Lichtvervuiling kan slapeloosheid bij ouderen veroorzaken

Dick Schrauwen [1]
 
Er is een significant verband tussen de nachtelijke blootstelling en het voorschrijven van recepten tegen slapeloosheid.
INLEIDING

DARIEN, IL - Een nieuwe studie is het eerste bevolkingsonderzoek dat dat melding maakt van een significant verband tussen de blootstelling aan kunstmatige buitenlicht in de nacht en slapeloosheid wat blijkt uit de slaapmedicijnen die aan ouderen worden voorgeschreven.

De resultaten tonen aan dat toenemende nachtelijke niveaus van kunstmatig buitenlicht ingedeeld in vier niveaus verband houden met de hoeveelheid voorgeschreven slaapmiddelen. Tevens is er een verband met de hoogte van de dagelijkse dosis aan slaapmedicijnen.

De studie werd gepubliceerd in het nummer van 15 november 2018 van het Journal of Clinical Sleep Medicine [2].
RESULTATEN

Het blijkt dat oudere volwassenen die 's nachts worden blootgesteld aan hogere niveaus van kunstmatig buitenlicht ook een grotere kans hebben om langdurig slaapmiddelen voorgeschreven te krijgen in een hogere dagelijks dosis.

"Deze studie ontdekte bij oudere volwassenen in Zuid-Korea een significant verband tussen de intensiteit van nachtelijke kunstmatige buitenverlichting en de prevalentie van slapeloosheid. Prevalentie van insomnia werd afgeleid uit de hoeveelheid voorgeschreven slaapmedicatie", zei Kyoung-bok Min (PhD), een universitair hoofddocent aan de afdeling van Occupational and Environmental Medicine aan de Seoul National University, College of Medicine in Zuid-Korea. "Onze resultaten ondersteunen het vermoeden dat nachtelijk kunstmatig buitenlicht kan worden gekoppeld aan slaapgebrek bij mensen die zich binnen bevinden. "

Volgens de American Academy of Sleep Medicine kan slapeloosheid gepaard gaan met moeilijk in slaap vallen, moeilijk doorslapen, of vroegtijdig wakker worden. Een verscheidenheid aan omgevingsfactoren zoals overmatig lawaai, overmatig licht en extreme temperatuur kan bij veel mensen de slaap verstoren.

De auteurs meldden dat lichtvervuiling -- het onnodig of overmatig gebruik van nachtelijk kunstmatig buitenlicht -- een nieuwe omgevingsfactor die de gezondheid beÔnvloedt. Onderzoek heeft aangetoond dat kunstmatige nachtverlichting, zowel binnen als buiten, leidt tot verstoring van het slaapwaakritme. Verstoring van het circadiaan ritme leidt wellicht tot metabole en chronische ziekten waaronder kanker, diabetes, obesitas en depressie.

Het onderzoek maakte gebruik van gegevens afkomstig uit de database van de National Health Insurance Service in Zuid-Korea [3]. In de uiteindelijke steekproef kwamen 52.027 volwassenen terecht van 60 jaar of ouder. Ongeveer 60 procent daarvan was een vrouw.
AANPAK

De blootstelling aan licht was gebaseerd op satellietgegevens die werden verstrekt door de Zuid-Koreaanse nationale centra voor milieu-informatie. Het geschatte niveau van lichtvervuiling in elk administratief district werd afgestemd op de woonwijken van individuele personen waarmee een ??individueel blootstellingsniveau kon worden bepaald.

De gegevens wat betreft de slaapmedicatie werden gehaald uit de ziekteverzekeringsrecords. Er werden twee slaapmiddelen in het onderzoek betrokken: zolpidem en triazolam. Aan ongeveer 22 procent van de deelnemers aan de studie werden recepten voor slaapmiddelen verstrekt.

DISCUSSIE

Onderzoeker Min merkt op dat ambtenaren die zich met volksgezondheid bezighouden minder bezorgd lijken te zijn over lichtvervuiling dan andere soorten van milieuverontreiniging. Deze studie toont echter het potentiŽle verband aan tussen lichtvervuiling en nadelige gevolgen voor de gezondheid.

"Uit het recente wetenschappelijke bewijs inclusief onze resultaten blijkt dat felle buitenverlichting een nieuwe risicofactor is voor het voorschrijven van slaapmiddelen", zegt Min.

De auteurs merken verder op dat er meer studies nodig zijn om de nadelige gevolgen van lichtvervuiling op de menselijke gezondheid in kaart te brengen en dat er beleidsinitiatieven van de overheid nodig zijn om die negatieve gevolgen te beperken.

VERWIJZINGEN

[1] Vertaling / bewerking van onderstaand persbericht
- https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-11/aaos-lpm113018.php

[2] `Outdoor Artificial Nighttime Light and Use of Hypnotic Medications in Older Adults: A Population-Based Cohort Study` door Jin-young Min en Kyoung-bok Min in Journal of Clinical Sleep Medicine:
- http://jcsm.aasm.org/ViewAbstract.aspx?pid=31438

[3] Dataverzameling: 2002-2013 National Health Insurance Service-National Sample Cohort (NHIS-NSC)
- https://academic.oup.com/ije/article/46/2/e15/2617147

 

 Steun ons kenniswerk, winkel ook eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag