Kellogs cornflakes !


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Gemalen ijzerschroot in de Kelloggs cornflakes !

Waar zit ijzer in? Cornflakes bijvoorbeeld. Eten dat in zijn oorsprong helemaal niets van ijzer wil weten. Een sterk staaltje productontwikkeling? De Keuringsdienst van Waarde gaat op zoek naar de spijker in de ontbijtgranen en komt met een grote onthulling. Een ijzersterk verhaal van de Keuringsdienst van Waarde. Frappante is dat Denemarken Kelloggs Special K heeft verboden omdat het tot lever- en nierschade kan leiden !

Link

Deel 2
Deel 3


Keuringsdienst van Waarde - Ijzer deel 2

Afl.: IJzer. Het was een opmerkelijke vangst van de Keuringsdienst, twee weken geleden. Met een magneet visten ze ijzerpoeder uit de ontbijtgranen van Kellogg's. De voedseltechnoloog uit Wageningen was verbaasd. De huisarts ook. En vraagtekens werden gezet. Maar Kellogg's hield zijn poorten gesloten en trok liever de portemonnee voor een advertentie in de dagbladen. De informatie was onjuist, zelfs flauwekul. Bij dit ijzer zijn helemaal geen vraagtekens nodig. Het is goed voor ons. En daarmee is het klaar. Maar de Keuringsdienst weet, als de fabrikant begint te klagen, moet je doorgaan met vragen. Wat was er dan precies flauwekul meneer Kellogg's? De Keuringsdienst van Waarde smeedt het ijzer als het heet is.

Link


Danes ban 'harmful' Kelloggs Corn Flakes

Denmark has banned several vitamin-enriched products of American breakfast cereal maker Kellogg, saying they could be harmful if eaten regularly. The 18 products, which include enriched versions of popular brands like Corn Flakes, Rice Krispies and Special K, were to be launched on the Danish market later this year. “We’ve turned down applications for a number of enriched products which will have toxic effects in the doses Kellogg uses,” said Paolo Drotsby of the Danish Veterinary and Food Administration. Drotsby said that if eaten regularly the products could damage children’s livers and kidneys, as well as the foetuses of pregnant women.

11 augustus 2004


Metal Filings In Your Freaking Cereal

Dr. Levy Gives a dramatic demonstration of how the nutricions and additives in enriched foods might not be everything you think that they they are.


IJzer in je pap?

In Kellogg's cornflakes zit extra ijzer. Daar wordt je groot en sterk van. Maar kan het het ijzer ook terugvinden? Dat blijkt verrassend eenvoudig. Even fijnmalen, een sterke magneet en klaar. Uit de serie 'Cogito ergo Boem' van de Universiteitskrant Groningen. Voor meer informatie: Link


Ijzerpoeder in Kelloggs cornflakes

ReaktieVoedsel en Waren Autoriteit (VWA):

Het toevoegen van ijzer aan ontbijtgranen is tot een wettelijk vastgestelde limiet toegestaan. Het nuttigen van producten verrijkt met ijzer binnen deze limiet vormt geen risico voor de gezondheid. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft geen reden aan te nemen dat de producten van de firma Kellogg's op de Nederlandse markt deze limiet overschrijden. Het ijzer dat gebruikt wordt als toevoeging in levensmiddelen is ijzerpoeder geschikt voor menselijke consumptie. De uitzending van het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde over dit onderwerp wekt de suggestie dat ontbijtgranen met toegevoegd ijzer in Denemarken verboden zijn. Dit is onjuist. Ook in Denemarken is het toegestaan ijzer aan ontbijtgranen toe te voegen, mits er toestemming van de autoriteiten is verkregen.

De Europese Unie staat het toevoegen van ijzer aan levensmiddelen toe. Omdat de eetpatronen van de bevolking in de lidstaten onderling verschillen, bepalen lidstaten zelf aan de hand van de totale inname van ijzer welke limiet zij hanteren. De Nederlandse limiet is mede gebaseerd op de Nederlandse voedselconsumptiepeiling. IJzer is een belangrijke stof voor een goede gezondheid. De indruk die het tv-programma wekt dat het om gemalen spijkers of ijzervijlsel zou gaan is onjuist.

De wetgever heeft bepaald dat het verrijken met ijzer van levensmiddelen / ontbijtgranen is toegestaan. De limieten die daarvoor gelden zijn tenminste 15% en ten hoogste 100% van 14 mg ijzer per 100gram. De producten van Kellog's op de Nl markt voldoen hieraan. Deze normen in Verordening 1925/2006; 108/2008 en Richtlijn 90/496 spreken over gehaltes, niet over de hoeveelheid die uiteindelijk wordt opgenomen. Zoals we in het nieuwsbericht al aangaven, willen we benadrukken dat het nuttigen van producten die binnen de wettelijke limiet verrijkt zijn met ijzer bij normaal gebruik geen risico vormen voor de gezondheid.

Bij de absorptie van ijzer door het lichaam spelen meerdere factoren een rol, zoals voedingsstatus, type ijzerverbinding en de interactie met andere voedselcomponenten. Elementair ijzerpoeder wordt vaak toegepast voor het verrijken van levensmiddelen met ijzer. De biobeschikbaarheid van bijvoorbeeld ijzersulfaat is hoger dan van elementair ijzerpoeder maar heeft een lage stabiliteit en bevordert oxidatie van vetten hetgeen kan leiden tot kleur- en smaakafwijkingen. Daarom wordt in dergelijke gevallen vaak elementair ijzerpoeder gebruikt. Wij hebben geen aanwijzingen dat de absorptie van ijzerpoeder dusdanig laag is dat er sprake kan zijn van misleiding.

--

Cornflakes met ijzerpoeder, transvetzuren in de chips/frites etc, pesticides in je groente en fruit....... mooier kan de overheid het niet maken....

Ron


 

 


 


View My Stats