Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu


Onderzoek wijst erop dat extra vitamine D bloedarmoede vermindert

Dick Schrauwen [1]

Een dagelijks vitamine D-supplement kan het ijzergehalte in vrouwen met bloedarmoede verbeteren. Dit blijkt uit een onderzoek door van de University of Chester.

Uit nationale voedingsenquêtes (in de UK) blijkt dat de voeding bij 25% en 40% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd minder ijzer bevat dan aanbevolen.

Een klinisch experiment onder leiding van universitair hoofddocent Sohail Mushtaq van de afdeling Klinische Wetenschappen en Voeding (Department of Clinical Sciences and Nutrition) [2], werd uitgevoerd om te onderzoeken of een voedingssupplement met 1500 internationale eenheden (IE) vitamine D samen met een ijzer-verrijkte ontbijtgraan het ijzergehalte in het bloed kan verbeteren bij de deelnemers met bloedarmoede.

De deelnemers kregen het aangepaste ontbijt gedurende acht weken.

Dit grootschalig klinisch experiment werd gemanaged door Dr. Salma Ahmad Fuzi die deel uitmaakt van de onderzoeksgroep voor metabolisme van micronutriënten (Micronutrient Metabolism Research Group) van de universiteit van Chester. Na een lokale media-oproep werden in totaal 200 vrouwen uit Cheshire gescreend op een ijzertekort. Daarvan kwamen 50 vrouwen in aanmerking om deel te nemen aan het onderzoek.

Vijfentwintig deelnemers kregen vitamine D in capsulevorm en 25 deelnemers kregen een placebo-capsule. Beide groepen werd verzocht om met ijzer verrijkte ontbijtgranen te eten.

Aan het begin en aan het einde van het experiment van acht weken werden bloedmonsters genomen om de mogelijke veranderingen in het ijzergehalte te meten. Daartoe werden markers zoals hemoglobine dat het transport van zuurstof in het bloed verzorgt, gemeten. Tevens werd het hematocriet (de hoeveelheid rode bloedcellen in het bloed) en ferritine (de opslagvorm van ijzer in het menselijk lichaam) vastgesteld. Ook werd de verandering van het gehalte aan vitamine D in het bloed gevolgd.

De resultaten toonden aan in de vitamine D-groep hemoglobine en hematocriet significant waren toegenomen. Dit was niet het geval in de placebogroep. Dit resultaat toont aan dat vitamine D-suppletie effectief was om het ijzergehalte bij vrouwen met bloedarmoede te verbeteren . Bovendien bleek - zoals verwacht - de vitamine D-status significant verbeterd bij de vrouwen die het supplement kregen.

De resultaten van deze studie zijn onlangs gepubliceerd [3] in het tijdschrift `British Journal of Nutrition`, een van de best aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften op dit vakgebied.

Dr. Sohail Mushtaq zegt: "Deze bevindingen zijn bijzonder belangrijk omdat grote delen van de bevolking na de winter een vitamine D-tekort hebben. Daarom wordt een suppletie aanbevolen. Hoewel verdere meer langduriger onderzoeken nodig zijn om de achterliggende mechanismen te achterhalen, zijn deze bevindingen van belang.

Immers, de bevindingen wijzen erop dat het verhogen van de het vitamine-D-gehalte in het lichaam kan worden gebruikt als aanvullende therapie om de ijzerniveaus te verbeteren bij mensen met anemie of een ijzertekort.

Verwijzingen

[1] Bewerking onderstaand persbericht
- https://www1.chester.ac.uk/news/research-suggests-vitamin-d-supplements-and-breakfast-cereal-can-improve-iron-levels?list=6800

[2] Department of Clinical Sciences and Nutrition
- https://www1.chester.ac.uk/departments/clinical-sciences-and-nutrition

[3] Artikel
- https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/vitamin-d3-supplementation-for-8-weeks-leads-to-improved-haematological-status-following-the-consumption-of-an-ironfortified-breakfast-cereal-a-doubleblind-randomised-controlled-trial-in-irondeficient-women-12/BF1FD0291A110FF2D488064EF4A2BF40

 

Mei 2019


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.

 

 

 

 

Informatie


Maandag - Vrijdag
9.00 - 13.00 uur

0346-330038
Of per email:
info @ ugamedia.com
 

 Leefbewust winkel