Vloeibare nicotine in e-sigaretten vormt nog steeds een gevaar voor kinderen

De studie beveelt aan om vloeibare nicotine verder te reguleren uit veiligheidsoverwegingen voor kinderen.

Een nieuw onderzoek dat door Pediatrics online is gepubliceerd en uitgevoerd door het Center for Injury Research and Policy en het Central Ohio Poison Center in Nationwide Children's Hospital, vond dat er van januari 2012 tot en met april 2017 meer dan 8.200 oproepen bij Amerikaanse gifcentra kwamen met betrekking tot blootstelling aan vloeibare nicotine en e-sigaretten bij kinderen jonger dan 6 jaar, met gemiddeld 129 oproepen per maand of meer dan 4 per dag.

Kinderen jonger dan 3 jaar vertegenwoordigden 84% van de blootstellingen en ingestie was de meest voorkomende (93%) manier waarop kinderen werden blootgesteld aan vloeibare nicotine. Meer dan een derde van de blootgestelde kinderen werd behandeld/geëvalueerd waarvan 1,4% werd opgenomen in het ziekenhuis. Een kwart van de kinderen blootgesteld aan vloeibare nicotine ondervond één of meer gerelateerde klinische effecten. Ernstige klinische effecten zoals coma, hartaanvallen, ademstilstand en hartstilstandwaren zeldzaam .

"Deze blootstellingen zijn zorgwekkend omdat een zeer kleine hoeveelheid geconcentreerde nicotine oplossing gemakkelijk een dodelijke dosis kan opleveren voor een jong kind", zegt Henry Spiller, MS, D.ABAT, studie auteur en directeur van het Central Ohio Poison Center. Toenemende bezorgdheid over de risico's van vloeibare nicotineblootstellingen leidde in de afgelopen jaren tot overheids- en federale wetgevingen die kinderveilige verpakkingen voor vloeibare nicotinecontainers vereisen.

Het jaarlijkse percentage blootstelling aan vloeibare nicotine en e-sigaretten steeg van 2012 tot 2015 met bijna 1400% en daalde vervolgens met ongeveer 20% van 2015 tot 2016. De waargenomen daling sinds januari 2015 kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de wetgeving op kindveilige verpakkingen en een groter bewustzijn bij het publiek van de gevaren van e-sigaretproducten voor jonge kinderen.

"Hoewel de waargenomen afname van blootstellingen bemoedigend is, is het aantal jonge kinderen dat wordt blootgesteld aan vloeibare nicotine nog steeds onaanvaardbaar hoog", aldus Gary Smith, MD, DrPH, senior auteur van de studie en directeur van het Centrum voor letselonderzoek en -beleid op Nationwide Children's Hospital. "Er is aanvullende regelgeving nodig."

De auteurs raden aan flow-restrictors toe te voegen aan vloeibare navulflesjes voor nicotine, vergelijkbaar met geneesmiddelen die worden gebruikt voor kinderkoortsmedicatie, om de kans voor jonge kinderen om de inhoud van de flesjes te ledigen te verlagen, en kinderveilige kamers in te voeren om blootstelling aan vloeibare nicotine te voorkomen. Bovendien moet het volume en de concentratie van vloeibare nicotine in navulflessen worden beperkt tot een subletale dosis geldig voor een gemiddeld jong kind. Deze benadering wordt al decennia lang gebruikt voor producten zoals aspirine voor kinderen. Om de blootstelling onder jonge kinderen te verminderen doen de auteurs ook een beroep op de Amerikaanse Food and Drug Administration om het gebruik van smaken en aantrekkelijke etikettering voor vloeibare nicotine te verbieden zoals voor sigaretten.

Ouders en kinderverzorgers kunnen kinderen helpen door deze tips te volgen:

Bewaar e-sigaretten en vulproducten op plaatsen waar kinderen ze niet kunnen zien of bereiken zoals bij andere vergif - op een afgesloten locatie. Bewaar ze niet in een tas, waar kinderen gemakkelijk toegang toe hebben.

Gebruik en vul zonder bijzijn van kinderen. Omdat kinderen volwassenen graag imiteren kan het gebruik en vullen van e-sigaretten in hun nabijheid leiden tot gevaarlijke blootstelling.Bepaalde afbeeldingen, geuren en kleuren kunnen kinderen aantrekken.

Producten opnieuw vullen, reinigen en afvoeren. Draag rubberen of latex handschoenen bij het hanteren van vloeibare nicotine. Bij morsen, meteen opruimen met papieren handdoekjes. Ontdoen van overgebleven vloeistof door het in een zak met kattenbakvulling of koffiedik te gieten. Plaats lege, vloeibare nicotinecontainers, papieren handdoeken en ander afval in de zak en gooi het weg in een prullenbak die kinderen niet kunnen openen. Handen wassen van zodra alles in de vuilnisbak is gedeponeerd.

Volwassenen in huishoudens met kinderen jonger dan 6 jaar moeten worden geadviseerd te stoppen met vapen. Als volwassenen met jonge kinderen e-sigaretten blijven gebruiken, worden hen sterk aanbevolen om e-sigaretten, vloeibare nicotine en aanverwante producten niet thuis te gebruiken of op te slaan.

Vertaling: Andre TeirlinckSteun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag