70K opiaat-gerelateerde sterfgevallen vermoedelijk niet gerapporteerd a.g.v. incomplete overlijdensaktes

UNIVERSITY OF PITTSBURGH SCHOOLS OF THE HEALTH SCIENCE

Volgens een nieuwe analyse door de University of Pittsburgh Graduate School of Public Health worden door incomplete overlijdensaktes de gevolgen van opiaat-gerelateerde doodsoorzaken in verschillende staten vermoedelijk drastisch onderschat, met de staat Pennsylvania als koploper.

In de vandaag gepubliceerde studie in Public Health Reports, de uitgave van de Office of the U.S. Surgeon General, wordt aangetoond dat van mogelijk 70.000 opiaten-gerelateerde sterfgevallen door overdoses door lijkschouwers en keuringsartsen sinds 1999 geen melding gedaan werd in nationale opiaat-gerelateerde sterftecijfers, omdat zij het medicijn dat bijdroeg aan de doodsoorzaak niet specificeerden.

“Gedegen registratie van bronnen voor de opioide epidemie hangt af van erkenning van de omvang van het probleem,” zegt hoofdauteur Jeanine M. Buchanich, Ph.D, hoofddocent van het onderzoek bij Pitt Public Health's Department of Biostatistics. “Incomplete rapportering in overlijdensaktes belemmert de inzet van wetgevers, behandelspecialisten en officiële gezondheidsvoorschriften. En de grote verschillen die we vonden tussen de staten in de volledigheid van opiaten-gerelateerde doodsoorzaken door overdoses maakt het moeilijker om de meest risicovolle geografische regio’s vast te stellen.”

In de VS worden codes voor doodsoorzaken toegekend door de National Center for Health Statistics (NCHS), gebruik makend van de informatie zoals gerapporteerd door de lijkschouwer of keuringsarts die de overlijdensakte invult. Medicijn-specifieke overlijdensgevallen door overdoses worden vastgesteld door de bijkomende doodsoorzaken, die worden ingedeeld als “T codes” en toegekend op basis van de specifieke medicijnen die de lijkschouwer of keuringsarts op de akte registreert. Een code T50.9 betekent “andere en niet-gespecificeerde medicijnen, medicamenten en biologische middelen.”

Buchanich en haar team trokken de overlijdensgegevens per staat af van de NCHS's Mortality Multiple Cause Micro-data Files tussen 1999 en 2015. Ze groepeerden overlijdens door overdoses in opiaat-gerelateerde, niet-opiaat-gerelateerde en ongespecificeerde codes, en berekenden het verschil in overdoses-percentages van elke categorie van 1999 tot 2015, per staat. Hieruit konden de onderzoekers afleiden hoeveel ongespecificeerde overdosis-overlijdens vermoedelijk opiaten-gerelateerd waren.

In die 17 jaar stegen de opiaten-gerelateerde overlijdens door overdoses met 401%, niet-opiaten-gerelateerde met 150% en ongespecificeerde met 220%. In vijf staten (Alabama, Indiana, Louisiana, Mississippi en Pennsylvania) werden meer dan 35% van de sterfgevallen door overdoses gecodeerd als ongespecificeerd.

Het verschil tussen de staten die geen specifieke medicatie rapporteerden gedurende deze periode was enorm - variërend van minder dan 10 ongespecificeerde sterfgevallen door overdoses in Vermont tot 11.152 in Pennsylvania. Staten met een gedecentraliseerd county-lijkschouwer systeem of met een hybride systeem met county lijkschouwers en keuringsartsen, hadden vermoedelijk een grotere hoeveelheid overdosis-sterfgevallen met niet-specifieke medicijncodes.

“Meerdere organisaties hebben gepleit voor meer accurate medicijnrapportage op overlijdensaktes,” zegt Buchanich. “Maar lijkschouwers zijn niet altijd artsen en hebben niet noodzakelijk een medische opleiding die bruikbaar is om de medicijninformatie op de aktes gebaseerd op toxicologierapporten toe te voegen. En staten met een gedecentraliseerde of hybride systeem hebben waarschijnlijk minder standaardisatie, wat resulteert in meer verschil in meldingsaccuratesse.”

Verschillende staten hebben grote moeite gedaan om de rapportage te verbeteren. In Kentucky bijvoorbeeld, vermeerderden tussen 1999-2015 de opiaat-gerelateerde medicijncodes met 43%, en niet-gespecificeerde medicijnrapportage verminderde met 28%. Dit suggereert dat staat-gebaseerde inzet cruciaal is om de accuraatheid op het gebied van medicijnspecifieke meldingen voor sterfgevallen door overdoses te verbeteren, zegt Buchanich.

Verschillende veronderstellingen werden gedaan door deze analyse te gebruiken, vooral dat de hoeveelheid bekende opiaat-gerelateerde sterfgevallen hetzelfde zou zijn voor de ongespecificeerde gevallen, per staat, per jaar, zegt Buchanich. Toekomstig onderzoek zou deze vermoedens verder moeten evalueren en ook de andere factoren moeten onderzoeken zoals potentiële vooroordelen waardoor lijkschouwers en keuringsartsen geleid worden naar het gebruik van een niet-specifieke versus een specifieke medicijncode op overlijdensaktes.

Vertaling: Ellen Lam
 


 

Steun ook ons kenniswerk, bezoek ook eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag