Roken verhoogt het risico op psychose

ACADEMY OF FINLAND.

Het roken van minstens 10 sigaretten per dag is gekoppeld aan een hoger risico op psychosen. Het risico wordt ook verhoogd wanneer het roken begint vr de leeftijd van 13. Dit is aangetoond in een onderzoek onder leiding van Academy Research Fellow, professor Jouko Miettunen. De resultaten werden gepubliceerd in het tijdschrift Acta Psychiatrica Scandinavica.

Het betreft een uitgebreid longitudinaal onderzoek op basis van de algemene populatie." Het onthulde dat dagelijks en zwaar roken onafhankelijk gekoppeld is aan het risico op psychoses, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met eerdere psychotische ervaringen, het gebruik van alcohol en drugs, drugsmisbruik en de geschiedenis van psychosen van de ouders. Beginnen roken op jonge leeftijd is een bijzonder belangrijke risicofactor. Op basis van de resultaten zal preventie van roken door adolescenten waarschijnlijk effect hebben op de mentale gezondheid van de populatie op latere leeftijd, "zegt Miettunen.

Het doel van het onderzoek was om na te gaan of dagelijks roken door jongeren geassocieerd is met psychische problemen, na rekening te hebben gehouden met verstorende factoren, zoals alcohol- en drugsgebruik, erfelijke aanleg van psychosen en vroege symptomen van psychose.

Het onderzoeksmateriaal bestond uit de geboortecohort van 1986 uit Noord-Finland en bevatte meer dan 9.000 mensen. 15-16-jarige deelnemers van het cohort werden uitgenodigd om deel te nemen aan een vervolgonderzoek uitgevoerd in 2001-2002. De laatste steekproef omvatte 6.081 proefpersonen die vragen beantwoordden over psychotische ervaringen en alcohol- en drugsgebruik. De follow-up duurde voort totdat de proefpersonen de leeftijd van 30 jaar hadden bereikt.

Het onderzoeksteam heeft ook een onderzoek naar cannabisgebruik uitgevoerd, dat is gepubliceerd in The British Journal of Psychiatry. Uit het onderzoek bleek dat cannabisgebruik bij tieners gepaard gaat met een verhoogd risico op psychose. Het toonde ook aan dat mensen die cannabis hadden gebruikt en psychotische ervaringen hadden meer psychoses hadden tijdens de periode van studie.

"Wij ontdekten dat jonge mensen die minstens vijf keer cannabis hadden gebruikt een verhoogd risico op psychose hadden tijdens de follow-up, zelfs als ze rekening hielden met eerdere psychotische ervaringen, gebruik van alcohol en drugs en de geschiedenis van psychosen van de ouders. Onze bevindingen liggen in lijn met de bestaande visie op zwaar cannabisgebruik, vooral begonnen op jonge leeftijd, in verband met een verhoogd risico op psychose. Op basis van onze resultaten is het erg belangrijk dat we kennis nemen van cannabis gebruikende jongeren die symptomen van psychose melden. Indien mogelijk, moeten we ernaar streven om cannabisgebruik in een vroeg stadium te voorkomen", zegt Antti Mustonen, Lic. Med.

De twee studies maakten deel uit van het onderzoeksproject van Jouko Miettunen: "Trends and interacties of risk factors in psychotic disorders - Northern Finland birth cohort studies 1966 and 1986, die werd gefinancierd door de Academy of Finland. De gepubliceerde artikelen maken deel uit van het komend proefschrift van Antti Mustonen over het verband tussen alcohol- en drugsgebruik en het risico op psychoses. Naast onderzoekers van de Universiteit van Oulu, omvatte het team onderzoekers van de Universiteit van Cambridge en de Universiteit van Queensland.

Vertaling: Andre Teirlinck


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag