Toekomstvisie – 2018

1.0        Inleiding

Alle (wereldse) problemen zijn illusies van het verstand; de geest!’

De wereld veranderen. Ja, hoe? We kunnen de wereld alléén maar veranderen door een nieuw-mensbeeld te vormen, middels het scheppen van een nieuw inzicht in de wijze waarop wij onze kinderen opvoeden én mede door het aanreiken van een vernieuwend, toekomstig onderwijssysteem. Daar ligt de basis van een Nieuwe Wereld.

Onze samenleving is puur en alleen op actie gericht in alles wat we doen! Vooral deze wereld heeft haar oplossingen altijd in daden gezocht en zeker niet in filosofie en/of mediteren. Onze wereld staat daarom momenteel voor grote problemen en juist nú moeten we deze problemen eens oplossen en wel op de niveaus van onze (sterk verouderde) overtuigingen en misvattingen over het leven! Het hedendaagse (wereld)probleem is, dat de morele, ethische en sociale uitdagingen van morgen niet kunnen worden aangepakt met opvattingen en instructies uit het jaar ‘nul’.
In mijn ogen zijn deze verouderde opvattingen zelfs ook potentieel gevaarlijk te noemen voor het voortbestaan van de mensheid; voor het creëren van een nieuw-mensbeeld!

2.0   Het nieuw-mensbeeld

De oude regels over moraal moeten worden afgebroken, want die passen niet meer bij het nieuwe mensbeeld. Want …. ‘je voelt je zoals je denkt!’

Als je vandaag de dag een kind naar buiten stuurt, heeft het geen idee wat het met zichzelf aan moet. Kinderen brengen uren achter beeldschermen door, variërend van televisie, computer, mobieltjes en videospelletjes  tot de bioscoop.  Ze worden letterlijk van het ware leven - het leven zelf – afgeschermd. Dit afschermingsproces verwijdert hen van de realiteit en plaatst hen in een fantasiewereld. Dat zou helemaal niet erg zijn als het hun eigen fantasiewereld was, gebaseerd op wat wij hun hebben bijgebracht, maar dat is dus niet zo! Het is de wereld die bestaat in de verbeelding van de televisieproducenten en de ontwerpers van de computerprogramma’s, videogames, bloggers, vloggers en you-tube films en van wat zij hún leren.

Maar juist iedere ouder wil graag dat hun kinderen op hun eigen innerlijke signalen vertrouwen, in staat zijn zelf te denken, kostbare emotionele afknappers te vermijden, en te weten dat ze over meer dan voldoende capaciteiten beschikken, dat ze een gelukkig en bevredigend leven leiden zonder je voortdurend om advies hoeven te vragen. Elk mens zou daarom vanaf het begin van zijn levensproces moeten beseffen én leren, dat de innerlijke gevoelswereld [in voeling zijn met zichzelf] alléén tot hem behoort. En dat alles wat hij denkt, voelt en uiteindelijk doet wat in zijn vermogen ligt om dat te bereiken waarvoor hij of zij hiervoor op aarde is. Dit is de uiteindelijke vrijheid die je kinderen kunt geven.

3.0 Evolutie en Revolutie
‘De toekomst is voorbestemd door wat je van plan bent zelf te creëren’.

We verkeren in Nederland in een nieuwe periode, van nieuwe mensen en nieuwe vormen van onderwijs. Maar heden ten dag is kennis (internet) overal voorhanden en het lijkt alsof iedereen zich wenst te ontwikkelen op zijn eigen manier. Althans dat lijkt zo, want het huidige onderwijssysteem (‘uniformiteit’) – om maar een voorbeeld te noemen - heeft nog vele kenmerken van alle ‘oude gedaanten’. Veel onderwijsvernieuwers reageren dan ook eenzijdig, en zetten zich af tegen de gevestigde orde.
Maar het onderwijs zou juist het hoogst haalbare ontwikkelingsmodel moeten zijn, en wel op basis van vernieuwende, geherformuleerde inzichten. Inzichten die o.a. betrekking hebben op de ware betekenis van het leven en niet zoals de ontwikkelingspsychologie dat eeuwen lang hebben getracht te (her)formuleren.

Nu gaat de onderwijsdiscussie voornamelijk over geld en gelijk (wie heeft de macht en wat wordt beslist), terwijl het zou moeten gaan over (innerlijk) geluk én gezondheid (wat goed is voor het individu!). De cruciale vragen zouden dan ook moeten zijn: ‘Hoe denk je dat mensen zich gaan ontwikkelen en wat voor consequenties heeft dat voor het onderwijs; voor de bestaande overtuigingen die wij hebben over het leven?’

Gelukkig-zijn creëert binnen elke revolutie zijn eigen revolutie (gelukkig maar), want evolutie heeft aangetoond dat de mens ontwikkelingsgericht is; en dat revoluties de mens veranderingsgezind zijn!

4.0 Er is groeiende behoefte aan een nieuwe onderwijsvorm

Wij willen niet dat onze kinderen rondzwemmen in deze poel van verderf! Waar zijn de instrumenten van de volwassenen waarmee ze hun kinderen de gave van hun eigen verbeelding kunnen teruggeven?

Eén van de belangrijkste lessen die een kind nu behoort te leren, is de noodzaak de totale persoonlijke verantwoordelijkheid op zich te nemen over zijn of haar spirituele ‘verzorging’; het toelaten van de Goddelijke Kosmische Licht in het mens-zijn. Want dit komt ten goede voor zijn/ haar innerlijke (spirituele) ontwikkeling; het ontwikkelingsproces van de ziel! De ontwikkeling van onze innerlijke gevoelswereld – het domein van de ziel – als een menselijk energiewezen dat zichzelf leert accepteren.
Dat houdt in, dat we de totale verantwoordelijkheid voor die innerlijke wereld op ons nemen en de neiging de schuld van onze levensomstandigheden aan die ander te geven, gaan elimineren. Een innerlijke gerichte mens – de onbegrensde of grenzeloze mens – vertrouwt op de innerlijke signalen die vanuit de ziel komen!
De ziel spreekt middels het gevoel – zuivere emoties – tot je en wel via het hart! En dát zij we allemaal – de huidige (religieuze) opvoeders [vaders, moeders, opa’s. oma’s, etc.] – volledig vergeten. Maar zijn de huidige onderwijsdeskundigen, pedagogen en psychologen de zelfde mening toegedaan. Antwoord is helaas NEEN! Want het hoogst haalbare ontwikkelingsmodel is tot nu toe nog steeds niet geïntroduceerd!
Het wordt tijd om een nieuw onderwijssysteem, te weten het Creatie & Educatie Onderwijssysteem, te introduceren.

Creatie & Educatie = het nieuwe denken = Denken van het hart. Denken van(uit) het innerlijke of hogere zelf; de ziel!

5.0 Zorg goed voor je hogere Zelf

Mijn opvoedkundige visie is:
Je ‘lichtlichaam’ of ziel’ is waar alles om draait!

Je ziel of je hogere zelf gedraagt zich als je spirituele energielichaam. Ze verdient dus ook de verzorging en voeding die je je lichaam geeft. Je cellen wisselen zuurstof en voedsel uit, je zielenlichaam zendt en ontvangt subtiele energie of ‘licht’. Al je organen – hart, lever, hersenen en longen – overleven dankzij zonlicht. Alle voeding is in wezen niets anders dan gebundelde zonlicht dat door je lichaam wordt omgezet in chemische en elektrische energie. Je (hersen)cellen hebben hun voortbestaan te danken aan licht!

‘Licht’ vervult dezelfde functie op een subtieler niveau. Iedere boodschap van je ziel is gecodeerd in licht, je hersenen moeten namelijk liefde, waarheid, schoonheid, e.d. – in lichamelijke activiteit om kunnen zetten. Subtiele energie maakt het mogelijk dat de hersenen stoffelijk zijn, dus praktische gezien is je toekomst afhankelijk van de vraag hoe goed jij je ‘lichtlichaam’ - je ziel – onderhoudt.
Als je het nu iedere dag nieuwe energie geeft, zal het – jouw ziel – je voorzien van inspiratie en innerlijke leiding! En dat is de meeste essentiële boodschap die wij onze kinderen kunnen meegeven. ….. op school of tijdens het opvoeden.

Iedere dag is het aan jou om zielenenergie om te zetten in datgene wat voor jou in het leven van betekenis is. Een betekenisloze ervaring bestaat niet. Je hersenen – de geest – zijn er om betekenis toe te kennen.

Hans Zevenboom

Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/267-toekomstvisie-2018


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag