Nieuws xxx


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Biofotonen - Gezond met vitale voeding

Ron Hofman vertelt vanuit zijn koks achtergrond hoe hij kijkt naar voeding en wat hij heeft ondekt. Wat geeft je nu energie? Wat is tegenwoordig nog een tomaat? wat zit er nog in of is die allen nog rood en mooi. Wat is de energie die die tomaat ons nog kan geven als hij op steenwol gekweekt is en alleen gevoed word met dat wat wij gevonden hebben wat hij nodig heeft.MeLuNa Biofotonen Onderzoek

De naam MeLuNa staat voor Measurements of Luminescence of Natural products. MeLuNa verricht sinds 1998 metingen met betrekking tot de luminescentie van natuurlijke producten in relatie tot hun biologische kwaliteit. Vanaf de oprichting is de aandacht gericht op de agrarische sector: melk en melkproducten, groenten (zoals sla, biet, kool), fruit (zoals appel en tomaat), zaden, gras en mest. Ook worden metingen verricht aan biologische producten voor kosmetisch gebruik.

Link


Boek: Op zoek naar vitale voeding

biofotonen.jpg (33121 bytes)

Revolutionair boek: kwaliteit en vitaliteit van voeding kan vanaf nu wetenschappelijk gemeten worden door middel van biofotonen. Een zeer interessant boek over de zoektocht van twee onderzoekers en een ondernemer naar vitale voeding. Voor iedereen die met voeding bezig is, rawfood, slowfood of gewoon ons dagelijks brood, geeft dit boek een breder inzicht in onze voedingskwaliteit. Dit boek is niet verkrijgbaar in de boekhandel! Cradle to Cradle geproduceerd met natuurlijke inkt op ecologisch papier.

Prijs 27,50 euro. Bestellen? : Link


Biofotonen, een licht op het pad van medicijnen

Biofotonen of lichtquant medicijnen (deeltje van een elektromagnetische straling) is een relatief onbekende discipline, ondanks dat het al jaren bestaat. Misschien heb je er zelfs voordeel van gehad zonder het te weten. Enkele van de grootste voordelen hiervan kunnen worden gevonden in het gebruik bij kanker, huidziektes, oogziektes, hartziektes en chirurgie.

TV series die zich in ziekenhuizen afspelen laten vaak scŤnes zien die je beslist bekent voorkomen, vooral als de actie plaatsvindt in de Verenigde Staten, namelijk: een patiŽnt komt een behandelkamer binnen en legt uit aan de dokter wat het probleem is, waarop de laatste een apparaat bevestigt aan de wijsvinger dat primair dient om de zuurstofwaarde van het bloed te meten en de hartslag. Het gebruikt niets anders dan licht om te verzekeren dat het hart van de patiŽnt klopt.

Het is een algemeen, simpel instrument vanuit het wetenschappelijke veld van de biofotonen, biomedische fotonen of lichtquant medicijnen, een discipline waarin licht de kern is in al het onderzoek. De Verenigde Staten ligt vandaag de dag aan kop in dit onderzoek. De Europese Commissie echter maakt ook aanzienlijke vooruitgang.

Kan ziekte worden genezen door gebruik van licht? Wetenschap toont aan dat het kan. In feite gebeurt het al, maar we weten het nog niet altijd dat dit gebeurt. "We worden vaak omgeven door deze wetenschap zonder het te kennen" verklaart professor Romain Quidant, hoofd van de "Plasmon Nano-Optics Group"van het "Institute of Photonic Sciences (ICFO)" in de "UPC's Baix Llobregat Campus". Zoals de naam aangeeft, biofotonen is een term welke biologie omvat. Het is een tak van natuurwetenschappen die de levenswetten bestudeerd. Het is de wetenschap en technologie die zich richt op voortplanting, manipulatie en het opsporen van fotonen, welke de kwantum eenheden van licht zijn.

Deze kennis wordt gebruikt om een veelvoud van ziekten te voorkomen, te diagnosticeren en te voorzien van een therapie. Volgens professor Turgut Durduran, hoofd van het "Medical Optics Group van ICFO", die een korte historische samenvatting maakt in een poging om te verklaren waar vandaan deze discipline komt en waar het naartoe gaat, "In de jaren '30, in sommige medische praktijken waar borstkanker onderzocht werd, werd een licht geplaatst achter de borst van de patiŽnt terwijl de dokter voor de patiŽnt stond en tekende wat hij waarnam. Vandaag de dag, zo een 80 jaren later, bestuderen we in feite datzelfde nog steeds," zo legt hij dit voorbeeld uit. Het is een nieuwe wetenschap dat een grote ontwikkeling doormaakt de laatste decennia en nu zijn vruchten afwerpt in belangrijk medische terreinen.

Om te werken in het veld van fotonen heb je een lichtbron nodig. Dit kan een microscooplicht zijn, een laser of lichtschijnsel onzichtbaar voor het menselijke oog. Verder heb je een biologisch systeem nodig zoals huid of een cel waarop je op verschillende niveaus werkt.

Vandaag de dag zijn zulke medische terreinen zoals huidziekten, oogziekten, chirurgie, neurologie en kanker terreinen die met meeste voordeel hebben van biofotonen.

Fotonics is een hoogwaardig multidisciplinair veld met vele ingewikkelde gevolgen waarvan nanobiofotonics er een is. Het is een subveld dat zich richt op het ontwikkelen van instrumenten voor de voortang van nanowetenschap. Enkele grote vooruitgangen zijn geboekt in dit subveld, van de diagnose en ultrasensitieve beelden die het waarnemen van ziektes in een vroegtijdig stadium mogelijk maken, tot instrumenten voor therapieŽn met een minimum niveau van indringendheid voor de patiŽnt. Onderzoeksteams zijn er ook in geslaagd om sommige van deze instrumenten een nanometrische precisie mee te geven voor de manipulatie van biologisch materiaal.

Deze voordelen worden gebruikt in verschillende ziekenhuizen in de wereld. Anderen zijn in hun laatste onderzoeksstadium. "Het is een wetenschapsvorm dat eerst ontwikkeld wordt in onderzoekscentra, voordat het in de maatschappij komt," benadrukt Quidant. "Op dit moment zijn we nieuwe instrumenten en methodes aan het ontwikkelen om kanker te diagnosticeren en te behandelen", voegt hij toe. Ondanks dat deze discipline zich reeds ontwikkelt vanaf het eerste kwart van de 20ste eeuw staat biofotonics in de algemene historisch context pas in de kinderschoenen. Het aantal mogelijkheden dat licht biedt, samen met andere technologieŽn, opent ontelbare mogelijkheden voor de geneeskunst in de toekomst.

Gouden nanodeeltjes
Romain Quidant, een ICREA professor en CELLEX man van Frankrijk, werkt als pionier in nieuwe projecten in het veld van nanofotonics. In zijn onderzoek gebruikt hij zowel licht als hitte met gouden nanodeeltjes (deeltjes van goud met nanometrische afmetingen (een miljardste van meter).

Het is licht gerelateerd onderzoek. Quidant is "een chip aan het ontwikkelen die kan werken als een miniatuur laboratorium in zichzelf en vanuit zichzelf." Dit instrument kan gebruikt worden om de "blauwdruk" te identificeren. Dit is de verschil uitmakende markering van kanker terwijl het nog steeds in de eerste stadium van ontwikkeling is. Het onderzoeksproject wordt gesteund door de Europese Commissie en wordt uitgevoerd in samenwerking met kankerspecialisten. Hoe het werkt? "Het idee is om gebruik te maken van de laatste vooruitgang in nano-optics om de kleine hoeveelheden van kanker markeringen op te sporen in een enkel bloeddruppeltje" legt de onderzoeker uit. "Het betreft niet alleen biofotonics; we introduceren ook een nanotechnologisch component." Quidant maakt gebruik van gouden nanodeeltjes, "hele kleine voorwerpen met een afmeting van enkele 50 nanometers die kunnen worden ontwikkeld om te handelen als een efficiŽnte licht nanobron." Zijn groep is er in geslaagd om licht te concentreren op een punt dat tien keer kleiner is dan mogelijk is bij de meeste geavanceerde lenzen. Het heeft aangetoond dat de lichtcontrole op een nanometrische schaal kan worden toegepast in uiterst gevoelige nano biosensoren en optische pincetten die in staat zijn om hele kleine biologische systemen te manipuleren zonder ze te beschadigen.

Een andere richting in Quidant's onderzoek is gerelateerd aan de hitte die deze deeltjes ontwikkelen. In dit geval, worden de hitte bezitters gebruikt in de kankertherapie. "Het doel is om heel specifiek deze deeltjes te hechten aan de kankercellen en niet aan de gezonde cellen. Deze deeltje kunnen kankercellen opsporen dankzij de herkenning van moleculen. Wanneer deze deeltjes eenmaal zijn geÔntroduceerd wordt gebruik gemaakt van een laser om hen te verhitten net zolang tot de kankercellen selectief zijn vernietigd," legt Quidant uit. Elimineert het menselijk lichaam deze deeltjes? "Het voordeel van licht is dat ze minder belastend zijn dan chemotherapie of radiotherapie, die ook nog eens gezond weefsel aantasten," zegt hij. "Allereerst moeten we begrijpen hoe een geÔsoleerde cel werkt voordat we kunnen werken aan een tumor."

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Turgut Durduran en Romain Quidant wordt gesponsord door de CELLEX foundation in Barcelona.

Monitoring
Turgut Durduran, een wetenschapper van Cyprus en de V.S. die nu in Castelldefels, CataloniŽ, in Spanje woont en al jaren werkzaam in dit veld. "Wat gebeurt er als jij je had tegen een glasruit legt op een zonnige dag? Het licht lijkt wit te zijn en je hand rood. Dit is het principe van het veld waarin ik werkzaam ben: "licht door weefsel", verklaart hij. Een van zijn projecten richt zich op een niet belastende monitoring van de bloedstroom en zuurstofgehaltes van het bloed in echte waarde tijd (real time) met gebruik van diffuus optics. "Door het gebruik van licht kan ik voorzien in een onmiddellijke waarneming van wat er gebeurt in de patiŽnt zijn hoofd op elk gegeven moment en het verschaft de medische professionals meer informatie waarop ze hun besluiten kunnen nemen. Trombose in de hersenen kost jaarlijks miljoenen euro's en dit kan patiŽnten helpen en de uitgaven verminderen", benadrukt de professor. "Ik werk voornamelijk met ziekenhuizen. Mijn onderzoek richt zich op verschillende projecten, waarvan een, een monitor prototype is voor een zuurstoftekort van de hersenen. We werken ook aan zaken gerelateerd aan kanker zoals de verzekering of chemotherapie werkzaam is voor specifieke patiŽnten".

De Technische Universiteit van CataloniŽ, Barcelona, Spanje

Vertaald door Pauline Laumans


Het licht gezien met voeding

Omdat men elke dag eet, denkt men verstand van voeding te hebben. Sommigen eten volgens de schijf van vijf, anderen eten gemaksvoedsel en weer anderen zweren bij alleen rauwe groenten en fruit of alleen bruine rijst. Eten bestaat niet alleen uit chemische componenten (brandstoffen, beschermende stoffen en bouwstoffen); het is meer.

Alles wat we eten is direct of indirect uit de aarde voortgekomen. ‘Je eet licht’ zegt de antroposoof. We zijn verbonden met de aarde omdat we elke dag voedsel nodig hebben. ‘Je eet licht’ zegt de antroposoof . Planten transformeren het zonlicht tot eetbaar en verteerbaar licht. Zonlicht levert de energie die planten nodig hebben om koolzuurgas om te vormen tot stof. Het zonlicht wordt daarmee opgeslagen in de plant. Bij het verteren komt licht weer vrij. Het is dan ook de lichtkwaliteit van het eten die mede bepaalt hoe ge-zon-d het is. Kunstlicht levert minder (licht) kwaliteit. Zonlicht levert niet alleen vitamine D op maar ook via het voedsel een ver(licht)ing in bredere zin.

Link


Biofotonen en elektromagnetische velden

Dat levende cellen en organismen elektrische velden in zich en om zich heen hebben, is al lang bekend. Dit gegeven vindt al ruim een halve eeuw toepassing in de geneeskunde. Te denken valt aan het elektrocardiogram; in de volksmond het 'hartfilmpje' genoemd. Verder kennen we ook het EEG (elektro-encefalogram) van de hersenen en andere onderzoeken, waarbij gebruik wordt gemaakt van elektriciteit dat door het lichaam stroomt. Elektriciteit wordt eveneens toegepast bij de behandeling van bepaalde aandoeningen. De meest bekende toepassingen zijn het defibrilleren bij patiŽnten van wie het hart 'op hol is geslagen' en het reanimeren bij een hartstilstand door middel van elektrische stroomstoten.

Link


Biofoton

Onder een biofoton wordt in algemene zin een foton verstaan dat zou worden uitgezonden door levend weefsel, maar anders dan de bekende fotonen die worden opgewekt door de 'gewone' lichtgevende organismen als glimwormen of sommige lichtgevende paddenstoelen die dat met het pigment luciferine en het enzym luciferase doen met adenosinetrifosfaat als energiebron. Het betreft in elk geval fotonen van kortere golflengte dan die welke het lichaam in het diepe infrarood uitstraalt volgens de Wet van Planck vanwege zijn temperatuur.

Link


Menselijke krachtenvelden

Vooraanstaande wetenschappers in de hele wereld hebben aanwijzingen gevonden voor het bestaan van een kwantumenergieveld. Dit veld biedt wellicht een verklaring voor homeopathie, maar het zou ook wel eens de voornaamste bron voor heling kunnen zijn. Frirtz-Albert-Popp dacht dat hij een behandeling tegen kanker ontdekt had, Dat was in 1970, en Popp, een theoretisch biofysicus aan de universieteit van Marburg in Duitsland, gaf les in radiologie ≠ de interactie van elektromagnetische (EM) straling met biologische systemen. Hij had onderzoek gedaan naar benzo[a]pyreen, een polycyclische koolwaterstofverbinding die bekend staat als een van de meest dodelijke menselijke carcinogenen (kankerverwekkende stoffen.) Hij bestraalde die stof met ultraviolet licht (UV). Popp deed veel experimenten met licht. Het effect van EM-straling op levende systemen fascineerde hem reeds geruime tijd en hij had geprobeerd vast te stellen wat de effecten zijn van het 'exciteren' (in aangeslagen toestand brengen) van benzo[a]pyreen met UV-licht.

Link


Therapievorm


Biofotonen Health Angel Badhoevedorp

Wouter Nicolaas vertelt over zijn dochter die genezen is van haar gluten-intolerantie (ongeneeslijk voor de medici) met de "Starlight", ontwikkeld door Johan Boswinkel. Mijn eigen ervaringen met deze behandelingen zijn ongekend goed.


 

 


 


View My Stats