Hoge consumptie van rood en bewerkt vlees gelinkt aan niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) en insulineresistentie

Een nieuwe studie in het Journal of Hepatology voegt NAFLD toe aan de lijst van ziektes die gelinkt zijn met een westers dieet, dat een relatief hoge consumptie van rood en bewerkt vlees omvat.

Wereldwijde vleesconsumptie is toegenomen in de afgelopen decennia en bewijs stapelt zich op dat een hoge consumptie van rood vlees en merendeels bewerkt vlees ongezond is voor mensen en gelinkt is aan chronische ziektes zoals kanker, diabetes type 2 en hart- en vaatziekte. Een nieuwe studie, gepubliceerd in het Journal of Hepatology voegt niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) aan de lijst toe.

“NAFLD wordt beschouwd als het lever-component van het metabool syndroom, met als sleutelfactoren insulineresistentie en ontstekingen in z’n pathofysiologie,” aldus hoofdonderzoeker professor Shira Zelber-Sagi, RD, PhD, van de School of Public Health, Faculty of Social Welfare and Health Sciences, University of Haifa, Israël. “Een ongezonde westerse levensstijl speelt een grote rol in de ontwikkeling en voortgang van NAFLD, namelijk, door gebrek aan lichamelijke beweging en een hoge consumptie van fructose en verzadigd vet.

Onze studie keek naar andere gebruikelijke voedingsmiddelen in het westers dieet, te weten rood en bewerkt vlees, om vast te stellen of deze het risico op NAFLD verhoogden.”

Om de link tussen het soort vlees en bereidingsmethode en NAFLD en insulineresistentie te testen, ondernamen de onderzoekers een dwarsdoorsnedeonderzoek onder individuen die tussen de 40 en 70 jaar oud waren en welke een colonoscopie screening ondergingen aan het Department of Gastroenterology and Hepatology in het Tel Aviv Medical Center, en welke instemden om deel te nemen aan een metabolische- en lever screening studie tussen 2013 en 2015.

NAFLD en insulineresistentie werden geëvalueerd door echografie en beoordeling met het homeostasemodel (HOMA). Het soort vlees en bereidingswijze werden gemeten door middel van vragenlijsten over de voedselfrequentie en details over vleesconsumptie. Als ongezonde bereidingswijzen werden gezien; bakken/braden en grillen tot een niveau van doorbakken of extra goed doorbakken. Deze methodes produceren heterocyclische aminen (HCA’s), welke ontstekingsbevorderende stoffen zijn, en de inname hiervan werd ook berekend.

Na een aantal van de deelnemers te hebben uitgesloten als gevolg van factoren zoals virale hepatitis en alcoholmisbruik, werden er bijna 800 personen betrokken bij de hoofdanalyse, van wie een deelsteekproef van 357 personen de vragenlijst over vlees invulden. NAFLD werd gediagnosticeerd bij 38,7 procent van de deelnemers en insulineresistentie bij 30,5 procent.

De verhouding inname van rood en wit vlees was respectievelijk ongeveer een derde en twee derde, hetgeen gelijk is aan het typische voedingspatroon van de Israëlische bevolking. Grote vleeseters waren iets jonger, voornamelijk mannelijk, hadden een hogere body mass index (BMI), calorie inname, en een slechter stofwisselingsprofiel.

De resultaten toonden aan dat een hoge consumptie van rood en bewerkt vlees een onafhankelijke risicofactor is voor NAFLD en insulineresistentie, los gezien van verzadigd vet, cholesterol inname en andere risicofactoren zoals BMI. Daarnaast hadden individuen die grote hoeveelheden vlees consumeerden, bereid via ongezonde methodes, en diegenen die al gediagnosticeerd waren met NAFLD en grote hoeveelheden HCA’s consumeerden een hogere kans op insulineresistentie.

Diëten met weinig koolhydraten worden vaak aangeraden om stofwisselingsziekten te voorkomen. Deze diëten met weinig koolhydraten kunnen erg rijk aan dierlijke eiwitten zijn, vooral in de vorm van vlees. Terwijl vlees waardevolle nutriënten levert die gunstig voor de gezondheid zijn, zoals eiwit, ijzer, zink en vitamine B12, geeft de huidige studie aan dat vlees met mate moet worden gegeten, en het soort vlees en de bereidingswijze ervan met wijsheid moeten worden gekozen.

Hoewel de link tussen een hoge rood- en bewerkt vleesconsumptie en NAFLD nog moet worden bevestigd door prospectief onderzoek, raadt professor Zelber-Sagi het limiteren van de rood- en bewerkt vleesconsumptie aan, en om de voorkeur te geven aan gezonder “wit vlees”, zoals kip of kalkoen, vis op te nemen in het voedingspatroon, en om het voedsel te stomen of te koken in plaats van bakken/braden of grillen van vlees op een hoge temperatuur tot dat het goed doorbakken is.

“NAFLD is primair een leefstijl georiënteerde ziekte. Met degelijke medische- en voedingspatroon begeleiding van hun clinici, zijn patiënten beter geïnformeerd en uitgerust om de leefstijl-veranderingen, nodig om deze ziekte om te keren, te implementeren”, merkte professor Zelbi-Sagi op.

Vertaling: Arnoud


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag