerste volledig elektrische auto’s te koop. De elektrische auto is de toekomst van personenvervoer, maar welke nadelen kleven eraan? Want is het nieuwe vervoersmiddel wel zo schoon als autofabrikanten zeggen?

Lees verder


Grevelingenmeer krijgt mogelijk waterkrachtcentrale

In de Brouwersdam komt mogelijk een elektriciteitscentrale waarmee met behulp van het getij stroom kan worden opgewekt. De centrale zou ook de waterkwaliteit ten goede komen.


Kleur windmolens trekt dieren aan

De kleur van windmolens heeft veel te maken met hoeveel insecten rondom het apparaat vliegen.

Lees verder


CaliforniŽ lijdt onder Chinese zonnestorm

China stort zich vol overgave op de markt voor zonnecellen. Nieuwe producenten zorgen ervoor dat panelen nu 40 procent goedkoper zijn dan een jaar geleden. Startups aan de andere kant van de oceaan, in CaiforniŽ, worstelen om zich aan de nieuwe realiteit aan te passen.

Lees verder


TEDx Nairobi - Jon Bohmer - Solar, An Alternative Energy Source

Kyoto Energy's CEO Jon Bohmer speaks at TEDx Nairobi on September 18th, 2010 on his company's work in producing alternative energy products powered by solar.  Jon is a serial entrepreneur who founded Scala one of the world's biggest digital signage vendors. He has also founded other companies in technology space such as Snap TV and Pronto TV AS. Jon has been living in Kenya for the past 20 years and currently runs Kyoto Energy. Kyoto Energy focuses on developing renewable energy system development and manufacturing for developing countries. Its headquarters is in Thika, Kenya and in 2009 one of their products the Kyoto Box won the 2009 FT Climate Change Challenge. It was also featured on CNET.


Dirty Banks financing Australian Coal

Banks spend huge amounts of money and time trying to sell themselves as socially responsible and environmentally sustainable companies. But if they continue heavily investing in polluting power, it doesn't matter how many trees they plant, envelopes they recycle or green lightbulbs they install -- the damage caused by their coal investments is already too great.


Woningen verwarmd met aardwarmte


Ongezonde energiebesparende lampen


Rode kaart Shell om Nigeria

60 jaar zijn de smerige praktijken van SHELL in Nigeria al aan de gang. Maximale winst tegen minimale inspanningen.. Het economisch principe tot op het bot toegepast. De Nigerdelta volledig verwoest achterlatend, haalt SHELL in die 60 jaar vele miljarden winsten uit de olie-rijke bodem van dit land. Haar bewoners met een schijntje achterlatend, het heftig-dictatoriaal regime met vele honderden miljoenen steekpenningen ‘in ere’ houdend. Oftewel: het privť-leger van SHELL..

Lees verder

Geert


Radio - EnergieNED onderzoekt aanpak foute steenkool

Nederlandse energiebedrijven importeren 'foute' steenkool uit Zuid-Afrika en Colombia. Die buitenlandse kolenleveranciers veroorzaken ernstige milieu- en gezondheidsschade en hebben zich schuldig gemaakt aan grove mensenrechtenschendingen.

Link


Radio - Windmolens in Urk

We staan vandaag in Urk. De Urkers maken zich kwaad over een windmolenpark dat over niet al te langer tijd in hun IJsselmeer zal verrijzen. Ze zijn niet de enigen. Ook de vissers in IJmuiden en Den Helder roeren zich tegen de plannen voor een mega-windmolenpark op de Noordzee. In PREMtime een gesprek over het nut van windmolens en wie daar het meest aan verdiend. Te gast zijn: Leen van Loosen van Stichting Urk Briest, dr. Hans Grunfeld van Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW), Vincent van Brekel, ceo bij windturbineproducent XEMC Darwind en Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks en voormalig directeur van Greenpeace. En uiteraard laat ook de Urker zelf van zich horen.

Link


Energie uit Water


Duitsers tobben met zonne-energie

De opmars van duurzame energiebronnen zet door, vooral dankzij de Duitse zonne-energiesector.

Lees verder


TV - Verdwijnt de zuinige, belastingvrije auto?

Nederland heeft de afgelopen periode massaal een zuinige, kleine maar vooral belastingvrije auto gekocht. Er rijden nu meer dan 200.000 auto's waar de eigenaren geen wegenbelasting voor hoeven te betalen. Er is echter een kans dat het nieuwe kabinet deze regeling na amper een jaar al weer de nek omdraait.

Link


90% CO2-reductie met biobrandstof uit dierlijk vet

In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen heeft de Nederlandse producent van dierlijke vetten en eiwitten Ten Kate een proces ontwikkeld om biobrandstof uit restproducten van slachthuizen te produceren. De biobrandstof uit dierlijke vetten levert een CO2-reductie op van meer dan 90 procent ten opzichte van reguliere diesel.

Lees verder

Lucas


Zoutvlakte als ťťn groot zonnepaneel

Het Owens-meer is de grootste bron van fijnstof in de VS. Met dank aan de stad Los Angeles, die het meer leegzoog. Nu wil LA de vlakte met zonnepanelen volbouwen.

Lees verder


A Look at Floating Wind Farms: Harnessing Offshore Energy

Habib Dagher, Structural Engineering Professor at the University of Maine, describes the concept of offshore wind turbines that float in deep water. Currently, the only fully operational floating wind turbine in the world is located in Norway and serves as a model for a planned offshore wind farm in Maine. Ironically, engineers borrowed the design from floating oil and gas rigs.


Zonnepanelen gevaarlijk voor brandweer

Brandweerlieden moeten extra opletten als zij een brand moeten blussen in een pand waarop zonnepanelen zijn aangebracht. De panelen kunnen opladen, waarbij de 700 volt kan worden bereikt.

Lees verder


Gloeilamp blijft gewoon te koop

De oude vertrouwde gloeilamp moet verdwijnen van Europa en Den Haag. Hij is milieuonvriendelijk terwijl led- en spaarlampen veel zuiniger licht geven. Maar door een maas in de wet kan de consument het peertje gewoon blijven kopen: in de bouwmarkt

Lees verder

Maaike


Texas leads push towards wind-power

Texas, a US state that first grew rich from oil, is now turning to wind-power for its next energy bonanza. The biggest windmill farm in the US has recently sprung up in the Texas town of Roscoe, which has the capability of generating power to thousands of homes. The promise of a plentiful, carbon emissions-free energy source has attracted billions of dollars to the US from international investors. Al Jazeera's Tom Acerman reports from Roscoe, a place locals call the "Saudi Arabia of wind".


Radio - Autogas raakt uit de mode

LPG oftewel autogas raakt uit de mode. In de eerste helft van dit jaar werden er veertig procent minder installaties ingebouwd als in dezelfde periode vorig jaar. Benzine is niet meer zo extreem duur en we kiezen steeds meer voor kleine auto's. Die zijn niet zo geschikt voor lpg-installaties. Al lijkt dat laatste langzaam te veranderen.

Download MP3


Potato could provide electricity to millions

More than 1.6 billion people in the world have little or no access to electricity and most have no way of accessing modern electrical technology, such as like electric lighting, mobile phones or televisions. But scientists at an Israeli university say they have made a remarkable discovery in relation to the potato which may bring electricity to millions of the world's poor.


Vrije- of Nulpuntenergie Machines

Eindelijk is het dan zover dat ik jullie op de hoogte kan brengen over de stand van zaken op dit moment. Omdat zich steeds weer nieuwe ontwikkelingen voordoen heeft het langer geduurd dan eigenlijk de bedoeling was. Het zij zo. Ik ben nu ca. 2,5jaar bezig met Vrije Energie en ik kan jullie zeggen dat heel veel mijn pad heeft gekruist. Ook ben ik op vele plaatsen geweest om zelf te zien wat men had ontwikkeld maar ook om de mens achter de vinding te ontmoeten. Zo ben ik aanvankelijk in Budapest en Ohio/USA geweest en recentelijk congressen op dit gebied bijgewoond in Wenen, Karlsruhe, TU-Delft en natuurlijk de nulpuntenergie bijeenkomsten in Nederland georganiseerd door Frank Bonte met de website: www.nulpuntenergie.net

Zo heb ik tijdens deze bijeenkomsten ook diverse vindingen kunnen aanschouwen, de een in een beginstadium van ontwikkeling, de ander in een verder gevorderd stadium. Zie b.v. Link over de Yildiz-motor uit Turkije. Ook ben ik er achter gekomen dat er ook hier en daar units geclaimd worden waar je grote vraagtekens bij kunt zetten zoals de EBM (Energy by Motion) van prof. Szabo (Hongarije), de Perendev-unit van Mike Brady (Zwitserland) en de Hummingbird-Suldance generator van Dennis Lee (USA) om maar enkele voorbeelden te noemen.

Hoewel ik als rasechte techneut nog steeds moeite heb om te accepteren dat het mogelijk is dat een unit elektrische- of mechanische energie kan leveren zonder dat er "brandstof" wordt toegevoerd ben ik toch, door alles wat ik inmiddels heb ervaren, er van overtuigd geraakt en voor mij geen twijfel meer is, ondanks de tegenstrijdigheid in mijzelf hierover. Het is echt waar: het kan! Kunnen en durven we er ons voor openstellen want er is nog zoveel nieuws onder de zon wat wij (nog) niet weten!?

Zo ben ik net terug van een reis naar AustraliŽ waar ik de uitvinders van de Lutec-machine heb bezocht en die een apparaat hebben ontwikkeld die ca. 1,25kW elektrisch kan leveren. Deze units kunnen a.h.w. "gestapeld" worden tot b.v. 8 stuks op elkaar en die dan 10kW kunnen leveren (=86.000kWh/jaar!). Nou hier is dus wat mij betreft het bewijs geleverd en voorzover mij bekend zijn zij op dit moment het verst qua ontwikkeling.

Maar dan komt er ook een vorm van teleurstelling want ondanks dat de unit nog niet echt productierijp is (waar ik wel van uit ging) vraagt men toch waanzinnige bedragen en niet alleen voor de licentie voor de gevraagde landen maar heeft men ook nog diverse andere eisen.
Een vorm van tegenstrijdigheid ben ik zo bij bijna alle mensen tegengekomen die iets zelf hebben ontwikkeld n.l. dat men enerzijds het als een groots gebeuren ziet om iets dergelijks aan de mensheid en de aarde te schenken en tegelijkertijd a.h.w. verblind is geraakt door de grote dollartekens in de ogen die zich uit in het vragen van buitenproportionele bedragen om hun vinding te mogen produceren. Hier ben ik ook weer tegenaan gelopen in AustraliŽ.

Ik heb nu een aanbod gedaan om de kleinste unit naar Nederland te halen en die hier voor hen gratis verder te ontwikkelen resp. te optimaliseren tot een productierijp product en waarbij men dan alle kennis die we er hier instoppen gratis terug krijgt. We zullen zien hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. Op korte termijn hoop ik hier meer over te horen.

Tegelijkertijd is er een groepje mensen om mij heen ontstaan die ook al een behoorlijke kennis in de loop der jaren ontwikkeld hebben op het gebied van permanente magneettechnologie en met wie we besloten hebben om ook zelf de ontwikkeling van een Vrije Energiemotor ter hand te nemen. Zo heeft Han Vriezen zelf al iets ontwikkeld evenals Manfred Golebiewski die beiden deel uitmaken van het team. Ook Dirk Zandstra is van nature een uitvinder en heeft zelfs een eigen werkplaats.
We hebben het gevoel dat het dan ook echt "Vrije Energie" zal zijn. Hierbij horen dan ook geen patenten waarbij weer allerlei beperkingen kunnen gaan optreden.

Samenvatting:
Vrije Energie bestaat echt en binnen afzienbare tijd komt dit ook daadwerkelijk beschikbaar resp. op de markt. Vele mensen op deze aarde werken daar heel hard aan. www.FreeEnergy4All.nl zal daar beslist een bijdrage in gaan leveren. Voor dit moment is nog enig geduld op zijn plaats. Zo gauw er weer nieuws is zal ik jullie op de hoogte stellen.
Ik weet inmiddels ook hoe ik dat vrij eenvoudig kan doen.

Groetend,
Dick Korf

PS: wil je op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen schrijf je dan in op mijn website: www.FreeEnergy4All.nl


Aardappel als eetbare batterij voor de armen

Voor de miljoenen armen die geen toegang hebben tot elektriciteit hebben Isra√ęlische wetenschappers wat bedacht.

Link


The Growing Demand for Lithium

With the price of oil expected to climb, there's a growing demand for alternatively fueled vehicles. This has sparked a global interest in the natural resource lithium. It's a key ingredient in rechargeable batteries.   An estimated 80 percent of the world's lithium is found in Chile, Argentina and Bolivia. Richard Reynolds reports from Salar de Atacama in Chile, the world's largest lithium producer.


Radio - Van fossiel naar groen in 25 jaar

In 2035 kan ons land volledig duurzaam zijn. Dat schrijft ondernemer Anne-Marie Rakhorst in haar nieuwe boek Nieuwe Energie: Nederland na het fossiele tijdperk. De overstap naar groene energie uit zon, wind, biomassa, getijden, aardwarmte en waterkracht is niet alleen noodzakelijk, maar ook goed voor de economie. Onderzoek laat zien dat de markt van duurzame energietechnologie wereldwijd zal groeien van 340 miljard euro in 2008 tot tussen de 800 en 1200 miljard euro in 2020.

Download MP3


Plastic zonnecel komt er aan

Een iPod opladen op het strand? Met plastic zonnecellen wordt dat mogelijk. Jan Gilot ontwikkelde een techniek waarmee zulke cellen snel kunnen worden gemaakt.

Link


Stroom uit rookgordijn

Elektriciteit opwekken uit afvalwarmte kan, maar meestal moet er subsidie bij

Link


Are alternative energies attainable?

 

This is the fourth time that cap and trade has failed in the United States Senate and each of the votes there has barely been any support. Fossil fuels are much cheaper than green energy right now and they are the reason society has been able to become what it is today. Michael Shellenberger says that in order for the United States to move away from dirty energy, clean and renewable technology must become cheaper.


Killer chemicaliŽn en ingevette palmen ? het dodelijke eind spel voor gelode benzine

Tetra ethyl lood is verboden in het Verenigd Koninkrijk maar de onderneming Ellesmere Port gebruikt een smerige tactiek om exportmarkten aan te laten kopen.

Link

Eric van Staalduinen


Radio - Stroom opgewekt met uitlaatgassen

In Nederland is door de TU Delft en TNO een mini-energiecentrale ontwikkeld die draait op warmte van uitlaatgassen. De centrale heeft de grootte van een zeecontainer en kan 300 huishoudens van elektriciteit voorzien.Uitlaatgassen van generatoren in onder meer generatoren in de tuinbouw en zwembaden worden naar de minicentrale geleid en warmen daar water in een boiler op. Met de hete damp wordt weer elektriciteit opgewekt.

Download MP3


Nederland in 2035 onafhankelijk van fossiele brandstoffen

Nederland kan binnen 25 jaar onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. En internationale koploper zijn op het gebied van duurzaamheid. Aldus Anne-Marie Rakhorst, vooruitlopend op de presentatie van haar boek Nieuwe Energie; Nederland na het fossiele tijdperk. Onderzoek laat zien dat de markt van duurzame energietechnologie wereldwijd zal groeien van 340 miljard euro in 2008 tot tussen de 800 en 1200 miljard euro in 2020. De Nederlandse markt op het gebied van duurzame energie groeit met 13 tot 17 procent per jaar harder dan de wereldmarkt en zal in 2020 een omvang bereiken van tussen de 10 en 16 miljard euro. "Dan hoef je toch niemand meer uit te leggen dat het loont om te investeren in duurzaamheid?", aldus de directrice van ingenieurs- en adviesbureau Search.

Het achterliggende verhaal is bekend: fossiele brandstoffen raken op, grondstoffen worden schaars, energieprijzen stijgen en de klimaatdiscussie verhevigt. Vroeg of laat zullen we aan de slag moeten met andere, duurzame oplossingen. De boodschap van Rakhorst luidt: "We kunnen afwachten tot het zo ver is, of we kunnen pro-actief handelen en ons de ambitie stellen om in 2035 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen en internationaal koploper te zijn op dit gebied. Dat betekent niet alleen winst voor mens, aarde, maar ook voor de economie. Gelukkig zien steeds meer mensen dit in en komt het land in beweging: in Groningen wordt geŽxperimenteerd met een SMART-grid, de provincie Utrecht slaat de handen ineen met klimaatgoeroe Rifkin en duurzaam bouwen begint steeds meer norm te worden. "Natuurlijk gaat hier een transitiefase aan vooraf waarin ons nog diverse uitdagingen staan te wachten op het gebied van bijvoorbeeld opslag van energie, consumentvriendelijke domotica of het creŽren van een passende infrastructuur om iedereen van stroom, warmte en koeling te kunnen voorzien."

De visie op de toekomst, de transitiefase en vele voorbeelden en best practices beschrijft Rakhorst in het boek Nieuwe Energie; Nederland na het fossiele tijdperk. Het boek kwam tot stand met medewerking van duurzame voorvechters als Ruud Lubbers, Wubbo Ockels, Hermann Scheer, Gunter Pauli en Jeremy Rifkin. "Stuk voor stuk inspirerende mensen met een duurzame kijk op de wereld en die laten zien dat het anders kan. Of beter nog: dat het anders můet". Het boek wordt op 20 augustus gepresenteerd in de Hermitage te Amsterdam tijdens SAIL 2010.

http://www.nahetfossieletijdperk.nl


China grootste energieverbruiker

China is de Verenigde Staten voorbijgestreefd als grootste energieverbruiker ter wereld.

Link


Radio - Wind-energie op zee

De ontwikkeling van windmolens in zee staat pas in de kinderschoenen. Volgens Chris Westra, directeur van We@sea, een projectbureau voor windenergie op zee, moet Nederland daarom flink in deze sector investeren. Is het niet voor het milieu dan wel voor onze economie, het levert namelijk duizenden banen op.

Download MP3


NOS Headlines - Racen op waterstof

Delftse studenten ontwerpen kart die rijdt op glaasje water.


Honda's Hydrogen Home Pump


Schone energie omarmen

De ramp in de Golf van Mexico maakt pijnlijk duidelijk dat het afgelopen moet zijn met Amerika’s verslaving aan fossiele brandstoffen, betoogt president Obama. Schone energie moet nķ worden omarmd. Zijn de VS daar wel aan toe?

Link


Ohmasa Gas - de vervanger van smerige olie?

Link


De campagne tegen palmolie

De aanklachten tegen palmolie zijn serieus. volgens milieu groeperingen levert het gevaar op voor Aziatische dieren in het wild en de gezondheid van de planeet.

Link

Eric van Staalduinen


Getijdenenergie en Zeeland

Op 30 juni is La Rance in Frankrijk de tweede fase van het OKEANOS project gestart, een Europees project gericht op de ontwikkeling van getijdenenergie. De Provincie Zeeland neemt deel aan deze tweede fase van het OKEANOS project.

Link


Coconut Oil - Papua New Guinea

The people of Bougainville have come up with their own solution to the energy crisis -- coconut oil. It's cheap, plentiful and doesn't pollute. Little wonder other countries, are considering importing it. From priests to the police force, locals are making the switch to coconut fuel. "There's no difference in performance and you don't have to do anything different to your car", states one consumer. Bougainville hopes to export coconut fuel to other countries. Unfortunately, in cooler climates, coco-fuels solidify and requires the addition of diesel.


Energiebedrijven medeplichtig aan moord - deel 2

Netwerk besteedt opnieuw aandacht aan de Nederlandse energiebedrijven die 'foute' steenkool importeren uit het buitenland. De tweede uitzending gaat over de steenkoolwinning uit Colombia, waar de mijnexploitanten zich schuldig hebben gemaakt aan grove mensenrechtenschendingen. Dat blijkt uit onderzoek van Netwerk.

Link

Maaike


TV - Energiebedrijven medeplichtig aan moord

Nederlandse energiebedrijven importeren ‘foute’ steenkool uit Zuid-Afrika en Colombia. De buitenlandse kolenleveranciers veroorzaken ernstige milieu- en gezondheidsschade en hebben zich schuldig gemaakt aan grove mensenrechtenschendingen. Dat blijkt uit onderzoek van Netwerk.

Link

Maaike


Netwerk - energiebedrijven en de vervuilende kolenindustrie

Onder welke omstandigheden wordt de steenkool gedolven die ervoor zorgt dat wij dagelijks gebruik kunnen maken van stroom in ons huishouden? In Netwerk onthullende reportages over de schandalige praktijken achter uw stopcontact.

Hoogleraar internationaal strafrecht, Wim van Genugten over de mensenrechtenschending door de import van 'foute' kolen door Nederlandse energiebedrijven.


Doe-het-zelf-kernreactortje in de achtertuin

De BBC kwam deze week met het nieuws dat een jonge Amerikaan een heuse kernreactor gebouwd heeft, in een zelfgeknutseld laboratoriumpje in Brooklyn. Het gaat om kernfusie, een techniek die gťťn radioactief afval oplevert, en daarom in de zoektocht naar duurzame, goedkope energie, als de heilige graal geldt. Hoeveel mogen we eigenlijk van die doe-het-zelf-reactoren verwachten?

Download MP3


GASLAND Trailer 2010

It is happening all across America and now in Europe and Africa as well - rural landowners wake up one day to find a lucrative offer from a multinational energy conglomerate wanting to lease their property. The Reason? In America, the company hopes to tap into a huge natural gas reservoir dubbed the Saudi Arabia of natural gas. Halliburton developed a way to get the gas out of the ground—a hydraulic drilling process called fracking—and suddenly America finds itself on the precipice of becoming an energy superpower. But what comes out of the ground with that natural gas? How does it affect our air and drinking water? GASLAND is a powerful personal documentary that confronts these questions with spirit, strength, and a sense of humor. When filmmaker Josh Fox receives his cash offer in the mail, he travels across 32 states to meet other rural residents on the front lines of fracking. He discovers toxic streams, ruined aquifers, dying livestock, brutal illnesses, and kitchen sinks that burst into flame. He learns that all water is connected and perhaps some things are more valuable than money.


Oil doomed after BP Gulf spill, clean energy is future

The US is experiencing a fundamental shift in the economy and is literally handing over the mantle of economic leadership to China, believes Chief Market Economist Michael Norman, of John Thomas Financial. He also said that the oil spill in the Gulf of Mexico will definitely speed up the process towards cleaner fuels, alternative energy and renewable sources of energy.


Natural Gas Drilling May Not Be Healthy

Many children and adults who live near gas drilling have health concerns ... Amazing mainstream coverage coming on the heels of the promotion of Gasland on HBO. Interview with Dimock residents whose health has been affected; scene from Gas Land and mention of HBO broadcast; Professor Theo Coburn responds to industry hack who characterizes frack pit as being like a pond. "With fish swimming in it" host asks. Check it out.


What Every President Should Know About Energy

A physics professor explains what every US President should know about energy. How do the global issues of climate change and energy security impact U.S. efforts toward gaining energy efficiencies and conservation of resources? The CA PUC commissioner relates how California utilities are achieving energy efficiencies.


Aston Lloyds Jatropha in Indonesia

Jatropha is an inedible bush with seeds that when crushed release jatropha oil. Biodiesel from jatropha oil can be sold as a renewable energy worldwide. Back in 2007, Goldman Sachs called jatropha one of the best candidates for future biodiesel production, and governments worldwide have called for its further development. Jatropha's potential to reduce one of the main causes of climate change is vast. With the EU, USA and China setting biofuel consumption targets there has never been a better starting point to invest.


Solar Power Lights the Way for Maternal Health in Nigeria

Laura Stachel, co-founder of WE CARE Solar, demonstrates the impact of a basic solar-powered lighting system. Energy-efficient LED lights revolutionized the quality of care in a Nigerian maternity ward, where patients in need of emergency surgery had been turned away from care at night. In response to the need for reliable light and mobile communication in maternity hospitals and clinics in developing countries, WE CARE Solar has designed portable solar electric kits that fit in a suitcase-sized package. Brent Moellenberg and Lauren Stachel describe the conditions in medical facilities abroad and how these "solar suitcases" are being field tested in Nigeria and Haiti. - Maker Faire 2010. Laura Stachel is the co-founder and director of WE CARE Solar, and is a retired obstetrician-gynecologist who has been researching maternity care in Nigeria over the last two years. She is the Associate Director of Emergency Obstetric Research for the Bixby Center of Population Health and Sustainability at UC Berkeley and has been delivering solar suitcases to clinics for the last year.


Vernuftelingprijs voor slimme brandstofcel

De revolutionaire brandstofcel, die is ontwikkeld door een noordelijk consortium, heeft de Vernufteling prijs gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een innovatief project. De waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest hebben, net als het Veendammer bedrijf Nedmag, een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de brandstofcel, die op korte termijn in waterzuiveringsinstallaties getest gaat worden. Dankzij de brandstofcel wordt ammonium op een milieuvriendelijke manier omgezet in stroom en fosfaat.


Koperen nano bedrading en zonnecellen

Een scheikundig team van Duke University heeft een simpele manier om kleine koperen nano bedrading in grote hoeveelheden te maken geperfectioneerd. Deze goedkope geleiders zijn klein genoeg om transparent te zijn, wat ze ideaal maakt voor dunne zonnecellen, flatscreen tv's, computers en flexibele displays..

Link

Ingeborg Boucheloukh


Spectacular Tesla coil concert


Knoop batterijen een groeiend gevaar voor kinderen

Het aantal ernstige vergiftigingen door het inslikken van batterijen is bij kinderen in de VS de afgelopen 25 jaar in dezelfde mate toegenomen als het stijgende gebruik van lithium knoopbatterijen in tal van consumentenprodukten zoals nieuw onderzoek laat zien.

Link

Pieter Tau


Robert Redford calls for Clean Energy Now

Robert Redford calls on the Obama administration to work for clean energy now.


Olielek VS veel groter dan gemeld

Het olielek in de Golf van Mexico is ongeveer veertien keer groter dan de schatting van BP. Dat stelden wetenschappers vrijdag, die een door het olieconcern vrijgegeven video van het lek hebben geanalyseerd. 

Link


Chevron harassing filmmakers to protect image

Joseph Berlingers award-winning film, Crude: The Real Price of Oil, chronicles the struggle of indigenous Ecuadorian's against ChevronTexacos oil contamination of their land. It focuses on the seventeen-year legal battle between Chevron and 30,000 Ecuadorians who say their land, rivers, wells, livestock and bodies were poisoned by decades of reckless oil drilling in the rainforest. Chevron has sought Berlingers outtakes to help defend itself against an Ecuadorian lawsuit seeking $27 billion in environmental damages. Chevron has filed suit against the filmmaker and is trying to collect all of Berlingers dailies.


Company turns algae into oil

CNN's Ali Velshi talks to the CEO of a company that says they've figured out an efficient way to convert algae to oil.


Wifi-straling om je batterij weer op te laden..

Kijk.. als het niet schadelijk is voor mensen, dan kun je er maar beter gebruik van maken, tochbeta  Straling. Electromagnetische straling is ‘here to stay’ ? Het laatste woord is er allerminst over gezegd, zeker hier niet op de site. Maar wij kwamen dit apparaatje tegen en vonden het wel ‘apart’. Met deze ‘RCA-Airnergy’ haal je energie uit de lucht. Je tapt af van WiFi-signalen, en zodra deze signalen in ‘de lucht hangen’, laad dit apparaatje zich op..! Dus.. Zit je toch bij de McDonalds je lichaam zit te verzuren, tussen de ‘gratis’ Wifi-signalen, die je er –ongevraagd- ineens bij krijgt, maak er dan gewoon ook nuttig gebruik van.. Toch?

Link

Geert


Big oil controlling Obama

The oil spill in the Gulf of Mexico is uncovering some dirty details, plans are underway to try and cap the spill. There are new allegations surfacing that say President Barack Obama and oil company British Petroleum are masking the severity of the oil spill. Wayne Madsen says that President Barack Obama is just helping out the same people that contributed to his campaign in 2008.


Argos

Discussie over gebruik van kernenergie.....

Link

Maaike


Vierhonderd diersoorten bedreigd door olie

Meer dan vierhonderd diersoorten lopen gevaar door de olievervuiling in de Golf van Mexico.

Link


Tesla komt na 100 jaar toch weer om de hoek

Marjan Reuvers


New Storage Could Make Hydrogen Cars Viable

Hydrogen was once hailed as the green energy answer to the ginternal combustion engine. But concerns over safety, storage and expense meant that hydrogen has yet to hit the mainstream. Now Israeli scientists say they have a solution.


TV - Tegenlicht - het nieuwe rijden

We zouden zo graag willen geloven dat de omschakeling van het ‘fossiele’ naar het duurzame tijdperk harmonieus zal gaan verlopen, maar het echec van de klimaattop in Kopenhagen geeft weinig hoop. Daar is vooral gebleken dat een beter milieu en schonere energie deel zijn geworden van het internationale politieke machtsspel. Tegenlicht besteedt vijf weken weken aandacht aan de conflicten van de transitie.

Link


Solar lighting in India

CNN's Mallika Kapur reports on how solar lighting is being installed across the rural countryside of India.


TV - Tegenlicht: Vuil spel om olie

Equatoriaal Guinee bezit een spectaculaire olievoorraad waar de wereldmachten graag hun hand op zouden willen leggen. Het piepkleine West-Afrikaanse land heeft de snelst groeiende economie ter wereld, is berucht vanwege de corruptie en wordt geleid door een tiran die bekendstaat om het eten van de testikels van geŽxecuteerde gevangenen. Tegen deze achtergrond voltrekt zich het strijdtoneel van het eerste echt belangrijke conflict van de 21ste eeuw:de oorlog om grondstoffen tussen China en het Westen. De strijd begint in 2004 als een groep huurlingen, aangevoerd door de Britse Simon Mann wordt gearresteerd in Zimbabwe. De president van Equatoriaal Guinee, Obiang, beschuldigt Mann van het beramen van een bloedige staatsgreep met als doel het in bezit nemen van land en olie. Als Mann wordt veroordeeld tot 34 jaar in de zeer gevreesde Black Beach gevangenis, beweert hij maar een klein radertje te zijn in een Westers complot om zeggenschap te krijgen over de oliereserves van Equatoriaal Guinee. Terwijl dit speelt en de VS Obiang beschuldigt van corruptie en gruwelijke schendingen van mensenrechten, dient zich een tweede gegadigde aan met belangstelling voor de olie van Equatoriaal Guinee: China. De Chinese regering wordt zeer actief in het land en helpt onder meer bij de bouw van een nieuwe hoofdstad in de jungle. President Obiang omarmt China als zijn nieuwe beste vriend. Regisseur Christopher Olgiati probeert, over de hele wereld, de waarheid achter de controversiŽle coup te achterhalen en onthult de ongemakkelijke werkelijkheid van de strijd om olie in de 21ste eeuw. 3 november 2009 werd Simon Mann vrijgelaten.

Link


Demonstratie tegen energiecentrales

In de Eemshaven werd zaterdag een demonstratie gehouden tegen de energiecentrales van RWE en Nuon. De organisatie is in handen van de Vereniging Zuivere Energie. De vereniging verzet zich tegen de kolencentrales, omdat ze schadelijk zouden zijn voor het milieu. Ook de Waddenvereniging en Greenpeace waren aanwezig tijdens de demonstratie op het parkeerterrein van de RWE-bouwlokatie.


Creating jobs from wind power


EU schiet in de stress, en staat stil

Hoogleraar verwacht conflicten bij omschakeling naar duurzame energie

Link


TV - Tegenlicht: Energy risk

De fossiele brandstoffen raken op, en voordat we zonder zitten moeten we zijn overgestapt op duurzame energie. Een overstap die niet zonder slag of staat gaat

Link


Zonne-energie zelfs zonder subsidie al aantrekkelijk in Nederland

Zonnepanelen door massaproductie steeds goedkoper

Rotterdam/Utrecht - Zwaar overtekend is de SDE-subsidieregeling voor zonnepanelen waarvoor het loket op 1 maart open ging. Net als in 2009 zal een loterij bepalen wie de gelukkigen zijn die gedurende vijftien jaar een extra vergoeding krijgen voor zelf opgewekte zonnestroom. Nederlanders staan massaal in de rij voor de subsidie op een eigen zonne-energiesysteem. Maar wanneer kan stroom van eigen zonnepanelen nu concurreren met elektriciteit uit het stopcontact?

De prijzen van zonnepanelen zijn sterk gedaald het afgelopen jaar. Volgens Marco van Veen, directeur van leverancier en installateur SolarNRG is een eigen zonne-energiesysteem nu al aantrekkelijk. Hij rekent voor dat zonnestroom zelf geproduceerd kan worden voor 19 eurocent per kWh. "Dat is gebaseerd op een investering van ca. 13.500 euro in een compleet gemonteerd zonne-energiesysteem dat 100% van de jaarlijkse stroombehoefte dekt." Met 20 jaar volledige garantie verzekert een eigenaar zich van een vaste stroomprijs gedurende 20 jaar. "Die 19 eurocent is lager dan de prijs die particulieren nu betalen aan energiebedrijven", stelt de zonne-energieondernemer. "Als je het nog nauwkeuriger wil doen met financieringskosten en renteverliezen, kom je op een hogere prijs voor zonnestroom: ongeveer 24 eurocent. Dat is wat huishoudens nu kwijt zijn voor stroom. Maar bijna iedereen is ervan overtuigd dat de energieprijs de komende 20 jaar fors gaat stijgen." Per saldo kan het dus nu ook al financieel aantrekkelijk zijn om zelf in eigen zonnestroom te investeren. "Om die investeringsdrempel te verlagen zouden de centrale en lokale overheden beter hun aandacht kunnen richten op een aantrekkelijke financiering dan een loterij in stand houden met meer verliezers dan winnaars", aldus Van Veen.

Momenteel bieden diverse gemeenten een investeringsbijdrage aan particulieren die zonnepanelen aanschaffen. De lokale initiatieven zijn een van de thema's van de grote zonne-energieconferentie "The Solar Future" op 22 april aanstaande in Utrecht. "Zonne-energie komt er aan en is onvermijdelijk, ook in Nederland", zegt Edwin Koot, CEO van Solarplaza, organisator van de conferentie waar ook Ruud Lubbers zal spreken en Felix Meurders dagvoorzitter is. "Vergelijk de ontwikkeling van zonnepanelen met die van computerchips of die van platte beeldschermen. Steeds grotere capaciteit, dunner en vooral steeds goedkoper door groei van de wereldwijde massaproductie."

Meer informatie: Link


Biobriketten moeten Congolees regenwoud redden

Milieubeschermers in het oosten van Congo experimenteren sinds enkele maanden met briketten op basis van oogstafval, papier en bladeren.

Link

Maaike


Kernafval in Nederland


Onder hoogspanningslijnen wonen, kan gevaarlijk zijn

De Vlaamse minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), waarschuwt voor de gezondheidsrisico's die hoogspanningslijnen inhouden, maar ziet geen reden tot paniek.

Link

Ron


Iedereen wil zijn eigen heetwaterbron

Aardwarmte Het willekeurig verlenen van opsporingsvergunningen leidt tot wildwesttoestanden

Link


20% duurzame warmte in 2020 is haalbaar

Nederland gebruikt ruim 3.200 Petajoule(PJ) aan primaire energie. Maar liefst 40% daarvan is voor warmte tegenover 24% voor opwekking van elektriciteit. De overheid richt haar beleid echter nog hoofdzakelijk op het vergroten van het aandeel duurzame elektriciteit, terwijl er juist bij de verduurzaming van de warmtevoorziening heel veel te halen valt. In haar manifest '2020 2 x 200 PJ' roept de stichting warmtenetwerk daarom op om in 2020 duurzaam 20% te besparen op warmte en 20% groene warmte op te wekken. Dat is economisch gezien een realistische optie en het levert ook nog werkgelegenheid op.

Bureau CE Delft heeft voor de stichting Warmtenetwerk berekend, dat duurzame warmte en besparing op warmte tegen vergelijkbare kosten te realiseren zijn als windenergie, de voordeligste vorm van duurzame elektriciteit. Terwijl de kosten voor windenergie en daarna zon-pv boven 80 Petajoule exponentieel stijgen, ligt het omslagpunt voor duurzame warmte pas bij 200 Petajoule en voor besparing op warmte zelfs bij 300 Petajoule. Om de overheidsdoelen en de afspraken binnen de EU te bereiken, is inzetten op warmte niet alleen noodzakelijk, maar ook zeer verstandig.

Samenwerking op regionaal niveau is voor Warmtenetwerk de sleutel tot succes. Daarbij gaat het om uitwisseling van overschotten aan warmte en koude, benutting van organische reststromen(snoeihout, rioolslib, mest, GFT, bermgras en reststromen biomassa uit de akkerbouw en de voedingsindustrie), winning van bodemenergie en warmtekrachtkoppeling. Succesvolle demoprojecten met transport van ruw biogas per pijpleiding van boerderij naar woonwijk hebben aangetoond, dat gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte uit biogas met een zeer hoog rendement kan worden gerealiseerd, terwijl de biogasbron op 5 tot 10 kilometer van warmtegebruikers verwijderd is.

Gebruik maken van innovaties is nodig om het doel te bereiken. Nederland speelt al een toonaangevende rol binnen Europa bij de opslag van warmte en koude in de bodem (ondiepe geothermie). Het Nederlandse bedrijfsleven heeft ook de potentie om leidend te worden bij diepe geothermie. Nederlandse kennisinstituten en bedrijven werken al aan innovaties voor geothermie, warmtepompen, warmtenetten en verwarming in de glastuinbouw.

Door een actief beleid te voeren op verduurzaming van de warmtevoorziening kan ons land een vliegende start maken voor het bereiken van de klimaatdoelen. Stadsverwarming Purmerend, een van de ruim honderd deelnemers aan de stichting Warmtenetwerk, kondigde gister al zo'n vliegende start aan. Het warmtenet in Purmerend wordt uitgebreid en verduurzaamd door de innovatieve combinatie van een biomassacentrale en diepe geothermie.


Bloom Box voor efficiente energie

De Bloom Box is een nieuwe brandstofcel die als revolutionair wordt betiteld. Maar niet iedereen is het daarmee eens.

Link

Marjan


Greenpeace: uitdelen jodiumpillen bewijst gevaar kerncentrale Borssele

Inwoners van Zeeland krijgen in acht gemeenten jodiumpillen uitgereikt. De pillen moeten worden ingenomen bij een nucleaire ramp met de kerncentrale in Borssele. Veiligheidsregio Zeeland, verantwoordelijk voor rampenbestrijding in de provincie, houdt blijkbaar ineens rekening met een ramp met de kerncentrale. De pillen worden nu voor het eerst verstrekt sinds de openstelling van Borssele in 1973. Greenpeace is geschokt dat de Zeeuwse bevolking deze beperkte bescherming nu pas krijgt. Het gevaar van een kernramp is immers sinds het opstarten van de kerncentrale alltijd aanwezig geweest.

Ike Teuling, campagneleider kernenergie bij Greenpeace: "Het uitdelen van jodiumpillen drukt de Zeeuwen met hun neus op de feiten. Kerncentrale Borssele is verre van veilig. Een ongeluk in deze stokoude kerncentrale zit in een klein hoekje. Borssele is al zeven jaar over zijn houdbaarheidsdatum heen en had dus allang dicht gemoeten. Niemand weet wat de gevolgen van de veroudering op de veiligheid van de centrale zullen zijn."

Jodiumpillen bieden een zeer beperkte bescherming tegen de gevolgen van een ernstig ongeluk in een kerncentrale. Door het slikken van jodium wordt voorkomen dat radioactief jodium zich in de schildklier ophoopt en zo schildklierkanker veroorzaakt. De pillen beschermen echter niet tegen de direct dodelijke gevolgen van grote hoeveelheden straling en andere soorten kanker zoals leukemie. Bij een zeer ernstig ongeluk is de hoeveelheid radioactief materiaal die vrijkomt zo hoog dat omwonenden van de reactor geen enkele bescherming geboden kan worden.

Ike Teuling: "Als er straks in Borssele nůg een kerncentrale bij komt zullen de risico's voor omwonenden nog groter worden, zeker omdat deze kerncentrale vijf keer zo groot moet worden. Gaat de gemeente dan vijf keer zoveel pillen uitdelen om de bevolking zoet te houden? Zeeland kan beter kiezen voor een veilige en schone toekomst door zich te richten op wind- en zonne-energie."

Inwoners van de gemeente Middelburg blijven voorlopig verstoken van jodiumpillen. De gemeente heeft het zů druk met de voorbereiding van de komst van Koningin Beatrix op 30 april, dat er geen tijd is voor de verstrekking. De Middelburger moet nog minstens twee maanden langer wachten op zijn beperkt beschermende pillen.


Faces of the Recovery Act: Sun Catalytix

At the Massachusetts Institute of Technology, Dan Nocera talks about Sun Catalytix, the next generation of solar energy, and ARPA-E funding through the Recovery Act.


Lubbers op de bres voor zonne-energie

Oud-minister-president Ruud Lubbers wil proberen de ontwikkeling en het gebruik van zonne-energie in Nederland hoger op de politieke agenda te krijgen. Tijdens de zonne-energie conferentie 'The Solar Future II', op 22 april in het Mediaplaza-complex in Utrecht, zal Lubbers als een van de prominente sprekers ingaan op de vraag waarom Nederland op het gebied van zonne-energie achterblijft bij de rest van de wereld. Dat terwijl het gebruik ervan voor huishoudens over vijf jaar net zo goedkoop kan zijn als stroom uit het net. Hoewel de Nederlandse productie van zonne-energie door tal van lokale en regionale initiatieven en plannen stijgt, blijft die stijging achter bij andere Europese landen en laat Nederland diverse kansen liggen. Lubbers wil alle deskundigen en toehoorders stimuleren en aansporen om zonne-energie op de kaart te krijgen bij Nederlandse politici. Lubbers was van 1982 tot 1994 premier en was samen met mensen als Michail Gorbatjov een van de oprichters van het Earth Charter, het Handvest van de Aarde, de verklaring waarin fundamentele principes voor een vreedzame, rechtvaardige en duurzame wereld in de 21ste eeuw zijn vastgelegd. Lubbers is commissaris en actief lid van de charter. Hij is zelf een warm pleitbezorger van zonne-energie en andere vormen van duurzame energie en stapte als een van de eerste Nederlanders over op de elektrische auto. Tijdens de conferentie krijgt hij bijval van onder andere professor Wim Sinke, al jaren een van de meest vooraanstaande zonne-energie deskundigen van Nederland, en nog zo'n achttien andere sprekers die ingaan op de laatste technologische ontwikkelingen, nationale en internationale trends en diverse nieuwe initiatieven. Doel is ook om de markt en de industrie te inspireren. Het thema van de conferentie luidt: 'Zonne-energie is nu al belangrijk voor Nederland'.


H2oil


Grotere windmolens wakkeren groene stroomproductie aan

Nederland ligt met de productie van duurzame elektriciteit voor op schema. In 2009 was het aandeel groene elektriciteit bijna 9 procent, het doel dat de overheid zichzelf voor 2010 had gesteld.

Link


Zonnepanelen op honderd daken voor energieneutrale Stad

De gemeente Groningen wil 25.000 vierkante meter zonnepanelen plaatsen op het dak van zo'n honderd gemeentelijke gebouwen. Daarmee kunnen 400 huishoudens in Stad van stroom worden voorzien. Het past allemaal in het streven van de gemeente om in 2025 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat de stad niet meer energie verbruikt dan ze zelf kan produceren, met bijvoorbeeld zonnepanelen, windenergie en restwarmte. Voordat het zover is moet er nog heel veel gebeuren, maar het kan wel, zegt wethouder Jannie Visscher van de gemeente Groningen. Om de doelstelling te halen moet er ook nog veel energie bespaard worden en moet er worden gezocht naar nieuwe, creatieve manieren van energie opwekken.


Microstaafjes vangen veel licht

Een nieuw type zonnecel met microstaafjes van silicium werkt beter dan traditionele zonnepanelen. Doordat er slechts een fractie van de hoeveelheid silicium in zit, zijn de nieuwe zonnecellen flexibel, lichtgewicht en goedkoop te produceren.

Link


Fotosynthese - een nieuwe bron van elektrische energie

CNRS wetenschappers hebben door fotosynthese gegenereerde chemische energie omgezet in elektrische energie. Zij stellen voor om een nieuwe strategie in te zetten om op een milieuvriendelijke en duurzame manier, zonne-energie om te zetten in elektrische energie . De ontwikkelde biobrandstof cel kan dus ook gebruikt worden voor medische toepassingen. Deze bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Analytical Chemistry. Fotosynthese is het proces waarbij planten zonne-energie omzetten in
chemische energie. In aanwezigheid van zichtbaar licht worden tijdens een complex reeks van chemische reacties, kooldioxide (CO2) en water (H20) omgezet in glucose en O2 . Onderzoekers van het Centre de Recherche Paul Pascal (CNRS) ontwikkelde een biobrandstof cel die functioneert met behulp van de producten van de fotosynthese (glucose en O2) en is samengesteld uit twee enzym-gemodificeerde elektroden. De cel werd vervolgens opgenomen in een levende plant, in dit geval een cactus. Zodra de elektroden welke zeer gevoelig voor O2 en glucose zijn, was geÔmplanteerd in de cactus bladeren, waren de wetenschappers er in geslaagd om de real-time loop van fotosynthese te monitoren. Ze waren in staat om te observeren hoe de elektrische stroom toe nam als een bureaulamp werd ingeschakeld, en af nam toen het werd uitgeschakeld. Tijdens deze experimenten waren de wetenschappers ook in staat om de real time gang van glucosespiegels tijdens fotosynthese waar te nemen. Deze methode kan beter inzicht bieden in de mechanismen van fotosynthese.

Link

Eric van Staalduinen


300 Euro extra koopkracht door energiebesparing

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart roept de Woonbond gemeenten op meer werk te maken van energiebesparing. Energiebesparing in huurwoningen verlaagt de woonlasten van huurders, verbetert de kwaliteit van de lokale woningvoorraad en draagt bij aan het lokale klimaatbeleid. Volgens Woonbonddirecteur Ronald Paping krijgen huurders het steeds moeilijker door bezuinigingen op de huurtoeslag, de stijging van gemeentelijke heffingen en de energieprijzen. 'Het is van groot belang om hun kwetsbare financiŽle positie snel te verbeteren door energiebesparende maatregelen aan hun woningen. Verbetering van twee energielabelstappen aan een woning kan zo'n 300 euro per jaar opleveren. En dat is een flink bedrag voor huurders met een smalle beurs. Energiebesparing is dus ook sociaal koopkrachtbeleid.'

Uit onderzoek blijkt dat huurders in 2006 5% van hun inkomen aan energie kwijt waren, terwijl dat voor kopers 4% was. Dit aandeel stijgt voor huurders sneller dan dat van eigenaar-bewoners. Verder blijkt dat huishoudens met de laagste inkomens inmiddels 7,5% van hun budget kwijt zijn aan gas en elektriciteit. Bijna het dubbele van het landelijke gemiddelde (4%). Bijna tweederde van de huurders behoort tot de inkomensgroep die minder dan 24.000 euro te besteden heeft. Ruim de helft van deze inkomensgroep woont in een huis met enkel glas.

Prestatieafspraken
In het 'Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011' staat dat partijen bevorderen dat het energiegebruik van woningen en gebouwen in 2020 met meer dan 50% is verlaagd. Woonbond, Aedes en het ministerie van VROM/WWI spraken af om huurwoningen te verbeteren naar energielabel B te krijgen of met twee labelstappen. De woonlastenwaarborg van Aedes en de Woonbond biedt huurders de garantie dat hun woonlasten dalen als gevolg van energiebesparingsmaatregelen, ook al is er een huurverhoging aan gekoppeld.

De Woonbond vindt het van groot belang dat energiebesparing onderdeel wordt van de prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurders. 'Zo zijn het aanpakken van de woonkosten voor minima en energiezuinig wonen in Tilburg twee belangrijke onderwerpen in het nieuwe convenant Wonen', aldus Paping. 'Dat is een goede benadering. We moedigen gemeenten aan om het gebruik van de woonlastenwaarborg te stimuleren.' Daarnaast dienen gemeenten ook de lokale commerciŽle verhuurders te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen door de woningen met ten minste twee labelstappen (of tot energielabel B) te verbeteren.

Gemeenten kunnen ook de lokale werkgelegenheid bevorderen door de energiebesparende maatregelen door lokale bedrijven uit te laten uitvoeren. Jongeren en werkzoekenden kunnen opgeleid worden om tijdens huis-aan-huis-bezoeken huurders voor te lichten over energiebesparing.


Hydrogen fuel at home

CNN's Kristie Lu Stout talks to Taras Wankewycz about a new hydrogen fuel-cell refueling station for the home.


Greenpeace waarschuwt voor de vervuilende effecten elektrische wagens

Greenpeace waarschuwt voor de vervuilende effecten van elektrische wagens die niet op groene energie rijden.  De milieubeweging dringt er bij de EU op aan dat doelstellingen opgelegd worden voor hernieuwbare energie.

Link


Hoogeveen wil windmolens

De gemeente Hoogeveen bindt de strijd aan met de provincie om de plaatsing van windmolens. De gemeenteraad ging donderdagavond akkoord met het plan om breed in te zetten op duurzame energie. Alleen de VVD was tegen. De provincie is geen voorstander van windmolens in de gemeente Hoogeveen omdat ze niet in het landschap zouden passen. Wethouder Betty Poutsma van Hoogeveen vindt windenergie de beste oplossing. Tien windmolens zouden heel Hoogeveen van elektriciteit kunnen voorzien.


Energiebesparende maatregelen in huis

Wil je energie besparen? Ook kleine aanpassingen in huis besparen energie. Wil je meer weten?


Dorpen bezorgd over bodemdaling

De dorpsverenigingen in Borgercompagnie en Tripscompagnie roepen een commissie bodemdaling in het leven.

Link


Snel advies zonnepanelen bij Milieu Centraal

Wie zonnepanelen wil plaatsen, kan terecht op de website van Milieu Centraal voor een snelle check. Via 'Advies op Maat' is makkelijk na te gaan of het dak geschikt is. Dit hangt af van onder meer de ligging ten opzichte van de zon en de hellingshoek. De overheid geeft ook dit jaar een subsidie voor zonnepanelen. In 'Advies op Maat' van Milieu Centraal zijn de nieuwe subsidiebepalingen meegenomen, zo is er meteen inzicht in kosten en baten.

Subsidie voor 2010 kan worden aangevraagd vanaf 1 maart. Milieu Centraal verwacht dat de subsidiepot snel leeg zal zijn. Vorig jaar visten een aantal mensen achter het net. Snel indienen is dus van belang, 'Advies op Maat' is de eerste stap.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een particulier voor minimaal 1.000 wattpiek vermogen aan zonnepanelen op zijn dak plaatsen. Vorig jaar was dat nog minimaal 601 wattpiek. Het huidige minimum komt voor de meest gangbare panelen neer op 7 stuks van 160 Wattpiek, dit is voldoende om bijna een kwart van het elektriciteitsverbruik van een huishouden mee op te wekken.

Hoeveel geld kan worden terugverdiend via de stroomrekening is afhankelijk van allerlei factoren, zoals de ligging en hellingshoek van het dak. Een dak op het zuiden, onder een hoek van 36 procent of juist plat en zonder schaduw van omliggende panden of bomen, is het meest gunstig. Hoe het kosten-batenplaatje uitpakt in de eigen situatie, kan men nagaan via 'Advies op Maat': www.milieucentraal.nl/zonnepanelen. 40.000 Mensen maakten vorig jaar gebruik van het advies. Op deze pagina is ook meer uitleg te vinden over zonnepanelen en is een filmpje te zien over wat er komt kijken bij het plaatsen van zonnepanelen.

Het aanvragen van subsidie gaat via een formulier op http://www.senternovem.nl/sde/contact.asp, dat de regeling uitvoert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Vanaf vandaag kan de aanvraag al worden voorbereid. Vanwege de grote interesse doen belangstellenden er goed aan hun aanvraag meteen op 1 maart in te sturen.


DNA kaart zonnebloem kan planten voor brandstof opleveren

Een 10,5 miljoen dollar kostend onderzoeksproject richt zich op het in kaart brengen van de DNA-reeks van zonnebloemen waardoor dit ooit een geweldig nieuwe vorm van zowel voedsel als branstof zou kunnen zijn.

Link

Vertaling: Annemieke ter Horst


Zeevissen gek van windmolens

Bruinvissen en dolfijnen in de Noordzee betalen een vreselijke prijs voor de geplande 6000 megawatt aan windmolenparken voor de kust. Volgens VVD-Kamerlid Zijlstra negeert het kabinet de fysieke schade die de zeezoogdieren kunnen lijden door het heien van duizenden palen in de zeebodem. En als de windmolens  eenmaal draaien begint de nachtmerrie onder water pas goed.

Link

Geert


Eigenaren schatten kosten spouwmuurisolatie te hoog in

Eigenaren van oudere koopwoningen (van voor 1976) hebben geen idee van de kosten en besparingen door spouwmuurisolatie. Dit blijkt uit het onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, uitgevoerd door TNS NIPO onder 1.800 eigenaar-bewoners. Bij 700.000 koopwoningen van voor 1976 is de spouwmuur niet geÔsoleerd. Een ruime meerderheid van de eigenaren van oudere woningen zonder spouwmuurisolatie is dit ook niet van plan. Eigenaren van hoekwoningen schatten dat spouwmuurisolatie ruim 2.500 euro kost, terwijl de werkelijke kosten tussen de 1.600 en 1.800 euro bedragen. De opbrengst van spouwmuurisolatie door minder gasverbruik schatten de eigenaren weer te laag in. Voor een hoekwoning bedraagt die ongeveer 530 euro per jaar. De terugverdientijd van spouwmuurisolatie is drie tot vier jaar. De onjuiste inschattingen weerhouden eigenaren van het laten aanbrengen van spouwmuurisolatie.

Daarnaast zijn ze bang dat spouwmuurisolatie tot vochtproblemen leidt in huis. "Een gecertificeerd na-isolatiebedrijf controleert de spouw vooraf", zegt Vera Dalm, directeur van Milieu Centraal. "In de jaren zeventig en tachtig is dat wel eens nagelaten en dan kan het tot vochtproblemen leiden. Een goede inspectie vooraf en de juiste isolatiematerialen voorkomen dit. Overigens is het bij isolatie altijd verstandig om naar je hele huis te laten kijken. Bij dubbel glas hoort ook een goed gevulde spouw, een warme vloer en dakisolatie. En natuurlijk gaat isoleren altijd samen met goed ventileren." Sinds 1 juli vorig jaar stimuleert de overheid het energiezuiniger maken van woningen door het BTW-tarief op het laten isoleren van een woning te verlagen van negentien naar zes procent. Een energiezuinige woning verbruikt minder gas en dat zorgt voor minder uitstoot van het broeikasgas CO2.


Bewoners laten geld liggen

Eigenaren van oudere woningen (1975 en ouder) laten geld liggen. Ze kennen nauwelijks het bestaan van de subsidie op isolatieglas en het lage BTW-tarief voor isolatie. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1.800 van deze eigenaar-bewoners dat TNS NIPO in opdracht van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal heeft laten doen. Het zijn juist deze wat oudere woningen die bij de bouw niet zijn geÔsoleerd. Daarmee missen de bewoners dus kansen om op voordelige wijze hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken en om het milieu een handje te helpen.

Eťn van de maatregelen om energiezuinig wonen mogelijk te maken, is verlaging van het BTW-tarief op het laten aanbrengen van gevelisolatie. Het tarief is tijdelijk verlaagd van negentien naar zes procent. Driekwart van de ondervraagden kent deze korting niet. Deze korting geldt overigens ook voor het laten isoleren van vloer en dak.

Een andere maatregel is een subsidie van maximaal 200 euro voor een 'maatwerkadvies energiebesparing'. Dit advies geeft een overzicht van de energiebesparende maatregelen, de kosten daarvan en de besparingen die te behalen zijn. Slechts achttien procent van de ondervraagden kent de regeling of had er van gehoord en 82 procent kent de regeling niet.

Een derde voorbeeld is een premie van 300 euro die het energiebesparingsprogramma Meer Met Minder kan uitkeren, na volgen van een stappenprogramma. De energiebesparing moet dan minimaal twintig procent zijn. Slechts veertien procent van de ondervraagden heeft van deze premie gehoord; 86 procent kent de premie niet.

Ook dit jaar zijn er kortingen en subsidies beschikbaar gesteld om eigenaar bewoners te stimuleren hun woning te isoleren en energiezuiniger te maken.
- Subsidie van 35 euro per m2 op isolatieglas (HR+ of HR++ glas)
- Laag BTW-tarief voor laten isoleren van dak, gevel (spouwmuur) en vloer
- Maximaal 200 euro subsidie op maatwerkadvies energiebesparing
- 300 Euro premie op energiezuiniger maken van de woning


Micro-zonnecellen bieden nieuwe mogelijkheden

Rendement ongeveer even hoog als van traditionele zonnecellen. Wetenschappers van de Sandia National Laboratories in Albuquerque hebben een methode ontwikkeld voor de productie van zeer kleine zonnecellen, waarbij bijzonder efficiŽnt gebruik wordt gemaakt van silicium.

Link

Geert


Zonne-energie, overal toepasbaar

De eerste grote zonne-energie conferentie van deze eeuw in Nederland heeft plaatsgevonden op 22 april 2009 in Rotterdam: Deze dag werd georganiseerd door Johan Trip en Edwin Koot van SolarPlaza.SolarPlaza heeft vijftien jaar ervaring in de internationale markt voor zonne-energie. Het heeft veel grote internationale zonne-energieconferenties georganiseerd in onder anderen de VS, China, India, Spanje en Duitsland. Het was echter bittere noodzaak om ook eens zo'n dag te organiseren in Nederland,  want ons land loopt hopeloos achter wat betreft het benutten van zonne-energie.

Link

Geert


New Energy Revolution Suppressed for decades finally Steorn Orbo Technology Launch

I think this time they could not stop this ... (no time to eXplain here. Am studying suppressed inventions for 19 years, gave many lectures on this topic, not only about Nikola Tesla based Technologies also Keely and many others. Am a very big fan of http://FreeEnergyNews.com since it started. I interviewed live the founder Sterling D. Allan. I challenged GreenPeace Netherlands many times to investigate suppressed inventions they refused (they depending on Shell fundings) thus created a 'controlled opposition'.


Steorn Announces Public Demonstration of Orbo Technology

Steorn is pleased to announce that public demonstrations of its controversial Orbo technology will begin today in Dublin and continue for the next six weeks. Orbo technology, which has been in development for six years, provides free, clean and constant energy at the point of use. It can be engineered to power anything from a phone to a fridge to a car. It is controversial because it is an "over-unity" technology, meaning that it produces more energy than it consumes without the degradation of its constituent parts. This is an apparent violation of the Law of Conservation of Energy, which states that energy can neither be created nor destroyed. The implications, not just for energy production but for society as a whole, are profound. The public demonstrations - which will include live test and replication sessions - will take place in the Waterways Visitor Centre, Grand Canal Basin, Dublin. They begin today, 15th December 2009 and will run until 31st January 2010 (with a break between December 24th and January 4th, inclusive). The demonstrations will also be streamed live at www.steorn.com/orbo."This is a pivotal moment for the company," said Sean McCarthy, Steorn CEO, "and potentially, for us as a species. There exists now an opportunity to change everything. At the end of the six week demonstration period, developers will be able to access our technology and start the process of developing Orbo technology-powered products. The Waterways demonstration is the beginning of the Orbo revolution."


Klem tussen angst en winst

Als het om milieu gaat, hebben de oliereuzen een inktzwarte reputatie.De felle concurrentie maakt een groene langetermijnvisie onmogelijk.

Link


Recyclen spaarlampen goed voor het milieu

Wecycle start vandaag een campagne gericht op de inzameling van spaarlampen. Jaarlijks verdwijnen zo'n 4 miljoen gebruikte spaarlampen in de vuilnisbak. Dat is zonde, want van deze energiezuinige lampen kan maar liefst 94 procent worden hergebruikt. Ook 'groen afdanken' is goed voor het milieu. Iedereen kan oude spaarlampen inleveren in de winkel bij aankoop van een nieuw exemplaar of deze afgeven bij de milieustraat van de gemeente. Steeds meer winkels nemen de oude spaarlamp aan ook als er geen nieuwe wordt gekocht. Wecycle organiseert campagnes en activiteiten om meer elektrische apparaten en spaarlampen in te zamelen met als centrale boodschap: "Gooi nooit weg maar lever in." Er zijn in Nederland op dit moment zo'n 70 miljoen energiezuinige lampen in omloop, waarvan 45 miljoen in gebruik. Vorig jaar werden 7,5 miljoen spaarlampen door huishoudens afgedankt, waarvan er ongeveer 3,5 miljoen milieuverantwoord werden gerecycled. Als gevolg van de uitfasering van de gloeilamp worden steeds meer spaarlampen en LED-lampen verkocht, terwijl de spaarlamp al meer dan twintig jaar over de toonbank gaat. Te vaak verdwijnen gebruikte exemplaren onterecht bij het huisvuil. Via een TV-commercial en buitenreclame roept Wecycle daarom op gebruikte spaarlampen niet weg te gooien maar in te leveren. Op de site van Wecycle (www.wecycle.nl) is ook een video te zien waarin helder wordt uitgelegd hoe de recycling van spaarlampen precies in zijn werk gaat.


Eerste LED-schijnwerpers op zonne-energie voor voetbalverlichting

Philips gaat mensen die weinig of geen toegang hebben tot elektriciteit in staat stellen tot ver in de nacht sport te beoefenen of te bekijken met 's werelds eerste speciale LED-schijnwerperoplossing (met intense lichtbundels) op zonne-energie. Op dit moment zijn ongeveer 1,6 miljard mensen op de wereld niet in staat om zich aan te sluiten op een normale elektriciteitsvoorziening. Het nieuwe systeem van Philips stelt gemeenschappen in zowel ontwikkelings- als ontwikkelde markten in staat ook na zonsondergang deel te nemen aan sociale, educatieve, culturele en commerciŽle activiteiten; en dat geldt ook voor de populairste sport ter wereld, voetbal. Het systeem, dat vandaag werd geÔntroduceerd op gelijktijdige persconferenties in Nederland en Zuid-Afrika, is verkrijgbaar als een volledig draagbare oplossing. Gebruikmakend van de allernieuwste energiezuinige LED verlichtingstechnologie kan het systeem terreinen tot 40x20 m verlichten met een helder wit licht. Geavanceerde accu's leveren tot acht uur schijnwerperlicht op een enkele zonnelading; dat komt overeen met twee of drie hele avonden voetballen of trainen. Het systeem is ook uiterst duurzaam, met een robuuste vormgeving die bestand is tegen de zware ontberingen die het leven stelt in enkele van de meer uitdagende en afgelegen gebieden in de wereld.

"Dit is een fantastisch initiatief", zegt Kanu, de Nigeriaanse internationale voetballer die bij Philips werkt om dit schijnwerpersysteem overal ter wereld te promoten. "Voetbal is een universele taal, vooral in Afrika. De mogelijkheid voor kinderen en ouders om actief te zijn met het spelen van voetbal en andere sporten, zelfs nadat de zon is ondergegaan, betekent een aanzienlijke verrijking van hun levens, hun gezondheid en hun welzijn." "Onze nieuwe, door zonne-energie gevoede LED schijnwerperoplossing is een prachtig voorbeeld van Philips' toepassing van zinvolle innovatie gebaseerd op ons inzicht in en begrip van de behoeften van mensen", zegt Marc de Jong, CEO van de groep Professionele Armaturen van Philips Lighting. "Ik ben erg trots op deze toepassing van onze expertise in LED-verlichting en sportverlichting in het bijzonder. Hiermee helpen we de pret en het plezier van sportbeoefening naar gemeenschappen te brengen waar de deelname beperkt wordt door een gebrek aan elektriciteit."

Het nieuwe LED-schijnwerpersysteem op zonne-energie kan nu op projectbasis bij Philips besteld worden. Philips kan een totale oplossing leveren, inclusief de LED-schijnwerpers, draagbare masten, zonnepanelen en accu's, of alleen een set schijnwerpers. Het systeem kan ook worden gebruikt voor andere toepassingen dan sport op plaatsen zonder toegang tot een elektriciteitsnet, zoals avondscholen in afgelegen dorpen, veiligheid en beveiliging, winkels of buitenmarkten, of voor noodverlichting bij rampen. Meer informatie is te vinden op www.philips.com/offgridlighting.


Elektrische auto's op zonne- en windenergie

EarthSures AirRay™ [wind/solar powered Auto]. AirRays™ entire system is unique.

Link

Geert


Plantaardig afval omzetten in biobrandstof

Biomassa wordt beschouwd als een veelbelovend alternatief voor de fossiele brandstoffen. Het is in overvloed beschikbaar en hernieuwbaar. Bekende voorbeelden zijn biodiesel uit plantaardige olien en bio-ethanol uit zetmeel. Minder bekend is pyrolyse-olie, dat echter ook een interessante brandstof voor verbrandingsmotoren kan zijn. Het wordt verkregen uit lignocellulose (plantenvezels). Vanwege zijn hoge zuurstof gehalte is deze olie is in ruwe vorm niet geschikt voor toepassingen in interne verbrandingsmotoren. Het proefschrift van Jelle Wildschut gaat over de conversie van pyrolyse-olie naar brandstof door middel van katalytische HDO. Ru/C bleek zeer geschikt als katalysator.

Link


Kernenergie is veilig toch? En anders gewoon liegen.....

Meltdown kernreactor in Petten uitgebleven. De kernreactor in Petten ontkwam in 2001 op een haar na aan een ernstig ongeluk. Oud ECN-directeur Frans Saris onthult dit in zijn boek ‘Darwin meets Einstein’, dat gisteren is uitgekomen.

Link


Nikola Tesla and the Quest for Wireless Electricity

John Behrens and Sparky Jewell, members of Omega Recoil, explain the Tesla coil's origins and Nikola Tesla's efforts to transmit energy wirelessly. They also describe their own attempts to recreate Tesla's experiments and make wireless energy a reality. In the late 1800s, Nikola Tesla began experimenting with transmitting power wirelessly via the earth's crust and the ionosphere. He invented what we now know as the Tesla Coil; this device was capable of generating extremely high voltages, and was the precursor to radio transmission. What was Tesla doing? How was he doing it? Does wireless power work? The Omega Recoil team have been re-creating some of Tesla's wireless power experiments, with interesting results. Following on President Obama's call to "begin again the work of remaking America," Maker Faire 2009 was organized around the theme of Re-Make America. Held in the San Francisco Bay Area, Maker Faire celebrates what President Obama called "the risk takers, the doers, and the makers of things." - Maker Faire 2009 John Behrens is currently a cinematographer who photographs independent features, television, documentaries and live music. He is the owner and operator of Point Beach Productions, a production and effects company for the motion picture and television industry. Behrens has also served as a high voltage consultant for Discovery Channel's MythBusters. Sparky Jewell is a member of Omega Recoil, a team of scientists, builders, engineers, showmen and industrial artists that have been conducting experiments with electricity in the San Francisco Bay area since 1999.


Minder olie dan verwacht zegt klokkenluider IEA

De wereld heeft veel minder olie beschikbaar dan tot nu toe werd voorgespiegeld door het International Energy Agency (IEA).

Link


Cutting Edge California - Energy Revolution

Cutting Edge California is a series that looks at California and its leading role in cutting edge technology. In this Episode, the series looks at the challenges and efforts to reduce Carbon Emissions through energy efficiency and increasing the use of Renewable Energy.


Nieuw soort zonnecel levert meer energie

De blauwe en groene deeltjes in zonlicht leveren veel meer zonne-energie als ze worden omgezet in infrarood licht.

Link


Ecuador: The Tribes vs. Chevron-Texaco

Thousands of people representing Ecuador's indigenous tribes are suing Chevron-Texaco over the pools of toxic wastewater the company left behind. Following Chevron-Texaco's 30 years of profit from indigenous lands and resources, the tribes are seeking 27.3 billion dollars from the California-based corporation for the clean-up. We talk with Joe Berlinger about his new film on the case, Crude, and with Amazon Watch about the worst environmental disaster since Chernobyl. But Chevron-Texaco is not the only problem for the indigenous communities of Ecuador; the native population is taking to the streets, demanding a seat at the negotiating table with the government in order to contest other proposed developments on their territories.


Vervuiling Total moet minder

Ondanks een aanscherping van de milieuvergunning eist milieuorganisatie MOB dat Oliemaatschappij Total te Vlissingen nog meer milieumaatregelen neemt om bijvoorbeeld de uitstoot van verzurend zwaveldioxide(SO2) verder terug te dringen.

Link


Green Documentary: Houston We Have A Problem

What is it? It's both fascinating and original and it's called HOUSTON WE HAVE A PROBLEM. In a nutshell, the film gives a very informative look at our energy crisis: our dependence on oil that has shackled our nation's politics and economy. As opposed to taking sides, the documentary suggests that democrats and republicans MUST work together to solve the crisis. In fact, contrary to thought, it stresses that even major Barons, Wildcatters, CEO's and Roughnecks in Houston admit that they need to cooperate and focus on a greener energy movement. Overall, the film is extremely progressive in style and content. The film's upbeat and engaging editing harmoniously meshes with its original NON-partisan clean energy stance. LOOKING TOWARDS THE FUTURE UNITED AS A NATION is this documentary's message.


Nederland, een spaarlamp op kolenstroom

Milieuminister Cramer wil dat we allemaal spaarlampen indraaien. Maar hoe geloofwaardig klinkt dat nog, nu het Nederlandse klimaatbeleid grotendeels dreigt te mislukken?

Link


Wereldwijd klimaatvriendelijk koelen vergt nieuwe technologieŽn

Het gebruik van koel- en airconditioning systemen neemt wereldwijd toe, met name in
ontwikkelingslanden. Dit leidt tot een sterke stijging van de uitstoot van HFK
koudemiddelen, die een sterke broeikaswerking hebben. Michiel Hekkenberg deed
onderzoek naar de beleidsmogelijkheden om de toekomstige uitstoot van HFK's uit
koelsystemen te beperken in zowel geÔndustrialiseerde als ontwikkelingslanden. Vanuit
een multidisciplinair en dynamisch perspectief analyseert hij de gevolgen van
sociaal-economische ontwikkelingen en beleidsalternatieven op het gebied van
koudemiddelgebruik.

Hij concludeert dat een beleid, gericht op zorgvuldigere omgang met koudemiddelen,
door sociaal-economische verschillen misschien wel werkt in geÔndustrialiseerde landen,
maar zeker niet in ontwikkelingslanden. Een beleid gericht op het uitbannen van HFK's
door technologieverandering, kan echter wel wereldwijd leiden tot een effectieve
beperking van de uitstoot. Hekkenberg stelt dat het beleid in geÔndustrialiseerde landen
zich daarom moet richten op technologieverandering, zodat de klimaatvriendelijkere
technologieŽn ook in ontwikkelingslanden beschikbaar komen.


Plastic solar power & more

Printable plastic solar cells will bring solar power to the mainstream at $0.10 per watt. Light weight, flexiblity and high efficiency are the traits of this new breed of solar power.


Energiebedrijven investeren massaal in klimaatramp

Energiebedrijven hebben maling aan het klimaatprobleem. Ze blijven investeren in kolencentrales en kernenergie. Dat blijkt uit onderzoek van SOMO in opdracht van Greenpeace. Zes van de zeven onderzochte bedrijven scoren rood op de Graadmeter voor energiebedrijven die Greenpeace jaarlijks maakt. De inzet op schone energie als wind, zon en schone biomassa is minimaal. Een sterk internationaal klimaatakkoord in Kopenhagen in december moet energiebedrijven ertoe aanzetten om de omslag naar schone energie wťl te maken.

"Als energiebedrijven op deze voet doorgaan, stevenen we af op een klimaatramp," aldus Rolf Schipper, campagneleider Klimaat en Energie van Greenpeace. "De overheid is nu aan zet om ze met ambitieus en duidelijk klimaatbeleid de omslag naar schone energie te laten maken. Door in Kopenhagen te pleiten voor een sterk klimaatakkoord, kan premier Balkenende de koers uitzetten naar een schone energievoorziening."

Na de overnamegolf op de Nederlandse energiemarkt staat er nog maar ťťn energieproducent in het groen op de Graadmeter. Net als vorig jaar scoort Eneco het best op de Greenpeace-ranglijst . Essent, dat vorig jaar nog positief uit de ranking kwam, is overgenomen door het milieuvervuilende RWE. Het samengevoegde bedrijf is daardoor in het rood gekomen. Door de plannen voor de bouw van een gigantische nieuwe kerncentrale gaat het Zeeuwse Delta het hardst achteruit. Het kernenergiebedrijf eindigt daarmee net onder de Duitse kolenstroomgigant E.on, die net als vorig jaar als meest vervuilende energiebedrijf de ranglijst aanvoert.

Vandaag reikt Greenpeace in Zeeland een prijs uit aan Delta, de snelste stijger op de Graadmeter. Greenpeace wil dat Delta de plannen voor de nucleaire megacentrale van tafel veegt en de miljarden investeringskosten gebruikt voor het bouwen van windparken voor de Zeeuwse kust. Kernenergie blokkeert de omslag naar schone energie en is te laat en te duur om het klimaatprobleem aan te pakken

Greenpeace roept consumenten op te kiezen voor een energieleverancier die wťl fors investeert in schone energie[1]. Duizenden mensen schrijven deze dagen op initiatief van Greenpeace naar hun energieleverancier om hen te wijzen op hun slechte positie in de Graadmeter en hen te vragen om meer te investeren in schone energie.


Actie Borssele

Greenpeace toonde in 2005 met aan dat kerncentrale Borssele niet goed is beveiligd. Een grote groep actievoerders kwam zonder veel moeite het terrein op. Actievoerders verkleed als radioactief afval leiden de aandacht af. Ondertussen schilderen klimmers een grote scheur op de koepel van Borssele om te laten zien wat er met een kerncentrale kan gebeuren. Dreigende terroristische aanslagen waren destijds immers continu in het nieuws. Greenpeace vestigde met de actie aandacht op de risicos van kernenergie en kerncentrales. Want kernenergie is nooit veilig.


Lopikse innovatie betiteld als wereldprimeur

Op 16 oktober 2009 is het eerste door de "Herman wijffels innovatie prijs 2008" bekroonde systeem in de praktijk gebracht. Opdrachtgever vereniging Natuurmonumenten was naarstig op zoek naar een duurzaam systeem voor het oudste beschermde natuurgebied van Nederland; Naardermeer. Dit systeem wordt gebruikt voor de verwarming en koeling van de panden op boerderij "stadszigt" te Naarden.

De bijna onmogelijke voorwaarden werden als volgt gesteld: er mochten geen aardlagen worden doorboord, het systeem moest uit duurzame materialen bestaan en er mochten geen giftige stoffen in het leiding systeem voorkomen.

De Lopikse vinding van Jacob en Reijer Lehmann heeft invulling aan deze eisen kunnen geven. Het systeem is gevuld met zuiver water en is geen gevaar voor de ecologische bodemstructuur. Het systeem wat tevens gebruik maakt van energie transitie (hergebruik van atmosferische warmte energie), draait ca 50% hoger dan bestaande systemen en neemt onder andere 95% van de aanwezige tempratuur uit de bodem. Prof.dr. Herman Wijffels heeft op vrijdag 16 oktober het systeem officieel geopend in het bijzijn van gerenommeerde genodigden. Natuurmonumenten is trots op hun goed werkende aardwarmte systeem en de wereld primeur in handen te hebben.


De smerige olieroute

Stookolie, de brandstof voor de scheepvaart, wordt bijgemengd met grote hoeveelheden giftig restafval. Het gaat om stoffen als kwik, zware metalen, fenol en benzeen, meestal afkomstig uit de petrochemische industrie. Dit zogenaamde restafval moet worden aangeboden aan een afvalverwerker. Maar dat kost geld. Voor de bedrijven die afwillen van dat restafval is het veel lucratiever om die stoffen te dumpen in stookolie en als brandstof te verkopen aan de scheepvaart. Dit heeft grote gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. De schepen die de vervuilde olie verstoken, stoten het gif ongefilterd de lucht in.

Link


Wetenschappers Harvard ontwikkelen bacterie batterijen die op vuil werken

De wetenschappers van Harvard geloven letterlijk in de kracht van de aarde. Een team van wetenschappers hebben microbiŽle brandstofcel batterijen ontwikkeld die energie halen uit bacteriŽn die in de grond zitten. Als het product succesvol is kunnen de eco-vriendelijke batterijen een deel van de 500 miljoen mensen in Afrika die geen stroom hebben voorzien van energie.

Link

Geert


Doorbraak in verbeteren polymere zonnecellen met nieuwe materialen

Polymere zonnecellen worden beschouwd als een geschikte kandidaat voor een
lichtgewicht, flexibele en vooral goedkope alternatieve energiebron. Ondanks het feit
dat al veel vorderingen gemaakt zijn in het begrijpen en verbeteren van dit type
zonnecel, zijn de behaalde resultaten nog te laag voor (grootschalige) productie.

Martijn Lenes toont in zijn proefschrift aan dat vooral in het optimaliseren van de
energieniveaus van de materialen veel winst in efficiŽntie valt te behalen. In ťťn geval
leverde deze optimalisatie een winst in de hoeveelheid geabsorbeerd licht op, in een
andere geval een winst in de maximale spanning die de zonnecel kan leveren. In het
laatste geval is een relatieve winst van 20% ten opzichte van de standaard
polymeer-fullereen combinatie behaald: een doorbraak.

Het promotieonderzoek van Lenes laat zien dat de RUG vooraanstaand is in de
organische polymere zonnecellenwereld. De groep van prof. Kees Hummelen en het
bedrijf Sollene, waarvan Hummelen medeoprichter is, spelen wat betreft het
onderzoek en fabricage van acceptormaterialen een belangrijke rol.

Link


Go Further - Official Trailer

Woody Harrelson and a group of friends take a road trip on a bio-fueled bus to demonstrate ways to be environmentally responsible and visit people who live by that principle.


Nieuw bedrijf haalt stroom uit levende plant

Een nieuwe Nederlandse onderneming wil stroom gaan produceren uit levende planten.

Link


Ergonomische Philips LCD-monitor; levert tot 70% energiebesparing

MMD, de onderneming achter Philips LCD-monitoren, introduceert vandaag de nieuwe Philips Brilliance 225P1ES monitor met PowerSensor. Zodra gebruikers van een Philips Brilliance monitor met PowerSensor zich verwijderen van hun computer, dimt het scherm automatisch. Dit vermindert het stroomverbruik met tot wel 70% . Wanneer de gebruiker terugkeert, schakelt de monitor onmiddellijk weer naar de normale stand. Dit systeem verschaft bedrijven een bijzonder eenvoudige manier om zonder extra inspanning de energierekening te verlagen. Aangezien monitoren ruwweg de helft van het stroomverbruik van een computer voor hun rekening nemen, is het energiebesparende potentieel aanzienlijk.

http://www.powersensor.nl/


Zeekracht vangt weinig wind

De Noordzee vol windmolens die Europa onafhankelijk maken van olie en gas? 'We zijn er mee bezig.'

Link


Netwerk

Stad van de Zon - je huishouden laten draaien op zonne-energie. Je vaatwasser laten draaien zonder dat het geld kost. In de Stad van de Zon gebeurt het. In deze nieuwe wijk in Heerhugowaard zijn op de huizen in totaal 25.000 zonnepanelen geplaatst. Het is het grootste woningproject met zonne-energie in Europa.

Link


EťnVandaag - Verkiezingen Duitsland: kerncentrale in KrŁmmel

Duitsland kiest komend weekend behalve de nieuwe regering ook voor alternatieve energie of kernenergie. Binnen de Duitse politiek bestaat een tweedeling: CDU en FDP willen de zeventien kerncentrales langer openhouden. De linkse partijen willen de centrales in Geesthacht en vlakbij Hamburg sluiten. Daar is de kerncentrale KrŁmmel na een incident deze zomer voorlopig stilgelegd. Omwonenden vermoeden dat het hoge aantal leukemiegevallen in de omgeving rechtstreeks te maken heeft met de centrale, maar dat is nog niet bewezen.

Link


Netwerk - Net van tankpalen voor elektrische auto's

Kabinet en bedrijfsleven hebben plannen die voorzien in een miljoen milieuvriendelijke, elektrische auto's op de Nederlandse wegen in 2020. Om al die auto's aan het rijden te houden, is er een netwerk van elektrische tankpalen nodig. De bouw daarvan is vandaag begonnen. In NOVA een vergelijkend warenonderzoek naar de elektrische auto en wat die wel en niet kan.

Link


Tidal Power and Clean Ocean Energy - Gavin Newsom

Gavin Newsom, San Francisco Mayor and 2010 California gubernatorial candidate, explains plans to build power-generating tidal platforms 5 miles off of San Francisco's coast, as well as an "inverted wind farm" under the Golden Gate Bridge. "Take the idea of a wind farm and put it underwater and now harness all the energy in that tidal flow," he explains.


Electric race cars


SHELL heeft liever niet dat je deze video ziet

SHELL heeft een mega-probleem. Want als je niet schuldig bent, meneer Van der Veer, waarom probeert uw bedrijf dan een film te onderdrukken die feitelijk aantoont dat uw bedrijf verantwoordelijk is voor heftige wantoestanden, waaronder waarschijnlijk moord en medeplichtigheid aan de dood van Ken Saro Wiwa, een vreedzame strijder voor gerechtigheid voor de burgers van de dorpen in de omgeving waar uw bedrijf SHELL haar olie uit de grond haalt?

Link

Tip: M Meijer


Nederland binnen 25 jaar onafhankelijk van fossiele brandstoffen

Het zijn de woorden van Anne-Marie Rakhorst, duurzaam ondernemer, auteur en voormalig Zakenvrouw van het jaar. Rakhorst onthulde haar ambities gisteravond tijdens de Nacht van de Duurzaamheid, een evenement georganiseerd door de Urgenda. Vanaf een duurzame catwalk, gehuld in duurzame couture hield ze een bevlogen betoog over haar visie op de toekomst van Nederland.

En dat is in de ogen van Rakhorst een Nederland dat binnen vijfentwintig jaar onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. Ze verwijst hierbij onder andere naar Duitsland waar de politicus Hermann Scheer gezorgd heeft voor de zogenaamde feed-in wet. Deze wet garandeert een vaste opbrengst voor energie die met duurzame bronnen is geproduceerd, zoals windmolens, zonnepanelen of door gebruik te maken van de getijden voor stroomopwekking. Bovendien krijgt duurzaam geproduceerde energie voorrang op de Duitse distributienetwerken. Op dit moment is 19 procent van de Duitse energie al afkomstig van vooral wind- en zonnetechnologie, en in het huidige groeitempo zal de grootste industriŽle natie van de EU in 2023 volledig onafhankelijk zijn van fossiele energiebronnen.

"De invoering van een feed-in wet in Nederland is slechts een van de vele oplossingen die reeds voorhanden zijn. Het is niet langer een utopie maar een reŽle mogelijkheid dat vastgoed zelf energie opwekt, lucht en water zuivert, en afval benut voor de opwekking van energie. Met Search zijn we al bij diverse projecten in Nederland betrokken op dit gebied", aldus Rakhorst. "Het is zaak om nu niet langer te praten in termen van problemen, maar van oplossingen. Nederland heeft de expertise, de financiŽle middelen, het innovatief vermogen en het opleidingsniveau om van duurzaamheid een succes te maken".

Naast een pleidooi voor een snelle invoering van de feed-in wet, roept Rakhorst gemeentes op om in hun structuurvisies ruimte vrij te maken voor tenminste twee duurzame proeftuinen. Tot slot geeft ze aan dat partijen een kans moeten grijpen door het delen van kennis en aangaan van samenwerkingsverbanden. Op deze wijze zou duurzaamheid hťt exportproduct van Nederland kunnen worden.

Oplossingen zijn er legio, sluit ze haar betoog af, maar het begint met de ambitie. "We moeten durven stellen dat we binnen vijfentwintig jaar onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dit is haalbaar".


Zijn windturbines gevaarlijk voor je gezondheid?

De windturbines die gebruikt worden om elektriciteit op te wekken, kunnen een gevaar betekenen voor de gezondheid.

Link


Stikstof-vulsysteem voor banden verlaagt brandstofverbruik en CO2

Een autoband, gevuld met stikstof, behoudt veel langer de optimale spanning en heeft dus een veel betere wegligging. Dat leidt direct tot fors minder brandstofverbruik en dus minder CO2-uitstoot in het milieu. Voor autogarages was het toepassen van stikstof altijd omslachtig en daardoor prijzig. Dat is nu voorbij; geen gesleep meer met stikstofflessen. Parker heeft een handzaam stikstof-bandenvulpistool ontwikkeld (de TyreSaver 3.0), waarmee gewone perslucht tijdens het vullen wordt omgezet in stikstof.

Het belangrijke nieuws is dus: dat de laatste drempel is weggenomen om standaard altijd stikstof te gebruiken voor het op spanning brengen van autobanden. Dat is heel goed nieuws voor het milieu, de garagehouders ťn de portemonnee van de automobilist.

Een bijkomend voordeel bij het omzetten van gewone lucht naar stikstof is dat vrijwel alle waterdamp verdwijnt, waardoor corrosie (roesten) van de velg wordt voorkomen. Normaliter wordt het langzaam leeglopen van de band veroorzaakt door ontsnappende zuurstofmoleculen (poreusiteit). Stikstofmoleculen zijn groter dan zuurstofmoleculen en lekken daardoor minder snel uit de band.

Een autoband, op de juiste spanning gevuld met stikstof, gaat bijna het dubbele aantal kilometers mee dankzij een veel mindere wrijving met het asfalt. Logischerwijze leidt dat tot fors minder brandstofverbruik. Dankzij deze nieuwe stikstof-vultechniek spelen de kosten van het vullen geen rol meer bij de keus voor stikstof.


Website vertelt hoe het echt zit met CO2-opslag

In de discussie over CO2-afvang en opslag spelen zowel feiten als vooroordelen een rol. Voor bewoners, politici en journalisten heeft voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal de website www.CO2afvangenopslag.nl uitgebreid tot een kennisdossier met feiten, standpunten en links naar voorbeeldprojecten. De site biedt hulp bij het vormen van een mening over CO2-opslag. Donderdag 3 september spreekt de Tweede Kamer over de kabinetsplannen om CO2 af te vangen en op te slaan in de Nederlandse bodem. De noodzaak om op wereldschaal CO2-uitstoot terug te dringen wordt breed erkend, om daarmee het (versterkte) broeikaseffect tegen te gaan. De Nederlandse overheid wil CO2-opslag inzetten in de overgangssituatie van het gebruik van fossiele - naar duurzame energiebronnen. Dit najaar nemen de ministers Cramer van Milieu en Van der Hoeven van Economische Zaken een besluit over CO2-opslag op het vasteland. De website www.CO2afvangenopslag.nl geeft onafhankelijke informatie en achtergronden en geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Alle informatie op de site is opgesteld door een brede redactieraad met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en milieuorganisaties. De betrouwbaarheid van de informatie is getoetst door voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

http://www.CO2afvangenopslag.nl


TU Delft op zoek naar aardwarmte

De Technische Universiteit Delft mag in een gebied van 61 vierkante kilometer in de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp op zoek naar aardwarmte.

Link


Wind turbines and health problems


Free Energy

Wouldn't it be great if we could all have water powered cars?


In 2020 twee tot vijf procent nieuwe auto's elektrisch

In 2020 zal tussen de twee en vijf procent van alle nieuw verkochte auto's wereldwijd compleet elektrisch aangedreven zijn, stelt accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers (PwC). Het precieze percentage is sterk afhankelijk van de technologische ontwikkeling van een elektrisch aangedreven motor en krachtigere en efficiŽntere batterijen. En pas als een goede infrastructuur van oplaadstations is neergezet kan een massale introductie van de elektrische auto bij consumenten echt een vervolg krijgen. Hoewel klimaatbescherming de belangrijkste drijfveer vormt, versnelt ook prijsvolatiliteit van fossiele brandstof en de toenemende energieschaarste de ontwikkeling van elektrische auto's. Daar staat tegenover dat het ontbreken van een goede infrastructuur van oplaadstations een snellere opmars van elektrische auto's in de weg staat. Ook het ontbreken van een volwaardige elektrische vervanger van de verbrandingsmotor remt volgens de verkenning de ontwikkeling. Onderzoek naar de elektrisch aangedreven motor en batterij is een belangrijke succesfactor. Er wordt op dit moment vol ingezet op de ontwikkeling van een krachtigere en efficiŽntere Lithium-ion batterij.

Albert Brouwer, partner en automotiveleader bij PricewaterhouseCoopers: "De auto-industrie is verantwoordelijk voor 15% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. Dat komt neer op ruim 8 miljard ton CO2. Klimaatbescherming vormt een onontkoombare uitdaging voor wereldleiders en zet enorme druk op de automotive-industrie. De Europese Unie, die wereldwijd wordt gezien als voortrekker van het reduceren van CO2 uitstoot door auto's, heeft al ingegrepen omdat de branche zelf de CO2-uitstoot te weinig beperkte." In 2015 mag een auto in de EU hooguit 120 gram CO2 per kilometer uitstoten. Nu is dit nog gemiddeld 160 gram CO2 per kilometer. In 2012 moet reeds 65% van de nieuwe auto's aan de nieuwe standaard voldoen. Ook Japan forceert middels dergelijke standaarden een doorbraak van elektrische auto's, terwijl achterblijvende landen voornemens zijn hun achterstand in te halen door de adoptie van soortgelijke stringente standaarden. Het kabinet wil dat er in 2020 een miljoen elektrische auto's in Nederland rijden. Albert Brouwer noemt dit streven ambitieus. "Met de 65 miljoen euro die de Nederland vrijmaakt onderstreept het kabinet haar ambitie om koploper te zijn. Echter, pas als een goede infrastructuur van oplaadstations is neergezet, kan de introductie van de elektrische auto bij consumenten echt een vervolg krijgen."

Het kabinet is voornemens om vergunningaanvragen voor de aanleg van oplaadpunten te versoepelen en het fiscaal aantrekkelijk te maken er ťťn te bouwen. Brouwer: "Dit is een belangrijke stap, immers het ontbreken van een netwerk van oplaadstations limiteert de automobilist tot korte afstanden. Over hoe het energienetwerk deze extra energiebelasting kan opvangen zullen overheid en energieleveranciers snel bindende afspraken moeten maken." PwC noemt als voorbeeld het 'Better Place'-project in IsraŽl en Denemarken. In deze landen worden punten gebouwd waar bezitters van elektrische auto's hun lege batterij kunnen inruilen voor een volle. Dit is gratis door de verschillende subsidies die worden verstrekt. Brouwer: "Grote autoproducenten en -leveranciers geven tussen de 1,5 procent en 6 procent van hun budget uit aan R&D met betrekking tot elektrische voertuigen. Dit doen ze onder andere om het kostenverschil tussen auto's met verbrandingsmotoren en elektrische auto's te verkleinen. Op dit moment kan het kostenverschil namelijk oplopen van 7.000 dollar tot 20.000 dollar afhankelijk van het type auto. Het merendeel van deze additionele kosten is te danken aan de dure bestandsdelen van de batterij." PwC stelt dat de opmars van elektrische auto's het huidige businessmodel van automotivebedrijven onhoudbaar maakt. "Nieuwe spelers krijgen kansen om toe te treden tot de van oudsher traditioneel verdeelde automotivemarkt. Chinese automakers zien in dat het inhalen van de gevestigde spelers geen nut heeft. Zij zetten nu vol in op de elektrische automarkt. De belangrijkste doorbraken zijn de komende jaren vanuit die hoek te verwachten", aldus Brouwer.


NL industrie nemen leidende rol bij innovatie offshore windparken

RWE Offshore Wind, Eneco, TenneT, Ballast Nedam, Van Oord, IHC Merwede,
2-B Energy, XEMC Darwind, ECN en de TU Delft hebben een plan opgesteld
voor de ontwikkeling van een grootschalig innovatieprogramma voor
windenergie ver-op-zee (Far and Large Offshore Wind: FLOW). Dit plan is
vandaag op de Rotterdamse RDM-werf in ontvangst genomen door minister
Van der Hoeven van Economische Zaken.

Het FLOW-plan sluit aan bij de oproep die het Innovatieplatform (IP) tijdens de kustconferentie voorjaar 2008 bij monde van Innovatieplatformlid Hans de Boer deed. Het IP heeft de sector met een metafoor van het tulpeiland uitgedaagd om met innovatieve business cases voor energieconcepten op zee te komen. Hans de Boer: "Zowel het R&D-programma als het demonstratiepark zijn een mooi voorbeeld van innovatieve projecten in Nederland. Hiermee maken we de energiedoelen meer haalbaar, leveren we een bijdrage aan de verdere uitbouw van een meer duurzame economie en etaleren we onze sterktes internationaal. Het is een initiatief van marktpartijen dat serieuze aandacht verdient van de overheid. Bedrijven in Nederland kunnen een groot marktaandeel verwerven op deze nieuwe, hard groeiende Europese markt voor offshore windenergie. Nederland kan besluiten om de komende jaren achter de wind op zee ontwikkelingen in Europa aan te lopen en kennis en ervaring uit het buitenland te halen. Maar als we nu
het voortouw nemen zal dat leiden tot een sterke sector met exportkracht, waar
bedrijven en kennisinstellingen intensief samenwerken."

Het FLOW-plan omvat een R&D-programma en een demonstratiewindpark van 20 tot 60 turbines 75 kilometer voor de kust van Callantsoog. Vanaf het land is het windpark niet zichtbaar. Momenteel zijn nergens op de wereld windparken operationeel op deze diepte (30 tot 35 meter) en afstand tot de kust. Het FLOWprogramma stelt bedrijven in Nederland in staat een leidende positie in te  nemen op de Europese markt voor off-shore windparken. Door dit initiatief wordt de door de Nederlandse regering beoogde installatie van windparken met een  capaciteit van 6.000 MW voor 2020 versneld.

Energiebedrijven, turbineproducenten, offshore aannemers, ontwikkelaars van windparken, kennisinstellingen en de nationale elektriciteitstransporteur hebben de handen ineengeslagen om een vernieuwend R&D-programma van aanzienlijke omvang te ontwikkelen. Dirk Jan van den Berg, Voorzitter College van Bestuur TU Delft: "Door deze unieke samenwerking tussen publieke en private partijen wordt de juiste kennis ontwikkeld om de installatie van windparken ver op zee te versnellen. Voor de regering is dit een unieke kans om de Nederlandse waardeketen te ontwikkelen en duurzame werkgelegenheid te creŽren."

De plannen voor FLOW zijn uitgewerkt in een doortimmerd Business Plan. Momenteel
wordt overleg gevoerd met het Ministerie van Economische Zaken over de verdere invulling van het Business Plan en de overheidsbijdrage die de ambitieuze plannen van FLOW mogelijk kan gaan maken.

De Nederlandse regering wil in 2020 een capaciteit van 6.000 MW windenergie op zee realiseren. Dit vertegenwoordigt 38% van de totale Nederlandse duurzaam gewonnen elektriciteit in 2020. Het FLOW-demonstratiewindpark wordt gebouwd in een gebied ver uit de kust, waar voldoende ruimte is om een groot deel van de turbines voor de beoogde 6.000 MW te installeren. Naar verwachting voldoet het demonstratiepark aan de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van 100.000 tot 300.000 huishoudens. Dit is een vermindering van 180.000 tot 550.000 ton CO2 per jaar.

R&D-programma
Er bestaat wereldwijd weinig kennis en ervaring met windparken ver uit de kust. Het FLOW-consortium zal onderzoek doen, nieuwe innovatieve funderingsconcepten en nieuwe operationele en onderhoudsstrategieŽn ontwikkelen en windcondities onderzoeken. Er worden efficiŽnte turbines ontworpen die specifiek bedoeld zijn voor gebruik op locaties in de Noordzee. Ook worden er nieuwe installatietechnieken voor windparken op deze diepte en afstand van de kust ontwikkeld. De partners doen onderzoek naar de beste technologie voor de aansluiting op het elektriciteitsnet. Nieuwe concepten, van ontwerp tot gebruik, worden gevalideerd in het FLOW-demonstratiewindpark. De gerealiseerde leereffecten worden verzilverd bij toekomstige grootschalige investeringen in offshore windparken en zullen deze investeringen versnellen. "FLOW zal een grote bijdrage leveren aan de toename van de betrouwbaarheid van grootschalige windparken en de kosten en risico's verlagen. Dankzij FLOW zal Nederland een leidende positie kunnen innemen op de markt voor offshore windenergie.", aldus Huib Morelisse, CEO RWE Nederland.

http://www.flow-windpark.nl


Nederlandse ondernemers aan kop bij duurzame energie glastuinbouw

Aardappelschillen van een patatfabriek zijn een belangrijke bron van energie en van de meststof CO2 voor een groot glastuinbouwbedrijf in het Friese Sexbierum. Het door Econvert gerealiseerde project is een van de praktijkvoorbeelden, die gepresenteerd worden op een seminar op 10 september in Zevenhuizen(ZH). Opmerkelijk is, dat de Nederlandse industrie een grote rol speelt in bio-energie voor de glastuinbouw. Met een bezichtiging van een in Nederland ontwikkelde Heron-gasturbine voor bio-olie in een kas in Nieuwerkerk wordt de Nederlandse innovatiekracht in deze sector nog eens onderstreept.

De projectgroep biomassa & wkk organiseert op 10 september een seminar over gebruik van energie en CO2 uit biomassa in de glastuinbouw. Jan Smits van het Productschap Tuinbouw zal dan toelichten waarom gebruik van biomassa nodig is in deze sector. Er zijn al verschillende projecten met gebruik van hout en van biogas uit mest en reststromen in bedrijf. Benutting van biomassa in gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte(wkk) levert de hoogste reductie van het broeikasgas CO2. In de glastuinbouw gaat men nog een stap verder door ook de CO2 uit de schoorsteen of uit het biogas te benutten in de kassen. Dankzij de inbreng van CO2 als meststof kan men in de glastuinbouw met dit broeikasgas en hogere groei realiseren.

Er zijn enkele Nederlandse bedrijven, die wereldwijd voorop lopen met het afscheiden van CO2 uit rookgassen van houtketels en uit biogas voor de glastuinbouw. Op het seminar presenteren GtS te Bergambacht en Procedť Gas Treating te Enschede hun ontwikkelingen. HoSt te Hengelo heeft een project met een wkk op hout met benutting van CO2 gerealiseerd bij paprikateler Vink Sion te Berlikum. Het seminar wordt afgesloten met een bezoek aan een glastuinbouwbedrijf in Nieuwerkerk, waar een wkk met gasturbine van Heron proefdraait. Deze Nederlandse gasturbine heeft een uitzonderlijk hoog elektrisch rendement en zal biogas, aardgas en bio-olie als brandstof kunnen gebruiken.De Zonvogel maakt zonne-energie voor iedereen mogelijk

De Zonvogel, een nieuwe coŲperatieve vereniging, maakt het mogelijk dat iedereen in Nederland zonne-energie kan gaan opwekken. Ook als mensen niet over een eigen dak beschikken, zoals huurders of eigenaren van appartementen. De Zonvogel doet dat door mensen en bedrijven mede eigenaar te laten zijn van installaties. Ze wekken dan zelf zonne-energie op, met eigen panelen. Alleen hoeven die panelen niet op het eigen dak te staan. Op die manier wil De Zonvogel de ontwikkeling van zonne-energie in Nederland versnellen.

De Zonvogel is een vervolg op een actie om middels een open brief aan de Nederlandse beleidsmakers de succesvolle Duitse terugleververgoeding voor groene energie ook in Nederland ingevoerd te krijgen. Inmiddels hebben bijna 16000 mensen en organisaties de open brief ondertekend. Maar de regering reageert daar onvoldoende op, vinden de initiatiefnemers, stichting iNSnet, De Kleine Aarde en WISE.

"Het is steeds weer opnieuw verbazend om te zien hoe traag en terughoudend de overheid in Nederland reageert op echt duurzame ontwikkelingen" zegt Peter van Vliet, voorzitter van de Zonvogel. "De problemen rond energie en klimaat zijn van dusdanige orde dat we niet kunnen blijven afwachten. Daarom bieden we met de Zonvogel een model waaraan iedereen meteen kan meedoen. Daarmee lossen we nu een deel van het klimaatprobleem op en leggen we gelijktijdig een basis voor een leuk financieel rendement in de toekomst. Plus de zekerheid van niet langer stijgende stroomprijzen voor de leden van de coŲperatie."

De coŲperatie is opgericht door stichting iNSnet en ODE, Organisatie voor Duurzame Energie en wordt mede gesteund door Dr. Hermann Scheer, de grondlegger van het Duitse feed-in systeem en nu voorzitter van de wereldwijde organisatie voor duurzame energie IRENA. Hij zit het comitť van aanbeveling voor, waarvan de verdere samenstelling binnenkort bekend wordt gemaakt.

"Met de collectieve aanpak wil De Zonvogel de marktgroei voor zonne-energie in Nederland versnellen en daarmee ook het moment waarop zonne-energie goedkoper wordt dan energie uit fossiele brandstoffen dichterbij brengen", aldus Peer de Rijk, secretaris van de Zonvogel. Een van de manieren waarop dat gebeurt is door zelflevering: over zelf opgewekte energie is in principe geen belasting verschuldigd. Bovendien zijn grotere, collectieve installaties relatief goedkoper.

Zowel personen als organisaties kunnen lid worden van de Zonvogel.

Zie www.zonvogel.nl


Zonne-energie kun je gewoon zelf opwekken

De overheid talmt met een vaste vergoeding voor zonne-energie, dus zijn burgers zelf maar begonnen met een energiebedrijfje.

Link

Brilliant Newfoundlander Invents the Solution!

Jim Meaney, owner of Cansolair Inc. displays how he converts pop cans into a powerful solar heating panel.


Solar Printable Ink Yes! Solar Ink

Deze printbare solarinkt wordt verwacht in 2010.(als men het op de markt laat komen). Zelfde principe als hierboven, carbon in de inkt wat de warmte geleid! Kunnen we zelf dus ook maken.

Er zijn genoeg mogelijkheden voor gratis energie, laat je inspireren door deze mensen. Hoe eenvoudiger de theorie is, des temeer is het to the point. (Albert Einstein)


 

 

 


View My Stats