Nieuws antikwakjes


balk2.jpg (42734 bytes)

Google


Column - extremisme in de geneeskunde

Op dit moment zie je dat naast de mensen die ons bewust maken van alternatieven en de kracht van natuurlijke oplossingen ook een kleine clubje extremisten die ongestoord hun gang kunnen gaan. Het gaat om een handjevol verbitterde mensen die maar één doel in hun leven lijken te hebben. Het zwart maken van de alternatieve geneeswijzen en therapeuten. Ipv zich te richten op de echte missers in de reguliere zorg, de horken onder specialisten, de kwakzalvers die voor vele slachtoffers hebben gezorgd en de vele slachtoffers van medicijncocktails zaait met haat tegen homeopaten, bioresonantie therapeuten, voetreflex therapeuten, acupuncturisten etc.

Lees verder


De Vereniging tegen de Kwakzalverij: totalitaire geneeskunde...

De VtdK draagt een totalitaire geneeskunde uit omdat zij de klok wenst eigenlijk terug te zetten naar de periode van voor de inwerkingtreding van de Wet BIG toen uitsluitend de reguliere dokters de dienst uitmaakten op het gehele terrein van de geneeskunde. Waar de maatschappelijke ontwikkeling er destijds echter toe noodzaakte om de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid voor een belangrijk deel tevens bij de patient te leggen, werd het de patient aldus mogelijk werd gemaakt om met het oog op zijn/haar gezondheidsproblemen die vorm(en) van therapie - en de daarbij passende arts of therapeut - te (ver)kiezen welke hij/zij in zijn/haar specifieke situatie daarvoor het meest geeigend achtte.

De VtdK is echter niet in staat gebleken om haar verstikkende moederbinding met de toestand in de voorperiode van de Wet BIG te verbreken. De VtdK is daardoor niet alleen blijven steken in een gedateerd beeld omtrent de mondigheid van de hedendaagse patient maar zij heeft zich tevens onmachtig betoond het maatschappelijke feit te erkennen dat buiten de gangbare geneeskunde een diversiteit van complementaire behandelvormen beschikbaar is waaraan talloze patienten met dankbaarheid steun, uitzicht en verlichting hebben ontleend en vaak ook genezing hebben ondervonden.

Link

Maaike


Cees Renckens, voorzitter Vereniging tegen de Kwakzalverij, bedrijft kermiswetenschap en erger

Eind vorige week stuurde de Vereniging tegen de Kwakzalverij een bericht de wereld in. Uiteraard nam de NRC het over. Het woord van deze Vereniging gaat er bij die krant in als Gods woord in een ouderling. De krant publiceerde een ANP-extract van het bericht onder de kop "Alternatieve arts moet btw betalen".

Link


Amsterdamse Vrije Universiteit zet de deur open voor Homeopathie

De KVHN feliciteert de Medische Faculteit van de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) met de keuze haar deuren open te zetten voor homeopathie. Jarenlang was dit voor de VU onmogelijk door de sterke lobby vanuit de gevestigde orde, de tegenstanders van alles dat niet lijkt op reguliere geneeskunde. De belangenvereniging van homeopathie in ons land, de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN), heeft bindende afspraken gemaakt met de integratiecommissie van de eerstejaars medicijnenstudenten. De 40 begeleiders, die de nieuwe studenten begeleiden op hun kennismakingstournee op en rond de Universiteit zullen allemaal een polo dragen waarop, naast de logo's van de VU, het duidelijke logo van de KVHN, met aanvullend op borsthoogte: 'Homeopathie - 'Gezond Beter Worden'. (Op de foto hieronder de enthousiaste begeleiders in hun polo op de universiteit). De KVHN verheugt zich op deze ontwikkeling waarbij de VU lijkt aan te sluiten bij de lijn van ruim 40 gerenommeerde academische medische centra in de Verenigde Staten, waaronder die van Stanford, Harvard, Johns Hopkins en Yale University, die geïntegreerde geneeskunde aanbieden, dat wil zeggen een combinatie van reguliere en complementaire geneeskunde (dit voor zover de effectiviteit is aangetoond). Duidelijk mag zijn dat de KVHN graag op korte termijn vervolgafspraken maakt met deze Amsterdamse Universiteit.

--

Ik kan de antikwakjes hier horen briezen..... moreel verval zullen ze het noemen......

Ron


Gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van behandelrichtlijnen

Gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing van behandelrichtlijnen.... Als u dacht dat die zin van ons kwam, heeft u het mis. Het staat precies zo in het GEBU, het geneesmiddelenbulletin van juli 2009, op pagina 81. Omdat de Amerikaanse cardiologie zo wetenschappelijk overkomt leek het iedereen dat de behandelrichtlijnen binnen de cardiologie dan ook wel superstrak zouden zijn. Sinds 1984 blijken die richtlijnen echter steeds meer aanbevelingen te bevatten die steeds op minder wetenschappelijk bewijs steunen....Zozo! Aldus het GEBU.

Link

--

Kijk hier eens naar. Cardiologen behandelen al jaren op geleide van hun ego iedere patient op hun eigen manier. Huisartsen hebben op zijn minst nog een richtlijn waarmee ze allemaal op dezelfde manier handelen. Specialisten hoeven dat niet...

Grtn House


Aangifte mislukte bevalling in het Westfriesgasthuis

" Het echtpaar Ramgoelam uit Zwaag heeft tegen het Westfriesgasthuis en een gynaecoloog van dit ziekenhuis aangifte gedaan wegens dood door schuld. Aanleiding is de compleet mislukte bevalling van Vyjantie Ramgoelam (32) bijna twee maanden geleden. Door complicaties ontstond voor de moeder een kritieke situatie .Haar dochtertje Biendiya overleed. Omdat er een zeker risico aan de bevalling zat, was vooraf bepaald dat wanneer de ontsluiting binnen uiterlijk drie uur niet zou vlotten er een keizersnede zou volgen. Tijdens de bevalling oordeelde de gynaecoloog echter dat een ontsluiting van twee centimeter in tien uur vlot genoeg was en wees het dringende verzoek van de ouders te gaan "snijden"af. De bevalling kreeg een dramatisch verloop en eindigde uiteindelijk in een spoedkeizersnede waarna de aanvankelijk gezonde baby overleed. Het Hoornse ziekenhuis heeft de mislukte bevalling op 5 mei niet gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wat wettelijk wel verplicht is .De inspectie kwam er achter omdat ze eind juni werd ingeseind door het openbaar ministerie in Alkmaar nadat het echtpaar Ramgoelam aangifte probeerde te doen .

Heeft u op deze afdeling ook slechte of minder prettige ervaringen en zeker als het gaat om vrouwenarts Dr. Cees Renckens, dan roep ik u op om dit te melden aan dr. Th. Michiels (theom@antikwak.com). Hij zal uiteraard zorgvuldig omgaan met uw melding en uw privacy beschermen.


Fundamentialistische antikwakjes willen bloed zien

Nav de rechtzaak tegen Jomanda:

De rechtbank ging ook in op de open brief die nabestaanden hebben geschreven aan onder meer de koningin en aan premier Jan Peter Balkenende. Zij gaven hierin aan ontsteld te zijn dat Jomanda en de twee alternatieve genezers terecht moeten staan. De nabestaanden zeggen dat Millecam zelf bewust voor de alternatieve behandeling heeft gekozen. "Voorop staat nog steeds dat we Sylvia tijdens haar ziekte en in haar keuzes onvoorwaardelijk hebben gesteund en gerespecteerd. Het stoort ons dat anderen het met dit respect niet zo nauw hebben genomen", schrijven partner, familie en direct betrokkenen van de actrice. "Wij vinden dat hierdoor de nagedachtenis aan Sylvia ernstig verstoord en bezoedeld is."

Lees verder

--

En wat doen we met al die artsen die door fouten mensen de dood injagen, berispen en over tot de order van de dag. Of blijven we meten met 2 maten en zetten we complementaire artsen/therapeuten met volledig naam in de Volkskrant en zwijgen we over de veroorzaakers van missers in ziekenhuizen. We zijn allemaal gelijk maar sommigen zijn blijkbaar iets meer dan gelijk als het op de rechtspraak aankomt.

Ron


 

 


 


View My Stats