Hoge vitamine D-spiegels gekoppeld aan een lager cholesterolgehalte bij kinderen

UNIVERSITEIT VAN OOST-FINLAND

Uit nieuw onderzoek aan de Universiteit van Oost-Finland blijkt er een verband te zijntussen hogere serum vitamine D-spiegels en lagere plasmacholesterolspiegels bij kinderen in de lagere school. Kinderen met een serum-25-hydroxyvitamine D-gehalte van meer dan 80 nmol/l hadden lagere plasma-totaal- en lage-dichtheid-lipoprote´ne (LDL) -cholesterolspiegels dan kinderen van wie het serumgehalte van 25-hydroxyvitamine D lager was dan 50 nmol/l, wat vaak als een drempel wordt beschouwd voor vitamine D-toereikendheid.

25-hydroxyvitamine D is de belangrijkste circulerende vorm van vitamine D. De bevindingen werden gerapporteerd in ÚÚn van de toonaangevende tijdschriften van de endocrinologie: Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Het is bekend dat vitamine D essentieel is voor het botmetabolisme en lage serum-25 (OH) D-spiegels verhogen het risico op rachitis, osteomalacie en osteopenie. Vitamine D kan ook de plasmalipideniveaus verbeteren en een gunstige invloed hebben op andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Het bewijs voor deze andere gezondheidseffecten van vitamine D is echter nog steeds schaars en deels tegenstrijdig en geeft daarom geen voldoende basis om aanbevelingen te formuleren.

Leefstijlfactoren, zoals een gezonde voeding, lichaamsbeweging en tijd buitenshuis doorbrengen die leiden tot de productie van vitamine D in de huid, kunnen in verband worden gebracht met hogere serum-vitamine D-spiegels en lagere plasmalipideniveaus. De onderzoekers vonden dat het verband tussen hogere serum vitamine D-niveaus en lagere plasmacholesterolspiegels onafhankelijk was van lichamelijke adipositas, voedingsfactoren, fysieke activiteit, opvoeding van de ouders en daglengte voorafgaand aan bloedafname.

Bovendien hebben erfelijke factoren die eerder zijn gekoppeld aan serum-vitamine D-spiegels de waargenomen associatie niet gewijzigd. Meer onderzoek is nodig om de redenen achter de omgekeerde associatie van serum-vitamine D met plasmavochtniveaus te achterhalen.

De nieuwe bevindingen ondersteunen het belang van het volgen van aanbevelingen voor vitamine D-inname, die van land tot land verschillen. De belangrijkste voedingsbronnen van vitamine D zijn met vitamine D verrijkte producten zoals zuivelproducten, smeersels en vis. Naast de inname via de voeding wordt het gebruik van vitamine D-supplementen ook aanbevolen voor de algemene bevolking in verschillende landen. Het aanbevolen gebruik van vitamine D-supplementen varieert sterk tussen deze landen (meestal 5-50 μg/d, overeenkomend met 200-2000 IU/d), afhankelijk van de leeftijdsgroep en andere factoren. Vitamine D wordt endogeen in de huid gesynthetiseerd in de aanwezigheid van UV-straling van de zon. Op de noordelijke breedtegraden is blootstelling aan zonlicht alleen echter onvoldoende om voldoende serum 25 (OH) D-spiegels te handhaven, vooral in de winter.

De studie was een onderdeel van de Physic Activity Activity and Nutrition in Children (PANIC) -studie, een studie over levensstijlinterventie in het Institute of Biomedicine van de Universiteit van Oost-Finland. In totaal 512 kinderen van 6 tot 8 jaar namen deel aan de basislijnmetingen in 2007-2009 en vormden een representatief staal van hun leeftijdsgroep. De PANIC-studie produceert wetenschappelijk waardevolle informatie over de levensstijl, de gezondheid en het welzijn van kinderen.

Vertaling: Andre Teirlinck

 


 

Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag