Verband tussen hersenontwikkelingsstoornissen bij kinderen en veel voorkomende blootstelling aan milieu-toxines

SOCIETY FOR ENDOCRINOLOGY

Uit een recensie gepubliceerd in Endocrine Connections blijkt dat blootstelling van zwangere vrouwen en kinderen aan gangbare schildklierhormoonverstorende toxines in verband kan worden gebracht met de verhoogde incidentie van hersenontwikkelingsstoornissen. De beoordeling beschrijft hoe tal van veel voorkomende chemicaliŽn de normale werking van schildklierhormonen kunnen verstoren, die essentieel zijn voor de normale ontwikkeling van de hersenen bij foetussen en jonge kinderen, en suggereert dat er behoefte is aan meer interventie op het gebied van de volksgezondheid.

Maternale schildklierhormonen (MSH) zijn essentieel voor de normale hersenontwikkeling van kinderen en eerdere studies bij de mens hebben aangetoond dat zelfs een matige verstoring van de MSH-functie bij zwangere vrouwen de cognitieve ontwikkeling kan beÔnvloeden en het risico op ontwikkelingsstoornissen van de hersenen bij hun kinderen kan verhogen. In moderne tijden heeft een toename van de chemische productie geleid tot wijdverspreide milieuchemische contaminatie die de normale hormoonfunctie bij blootgestelde patiŽnten kan beÔnvloeden, vooral bij kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals kinderen en zwangere vrouwen. Veel van deze geÔdentificeerde hormoonontregelende chemicaliŽn (EDC's), waaronder pesticiden en stoffen die worden gebruikt bij de productie van een veelheid aan producten, verstoren naar verluidt de werking van het schildklierhormoon, terwijl het volksgezondheidsbeleid de risico's voor kwetsbare bevolkingsgroepen niet volledig aanpakt.

Professor Barbara Demeneix en collega's van het Centre National de la Recherche Scientifique, Universitť Paris-Sorbonne, hebben in dit onderzoek de gepubliceerde bewijzen onderzocht van de grote verscheidenheid en het grote aantal EDC's, van pesticiden tot chemicaliŽn die worden gebruikt bij de vervaardiging van medicijnen, cosmetica, meubels en kunststoffen, die allemaal de MSH kunnen verstoren. De auteurs benadrukken verder dat complexe mengsels van deze schildklierontregelende chemicaliŽn aanwezig zijn bij alle mensen, inclusief kinderen en zwangere vrouwen.

Prof. Barbara Demeneix: "We hebben de gedocumenteerde blootstellingen van zwangere vrouwen en kinderen aan mengsels van schildklierhormoonverstorende chemicaliŽn beoordeeld en stellen voor dat de datasets een plausibele link vormen naar de recentelijk verhoogde incidentie van neurologische aandoeningen, waaronder autismespectrumstoornissen en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. "

Deze bevindingen wijzen erop dat blootstelling van zwangere vrouwen en kinderen aan door de schildklier verstoorde chemicaliŽn in het milieu reŽle risico's voor de ontwikkeling en gezondheid van het kind opleveren, en onderstrepen de noodzaak van een meer gerichte interventiestrategie voor de volksgezondheid.

Prof Demeneix vervolgt: "Veel deskundigen zijn van mening dat de huidige testrichtlijnen voor schildklieronderbrekende chemicaliŽn niet voldoende gevoelig zijn, geen rekening houden met recente bevindingen en onvoldoende rekening houden met de risico's voor kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals zwangere vrouwen."

Vertaling: Andre Teirlinck 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag