Door milieufactoren veroorzaakte genetische veranderingen gelinkt aan risico zelfmoord

Onderzoekers hebben genetische veranderingen in het zogenaamde CRH gen, dat de regulering van het stress systeem van het lichaam be´nvloedt, gerelateerd aan su´cide risicoĺs en psychiatrische stoornissen. Uit het onderzoek naar epigenetische veranderingen in het op hormonen gebaseerde stress systeem in het lichaam bleek dat stress gerelateerde veranderingen in het CRH gen in verband staan met serieuze zelfmoordpogingen bij volwassenen en psychiatrische ziektes bij jongeren.

De onderzoeksstudie, een samenwerking tussen onderzoekers van Umeň University, Karolinska Institutet en Uppsala University in Zweden, werd gepubliceerd in de uitgave van EBioMedicine.

Eerdere studies gaven een overactief stress systeem aan bij mensen met een verhoogd su´cide risico. In de huidige studie melden onderzoekers dat epigenetische veranderingen in het CRH gen, gelinkt aan serieuze zelfmoordpogingen bij volwassenen, ook aangetroffen werden bij jongeren met een hoog risico op psychiatrische stoornissen.

In recent gepubliceerd onderzoek wordt gemeld dat serieuze zelfmoordpogingen leiden tot een aanzienlijk kortere levensverwachting, met een verhoogd su´cide risico en overlijdensrisicoĺs door natuurlijke oorzaken, vooral bij jongeren. In de laatste tien jaar komen psychiatrische ziektes twee keer zo vaak voor bij Zweedse jongeren tussen 10 en 17 jaar. Een alarmerende toename, ook bij jongvolwassenen. Dit volgens een recent gepubliceerd rapport van de Swedish National Board of Health and Welfare.

Voor deze studie werden 88 su´cidale personen onderzocht. De deelnemers werden verdeeld in hoge en lage risicogroepen, gebaseerd op de ernst van hun su´cidale gedrag. Met behulp van bloedmonsters van de deelnemers werden epigenetische markers in de vorm van DNA methylering in de stress systeem gerelateerde genen geanalyseerd. De volgende stap was het bestuderen van de aangetroffen epigenetische veranderingen in het CRH gen in bloedmonsters van twee andere cohort studies van resp. 129 en 93 jongeren in de leeftijd 14 - 17 jaar. De jongeren werden verdeeld in hoog en laag risicogroepen op basis van de beoordeling van hun psychiatrische symptomen. De uitkomsten laten zien dat epigenetishe veranderingen in het CRH gen meer voorkwamen in de groep jongeren met een verhoogd risico op psychiatrische ziektes.

ôOmdat psychiatrische stoornissen een ernstig en groeiend probleem zijn voor de volksgezondheid, is het belangrijk dat we rekening houden met vroege aanwijzingen voor psychiatrische ziektes en suicidaal gedrag ter voorkoming van su´cide,ö zegt Jussi Jokinen, professor in de psychiatrie bij Umeň University, hoofd van dit onderzoek.

ôOnze omgeving heeft invloed op onze genetische expressie, gewoonlijk aangeduid als epigenetische veranderingen. Zelfs als we niet in staat zijn om duidelijke verbanden te leggen tussen de bevindingen in deze cohort studies, wijzen onze uitkomsten nog steeds op het belang van een optimale regulering van ons stress systeem voor psychiatrische ziektes.ö

Vertaling: Ellen Lam


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag