Voeding meer impact op emotioneel welzijn vrouwen dan mannen

BINGHAMTON UNIVERSITY

Volgens een nieuwe studie door onderzoekers van de Binghamton University, State University van New York, zouden vrouwen gebaat zijn bij voeding die rijker is aan voedingsstoffen om een positief emotioneel welzijn te ondersteunen.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat anatomische en functionele verschillen in het brein van mannen en vrouwen de gevoeligheid bepalen voor mentale ziekten. Maar er is weinig bekend over de rol van eetpatronen en gender-specifiek psychologisch welzijn. Een team van onderzoekers onder leiding van Lina Begdache, assistent professor gezondheid en welness studies bij Binghamton University, voerde via sociale media een anoniem onderzoek uit onder 563 deelnemers (48% mannen en 52% vrouwen) om deze kwestie te onderzoeken.

Begdache en haar team ontdekte dat mannen eerder mentaal welzijn ondervinden totdat voedingstekorten optreden. Maar vrouwen ondervinden minder mentaal welzijn, tot een uitgebalanceerd dieet en een gezonde levenstijl worden ingezet.

Volgens Begdache kunnen deze uitkomsten rapportages van eerdere studies verklaren die aantonen dat vrouwen eerder een groter risico lopen op mentale problemen dan mannen, en benadrukken de rol van een dieet rijk aan voedingsstoffen voor mentaal welzijn.

“Het belangrijkste punt is dat vrouwen een breder spectrum van voedingsstoffen nodig lijken te hebben om hun gemoedstoestand te ondersteunen dan mannen,” zegt Begdache. “Deze ontdekkingen zouden kunnen verklaren waarom bij vrouwen twee keer zoveel angst en depressie vastgesteld wordt - en hier langer last van houden - dan bij mannen. Het hedendaagse voedingspatroon is rijk aan energie maar karig in belangrijke voedingsstoffen die de hersenanatomie en functionaliteit ondersteunen.”

Er zijn aanwijzingen dat het voedingspatroon van onze voorouders, een energierijk en nutriëntrijk dieet, wezenlijk bijdroeg aan hersenvolume en cognitieve evolutie van de mensheid, zegt Begdache.

“Mannen en vrouwen hadden verschillende fysieke en emotionele verantwoordelijkheden die verschillende energiebehoeften en voedselvoorkeuren vereisten,” zegt zij. “Dus zou gender-gebaseerd gedifferentieerd voedsel en energieopname de verschillen kunnen verklaren in hersenvolume en -connectiviteit tussen vrouwen en mannen. Daarom vindt er tussen ons hedendaagse voeding en ons geevolueerde menselijke brein een mismatch plaats die de normale functionaliteit van bepaalde systemen in onze hersenen verstoort.

Het document, “Principal Component Analysis Identifies Differential Gender-Specific Dietary Patterns that may be Linked to Mental Distress in Human Adults," werd gepubliceerd in Nutritional Neuroscience.

Vertaling: Ellen Lam
Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag