Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu


Relatie vitamine K en mobiliteitsbeperking en handicap bij ouderen

Volgens een studie onder leiding van Jean Mayer USDA-onderzoekers van het Human Nutrition Research Center on Aging aan de Tufts University, zijn lage niveaus van vitamine K gekoppeld aan een verhoogd risico op mobiliteitsbeperking en invaliditeit bij oudere volwassenen; een nieuwe factor in de mobiliteit en onafhankelijkheid op oudere leeftijd.

De studie, online gepubliceerd in het meinummer van Journal of Gerontologie: Medical Sciences, is de eerste om de associatie te evalueren tussen biomarkers met vitamine K-status en het begin van mobiliteitsbeperking en invaliditeit bij oudere volwassenen.

"Vanwege de groeiende populatie van oudere mensen is het belangrijk om het scala aan risicofactoren voor mobiliteitshandicap te begrijpen, " zei Kyla Shea, hoofd- en corresponderend auteur en voedingswetenschapper van het Research Center on Aging (HNRCA) aan de Tufts University.

"Laag vitamine K-niveau is geassocieerd met het begin van chronische ziekten die tot een handicap leiden, maar het werk rond het begrijpen van de associatie staat nog in zijn kinderschoenen. Hier bouwen we voort op eerdere studies die vonden dat lage niveaus van vitamine K geassocieerd zijn met een hoger risico op artrose," vervolgde ze.

De nieuwe studie onderzocht twee biomarkers: circulerende niveaus van vitamine K (fylloquinon) en een functionele maat voor vitamine K (ucMGP-plasma). Uit de gegevens van deelnemers aan Aging and Body Compostition Study Studie (Health ABC), bleek dat oudere volwassenen met een laag niveau van circulerende vitamine K meer kans hadden om mobiliteitsbeperkingen te ontwikkelen en handicap. De andere biomarker, plasma ucMGP, gaf geen duidelijke associaties aan met mobiliteitsbeperking en handicap.

Specifiek, hadden oudere volwassenen met lage circulerende vitamine K-niveaus bijna 1,5 keer meer kans om gelimiteerde mobiliteit te ontwikkelen en tweemaal zoveel kans op volledige immobiliteit in vergelijking met die met voldoende niveaus. Dit gold voor zowel mannen als vrouwen.

"De connectie die we zagen met lage niveaus van circulerende vitamine K ondersteunt verder de associatie van vitamine K met mobiliteitshandicap," zei seniorauteur Sarah Booth, vitamine K- en voedingsonderzoeker en directeur van HNRCA. "Hoewel de twee biomarkers waar we naar keken de vitamine K-status weerspiegelen, kunnen biomarker niveaus ook worden be´nvloed door extra factoren. Verdere experimenten om de mechanismen van biomarkers en vitamine K en hun rol op mobiliteit te begrijpen zijn nodig."

Vertaling: Andre Teirlinck

Juni 2019


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.

 

 

 

 

Informatie


Maandag - Vrijdag
9.00 - 13.00 uur

0346-330038
Of per email:
info @ ugamedia.com
 

 Leefbewust winkel