Nanodeeltjes in vaccins - het verhaal van Stefano Montanari

Geen enkele Italiaanse krant heeft ook maar een regeltje gewijd aan wat er op 9 juni in Rome gebeurde. Misschien is het allemaal wel heel normaal.

Ik geef al jaren openbare lezingen over wetenschappelijke onderwerpen, en dan met name, vooral de laatste twee decennia, over de resultaten van het onderzoek dat ik samen met mijn vrouw, dr. Antonietta Gatti, uitvoer.

16 jaar geleden begonnen we met behulp van een elektronenmicroscoop, via een methode die was gebaseerd op twee Europese onderzoeksprojecten, vaccins te analyseren. Tot nu toe hebben we 35 verschillende soorten van deze medicijnen onderzocht, waarvan er nu 10 verplicht zijn in Italië. De resultaten zijn bekend: alle monsters bleken te zijn vervuild met micro- en nanodeeltjes en met geen enkele daarvan kan het menselijke lichaam omgaan.

GENOEG!

Aangezien er enorme hoeveelheden geld gemoeid zijn met vaccins, werd alles in het werk gesteld om ons te stoppen: van het tegenhouden van onderzoek naar acute myeloïde leukemie waar we mee bezig waren en dat resultaten had opgeleverd die zeer nuttig konden zijn voor zowel diagnose als therapie, tot het in beslag nemen van onze elektronenmicroscoop en van onze computers. Allemaal illegaal, dat zeker, maar kan dat ook maar iemand schelen?

Ondanks de vele kritiek die we kregen, stemde ik erin toe een lezing te geven op het hoofdkwartier van een ultrarechtse partij genaamd Casa Pound. De naam is ontleend aan de Amerikaanse fascistische dichter Ezra Pound. Laat het duidelijk zijn: ik bemoei me nooit met de politieke, religieuze, seksuele of welke mening en voorkeuren dan ook, van de mensen met wie ik praat. Ik spreek vanuit de wetenschap en geneeskunde en de rest is noch mijn competentie noch mijn interesse. Dus voor mij was er niks geks aan om een publiek van fascisten toe te spreken.

Na de conferentie en ondanks een zeer slechte organisatie, werd ik bij het verlaten van de zaal begroet door verschillende mensen die mijn hand wilden schudden en sommigen wilden me laten kennismaken met hun door vaccinaties ziek geworden kinderen. Eenmaal op straat wachtte een tiental mensen op me om dezelfde reden. Kortom, alles verliep op een volstrekt normale manier.

Terwijl ik geanimeerd in gesprek was met deze mensen kwam er plotseling, ogenschijnlijk zonder reden, een heer achter mij opdagen die riep “Waag het niet je stem te verheffen!”. Ik draaide me om en in een fractie van een seconde, totaal onverwacht, gaf hij me een enorme klap tegen de zijkant van mijn hoofd. Een ogenblik lang verloor ik het bewustzijn en vingen de mensen om mij heen mij op, terwijl deze figuur zich uit de voeten maakte, waarbij hij mijn vrouw kruiste die net kwam aanlopen. Tegen haar uitte de man een doodsbedreiging.

Noch mijn vrouw noch ik lieten ons intimideren maar we zien wel het teken aan de wand.

Na jaren van vervolging, onhandige en voortdurende pogingen om onze wetenschappelijke geloofwaardigheid te ondermijnen, zonder enige wetenschappelijke argumenten tegenover die van ons te zetten, na de voor ons werk onontbeerlijke instrumenten te hebben afgenomen, na het illegaal in beslag nemen van onze computers met de onderzoeksgegevens, is er nu deze fysieke aanval. Niet erg subtiel maar zeker wel begrijpelijk.

Ik zal even uitleg geven over de Italiaanse situatie wat vaccinaties betreft. De twee partijen die tijdens de laatste verkiezingen de meeste stemmen haalden vormen nu al een paar weken een regering, ook al zijn ze nauwelijks onderling verenigbaar: de Movimento Cinque Stelle (Vijfsterrenbeweging) en Lega. Beide waren erop gebrand om de wet op verplichte vaccinaties terug te draaien, maar het probleem is dat vele partijen hierbij betrokken zijn en nu heeft de Vijfsterrenbeweging (die de minister van Gezondheid heeft geleverd) ineens een draai gemaakt en zijn ze hun beloftes vergeten.

Op vrijdag 22 juni nam de heer Matteo Salvini, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, van de Lega, deel aan een uitzending van Radio Studio 54, waarin hij zei dat er 10 vaccins zijn die onterecht worden gegeven en die misschien zelfs schadelijk kunnen zijn. Hij dankte mijn vrouw en mij voor ons werk en voor onze moed. Binnen een paar minuten viel het hele Italiaanse establishment over hem heen, van de kranten tot de politieke partijen, en werd hij overladen met beledigingen. Wat hij had gezegd schaadde namelijk het schaven aan de afspraken, waarbij ze allemaal in meerdere of mindere mate betrokken zijn. Nu is het moeilijk om nog te geloven dat de heer Salvini het parlement en de media zal kunnen weerstaan.

Elke dag wordt alles stukje bij beetje duidelijker.

Stefano Montanari

Vertaling: A Zwart
 


 

Steun ook ons kenniswerk, bezoek ook eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag