DE WATERVOETAFDRUK VAN FRACKING (HYDRAULISCH KRAKEN) NEEMT SCHRIKBAREND TOE

Dick Schrauwen [1]

INLEIDING

DURHAM, N.C. - De hoeveelheid water die per boorput wordt gebruikt voor fracking (olie- en gaswinning door het hydraulisch breken van gesteenten) [4] steeg tussen 2011 en 2016 met wel 770 procent in alle grote Amerikaanse schaliegas- en olieproductiegebieden zo blijkt uit een onderzoek van Duke University [2]. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat het volume van brak en zwaar verontreinigd afvalwater van die fracking-boorputten met 1440 procent is gestegen. Het Duke-team publiceerde op 15 augustus 2018 haar bevindingen in Science Advances [3].

WATERSCHAARSTE

Als het waterverbruik en afvalwater-productie door fracking in hetzelfde tempo blijft toenemen dan kan de watervoetafdruk van fracking rond 2030 in sommige regio's tot 50 keer zo groot worden.
Deze schrikbarende toename roept bezorgdheid op over de duurzaamheid van deze manier van olie- en gaswinning. Is fracking in de toekomst houdbaar? Deze vraag speelt vooral in de droge gebieden in de westelijke staten van de USA. Maar het speelt ook in andere regio`s met grondwater-problemen.
SCHALIE VERWOEST WATER

Avner Vengosh, hoogleraar geochemie en waterkwaliteit aan de Duke's Nicholas School voor milieustudies zegt daarover: "Eerdere studies suggereren dat hydraulisch kraken niet significant meer water gebruikt dan andere energiebronnen. Helaas zijn die bevindingen alleen gebaseerd op samengevatte (en moeilijk controleerbare) gegevens uit de beginjaren van het `fracken`."

Vervolgens zegt Vengosh: "Na meer dan tien jaar `fracken` beschikken we nu over veel meer gegevens. Bovendien komen die gegevens uit verschillende, controleerbare bronnen. Uit ons onderzoek blijkt dat de watervoetafdruk van hydrofracking (fracking met behulp van water) elk jaar stijgt. De jaren 2014 en 2015 zijn een keerpunt. Sinds die jaren stijgt het waterverbruik en de afvalwateruitstoot extra snel. "

Vengosh: "Hoewel de winning van schaliegas en olie na verloop van tijd doelmatiger is geworden en de netto productie van aardgas en olie door fracking-bronnen is toegenomen, is de hoeveelheid water die wordt gebruikt voor hydraulisch kraken en de hoeveelheid afvalwater die elke boorput produceert veel meer toegenomen. Daardoor neemt de watervoetafduk per gewonnen hoeveelheid olie of gas snel toe.

ONDERZOEK

De onderzoeksgroep verzamelde en analyseerde gedurende zes jaar gegevens over watergebruik en afvalwaterproductie van de olie en gas schalie-industrie. Daarbij werd geput uit bronnen van de overheid en gegevens afkomstig van onafhankelijke organisaties zonder winstoogmerk (non-profit).

TWEE DRAAIBOEKEN

De data gaven een beeld van meer dan 12.000 boorputten in alle Amerikaanse staten die schalieolie en/of -gas produceren. De onderzoeksgroep gebruikte deze historische gegevens om de productie van afvalwater in de toekomst te voorspellen. In hun modellen werden twee toekomstscenarioís gebruikt: hoge prijs versus lage prijs.

Het ene draaiboek gaat uit van een hoge olie- en gasprijs zodat de productie door fracking opnieuw het niveau bereikt tijdens de bloeiperiode in 2010. In dat scenario kan het totale waterverbruik en de hoeveelheid afvalwater door gas-fracking in 2030 tot 50 keer zo hoog worden als nu. Bij olie-fracking is dat 20 keer zo hoog.

Andrew J. Kondash, hoofdauteur van het artikel en een promovendus van Vengosh, schetst het `lage prijs`-scenario: "Zelfs als prijzen en het rendement van de fracking-boorputten op het huidige niveau blijven, voorspellen onze modellen nog steeds een grote toename in 2030 van zowel het watergebruik als de hoeveelheid afvalwater die wordt geproduceerd".

AFVALWATER

Het afvalwater van een fracking-boorput bestaat voornamelijk uit pekel. Dit zoute water komt met het gas of de olie uit de diepte omhoog. Een kleiner deel van het afvalwater bestaat uit het geÔnjecteerde water dat terugkomt. Dat water is ook brak. Maar behalve zoutoplossingen kunnen met dit water ook giftige en radioactieve elementen omhoog komen.

Deze vervuiling maakt dat het afvalwater van fracking moeilijk te zuiveren is. Het kan ook niet worden geloosd. Althans niet veilig. Boorbedrijven lossen dit milieuprobleem op door het afvalwater zo diep mogelijk terug te injecteren. Deze aanpak voorkomt dat het afvalwater in het grondwater en de waterleiding terecht komt. Aan de andere kant: terug-injecteren is op sommige locaties in verband gebracht met kleine tot middelgrote aardbevingen.

AFSLUITING

Kondash: " In de Verenigde Staten staan technologische innovatie en nieuwe productiestrategieŽn aan de basis van exponentiŽle groei van deze nieuwe wijze (fracking) van olie- en gasproductie. Onze studie biedt het meest accurate ijkpunt voor het beoordelen van de langetermijneffecten van fracking voor het milieu, vooral voor wat betreft het beheer van de watervoorraad en het afvalwater. Onze bevindingen op basis van de Verenigde Staten zijn ook in andere landen relevant die plannen hebben om fracking breed te gaan toepassen zoals China, Mexico en ArgentiniŽ "

VERWIJZINGEN

[1] Deze tekst is een bewerking van het persbericht: `Water use for fracking has risen by up to 770 percent since 2011 ...`
- https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-08/du-wuf081018.php

[2] Duke University
- https://www.duke.edu/

[3] Artikel: `The intensification of the water footprint of hydraulic fracturing`, Andrew J. Kondash, Nancy E. Lauer, Avner Vengosh. Science Advances, 15 Aug 2018, Vol. 4, no. 8.
- http://advances.sciencemag.org/content/4/8/eaar5982

[4] Fracking, zie:
- https://nl.wikipedia.org/wiki/Fracking

- https://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_fracturing


Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag