Correlatie tussen blootstelling aan tweedehands marihuana en tabaksrook en ED-bezoeken voor kinderen

Nieuwe studie onderzoekt de invloed van tweedehandsrook uit tabak om de invloed van marihuana op kinderen te begrijpen

Volgens een nieuw onderzoek gepresenteerd tijdens de Pediatric Academic Societies (PAS) 2018-bijeenkomst, melden kinderen die worden blootgesteld aan de combinatie van marihuana en tabaksrook zich talrijker voor de spoedeisende hulp (ED) en hebben vaker last van otitis media-episodes. Deze associatie werd niet gezien bij kinderen die werden blootgesteld aan alleen marihuanastrook of alleen tabaksrook. Dit is de eerste studie die de opmerkelijke impact aantoont van blootstelling aan marihuana op de gezondheid van kinderen.

Marihuana is de meest voorkomende illegale substantie in de VS. Het doel van deze studie was om de relatie te bepalen tussen blootstelling aan marihuana rook (SHMS) en het aantal ED-bezoeken en aantal tabaksgevoelige aandoeningen zoals astma, otitis media en virale luchtweginfecties.

Het onderzoek omvatte een cross-sectioneel onderzoek van zorgverleners van kinderen die zich melden voor een ED van een stedelijk, tertiaire zorg, academisch kinderziekenhuis in Colorado. De verzamelde gegevens omvatten de demografische gegevens en het gebruik van tabak en/of marihuana door de zorgverleners, samen met de medische geschiedenis van de kinderen, het aantal bezoeken aan de ED en het aantal tabaksgevoelige aandoeningen in het voorgaande jaar. De mantelzorgers werden ingedeeld in vier categorieŽn, afhankelijk van het gebruik: alleen marihuanagebruik, alleen tabaksgebruik, zowel tabaks- als marihuanagebruik, noch marihuana noch tabaksgebruik (controlegroep). Resultaten werden uitgedrukt met behulp van incidentie ratio's (IRR) en 95% betrouwbaarheidsintervallen. Een totaal van 1.500 zorgverleneners vulden de vragenlijsten in.

Uit het onderzoek bleek dat 140 zorgverleners (9,2%, 95% BI = 7,7-10,7%) regelmatig marihuana rookten en 285 zorgverleners (19%, 17,1 - 21,1%) regelmatig tabak gebruikten. Blootstellingsgroepen waren: alleen marihuana (n = 62, 4,1 procent), alleen tabak (n = 213, 14,2 procent), marihuana en tabak (n = 75, 5 procent) en niet-blootgesteld (n = 1147, 76,6 procent). Alle groepen toonden een vergelijkbaar ED-bezoekpercentage, behalve de marihuana- en tabaksgroep, die een aanzienlijk hoger aantal ED-bezoeken noteerden in vergelijking met de controles. Kinderen in de marihuana + tabaksgroep hadden ook een statistisch significante toename van otitis media-episoden in vergelijking met controles (IRR = 1,81, 95% CI = 1,38, 2,35); verschillen werden niet gevonden tussen de andere groepen of voor andere voor tabak gevoelige omstandigheden.

Vertaling: Andre TeirlinckSteun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag