baby en antidepressiva


balk2.jpg (42734 bytes)


Prenatale blootstelling aan antidepressiva en hersenontwikkeling foetus

Bevindingen uit hersenscans suggereren een samenhang tussen het gebruik van een SSRI (Serotonineheropnameremmer) in de zwangerschap en de hersenontwikkeling in de foetus, vooral in hersengebieden gerelateerd aan verwerking van emoties.

Lees verder


Verband antidepressiva en aangeboren afwijkingen of doodgeboorte

Academisch Swansea University hebben een dosis-respons-analyse uitgevoerd die aantoont dat zwangere vrouwen die een bepaald type antidepressiva tijdens de vroege zwangerschap nemen een klein maar significant groter risico hebben om kinderen met ernstige afwijkingen (soms aangeduid als geboorteafwijkingen) of doodgeborenen te baren. Professor Sue Jordan, van het College of Human and Health Sciences leidde het internationale onderzoeksteam met academici uit het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen.

Lees verder


Anti depressiva rond de geboorte belemmert de ontwikkeling van de hersenen van ratten

National Institute of Mental Health (NIMH)

Verkeerde hersenverbindingen herleid tot vroege blootstelling — NIH- gefinancierde studie

Ratten blootgesteld aan een antidepressivum vlak voor en na de geboorte (28ste week zwangerschap tot 8 dagen na geboorte) blijken aanzienlijke afwijkingen aan hersenen en in gedrag te vertonen, aldus een studie gefinancierd door het National Institutes of Health.

Na gebruik van citalopram, een selectieve serotonine heropnameremmer (SSRI) , ( een antidepressivum, in België en Nederland onder meer op de markt onder de naam Cipramil®.) in deze kritieke periode (28ste week zwangerschap tot 8 dagen na geboorte), vertonen de interlokale verbindingen tussen de twee hemisferen van de hersenen onvolledige groei en degeneratie. De dieren werden ook overdreven angstig wanneer ze geconfronteerd werden met nieuwe situaties en niet gewoon konden spelen met soortgenoten – gedragingen die doen denken aan het vermijden van nieuwe impulsen en sociale handicaps zoals die zich ook kunnen voordoen bij Autisme. De afwijkingen zijn meer uitgesproken in mannelijke dan in vrouwelijke ratten, net zoals bij autisme. Het beïnvloedt 3 - 4 keer meer jongens dan meisjes.

Rick Lin, PhD, van de Universiteit van de Mississippi Medical Center, Jackson, een Eureka Award gerechtigde van het NIH National Institute of Mental Health verklaart: "Onze bevindingen onderstrepen het belang van evenwichtige serotonineniveaus – niet te hoog of te laag—om een juiste hersenen rijping te krijgen".

Lin en collega’s rapporteerden online over hun ontdekking tijdens de week van 24 oktober 2011, in de vorderingen van de National Academy of Sciences.

Afgelopen juli (2010), meldde een studie een verband tussen moeders die antidepressiva slikten en een verhoogd autisme risico bij hun kinderen. De studie ontdekte dat kinderen van moeders die SSRI's namen tijdens het jaar voorafgaand aan de bevalling, twee keer het normale risico liepen tot het ontwikkelen van autisme — behandeling tijdens het eerste trimester van de zwangerschap toonde het sterkste effect. Een vorige maand gepubliceerde studie koppelde de duur van de blootstelling van een zwangere moeder aan SSRI's  bescheiden vertraging in bewegings coördinatie "maar binnen het normale bereik" van hun pasgeborenen.

"Terwijl je altijd voorzichtig moet zijn om de medicatie effecten bij ratten te extrapoleren (buiten oorspronkelijke relatie te brengen) om de effecten van de medicatie bij mensen aan te geven, suggereren deze nieuwe resultaten de mogelijkheid om te leren van de mechanismen waarmee antidepressiva de hersenen en het gedrag beïnvloeden," aldus NIMH directeur Thomas R. Insel, M.D.". Deze studies helpen om de behoeften van de geestelijke gezondheid van zwangere moeders met mogelijk een verhoogd risico voor hun nakomelingen in evenwicht te brengen."

Eerdere studies zinspeelden op het concept dat serotonine een belangrijke rol speelt in het vormgeven van de nog-vormende hersenen - in de eerste dagen nadat een rat geboren is - die correspondeert met het einde van het derde trimester van de foetale ontwikkeling bij de mens. Experimentele manipulaties van de chemische boodschapper tijdens deze periode, komen tussen de vorming van zintuiglijke verwerkingregio's van de cortex, of buitenste hersenmantel, en activeren agressief en angst gerelateerd gedrag bij knaagdieren.

Er is ook recent bewijs bij de mens dat serotonine van de placenta de ontwikkeling van de foetale hersenen vroeg in de zwangerschap helpt vormen. Verstoorde serotonine is gekoppeld aan stemming en angst aandoeningen. SSRI's, de belangrijkste behandeling voor deze stoornissen, bevordert de serotonine activiteit.

Lin en de collega's gaven citalopram aan mannelijke en vrouwelijke rattenjongen zowel voor de geboorte als na de geboorte en onderzochten hun hersenen en gedrag terwijl ze opgroeiden. Mannelijke, maar niet de vrouwelijke, aan SSRI blootgestelde rattenjongen bevroren van angst bij een onbekend geluid, ontweken het om hun omgeving te verkennen in aanwezigheid van onbekende voorwerpen of geuren. Deze problemen bleven bestaan in de volwassenheid. De mannetjes vooral, meden het bij hen behorende onbevangen speelgedrag — eigenschappen die ook vaak gezien worden bij kinderen met Autisme.

Left: Normal corpus collosum axon. Right: Abnormal corpus collosum axon.

Dwarsdoorsneden van het deel van de rattenhersenen die de linker en rechter hemisfeer (corpus collosum) verbinden. Ze tonen de onvolgroeide ontwikkeling in dieren van neuronale bedrading, genaamd axonen, die een antidepressivum (rechts) tijdens een cruciale periode rond de geboorte hebben ontvangen. Een beschermend omhulsel, genaamd myeline (links zichtbaar in normale dieren), die normaal gesproken de axonen wikkelen wat hun efficiëntie verhoogt, verzuimt zich normaal te ontwikkelen in het behandelde dier. Dit inefficiënte neuronale communicatie kan ten grondslag liggen aan een patroon van tekorten zoals ook te zien is bij autisme. Bron: Rick C.S. Lin, Ph.D., Universiteit van de Mississippi medisch centrum

Een belangrijk hersenen serotonine circuit,- het raphe systeem (Serotonine neuronen worden geproduceerd in de raphe nuclei.), bekend om het ontwikkelen van de hersenen tijdens de kritieke periode wanneer dieren werden blootgesteld aan de drug - toont dramatische reducties in dichtheid van neuronale vezels. Bewijs van onvolgroeide ontwikkeling in het circuit loopt door de cortex en andere regio’s van belang voor denken en emotie, zoals de hippocampus (sikkelvormige verhevenheid in de mediale wand van de laterale hersenkamers).

De onderzoekers ontdekten ook verkeerde verbindingen in de structuur die verantwoordelijk zijn voor de communicatie tussen de linker en rechter hemisferen van de hersenen, het corpus collosum genoemd. Extensies van neuronen, axonen genaamd, waardoor dergelijke lange afstand communicatie wordt uitgevoerd, werden vervormd. Een beschermend omhulsel, dat myeline heet, die normaal gesproken de axonen omwikkelt en het efficiëntie niveau verhoogt — zoals de isolatie op een elektrische draad — werd met een derde verminderd bij behandelde dieren. Deze schade was drie keer erger bij mannelijke dan bij vrouwelijke jongen en zou waarschijnlijk resulteren in abnormale communicatie tussen de twee hemisferen, aldus de onderzoekers.

Bovendien toonde de tijdens de perinatale blootgestelde dieren bewijs dat neuronen synchroon afgevuurd worden en andere elektrofysiologische afwijkingen, suggereert de defecte organisatie van neuronale netwerken in de cortex.

Het onderzoek werd ook gesteund door het NIH National Center voor Onderzoeks Middelen, het Nationaal Instituut voor Neurologische Aandoeningen en Beroertes, en het Nationale Institute of Child Health en Human Development.

De missie van de NIMH is het begrip over en behandeling van psychische aandoeningen te veranderen door middel van fundamenteel en klinisch onderzoek, de weg vrij te maken voor preventie, herstel en genezing. Voor meer informatie, bezoek de website van NIMH.

Het nationale centrum voor onderzoek middelen (NCRR), onderdeel van NIH, biedt laboratorium wetenschappers en klinische onderzoekers middelen en onderwijs om een breed scala van ziekten te begrijpen, te detecteren, te behandelen en te voorkomen. NCCR  ondersteunt translationeel en klinisch onderzoek, brengt door het land onderzoekers, patiënten en gemeenschappen met elkaar in verbinding. Voor meer informatie, bezoek www.ncrr.nih.gov.

NINDS is de toonaangevende nationale fondsverstrekker voor onderzoek naar de hersenen en het zenuwstelsel. De missie van NINDS is om de last van neurologische ziekte — een last die in elke leeftijdsgroep voorkomt, door elk segment van de maatschappij, overal ter wereld.

Over de Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health en menselijke ontwikkeling (NICHD): The NICHD sponsort onderzoek inzake ontwikkeling, vóór en na de geboorte; moeder, kind, en familie gezondheidszorg; reproductieve biologie en bevolkingsvraagstukken; en medische revalidatie. Voor meer informatie, bezoek de website van het Instituut op http://www.nichd.nih.gov/.

Over de National Institutes of Health (NIH): NIH, het nationale medische onderzoeks centrum, omvat 27 instituten en centra en is een onderdeel van het Amerikaanse departement van Health and Human Services. NIH is het primaire Federale Agentschap dat fundamentele, klinische en translational (de ontwikkeling van medische technologieën die de ontwikkeling van nieuwe en “persoonsspecifieke” behandeling van ziektebeelden, die gelden als belangrijkste oorzaken voor sterfte en verminderde kwaliteit van leven, mogelijk maken. )medisch onderzoek uitvoert en ondersteunt en onderzoek doet naar oorzaken, behandelingen en geneeswijzen voor zowel gemeenschappelijke als zeldzame ziekten. Ga naar www.nih.gov voor meer informatie over NIH en haar programma's.


Referentie:
De blootstelling aan antidepressiva tijdens de perinatale periode verandert de netwerkfunctie van de cortex bij knaagdieren. Simpson KL, Weaver KJ, de Villers-Sidani E, Lu JY-F, Cai Z, Pang Y, Rodriguez-Porcel F, Paul IA, Merzenich M, Lin RCS. 2011, 24 Oktober, PNAS.

 

Met dank aan Pauline Laumans voor deze vertaling.
 


 

 

 


View My Stats