Bijna dood ervaringen


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Bijna dood ervaringen

In mijn praktijk ben ik veelvuldig mensen tegen gekomen die vol trots vertelden dat ze een bijna dood ervaringen hadden gehad. Sommigen voelden zich uitverkoren dat ze dit mochten meemaken. Zij voelden zich heel speciaal en wilden er anderen over vertellen. Anderen ervoeren het als een feit dat ze tot nu toe nog niet de juiste weg hadden weten te vinden en zagen het als een tweede kans die ze hierdoor kregen. Zij waren daardoor nederiger geworden en gewillig om te leren ervaren c.q. bewust te worden.

Welnu die tweede kans daar gaat het inderdaad over.

Het gaat hier over het inzicht dat iemand krijgt als het fysieke lijf niet of nauwelijks functioneert. Het gaat ook over het inzicht dat iemand krijgt die in een "Egyptische" graftombe of op een andere energetische plek gaat liggen of zitten, en een uittredingservaring heeft naar het gebied achter "de sluier" c.q. aan de andere kant.

Als mens krijg je een dergelijk inzicht omdat je bewuster moet worden van hetgeen je tot nu toe hebt gedaan. Voor menigeen is het een vooraankondiging om meer gegrond, meer bewust bekwaam om te gaan met hetgeen gedaan moet worden. Wat er gedaan moet worden heb je zelf mede bepaalt voordat je aan dit leven begon. Een reading kan je daarin weer inzicht in verschaffen. Niet reageren op deze "vooraankondiging of te wel schot voor de boeg" maakt dat je de kans loopt om na dit fysieke leven terug te moeten naar AF of niet meer aan de aardse leerschool mag deelnemen. Dat is dan letterlijk "dood" c.q. niet langer meer een overgang van het ene naar het andere fysieke lichaam of een overgang naar een volgende dimensie. Nee, dan betekent het letterlijk blijven zitten waar je zit en pas als je ooit bewust wordt dan krijg je misschien weer een kans aangeboden…

Voor hen die de aardse leerschool niet kennen: het is de "gemakkelijkste" manier om inzicht te krijgen in het leven en om te leren wat het is om los te laten. Om de vertroebelende lagen om je eigen essentie heen weer los te kunnen laten en zonder maskers (naakt) verder te kunnen gaan op de evolutionaire weg door het leven (door de dimensies heen).

Niet langer met je hoofd in de wolken gaan lopen, niet langer de zaken afdoen en onder het tapijt vegen. Niet langer gewenst "positief" met zaken omgaan, maar de balans leren vinden tussen de ene kant (negatief) en de andere kant (positief) en de realiteit daartussen ervaren.

Deze ervaring is soms pijnlijk omdat we dan geconfronteerd worden met iets dat we willen vasthouden. Of we worden geconfronteerd met iets dat we nog steeds niet hebben willen veranderen, iets wat anderen ons al vaker hebben teruggeven, maar waar we nog geen gehoor aan hebben willen geven.

De ervaring in de realiteit leert ons, dat we moeten leren los-te-laten. Dat door loslaten nieuwe mogelijkheden en inzichten een plek kunnen krijgen.

"Los laten" betekent dat je oud gedrag moet aankijken en nieuw gedrag moet inoefenen. Dit inoefenen doe je door het oude gedrag niet te herhalen, maar door iets nieuws te doen ook al weet je nog niet wat je dan gaat doen. Het is de controle loslaten op je handelen en bereid zijn om fouten te maken.

Een baby kan ook alleen maar leren lopen met vallen en opstaan. Zo is het ook in het loslaten van het oude en het inoefenen van het nieuwe. Veel mensen herhalen de geschiedenis omdat ze het niet willen weten en gaan daardoor bewust de fout in.

Het gaat erom de zaken te laten voor wat ze zijn en er van een afstandje naar te kijken. Dan is er meer helderheid wat je als mens moet doen en wanneer. Het is het Chinese spreekwoord "Een mens met haast gaat zitten". Op dit moment van een sluitende (nog enkele decennia) en een openende vicieuze cirkel doet zich de mogelijkheid voor om grootse stappen te zetten voor hen die willen ervaren, willen evolueren.

Voor hen die daar niet aan meedoen zal hetzelfde gebeuren als ten tijde van de eindperiode tijdens de laatste sluiting van deze grote vicieuze cirkel. Het een en ander hierover staat opgetekend/ wordt verhaald in Akasha (kosmische informatie bibliotheek, waarin de oude kennis is opgeslagen), maar wordt ook beschreven in de Heilige Boeken, of verteld in verhalen over Atlantis etc.

Pauline Laumans

Schrijfster en Levens Coach.

www.libertasinvivo.com www.c-t-u.com


 

 


 


View My Stats