Latere begintijden van de school verbeteren de slaaptijd echt

OXFORD UNIVERSITY PERS VS

Een nieuw onderzoek in SLEEP, gepubliceerd door Oxford University Press, geeft aan dat het uitstellen van de begintijden van school ertoe leidt dat studenten meer slapen en zich beter voelen, zelfs in samenlevingen waar zakendoen voor academisch succes gebruikelijk is.

De studie was gericht op het onderzoeken van de korte en langere termijn impact van een uitstel van 45 minuten in de begintijd van de school op slaap en welzijn van volwassenen.
Singapore is de nummer 1 in de ranglijst van het Programma voor internationale beoordeling van studenten, waarin de internationale schoolprestaties van 15-jarigen worden gemeten. Oost-Aziatische studenten leven in een cultuur waarin het belang van academisch succes diepgeworteld is. Deze drang naar academische prestaties leidt tot hoge prestaties in internationale academische beoordelingen, maar heeft bijgedragen tot de beperking van de nachtelijke slaap op schoolnachten tot ruim onder de aanbevolen acht tot tien uur slaap, waardoor studenten het risico lopen op cognitieve en psychologische problemen.

In Singapore begint de school meestal rond 7:30 uur, een uur eerder dan de 8:30 M of latere begintijd die wordt aanbevolen door de American Academy of Pediatrics, de American Medical Association en de American Academy of Sleep Medicine. Slaapgebrek onder Singaporese volwassenen heerst en de gemiddelde tijd in bed op schoolnachten is 6 en een half uur.

In juli 2016 stelde een meisjesschool in Singapore de begintijd van 07.30 uur uit tot 8.15 uur 's morgens door het schema zodanig te herstructureren dat de eindtijd van de school niet werd vertraagd. Onderzoekers onderzochten de impact van het later beginnen met school op de slaap en het welzijn van studenten n maand en negen maanden na de instelling van de startvertraging.

De steekproef bestond uit 375 studenten in de klassen 7-10 van een meisjes middelbare school in Singapore die de begintijd uitstelde van 7:30 tot 08:15 in de ochtend. Onderzoekers beoordeelden zelfrapportages over slaaptijd, slaperigheid en welzijn (depressieve symptomen en gemoedstoestand) voordat de school het schema veranderde en evalueerden de maatregelen opnieuw ongeveer een en negen maanden na het uitstel. Totale slaaptijd werd ook gemeten.

Latere begintijden van scholen hebben aangetoond dat ze ten goede komen aan slaap en welzijn in westerse culturen, maar het nut ervan in Oost-Aziatische landen waar studenten worden gedwongen slaap te ruilen voor academisch succes is minder duidelijk.
De meeste studies naar begintijden van de latere schooltijd zijn uitgevoerd in westerse landen. Deze studies hebben consequent een verhoogde slaapduur gevonden op schoolnachten met latere begintijden. De duurzaamheid van slaapverbetering is echter minder goed gekarakteriseerd.

Onderzoekers vroegen zich af of studenten meer slaap zouden krijgen als scholen hun begintijden uitstelden; de winst kan niet worden volgehouden als studenten hun bedtijd geleidelijk uitstellen. Een onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat de slaap die werd opgedaan twee maanden na een begintijd van 45 minuten niet meer werd waargenomen na nog eens zeven maanden, als gevolg van een vertraging in de slaapperiode. Uitstel van bedtijd, mede als gevolg van toenemende academische werklast, is een dringende realiteit in de meeste Oost-Aziatische huishoudens.
Het samenbrengen van deze erosie van slaaptijd in Oost-Aziatische samenlevingen is de weerstand tegen het veranderen van de al ingepakte schoolroosters. Recentelijk heeft een middelbare school in Hongkong bijvoorbeeld afgesproken om de begintijd te verlaten met maar slechts met 15 minuten. Desalniettemin werd een vier minuten durende stijging van de tijd-in-bed op doordeweekse dagen vastgesteld, samen met winsten in geestelijke gezondheid, pro-sociaal gedrag en betere aandacht in klas- en peerrelaties.

De resultaten van deze nieuwe studie tonen aan dat na een maand de bedtijd op schoolnachten met negen minuten werd uitgesteld, terwijl de tijden waarop de studenten opstonden, werden uitgesteld met ongeveer 32 minuten, wat resulteerde in een toename van de tijd in bed van 23 minuten.

Deelnemers rapporteerden ook lagere niveaus van subjectieve slaperigheid en verbetering van het welzijn bij beide follow-ups. Met name werd een grotere toename van de slaapduur op schoolnachten geassocieerd met een grotere verbetering in alertheid en welzijn.

Kritiek is, met een latere begintijd van de school, het percentage deelnemers waarvan de zelfgerapporteerde slaaptijd op weekdagen tenminste 8 uur was- de hoeveelheid dat over het algemeen geschikt wordt geacht voor volwassenen- nam toe, van 6,9% tot 16%. De totale slaaptijd nam met ongeveer 10 minuten toe bij de follow-up na negen maanden.

"Later in Oost-Azi naar school gaan is haalbaar en kan voordelen hebben," zei hoofdonderzoeker Michael Chee. "Ons werk breidt het empirische bewijsmateriaal uit dat door collega's in het Westen is verzameld en pleit sterk voor verstoring in de praktijk en houding rond slaap en welzijn in samenlevingen waar deze worden verondersteld de maatschappelijke vooruitgang te belemmeren in plaats van te verbeteren."

Vertaling: Pieter TauSteun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag