Nieuw onderzoek onthult één van de grootste misleidingen door de tabaksindustrie

Twee studies gepubliceerd in Tobacco Control [1] brengen nieuw bewijsmateriaal aan het licht over de smokkel van tabak en hoe de schaal van die smokkel stelselmatig wordt overschat in door de tabaksindustrie betaalde studies.

Persbericht [2] van donderdag 23 augustus 2018

Door Dick Schrauwen

Twee nieuwe onderzoeken van onze Tobacco Control Research Group [3], gepubliceerd in de `Tabacco Control` sectie van het tijdschrift BMJ [2] leveren bewijs dat grote tabaksondernemingen nog steeds betrokken zijn bij tabakssmokkel. Ondertussen proberen ze een wereldwijd systeem over te nemen dat tabakssmokkel moet voorkomen. Bovendien financieren ze studies die routinematig de smokkel van tabak overschatten.

De bevindingen volgen de aankondiging van `Bloomberg Philanthropies` [5] op. Bloomberg draagt 20 miljoen dollar bij aan de Tobacco Control Research Group. Dat maakt onze onderzoeksgroep tot een van de leiders van een nieuwe globale waakhond die de negatieve invloed van de tabaksindustrie op volksgezondheid wil beperken. Deze wereldwijde samenwerking is in het bijzonder bedoeld om de dubieuze activiteiten van de tabaksindustrie in landen met lage en middeninkomens aan het licht te brengen.

ONDER CONTRÔLE BRENGEN VAN HET WERELDWIJDE TRACK & TRACE SYSTEEM

De eerste studie [7] is onder meer gebaseerd op gelekte documenten. Deze studie licht de aanzienlijke inspanningen uit die de industrie heeft ontplooid om een ??wereldwijd track-and-trace-systeem te beheersen en een belangrijke internationale overeenkomst, het `Illicit Trade Protocol`, te ondermijnen. Het `Illicit Trade Protocol` werd ontworpen om het smokkelen van tabakdoor de tabaksindustrie te stoppen. Zie ook de blog [9] in het tijdschrift BMJ.
vindingen te verklaren.

In 2012 hebben de regeringen van over de hele wereld het Illicit Trade Protocol aangenomen ( ITP). Dit gebeurde in de nasleep van een reeks onderzoeken, rechtszaken en boetes gericht op ter verantwoording roepen van de tabaksindustrie voor hun betrokkenheid bij mondiale tabakssmokkeloperaties die het doel hadden om belasting te ontwijken.

Het Illicit Trade Protocol maakt onderdeel uit van een wereldwijd verdrag, het FCTC (Framework Convention on Tabacco Control) [11]. Het ITP heeft tot doel de smokkel van tabak door de industrie uit te roeien. Dat gebeurt door middel van een effectief track en trace-systeem. Conform dit systeem wordt elk pakje sigaretten uniek gemarkeerd zodat de distributieroute precies kan worden gevolgd. Wordt zo’n pakje aangetroffen in de illegale markt dan kan precies worden nagegaan waar dat pakje vandaan komt. De nieuwe studie laat zien dat de industrie uit angst voor de ontwikkelingen nu beweert dat ze hun leven hebben gebeterd en niet langer de daders zijn van tabaksmokkel maar juist de slachtoffers zijn van de smokkel en namaak van tabak.

Tegelijkertijd ontwikkelden de grote tabaksfabrikanten hun eigen track & trace-systeem: 'Codentify'. Een sterke lobby van de industrie probeert overheden over de hele wereld over te halen om hun T&T-systeem te kiezen. Gelekte documenten tonen aan dat de vier grote transnationale tabaksfabrikanten een gezamenlijk plan hebben ontworpen om nepgroepen en derde partijen te gebruiken om 'Codentify' te promoten bij overheden en hen te laten geloven dat het onafhankelijk is van de tabaksindustrie. De studie laat ook zien op welke manier deze plannen handen en voeten kregen. De studie onthult bijvoorbeeld hoe een zogenaamd onafhankelijk bedrijf te werk ging voor British American Tobacco (BAT) om een aanbesteding voor een track en trace-systeem in Kenia in de wacht te slepen.

Verder voeren de onderzoekers informatie op die suggereert dat de tabaksindustrie nog steeds meewerkt aan tabakssmokkel. Ongeveer twee derde van de gesmokkelde sigaretten kan nog steeds afkomstig zijn van de industrie. De auteurs zeggen dat de informatie in het beste geval laat zien dat de tabaksindustrie de toeleveringsketen niet onder controle heeft. In het slechtste geval wijzen de onderzoeken door overheden, mededelingen van klokkenluiders en uitgelekte documenten afkomstig van de tabaksindustrie op aanhoudende betrokkenheid van de industrie bij de smokkel.

De studie versterkt het vermoeden dat `Big Tobacco` -- om de steun voor hun systeem (Codentify) te versterken en hun geloofwaardigheid te vergroten – frontgroepen [13] heeft opgericht, geld heeft gedoneerd aan organisaties die bedoeld zijn om de industrie ter verantwoording te roepen en aan initiatieven die de industrie in een positief daglicht stelt. Bovendien betaalt de industrie om misleidende gegevens en rapporten te doen verschijnen.

TCRG-directeur [3], professor Anna Gilmore [14], legt uit: "Dit moet een van de grootste `scams` van de tabaksindustrie zijn: de industrie is niet alleen nog steeds betrokken bij tabakssmokkel, maar `Big Tabacco` probeert ook om juist dàt systeem over te nemen dat regeringen over de hele wereld hebben ontworpen om de industrie te controleren. De uitgebreide maar knullige inspanningen van de sector behelst het werken met frontgroepen [3], inschakeling derden, verspreiden van nepnieuws en betalingen aan de regelgevende autoriteiten die de industrie ter verantwoording moeten roepen."

Routinematige overschatting van de schaal van tabakssmokkel

De tweede studie [6] die vandaag (2018-08-16 DS) werd gepubliceerd onderzoekt de kwaliteit van de gegevens en de rapporten over illegale tabak die de tabaksindustrie heeft gefinancierd. Deze studie roept verdere zorgen op over het gedrag van de tabaksindustrie. De studie concludeert dat de door industrie gefinancierde publicaties stelselmatig het niveau van tabakssmokkel overschatten.

Dit is de eerste literatuurstudie die systematisch de publicaties identificeert die zijn gepubliceerd met steun van de tabaksindustrie en vervolgens de kwaliteit van de gepubliceerde de data over de illegale tabakshandel onderzoekt. De studie stelt vast dat er veelvuldig problemen zijn met de kwaliteit, de nauwkeurigheid en de transparantie van door de tabaksindustrie betaalde onderzoek. De gepresenteerde data worden bekritiseerd wegens een fundamenteel gebrek aan transparantie in elke fase van het onderzoeksproces, vanaf het verzamelen en selecteren van gegevens, via de van die data tot aan publicatie van de bevindingen. De auteurs stellen dat de consistentie van de geïdentificeerde problemen sterk de suggestie wekt dat de tabaksindustrie zich schuldig maakt aan opzettelijk misleiding.

De auteurs zeggen dat ondanks het overweldigende bewijs van de historische medeplichtigheid aan tabakssmokkel en hun bevindingen die suggereren dat tabaksondernemingen de illegale handel blijven voeden de industrie zichzelf nu presenteert als de sleutel tot het oplossen van het smokkelprobleem. Namelijk door te pronken met door hun betaald onderzoek dat de indruk wekt dat de industrie er alles aan de om illegale handel te verminderen.

POGINGEN OM VERWARRING TE ZAAIEN EN TE ONDERMIJNEN

Hoofdauteur Allen Gallagher van de Tobacco Control Research Group in Bath legt uit: "Onze nieuwste bevindingen passen in de lange geschiedenis van de tabaksindustrie van het manipuleren van onderzoek, inclusief de uitgebreide inspanningen om de wetenschap te ondermijnen en verwarring te veroorzaken over de geconstateerde negatieve gevolgen van roken en meeroken voor de volksgezondheid.

Tweede auteur Dr. Karen Evans-Reeves voegt toe: "Ondanks verreikende zorgen over door de industrie gefinancierde gegevens over dit onderwerp, blijven tabaksondernemingen miljoenen ponden besteden aan onderzoek naar de illegale tabakshandel. Onlangs heeft het PMI IMPACT-initiatief van Philip Morris International in 2016 100 miljoen USD toegezegd voor dit doel. Maar als door de industrie gefinancierd onderzoek consequent niet de algemeen geaccepteerde normen van herhaalbaar academisch onderzoek halen, dan moeten we ons afvragen of het enig nut heeft behalve het helpen van de industrie door het water te vertroebelen.

Het team doet nu een beroep op regeringen en internationale instanties om de tactieken van Big Tobacco aan te pakken. En om ervoor te zorgen dat systemen die zijn ontworpen om tabakssmokkel te tegen te gaan echt onafhankelijk zijn van de industrie en zijn nep-organisaties [13]. Verder dient onderzoek naar tabakssmokkel niet gekleurd te zijn door de belangen van de industrie.

Professor Gilmore, senior auteur van beide artikelen, verklaart: "Overheden, belasting- en douaneautoriteiten lijken zich te laten misleiden door gegevens en tactieken uit de industrie. Het is van vitaal belang dat ze wakker worden en beseffen hoeveel er op het spel staat. Het door de tabaksbranche gefinancierde onderzoek kan niet worden vertrouwd. Geen enkele overheid zou een track en trace-systeem moeten implementeren dat in welke vorm dan ook aan de tabaksproducenten is gekoppeld. Hierdoor zou de betrokkenheid van de tabaksindustrie bij tabakssmokkel ongestraft kunnen blijven. "

Andy Rowell, co-auteur van het eerste artikel, voegt hieraan toe: "Overheden moeten alert zijn op wat de tabaksindustrie doet en realiseren dat het nu opereert via een complex web van frontgroepen en bedrijven. Elk track & trace-systeem gekoppeld aan 'Codentify' kan eenvoudigweg niet vertrouwd worden. "

Lees meer van de onderzoekers via The Conversation UK - 'Big Tobacco overdrijft consequent de zwarte markt voor sigaretten - nieuwe bevindingen' [15]. Dit werk werd ondersteund door subsidies van `Cancer Research UK`.
[1] Deze tekst is een bewerking van onderstaand persbericht
- https://www.bath.ac.uk/announcements/new-research-uncovers-one-of-the-tobacco-industrys-greatest-scams/

[2] Tabacco Control
- https://tobaccocontrol.bmj.com

[3] TCRG (Tobacco Control Research Group)
- http://www.bath.ac.uk/health/research/tobacco-control/

[4] Tabacco Tactics; Smokkelen
- http://tobaccotactics.org/index.php?title=Tobacco_Smuggling

[5] Bloomberg ondersteunt TCRG met 20 miljoen dollar
- https://www.bath.ac.uk/announcements/major-funding-announcement-puts-bath-tcrg-at-centre-of-new-20-million-global-industry-watchdog/

[6] Wetenschappelijke artikel (2)
- https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2018/08/16/tobaccocontrol-2018-054295

[7] Wetenschappelijke artikel (1)
- https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2018/06/13/tobaccocontrol-2017-054191

[8] Tabacco Tactics; Smokkelen
- http://tobaccotactics.org/index.php?title=Tobacco_Smuggling

[9] Blog-artikel
- https://blogs.bmj.com/tc/2018/06/19/the-tobacco-industrys-latest-scam-how-big-tobacco-is-still-facilitating-tobacco-smuggling-while-also-attempting-to-control-a-global-system-designed-to-prevent-it/

[11] FCTC, Framework Convention on Tabacco Control
- http://www.who.int/fctc/en/

[12] ITC wordt onderdeel van internationaal recht
- https://www.fctc.org/illicit-trade-protocol-becomes-international-law/

[13] Nepgroepen, frontgroepen, nep-organisaties, zie front organization
- https://en.wikipedia.org/wiki/Front_organization

[14] Professor Anna Gilmore
- https://researchportal.bath.ac.uk/en/persons/anna-gilmore

[15] 'Big Tobacco overdrijft consequent de zwarte markt voor sigaretten
- https://theconversation.com/big-tobacco-is-consistently-overstating-black-market-in-cigarettes-new-findings-101931Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag