Nieuws dierenleed


balk2.jpg (42734 bytes)


De argumenten tegen bijvoeren in de Oostvaardersplassen weerlegd

Op 1 maart 2018 kwam in het radioprogramma Langs de lijn en omstreken wildlife-dierenarts Henk Luten aan het woord over de beslissing om toch over te gaan tot het bijvoeren van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Volgens deskundigen, waaronder Luten, is dit een slecht idee, omdat daarmee de orde van de natuur zou worden verstoord. Overigens vindt in de hele discussie in de media een heel sterke framing plaats. Tegenstanders van bijvoeren worden steevast 'experts' genoemd, terwijl de voorstanders, waaronder rundvee- en paardenhouders en diergedragstherapeuten, worden afgeschilderd als sentimentele dierenliefhebbers die niet zouden inzien hoe natuur werkt.

Lees verder


Wie stemt wat.......


PETA US exposť binnen een grote dierenverhandelaar voor film en TV

Een PETA US ooggetuigenverslag onthult de omstandigheden binnen een leidende handelaar die dieren levert aan film- en televisieproducties. De leefomstandigheden die hier werden vastgelegd zijn niet ongewoon voor dieren gebruikt in entertainment. Alstublieft, beloof om enige bijdrage aan deze wrede industrie te vermijden door geen tickets te kopen voor films die levende dieren gebruiken.


Red de plofkip van McDonald's

McDonald's serveert haar klanten nog steeds plofkip. Wij waarschuwen klanten hiervoor in deze tv-commercial. We zien kreupele Cripple, volgevreten Fatty, oververhitte Puffy en Blisty met zijn voetzweren die worden gevangen om te eindigen als kipnugget of burger. Help mee en red de plofkip van McDonald's! Kijk op www.wakkerdier.nl


Operatie bloederige fjorden - Sea Shepherd


Dit is zo in en intriest


Het einde van de dierentuin

Een dagje naar de dierentuin. Een populair en vermakelijk familie-uitje. Vooral de pasgeboren diertjes zijn favoriet en staan garant voor grote bezoekersaantallen. De Nederlandse dierentuinen trekken de afgelopen jaren rond de tien miljoen bezoekers. Het romantische beeld van dierenparken wordt bruut verstoord als de dierentuin in Kopenhagen een kerngezonde giraffe neerschiet en en plein public aan de leeuwen voert. Reden? De giraffe was 'overbodig' en zou anders zijn familieleden gaan dekken. De Denen willen geen anticonceptie toedienen om het natuurlijk paargedrag niet te verstoren. Het doden blijkt geen uitzondering.

Kijk uitzending


Tyke Elephant Outlaw Official Trailer

Het is 20 augustus 1994 in Honolulu wanneer Tyke de olifant op de vlucht slaat in een circus. Wat erna gebeurde traumatiseerde een hele stad en zorgde voor een discussie over het gebruik van dieren in dit soort circussen. Deze emotionele documentaire laat zien hoe een olifant wilde ontsnappen aan de kwelling van dit soort optredens en met de dood moest bekopen. De film stelt ook onze relatie met dieren ter discussie.

Nog een voorbeeld van een dier dat 50 jaar een slaaf was: link


Zelftest hoe snel een auto opwarmt in de zon


Sterfte (on)geboren dolfijnen door olieramp Deepwater Horizon

Wetenschappers hebben een vierjarig onderzoek afgerond van pasgeboren en foetale dolfijnen die tussen 2010 en 2013 aanspoelden op de stranden van de noordelijke Golf van Mexico. In hun rapportage in de uitgave Diseases of Aquatic Organisms werden grote verschillen ontdekt tussen foetale en pasgeboren dolfijnen die aanspoelden binnen en buiten de door de Deepwater Horizon in 2010 vervuilde gebieden.

Lees verder


Dierenleed in Wassenaar

In de in 1985 gesloten dierentuin van Wassenaar zit al ruim 30 jaar een aap eenzaam opgesloten. Hoe kan de overheid deze vorm van mentale mishandeling zo lang gedogen ? Deel dit soort informatie zodat dit soort misstanden worden aangepakt. Waar blijft de dierenbescherming ?


Waar het dierenleven eindigt, start het ethische debat

Dieren worden massaal gedood in slachthuizen of geruimd bij een crisis. Sommige vinden individueel de dood, zoals bij de jacht, in een laboratorium of als ze een noodzakelijk Ďspuitjeí krijgen bij de dierenarts. Het doden en de dood van een dier roert de mens of maatschappij in meerdere of mindere mate.

Lees verder


Convenant onverdoofd ritueel slachten mislukt, verbod onontkoombaar

Het convenant met de religieuze organisaties over onverdoofd ritueel slachten is mislukt. Dat laat staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken vandaag weten aan de Tweede Kamer. Het komt voor de Partij voor de Dieren niet als een verrassing dat het convenant met de religieuze organisaties is mislukt.

Lees verder


Kamer wil kalf bij koe

De regering moet binnen een half jaar met een plan van aanpak voor de melkveehouderij komen om kalfjes bij de moederkoe te laten. Een Kamermeerderheid heeft ingestemd met een motie hiertoe van Marianne Thieme.

Lees verder


Brede coalitie wil stop op intensivering melkveehouderij

Een brede groep organisaties luidt de noodklok over de intensivering en groei van de melkveehouderij. Ze roepen staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam op te kiezen voor een grondgebonden melkveehouderij en dit vast te leggen in een nieuwe wet. De ongebreidelde groei van de melkveehouderij leidt tot ernstige problemen voor natuur en milieu.

Lees verder


Stop verkoop giftige bontkragen

De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek van Kassa en Bont voor Dieren waaruit blijkt dat bontkragen vaak hoge concentraties van giftige stoffen bevatten. De PvdD wil dat de staatssecretaris van Economische Zaken ervoor zorgt dat de bontkragen uit de handel worden genomen.

Lees verder


Wil je echt kip uit de bioindustrie?


Weidegang en megastallen gaan niet samen

Groei van de melkveehouderij gaat gepaard met verdergaande schaalvergroting. Cijfers tonen aan dat weidegang en schaalvergroting niet samen gaan. Het beleid van zowel marktpartijen zoals supermarkten en zuivelbedrijven en de overheid jaagt de koe de stal in en dat is veel meer dan een verlies van een landschappelijk mooi plaatje.

Lees verder


KNGF Geleidehonden: 'Voorkom angst en stress door vuurwerkgeweld'

Vuurwerk dat onverwachts ontploft, onder de rolstoel terechtkomt of zelfs naar een geleidehond wordt gegooid; december is voor veel geleidehondenbazen zo'n onrustige maand dat zij zelfs genoodzaakt zijn hun dagelijks handelen aan te passen.

Lees verder


Aantal koeien in wei heel licht gestegen, convenant weidegang haalt doelen niet

Milieudefensie is teleurgesteld in de voortgang van het weidegang convenant. Uit cijfers van de zuivelsector blijkt dat het aantal koeien in de wei het afgelopen jaar met 0,4 procent is gestegen naar 78,3 procent.

Lees verder


Sluit bontfokkerij Rosmalen

Marianne Thieme wil dat de bontfokkerij in Rosmalen, die maandag in opspraak raakte door schokkende beelden van de mishandeling van nertsen, gesloten wordt. De PvdD-fractievoorzitter stelt dit in Kamervragen aan staatssecretaris Van Dam en minister Van der Steur.

Lees verder


Dierenbescherming: 'Stop ziekmakende kalvertransporten

Nederlandse bedrijven moeten stoppen met de import van zeer jonge kalveren uit landen als Polen, Litouwen en Ierland. Dat is de inzet van een campagne van de Dierenbescherming die woensdag 9 december van start gaat. Volgens de organisatie wordt jaarlijks het welzijn van een kwart miljoen zeer kwetsbare dieren onacceptabel aangetast tijdens ritten die langer duren dan acht uur.

Lees verder


Oproep aan Denemarken om walvissen te beschermen


Verband tussen intensieve landbouw en runder TBC

Volgens nieuw onderzoek is er een verband tussen intensieve landbouwpraktijken met grotere veestapels, het kweken van grote partijen maÔs, minder hagen en het gebruik van kuilvoer en een hoger risico op rundertuberculose.

Lees verder


Nederland moet consequenties verbinden aan dolfijnenslachting Japan

Marianne Thieme heeft vandaag via Kamervragen premier Rutte aangespoord om Japan aan te spreken op de dolfijnenslachtingen en walvisjacht. De minister-president is volgende week in Japan voor een handelsmissie.

Lees verder


Adviesbureau NVWA wil verbod onverdoofd slachten

Het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) pleit in een vandaag gepubliceerd advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten.

Lees verder


Thieme stelt vragen over pandaís voor Ouwehands Dierenpark

Marianne Thieme heeft vandaag Kamervragen gesteld aan premier Rutte en minister Koenders (Buitenlandse Zaken) over het verkrijgen van met uitsterven bedreigde pandaís als onderdeel van de Nederlandse handelsmissie naar China.

Lees verder


Terugdringen stropen olifanten door gemeenschappelijk landeigendom

Lokale gemeenschappen moeten meer een rol krijgen bij het vormen van beschermde gebieden voor wilde dieren. Op die manier kan het stropen van olifanten in Noord-Kenia succesvol worden teruggedrongen.

Lees verder


Aantal dieren onder Beter Leven keurmerk blijft stijgen

Het aantal productiedieren dat diervriendelijker wordt gehouden en valt onder het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming blijft toenemen en stijgt dit jaar met zo'n 3 miljoen naar ruim 20 miljoen dieren. Dat is een groei van 17 procent ten opzichte van 2014. Kippen vormen met ruim 17 miljoen vleeskuikens en bijna 1 miljoen leghennen de grootste groep dieren onder het keurmerk, gevolgd door zo'n 2 miljoen varkens en ongeveer 270.000 runderen en kalveren.

Lees verder


Protest tegen embryofabriek voor superkoeien

Vandaag lanceert internationale dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming (CIWF) Nederland een landelijke e-mailactie tegen de bouw van een megastal voor 650 koeien, die internetmiljonair Kees van Koolen (medeoprichter van Booking.com) van plan is te bouwen in Wichmond. In de megastal zullen koeien systematisch zwanger worden gemaakt, waarna de embryoís worden Ďuitgespoeldí en opgestuurd naar een gigafarm in BraziliŽ om hoogproductieve melkkoeien te fokken.

Lees verder


Kamer: geen belastinggeld naar megastal OekraÔne

De Tweede Kamer wil dat er geen belastinggeld naar megastallen in OekraÔne gaat. Binnenkort behandelt de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) een nieuwe megastallenfinanciering van 85 miljoen euro Europees belastinggeld. Een Kamermeerderheid heeft vandaag ingestemd met een motie van de Partij voor de Dieren die van de regering eist morgen tegen deze financiering te stemmen.

Lees verder


PvdD tegen uitzetten edelherten in Brabant

De Partij voor de Dieren verzet zich in de Tweede Kamer tegen het plan om edelherten uit te zetten in Noord-Brabant. Esther Ouwehand heeft dinsdag een motie ingediend om nieuwe problemen als in de Oostvaardersplassen en de Amsterdamse Waterleidingduinen te voorkomen.

Lees verder


PvdD: landelijk verbod kattenjacht

De Partij voor de Dieren wil een landelijk verbod op het afschieten van katten. Nu Noord-Brabant als negende provincie zoín verbod heeft ingesteld, staan nog drie provincies de jacht op katten toe. Marianne Thieme vraagt de regering een in 2013 aangenomen motie voor een totaalverbod uit te voeren.

Lees verder


Landelijke Inspectiedienst redt steeds meer dieren

Het afgelopen jaar heeft de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) ruim 30.000 dieren kunnen helpen, dit zijn er 10.000 meer dan het jaar ervoor. Ook het aantal inspecties dat werd uitgevoerd groeide. Deze groei kon mede bereikt worden dankzij de steun uit de campagne 'Help dieren in nood' die verleden jaar rond dierendag werd gehouden.

Lees verder


Dierenbescherming helemaal klaar met paardenmarkten

De Dierenbescherming is helemaal klaar met de paardenmarkten in Nederland. Na vier jaar heeft de organisatie dan ook besloten uit het Protocol Welzijn Paardenmarkten te stappen. De Dierenbescherming is van mening dat er geen echte voortgang wordt geboekt, dat het huidige protocol onduidelijk en niet concreet is en bovendien niet ver genoeg gaat. Elk jaar opnieuw gaat het mis met het dierenwelzijn op de markten die, op een paar na, zijn verworden tot een excuus voor volksfeesten die niets met het verhandelen van paarden te maken hebben.

Lees verder


Ook dit jaar weer dolfijnenmoord in Japan

De film volgt voormalig dolfijnentrainer Ric O'Barry op zijn zoektocht naar de activiteiten van de dolfijnenjacht in de Japanse gemeente Taiji (Wakayama). In de jaren 1960 hielp O'Barry met het vangen en trainen van vijf wilde dolfijnen die gezamenlijk de rol van "Flipper" in de succesvolle tv-serie met dezelfde naam hadden. De show, een pop-cultuurfenomeen, wakkerde bij het publiek een wijdverbreide verering van dolfijnen aan, wat de ontwikkeling van mariene parken heeft beÔnvloed die dolfijnen in hun attracties opnamen. Een van de dolfijnen pleegde, naar de mening van O'Barry, een vorm van zelfmoord in zijn armen door het vrijwillig sluiten van haar blaasgat zodat het dier stikte, waardoor O'Barry tot inzicht kwam dat hij dolfijngevangenschap ging zien als een vloek en geen zegen.


Grote meerderheid Nederlandse bevolking tegen bont

Recent opinieonderzoek door Motivaction in opdracht van Bont voor Dieren en de Dierenbescherming wijst uit dat een zeer grote meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen het fokken van dieren voor bont is. Maar liefst 84% van de Nederlanders vindt het onacceptabel dat dieren worden gedood voor bont.

Lees verder


Je hond achterlaten in de auto? Zo voelt dat!

Je hond achterlaten in de auto? Zo voelt dat! from PiepVandaag on Vimeo.

Ook deze week zijn er weer meldingen geweest van mensen die met deze tropische temperaturen hun hond in de hete auto achterlieten. PiepVandaag-hoofdredacteur Karen Soeters stapte daarom zelf in de auto om te ervaren en te laten zien hoe het is om een uur lang in een auto te zitten waar de temperatuur tot 50 graden oploopt. Dierenarts en presentator van het SBS programma Beestengeluk Piet Hellemans begeleidde haar bij het experiment.


Milieuorganisaties zwijgen over de hoofdoorzaak van milieuproblemen


Greenpeace > Laat Procter & Gamble zelf op de blaren zitten

De afgelopen maand registreerde NASA 1.448 brandhaarden in de regenwouden van Sumatra. Verbranding is hťt middel om grond vrij te maken voor onder andere de palmolie die bedrijven zoals Procter & Gamble kopen. Met elke brand neemt de overlevingskans van tijgers en orang-oetans af. Ben jij degene die voor deze dieren opkomt?

Lees verder


De Australische wolindustrie onder de loep

Lieve mensen, kijk naar deze site !

En koop nadien nooit meer wol afkomstig van de Australische wolindustrie.

Link

Dank je,

Chantal


Inspectiedienst Eyes on Animals schrikt op paardenmarkt Hedel

Bij een controle op het dierenwelzijn door de inspectiedienst Eyes on Animals op de paardenmarkt te Hedel zijn ernstige overtredingen geconstateerd. Dat maakt de in 2008 opgerichte bescherming van dieren bekend.

Lees verder


Dierenmishandeling duidt vaak op huiselijk geweld en kindermishandeling

In huishoudens waar geweld tegen dieren plaatsvindt, zijn vaak ook de vrouw en/of kinderen niet veilig. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Dierzijn en de Universiteit Utrecht.

Lees verder


Wildwestmanier van vissen sloopt de tonijn

Uit onderzoek blijkt dat er jarenlang op grote schaal gefraudeerd is met de blauwvintonijn. Zelfs autoriteiten hebben meegeholpen met het manipuleren van vangstgegevens.

Lees verder


Natuur gaat over leven en dood in Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer probeert onnodig lijden van dieren te voorkomen. Dat lukt niet altijd in een uitgestrekt natuurgebied.

Lees   verder


Gesprek met dolfijnenjagers Japan vruchteloos

Bestuurders en vissers in de Japanse stad Taiji, bekend om zijn jaarlijkse dolfijnenjacht, en dierenbeschermers zijn dinsdag voor het eerst met elkaar in gesprek gegaan.

Lees verder


Understanding Animal Rights

We continue our visit with Dr. Temple who is dedicated to both Autism education and a better understanding of animal rights.


Mens gaat boven dier, maar niet altijd

De meeste Nederlanders vinden dat het welzijn van de mens boven dat van het dier gaat. Gezonde dieren mogen daarom worden gedood als zij een voor mensen dodelijke ziekte kunnen overbrengen.

Lees verder


Gestrande walvis in BraziliŽ


Dierenartsen tegen het doden van te lichte kalveren

De beroepsvereniging van dierenartsen (KNMvD) is tegen het doden van gezonde, te lichte kalveren. In de veehouderij worden deze gezonde dieren gedood indien zij geen economische waarde meer hebben. Recentelijk stelde demissionair minister Verburg in antwoord op een vraag van de Partij voor de Dieren dat de Nederlandse regelgeving het doden van kalveren lichter dan 36 kilo toestaat. Deze kalveren worden gedood omdat ze niet het minimum gewicht hebben bereikt om verder gehouden te worden voor de vleesconsumptie. In haar antwoord stelde de minister verder dat de vraag moet worden beantwoord in hoeverre het doden van commercieel gehouden dieren, waarvan het houden niet economisch rendabel is, ethisch aanvaardbaar is. De KNMvD acht dit doden van gezonde dieren om economische redenen ethisch onaanvaardbaar.


Radio - Stop de ganzenjacht

Zelfs het Landbouw Economisch Instituut zegt het nu: overwinterende ganzen naar speciale 'foerageergebieden' proberen te jagen kost onnodig veel geld en ganzenlevens. Voor Vogelbescherming Nederland is de maat dan ook vol: stop met de foerageergebieden, laat de ganzen overal grazen en vergoed gewoon de reŽle schade!

Link


Activisten veroordelen dolfijnenjacht in Japan


Anti-whaling activists' war of words

Sea Sheperd's campaign against Japanese whaling is under scrutiny, after the skipper says he was ordered to scuttle the boat to win public sympathy.


Radio - Jaarlijks tienduizend katten afgeschoten

Jagers schieten jaarlijks minstens tienduizend verwilderde huiskatten dood, zo blijkt uit cijfers van de landelijke jagersvereniging KNVJ. Provincies geven opdracht voor het doden van de katten.

Link


Spaanse mafkezen - Flaming bull festivals backed by Spanish lawmakers


Stiekem stierenvechten in Tordesillas


Radio - Bedreigde tonijn serveren niet erg ethisch verantwoord

Schrijver en journalist Sander de Kramer heeft een appeltje te schillen met Winston Chu, manager van een Japans restaurant in Amsterdam. De tonijn wordt met uitsterven bedreigd, maar desondanks staat de vis op de menukaart.

Link


Nieuwe regels voor dierproeven schieten tekort

GroenLinks vindt dat de voorgestelde regels voor dierproeven in de nieuwe Europese wetgeving tekort schieten. Het Europees Parlement stemt volgende week over de nieuwe wetgeving. GroenLinks EuroparlementariŽr Bas Eickhout vindt dat de Europese Unie moet meer doen om het aantal dierproeven terug te dringen. Update woensdag: Helaas heeft het Europees Parlement in stemming de wijzigingsvoorstellen van de groenen verworpen. Hierdoor hebben EU-lidstaten niet langer de vrijheid hebben om strengere regels voor dierproeven aan te nemen dan in de richtlijn staat.

Lees verder

Chantal


Shark Finning Whistleblower On Gruesome

When Randall Arauz put video of sharks being finned on Costa Rican television, people took notice.


TV - Nano 6 sept

Duitse TV uitzending over Nestlť plannen en misdadige jacht op dolfijnen in Japan

Bekijk uitzending


Horror revealed on Swedish fur farms


Princes en foute tonijn

Al meer dan 31.000 mensen hebben net als jij aan Princes gevraagd om te stoppen met de verkoop van foute tonijn. Een fantastisch resultaat. Het is tijd om Princes nog verder onder druk te zetten. Doe mee aan stap twee. Kopieer het onderstaande bericht en plak het in het contactformulier op de website van Princes. Je kunt natuurlijk ook zelf een bericht schrijven.

Lees verder

Chantal


Dierenleed tussen de Spaanse beesten

Goed voorbeeld van het falen van het Europese dierenbeleid.... een barbaars volksfeest dat anno 2010 nog altijd kan bestaan.

Ron


Radio - diervriendelijke gemeenten

Geen circus met wilde dieren, meer geld voor de dierenambulance en een knaagdiercentrum Ťn een cursus diervriendelijk vissen. Heemskerk is goed voor de dieren. Maar dat is op de meeste plekken wel anders. Volgens de Dierenbescherming heeft slechts 14% van de Nederlandse gemeenten een wethouder, die gaat over dierenwelzijn. En dat moet anders! Een gesprek met Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming en wethouder Odd Wagner van de gemeente Heemskerk.Volgens Dales zijn duizenden dieren erbij gebaat als dierenwelzijn bij lokale politici goed ‘tussen de oren’ zit.

Download MP3


Dieren in Surabaya Zoo verhongeren

De grootste dierentuin van IndonesiŽ, in Surabaya, dreigt binnen vijf jaar al zijn dieren kwijt te raken.

Lees verder


Recording of the stranding of pilot whales in a whalehunt. Torshavn, Faroe Islands

The periodic roundup and slaughter of dolphins in coves near a Japanese town has become a prime focal point of animal welfare campaigners, particularly after the practice was vividly documented in the Oscar-winning documentary " The Cove." But another such roundup, of pilot whales, takes place more quietly in the Faroe Islands, an autonomous province of Denmark. A fresh batch of video and photos of this year's Faroese whale killings has been posted on the Web, mainly by animal welfare campaigners.


Kritiek op opvang verwaarloosde dieren

Wat gebeurt er met verwaarloosde of mishandelde dieren nadat ze door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming in beslag zijn genomen?

Lees verder


Zielige ijsbeer in Ouwehand

Wat is er mis met dit dier? Ik kwam hem maandag tegen in Rhenen en dier zag er niet gezond uit. Kiespijn?


Water Bottles Found In Stomach Of Dead Gator

Veterinarians at the Oklahoma City Zoo said seven plastic water bottle were found in the stomach of an alligator that recently died.

Link


TV - Brandveiligheid dierenstallen slecht

Dieren in stallen zijn nauwelijks beschermd tegen brand. De wet ziet stallen als industrie, niet als voorziening voor levende wezens. Brandblussers hoeven er dus niet te zijn, evenmin als nooduitgangen. Bij het eerste het beste vonkje in het hooi zitten de dieren als ratten in de val. Dit jaar zijn bij er al meer dan 100.000 dieren omgekomen bij een brand.

Link


TV - Hongerdieet voor fokvarkens

'Kiloknallers op hongerdieet', zo heet het nieuwste rapport van de stichting Varkens in Nood. Samen met de stichting Dier en Recht onderzocht Varkens in Nood hoe de dieren in de vee-industrie worden gevoed.

Link


Dolfijnen werken aan de olieramp

Dolfijnen hebben de mens altijd gefascineerd. De oudste muurschildering waarop ze zijn afgebeeld is te vinden in Knossus, op Kreta. Ze dateert van 1500 voor Christus. Op deze beschilderingen zijn gestreepte dolfijnen te bewonderen, een soort in het westelijke deel van de Middellandse zee.

Link

Geert


Faroe eilanden - wederom slachting onder walvissen

De mensen van de Sea Shepherd zijn undercover gegaan en maakten deze schokkende reportage....

Link


Dieren twee keer langer in asiel tijdens zomermaanden

De doorstroom bij asielen is in de zomermaanden bijzonder laag. Veel potentiŽle nieuwe baasjes stellen de aanschaf van een huisdier uit tot na hun vakantie. Hierdoor zitten de dieren gemiddeld ťťn tot twee maanden langer in het asiel. Dat blijkt uit een steekproef van de Dierenbescherming. Normaal hebben dieren na vier tot zes weken een nieuw baasje gevonden. Extra openstellingen moeten helpen bij het zo snel mogelijk plaatsen van de dieren. Zo organiseert Dierenasiel Maastricht op donderdag 29 juli een koopavond om kittens en volwassen katten onder de aandacht van het publiek te brengen. Naast de lage doorstroom en de reguliere inbreng van zwerfdieren in de zomermaanden, zorgen ook de vele kittens voor volle asielen. Asielen uit het hele land laten weten elk plekje te benutten voor de opvang. Dierenasiel De Kuipershoek in Klarenbeek heeft zelfs een portakabin besteld om meer opvangruimte voor de katten te creŽren. De Dierenbescherming roept mensen op die niet op vakantie gaan (of al weer terug zijn) ťn een nieuw huisdier overwegen om juist nu naar het asiel te komen. Hoe meer dieren er geplaatst kunnen worden, hoe meer plekken er vrij komen voor eventuele noodgevallen. In de 53 asielen van de Dierenbescherming zaten in 2009 ruim 12.000 honden en bijna 29.000 katten. Dat is 5,5 procent minder dan het jaar daarvoor. In 2009 zijn bijna negen op de tien honden en meer dan acht op de tien katten herplaatst die niet meer terug konden naar de oorspronkelijke eigenaar.


12 Duizend biggen op veetransport naar de maan

Uit de nieuwste exportcijfers over de eerste helft van 2010 blijkt dat het aantal grensoverschrijdende veetransporten met Nederlandse biggen schrikbarend toeneemt. Wakker Dier heeft berekend dat de exportbiggen een gezamenlijke afstand afleggen van 4.5 miljard kilometer per jaar, in kilometers vergelijkbaar met meer dan 12 duizend biggen naar de maan! Veel dierenleed is het gevolg. Het gaat om een toename van het aantal biggen van 2,9 in 2000 naar 6,5 miljoen biggen dit jaar. Deze toename zit ondermeer in lange afstandstransporten naar nieuwe exportlanden als Roemenie, Hongarije en Polen. In strijd met overheidsbeleid en afspraken na de varkenspest, is Nederland d kraamkamer van Europa. Deze grensoverschrijdende veetransporten veroorzaken veel dierenleed. Wakker Dier zal er bij een nieuwe minister van Landbouw op aandringen om snel de lange veetransporten aan banden te leggen.

Nederland is naast ‘slager van Europa’ nu ook ‘kraamkamer van Europa’ geworden. De Nederlandse varkenssector produceert 6.5 miljoen biggen om in andere landen vet te mesten. Dit leidt tot veel dierenleed vanwege de stressvolle transporten. Daarnaast leidt het tot extra risico’s voor insleep van dierziektes. Het grootste risico op een nieuwe uitbraak van varkenspest ligt in de vele Nederlandse veewagens die kris kras door Europa rijden, zo blijkt uit onderzoek. En bij een nieuwe dierziekteuitbraak leidt dit weer tot massaal dierenleed: dieren worden ziek en vanwege het vervoersverbod puilen de stallen snel uit waarna de politiek haar toevlucht neemt tot de cynisch genoemde ‘welzijnsruimingen’.

De toenemende transporten zijn in strijd met overheidsbeleid. Al jaren pleit het kabinet voor een maximale reistijd bij veetransporten van 8 uur. De commissie Wijffels stelde hier in 2001 al over: ‘Jonge dieren worden daar vandaan gehaald waar ze het goedkoopste zijn en slachtrijpe dieren daar heen gebracht waar de slachterij het meest betaald. Een onverantwoord gesleep met dieren is het gevolg. Onverantwoord, zowel in termen van dierenwelzijn als qua risico voor insleep van besmettingen over grote afstand.’. De langere veetransporten naar de nieuwe EU-landen als Roemenie, Hongarije en Polen nemen echter fors toe. Een kwart van de grensoverschrijdende biggentransporten hebben ondertussen een afstand van meer dan 1.500 kilometer.


CataloniŽ verbiedt stierengevechten


Illegale hondenhandel

De illegale maar straffeloze hondenhandel uit Polen, Hongarije,RoemeniŽ, Slowakije : Bekijk en beluister de video (verborgen camera, dit keer gefilmd in Luik). En deze zeer lucratieve smerige handel blijft maar doorgaan, ondanks eerdere beloftes van EuroparlementariŽrs de zaak aan te pakken.

Link

Chantal Buslot


TV - dierensterfte Oostvaardersplassen groter dan gemeld

sitestat


Radio - 'Kip, 't Meest gemartelde stukje vlees. Kip'

Het bedrijfsleven weet de weg naar de Europese reclamesubsidiepotjes goed te vinden. Sinds 2005 hebben Nederlandse paprikatelers, champignonkwekers en kippenfokkers voor 24 miljoen aan steun gekregen voor promotiespotjes zoals u die net hoorde voor dat allround stukje gevogelte. Dat blijkt uit navraag van Dagblad De Pers bij het ministerie van Landbouw. In totaal gaf de EU de afgelopen vijf jaar 194 miljoen euro uit aan het aan de man brengen van ganzenvlees, honing en andere landbouwproducten.

Download MP3


Radio - CataloniŽ verbiedt stierenvechten

Het parlement in de Spaanse regio CataloniŽ heeft ingestemd met een verbod op stierenvechten. Activisten hadden ruim 180.000 handtekeningen verzameld om het wetsvoorstel op de agenda te krijgen. De uitslag van de stemming was 68 tegen 55, met negen onthoudingen. Stierenvechten is in CataloniŽ niet erg populair. Het enige grote stadion in de regio voor de bloedige gevechten staat in Barcelona en wordt maar zelden gebruikt.

Download MP3 - Download MP3-2


Radio - Repo: stierengevechten en stemming parlement CataloniŽ

Al eeuwen worden er stieren gevechten gehouden in Spanje, met name in CataloniŽ. Voorstanders zeggen dat dit cultureel erfgoed is dat bij de regio hoort, maar tegenstanders noemen het dierenmishandeling bij uitstek. Woensdag stemt het parlement van CataloniŽ over een verbod op stierenvechten en de gemoederen lopen inmiddels hoog op bij alle betrokkenen. Een reportage.

Download MP3


Radio - Stroom opgewekt met uitlaatgassen

In Nederland is door de TU Delft en TNO een mini-energiecentrale ontwikkeld die draait op warmte van uitlaatgassen. De centrale heeft de grootte van een zeecontainer en kan 300 huishoudens van elektriciteit voorzien.Uitlaatgassen van generatoren in onder meer generatoren in de tuinbouw en zwembaden worden naar de minicentrale geleid en warmen daar water in een boiler op. Met de hete damp wordt weer elektriciteit opgewekt.

Download MP3


Rechter: door fout in Woningwet dieren niet beschermd tegen brand

De rechtbank in Den Bosch heeft vandaag de overheidsrichtlijnen voor brandveiligheid in veestallen naar de prullenbak verwezen. Door een maas in de wet tussen Bouwbesluit en Woningwet, bestaat er geen brandregelgeving voor dieren. Door het besluit van de rechter worden stallen met varkens, kippen en koeien weer evenveel beschermd tegen brand als levenloze industrie, bijvoorbeeld opslag van rollen wc-papier. Wakker Dier spande de rechtszaak aan, omdat gemeenten massaal bouwvergunningen voor veestallen verlenen die in strijd zijn met de Woningwet en de VROM-richtlijn ‘beheersbaarheid van brand’ uit 2007. Wakker Dier is diep teleurgesteld en beraadt zich op een hoger beroep. Dit jaar zijn al meer dan 117.000 kippen, varkens en koeien levend verbrand.

Zie hier de uitspraak van de rechter in Den Bosch: Link

In 2007 is de Woningwet aangepast en stelt deze dat er bij de bouw ook rekening ook moet worden gehouden met dierenwelzijn. Ook is in 2007 de VROM richtlijn Beheersbaarheid van Brand opgesteld. Deze richtlijn stelt dat een brandcompartiment in een stal, in tegenstelling tot andere gebouwen, nooit groter mag zijn dan 2500 m2 om het aantal dierslachtoffers te beperken. De Overheid heeft echter verzuimd om het Bouwbesluit uit 2003 aan te passen aan de nieuwe Woningwet en richtlijn. Hierdoor kunnen gemeenten bouwvergunningen goedkeuren als zij aan het verouderde Bouwbesluit 2003 voldoen. Ook al is de stal in kwestie brandgevaarlijk en voldoet deze niet aan de nieuwe regels uit 2007. Wakker Dier tekende bezwaar aan tegen gemeente Boxmeer voor het verlenen van een vergunning aan brandgevaarlijke stallen. De stallen in kwestie zijn 4.988 m2, 4.323 m2 en 2.934 m2: het dubbele van de maximumgrootte van een compartiment zoals aangegeven in de handreiking Beheersbaarheid van Brand van het ministerie VROM in 2007. De gemeente Boxmeer gaf tijdens de zitting toe helemaal geen rekening te hebben gehouden met het feit dat er dieren zouden worden gehouden in de stallen. Zij hebben zich strikt aan het Bouwbesluit gehouden dat geen onderscheid maakt tussen dieren en dingen.

Met het intensiveren van de landbouw en het groter worden van stallen, neemt ook het aantal slachtoffers bij een brand toe. In de afgelopen vijf jaar zijn meer dan een miljoen dieren verbrand en hebben 15 branden plaatsgevonden met meer dan 10.000 slachtoffers. Veel van deze branden hadden voorkomen kunnen worden en veel slachtoffers kunnen sparen. Het is nu niet verplicht om stallen te voorzien van brandmelders en brandblussers of zelfs maar bluswater. Simpele voorschriften zoals het scheiden van brandgevaarlijke activiteiten en apparaten van de dierverblijven, of regelmatige controle van de elektrische installaties zouden veel branden kunnen voorkomen. Het toepassen van sprinklerinstallaties of brandcompartimenten kan het aantal slachtoffers aanzienlijk beperken. Zo onderschrijven ook de brandweer, het lectoraat brandpreventie, het verzekeringswezen en de Dierenbescherming in de Brandraad 2009.


Spoedig een einde aan stierengevechten in CataloniŽ

Het Catalaanse parlement beslist op 28 juli 2010 of zij het stierenvechten in de Spaanse deelstaat CataloniŽ gaat verbieden. De stemming komt voort uit een burgerinitiatief van de Spaanse dierenbeschermingsorganisatie PROU (Genoeg!), ondersteund door meer dan 180.000 Catalanen. De in Nederland gevestigde organisatie CAS International (Comitť Anti Stierenvechten) voert samen met PROU en WSPA campagne om te komen tot een verbod op het stierenvechten in CataloniŽ. In april 2004 sprak de gemeenteraad van Barcelona zich in een officiŽle stemming uit tegen het stierenvechten, dankzij een campagne van de Spaanse organisatie ADDA in samenwerking met CAS International en WSPA (World Society for the Protection of Animals). Barcelona kan het stierenvechten officieel niet verbieden, maar het Catalaanse parlement wťl. Dierenbeschermers bleven daarom campagne voeren om te komen tot een officieel verbod. Op 28 juli a.s. is het zover: het Catalaanse parlement beslist dan of er definitief een einde komt aan de stierengevechten in de Noord-Spaanse deelstaat. CAS International zal bij deze historische stemming aanwezig zijn om de Spanjaarden te steunen. Om wederom te benadrukken hoeveel weerstand er wereldwijd tegen het stierenvechten is, overhandigt WSPA op 26 juli a.s. 140.000 handtekeningen aan de president van het Catalaanse parlement, verzameld in 120 landen. Dit komt bovenop de vele handtekeningen die al eerder door dierenbeschermingsorganisaties werden verzameld. 18.000 van de 140.000 handtekeningen komen van donateurs en sympathisanten van CAS International. Onderzoek van bureau Gallup wijst uit dat 70% van de Spanjaarden niet van het stierenvechten houdt. Dit gebruik is al afgeschaft op de Canarische eilanden. Marius Kolff, directeur CAS International: "Wij hopen ervoor te zorgen dat CataloniŽ de tweede Spaanse regio wordt die het stierenvechten officieel verbiedt. Dit dierenleed vindt alleen nog maar plaats in de arena van Barcelona. Deze arena is tijdens stierengevechten maar voor een heel klein deel gevuld met toeschouwers, meestal buitenlandse toeristen. Als CataloniŽ het stierenvechten afschaft, zullen andere regio's snel volgen. En gezien de reacties op de stemming in CataloniŽ zal een verbod op het stierenvechten wereldwijd een schok teweegbrengen".


Beschoten eend gevangen

Maaike


Honderden dode pinguÔns op stranden BraziliŽ

Honderden dode pinguÔns en andere zeedieren zijn aangespoeld aan de Braziliaanse kust.

Link


Opvang katten loopt uit de hand

De Poezenboot, de opvang voor zwerfkatten in Amsterdam, zit weer eens overvol. De vrijwilligers nemen zelfs kittens mee naar huis, omdat er op de boot geen plek meer is.

Link 1 | Link 2

Woon je in Amsterdam en wil je een poes een fijne leven bezorgen? Kijk dan eens hier: Link


Geen huisdieren mee op vakantie


Video:Help de kalfjes: mail de minister

Natuurlijk blijft een kalfje het liefst bij zijn moeder in de wei, om elke dag melk te drinken en op te groeien in gezonde frisse lucht. Voor veel kalfjes is de werkelijkheid anders. Ze worden bijna meteen weggehaald bij de moeder, en komen terecht in kale hokken met een gladde vloer en met spleten.

Link


Wakker Dier stuurt C1000 klanten naar concurrent

Vandaag start Wakker Dier een wekenlange radiocampagne, waarmee zij klanten van C1000 wijst op diervriendelijke weekaanbiedingen van andere supermarkten. Daarmee wil Wakker Dier C1000-klanten die het gestunt van C1000 met dieronvriendelijk industrievlees zat zijn, een alternatief bieden. Ook wil Wakker Dier het vrijwel ontbreken van diervriendelijke aanbiedingen bij C1000 aan de kaak stellen.


De ware motieven achter de Japanse walvisjacht

Het moratorium op commerciŽle walvisjacht in Japan is al 15 jaar een feit, maar onder het mom van wetenschappelijk onderzoek draait de walvisindustrie gestaag door. Waarom blijft Japan ondanks alle internationale druk op walvissen jagen? Judith Wouters, master in Japanse taal- en regiostudies, stelt in haar masterscriptie dat politieke belangen en een verlangen naar autonomie doorslaggevende factoren zijn in de jacht op 's werelds grootste zoogdier.

Dat Japan na het onderschrijven van het moratorium de walvisvangst op grote schaal voortzet, daar is nog weinig twijfel over. Het Japans Instituut voor Onderzoek naar Walvisachtigen weet nagenoeg geen wetenschappelijk relevante resultaten te publiceren. Toch heeft ze in de naam der wetenschap al meer dan 10.000 walvissen gedood sinds het moratorium.

Wouters bekeek de mogelijke redenen waarom Japan ondanks alle tegenstand de walvisvaart koppig blijft voortzetten. De inkomsten kunnen geen reden zijn: Japan verliest momenteel veel geld aan de walvisvangst. Niet alleen het "eco-terorrisme" van activisten vormt een grote kostenpost, ook het onderhoud van de schepen is prijzig. Wouters speculeert dat Japan de walvisindustrie in stand wil houden in de hoop dat het moratorium in de toekomst wordt opgeheven.

Link


Celstraf voor walvis-activist?

sitestat


PAWS Atlanta, a no-kill animal shelter


Japan veroordeelt activist tegen walvisjacht

Een rechtbank in Tokyo heeft de Nieuw-Zeelandse activist Peter Bethune veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor het illegaal enteren van een harpoenschip van de Japanse walvisvaartvloot bij Antarctica.

Link


Naked Pamplona protest

Dozens of protesters have stipped off and blacked up to protest against the running of the bull tradition in Pamplona. .


Radio - The Cove onder luid protest in premiere in Japan

Grote verontwaardiging in Japan over een documentaire met als onderwerp de jacht op dolfijnen. De film, The Cove, won dit jaar een Oscar en beleefde afgelopen weekend onder protest de Japanse premiŤre

Download MP3


Canada's Largest Case of Farm Animal Cruelty - Starvation of 2,700+ Pigs


Japanners steunen dierenleed dolfijnen: Protest against "The Cove"


Radio - Jacht op wilde zwijnen geopend op Veluwe

Op de Veluwe is het jachtseizoen voor wilde zwijnen geopend. Gedeputeerde Harry Keereweer van de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het fauna-beheer vertelt.

Download MP3


PVDD tegen circus met dieren in de Stad


Walvissen levend meer waard dan dood

Het toerisme dat gepaard gaat met het bekijken van walvissen was vorig jaar goed voor een omzet van ruim twee miljard dollar (1,7 miljard euro), zo blijkt uit nieuw onderzoek dat is gepubliceerd in het Britse vaktijdschrift Marine Policy.

Link


Waarom Japan op walvissen blijft jagen

In 1986 verklaarde Japan zich onder druk van de Internationale Walvisvaartcommissie akkoord met het verbod op de commercieŽle walvisjacht. Datzelfde jaar riep de Japanse overheid een Instituut voor Onderzoek naar Walvisachtigen in het leven. Het Instituut heeft sindsdien amper relevante wetenschappelijke resultaten en papers gepubliceerd, concludeert Judith Wouters, master Japanologie aan de K.U.Leuven, in haar scriptie, het is slechts een dekmantel om het verbod te kunnen omzeilen.

Link

Maaike


Blijft de blauwvintonijn bestaan in de Middellandse Zee?

De tonijn lijkt ten dode opgeschreven. Gevreesd wordt dat het mooiste exemplaar, de blauwvintonijn, spoedig uit de Middellandse zee is verdwenen.

Download MP3


Greenpeace action on tuna cages

Greenpeace activists take action in the Mediterranean off Malta in an attempt to free endangered bluefin tuna from fish cages.

http://www.ravagedigitaal.org/2010nieuws/juni/10/nws.php


Sea Shepherd Frees 800 Endangered Bluefin Tuna

Sea Shepherd Frees 800 Bluefin from Floating Cages Below Libya's Infamous Line of Death


Pro Whalers attack NZ media at Pete Bethunes trial

It began as Sea Shepherd supporter Gary Thomason arrived. He told me earlier in the day that on this occasion he would not parade Sea Shepherd banners because he didn't want to draw attention to himself. Banner or not, there was no stopping the pro-whaling activists in drawing their attention to him. They recognised Thomason and pointed him out to police as soon as he stepped out of a taxi. A group of at least 10 officers surrounded him. They tried to whisk him away but it was too late. Tempers flared and scuffles between protestors and police broke out along the pavement, spilling out onto the busy road. When police removed Mr Thomason from the area, the pro-whaling protestors turned on the 3 News cameraman chasing him across a busy highway ripping the equipment out of his hands and kicking the camera battery down the street. The ferocity with which the protestors attacked police and a 3 News cameraman would have landed them in a paddy wagon and charged with assault had they been in New Zealand. Here in Tokyo protestors appear to be given a long leash by police who tried to move the protestors back into an area sectioned off for their demonstration.


Walvis maffia

Acteur Heath Ledger was vlak voor zijn dood bezig met het maken van een MuziekVideo-clip tegen de jacht op Walvissen:

Een van de laatste dingen die jong gestorven acteur Heath Ledger deed, was het uitwerken van een idee voor een videoclip van de indie rock band Modest Mouse. De clip is bedoeld als een statement tegen de walvisjacht. In de clip zie je hoe walvissen vanaf een boot op mensen jagen die in de oceaan rondzwemmen. Deze omkering van de rollen resulteert in een mooie, maar vooral confronterende videoclip. Pas op, de clip is niet geschikt voor kinderen of mensen met een week hart of zwakke maag.

Link

Experts eisen mensenrechten voor de Walvissen: Link

Japan koopt andere IWC-leden om om voor de jacht op Walvissen te stemmen: Link | Link

De Surinaamse regering zou zich hebben laten omkopen door Japan om voor de jacht op walvissen te stemmen:  Link | Link

Met vriendelijk groet,

Roshana


Vos sterft gruweldood te Zottegem

Jagers vinden vossen maar rotbeesten en dat weten we al langer dan vandaag. Het is een publiek geheim dat jagers ook buiten de toegelaten jachtperiode (1 oktober t.e.m. 14 februari) vossen bejagen en dat ze middelen en tuigen inzetten die levensgevaarlijk en illegaal zijn: gif, stroppen, klemmen, enz. Jagers blijken bovendien steeds driester te werk te gaan en nemen daarbij enorme risico’s op het vlak van de openbare veiligheid. Dat werd het voorbije weekend nog maar eens aangetoond in het Oost-Vlaamse Zottegem.

Link

Chantal Buslot


Grote vissterfte dierenpark Emmen mogelijk door andijvie

Gevoerde andijvie is mogelijk de oorzaak van de recente sterfte van vele tientallen tropische zoetwatervissen in dierenpark Emmen. Duikers zijn momenteel bezig met de herinrichting van het grote zoetwater-aquarium, waar volgende week woensdag nieuwe vissen in komen.


Teken ook de Petities tegen de jacht op Walvissen!

De 'International Whaling Commission' heeft zojuist in Marokko tijdens de jaarlijkse vergadering van de IWC een voorstel onthuld om voor het eerst in 24 jaar de commerciŽle walvisvangst legaal te maken... Nu zullen de lidstaten een beslissing nemen om het voorstel te steunen -- of om het aan te vechten. Nieuw Zeeland's Minister van Buitenlandse Zaken heeft reeds enkele bepalingen als "onaanvaardbaar", "prikkelbaar" en "beledigend" bestempeld.   De minister moet er in Marokko in ieder geval voor zorgen dat de handel in walvisvlees onder alle omstandigheden verboden wordt.

Acteur Pierce Brosnan bekend als mr. 'James Bond' van de gelijknamige films heeft een video 'No Time to Kill' opgenomen waarin hij president Obama oproept om zich aan
zijn eigen belofte te houden en geen jacht op walvissen toe te staan:
http://www.hsi.org/news/news/2010/05/moratorium_in_danger_052810.html

De video op YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=5hK6fiqFhbQ

Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=LLACGzPj7OI&NR=1

De petitie van HSI: http://e-activist.com/ea-campaign/clientcampaign.do?ea.client.id=105&ea.campaign.id=6769

De Petitie van Greenpeace aan Obama om zich aan zijn zijn eigen belofte te houden om de walvissen te beschermen:
http://www.greenpeace.org/usa/news/obama-whales-promise

'In the weeks leading up to the IWC's vote on this issue, more than 144 scientists and experts have signed a petition urging the IWC to keep the ban on whaling. Pierce has also made this heartfelt plea to the Obama administration not to support a proposed plan that would allow Japan, Iceland, and Norway to continue killing whales while the moratorium is in place'

Bron: http://blog.peta.org/archives/whales/

Organisatie 'Avaaz' heeft al bijna 1 miljoen handtekeningen opgehaald tťgen het legaal jagen op walvissen!:
Teken ook de petitie: https://secure.avaaz.org/nl/whales_under_threat/?fp

De 'International Whaling Commission' zal dus zijn beslissende stemming doen over een voorstel om, voor de eerste maal in een generatie, commerciŽle jacht op walvissen wettelijk toe te laten...  De uitslag zal afhangen van welke stemmen het meest en duidelijkst gehoord zullen worden in de laatste uren: de pro-walvisjacht lobby -- of Wij de gewone mensen op de wereld? 

Op de top over de walvisvangst in Marokko, plaatst een Avaaz-team reclameborden, advertenties op de voorpagina van dagbladen, en een reusachtige teller die constant het aantal handtekeningen weergeeft -- dit allemaal om er zeker van te zijn dat de afgevaardigden, vanaf het ogenblik dat ze uit het vliegtuig stappen totdat ze hun stemmen uitbrengen, aan de snel stijgende aantallen zullen zien dat de wereld de wettelijke slachting van walvissen niet zal aanvaarden.

https://secure.avaaz.org/nl/whales_last_push/?vl

Maar de druk vanuit de andere kant was ook niet loslatend. Nu dreigen andere regeringen, in het bijzonder in Europa en Latijns-Amerika, zich te onthouden... of zelfs het voorstel te steunen. De uitslag van de stemming blijft onzeker. Druk van alle burgers is de grootste kans voor de Walvissen. Uiteindelijk, in de jaren '80 was het ook een wereldwijde sociale beweging die de rede was van het verbod op commerciŽle walvisvangst, die we nu proberen te behouden.

Nadat het algemeen verbod op commerciŽle walvisvangst voor het eerst werd ingevoerd, daalde het aantal gedode walvissen pijlsnel van 38.000 jaarlijks tot slechts een paar duizend per jaar. Het is een getuigenis voor de kracht van de menselijkheid om vooruitgang te boeken. Terwijl we doorgaan om de andere problemen van de huidige tijd aan te pakken, laat ons deze erfenis van vooruitgang koesteren -- door nu samen te werken om deze majestueuze en intelligente schepsels te beschermen op onze broze planeet.

It's Time to Save the Whales...Again!

'In 1986, the International Whaling Commission (IWC) banned all commercial whaling. As a result, the number of whales killed every year was drastically reduced. Yet even today several rogue nations continue to hunt and slaughter whales. There is no excuse for continuing to allow this barbaric and outdated practice, especially as other threats to whales -- like pollution and climate change -- increase. Nonetheless, a deal between whaling and conservation countries has been proposed this year that would suspend the moratorium for 10 years, allowing whaling nations to legally kill whales – even in designated sanctuaries. This deal is only rewarding bad behavior and leaves the fate of the world's whales in the hands of the three whaling nations.'

Bron: http://www.hsi.org/news/news/2010/04/whaling_moratorium_threatened_041910.html

Background on the 1986 international moratorium on whaling:
http://www.avaaz.org/international_whaling_moratorium

The most recent public draft of the IWC compromise proposal that is currently being updated:
http://www.avaaz.org/recent_draft_IWC

An AFP article describing the state of whaling negotiations last week:
http://www.avaaz.org/compromise_under_attack_AFP

Zie ook: http://www.wdcs.co.uk/whaling_graphs/main.swf

Is "Scientific Whaling" meat also sold on the world markets?
http://www.thecovemovie.com/FAQRetrieve.aspx?ID=37079

http://www.japantoday.com/category/national/view/mercury-levels-of-whale-eating-
towns-residents-10-times-japan-average

Walvissen zijn hele Intelligente en heel Sociale, Altruistische Dieren!!!:

http://www.thecovemovie.com/FAQRetrieve.aspx?ID=37074

Met Vriendelijke Groetjes,

Roshana


Radio - Vorig jaar nog 25 walvissen afgeschoten

Maandag is in Marokko een internationale vergadering over de walvisjacht. Landen als Japan en Noorwegen willen dat er weer met commerciŽle walvisvangst wordt begonnen. Nederland is tegen.

Download MP3


Teken de petitie tegen de malafide puppyhandel!

De illegale handel in puppy’s vanuit Oost-Europa floreert: talloze honden worden door meedogenloze handelaren in kofferbakken en kisten naar Nederland gesmokkeld. Eenmaal aangekomen worden ze verkocht via internet en advertenties. ...

Link

Chantal Buslot


Verbod op de afslachting van walvissen - definitieve stemming

Ik heb zojuist een urgente handtekeningenactie van Avaaz voor de bescherming van walvissen ondertekend. Hieronder kun je er meer over lezen of klik op de link om ook te tekenen:

Link

Rob Klop


Drama Edelhert - Veluwe

Tijdens het filmen van wilde zwijnen, zag ik ver weg iets roods wat op een edelhert leek. Ook zag ik dat er iets niet goed was. Ik besloot om te gaan kijken en sloop naar de plek toe. Daar trof ik een edelhert dat met een groot probleem zat. Het was verstrikt geraakt in een kluwen prikkeldraad. Het gewei was ernstig beschadigd en z'n rechter stang was afgebroken. Op z,n kop zat een grote wond vol met pus en z'n oor zat tegen z'n kop aangeklemd. Dit dier is het slachtoffer geworden van menselijke nalatigheid en zal het met de dood moeten bekopen. De conditie van het hert was slecht en mager door de enorme stress die het veroorzaakte. Waar dieren lopen mag geen draad of prikkeldraad aanwezig zijn maar helaas gebeuren dit soort dingen toch te vaak. Zodra ik thuis was, heb ik de jachtopzichter gebeld en hij zou er alles aan doen om het dier uit z'n lijden te verlossen. Heel erg jammer voor zo'n edel dier.


Misstanden bij slachtpaardentransport

In ItaliŽ wordt veel paardenvlees gegeten. Veel van het vlees is afkomstig uit Oost Europa. Dit voorjaar filmde Compassion in World Farming ( CIWF), in RoemeniŽ hoe deze dieren leven en vervoerd worden. Waarschuwing: De beelden zijn niet prettig om naar te kijken.

Link


Twee miljoen zeevogels gestrikt in Europese visnetten

De afgelopen tien jaar waren in Europa twee miljoen zeevogels het slachtoffer van bijvangst door visnetten. Dat zegt BirdLife International bij de overhandiging van een petitie aan Europees Commissaris voor het Visserijbeleid, Maria Damanaki.

Link

Maaike


Peta protests animal testing at Indian mission

Over a dozen animal rights activists assembled in front of the Indian High Commission in Kuala Lumpur today to protest against the planned animal testing lab in Alor Gajah, Malacca.


TV - Dierenhelden in Egypte

Realityserie over drie jonge Nederlandse paardenartsen die stage lopen in Egypte. Claire, Morgan en Kim, drie Utrechtse studenten Diergeneeskunde, zijn deze uitdaging aangegaan. Wat de meiden meemaken in de dierenklinieken in Luxor, CaÔro en AlexandriŽ zal ze voor de rest van hun leven bijblijven. En de kijker beleeft het mee. Drie Hollandse meiden, drie karakters en ťťn droom die ze delen met hun Egyptische vakgenoten: een beter leven voor paarden en ezels in Egypte.

Link


Vissenleed bij Sea the Truth

In Sea the Truth staat de conditie van onze zeeŽn en oceanen centraal. In de film gaan twee jonge marien biologen, Marianne van Mierlo en Barbara van Genne, op verzoek van Marianne Thieme wereldwijd op zoek naar wetenschappelijke informatie over de conditie van onze grootste ecosystemen, die meer dan 2/3 van onze planeet bedekken. Onderwaterfotograaf Dos Winkel toont de schoonheid van het onderwaterleven en de enorme bedreigingen waaraan dat bloot staat.

Als we in het huidige tempo vis blijven vangen en eten kunnen over 30 jaar de oceanen en zeeŽn leeggevist zijn. Wetenschappers verkondigen deze boodschap al jaren, maar dit heeft nog niet geleid tot maatregelen die het tij kunnen keren. De jacht op vis is een uit de hand gelopen economisch monstrum: met grote sleepnetten worden de bodems van de zeeŽn leeggeschraapt, alles wat leeft met een vernietigende kracht met zich meenemend. De massale bijvangst gaat verminkt of dood terug de zee in.

De oplossing wordt door overheden gezocht in duurzame visserijprojecten. Ook worden er beschermde gebieden in zee vastgesteld waar niet gevist mag worden en krijgen vissers quota opgelegd. Maar deze goed bedoelde pogingen zetten geen zoden aan de dijk: slechts 0,8 procent van de wereldzeeŽn is beschermd gebied en vangstquota worden stelselmatig te hoog vastgesteld en overtreden.

En is het echt wel nodig zoveel vis te vangen en te eten? Voedingsdeskundigen propageren twee keer in de week vis te eten, maar vergeten erbij te vertellen dat in vooral vette vissen ontoelaatbare hoeveelheden giftige stoffen zitten. En dat de zee niet onbeperkt kan leveren. Daarbij is de fabel van de gezonde visolie hardnekkig. De meeste beweringen die over visolie worden gedaan zijn wetenschappelijk niet bewezen en zouden allang van de potjes verdwenen moeten zijn. Bovendien is het niet nodig om vis te consumeren voor de gezonde omega-3 vetten: vissen krijgen deze alleen binnen doordat zij algen eten, ze maken ze niet zelf. Dus waarom niet rechtstreeks de algen eten in plaats van grote hoeveelheden vissen doden voor een lepeltje visolie?

Vooraanstaande wetenschappers zeggen dat iedere vis die nu uit de oceaan wordt gehaald, er ťťn te veel is. Met deze documentaire wordt aangetoond dat er helaas geen verantwoorde vis meer bestaat op dit moment.

Petra


De documentaire “Een aap als baby” is een ramp voor dierenwelzijn en illegale handel in apen

Volgens de Moroccan Primate Conservation foundation (MPC), een organisatie die strijdt tegen de illegale handel in jonge Berberapen, kan het uitzenden van deze documentaire een desastreus gevolg hebben. Jaarlijks worden er minstens 300 baby Berberapen gevangen uit de laatste, zwaar bedreigde, populatie in Marokko. Daar leven nog maar 3000 Berberapen in het wild. Door het uitzenden van deze documentaire kan SBS, die overigens is gewaarschuwd door de Stichting MPC, schuldig zijn aan extra veel ontheemde Berberaap babies in Nederland. “Het is nu geboorteseizoen in Marokko, en deze zomer zullen er weer veel apen gevangen worden. Het uitzenden van deze documentaire zal mensen een vertekend beeld geven van wat de realiteit is van het houden van apen als huisdier. Apen worden op een bepaalde leeftijd bijna altijd agressief, dat ligt in hun aard. Ook zullen ze het huis verwoesten waarin ze leven. Maar tegelijkertijd draagt men met het houden van een aap vaak bij aan het uitsterven van een soort” aldus Els van Lavieren, directrice van MPC . Het is teleurstellend dat SBS6 zich hier niets van aantrekt, zelfs na verzoek om de documentaire niet uit te zenden. De zorgen van MPC zijn niet uit de lucht gegrepen. De film 101 Dalmatiers en Finding Nemo eindigden in veel spontane en later betreurde aankopen van DalmatiŽrs en aan het wegspoelen van visjes om ze ‘vrij te laten’. De Berberaap is de enige apensoort in Noord Afrika. Er leven nog 3000 berberapen in Marokko. In 1985 waren er dat nog 17500. De snelle afname is voornamelijk te danken aan de illegale handel. Het zijn voornamelijk baby's die worden verhandeld, met name aangekocht door Marokkanen die in Europa wonen. Echter, als snel komt men er achter dat het geen geschikt huisdier is en erg gevaarlijk kan zijn. Deze uit het wild weggevangen dieren komen dan als zij geluk hebben bij opvangcentra als Stichting AAP terecht, die met lange wachtlijsten te kampen hebben. In Frankrijk worden deze dieren geeuthanaseerd.


Undercoveronderzoek IFAW legt wrede illegale puppyhandel bloot

Meedogenloze puppyfokkers en -handelaren in Nederland en Oost Europa verkopen jaarlijks tienduizenden mishandelde en zieke puppy's aan nietsvermoedende Nederlanders. In een undercoveronderzoek van het IFAW is minutieus vastgelegd hoe puppyfokkers en -handelaren grof geld verdienen over de ruggen van tienduizenden puppy's en moederhonden. Maandenlang werkte een undercoverteam in Nederland en Hongarije en won daarbij het vertrouwen van malafide fokkers, importeurs en tussenhandelaren. De bevindingen zijn zondagavond naar buiten gebracht in het programma "Undercover in Nederland" op SBS6. De beelden laten zien hoe grote hoeveelheden zieke en mishandelde puppy's illegaal naar Nederland worden getransporteerd. En dat Nederlandse tussenhandelaren een centrale rol vervullen in de West-Europese vraag naar goedkope en snel beschikbare puppy's van rashonden. De fokkers en tussenhandelaren hebben maar ťťn doel voor ogen: veel winst maken. Het omzeilen van Europese en nationale wet- en regelgeving die de gezondheid en het welzijn van de dieren moet beschermen is kinderspel en lijdt tot veel leed. Voor mens en dier.

Er is in Nederland een grote vraag naar puppies. Er is naar schatting een aanwas van 180.000 puppies op jaarbasis. Hiervan vallen 120.000 puppies buiten de bedrijfsmatige registratie. Een deel hiervan is afkomstig van particulieren met een incidenteel nestje, maar een naar verwachting veel groter deel is afkomstig uit de illegale handel. 95% van de legale importhonden komt uit Oost Europa. Ook voor de illegale handel zijn landen als Hongarije, Slowakije en Polen de belangrijkste leveranciers.

Het IFAW roept minister Verburg op hogere prioriteit te geven aan het terugdringen van dit dierenleed. Snelle invoer van beleidsmaatregelen en meer handhavingcapaciteit kunnen dit mogelijk maken. Het IFAW legt ook een grote verantwoordelijkheid bij de consument. Mensen die denken veel geld te besparen door goedkoop een (ras)puppy's aan te schaffen komen bedrogen uit. Een via internet direct beschikbare 'rashondenpup' voor 500 euro lijkt een goede koop, maar schijn bedriegt. Ondanks dat het lijkt dat de papieren van de pup kloppen, is het dier mogelijk niet, verkeerd of onvoldoende geŽnt. Ook door ondervoeding, uitdroging, stress, onhygiŽnische fok- en transportomstandigheden en tal van andere factoren wordt de pup vaak ziek en/of vertoond gedragsproblemen. Torenhoge rekeningen van de dierenarts zijn het gevolg. Bereid je dus goed voor en win de juiste informatie in voordat je een pup gaat kopen!

http://www.ifaw.nl


Thieme stelt vragen over illegale hondenhandel

Marianne Thieme heeft Kamervragen gesteld over de illegale hondensmokkel vanuit het Oostblok naar Nederland.

Link


Dode varkens Schaijk lagen er al maanden

De dode varkens die dinsdag gevonden werden in Schaijk lagen er volgens de Algemene Inspectiedienst (AID) al maanden. De dieren zijn vermoedelijk gestikt nadat de ventilatie is uitgevallen.


Skin Trade Theatrical Trailer

From the director of the multi-award-winning documentary film "Behind the Mask" comes the new documentary the fur industry doesn't want you to see. "Skin Trade" takes the viewer on a journey form the birth of fur used for trading between Native Americans and Europeans, to the exploitation of animals and fur for fashion. The film delves into the corruption and lies perpetrated by fashion designers that claim their fur designs are eco-friendly" as well as those retailers and fur farmers who claim that the animals are killed humanely. With a pulsating soundtrack by Duran Duran and The Faded, Skin Trade is sure to motivate and inspire designers, celebrities and consumers to stop buying fur and start making a stand. Featuring John Feldmann, Jorja Fox, James Cromwell, Rikki Rockett, William McNamara, Todd Oldham, Ingrid Newkirk, and more!  With the help of producers John Feldmann (lead singer of Goldfinger and famed music producer), Jennifer Lee Pryor (widow of the infamous Richard Pryor and amazing activist) along with Gene Blalock and The Faded, and title theme by Duran Duran, this film will shatter the fashion industry! BUT we still need YOUR help! Please help spread the word or if you are interested in hosting a screening in your area, please contact. Thanks for the support!

Link


TV - Nederlander vecht tegen stierenvechten

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Link


Pig Farms Trailer - A Documentary by Animal Equality


Veevervoerders op de bon

Van de negen veetransporten die de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens een transportcontrole in de regio van Amsterdam op dinsdag 18 mei controleerde, voldeden er in ieder geval vijf niet aan de eisen. Tegen twee transporteurs wordt proces-verbaal opgemaakt. In drie gevallen was er sprake van een lichte overtreding en werd volstaan met een waarschuwing.

Een transporteur van runderen ging op de bon omdat hij een kreupel dier vervoerde. Dat is niet toegestaan, dieren moeten tijdens transport op eigen kracht en pijnloos kunnen bewegen. Verder voldeed de hoogte van de wagen van de man niet aan de zogenaamde vier meter eis. Daarnaast waren zijn vervoersdocumenten niet op orde. Een andere rundertransporteur werd geverbaliseerd omdat hij een rund vervoerde dat tijdens het transport te maken kreeg met onnodig extra lijden. Het rund was kreupel en verzwakt.

De AID stelt naar twee vervoerders een nader onderzoek in. Om de verspreiding van dierziektes te voorkomen, zijn er regels voor het bijeenbrengen van dieren. Zo mogen evenhoevige dieren alleen op erkende verzamelplaatsen voor een periode korter dan 21 dagen worden verzameld voor ze naar hun eindbestemming worden gebracht. Het vermoeden bestaat dat deze regels niet werden nageleefd.

Controleurs werkten tijdens de transportcontrole samen met de politie. De AID blijft zich tijdens haar controles richten op de welzijnseisen aan dierenvervoer.


Eenden gooien gaat door ondanks verbod

De geliefde Spaanse kust sport "Eendengooien" is na een lange strijd door vele dierenbeschermings organisaties eindelijk verboden. Het eendengooien maakt deel uit van een jaarlijks feest waarbij gekortwiekte eenden zo ver mogelijk in zee worden geworpen, die dan worden gevangen door zwemmers. Het gerechtshof in Valencia zei dat de eenden vaak gewond raken en zelfs verdrinken. Organisatoren van het eendengooi feest in Sagunto hebben gisteren echter aangekondigd dat zij door zullen gaan met het eendenwerp festiviteit ondanks het verbod dat onlangs is opgesteld door de overheid van Valencia op basis van klachten van dieren beschermingsorganisaties over dierenleed.

Link

Arjan Dokelaar


Nestlť actie Amsterdam

Orang-oetan' beklimt paal bij Nestlť in Amsterdam: give me a break! Greenpeace voerde woensdag 28 april actie tegen de verwoesting van het leefgebied van de oerang-oetan in IndonesiŽ. Nestlť gebruikt nog steeds 'foute' palmolie van het Indonesische bedrijf Sinar Mas. Deze producent kapt op grote schaal oerbos voor de aanleg van palmolieplantages. Lees meer op Link


Coldplay - Clocks | Stop Animal Cruelty


Stervende apen

Er is maar weinig bekend over hoe chimpansees omgaan met de dood. Nieuw videomateriaal laat nu zien hoe ze reageren op het overlijden van een oudere vrouwtjes-chimpansee. Ook legden onderzoekers vast hoe twee vrouwtjes hun overleden kinderen nog weken bij zich dragen.

Link


Multinational Nestlť en de vernietiging van oerbossen

Hallo Allemaal!

Wordt ook een beetje rebels, als je ziet dat de multinational Nestle, via tussenhandel weer oerbossen (de laatste resten oerbos!) laat kappen voor palmolieplantages! Al sje alles wil weten over deze actie, die al een tijdje bezig is, log dan in op www.greenpeace.nl Ik ben nog steeds een beetje rebels als ik zie dat het hele leefgebied van de orang oetangs eraan gaat en er straks geen orang oetang meer over is! Mag niet gebeuren vindt ik! Ik was er zelf in 1998 en heb toen al! met eigen ogen gezien wat ze in Sumatra aan het doen zijn! (EN op Borneo!) Ik heb daar meteen aantal mensen gewoon staan huilen. We hebben daar hoog in de bergen het opvangcentrum voor Orang Oetans bezocht.

Dit was een opvangcentrum van Het Wereld Natuurfonds,in dat jaar waren er vreselijke bosbranden geweest, zowel op Sumatra alsook op Borneo! De bevolking steekt daar op last van hun bazen de oerbossen in de brand en als het platgebrand is gaan ze daar palmolie-plantages aanleggen. De dieren verbranden mee, want kunnen zo gauw geen goed heenkomen meer vinden. Ik heb ze daar gezien in het opvangcentrum: sommige waren er heel erg aan toe, en andere viel mee, maar ook veel baby orang oetans, die wees waren geworden, waarvan de moeder dood was. Bij het basisstation deden ze echt heelerg goed werk om zoveel mogelijk dieren weer op te lappen en zo, dat ze daarna in de nog in tact gebleven percelen oerwoud konden worden teruggezet! Ook dat hebben we mogen zien! Heel ontroerend, als het dan goed gaat!

Dit is mijn eigen verhaal wat ik meende te moeten toevoegen aan deze actie van Greenpeace, omdat er in die 12 jaar nog NIETS VERANDERD IS! Ik vind dat diep triest!

Kom laten we allemaal voor even rebels worden voor het laten voortbestaan deze prachtige dieren, en stickers gaan plakken met z'n allen!!!

DOEN HE?!

Groeten,

Majella


Week van de kittens

Het tot en met vrijdag de week van de kittens.De initiatiefnemers willen mensen er van bewust maken kittens niet te vroeg uit het nest te halen.


Soms krijgt een matador een koekje van eigen deeg


Turken schieten hongerige berenmoeders dood

Natuurlijk voeding van de beren wegroven en dan als dank de volwassen dieren die op zoek gaan naar voeding afmaken. De mens heeft weinig geleerd van de geschiedenis en de dieren betalen de prijs voor deze kortzichtigheid.

Link


TV - De slag om Brussel - Stierenvechten

Teun van de Keuken en Roland Duong reizen kris kras door Europa om de geheimen van het oude continent te ontrafelen. Wat maakt Europa Europa? Roland en Teun stuiten op knotsgekke verhalen. Van Sloveense beren die het leven van Franse boeren vergallen, tot het bloedstollende Spaanse stierenvechten dat alleen nog met Europese miljarden overeind kan worden gehouden. Ook ontdekken zij dat de Balkanoorlog nog helemaal niet voorbij is. Zowel Serven als Bulgaren claimen het pareltje van de Balkancuisine: de Shopska salade. En hoe denkt Europa eigenlijk over drugs? Teun en Roland testen het Europees gedoogbeleid en blowen zich suf. Van de Bario alto in Lissabon tot de Karelsbrug in Praag. De Slag om Brussel laat zien wat het betekent Europeaan te zijn. Eerder een continent van verschillen dan van overeenkomsten, van oude gebruiken en eigenzinnige bewoners. In prachtige beelden zien we de verscheidenheid van het oude continent aan ons voorbijtrekken. Hoe overleven Europese tradities onder de druk van de Brusselse eenwordingsmachine? Afl.: Stierenvechten. Teun van de Keuken en Roland Duong bezoeken de Spaanse arena voor een ouderwets potje stierenvechten. Het publiek vergrijst, maar dankzij vele Europese subsidiemiljoenen wordt het volksvermaak overeind gehouden. Waarom houdt Spanje vast aan deze bloederige traditie? Met unieke beelden vanuit de arena en stierenvechtschool en openhartige interviews met stierenfokkers. Teun betreedt een veld met ervaren vechtstieren en Roland krijgt zijn eerste lesje stierenvechten.

Link


Sea Shepherd Advisory Board member Pierce Brosnan on saving whales


Stierenvechten een gesubsidieerde vorm van dierenmishandeling

Stem af op deze zender en geef deze programma's uw steun! We kunnen op deze manier ook andere schrijnende toestanden aan het licht brengen. Ik heb de problemen van de Balkan landen al aangekaart.

Eergisteren (maandag 19 april 2010, 22:50 uur Nederland 2) startte een nieuw seizoen van het programma De slag om Brussel. In de eerste aflevering van de Slag om Brussel bezoeken Teun van de Keuken en Roland Duong een Spaanse arena voor een stierengevecht en gaan ze verder op onderzoek uit. Een tijdje geleden namen de programmamakers contact op met het CAS om te vragen hoe het zat met de Europese subsidies voor stierengevechten. Wij weten niet wat de toon van het programma zal zijn, maar zij hebben ons in ieder geval gevraagd om de poll die zij hebben gemaakt op onze website te zetten.

Wij vragen je om mee te stemmen op de poll, zodat de programmamakers zien dat de weerstand tegen het stierenvechten in Nederland en BelgiŽ groot is. Ga nu naar Link en stem JA.

Rosa Mertens


Nederland stijgt op lijst dierenleed

Voor het twaalfde jaar heeft Stichting Dierenhulp de lijst samengesteld van landen waar meldingen over en van dierenleed grootschalig voorkomen. Deze lijst komt jaarlijks tot stand op basis van meldingen van toeristen, dierenartsen, mediaberichten, collega organisaties en eigen waarneming. De lijst geeft een goede indicatie over de omgang met dieren in de verschillende landen. Nu de vakanties weer geboekt worden en miljoenen mensen gaan reizen kan men op die bestemmingen geconfronteerd worden met soms ernstige vormen van dierenleed en dierenmishandeling. Ghandi zei het ooit: "De beschaving van een volk is te meten aan de mate van respect waarmee ze met hun dieren omgaan."

De trieste eer de lijst aan te voeren is opnieuw voor Griekenland gevolgd door Spanje. Waarbij de slechte economische situatie in Griekenland het leven van dieren niet ten goede komt. De Nederlandse Antillen stegen ťťn plek naar plaats drie. Veel meldingen hadden betrekking op afmaken ruim 7000 dieren op de Antillen. Vaak op een verboden methode met injecties in het hart. China steeg ook na de media aandacht van de Olympische spelen naar een vierde plek. Genoemd werden handel in dierenbont en het doodslaan van duizenden dieren na een vermeende uitbraak van hondsdolheid.

Nederland steeg maar liefst 3 plaatsen en bezet inmiddels de zesde plaats op deze trieste ranglijst. Redenen zijn o.a. het afmaken van ruim 500.000 dieren die gefokt waren voor dierproeven, hieronder bevonden zich paarden, honden, apen, katten en zelfs lama's. Grootse stijger was de VS van plaats 21 naar 14 steeg. Hieraan heeft bijgedragen de brede media aandacht voor tal van verwaarlozingen die via TV series getoond worden. Grootste daler werd Frankrijk die 8 plaatsen zakte en nu de 27e plek inneemt. O.a. verbieden van stierenvechten op een aantal locaties heeft hieraan bijgedragen.

Nederland hoger in top 10

De stijging van Nederland met maar liefst 3 plaatsen maakt duidelijk dat in eigen land het nodige mis is. Misstanden bij kinderboerderijen. Een Dierenambulance die dieren afmaakte met ether. Weggegooide levende varkens, het strooien van gif in Brabant en Maurik. Voederbeleid in een strenge winter. Seksueel misbruik van dieren. Slechts enkele redenen waardoor Nederland hoog in de lijst terecht is gekomen. Nieuwkomers waren er ook. Zo kwam Nepal als hoogste nieuw land binnen op plaats 20. Het afslachten van honderdduizenden dieren tijdens het Gadhima festival uit naam van het geloof was hier mede debet aan. Japan ( 26) Jacht op walvissen en afslachten van haaien enkel om de vinnen. Aruba (29) zwerfdierenproblematiek, Suriname (30) Groot Britannie (37) Canada (38) Cyprus (40) Denemarken (42) IJsland (44) MaleisiŽ (46) Rusland (47) GeorgiŽ (49) Colombia (50).

Onder dierenleed wordt verstaan de populatie zwerfdieren op tal van locaties, maar ook de houding en maatregelen van de lokale bevolking en overheid ten aanzien van deze dieren. Naast de gezelschapsdieren (hond en kat) worden ook paarden, ezels, geiten, schapen etc. gerekend. Stierenvechten wordt gezien als een ernstige vorm van dierenmishandeling. Het aantal meldingen van dierenleed en mishandeling in 2009 nam toe met ruim 11%. Ten opzichte van 2008.

De top tien van landen ziet er als volgt uit.

1 Griekenland
2 Spanje
3 Nederlandse Antillen
4 China
5 Venezuela
6 Nederland
7 Turkije
8 Roemenie
9 Portugal
10 Mexico

Aanpak problemen
Stichting Dierenhulp werkt met tal van vrijwilligers op locatie aan het verbeteren van de relatie mens en dier. Belangrijke taken hierin zijn het voorkomen van toekomstig dierenleed door middel van sterilisatie campagnes. Het geven van educatie over de omgang met dieren. Als u geÔnteresseerd bent in dit vrijwilligerswerk bent u van harte welkom om de website www.dierenhulp.nl te bezoeken. Stichting Dierenhulp is geheel afhankelijk van donateurs en giften, en ontvangt gťťn subsidie van overheid of loterijen. Wel is men een erkende ANBI en in bezit van het Keurmerk Goed Besteed voor goede doelen.

Op alle locaties wordt gewerkt met lokale dierenartsen, aangevuld met stagiaires van de diergeneeskundige faculteiten uit Nederland en BelgiŽ. De complete lijst met landen is te zien op de website van Dierenhulp www.dierenhulp.nl

Lager dan laag, doden voor het plezier

Dit soort beelden laten weer goed zien op welke barbaars niveau een deel vd mensheid nog altijd zit. De ene dag militairen die vanuit een veilige helicopters gewonde reporters ausradieren en dit gajes dat zijn jachtlusten op onschuldige dieren uitleeft. Te triest voor woorden.


What Is Wrong With Japanese People?


Wat zou jij doen als Canada stopt met de jacht op zeehonden?

Ik heb Canada net verteld dat ze moeten stoppen met de jacht op zeehonden. Als men hiermee stopt heb ik ze verteld dat ik naar de Niagara Falls kom.  Wat zou jij doen om de zeehonden te redden?

p.s. Kwestie van email, naam en plaats invullen (met een * is verplicht invullen). 2 sec. werk!

See what everyone else is doing: Link

Ron


Grazers in Oostvaardersplassen bijgevoerd

De herten, konikpaarden en runderen in de Oostvaardersplassen worden de komende tijd bijgevoerd met hooi.

Link


Het is een reservaat voor vůgels

De discussie over de begrazing van de Oostvaardersplassen was voor herten-deskundige Robert van Baarle al in 2000 reden om ontslag te nemen bij Staatsbosbeheer. „Het stuitte me tegen de borst. Ik werd er onpasselijk van.”

Link


Bewoners op de bres voor overstekende padden

Bewoners van de de Hoogezandster wijk Vosholen voeren actie voor de padden in hun woonwijk. Tijdens de jaarlijkse paddentrek steken honderden padden straten en pleinen over. Daarbij worden dagelijks tientallen padden overreden. De bewoners willen dat er per direct maatregelen getroffen worden. Ze vragen de gemeente schermen of speciale borden te plaatsen om zoveel mogelijk paddenlevens te sparen. Enkele bezorgde wijkbewoners gaan dagelijks op inspectietocht. Padden die vast zijn komen te zitten in putten of kelders worden door hen bevrijd en weer teruggezet in de sloot. De paddentrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Padden verlaten dan hun winterschuilplaats en zoeken een sloot of poel om zich voort te kunnen planten. De gemeente heeft in een reactie laten weten maatregelen te willen nemen ter bescherming van de padden.


Kranige kater van 28 jaar geniet nog steeds van het leven

Volgens wetenschappelijke onderzoeken is 32 jaar een haalbare leeftijd voor katten. Kater Swiebertje is langzaam maar gestaag op weg om die leeftijd te evenaren. Toen de kater in 1985 werd opgenomen door Tatiana Haenen, schatte de dierenarts het beestje tussen de drie en zes jaar oud. Swiebertje zou in mensenjaren nu ongeveer 110 jaar oud zijn.


Protest against bullfighting in Madrid


Dolfijnen krijgen stress van toeristen


Undercover onderzoek: donsverkopers liegen klanten voor

Dekbeddenverkopers liegen, lichten hun klanten verkeerd voor en zwaaien met irrelevante keurmerken over de herkomst van dons. Dit blijkt uit undercoveronderzoek van Wakker Dier. De bedrijven willen hiermee verdoezelen dat nog steeds dons van levend geplukte ganzen wordt gebruikt. Met oproepen in 5 landelijke kranten start Wakker Dier daarom morgen een campagne waarin ze consumenten oproept dons te boycotten. De campagne gaat door totdat de dekbeddenbranche het langbeloofde keurmerk voor diervriendelijk dons invoert. Diervriendelijk dons houdt volgens Wakker Dier in dat er geen veren inzitten van dieren die levend geplukt zijn, maar ook niet van dieren die werden gedwangvoederd voor de verwerpelijke foie gras industrie. Voorbeelden van leugens van donsverkopers: “bij dekbedden duurder dan €100 zit je wel goed” (Oase), “de veren worden geknipt en groeien weer aan, dus heel diervriendelijk” (Bed4less), “de veren worden geraapt” (Beter Bed).

Bij de helft van de 14 bezochte of aangeschreven ketens werd gelogen, voornamelijk bij de klantenservices en op de winkelvloer. Ook de hoofdkantoren scheppen geen duidelijkheid. Vijf geven helemaal geen of een ontwijkend antwoord (Otto, Hema, Oase, Tempur, Bed4Less en Auping). Andere verkopers schermen met irrelevante brancheverenigingen of keurmerken. Deze beloven echter helemaal niks over het levend plukken van dieren. Een voorbeeld hiervan is Leen Bakker waarvan de verkopers zeggen aangesloten te zijn bij de Centrale Branche Vereniging Wonen die op haar beurt helemaal geen standpunt heeft over dierenwelzijn. Sommige verkopers zeggen het dons te kunnen traceren tot de bron, maar melden dan bijvoorbeeld slechts n van hun merken en niet de andere (Bijenkorf verklaart bijvoorbeeld het door haar gevoerde merk Van Dijck, maar weer niet de dekbedden van de “Bijenkorf Collectie”). Of de winkelvloer geeft hele andere antwoorden dan het hoofdkantoor, waardoor je als consument alsnog het spoor bijster raakt. Enkele hoofdkantoren stuurden ‘garantie’ brieven van Chinese leveranciers (Leen Bakker) of verscholen zich achter het Europese verbod op levend plukken.

Echter: een recente documentaire van het Zweedse TV4 liet zien dat het levend plukken van ganzen in AziŽ in 50-80% van de bedrijven gebeurd. Ook lieten zij zien dat dit ook nog gebeurt in Oost-Europa, waar het levend plukken (maar niet het levend 'harvesten': plukken van de loslatende veren in de ruiperiode) verboden is. En zij toonden aan dat je nooit zeker weet waar de veren vandaan komen, omdat het common practice is dat veren van verschillende landen danwel bedrijven bij elkaar worden gevoegd en gemengd. In de documentaire van TV4 werd bijvoorbeeld duidelijk dat Ikea werd opgelicht door Chinese donshandelaren. Ikea haalde daarop diverse merken dekbedden uit de handel.

Wakker Dier wil, naast een keurmerk tegen ‘levende pluk’, ook dat er geen veren worden gebruikt van ganzen die zijn gedwangvoederd voor de verwerpelijke foie gras industrie. Foie gras bleek voor de meeste verkopers en donsleveranciers een geheel nieuw onderwerp. Ook in de keurmerken die in ontwikkeling zijn door de EDFA (Europese branche organisatie van donsverkopers en handelaren) wordt het onderwerp foie gras niet meegenomen. De meeste van de veertien hoofdkantoren gaven dan ook geen zinnig antwoord op deze vraag, behalve Beter Bed die zich voorneemt in de loop van 2010 bij de leveranciers ook een foie gras ban neer te zetten.

Al met al heeft Wakker Dier vastgesteld dat er geen donsverkoper is, die op haar producten een voor de consument duidelijk label heeft geplaatst met informatie over de herkomst en diervriendelijkheid van het dons. Een massale kopersstaking is volgens Wakker Dier de enige manier om de donssector aan te sporen tot een duidelijke labeling en een gecontroleerd keurmerk. En om de consument met een gerust hart te laten slapen.


Juliana Machado Ferreira: The fight to end rare-animal trafficking in Brazil

Biologist Juliana Machado Ferreira, a TED Senior Fellow, talks about her work helping to save birds and other animals stolen from the wild in Brazil. Once these animals are seized from smugglers, she asks, then what?


COK doet undercover onderzoek naar ganzenlever


Kom je aapies kijken, voordat het te laat is?

Link

Let wel: het filmpje is niet geschikt voor erg jeugdige kijkers!


Verwaarloosde en dode pony's aangetroffen

In het natuurgebied tussen de Slochter Ae en het Slochterdiep zijn maandagavond 25 verwaarloosde Shetlandpony's aangetroffen. Drie dieren liggen al sinds een week dood in het drassige weiland. De pony's lopen in een natuurgebied van Staatsbosbeheer, dat wordt gepacht door de vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren (ANLS). De eigenaar van de pony's heeft in de afgelopen strenge winter verzuimd om de dieren bij te voeren. ANLS heeft de man daar al eens op aangesproken, maar daar heeft hij zich blijkbaar niets van aangetrokken. Ook het verzoek om de dode dieren weg te halen, heeft hij genegeerd. De eigenaar van de pony's is ook bekend bij de Dierenbescherming. De landelijke inspectiedienst heeft de man de afgelopen jaren meerdere keren gewaarschuwd. Daarna verbeterde de situatie wel steeds. De eigenaar zegt dat de pony's niet verwaarloosd zijn, maar in goede conditie verkeren. Hoe de dieren eruit zien, zou verschillen per jaargetijde. Hij heeft de drie dode beesten inmiddels weggehaald.


Dierenwelzijn in grondwet?

Dierenwelzijn moet in de grondwet, vindt de Raad voor Dierenaangelegenheden. Dat is een raad van deskundigen die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit adviseert over de thema's dierenwelzijn en diergezondheid.

Link


Greenpeace: KitKat bedreigt bestaan orang-oetan

's Werelds grootste voedingsconcern Nestlť, bekend van KitKat, is mede verantwoordelijk voor de vernietiging van Indonesisch oerbos. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Nestlť gebruikt palmolie van het Indonesische bedrijf Sinar Mas. Greenpeace voert al jaren campagne tegen het palmoliebedrijf, dat stelselmatig oerbossen kapt voor de aanleg van palmolieplantages. De boskap voor palmolieplantages is de doodsteek voor de ernstig bedreigde orang-oetan. Het rapport van Greenpeace met bewijs dat Sinar Mas oerbos kapt voor de plantages verschijnt vandaag.

Palmolie is een plantaardige olie die voorkomt in tweederde van alle producten in de supermarkt, onder meer in KitKat. Greenpeace is niet tegen de productie en het gebruik van palmolie, maar wil een stop op de kap van oerbossen voor de aanleg van plantages. Michiel van Geelen, campagneleider bossen bij Greenpeace: "We hebben Nestlť meerdere malen tevergeefs gevraagd hun banden met Sinar Mas te verbreken. "Door zaken te doen met Sinar Mas versnelt Nestlť het uitsterven van de orang-oetan." Het Brits-Nederlandse Unilever gaf het goede voorbeeld en heeft vorig jaar wťl het contract met Sinar Mas opgezegd.

Volgens de Verenigde Naties zal 98 procent van de orang-oetanleefgebieden binnen twaalf jaar zijn verwoest, als er geen maatregelen worden genomen. De oprukkende palmolieplantages zijn de belangrijkste bedreiging van de mensapen. Alleen al in 2006 vonden zestienhonderd orang-oetans de dood door de kaalkap van hun leefomgeving en confrontaties met plantagemedewerkers.

Greenpeace zet wereldwijd honderdduizenden cyberactivisten in om Nestlť onder druk te zetten. Ze zullen Nestlť oproepen alle directe en indirecte contracten met Sinar Mas op te zeggen. Ook vragen ze het voedingsconcern zich in te zetten voor een volledige stop op ontbossing voor palmolie. Verder wordt de campagne gesteund door de online lancering van een internationale Greenpeace webfilm over KitKat.


Tip: Kamerdebat Dierenleed Oostvaardersplassen

De dieren op de Oostvaardersplassen creperen van de honger door de ongewoon strenge winter en omdat zij niet in staat zijn voedsel te zoeken in andere gebieden doordat zij omsloten zitten en dus niet kunnen emigreren naar ander gebied! Zie hier een video met recente beelden van dit dierenleed! : Link

De Partij voor de Dieren probeert tot oplossingen te komen... Maar het CDA, VVD en de PVV weigeren medewerking: Link

De Partij voor de Dieren wil dat er zo snel mogelijk corridors komen richting de Veluwe zodat de dieren kunnen migreren en er meer beschutting komt. Zij nemen het de partijen CDA en VVD kwalijk dat zij zowel het plan om de verbinding met de Veluwe tot stand te brengen, als het plan om het bos “Hollands Hout” te betrekken bij de Oostvaardersplassen voor meer beschutting, tegenhouden. Ook Dion Graus van de PVV is altijd tegenstander geweest van het realiseren van meer natuur waarbij de dieren zouden kunnen migreren naar andere gebieden.

Read more: Link

Volgens Staatsbosbeheer zijn de kadavers (normaal gesproken) een voedsel bron voor o.a. vossen en bepaalde vogels... Zie: Link

Terwijl aan het einde van dit filmpje te zien is hoe hele intacte kadavers uit de Oostvaardersplassen als vuil worden gedumpt in containers: Link

Woensdagochtend 17 maart (10.15 uur) is er een spoeddebat in de Tweede Kamer over de situatie van de dieren in de Oostvaardersplassen. Ik hoop dat u hier aandacht aan zult besteden opdat de politiek gedwongen wordt om actie te ondernemen tegen dit Dierenleed!

Met vriendelijke groet,

Roshana


Japan Detains Whaling Opponent, Fears Tuna Ban

Japan has taken a New Zealand anti-whaling activist into custody for illegally boarding a whaling vessel. Meanwhile, brokers have been protesting a tuna trade ban to be considered at a conference on endangered species.


Saving flipper


Japan, het land van ongekend dierenleed


Stichting SCF

De Stichting Second Chance Foundation Nederland probeert het recht van de dieren in Spanje te beschermen en de plaatselijke bevolking van dit recht bewust te maken. In 2005 heeft de Stichting Prodean (Associaciůn Protectora de Animales Pro-Derecho de los Animales), geholpen door een handjevol enthousiaste voorvechters tegen het dierenleed in Spanje, naast de Perrera(dodingstation) een asiel opgericht. Sinds de oprichting van dit asiel wordt ernaar gestreefd om de honden, na het verplichte verblijf van 10 dagen, uit de Perrera te halen en in het asiel een tweede kans te geven. Een tweede kans op een goed leven bij mensen die deze verantwoording op hun schouders willen nemen en tot een goed einde willen brengen. De Stichting SCF zet zich in voor de verlaten, ongewenste en mishandelde dieren in deze omgeving. Wij worden gesteund door vele Nederlandse dierenvrienden die naast donaties om voer en medicijnen te kopen ook allerlei spullen inzamelen. (hondenvoer, hondenmanden, dekens, riemen etc.) Er verblijven vele zieke en zwaar mishandelde honden in het asiel en enkelen verblijven in een dierenkliniek. De grootste kostenpost naast het voer is de medische verzorging.

Link


Onderzoek wijst uit: bedreigde dieren lopen gevaar door internethandel

Vandaag brengt het IFAW (International Fund for Animal Welfare) een rapport uit waaruit blijkt dat handel in bedreigde dieren via Nederlandse websites onverminderd een bedreiging vormt voor het voortbestaan van soorten. Minister Verburg van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit krijgt deze maand de mogelijkheid om tijdens de 15e CITES Conference of Parties te pleiten voor noodzakelijke nationale en internationale maatregelen om de illegale internethandel in bedreigde dieren te bestrijden. Ook zouden veilingwebsites hun verantwoordelijkheid moeten nemen, om te beginnen door de handel in ivoor te verbieden. Ze moeten het vooruitstrevende voorbeeld volgen van eBay, welke vorig jaar de ivoorhandel (nationaal en internationaal) heeft verboden. Een maatregel die, naar nu blijkt, een grote positieve impact heeft gehad. Het onderzoek van het IFAW Nederland liep 6 weken en heeft op 9 websites een totaal van 522 aanbiedingen van (producten van) bedreigde dieren opgeleverd. Ivoor afkomstig van olifanten domineerde het onderzoek, 73 % van de producten die in Nederland werden gevonden bevatten ivoor. "Met dit onderzoek in handen is overduidelijk dat de Nederlandse overheid en Nederlandse veilingwebsites hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor de impact die ze hebben op bedreigde diersoorten. Dit kan de overheid doen door de wet aan te passen met als doel de handhaving efficiŽnter te krijgen. Veilingwebsites kunnen beleid voeren waarmee aanbiedingen van producten van ivoor volledig worden geweerd", volgens Rikkert Reijnen, campaigner van het IFAW Nederland. De handel in het wild levende dieren via internet zal een belangrijk onderwerp zijn tijdens de 15e CITES Conference of Parties. Van 13 tot 25 maart zullen meer dan 1.500 afgevaardigden van 175 landen de Conferentie samenkomen in Doha, Qatar. Er ligt een handhavingresolutie voor internethandel ter besluitvorming, maar tot nu toe heeft Minister Verburg een voorstel tot versterking van deze resolutie niet omarmd.


Wakker Dier trekt kort geding tegen Super de Boer in

Wakker Dier heeft haar kort geding tegen Super de Boer vanwege misleidende reclame ingetrokken. Super de Boer gaat niet alleen rectificeren, maar ook extra aandacht besteden aan de promotie van biologisch diervriendelijker varkensvlees en vegetarische producten. Super de Boer is dit met Wakker Dier overeengekomen. Wakker Dier is blij met de afspraken: “Via de rechter hadden we een rectificatie kunnen afdwingen, maar daar schieten de varkens weinig mee op. Door de extra promotie van diervriendelijkere producten hebben we echt wat bereikt voor de dieren.” Super de Boer erkent dat de reclame in haar blad ‘Lekker Leven’ een te rooskleurig beeld schetste over ‘gewoon’ varkensvlees. Gangbaar varkensvlees komt niet van varkens in het stro of lekker buiten, zoals de reclame suggereerde. In haar blad ‘Lekker leven’ van februari (oplage ca.1,7 miljoen) prees Super de Boer in 8 pagina's uitgebreid haar varkensvlees aan, met plaatjes van ‘blije’ biggen in het stro en in de wei. Wakker Dier bezocht de in het artikel genoemde varkensbedrijven undercover en was verbijsterd: in werkelijkheid gaat het over ‘gewoon’ industrievlees van biggen die in krappe betonnen hokken leven zonder stro. Van een sappige groene weide kunnen deze varkens slechts dromen. Zie de advertentie: Link


Prof. Dirk Voorhoof als expert op ‘Tokio Two’-proces

In Tokio herstart op 8 maart het proces tegen twee Greenpeace-activisten die grootschalige walvisfraude met belastinggeld aan de kaak stelden. Amnesty International maakte de zaak aanhangig bij de VN, die oordeelde dat de arrestatie van de activisten in strijd is met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere UNO-Conventies. Prof. Dirk Voorhoof van de UGent is op het proces opgeroepen om mee de rechten van de activisten verdedigen.

Prof. Voorhoof is expert op het vlak van vrije meningsuiting. Hij krijgt op het proces een volledige dag toegewezen om de rechten van de activisten te kaderen binnen de internationaal geldende mensenrechten en het VN-verdrag over Burgerlijke en Politieke rechten. Het feit dat hij door de rechtbank werd aanvaard als ‘expert witness’ is volgens de advocaat van Greenpeace zeer belangrijk. Van prof. Voorhoof wordt verwacht dat hij de rechtbank duidelijk maakt dat Japan zijn internationaalrechtelijke verplichtingen moet nakomen en dat hij aantoont dat de vervolging van de twee Greenpeace-activisten in strijd is met de expressievrijheid en het recht om informatie van maatschappelijk belang onder de aandacht van het publiek te brengen.

De Greenpeacemedewerkers ontdekten in 2008 bij een onderzoek naar de walvisvangst in Japan fraude. Bemanningsleden van het Japanse onderzoeksinstituut dat met een eigen schip walvissen bestudeert, verkochten het beste en duurste vlees aan privťpersonen. Aangezien de Japanse overheid de walvisvaart mee financiert op voorwaarde dat de hele vangst centraal verkocht wordt, is dit fraude met belastinggeld. De twee Greenpeacemedewerkers die de smokkel op het spoor kwamen, presenteerden hun bevindingen op een persconferentie en boden justitie hun hulp aan, maar werden zelf gearresteerd. De kantoren bij Greenpeace werden doorzocht, computers werden in beslag genomen en het duo zat 26 dagen in de gevangenis en werd van diefstal beschuldigd. Ze riskeren nu een gevangenisstraf van 10 jaar. Op 15 februari verschenen ze voor het eerst voor de rechter.

Volgens Amnesty International was de hele gang van zaken er op gericht om de zogenaamde Tokio Two en het onderzoek naar de illegale walvisvangst te intimideren. De organisatie vroeg in maart 2009 een onderzoek aan bij de VN-Mensenrechtenraad. Een werkgroep van die raad stelde dat burgers altijd mogen onderzoeken of ambtenaren corrupt zijn en concludeerde onlangs dat de arrestatie van de activisten Sato en Suzuki onterecht was en strijdig met diverse artikelen van de UNO Conventie burgerlijke en politieke rechten. Ook Japan ondertekende deze Conventie.
Het proces hervat op 8 maart. Tijdens de hoorzitting op 11 maart zal prof. Dirk Voorhoof worden ondervraagd door de verdediging, het openbaar ministerie en de rechtbank. Voor meer informatie: http://www.greenpeace.or.jp/press/releases_en/pr20100115_html


Boeren laken verdoofd castreren

Varkenshouders zijn nauwelijks overtuigd van het voordeel van verdoofde castratie.

Link

--

Het beste wat je kan doen is die hele bioindustrie boycotten, steun de boeren die wel voor het welzijn van dieren kiezen, dan worden de rotte appels er vanzelf uit gesaneerd.

Ron


Hulp te laat voor zwaar verwaarloosde hond Diesel

De Landelijke Inspectiedienst onderzoekt de dood van een hond in Hoogezand. Medewerkers van Dierenambulance Stadskanaal troffen de broodmagere, zwaar verwaarloosde Diesel op sterven na dood aan. Bijna direct daarna overleed de Staffordshire. De medewerkers van de dierenambulance reageren geschokt op het incident. Volgens woordvoerder Paulien Huiting hebben de medewerkers al heel wat meegemaakt, maar dit slaat werkelijk alles. De eigenaar van Diesel nam zelf contact op met de hulpverleners, omdat zijn hond niet goed was geworden. De man scheen geen idee te hebben waar het gedrag van het dier vandaan kwam; hij beweerde hem elke dag te eten te geven.


Australian cattle sent to brutal deaths in Egypt - change is needed


VN-commissie: rechten van walvisactivisten geschonden

In Tokio begint vandaag een proces tegen twee walvisactivisten. Een commissie van de VN-Mensenrechtenraad tikt Japan hierom op de vingers.

Link


Milieuactivist Sea Shepherd door Japanners gegijzeld na enteren schip

Een milieuactivist van Sea Shepherd heeft bij een actie op de Zuidpool het Japanse schip Shonan Maru 2 geŽnterd om de schipper aan te houden.

Link


Earthlings

EARTHLINGS is a feature length documentary about humanity's absolute dependence on animals (for pets, food, clothing, entertainment, and scientific research) but also illustrates our complete disrespect for these so-called "non-human providers." The film is narrated by Academy Award nominee Joaquin Phoenix (GLADIATOR) and features music by the critically acclaimed platinum artist Moby.


Schuldig...aan walvisjacht en schending van mensenrechten

Op 15 februari verschijnen twee Greenpeace-actievoerders Junichi Sato and Toru Suzuki, beter bekend als de 'Tokyo Two' voor de rechter in Japan. In 2008 onthulde het tweetal een corruptieschandaal binnen de Japanse walvisindustrie. Verbijsterend genoeg werden niet de schuldigen - de walvisjagers - voor het gerecht gedaagd, maar de actievoerders die de diefstal van walvisvlees aan het licht brachten. Een sterk staaltje van schending van de mensenrechten, concludeert nu ook een werkgroep van de Verenigde Naties.

Nodeloze slachting
Junichi Sato and Toru Suzuki, wordt diefstal en huisvredebreuk ten laste gelegd. Maar in de afgelopen twee jaar is duidelijk geworden dat dit niet het hele verhaal is. Corruptie binnen de Japanse overheid, censuur, het feit dan Japan lak heeft aan internationaal recht en vrijheid van meningsuiting en niet te vergeten de nodeloze slachting van duizenden walvissen voor commerciŽle doeleinden is het werkelijke probleem dat speelt.

Lange gevangenisstraf dreigt
Sato en Suzuki zijn 26 dagen gevangen gezet waarvan 23 dagen zonder enige tenlastelegging. Vaak zijn ze tijdens verhoren aan hun stoel vastgebonden, zonder dat er een advocaat aanwezig was.

De 'Tokyo Two' hangt een gevangenisstraf straf tot wel tien jaar boven het hoofd voor het feit dat ze corrupte praktijken binnen de toch al wereldwijd veroordeelde commerciŽle Japanse walvisindustrie aan het licht hebben gebracht - iets dat elke weldenkende burger zou doen. In Japan wordt met geen woord gesproken over de werkelijke misdaad: de commerciŽle jacht op walvissen, die door de IWC is verboden.

Ook mensenrechten geschonden
Het is niet voor niets dat een werkgroep van de United Nations Human Rights Council (UNHRC) nu al geoordeeld heeft dat de mensenrechten van de twee zijn geschonden. Er zijn maar liefst vijf artikelen in de Verklaring van de universele rechten van de mens geschonden door Japan.

Help de Tokyo Two
Sinds hun arrestatie in juni 2008 hebben meer dan een kwart miljoen mensen de petitie ondertekend voor gerechtigheid voor de Tokyo Two en voor een einde aan de brute walvisjacht.

Lees het uitgebreide dossier van het walvisvleesschandaal en de Tokyo Two hier
http://www.greenpeace.org/international/press/reports/whaling-on-trial


LID: Fors meer dieren weggehaald bij eigenaar

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft in 2009 1002 dieren bij hun eigenaar weggehaald vanwege mishandeling of verwaarlozing. Dat is een stijging van veertig procent ten opzichte van 2008. Ook is het aantal dumpingen van dieren met 45 procent gestegen tot 211. In de meeste gevallen van deze 'kwaadwillige verlatingen' gaat het om katten en honden.

Een mogelijke verklaring voor de grote stijging in het aantal bij hun eigenaar weggehaalde dieren is dat het sinds 1 juli 2008 mogelijk is om niet alleen strafrechtelijk maar ook bestuursrechtelijk op te treden tegen misstanden. Hierdoor worden zaken niet langer in slepende procedures beslecht, waarbij de kosten voor rekening van de Staat zijn, maar kunnen dieren op kosten van de eigenaar naar een opvangadres worden gebracht. De eigenaar betaalt alle kosten, van transport en opvang tot dierenarts en eventuele medicatie.

Opvallende zaken waarin afgelopen jaar bestuursrechtelijk werd opgetreden waren de inbewaringneming, eind maart, van veertien Japanse Spaniels en het weghalen, in mei, van 27 honden bij een handelaar in Wierden. In december werden van een volkstuinencomplex in Laarbeek vijf honden en vier jonge katten weggehaald. Over 2009 staan meldingen over honden nog steeds bovenaan (34%), gevolgd door pony's en paarden (30%) en katten(18%). De meeste meldingen gaan over vermeende verwaarlozing.


Wakker Dier sleept Super de Boer voor de rechter om varkensleugens

Stichting Wakker Dier bereidt een kort geding voor tegen supermarktketen Super de Boer vanwege leugens over het varkensvlees. Super de Boer kan het kort geding alleen ontlopen als ze haar blad ‘Lekker leven’ (oplage ca.1,7 miljoen) onmiddellijk uit het schap en van internet haalt en de leugens over haar zogenaamde diervriendelijke varkensvlees breed rectificeert. Dat laat Wakker Dier vandaag in een sommatie weten aan Super de Boer. In het blad ‘Lekker Leven’ van Super de Boer, doet de winkelketen alsof het varkensvlees in hun winkelschap afkomstig is van varkens in een dik pak stro en zie je biggetjes lekker buiten in de wei. In werkelijkheid liggen de varkens in krappe betonnen hokken en komen pas buiten op weg naar het slachthuis. Indien Super de Boer niet rectificeert zal het kort geding naar verwachting begin volgende week dienen. ‘Elke consument die varkens een beter leven gunt wordt door Super de Boer keihard geschoffeerd doordat zij industrievlees als ‘blij’ vlees verkopen. Typisch een staaltje knollen voor citroenen’, aldus Hanneke van Ormondt van Wakker Dier.


Dierenverbod na mishandeling

Een rechter moet bij het bestraffen van dierenmishandeling de dader een verbod van maximaal tien jaar kunnen opleggen voor het houden van dieren.

Link


Animal rights group stripping down its political message

On the night of US President Barack Obama's State of the Union address, the animal rights group PETA unveiled a controversial new ad campaign - the State of the Union Undress. RT talks with PETA campaigner Ashley Byrne about the group's motivations.


Whaling Foes Complain Again About Boat Collision

The crew of a sunken speedboat came ashore Thursday, still complaining about their collision with a Japanese whaling vessel. A scientific team from Australia and New Zealand is due to head to the Antarctic next week.


Kitty attacking a Bear


IFAW en andere groepen bundelen krachten om dieren in HaÔti te helpen

Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) en het WSPA (World Society for the Protection of Animals) hebben hun krachten gebundeld en een coalitie gevormd om hulp te bieden aan de dieren in HaÔti die getroffen zijn door de verwoestende aardbeving.

Op 12 januari werd de eilandenstaat getroffen door een aardbeving van 7.0 op de schaal van Richter - de zwaarste sinds 200 jaar. Gebouwen zijn ingestort en de hoofdstad Port-au-Prince is grotendeels verwoest. Er zijn tienduizenden doden gevallen en landen zoals Amerika en Nederland hebben hulp naar het Caribische gebied gestuurd. De internationale respons op deze ramp is de grootste sinds de tsunami in AziŽ in 2004.

Naast de enorme humanitaire crisis zijn er naar schatting 5 miljoen dieren in het land getroffen door de aardbeving. Dit aantal bestaat voornamelijk uit geiten. Maar ook een grote groep zwerfhonden, vele huisdieren en in het wild levende dieren zijn slachtoffer van de aardbeving

Het IFAW en het WSPA geven leiding aan een coalitie van dierenwelzijnsorganisaties. Een partnerschap met alle organisaties is de meest effectieve manier om de gigantische problemen op HaÔti aan te pakken.

"Dit is een enorme uitdaging en non-profit organisaties moeten zo veel mogelijk samenwerken" volgens Rikkert Reijnen, campaigner van IFAW in Nederland. "We zijn erg bezorgd over het uitbreken van hondsdolheid, de ziekte van Weil en andere ziektes die van dier op mens overgedragen kunnen worden. We zullen zo snel mogelijk vaccinatie- en voedingsprogramma's op moeten zetten. Daarnaast moeten we noodhulp bieden aan de dieren die het het meest nodig hebben. Er is te heel veel te doen".

Op dit moment staat een er team stand-by op de Dominicaanse Republiek. Het IFAW en WSPA zijn ook begonnen met het bevoorraden van een mobiele kliniek, waaronder vaccinaties, antibiotica, verband, eten en andere benodigdheden om directe hulp aan dieren te verlenen. Zaterdag 23 januari hebben leden van het team overleg met de lokale hulpinstanties. Als de situatie veilig en verantwoord is, vertrekt het team met de mobiele kliniek richting het rampgebied.

"We weten niet precies wat we gaan aantreffen zodra we ter plaatste zijn, of wat ons te wachten staat", volgens Reijnen. "Maar dit weten we wel; we zijn goed voorbereid, we hebben een systeem opgezet samen met andere groepen en gezien de omvang van de ramp zullen we er geruime tijd blijven".

Doneren?
Doneer nu en help de dieren die getroffen zijn door deze ramp, ga naar www.ifawdoneer.nl

Of maak een gift over op rekening- nummer: 65.47.69.346
tnv stichting IFAW onder vermelding van Hulp HaÔti.


Kartick Satyanarayan: How we rescued the "dancing" bears

Traditionally, the Kalandar community of India has survived by capturing sloth bear cubs and training them to "dance" through extreme cruelty. Kartick Satyanarayan has been able to put an end to this centuries-old practice, and in so doing discovered a lesson of wider significance: make the practitioners part of the solution.


Sarah McLachlan Animal Cruelty Video

Sarah Mclachlan supports the BC SPCA End Animal Cruelty campaign with "Angel"


Lab animals - Stop this Animal Cruelty

Proefdiercentra in Europa doen we denken aan concentratiekampen waar mensen als proefdier werden gebruikt uit naam van de wetenschap. Toen waren het Joden en zigeuners en nu gebeurt hetzelfde met apen en vele andere diersoorten. Situatie buiten Europa zal zeker nog erger zijn. Te ziek voor woorden.....

Ron


Oostenrijk - varkens levend begraven

29 varkens liggen sinds dinsdag onder een dikke laag sneeuw en de komende twee weken kijken onderzoekers mee hoe ze daar langzaam doodgaan. Dit experiment vindt plaats in het Oostenrijkse Tirol.

Link

--

65 jaar later en nog steeds mensen die daar gewoon compleet gestoord zijn. Zet dit soort wetenschappers op een hoge berg en laat ze zelf eens een lawine ervaren en tijdens deze ervaring lekker de conclusies twitteren.....

Ron

Nog zo'n geflipte Oostenrijker:


Premier gegrepen door bezoek aan geruimde geitenhouderij

Volgens een woordvoerder was de minister-president erg gegrepen door wat Wouters hem te melden had. Het gesprek duurde ongeveer een uur. Ook bestuurders en GGD werden betrokken bij het gesprek over de Q-koorts. (ANP)

Link

Het is toch een echte christen die Jan Peter, weer zo begaan met de medemens. Van mij krijgt hij een Gouden Kalf, voor z'n acteertalent.

Geert


Japanse walviskillers rammen nieuwe boot Sea Shepherd

Vlakbij de Zuidpool is een Japanse walvisvaarder in aanvaring gekomen met een schip van milieuactivisten. De speedboot van de organisatie Sea Shepherd is daarbij zwaar beschadigd geraakt.

Link

 

Dolfijn of walvis meer of minder, de Japanners zal het een zorg zijn. Uit naam van de wetenschap blijven deze zinloze slachtingen doorgaan en de wereld kijkt toe en doet niets. Tijdens de oorlog deinsde de Japanners ook al niet terug voor een ware terreur uit naam van de wetenschap (link)

Ron


PETA's Banned Ads

"Upsetting!" ... "Controversial!" ... “Shocking!” PETA’s ads have been banned for a number of reasons. Watch this short history of PETA’s ad campaigns to find out where the real controversy lies, and see more videos at http://www.PETATV.com.


Stop Pelsdierfokkerijen

Op pelsdierfokkerijen worden dieren op een vreselijke manier behandeld. Voor bont bestaan heel veel synthethische alternatieven en er is dus geen enkele reden om echt bont te dragen. Klik alsjeblieft op de onderstaande link en leg net als ik de eed af om nooit bont te dragen.

Link

Petra


Stichting Dierenhulp pakt dierenleed op Nederlandse Antillen succesvol aan

Met een grootschalige en effectieve sterilisatiecampagne pakt stichting Dierenhulp het zwerfhondenprobleem op de Nederlandse Antillen aan. Met behulp van vrijwilligers en lokale dierenartsen zijn inmiddels sinds juni 2009 maar liefst 1100 zwerfhonden gesteriliseerd. Waarmee binnen 1 jaar maar liefst 9000 zwerfdieren werden voorkomen. Deze sterilisatiecampagne is de enige effectieve en diervriendelijke oplossing voor het grootschalige zwerfhondenprobleem op de eilanden.

Zwerfdieren populaties worden als ongewenst beschouwd. Om het probleem 'op te lossen'. wordt met name in zuidelijke landen al snel naar zeer dieronvriendelijke oplossingen gegrepen. Vergiftigen en afschieten zijn daarbij de meest gebruikte 'oplossingen' met veel dierenleed tot gevolg. Een diervriendelijke en lange termijn oplossing is het ter plekke steriliseren van een populatie zwerfhonden in combinatie met voorlichting over de omgang met dieren. Deze aanpak heeft internationaal bewezen te werken en is momenteel onderdeel van een grote campagne op de Nederlandse Antillen.

Niet elimineren maar steriliseren
Op de eilanden Bonaire en Cura(cc)ao is de Nederlandse Stichting Dierenhulp, die sinds 1996 deze aanpak al hanteert in Venezuela,hiermee succesvol begonnen. Dagelijks werken nu 6 dierenartsen mee om middels sterilisaties de zwerfdieren populatie terug te dringen. De effecten zijn groot: een rekenvoorbeeld leert dat met de sterilisatie van bijvoorbeeld 1000 dieren, binnen 12 maanden een geboortegolf van ruim 8000 dieren voorkomen wordt. Een teefje werpt gemiddeld 8 pups per worp. In de afgelopen zes maanden zijn alleen al op Cura(cc)ao ruim 700 sterilisaties uitgevoerd. Belangrijk daarbij is ook dat alle gegevens in kaart worden gebracht en via een eigen database ook lokale overheden inzage hebben in de groep dieren die geholpen zijn en wie de eigenaar is. Dit kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij eventuele problemen..

Dierenleed en toerisme
Vaak zijn de problemen op het gebied van dierenleed het grootst in de zuidelijke, veelal toeristische gebieden, zoals de Nederlandse Antillen. Toeristen schrikken vaak erg van de erbarmelijke omstandigheden waarin bijvoorbeeld de zwerfhonden op Cura(cc)ao leven. Door grootschalig te steriliseren wordt via deze diervriendelijke aanpak een wezenlijke bijdrage geleverd aan het probleem van op straat levende dieren. Van deze aanpak profiteren niet alleen de dieren, ook is het positief voor het toerisme. Alle meewerkende dierenartsen ondersteunen het plan van aanpak, zij onderkennen de problemen en stellen hun praktijk en tijd ter beschikking om bij te dragen aan deze diervriendelijke lange termijn oplossing.

De financiering van dit project komt volledig uit giften en donaties van dierenvrienden. De Stichting Dierenhulp ontvangt gťťn subsidie gelden of inkomsten van loterijen en bedruipt zich zelfstandig. Stichting Dierenhulp bezit gťťn kantoren en belegd ook niet in aandelen maar besteedt de gelden aan de doelstellingen. De totale organisatie bestaat uit een team van 46 vrijwilligers die wereldwijd actief zijn.

http://www.dierenhulp.nl


Hebben dieren geen gevoel?

Dan moet je maar naar deze unieke foto's kijken......

Link


Emotioneel afscheid boer van geiten

Henk van Loon uit Vinkel was de eerste boer in Nederland wiens geiten werden geruimd. Hij probeerde zijn werk gewoon te doen, maar de emoties kregen de overhand.

En dat allemaal dankzij een minister die zegt dat het met dierenkwelling tijdens transporten wel meevalt (ondanks duidelijke beelden), die zonder aarzeling varkens ziekmakende gentech soja wil voeren en die dankzij haar eigen wanbeleid nu 40.000 geiten laat afmaken. Er is er maar ťťn die deze killer spuit echt verdiend........

Verburg, laat het vuile werk maar door dierenartsen doen, kun je zelf gewoon rustig slapen...... Het eind van de bioindustrie is in zicht, dit soort moord praktijken horen niet in een ontwikkeld land thuis. Verdubbel de prijzen zodat consumptie zal dalen, stuk gezonder voor de aarde, mens en de dieren zelf. Bioindustrie is en blijft dierenmishandeling, hoe je het wendt of keert. Opnieuw zijn de dieren het slachtoffer van een falend systeem. Het wordt dit jaar een rode ipv witte kerst dankzij deze regenten.

Het feest van het licht is verworden tot een feest van de duistere kant van de mensheid, gedreven door ziekelijke consumptie en het totaal ontbreken van respect voor dieren. Wij zijn echt geen haar beter dan de Canadezen en Japanners die hun zeehonden afslachten.

Namens duizenden onschuldige slachtoffers die onschuldig en weerloos zijn afgeslacht wederom in het belang van de nietsontziende meerderheid van de mensheid,

Ron

ps: ik had wel eens willen zien als dit bij honden en katten had gespeeld, hadden we dan ook de andere kant opgekeken en onze "vrienden" laten afmaken ?


Welterusten mevrouw Verburg

Ik heb werkelijk opperste bewondering voor mevrouw Verburg. Manmoedig heeft zij een besluit genomen om ons te beschermen tegen de ellendige Q-koorts. Zij vindt het zelf afschuwelijk dat zij deze beslissing moest nemen en haar begrip en mededogen gaat uit naar alle boeren die straks met een gebroken hart en portemonnee achterblijven. Hoe ongelooflijk goed van haar dat zij zo aan de boeren, en ons welzijn denkt. Ik heb mij helemaal vergist toen ik het stuk schreef dat zij en meneer Klink een schandalig duo zijn. Want eigenlijk zijn zij onze helden, hoeders en beschermers.

Link

--

Dit is dus diezelfde minister Verburg die de gentech soja wil doordrukken omdat dit zo lekker goedkoop voer is voor de varkens in de gewetensloze bioindustrie. En als de dieren dan ziek worden, en daarna wijzelf omdat wij deze dieren gaan consumeren dan nemen we toch gewoon wat extra antibiotica en wordt MRSA gewoon een groter probleem. Beleid noemen ze dit.....daarom kun je politici niet vertrouwen, ze geven niets om de gezondheid of welzijn van mens- en en dier, alleen om economische en strategische belangen. Klink in de zak van de vaccinkartels , Verburg in de zak van Monsanto, wat willen we nog meer.....

Ron


Reclame Code Commissie: Kip staat inderdaad in eigen poep

“De mededeling dat kippen hun hele leven in hun eigen poep staan is derhalve feitelijk juist.” Die conclusie trekt de Reclame Code Commissie na een radiospot van Wakker Dier over kippenleed, die dit najaar te beluisteren was. Een klacht tegen de radiospot is daarom afgewezen. Wakker Dier zal de spot vanaf morgen weer gaan uitzenden. In de spot wijst Wakker Dier erop dat kippenpootjes komen van kippen die hun hele leven in hun eigen poep staan. De Reclame Code Commissie bevestigt dit en geeft aan dat Wakker Dier ook “aannemelijk heeft gemaakt dat de genoemde omstandigheden een probleem vormen voor de gezondheid van deze vleeskippen”: driekwart van alle vleeskippen heeft voetzoolontstekingen door het staan in de eigen poep. Hanneke van Ormondt van Wakker Dier: “Feitelijk is een kippenpootje in de supermarkt eerst wekenlang ‘gemarineerd’ in de eigen poep. Vies, maar vooral zielig, want het brandt in de huid van miljoenen levende kuikens!”

Tekst radiospot:
. Kippenpootjes bij uw supermarkt. Lekker goedkoop want de kippen staan hun hele leven in hun eigen poep. Daarom zegt Wakker Dier: Bij goedkoop vlees betalen dieren de prijs. Word wakker, kijk op wakker dier.nl

Oordeel van de Commissie:
“Vast staat dat de stallen van de vleeskippen, vanaf het moment dat zij hier als kuiken worden gebracht om te worden vetgemest, tot aan het moment dat zij worden geslacht, niet worden schoongemaakt. De mededeling dat de kippen hun hele leven in hun eigen poep staan is derhalve feitelijk juist. Anders dan klager, is de commissie van mening dat niet wordt gesuggereerd dat de kippen ‘tot hun enkels in de poep’ staan en doet het feit dat de poep vermengd is met stro niet af aan de juistheid van de mededeling. De commissie is voorts van oordeel dat adverteerder mede aan de hand van de overlegde stukken, aannemelijk heeft gemaakt dat de genoemde omstandigheden een probleem vormen voor de gezondheid van deze vleeskippen. Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat de mededeling dat de kippen hun hele leven in hun eigen poep staan, waarmee adverteerder de aandacht heeft willen vestigen op deze leefomstandigheden, niet onjuist of in strijd met de waarheid kan worden geacht. Gelet hierop dient de klacht te worden afgewezen.”

Driekwart kuikens heeft voetzoolontstekingen
Vleeskippen leven zes weken en groeien in die recordtijd uit van een pluizig kuikentje tot een vleesklomp van 2 kilo. Ze leven in stallen met tienduizenden bij elkaar. De ondergrond bestaat uit zaagsel dat tijdens het leven van de kippen niet n keer wordt verschoond. Binnen korte tijd raakt het zaagsel verzadigd met de eigen poep van de kippen. De kippen staan en liggen hierdoor in de eigen poep. De zure kippenpoep bijt in de poten van de kuikens. De kuikens hebben hierdoor brandblaren. Uit recent indicatief wetenschappelijk onderzoek[i] blijkt driekwart van de kuikens voetzoollaesies (ontstekingen; 73%) te hebben; de helft van de kuikens zelfs ernstige. Ook borstblaren, borstpukkels en andere verwondingen aan de huid en poten worden hierdoor veroorzaakt of verergerd. De voetzoolontstekingen zijn dermate erg dat dit (samen met hakdermatitis) centraal is komen te staan in de welzijnsnormen die vanaf 2010 voor vleeskippen gaan gelden.

Nederland is het meest pluimveedichte land ter wereld. Jaarlijks worden hier 400 miljoen kippen vetgemest en geslacht. In een recordtijd van zes weken worden ze vetgemest in stallen waar niet de kippen maar het aantal kilo’s kip per vierkante meter leidend is. De norm gaat uit van 42 kilo kip per vierkante meter. Dat zijn ongeveer 20 kippen per vierkante meter; dat is minder dan een A4’tje per kip.

[i] Link


Dierenartsen teleurgesteld over ruimingen Q-koorts

De dierenartsen in Nederland zijn erg teleurgesteld over het besluit van de ministeries van VWS en LNV om alle drachtige geiten en schapen op de met Q-koorts besmette bedrijven te ruimen. Desondanks hebben zij begrip voor de maatregel die genomen is op basis van nieuwe informatie van het Centraal Veterinair Instituut (CVI), aldus de KNMvD, de beroepsvereniging voor dierenartsen.

De KNMvD was duidelijk in haar standpunt dat alles op alles gezet moest worden om niet-besmette drachtige dieren te identificeren en alleen de besmette dieren te ruimen. Op basis van de laatste gegevens moet nu worden geconcludeerd dat de voorgestelde aanpak van vaccinatie en individuele controle op infectiestatus volgens de veterinair deskundigen van het CVI onvoldoende zekerheid biedt voor de volksgezondheid. De ministeries hebben er dan ook toe besloten om over te gaan tot ruiming van alle drachtige dieren op de besmette bedrijven.

De KNMvD betreurt dit op ethische gronden, maar begrijpt dat dit besluit is genomen. Wel zullen de dierenartsen zich hard blijven maken voor een strikte bewaking van het dierenwelzijn gedurende het ruimingproces. Daarnaast heeft de KNMvD nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van een individuele ethische afweging voor elke dierenarts die bij dit ruimingproces betrokken wordt. De KNMvD zal zich de komende tijd blijven inzetten voor een grondige evaluatie van het verloop van deze uitbraak van Q-koorts in een uiterste poging om dergelijke situaties in de toekomst zoveel mogelijk te helpen voorkomen.

--

En niemand die praat over de echte oorzaak achter dit soort problemen, het massaal dieren fokken in kleine ruimtes waardoor er sneller ziektes ontstaan en worden doorgeven, waarvoor dan vaak weer preventief antibiotica wordt gebruikt dat de eigen weerstand nog weer verder ondermijnd etc etc. Zet mensen bij elkaar in een kleine ruimte en je krijgt geheid dezelfde problemen. Dieren hebben nog altijd geen rechten en worden dan dankzij de adviezen van arrogante Coutinho (de aanjager van de Mexicaanse griephysterie) massaal geruimd. Dit is geen beleid maar pure dierenmishandeling.....en wederom wie zwijgt stemt toe...... collectieve schuld aan een compleet verziekt systeem bedacht door zieke geesten.

Ron


Dierentehuis Amersfoort: streng in drukke tijden


Groeiend verzet tegen doden gezonde geiten

In nog geen twee dagen tijd hebben 10.000 mensen de petitie getekend tegen het doden van gezonde dieren vanwege de Q-koortsepidemie.

Link


Hotels en restaurants halen massaal foie gras van menu

Een groot aantal restaurants en hotels halen eenden- en ganzenlever (foie gras) van de menukaart. Het gaat ondermeer om NH Hoteles (34 stuks, waaronder Krasnapolsky en Vermeer), Marriott Hotels, WestCord Hotels, Van der Valk hotels en restaurants, Sheraton (eerder toegezegd), Pulitzer, de Proeverij 274 (eerder in Radar) en vele anderen. Ze hebben aan Wakker Dier toegezegd de dieronvriendelijke foie gras niet meer te serveren vanwege het dierenleed. Afgelopen maandag werd in Tros Radar aan de kaak gesteld dat ‘diervriendelijke’ foie gras helemaal niet zo diervriendelijk is: deze komt ‘gewoon’ van gedwangvoederde, soms zelfs kreupele, zieke eenden of ganzen. Veel hotel- en restaurantketens willen hun verantwoordelijkheid nemen nu blijkt dat de informatie van hun leveranciers vaak niet klopt. Hanneke van Ormondt van Wakker Dier: “Een geweldig kerstkado voor alle ganzen en eenden. En ook een sterk signaal aan de Franse foie gras industrie, dat er echt iets moet veranderen. Als grote namen als Krasnapolsky, Sheraton en Marriott zo’n stap zetten dan heeft dat een enorme uitstraling.”


Q-koorts: maatregelen nodig maar niet afwentelen op zwangere geiten

Wakker Dier is hoogst verontwaardigd dat zwangere geiten de dupe lijken te gaan worden van politiek opportunisme rond de Q-koorts. Uiteraard staat de volksgezondheid voorop en zijn maatregelen hard nodig maar deze komen veel te laat en worden niet afgewenteld op de sector die de problemen heeft veroorzaakt. Zwangere geiten worden de dupe en dreigen nu onnodig afgemaakt te gaan worden. Kennelijk is niets geleerd van de varkenspest en vogelpest waar de politiek eendrachtig aangaf dat we afmoeten van het ruimen van dieren bij dierziektes vanwege de grote maatschappelijke weerstand. Het tijdstip van de huidige aangekondigde maatregelen heeft alles te maken met politieke en publicitaire commotie en niets met recente nieuwe feiten rondom de ziekte. Als een paar maanden geleden de ziekte meer serieus was genomen, had voorkomen kunnen worden dat geiten bevrucht werden en was nu het afmaken van gezonde moedergeiten niet aan de orde. Daarnaast zijn andere effectieve maatregelen zoals een vervoersverbod, een uitbreidings/nieuwvestigingsverbod en een maximum grootte uit economische motieven alle tijd tegen gehouden. Vooral megageitenbedrijven met duizenden geiten lijken de problemen met Q-koorts te veroorzaken, gaf het landbouwministerie eerder al aan. Wakker Dier vindt dan ook dat maatregelen tegen deze industriele geitenbedrijven genomen moeten worden; bijvoorbeeld in de vorm van een maximum aantal te houden geiten.


SPCA alarmed by abandoned pets

COMOX - Staff at the Comox Valley SPCA shelter say they are becoming increasingly alarmed by the number of people abandoning pets on their doorstep while the offices are closed. Staff report instances where dogs have been left tied up at their door and most recently a cardboard box was left containing a cat and several kittens. Workers arriving at the shelter in the morning often find empty boxes and are left wondering what type of animal was being abandoned and how many. The animals are left under signage at the door that asks people not to abandon animals and gives an emergency number to call.


Geiten wacht gang naar slachthuis

Er moeten komend jaar minder mensen ziek worden door de Q-koorts en daarom worden de komende tijd alle besmette dieren op besmet verklaarde bedrijven gedood.

Link


Biodiversiteit, het ondergeschoven kind van duurzaamheid

Wij, jonge ingenieurs, ontwerpers en planners in Europa, richten ons tot de internationale beslissers en politici aanwezig in Kopenhagen, en roepen hen dringend op om de financiŽle, wettelijke en bestuurlijke voorwaarden te creŽren, die ons in Nederland en elders in de wereld in staat moeten stellen onze professionele kennis in te zetten voor een duurzame wereld. Als de klimaatconferentie in Kopenhagen ťťn ding duidelijk maakt, dan is het dat duurzaamheid meer is dan alleen een hype. Duurzaamheid is de toekomst. Duurzaam ondernemen is niet langer alleen een zaak van vooruitstrevende overheden en bedrijven, maar van ons allemaal. Dagelijks worden methoden bedacht om CO2 uitstoot tegen te gaan, energiegebruik te verminderen en klimaatverandering te bedwingen. Ook op de klimaatconferentie. Eťn essentieel duurzaamheidaspect ontbreekt echter consistent in onze duurzaamheiddiscussie: biodiversiteit. We zetten ons in voor een CO2 neutrale bedrijfsvoering, we kopen duurzaam in en we voeren levenscyclusanalyses uit als onderbouwing van onze duurzaamheidstrategieŽn. Maar leiden deze initiatieven wel echt tot duurzaamheid? Niet zolang biodiversiteit geen onderdeel uitmaakt van onze duurzaamheidacties. Denk aan biobrandstoffen die het duurzame alternatief leken voor fossiele brandstoffen, maar waardoor grote oppervlakten aan tropisch regenwoud werden gekapt voor de productie van energiegewassen. Zonder aandacht voor biodiversiteit geen duurzaamheid.

Maar wat is biodiversiteit eigenlijk? Biodiversiteit staat voor alle verschillende planten- en diersoorten, maar ook voor de genetische variatie van deze soorten en de kwaliteit van de natuurgebieden waarin deze soorten leven. Een hoge diversiteit aan soorten en natuurgebieden biedt een hoge verscheidenheid aan producten en diensten waarvan wij afhankelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan grondstoffen, voedsel en medicijnen, maar ook aan waterzuivering en de opvang van CO2. Onze menselijke activiteiten leiden tot achteruitgang van biodiversiteit vanwege het grote ruimtebeslag, gebruik van energie en grondstoffen almede door vervuiling. Wereldwijd is al circa 30% van de oorspronkelijke biodiversiteit verdwenen, in Europa zelfs 65%. En deze achteruitgang is nog niet ten einde. Een achteruitgang van biodiversiteit staat gelijk aan een achteruitgang van onze samenleving. Biodiversiteit gaat absoluut een zware stempel drukken op onze samenleving. Voor bedrijven die afhankelijk zijn van biodiversiteit voor hun bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen en dus voor de gehele samenleving die diensten en producten consumeert. Door alleen maatregelen te nemen voor het terugdringen van CO2 uitstoot en het beperken van energiegebruik, wordt een vertekend beeld van duurzaamheid verkregen. Dit kan ertoe leiden dat grote investeringen in duurzaamheid op termijn helemaal niet zo duurzaam blijken te zijn. Dit kost geld, beschadigt reputaties en vertrouwen en leidt tot onomkeerbare schades en risico's.

Voor het behoud van biodiversiteit is samenwerking tussen overheden, wetenschap en bedrijfsleven noodzakelijk. De overheid dient biodiversiteit te implementeren als onderdeel van het duurzaamheidbeleid, waardoor kaders gesteld kunnen worden voor bedrijven. Het bedrijfsleven dient biodiversiteit te omarmen als vast thema binnen hun duurzaamheidstrategie, waarmee "license to produce"positieve publiciteit, een gunstige concurrentiepositie en een verminderd risico op confrontatie, weerstand en procesvertragingen wordt bereikt. Willen wij als samenleving continuÔteit waarborgen, dan is investeren in duurzaamheid en dus in biodiversiteit een allereerste eis. Maar hoe maken wij van biodiversiteit een volwaardig onderdeel van duurzaamheid? Er bestaat vooralsnog geen vastgestelde methode om biodiversiteit op te nemen in duurzaamheidstrategieŽn. Hoe bepalen wij onze impact op biodiversiteit? Hier komen wij als netwerk van jonge ingenieurs in beeld. Wij zijn met name in staat om de link te leggen tussen wetenschap, beleid en praktische toepassing. Dat zien wij als onze missie.

De eerste stap is biodiversiteit op de politieke agenda te zetten. De internationale beleidsbepalers in Kopenhagen hebben een unieke kans om de eerste stap te maken. Biodiversiteit is echter complexer, lastiger meetbaar en minder hanteerbaar dan andere aspecten van duurzaamheid. Dit maakt het inzetten op biodiversiteit des te belangrijker. Overheid, ingenieursbranche en andere brancheorganisaties sloegen in Nederland eerder hun handen ineen voor duurzaamheid. Nu is het noodzaak om hetzelfde te doen voor biodiversiteit. Biodiversiteit daagt ons allen uit!


Dierenartsen tegen het doden van onbesmette geiten

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de beroepsorganisatie voor dierenartsen, is tegen het ruimen van alle drachtige geiten op met Q-koorts besmette bedrijven om de verspreiding van Q-koorts onder mensen in te perken. De maatregel leidt tot het doden van tienduizenden drachtige geiten waarvan een groot deel onbesmet is. De KNMvD pleit voor maatregelen die proportioneel zijn en roept daarom de ministers van VWS en LNV op om ook een ethische afweging te maken als het gaat om het doden van dieren bij het bestrijden van de Q-koorts. De KNMvD reageert met haar standpunt op het advies van het deskundigenoverleg Q-koorts. Deze deskundigengroep die bestaat uit zowel artsen als dierenartsen geeft in haar advies een aantal aanvullende maatregelen op de huidige aanpak om de humane epidemie te beperken. Hoewel de dierenartsen zeer te spreken zijn over de aanpak waarbij zowel dierenartsen als artsen betrokken zijn, kan de beroepsorganisatie zich niet vinden in alle door de deskundigengroep voorgestelde maatregelen. Voorzitter Ludo Hellebrekers: "Maatregelen zijn nodig maar hierbij moet wel de ethische afweging gemaakt worden of het doden van gezonde dieren gerechtvaardigd is gezien de risico's voor de volksgezondheid. Helaas ontbreekt deze afweging in het advies." Uitgangspunt voor de dierenartsen is dat dieren alleen gedood mogen worden als het belang van de mens direct in het gedrang is of als het doden in het direct belang van het dier is, bijvoorbeeld wanneer een dier ernstig of uitzichtloos lijdt. Niet-besmette geiten vormen geen risico voor de mens en de dierenartsen zien dan ook geen aanleiding om deze dieren te doden. Besmette dieren vormen mogelijk wel een risico doordat er grote hoeveelheden van de bacterie C. burnetti vrijkomen bij een abortus en het ruimen van deze dieren is daarom gerechtvaardigd. Verder merken de dierenartsen op dat het doden van drachtige geiten als een aanvullende maatregel op de huidige aanpak een goede evaluatie van de vaccinatiestrategie onmogelijk maakt.


Nederland tekent voor verzet walvisvangst

Nederland, AustraliŽ en Nieuw-Zeeland hebben de krachten gebundeld om te strijden tegen de walvisvangst.

Link


Ganzenlever - 'Diervriendelijke' foie gras ontmaskerd

Uit undercoveronderzoek van Wakker Dier en Tros Radar blijkt dat restaurants, die zogenaamde ‘diervriendelijke’ foie gras serveren, in werkelijkheid de levers van gedwangvoederde eenden op de menukaart hebben. Onder de restaurants bevinden zich de meest fameuze hotels en toprestaurants van Nederland: Krasnapolsky, Amstel Hotel (La Rive) en Vermeer. Zij liegen hun klanten tegenover Radar, ongegeneerd voor. Hanneke van Ormondt van Wakker Dier: ‘Eens temeer blijkt weer eens: vertrouw geen dure verkooppraatjes. Vermijd eenden- en ganzenlever.’ Steeds meer restaurants en hotels claimen tegenover Wakker Dier en klanten dat hun eenden- of ganzenlever diervriendelijk is. Wakker Dier zette de claims op een rijtje en bracht undercover een bezoek aan de diervriendelijkst aangeprezen foie grasfarm: de gold label foie gras van Selectos de Castillas S.A. uit Spanje, geserveerd bij toprestaurants. Op deze boerderij filmde Wakker Dier hoe de dieren leven op een dorre vlakte in de Spaanse zon zonder beschutting en hoe dieren werden gedwangvoederd met een pap van mais en eendenvet. Veel dieren liepen kreupel en erg lagen veel dode dieren.

Link


Veel dierenleed bij brand kan worden voorkomen

Duizenden dieren komen jaarlijks om het leven bij stalbranden. De Brandraad09 vindt, dat veel dierenleed kan worden voorkomen door bij brandpreventie geen onderscheid te maken tussen mens en dier. Voor stallen gelden tot op heden dezelfde brandveiligheidseisen als voor bedrijfsruimten waarin goederen worden opgeslagen. Dit betekent dat dieren bij het uitbreken van brand vaak kansloos zijn en dat de brandweer in veel gevallen machteloos moet toekijken hoe dieren levend verbranden. De Brandraad09 constateert dat brandpreventie in de discussie over dierenwelzijn nauwelijks of geen aandacht krijgt. Na een stalbrand, waarbij soms duizenden dieren omkomen wordt doorgaans meer aandacht besteed aan de financiŽle en materiŽle schade dan aan het dierenleed. Brandweerlieden die betrokken zijn geweest bij het bestrijden van een stalbrand houden daar soms schokkende herinneringen aan over. Omdat dieren moeilijk te evacueren zijn, moet volgens de Brandraad09 de meeste aandacht moet uitgaan naar het voorkomen van brand. Ondernemers kunnen daar zelf het nodige aan doen. Uit onderzoek blijkt dat veel branden ontstaan doordat in stallen brandgevaarlijke activiteiten plaatsvinden. Denk daarbij aan lassen, slijpen, onderhoud voertuigen en machines. Dit soort activiteiten nalaten, evenals roken, beperkt het risico van brand aanzienlijk. Voorts zouden uitsluitend elektrische installaties die voor de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, moeten worden toegestaan. Alle andere niet. Elektrische installaties moeten ook periodiek worden gekeurd. Het gelijkschakelen van mens en dier bij het voorkomen van brand heeft meer consequenties. De Brandraad09 vindt dat het toepassen van onbrandbare bouwmaterialen verplicht moet worden. Verder moeten ontsnappingsmogelijkheden worden gecreŽerd die het mogelijk maken dat dieren bij brand een veilig heenkomen vinden. Als dat niet mogelijk is, zijn andere maatregelen nodig, zoals het aanbrengen van brandwerende scheidingen of het toepassen van sprinklers. De Brandraad09 is van oordeel dat de voorgestelde maatregelen niet vanzelfsprekend tot hogere bedrijfslasten zullen leiden.


Vroege Vogels TV over ganzenpluk

Hardhandig wordt het dons van de luid snaterende gans gerukt; zijn huid scheurt open, de wond wordt onverdoofd dichtgenaaid. Klaar, volgende gans. Helaas is dat nog altijd de pijnlijke werkelijkheid voor duizenden ganzen, zo blijkt uit nieuw videomateriaal van dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters. En dat levend geplukte dons kan zomaar in uw dekbed zitten, zonder dat u daar weet van heeft. De grootste donsproducenten zijn China, Polen en Hongarije. Vooral in Hongarije is het een belangrijke, traditionele bedrijfstak. Belangrijke donsafnemers zijn koude landen als ScandinaviŽ, Engeland, Duitsland ťn Nederland.


WTO - Wrecking Animal Protection

World Trade Organisation (WTO) rules are designed to enable free trade, but can inhibit attempts to improve animal protection. This film documents how WTO rules affect attempts to prevent cruelty in the areas of conservation, fur production, cosmetic testing and farming. A useful tool for promoting discussion in Citizenship, General Studies and Geography.

WTO - Wrecking Animal Protection from Compassion in World Farming on Vimeo.


Anesthesisten tegen Hollandse castratie biggen

In de discussie over kooldioxide als verdovingsgas hebben de dieranesthesisten nu officieel stelling genomen: hun internationale organisatie is tegen castratie van biggen onder CO2-verdoving.

Link


The Cove


Live export dieren - zo laag is de mensheid gezonken


More videos from Animals Australia


Dierenleed in de bioindustrie - varkens


Help End Factory Farming at AnimalsAustralai.org


Dierenkwelling in Portugal

Dit is dus ook het "moderne" Europa, we veroordelen Chinezen die honden en katten villen, landen die beren en honden laten vechten, Japanners die onder het mom van wetenschap (zoek eens op unit 731) walvissen doden of gewoon sneaky dolfijnen een baai inloodsen en dan afslachten maar "vergeten" voor het gemak dit soort volksvermaak in een Europees land. Zegt veel over het niveau van onze beschaving.....


Japanse walvisjagers varen uit

De walvisvloot van Japan is donderdag uitgevaren. Dat meldde de milieuorganisatie Greenpeace. Een aantal schepen vertrok in de ochtend uit de havens van Innoshima en Shiogama.

Link


Zwitserland - geeft de toon aan : hersenexperimenten op apen definitief verboden

Onlangs heeft het 'Schweizer Bundesgericht' twee omstreden proeven met apen definitief verboden. Het betreft met name het soort hersenonderzoek bij makaken die 'voor de goeie samenwerking' gedwongen worden dorst te lijden. Het hooggerechtshof daarentegen beschouwde deze manipulatietechniek ethisch onverantwoord en het experiment in zijn geheel als nutteloos.

Link


NL - Minister Klink belooft beterschap op dierproevendossier

Minister Klink van Volksgezondheid geeft gehoor aan de oproep van de Partij voor de Dieren (PvdD) om een fundamentele discussie te voeren over de ethische en maatschappelijke aanvaardbaarheid van dierproeven voor discutabele doeleinden, zoals onderzoek naar de gevolgen van het overconsumeren van fastfood dat wordt uitgevoerd met de beruchte snackbarvarkens.

Link


NL - Horecagroothandels stoppen met blank kalfsvlees

De toonaangevende horecagroothandels Makro, Hanos en Sligro stoppen met de verkoop van blank kalfsvlees. Dit hebben zij Stichting Wakker Dier laten weten.

Link


Duitsland - Dierenleed - De zaak Kreiter in Bremen

Op 19 oktober 2009 heeft een rechter in Bremen (D) toestemming gegeven tot een voorlopige verderzetting van de apenexperimenten o.l.v. Prof. Andreas Kreiter. Eerder dit jaar was er sprake van een stopzetting van deze onderzoeken aan de Uni in Bremen. Een definitieve uitspraak volgt in de lente van 2010, ondertussen 'mag' experimentator Kreiter in alle vrijheid de apen verder kwellen. Andreas Kreiter die sinds 1997 aan de universiteit in Bremen met zijn experimenten op primaten begon, ontvangt sinds geruime tijd heftig weerstand tegen zijn praktijken. Dankzij vele protesten van tienduizenden burgers, is ook de politiek zich met de zaak gaan bezighouden. De 'Bremer BŁrgerschaft' eiste eenstemmig de apenexperimenten stop te zetten. Al die jaren daarvoor waren Kreiter's onderzoeken om de drie jaar verlengd geweest. De laatste verlenging van zijn onderzoek liep af op 30 november 2008.

Link


Toestroom doodzieke zeehonden houdt aan

Het blijft maar doorgaan: meldingen van doodziek over het strand kruipende zeehonden. Vandaag, dinsdag 3 november, werden er niet minder dan tien zieke zeehonden naar de crŤche in Pieterburen gebracht. In het afgelopen weekeinde vijf. Van Terschelling, Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en langs de Noordzeekust... Dat brengt het totale aantal zware longwormpatiŽnten op meer dan 100; ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode van het vorige jaar, en toen maakten we ons al ongerust over de toename.

Eťn ding hebben al deze jonge zeehonden gemeen: ze hebben het zo vreselijk benauwd. Hun longen functioneren amper door zich een weg daardoorheen vretende parasieten.Bij sectie op een aantal gestorven dieren kon de doodsoorzaak gemakkelijk worden vastgesteld: ze waren gestikt doordat hun luchtpijp geheel was afgesloten door proppen wormen...

Ieder van deze doodzieke zeehonden heeft een aparte behandeling nodig. Medicatie tegen die afschuwelijke longwormen, tegen de benauwdheid. Voortdurende controle, veel kleine porties voeding per dag. Dat betekent een topbelasting voor alle zeehondenverzorgsters, die in wisselende teams dagelijks van 's-morgens heel vroeg tot 's-avonds heel laat aan het werk zijn.Vrijwilligers zetten zich in om extra bassins en ligplaatsen te maken. Onze wetenschappers zetten alle zeilen bij om meer te weten te komen over de oorzaak.

Je kunt je handdoeken sturen naar:

Stichting ZeehondencrŤche Lenie 't Hart
Hoofdstraat 94a
9968 AG Pieterburen

Donateur worden? Link


Wakker Dier tegen bouw megascharrelstal

Een scharrelstal voor bijna 250.000 kippen bestaat niet.

Link


BBC Pedigree Dogs Exposed - Cavaliers

Pedigree dogs suffer from a huge range of diseases. Many of these have been are inherited and have been caused by excessive inbreeding. This is an excerpt from the BBC Documentary "Pedigree Dogs Exposed". This part of the programme deals with the ailments suffered by Cavalier King Charles Spaniels. You can read more about the diseases affecting pedigree dogs of all types at http://pedigreedoghealth.org/


Geen foie gras meer

Restaurants en cateraars in Heerenveen hebben afgesproken geen foie gras meer op het menu te zetten.

Link

Het is onverstelbaar dat Europa anno 2009 dit soort misdadig gedrag nog altijd toestaat. Het niveau van de beschaving kun je bepalen aan de manier waarop men met dieren en gehandicapten omgaat. Proefen op apen, stierenvechten, foie gras, schandalige veetransporten, dieren die amper ruimte hebben in de bioindustrie etc etc. Gebrek aan beschaving denk ik eerder.

Ron


De paarden van RoemeniŽ hebben uw steun nodig!

De situatie is weerzinwekkend en mensonterend. Wij verontschuldigen ons voor de gruwelijke beelden die deze tekst begeleiden maar het paardenleed in RoemeniŽ is onbeschrijflijk en beelden tonen nu eenmaal beter dan woorden de ware toedracht van de situatie. Toch hebben wij u de gruwelijkste beelden willen besparen. Volledig zinloos en op wreedaardige manier verminkte paarden die dan ondanks de zeer ernstige letsels toch nog moeten verder leven en werken

Link

Rose Mertens


IJsland gedwongen te stoppen met de slachting.

Vanochtend heeft het IFAW (International Fund for Animal Welfare) op zeer ludieke wijze IJsland terecht "gewezen" ter afkeuring van IJsland's walvisjacht. 26 landen hebben een verklaring afgegeven dat IJsland moet dwingen af te zien van de commerciŽle walvisjacht. De verklaring veroordeelt het wrede en onnodige doden van meer dan 200 bedreigde vinvissen en dwergvinvissen in de afgelopen maanden. De door Engeland geleide diplomatieke stap, ook ondertekend door o.a. Nederland, Duitsland, de VS en AustraliŽ, bepaalt dat de 26 regeringen "diep teleurgesteld" zijn over het besluit van de voormalige IJslandse regering om de commerciŽle walvisvangst toe te staan. Eerder dit jaar stelde de vertrekkende minister van Landbouw en Visserij quota op voor de commerciŽle walvisvangst van maximaal 150 gewone vinvissen en 100 dwergvinvissen per jaar gedurende vijf jaar. De huidige regering van IJsland heeft deze quota teruggeschroefd tot een eenmalig quotum voor 2009, maar de vangsttoewijzing is wel opgevoerd tot 200 gewone vinvissen en 200 dwergvinvissen. Dit ondanks een beperkte binnenlandse markt voor vinvisvlees en zelfs geen markt voor dwergvinvisvlees. Sinds juni hebben IJslandse walvisjagers 125 vinvissen en 79 dwergvinvissen gevangen.

Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) dat al jaren campagne voert tegen IJsland, roept de IJslandse regering nogmaals op te luisteren naar deze internationale kritiek en het walvistoerisme als een humaan en rendabel alternatief voor de wreedheid van de walvisjacht te ondersteunen. Rikkert Reijnen (IFAW): "De ogen van de wereld zijn op IJsland gericht wanneer we hen dwingen dit wrede en onnodige slachten van walvissen te beŽindigen. Inwoners van Nederland en vele andere landen over de wereld vinden het doden van walvissen voor commercieel gewin weerzinwekkend.

De volharding van IJsland om door te gaan met de onmenselijke en niet-duurzame walvisjacht zet het volledig uit de pas met de rest van Europa. "Het overduidelijk ontbreken van een markt voor het vlees betekent dat deze walvissen gedood worden om de komende jaren in de vriezer opgeslagen worden!", aldus Reijnen. Opinieonderzoek en onafhankelijk economisch onderzoek in IJsland laat zien dat men weinig trek heeft in walvisvlees, terwijl verantwoordelijk walvistoerisme financieel lucratief en een van 's werelds meest populaire toeristische activiteiten is.


Dolphin Massacre in Denmark


The Dairy Industry - Heart-Wrenching Images


Tip: Lisa


Dolphins Killing Eachother Mystery


Koefnoen - Kalfsvlees, waarom niet?

Kalfsvlees, uit de kunst lekker. Campagne gefinancierd met steun van de Europese Unie Koefnoen, 2009

Geus vertelde zelf slechts 1000 euro te hebben gekregen. Voor zo’n reclamespot is dat maar een schijntje.  De Europese Commissie heeft volgens Kassa in totaal 3 miljoen euro gedoneerd aan de stichting Promotie Kalfsvlees om het spotje mogelijk te maken.

fragment op Kassa

Vrolijk van kalfsvlees?

Link


Gered van het slachthuis Dierendag veiling voor paard Scot

Berghem: In het kader van werelddierendag organiseert Stichting Dierenhulp Venezuela een grote internet veiling. Een veiling waarbij het gehandicapte paard Scot centraal staat. Dit prachtige dier werd in zeer slechte toestand aangetroffen na melding verwaarlozing en in beslag genomen door de lokale dierenbescherming van Bonaire. Uit onderzoek bleek dat het dier gehandicapt was omdat de onderkaak niet recht staat. Normaal kunnen eten en vermalen en zelfstandig grazen gaf grote problemen voor dit dier. Opereren was geen optie omdat resultaat niet gegeven kon worden. Daarom moet dit dier elke dag met de hand gevoerd en verzorgd worden. Stichting Dierenhulp Venezuela heeft dit dier geadopteerd en wil het een onbezorgde oude dag geven. Met de opbrengst van deze ludieke internet veiling wil men het leven van dit dier aangenamer maken. Zo zullen er tal van persoonlijke items onder de hamer gaan, van BN-ers als: Carlo Boszhard, Joke Bruijs, Jochem Myjer, Het Nederlands voetbal elftal, Geert Jan Jansen, Irene Moors,Viola Holt en vele anderen. Maar ook internationale sterren als Kimi Raikonen, Michael Schumacher, Valentino Rossi werken hier graag aan mee. U kunt bijvoorbeeld bieden op een door alle spelers gesigneerd wedstrijdshirt van het Nederlands Elftal dat volgend jaar op het WK in Afrika van de partij is. Ferrari caps gesigneerd door Raikonen en Schumacher. Een origineel script gesigneerd door alle acteurs van Toen was Geluk heel gewoon. Uniek omdat dit het laatste script is. Een hamer van het VARA programma Kopspijkers. Een gesigneerde DVD van Jochem Myjer of een gesigneerde TV Kantine DVD van Carlo Boszhard en Irene Moors. Een Feyenoord shirt met handtekeningen van de spelers. Of een ingelijste uitgave van de eerste DVD van Toen was geluk heel gewoon. Uitgereikt aan de acteurs destijds. En nog veel meer items van o.a. Viola Holt en Herman Brood. Alle kavels werden geschonken om dieren in nood te helpen. En er is geen strijkstok aanwezig. De totale opbrengst gaat zonder enige kosten naar de dieren die gesteund worden door Stichting Dierenhulp Venezuela.


Zo vervoer je kamelen.....

kameel.jpg (3331 bytes)

Vrijdag hadden we nog beelden van de schandalige behandeling van stieren in Spanje. Nu weer zo'n voorbeeld van achterlijke mensen die geen enkel respect voor dieren hebben. Walgelijk.....

Link 1

Link 2

Tip: DvH


Het in brand steken van levende stieren met vuurwerk als
'festival' in Spanje!

Begin November (rond vrijdag 13 of zaterdag 14 november) wordt er ieder jaar in Spanje, in het dorpje 'Medinaceli' in de provincie 'Soria', s'avonds een Sadistisch festival gehouden genaamd 'Toro Jubilo', waar bij een Stier met veel geweld vuurwerk wordt getimmerd aan zijn horens (Toro de Fuego)...De ogen van de Stier tranen hierbij.. Een tiental mensen trekt en hangt aan zijn staart en duwt en slaat hem.

Vervolgens wordt de Stier in het donker los gelaten met grote vlammen van vuurwerk op zijn horens... De vonken verbranden zijn huid en verblinden zijn zicht... In de arena of op de straten hebben de mensen meerdere vuurtjes gestookt... waarin de Stier zich nog erger verbrandt, wanneer hij er in paniek en door slecht zicht doorheen rendt, omdat hij het vuur van zijn horens probeert weg te krijgen... Bloed loopt uit de neusgaten van de Stier... Hij rend alle kanten op en wordt daarbij ook nog getreiterd, opgejaagd en uitgelachen door de toeschouwers. Er is zelfs een fanfare-achtige band die vrolijk luide muziek maakt tijdens deze lijdensweg van de arme Stier...

Zelfs vrouwen, en jongeren pesten en lachen de stier uit... terwijl de lucht is gevuld met de geur van zijn verbrande horens en huid. De Stier gooit zichzelf zelfs tegen een muur of de grond om van de vlammen en pijn af te geraken...

Video's (Waarchuwing: zeer Schokkend!):
http://www.youtube.com/watch?v=MGUBLuxtUY8
http://www.youtube.com/watch?v=gARHSQu1p68

In deze video is om 4 minuut en 4 sec. is te zien dat de Stier huilt terwijl ze op zijn horens timmeren: http://www.youtube.com/watch?v=_fauHAIQoyM

Rond deze tijd van het jaar (Augustus, September...) worden er door heel Spanje ballen van vuurwerk vastgebonden aan de horens van een stier īToro Emboladoī (en bellen) en wordt de stier ook weer los gelaten, verbrandt, getreiterd enz... in de straten van Spanje.

Zie: http://www.youtube.com/watch?v=cy2lnOTB6Zc
http://video.google.nl/videoplay?docid=5276964593956137232
http://vimeo.com/groups/1741/videos/1761709

http://www.youtube.com/watch?v=8CuLzHq4kjo
http://www.youtube.com/watch?v=YhrimlIE8go

Voor dit alles zijn er zelfs speciale klim en hekwerken in de straten opgezet inclusief Bar en DJ!: http://www.youtube.com/watch?v=9ZG61Q7MUhQ

Veel Spanjaarden zien gelukkig wel in dat dit pure Dieren-Mishandeling is. Sommige plaatsen gebruiken ook geen echte stieren meer maar een metalen namaak-stier. Toch is Internationale aandacht en druk dus nodig om Spanje ertoe te bewegen om dit soort waanzinnige martelingen van Dieren te verbieden!

Ik hoop dan ook dat u hier aandacht aan zult besteden.

Hier vind u een Petitie tegen dit DierenLeed:

http://www.thepetitionsite.com/1/firebull---stop-the-burning-of-live-bulls

Hier vind u meer informatie: http://www.care2.com/c2c/group/FireBull

http://s888.photobucket.com/albums/ac87/Bullcruelty/

http://www.iwab.org/campaign.html

Vriendelijke groet,

Paul

--

Onverstelbaar dat de Europese commissie dit soort misdaden tegen dieren tolereert. Het lijkt wel of Spanje is blijven hangen in de tijden van de Spaanse inquisitie. Het kwellen van dieren als volksvermaak toont weer het niveau van onze beschaving....

Ron


Earthlings - Animal Cruelty

Earthlings is an eye-opening documentary about humanities many mischiefs (animal cruelty) on planet earth. Sometimes the recordings of a few hidden cameras is all that is needed to say a thousand words, and in this case also experience a thousand emotions. Each and every one of us are earthlings. We share this world with millions of other species, and yet we tend to abuse and damage them mercilessly, not realizing that we are completely dependent on other earthlings.


"Humane Meat" - Pictures Worth a Thousand Words


Wetgeving paarden moet beter

De Dierenbescherming deed donderdag aan Minister Gerda Verburg (Landbouw) een oproep om haast te maken met betere wetgeving rond huisvesting, voeding en transport van paarden.

Link


The Cove - official US theatrical trailer in HD

In this pulse-pounding eco-thriller, a crack team of divers, activists and special effects experts infiltrate a secret cove in Japan to expose one of history's most shocking and unimaginable crimes against nature. Winner of the Audience Award at this year's Sundance Film Festival, 'The Cove' is sure to be one of the most talked about films of the summer.


't Hart tegen zeehonden met zenders

Zeehondenbeschermster Lenie ’t Hart wil dat het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit een stokje steekt voor plannen van onderzoeksinstituut Imares om tientallen zeehonden in de oostelijke Waddenzee te volgen met opgeplakte zenders.

Link


Ikea en levend dons in uw dekbed

Beste Ron,

Hierbij een link naar Canvas, BelgiŽ: Link

De uitzending van vanavond ging over het plukken van dons van levende vogels, ten behoeve van onze dekbedden en meer. Ik wist niet dat dit op deze manier ging. Weer een voor in het rijtje.

Met hartelijke groet,
Jessica Alkemade

Link


Nieuwe sexy PETA-Commercial met Pamela Anderson tegen het dragen van dierenhuiden

De nieuwe sexy PETA commercial met Pamela Anderson die een paar dagen geleden uit kwam is al weer verboden...De Commercial zou uitgezonden worden op beeldschermen op de luchthaven van New York maar werd door de rechter verboden omdat het te bloot zou zijn.In de PETA-Commercial speelt Pamela Anderson een sexy luchthaven-controleur die bij de poortjes controleert of mensen geen Bont, Leer en andere dierenhuiden dragen...en het anders van het lijf rukt: Link

Zie hier de hele PETA-commercial:

Meer info: Link

Link

Ook Jackass, Steve-O, punk rocker Nina Hagen en comedien Andy Dick spelen in de commercial. Het overgrote deel van alle Lederproducten die verkocht worden in de USA en Europa is namelijk afkomstig van zwaar mishandelde en ondervoede koeien uit India (ook al is dat illigaal) of is HONDEN EN/OF KATTEN-LEER uit China! Zie: Link En: Link

Dat veel mensen ook niet weten is dat het meeste wol komt van gemuleseerde (lees gemolesteerde) schapen en lammetjes... dit houdt in dat bij de dieren onverdoofd hele stukken huid worden weggesneden zodat zich litteken weefsel vormt en maden minder goed zouden kunnen innestelen in hun vacht. Zie hier de video voor bewijs: Link

Sind Februari 2008 hebben o.a. H&M, Perry Ellis, het Duitse C&A, HUGO BOSS en Adidas gezworen dat ze geen wolpruducten meer zullen verkopen die afkomstig zijn van gemuleseerde schapen en lammetjes. Link

Van Bont weten we dat de dieren doodgeknuppeld, leven gevild, anaal geelectrocuteerd of op z'n 'best' vergast worden in een soort concentratie-kamp voor dieren... : Link

Zie ook: Link

Paul Engels


Footage courtesy of animal aid

English slaughterhouses exposed. The public is encouraged to believe that killing animals for their meat is essentially a pain- and stress-free business so called humane slaughter. Film shot secretly in three slaughterhouses between January and June 2009 by Animal Aid, exposes humane slaughter as a sham. The footage is shocking and often deeply disturbing. For full background on the investigation see www.animalaid.org.uk/

The film here is a 10 minute compilation of footage from all three abattoirs.


Earthlings

EARTHLINGS is a feature length documentary about humanity's absolute dependence on animals (for pets, food, clothing, entertainment, and scientific research) but also illustrates our complete disrespect for these so-called "non-human providers." The film is narrated by Academy Award nominee Joaquin Phoenix (GLADIATOR) and features music by the critically acclaimed platinum artist Moby


Goedkope kip op je bord ? Dan is dit de prijs !


TV - Gifkikkers - Varkens op de snelweg

Natuur- en milieuschandalen worden onthuld en bestreden door drie pittige vrouwen. Elisabeth van Nimwegen, Froukje Jansen en Jetske Nagtglas worden op de hoogte gesteld van een misstand en krijgen de opdracht om de juistheid daarvan te controleren, het vervolgens op heterdaad vast te leggen en tenslotte de confrontatie aan te gaan met de daders. Afl.: Varkens op de snelweg. De Gifkikkers strijden tegen misstanden tijdens varkenstransporten door Europa. Presentatie: Elisabeth Nimwegen, Froukje Jansen, Jetske Nagtglas.

LinkActivist Confronts Japanese Dolphin Hunters

Animal rights activist Richard O'Barry faced Japanese dolphin hunters at a seaport in Japan on Wednesday (September 2), but was quickly shooed away by angry locals. According to Japanese television station YTV, O'Barry was visiting the fishing town to film a new documentary for the Discovery Channel just in time for the dolphin hunting season that begins in September each year. He's a former dolphin trainer who trained "Flipper" from the 1960s television series of the same name. For nearly 40 years O'Barry has worked to free these marine mammals and publicize their plight. Teaming up with conservation organizations, he zeroed in on Japan's small coastal town of Taiji where fishermen catch most of the dolphins displayed in marine parks. He created a documentary called "The Cove which was released in the U.S. this summer.  "The Cove" has already been praised by critics and won the Audience Award at this year's Sundance Film Festival. Beyond objections to the Taiji fishermen's hunting practices, which force the animals into nets, O'Barry suspects the town is concealing secrets related to the exploitation of dolphins passed over for capture. O'Barry assembled a crack team of marine specialists, high-tech experts and experienced divers to investigate the fate of dolphins herded into a cove adjacent to the Taiji capture site. They battle Japanese police and fisherman to gain access to the cove where barbed wire blocks people from filming dolphin killings. O'Barry has been visiting Taiji several times a year for the past eight years. He now wears disguises in the town to avoid the attention of fisherman and the police, predicted the film would have a big impact.


Sea Shepherd Society discuss Whale Wars on Larry King

Paul Watson and crew members of the Steve Irwin discuss the second season of Whale Wars on the Animal Planet Channel, and the illegality of Japanese whaling near Antarctica.


Europese Unie verbiedt verkoop van zeehondenproducten

Enkele minuten geleden stemde het Europees parlement met 550 stemmen tegen 49 voor het verbod op de handel in zeehondenproducten binnen de EU.Het IFAW (International Fund for Animal Welfare) ziet deze beslissing als een belangrijke overwinning in hun campagne om de commerciŽle zeehondenjacht in Canada te beŽindigen. Het verbod verbiedt de verkoop van zeehondenproducten met winstbejag binnen de EU met een uitzondering voor producten van de jacht door Inuit- en andere inheemse volkeren. "Het parlement heeft de laatste nagel in de doodskist in de markt van de zeehondenindustrie in de EU geslagen", volgens Rikkert Reijnen van het IFAW. "Parlementsleden gaven duidelijk gehoor aan de tienduizenden e-mails, kaarten en berichten verstuurt door IFAW supporters uit heel Europa". Het is een bewijs van de sterke politieke wil en vastberadenheid van de drie Europese politieke instellingen, dat zij in staat waren om tot overeenkomst te komen. "Van Mexico City en Milaan en zelfs tot aan Moskou, de wereld verenigt zich in hun verzet tegen de commerciŽle zeehondenjacht", aldus Reijnen. "Een volledige ineenstorting van Canada's commerciŽle zeehondenjacht is nu onvermijdelijk" In 2009 is de prijs voor pelzen gedaald naar 9 euro, bijna de helft van de prijs van vorig jaar. 30 landen hebben nu een verbod op de verkoop van zeehondenproducten, inclusief 7 van de top 10 export markten van Canada.  Het verbod komt slechts enkele weken na het andere goede bericht in de campagne tegen de commerciŽle zeehondenjacht; in maart dit jaar kondigde Rusland een verbod aan op de jacht op zeehonden jonger dan ťťn (1) jaar in de Witte Zee, waarmee de Russische zeehondenjacht beŽindigd is. Het IFAW verschuift de focus nu naar Canada, waar de Canadese senator Mac Harb onlangs een wetsvoorstel indiende tot het beŽindigen van de commerciŽle zeehondenjacht. IFAW doet een beroep doen op het publiek om de druk op Canada te vergroten, door contact op te nemen met hun Canadese ambassades en een onmiddellijk einde te eisen aan Canada's commerciŽle zeehondenjacht.

Stop deze gruwelijke middeleeuwse praktijken, stuur je mening hierover naar:

Ambassade van Canada
Sophialaan 7
2514 JP Den Haag
Tel. 070-3111600
Fax 070-3111620
E-mail: info@canada.nl

En hoever de Canadezen gaan om deze slachting te verdedigen kun je hier zien:

Link

Zoals je ziet staat de kleur rood in de vlag van Canada blijkbaar voor het bloed van van alle gedode zeehonden......te ziek voor woorden

Misschien tijd voor een alternatieve vlag ?

flag_canada.jpg (4589 bytes)

Ron


Zinloos geweld door Japan richting walvissen nog altijd niet gestopt


China's gruwelijke handel in honden- en kattenbont

'De beste vriend van de mens' gedood voor zijn vacht? Nee, dit is niet alleen een nachtmerrie. PETA Duitsland heeft onlangs een undercover onderzoek uitgevoerd in de Chinese honden- en kattenbonthandel om je te tonen wat de industrie zo angstvallig probeert te verbergen. Zelfs onze meest ervaren onderzoekers waren hevig geshockeerd door wat ze daar aantroffen: miljoenen honden en katten in China worden bewusteloos geslagen, opgehangen, gewurgd en doodgebloed zodat hun vacht kan worden gebruikt voor bontranden en bontkragen. Dit bont wordt vaak opzettelijk onjuist gelabeld als zijnde bont van andere diersoorten en wordt geŽxporteerd naar bestemmingen over de hele wereld, inclusief Nederland en de rest van Europa, om daar te worden verkocht aan nietsvermoedende klanten. De einduitkomst is, omdat honden-en kattenbont zo vaak onjuist wordt gelabeld, dat wanneer je bont koopt het niet te achterhalen is wiens huid je draagt.

PETA Duitsland bezocht een dierenmarkt in Zuid-China en trof daar extreem vermoeide honden en katten aan die wegkwijnden in krappe kooien. Sommigen waren over grote afstanden getransporteerd in slappe draadgazen kooitjes zonder toegang tot water of voedsel. Twintig katten werden in ťťn enkele kooi gepropt. Onze onderzoekers zagen het resultaat van het dagenlang getransporteerd worden onder afschuwelijke omstandigheden: dode katten bovenop de kooien, stervende katten en honden in de kooien en dieren met open wonden. Sommige dieren waren verdoofd of extreem bang, en anderen vochten met elkaar, dolgedraaid door gevangenschap en blootstelling aan de elementen.

Tot wel 8.000 dieren worden op iedere vrachtwagen geladen door kooien hoog op elkaar te stapelen. Kooien volgepropt met levende dieren worden nonchalant van de top van de vrachtwagen op de grond 3 meter lager gegooid, waardoor de benen van de dieren verbrijzelen. Veel van de dieren die de onderzoekers zagen droegen nog steeds halsbanden om hun nek. Een teken dat ze geliefde gezelschapsdieren waren, gestolen om in bontjassen te worden veranderd.

Jij kunt helpen!
Schrijf a.u.b. een brief naar de Chinese ambassadeur en dring er bij China op aan om een dierenwelzijnswet te introduceren die een einde maakt aan de wrede mishandeling van honden, katten en andere dieren op markten en tijdens transport.

Mme Xue Hanqin
Ambassatrice van de Volksrepubliek in Nederland
Willem Lodewijklaan 10
2517 JT Den Haag
70 3551651 (fax)
chinaemb_nl@mfa.gov.cn


Viable rules on the welfare of animals at the time of slaughter

All forms of unnecessary suffering by animals must be avoided but an exemption should be granted for ritual slaughter on grounds of respect for religious freedom, says a report adopted by the European Parliament on plans to tighten up the rules on animal welfare at the time of slaughter. Every year in the European Union, 360 million pigs, cattle, sheep and goats are killed, as are over 4 billion poultry birds and 25 million animals reared for fur. In a consultation report drafted by Janusz Wojciechowski (UEN, PL), the European Parliament approved a European Commission proposal seeking to replace the 1993 directive on the protection of animals at the time of slaughter by a new regulation to improve animal welfare while allowing more uniform application of EU rules in Member States. Amendments adopted are chiefly intended to clarify the rules so they can be more easily applied and protect animals effectively, to prevent red tape and to ensure that imports comply with EU standards.

Stunning before death, except for religious slaughter

MEPs approve the principle that animals must be slaughtered using only methods that ensure death instantly or after stunning, except in the case of religious ritual, for which they called for the current blanket exemption to be preserved rather than allowing for exemptions to be decided at national level.

Avoiding practices that cause unnecessary suffering

To prevent unnecessary suffering, MEPs voted in favour of restraining animals only if the person responsible for stunning or killing it is ready to perform his task, and for bleeding to start as soon as possible after stunning to ensure the animal does not regain consciousness before death.

In addition, MEPs approved the introduction of indicators to detect signs of consciousness or sensibility in animals during killing operations, so as to check the reliability of stunning procedures.

Clarifying responsibilities, cutting red tape

While MEPs were in favour of the appointment of an animal welfare officer for each slaughterhouse, they stressed that responsibility for ensuring compliance with the rules must lie with the operator or company, not with an individual employee who cannot oversee enforcement of the rules. But to ensure small slaughterhouses remain viable, they argued that, for establishments slaughtering fewer than 1000 livestock units of mammals or 150,000 units of poultry per year, the procedure for obtaining a certificate of competence should be simplified.

The House also opposed the introduction of national reference centres in the Member States, the latter having already set up competent authorities.

Imports must comply with the rules too

The European Union's animal welfare rules are among the strictest in the world and this sometimes leads to higher production costs and distortions of competition with countries which are less careful in this area. MEPs therefore believe the Commission should ensure that meat and other animal products imported from non-EU countries meet European standards. They call for inspections to be carried out in abattoirs authorised to export to the European Union and for attestations that EU standards have been met to be supplied in addition to the health certificates already required for imports. In addition, Parliament highlights the need to provide adequate EU funding for European producers in order to compensate for the competitive disadvantage they would suffer. Lastly, MEPs call on the Commission to present, by 1 January 2013, draft legislation on the use of mobile abattoirs


Pray for, be kind to all God’s animals, Church urged

PETA says slaughterhouses are among “the most violent places on Earth ... it’s ironic that the celebration of the [birth] of the Son of God is a feast of slaughtered pigs, cows, chicken and animal flesh.”

Lees verder


Transporting Broiler Chickens Could Spread Antibiotic-Resistant Organisms

Researchers at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health have found evidence of a novel pathway for potential human exposure to antibiotic-resistant bacteria from intensively raised poultry—driving behind the trucks transporting broiler chickens from farm to slaughterhouse. A study by the Hopkins researchers found increased levels of pathogenic bacteria, both susceptible and drug-resistant, on surfaces and in the air inside cars traveling behind trucks that carry broiler chickens. The study is the first to look at exposure to antibiotic-resistant bacteria from the transportation of poultry. The findings are published in the first issue of the Journal of Infection and Public Health.

Lees verder


UT medical researcher determines link between foie gras and disease

Experimental data published today by University of Tennessee Graduate School of Medicine researchers shows a potential link between foie gras consumption and amyloid-related dieases such as Alzheimer's, rheumatoid arthritis and adult onset diabetes.

Lees verder


Israel bans testing on animals

The Israeli parliament the Knesset has outlawed the testing of cosmetics and cleaning products on animals. The law passed a final reading in the Knesset on Monday 21st May and will come into effect immediately, which will see between 2,000 and 3,000 animals being spared testing.

Lees verder


 

 

 


View My Stats