Hoger formaldehyde risico aan in e-sigaretten dan eerder gedacht

Onderzoekers van de Portland State University (PSU), die drie jaar geleden een artikel publiceerden in het New England Journal of Medicine over de aanwezigheid van tot dan toe nog niet ontdekte vormen van formaldehyde in de damp van e-sigaretten, hebben dit opnieuw onderzocht. Ze ontdekten dat de formaldehyde risico’s nog hoger waren dan eerder gedacht.

De studie uit 2015 door scheikundeprofessoren David Peyton, Robert Strongin, James Pankow en anderen onthulde dat de damp van e-sigaretten nieuwe vormen van formaldehyde kan bevatten met een niveau dat 15 keer hoger ligt dan het formaldehyde-niveau in gewone sigaretten. Deze chemische stoffen werden ontdekt bij tests met e-sigaretten op de hoogste stand van verwarmen.

Formaldehyde is een bekende kankerverwekkende stof. In tegenstelling tot formaldehyde in gasvorm, binden de nieuw ontdekte stoffen zich aan deeltjes in de druppeltjes damp van de e-sigaret. Hierdoor slaan ze dieper in de longen neer dan de gasvormige formaldehyde.

De studie uit 2015 lokte kritiek uit van voorstanders van de e-sigaret. Zij zeiden dat de hogere verwarmstanden een nare smaak opleverden en dat de meeste mensen die e-sigaretten gebruikten die hogere standen dus niet zouden kiezen.

In hun nieuwe studie, gepubliceerd in Scientific Reports, ontdekten Peyton en Strongin dat zowel de gasvormige formaldehyde als de nieuwe vorm ervan meetbaar waren op niveaus die boven de toegestane waardes lagen die door de OSHA (het Amerikaanse equivalent van de Arbo-wetgeving in Nederland) toegestaan zijn voor een werkomgeving – zelfs wanneer de e-sigaretten gebruikt werden op de lagere verwarmstanden. Strongin merkte op dat dit zorgelijk is met betrekking tot de totale risico’s van het gebruik van e-sigaretten.

"In 2016 gebruikten meer dan 9 miljoen Amerikanen e-sigaretten, inclusief meer dan 2 miljoen middelbare-schoolleerlingen," zei hij. "Het is dus zorgwekkend wanneer zelfs een minderheid van de gebruikers de
inname van formaldehyde en vergelijkbare giftige stoffen niet op een juiste manier zou kunnen regelen."

Vertaling: Frank Biesta

 Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag