Nieuws moeder aarde


balk2.jpg (42734 bytes)

GoogleAarde


Ecologen publiceren onderzoek naar de potenties van de bodem om de CO2 van de aarde te verhogen

Volgens een wereldwijde studie aan de Kansas State University en van onderzoekers van het Konza Prairie Biological Station is onze bodem een belangrijk onderdeel van de koolstofcyclus die 's werelds kooldioxide probleem zou kunnen verergeren. De studie, “Quantifying global soil carbon losses in response to warming,” onlangs gepubliceerd in Nature, voorspelt dat de bodem grote hoeveelheden kooldioxide afgeeft als reactie op de opwarming van de aarde, wat leidt tot een nog grotere wereldwijde opwarming.

Lees verder


Down to earth Film trailer

Op zoek naar een nieuw perspectief en zingeving leefden Rolf Winters en Renata Heinen met hun drie kinderen vier jaar in Noord Amerika samen met een Indianenstam. Daar ontstond het idee om de wijsheid van de stamoudsten op film vast te leggen. Het gezin trok daarop een jaar rond de wereld op zoek naar de verborgen Wisdom Keepers en leefden bij verschillende volksstammen op zes continenten. De film voert de kijker van de oevers van Lake Superior in Michigan tot het hart van de Amazone, van het Australische achterland tot de Kalahari woestijn en van de Andes tot aan de binnenlanden van India. Hun ontmoetingen met de ‘Keepers of the Earth’ laten niemand onberoerd.


Herstel van elektrisch veld van de aarde door microdrones

De 10e Conferentie van de Franse Vereniging van Elektrostatica, Societé Française d'Electrostatique (SFE) wordt gehouden van maandag 29 augustus tot en met woensdag 31 augustus, 2016 aan de universiteit van Poitiers, Frankrijk. Deze internationale conferentie is in feite een forum met de bedoeling uitwisseling te bieden aangaande het huidige onderzoek naar elektrostatica in het algemeen en aan experts de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en hun ervaringen te delen.

Lees verder


Wat is het effect van de deeltjesversneller in CERN op de aarde ?


Het gesjoemel met global warming


Dr Fred Goldberg haalt global warming theorie onderuit


Veranderd landgebruik kan extreem weer veroorzaken

Verandering van landgebruik in het Middellandse Zeegebied gedurende de afgelopen eeuw kan - volgens recent onderzoek* – leiden tot een totaal ander weerbeeld, zowel lokaal, Europees, als wereldwijd. De onderzoeksresultaten brengen nieuwe complexe factoren aan het licht, die opgenomen dienen te worden in klimaatmodellen en weersvoorspellingen.

Lees verder


Waarom de klimaatmodellen niet kloppen - professor Bill Grey


Bergbeklimmen gevaarlijker door klimaatverandering

Klimaatverandering vergroot het gevaar op vallend gesteente in de Alpen en andere berggebieden, waardoor de risico’s voor klimmers toenemen. Dit concludeert Arnaud Temme van Wageningen University in een onderzoek op basis van oude gidsen samengesteld door bergbeklimmers in een vervlogen verleden.

Lees verder


Magnetisch veld van de aarde is niet van plan om te keren

De intensiteit van het magnetisch veld van de aarde is verzwakt in de laatste paar honderd jaar, waardoor sommige wetenschappers denken dat de polariteit wel eens zou kunnen omdraaien. Maar de intensiteit van het veld verminderde van abnormaal hoog eerder dan het neigen naar een ommekeer, schrijven wetenschappers in de ‘Proceedings van de National Academy of Sciences’.

Lees verder


Waarom we ons niet zo druk moeten maken over CO2

Climate Scientist Professor Nir Shaviv explains why we do not need to worry so much about our Carbon Dioxide emissions.


Kritische Anthony Watts over global warming theorie

Interview met voormalig weerman Anthony Watts die kritiek uitte op global warming theorie en o.a. op het gebruik van het wereldwijde temperatuur metingen systeem.


Man VS Earth


Op de vlucht voor klimaatverandering: is Europa er klaar voor?

Toekomstige klimaatveranderingen, zoals toenemende overstromingen, landerosie en droogte kunnen leiden tot veranderende migratiepatronen in Europa. Aldus een recente analyse* door onderzoekers van het Londense King’s College. Deze patronen zijn echter niet precies te voorspellen, omdat ze het resultaat zijn van een complexe wisselwerking tussen klimaatverandering en economische, politieke en sociale factoren, maar ook van de mate waarin Europa hier op voorbereid is.

Lees verder


Hoe abrupte klimaatveranderingen invloed hebben op de aarde

Nieuw onderzoek toont aan hoe vorige abrupte klimaatveranderingen in de Noord-Atlantische Oceaan de aarde beïnvloedden. De studie, geleid door onderzoekers van het ‘Centre of Ice and Climate’ aan de Universiteit van Kopenhagen’s Niels Bohr Instituut, laat zien hoe de interactie tussen warmtetransport in de oceaan en de atmosfeer als gevolg van de klimaatveranderingen zich verschillend uit over het zuidelijk halfrond.

Lees verder


Inzet EU voor klimaattop Parijs strookt niet met klimaatrechtvaardigheid

De inzet van de Europese Unie voor de klimaatconferentie in Parijs – 40 procent minder CO2 in 2030 – is slechts een vijfde van wat de Europese Unie zou moeten bijdragen vanuit het oogpunt van klimaatrechtvaardigheid. Landen als China en India dragen juist meer bij dan op basis van historische emissies en economische draagkracht noodzakelijk zou zijn.

Lees verder


Eigen beleving klimaatverandering bepalend voor actiebereidheid

De meeste mensen hebben geen goed beeld van de opwarming van de aarde, zo blijkt uit eerdere studies. Dit onderzoek* neemt een ander uitgangspunt: de bereidheid van mensen om zelf acties te ondernemen die klimaatverandering tegengaan. Een internationale enquête - uitgezet in 24 landen - laat zien dat deze bereidheid sterk afhangt van ieders eigen beleving bij de opwarming van de aarde.

Lees verder


Vruchtwisseling bevordert bodemvruchtbaarheid

Recent onderzoek in de Verenigde Staten* toont aan dat rotatie van verschillende gewassen in de land- en tuinbouw de diversiteit doet toenemen van micro-organismen in de bodem. Dit heeft weer gunstige invloed op de humusvorming, de structuur en de vruchtbaarheid van de bodem. Volgens de onderzoekers helpt diversiteit in de vruchtwisseling boeren om gewassen duurzamer te verbouwen en bij te dragen aan een gezonde bodem.

Lees verder


Nobelprijswinnaar haalt global warming theorie onderuit


De klimaatverandering wordt niet alleen veroorzaakt door de atmosfeer vindt nieuwe Rutgers studie

De studie gepubliceerd in Science biedt een dieper inzicht in de mechanismen van de klimaatverandering. Het grootste deel van de zorgen over de klimaatverandering hebben zich gericht op de hoeveelheid broeikasgassen die worden vrijgegeven in de atmosfeer. Maar in een nieuwe studie, gepubliceerd in Science, ontdekte een groep van Rutgers onderzoekers dat de circulatie van de oceaan een even belangrijke rol speelt in het reguleren van het klimaat op aarde.

Lees verder


Video - Lilian in gesprek met geoloog/wichelroedeloper Erik Kasteleijn

Hoe kun je door bezieling je huis schoon houden? Wat moet je doen als je last hebt van straling, wateraders, of aardbreuken ? Dit interview gaat over krachtplekken zoals kerken en kloosters, lelylijnen, gezondheid, de levensenergie van de bewoners, acupunctuur van de ruimte en hoe je vanuit je binnenste de sfeer en straling van je eigen huis bepaalt.


Verband tussen tv-geweld met onregelmatige aandacht en structuur van


Verband bevestigd tussen zalmtrek en magnetisch veld

Een team van wetenschappers presenteerde vorig jaar het bewijs van het verband tussen de migratiepatronen van de wilde zalm en het magnetisch veld van de aarde wat kan helpen verklaren hoe de vis over duizenden mijlen kan navigeren naar zijn plaats van herkomst. Deze week bevestigden wetenschappers het verband tussen zalm en het magnetische veld na een reeks van experimenten bij het 'Oregon Hatchery Research Center' in het Alsea stroomgebied. Onderzoekers stelden honderden jonge Chinook zalmen bloot aan verschillende magnetische velden die zich manifesteren op de breedtegraad waar zij verbleven. De vis reageerde op deze "gesimuleerde magnetische verplaatsingen" door te zwemmen in de richting van hun mariene voedselgebieden.

Lees verder


Planten matigen klimaatopwarming

Volgens een onderzoek van IIASA en de Universiteit van Helsinki geven planten bij stijgende temperaturen gassen af die wolkvorming bevorderen en de atmosfeer afkoelen. De nieuw onderzoek, gepubliceerd in de Nature Geoscience, toonde een negatieve terugkoppelingslus waarin hogere temperaturen leiden tot een toename van de concentratie van natuurlijke aerosols (aerosols=vloeistofdruppels in een gas) die een koelend effect hebben op de atmosfeer. "Door hun reactie op veranderingen in de temperatuur, matigen planten tegelijkertijd die veranderingen", zegt Pauli Paasonen, onderzoeker bij IIASA en de Universiteit van Helsinki, alsook leider van dit onderzoek.

Lees verder


Wetenschappers onderzoeken een methode om een ecologische
ramp te kunnen voorspellen

Wetenschappers aan de Universiteit van Southampton zijn een techniek aan het testen om te voorspellen wanneer een ecosysteem dreigt in te storten. Dit kan ook belangrijk zijn voor het voorspellen van crises in de landbouw, visserij en zelfs sociale systemen. De onderzoekers hebben een wiskundig model op een ​​echte situatie in de wereld toegepast, een ecologische ramp in een meer in China, om aan te tonen dat een ecosysteem sterk schommelt tussen gezond en ongezond, kort voor de uiteindelijke ineenstorting. Hoofd Geografie van Southampton, professor John Dearing legt uit: "We wilden bewijzen dat dit schommelen net voor een dramatische verandering in een systeem optreedt - of het nu een sociale, ecologische of klimatologische systeem is - en dat deze methode zou kunnen worden gebruikt om toekomstige kritieke wijzigingen in andere systemen te kunnen voorspellen in de wereld om ons heen. "

Lees verder


Een ontdekking van onderzoekers biedt een ´groene´ oplossing in het gevecht tegen broeikasgassen

Door onderzoekers van de Universiteit van Nottingham is een goedkoop nieuw materiaal ontdekt dat kan leiden tot een innovatieve techniek om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het materiaal, genaamd NOTT-300, heeft het potentieel om de uitgifte van fossiele brandstof te reduceren door een goedkopere en effientere manier van het opvangen van vervuilende gassen zoals koolstof dioxyde CO2 en zwavel dioxyde SO2 . Het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Chemistry, laat zien hoe de interessante eigenschappen van NOTT-300 een groener alternatief kunnen zijn voor de bestaande dure en veel energie verbruikende oplossingen om CO2 te absorberen. Het nieuwe materiaal is een grote stap in de richting van de uitdagingen bij de ontwikkeling van een koolstof arme economie, welke op zoek is naar manieren om energie te produceren, gebruik makend van koolstof arme bronnen en methoden.

Lees verder


Archief


Carbon Nation

Official trailer of the documentary film "Carbon Nation".

Lees verder


Captital Terre - Kopen, gebruiken, weggooien: een wereldwijde blik op onze overconsumptie

Wederom een prachtige hedendaagse reportage met feiten over onze onzinnige overconsumptie en de verwoestende effecten op onze aarde. Van New York naar Shanghai, van Tokyo naar Dubai, van Londen naar Parijs......allen hebben we er mee te maken en zijn we verantwoordelijk. Veel kijkplezier. [Ditta]

Lees verder


Killing the Cures

Biodiversity is essential for the functioning of ecosystems – from forests and fresh waters to coral reefs, soils, and even the atmosphere – that sustain all life on Earth. The ongoing and escalating disappearance of that diversity will harm society in myriad ways. One way that is often overlooked is the damaging impact on medical science.

Lees verder


Grootste zonnestorm in vier jaar komt richting
Een grote uitbarsting van de zon heeft zowat de helft van de zon omhuld. Het zou gaan om de grootste zonnestorm in vier jaar.

Lees verder


François Boulangé en Jan Smit, www.ZelfZijn.nl, starten Fair Trade Project

ZelfZijn levert in samenwerking met Simbólica Fair Trade handgemaakte fair trade artikelen uit Mexico en Guatemala. Fair Trade ofwel eerlijke handel bevordert de duurzame ontwikkeling in de internationale handel, met name bij de export van arme landen naar rijke Westerse landen. Onze producenten krijgen een eerlijke prijs oftewel een prijs die in verhouding staat tot de werkelijk productiekosten.

Lees verder


Climate Change Could Change Rates of Evolution

A positive link between the strength of selection and the expression of genetic variance in a wild songbird population of great tits in the Netherlands suggests that changing environmental conditions could exert a strong influence on the pace at which populations respond to selection.

Lees verder


UK scientist warns over solar storm danger

BRITAIN must improve emergency planning for a solar storm, or face space weather bringing the country to a standstill, the UK government’s chief scientist has warned.

Lees verder


Ramp Japan zorgt uiterlijk in juli voor totale instorting wereldeconomie

Michael Ruppert, auteur van het bekende boek Crossing The Rubicon (2004) waarin hij 'peak-oil' en het einde van het Amerikaanse imperium voorspelde, heeft afgelopen vrijdag in zijn huidige functie als president van Collapse Network Inc. zijn 'ernstigste waarschuwing ooit' afgegeven. [Geert]

Lees verder


Hurricane Irene - NASA Posts Dramatic Full-Earth View

NASA posted this satellite photo of Hurricane Irene making landfall near Cape Lookout, N.C. with maximum sustained winds of 85mph. It’s now classified as a Category 1 hurricane. This is NASA’s latest posted photo, taken by the GOES-13 satellite at 7:40 a.m. EDT:

Lees verder


African farmers can help to transform the continent

With the right investment and policies, rural farmers could produce not just food for their families but profitable enterprises.

Lees verder


Video - Planet Kirsan - 52 Minute Documentary

Amir's face is taut with tension. His eyes focus in on the board as he plots his next move. Years of harsh tutelage have prepared him for this. Kalmykia is a nation obsessed with chess and this is the most important few minutes in most children's lives, the final act of a chess match. We follow Amir and his brother Aleshan through their struggle to become champions, and the access to a better life it brings. The hand hovers over the chess piece, the tension in the room could be cut with a knife, the move happens and then the riposte. Check mate, a dream comes true.

Lees verder


Video - Earthquake Anger - New Zealand

When an earthquake destroyed Christchurch in February the CTV building was reduced to rubble in seconds, killing hundreds. This report assesses disturbing allegations that the building was fatally flawed.

Lees verder


7 Billion People on Earth in 2011 will need a lot of food

As the world''s population continues to grow from 2.8 billion when I was born to nearly 7 billion now, food production and clean water will put an ever increasing pressure on countries. Poor people in 3rd world countries will face famine, hunger, starvation and disease as western powers build more weapon systems to fight for oil. Further do we use corn and grains for fuel production to keep our standard of living or is it used to feed with somewhat affordable food the world's masses?

Lees verder


Twelve unsustainable things that will soon come to a disastrous end on our planet

If you look around what's really happening in our world today, there's an inescapable pattern that curiously emerges: Much of what's going on is simply unsustainable. It can't go on for much longer, in other words. And it must collapse due to the laws of economics or physics.

Lees verder


Antimatter belt around Earth discovered

The antiprotons were spotted by the Pamela satellite (an acronym for Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics) - launched in 2006 to study the nature of high-energy particles from the Sun and from beyond our Solar System - so-called cosmic rays.

Lees verder


Shift HappensLees verder


Minder pinguïns door opwarmen
Het aantal pinguïns op Antarctica is de laatste decennia sterk verminderd. Dit komt doordat de belangrijkste bron van voedsel van de dieren, krill, sinds midden jaren 70 met 80 procent is afgenomen.

Lees verder


Tim Flannery - Here on Earth

Tim Flannery has written such books as the definitive ecological histories of Australia (The Future Eaters) and North America (The Eternal Frontier). He has published more than 100 peer-reviewed papers.

Lees verder


Video - David Icke - The Law of Attraction

David Icke speaks about the fork in the road that humanity as a collective is approaching and that everyone is on a personal level is approaching. David explains how the Law of Attraction is a powerful force shaping our lives and as Martin Luther King stated "the arc of the moral universe is long but it bends towards justice" and David Icke belives this "arc" is getting shorter and shorter, as what we put out comes back at ever increasing speeds.

Lees verder


Ancient Aliens - Sumerians & The AnnunakiThousands of years ago, the first great civilization which had written records (clay tablets), was founded between the Euphrates and Tigris, by the Sumerians. These Sumerians believed in a mysterious Myth. According to this myth, those who descended from heaven to Earth (THE ANNUNAKI) were Aliens from an unknown planet in our Solar System that circles the Sun in 3600 years, the Planet NIBIRU. Follow UFOs and Alien Life on Twitter

Lees verder


Onderzoek bevestigt link tussen opwarming aarde en stormen

De door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde zorgt al voor heviger regenval, die leidt tot ernstiger overstromingen.

Lees verder


Ancient Aliens and Temples of Gold

Lees verder


Hoezo klimaatverandering?

Ook deze winter was het weer raak. Na een paar weken flinke kou was de scepsis over de opwarming van de aarde, niet van de lucht. Wat nou klimaatverandering? Het is toch koud!

Lees verder


Is Society on the Verge of Collapse?

Theoretical physicist Geoffrey B. West discusses the implications of a society that defines success as perpetual exponential growth. West suggests that a collapse may be as inevitable as a heart attack if one is forced to run on a treadmill that never stops accelerating.

Lees verder


The Genetic Manipulation of the Human Species

We are a genetic creation of an extra terrestrial life form.

Lees verder


The decline of agriculture?

Climate change induced extreme weather events and shifting weather patterns are challenging farmer's ability to feed us.

Lees verder


Why global temperatures held steady for 10 years

Global warming temporarily ground to a halt over the last 10 years, thanks to increased pollution from China, the El Niño system in the Pacific, and a slight drop in the energy Earth gets from the sun.

Lees verder


Poolreiziger maakt zich zorgen over ozonlaag boven noordpool

Nooit eerder is de ozonlaag boven de Noordpool zoveel geslonken als afgelopen winter. Dat meldde de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties deze week.

Lees verder


Mental illness rise linked to climate

RATES of mental illnesses including depression and post-traumatic stress will increase as a result of climate change, a report to be released today says.

Lees verder


Is Environmental Regulation Damaging the Planet?Author Matt Ridley agrees that carbon dioxide emissions are changing the Earth's climate, though he opposes hasty regulations that may be doing greater ecological and economic harm. "We might find in 50 years' time that we have put a tourniquet around our neck to prevent a nosebleed," says Ridley.

Lees verder


Video - Study finds climate impacts more on mental health

A new study says more extreme weather events linked to global warming are taking a bigger toll on people's mental health.

Lees verder


What Drives Human Evolution and Innovation?

Lees verder


Water currents of South Africa could stabilise climate in Europe

One of the ocean currents which particularly interests oceanographers and climatologists is the Gulf Stream. This current, originating in the Gulf of Mexico, transports enormous amounts of warm tropical waters to the North Atlantic and is the cause of Europe's habitable climate. Climate predictions point to the fact that this will change in the future and affect especially the climate in countries of the Mediterranean region, with more dry spells. As global warming progresses, the North Atlantic will receive more precipitation and a greater amount of water from the melting of glaciers in Greenland, thus reducing the salinity of ocean water and weakening the Gulf Stream’s effects.

Lees verder


65 million more obese adults in the US and 11 million more in the UK expected by 2030

The rising prevalence of obesity around the globe places an increasing burden on the health of populations, on healthcare systems and on overall economies. A major challenge for researchers is to quantify the effect of these burdens to inform public policies. Using a simulation model to project the probable health and economic consequences from rising obesity rates in the United States and the United Kingdom, researchers at Columbia University's Mailman School of Public Health and Oxford University forecast 65 million more obese adults in the U. S. and 11 million more in the U.K. by 2030, leading to millions of additional cases of diabetes, heart disease, stroke, and cancer.

Lees verder


14 signs that the collapse of our modern world has already begun

A lot of people believe the world as we know it is going to end on December 23, 2012. Nonsense, I say. The far more honest answer is that the end of the world as we know it has already begun. And it doesn't mean the end of the world; it means the closing of one era and the birth of a new one. It is a transition between the ages. This particular transition, however, promises to be the most tumultuous and costly transition humankind has ever seen.

Lees verder


Indigenous People Under Attack for Trying to Preserve Forests in Mexico

two staff members of Global Justice Ecology Project visited the region of Amador Hernández, Chiapas, in late March, as accredited journalists. They made this trip to document the impacts of emerging forest protection policies and carbon credit plans, including REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) and to draw the connections between these policies and any actual or potential abuses of human and community rights. The connections, if one seeks them out, are clear, and we will report on them in the coming weeks.

Lees verder


Radio - Het geluid van Noorderlicht

Nederland was afgelopen week in de ban van het noorderlicht. De zonnevlam die maandag geregistreerd werd, was zo heftig dat er ook poollicht in Nederland te zien zou zijn. Maar helaas, veel mensen waren voor niks uit hun bed gekomen...

Lees verder


Turning Waste to Fertilizer -- Humanure

After last year’s earthquake in Haiti more than a million people were left homeless and without access to proper sewage facilities. A new pilot project is bringing composting toilets to Haiti’s camps, and turning human waste into fertilizer.

Lees verder


Tijd genoeg om opwarming van de aarde tegen te gaan

We hebben tijd genoeg om fossiele brandstoffen te vervangen door hernieuwbare.

Lees verder


TEDxO'Porto - Mark Boyle - The Moneyless ManAfter much thought, decided to dedicate his life to the essential and has lived for almost two years without money, in a trailer parked next to a farm, near Bristol and "gets away well." Come what it produces, exchange or receive. It has a solar-powered computer and travels by bike. Believes in and supports an economy of sharing and interdependence. Seeing himself as a homeopath because social work from the root of the problems.

Lees verder


Are invasive plants a threat to native biodiversity?

The phrase "invasive plant species" typically evokes negative images such as broad swaths of kudzu smothered trees along the highway or purple loosestrife taking over wetlands and clogging waterways—and as such, invasive plants are largely viewed as major threats to native biodiversity. However, research has shown both that invasive species may be one of the most important threats to biodiversity and that plant invasions are rarely the cause for native species extinctions. How can these conflicting pieces of evidence be reconciled?

Lees verder


De huidige stand van zaken

Er zijn verschuivingen in de wereld gaande. De verschuiving van de lage geweldfrequenties naar de hoge vredes-tonen. Let op de verschuivingen in de natuur, let op de verschuivingen in de economie en let vooral op de verschuivingen in de politiek. [Geert]

Lees verder


National Geographic - Finding Atlantis

Lees verder


World's Largest Atom Smasher May Have Found 'God Particle'

A rumor is floating around the physics community that the world's largest atom smasher may have detected a long-sought subatomic particle called the Higgs boson, also known as the "God particle."

Lees verder


U.N. climate propaganda exposed; Industry lobbyists behind ‘scientific’ claims in IPCC press release

The entire world will soon depend on renewable energy so governments ought to start subsidizing these industries immediately. So said the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in a report released Tuesday. The study’s conclusion was such a blockbuster that the panel issued a press release last month previewing the finding. “Close to 80 percent of the world’s energy supply could be met by renewables by mid-century if backed by the right enabling public policies a new report shows,” it proclaimed.

Lees verder


Years of Development Destroys Dead Sea

The Jordan River's water management is key to the future of the Dead Sea. Additionally, tourism and development both threaten the area's future.

Lees verder


Dirt! The Movie TrailerDirt! The Movie is an insightful and timely film that tells the story of the glorious and unappreciated material beneath our feet. Inspired by William Bryant Logan's acclaimed book Dirt: The Ecstatic Skin of the Earth, Dirt! The Movie takes a humorous and substantial look into the history and current state of the living organic matter that we come from and will later return to. Dirt! The Movie will make you want to get dirty.

Lees verder


Scientists Finally Get Angry about Indifference to Climate Change

James Hansen never expected to become a radical activist at the age of 65. He is a grandfather who loves nothing more than exploring nature with his grandchildren.

Lees verder


Can Peer-to-Peer Sharing Green the Planet?

By the third day of any conference, one's eyes begin to glaze over. But Lisa Gansky provided an intellectual jolt on the final morning of the Cleantech Forum in San Francisco this week when she appeared on stage to talk about "the Mesh."

Lees verder


Cangleska Wakan Documentary Trailer

Lees verder


NASA - Beperk CO2-uitstoot om oorlog met buitenaardse wezens te voorkomen

er bestaat een kans dat buitenaardse wezens de mensheid deels of in zijn geheel zullen uitroeien, omdat zij het belang zien van een grote biodiversiteit. Dat schrijven onderzoekers van NASA in een scenarioanalyse over wat er gebeurt wanneer buitenaardse wezens contact met ons zoeken.

Lees verder


'Squishy' ice shifts climate models, study says

Ice sheet structure far different than thought — complicating rising-sea scenarios.

Lees verder


Alle wegen leiden naar Rome en er is geen links of rechts

Het vertrouwen van mensen in de economie, politiek en religie bereikt een historisch dieptepunt. Er wordt veel gesproken over waarschijnlijke scenario's en er is onzekerheid.

Lees verder


De magie van ons zonnestelsel

Professor Brian Cox jaagt in Oklahoma op tornado’s, en legt uit dat het jonge zonnestelsel door dezelfde natuurkundige krachten is ontstaan als deze wervelwinden. In een lagune in IJsland ziet Cox een verschijnsel op aarde dat nog het meest op de ringen van Saturnus lijkt. Met behulp van geavanceerde wetenschappelijke beeldtechnieken en grafische voorstellingen legt hij uit hoe de ingewikkelde patronen rond Saturnus worden gevormd door de verzameling van ruim zestig manen die de planeet omringen.

Lees verder


I'm A Climate Scientist

Lees verder


Ozone hole 'changes Southern Hemisphere weather'

The Antarctic ozone hole is changing weather patterns across the Southern Hemisphere, even affecting the tropics, scientists have concluded.

Lees verder


Hunger nightmares

925 MILLION people go hungry every day!

Lees verder


Evaluation of climate policy is rocketing but in an ‘undeveloped and unsystematic’ way

In the last decade or so the politics surrounding the development of new policies has attracted unprecedented attention. Many new targets and policies have been adopted. But a lot less is known about what is being done to check that the resulting policies are actually delivering on their promises.

Lees verder


Besteed meer ontwikkelingsgeld aan landbouw, zegt oud-topman Unilever

Nederland moet de komende tien jaar, één miljard euro per jaar besteden aan het bestrijden van honger. Dat vindt een groep invloedrijke Nederlanders; de Worldconnectors.

Lees verder


Vijfde natuurkracht gevonden?

De ogen van natuurkundigen in de hele wereld zijn gericht op het beroemde Fermilab in Chicago in de VS. Het Fermilab is een deeltjesversneller, een onderzoeks-centrum gespecialiseerd in de hoge energie fysica.

Lees verder


Playing God with Planet Earth

Consider a climate emergency so severe that engineers create a sulphuric sunscreen, hoping to stop the melting of polar ice, turn back the rising sea and prevent the horrific storms that would send environmental refugees running for their lives.

Lees verder


Video - Nova Evolution ep. 5 - Why Sex

Lees verder


Battle over polar bear habitat heats up

The legal wrangling over critical polar bear habitat in Alaska will probably go into the history books as one of the fundamental battles over endangered species, global warming and energy politics.

Lees verder


Life In A Day - Official Trailer [HD]

Lees verder


Bent u een "platte aarde" figuurtje?De rest van de film (What the bleep do we know) is in het Engels te bekijken op You Tube.

Lees verder


Geologisch expert waarschuwt voor komende zware aardbeving AmerikaDe aardbevingen in eerst Chili, toen Nieuw Zeeland en nu Japan volgen kloksgewijs de ‘Ring of Fire’ (geel). Volgens Jim Berkland is nu Noord Amerika aan de beurt.

Lees verder


Misguided advocates of world over-population

The problem with those well-meaning Westerners who become actively concerned about world population is that they demean the intelligence of those billions of poor people who, in aggregate, are plainly over-populating the world beyond its food supply.

Lees verder


Meer broeikasgassen door winterkou en productiegroei

In 2010 was de uitstoot van broeikasgassen 6 procent hoger dan in 2009. Hiermee neemt voor het eerst in zeven jaar de uitstoot van broeikasgassen weer toe.

Lees verder


The Nephilim, Anunnaki and Summerian TRUTH

Lees verder


Soorten verliezen genetische diversiteit door klimaatverandering

Klimaatverandering bedreigt niet alleen het voortbestaan van planten- en diersoorten, maar ook de genetische diversiteit binnen die soorten.

Lees verder


World’s sixth mass extinction may be underway

Until mankind’s big expansion some 500 years ago, mammal extinctions were very rare: on average, just two species died out every million years. But in the last five centuries, at least 80 out of 5,570 mammal species have bitten the dust, providing a clear warning of the peril to biodiversity.

Lees verder


Landbouwgewassen lijden onder opwarming

Warmere groeiseizoenen zorgen voor lagere wereldopbrengsten van maïs en graan.

Lees verder


Ruimteweer kan opnieuw schade berokkenen electronica

Een geomagnetische storm als gevolg van een zonne-uitbarsting zoals vorige week op Aarde af kwam staat binnenkort opnieuw te gebeuren en dan is de kans wederom aanwezig dat er behoorlijk wat schade zal worden toegebracht aan deze wereld die inmiddels vol met elektronische speeltjes zit, zo zeggen de experts. [Geert]

Lees verder


Klimaatmodellen voor de ijstijden in NW-Europa zijn achterhaald

Tot in de vroegste Pleistocene tijden - 2,6 miljoen jaar geleden - beperkte de noordelijke ijskap zich niet tot de Noordpool, maar reikte tot de Ierse kust. Deze conclusie bij het doctoraatsonderzoek van Mieke Thierens, brengt met zich mee dat de bestaande klimaatmodellen voor de ijstijden in Noordwest-Europa herschreven moeten worden.

Lees verder


Gat in de ozonlaag beïnvloedt klimaatwijzigingen

Het gat in de ozonlaag boven de Zuidpool speelt een belangrijke rol in klimaatwijzigingen.

Lees verder


US farmers dodge the impacts of global warming -- at least for now

Global warming is likely already taking a toll on world wheat and corn production, according to a new study led by Stanford University researchers. But the United States, Canada and northern Mexico have largely escaped the trend.

Lees verder


Seeing the Trees and Missing the Forest

The phenomenon known as holistic processing is best known in faces. Most people see faces as a whole, not as two eyes a nose, and a mouth. But holistic processing happens in other cases, too, and can even be taught. One possible explanation is that holistic processing emerges from expertise, but the truth is much more nuanced, according to the authors of a new review published in Current Directions in Psychological Science, a journal of the Association for Psychological Science.

Lees verder


8,7 miljoen soorten op
Er zijn ongeveer 8,7 miljoen soorten planten, dieren en andere organismen op aarde, maar slechts een klein deel daarvan is ontdekt en gecatalogiseerd.

Lees verder


TEDx Perth Curt Stager Deep Future

Lees verder


Europese primitieve mens leefde 500.000 jaar zónder warm eten?

Het wereldbeeld van onze medewerker culinaire aangelegenheden wankelt nog geen beetje. Het betreft iemand die geen gelegenheid ongebaat laat om te beweren dat het enige verschil tussen aap en mens 'koken' is.

Lees verder


Een tweede gat in de Ozonlaag ?

Het was gisteren internationale Pi-dag.

Lees verder


Heavy agricultural machinery damages the soil

Heavy agricultural machinery results in more permanent damage to the soil than previously believed by researchers. This may lead to poorer crop yields and increased pollution from agricultural land.

Lees verder


Aarde scheurt open op Duitse Oostzee-eiland Usedom

Een 50 meter lange en vier meter diepe krater is op het Oostzee-eiland Usedom in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren ontstaan. De aardverschuiving ontstond midden in een weiland in de gemeente Zirchow en stelt geologen voor een raadsel. [Geert]

Lees verder


Human planet - Grasland

Het leven op de vlaktes en het grasland in de wereld draait om beweging, vrijheid en vee. De Nyangatorm in zuidelijk Ethiopië leven op deze vlaktes, maar zij en hun kuddes koeien en geiten zijn volledig afhankelijk van gigantische bronnen. Op het hoogtepunt van het droge seizoen wordt er collectief een enorme bron gegraven in de droge bedding van de rivier de Kibish. Deze handgegraven bronnen kunnen dertig meter breed en dertig meter diep zijn en worden als putten ontworpen, omdat de wanden van zand de neiging hebben om in te storten. Jaarlijks komen er tientallen mensen om door instortende bronnen. De jonge mannen van de Fulani-stam in West-Afrika moeten hun kuddes verweiden en zijn daardoor soms maanden achtereen gescheiden van hun gezin. Maar deze migraties zijn niet alleen economisch gezien essentieel, ze vormen ook een overgangsritueel in de onherbergzame Sahel van Mali en Mauritanië, dat culmineert in één laatste uitdaging. Eind november moeten Fulani-mannen met hun kuddes de machtige rivier de Niger overzwemmen.

Lees verder


Windsnelheid en golven nemen wereldwijd toe

De windsnelheid boven zee en de hoogte van golven is in de afgelopen 23 jaar aanzienlijk gestegen. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van satellietgegevens.

Lees verder


WNF WereldNatuurFonds of oplichtersclub..?

De film van Wilfried Huisman is een volledig virtuele aardbeving voor het WNF.The Silence of Pandas - What the WWF Isn t Saying (De stilte van de Panda s, wat het WNF niet vertelt), maar de inbreuk op het imago van het WNF. Hij spreekt over geheimen achter de schermen van het WNF, over de grootste boeven van deze wereld, die achter de oprichting van deze milieuclub zitten. [Geert]

Lees verder


Video - TEDxHayward - Robin Low -- A Model for Human Centered Disaster Recovery

A self-described "social hub", Robin is the founder Greenyarn LLC, a nanotechnology company manufacturing sustainable socks, fabric and apparel for environmentally conscious consumers. He is also the founder of xSandals, a social business commercializing sandals with interchangeable straps made by amputees in Indonesia. He is currently working on doing.gd a consolidate space for organizations and causes you care about. Robin does property development and is involved in the construction and real estate industry as well.

Lees verder


Breakthrough Study Confirms Cause of Short Gamma-Ray Bursts

A new supercomputer simulation shows the collision of two neutron stars can naturally produce the magnetic structures thought to power the high-speed particle jets associated with short gamma-ray bursts (GRBs). The study provides the most detailed glimpse of the forces driving some of the universe's most energetic explosions.

Lees verder


Life on Earth comes from Space

Lees verder


Human impacts of rising oceans will extend well beyond coasts

dentifying the human impact of rising sea levels is far more complex than just looking at coastal cities on a map.

Lees verder


Study finds local temperature influences belief in global warming

Columbia Business School's Center for Decision Sciences' study depicts how beliefs on global warming are mistakenly influenced by daily temperature

Lees verder


Can a group of scientists in California end the war on climate change?

The Berkeley Earth project say they are about to reveal the definitive truth about global warming.

Lees verder


Climate Change May Be Less Severe Than Predicted

A University of Alabama climatologist is claiming that temperature-monitoring satellites have revealed "a huge discrepancy" between global warming predictions and the actual levels of heat contained within the atmosphere.

Lees verder


Stille revolutie op komst

Binnen een paar maanden gaat er een stille revolutie plaatsvinden. Dat denkt hoogleraar Milieukunde Klaas van Egmond. Hij denkt dat steeds meer mensen onder druk van de economische crisis een minder materialistische levenswijze gaan kiezen.

Lees verder


Vecht-evolutie

De mens is rechtop gaan lopen om beter te kunnen vechten. Dat denkt David Carrier van de universiteit van Texas tenminste. Maar er zijn al zoveel verschillende ideeen over het rechtoplopen geweest. Heeft hij het eindelijk bij het juiste eind?

Lees verder


Water-Starved Refugees in Peru

Lima, Peru is a bustling overcrowded metropolis of more than 9 million people. Nearly all of its water is piped in from the glacial streams of the Andes. Its abundance, especially for the wealthy, makes it hard to believe that this city was built on one of the driest deserts in the world.

Lees verder


Refuting a Myth About Human Origins

Homo sapiens emerged once, not as modern-looking people first and as modern-behaving people later.

Lees verder


TEDxScottsdale - Miguel Jardine - Jumpstarting a local food economyMiguel Jardine, founder and CEO of VermiSoks, talks about Worm Wine, a system for growing organic produce in harsh environmental conditions at TEDxScottsdale on April 21, 2011.

Lees verder


Rogier van der Heide - Why light needs darkness

Lighting architect Rogier van der Heide offers a beautiful new way to look at the world -- by paying attention to light (and to darkness). Examples from classic buildings illustrate a deeply thought-out vision of the play of light around us.

Lees verder


Are you stuck in The System?

Rockwall, TX Chiropractor, Dr. Jason Ulsrud, gives his Passionate talk about The System and where Health Care is going today. Don't miss what this dynamic speaker of Natural Health Care has to say about The System and our Health Crisis today.

Lees verder


Learning to cope with the unpredictable

It is human nature to forget. And with the advances in technology, people have progressively felt superior to the forces of nature. But this current ongoing upheaval is a poignant lesson in humility.

Lees verder


Japan Quake Serves As Reminder for California

For years, Californians have been preparing for the next big earthquake. But the recent earthquake in Japan has been a painful reminder of the state's ongoing struggle with earthquake preparedness.

Lees verder


Alle wegen leiden naar Rome en er is geen links of rechts

Het vertrouwen van mensen in de economie, politiek en religie bereikt een historisch dieptepunt. Er wordt veel gesproken over waarschijnlijke scenario's en er is onzekerheid.

Lees verder


Human planet

In de regenwouden op aarde wemelt het van het leven. Talrijke rituelen en ceremonies zijn gericht op een succesvolle jacht en op manieren om affiniteit te krijgen met de prooi.

Lees verder


3 Surprising Ways Global Warming Could Make You Sick

For starters, booms in algae and bacteria may contaminate seafood, experts say.

Lees verder


Arctic plankton blooming up to 50 days earlier now

Climate researchers have long warned that the Arctic is particularly vulnerable to global warming.

Lees verder


Global warming means more snowstorms

Climate change is not only making the planet warmer, it is also making snowstorms stronger and more frequent, US scientists said on Tuesday.

Lees verder


De aarde moet geen sterallures krijgen

Volgens de serie The Universe is de Aarde het grootste wonder van ons zonnestelsel. Astronoom Vincent Icke meent dat de Aarde geen sterallures moet krijgen.

Lees verder


Further evidence that meteorites sowed the seeds of life on Earth

Meteorites that bombarded Earth four billion years ago could have kick-started life rather than wiping it out, a study shows.

Lees verder


PDF - het bedrog van de evolutieleer

Voor sommige mensen heeft de evolutieleer of het darwinisme alleen maar een wetenschappelijke associatie, die blijkbaar geen directe invloed in hun dagelijks leven heeft. Dit is natuurlijk een algemeen misverstand. Want het is veel meer dan alleen een onderwerp uit de biologische wetenschap: de evolutietheorie is op een heel verraderlijke filosofie gebaseerd, een filosofie die veel mensen aan het dwalen heeft gebracht, namelijk het materialisme.

Lees verder


E. Africa grasslands influenced human evolution

Grasslands dominated the cradle of humanity in east Africa longer and more broadly than thought, says a study published Thursday, bolstering the idea that the rise of such landscapes shaped human evolution.

Lees verder


BBC Science Documentary - What Happened Before the Big BangWhere did everything in our universe come from? How did it all begin? For nearly a hundred years, we thought we had the answer: a big bang some 14 billion years ago. But now some scientists believe that was not really the beginning. Our universe may have had a life before this violent moment of creation.

Lees verder


Finnish researchers stationed in Antarctica

Researchers from the University of Helsinki are monitoring the quality of the snow in Antarctica.

Lees verder


Chinese satelliet moet aardbevingen voorspellen

China start met de bouw van een satelliet die de elektromagnetische straling in de atmosfeer meet om aardbevingen te voorspellen. Het eerste exemplaar moet in 2014 de ruimte in gaan.

Lees verder 

 


 


View My Stats