Scibabe promoot pesticiden, maar wie betaalt haar?

Dick Schrauwen

Dit nieuwsbericht is een bewerking/vertaling (met toestemming) van https://usrtk.org/gmo/sci-babe-yvette-dentremont/

Yvette d'Entremont blogt onder de naam SciBabe. In haar blogs verdedigt ze giftige chemicaliën in voedingsproducten en brengt ze pesticiden aan de man door te beweren dat die veilig zijn. Ze onthult niet alle bedrijven die haar betalen. De fabrikant van de kunstmatige zoetstof Splenda onthult in de link hieronder dat ze samenwerken met SciBabe om "junk-science" (rommelwetenschap) over Splenda te ontmaskeren. Zie onderstaande links.

SciBabe: http://scibabe.com/about-me/
Samenwerking: https://blog.splenda.com/debunk-junk#sthash.j58MGv65.ojY6T6dr.dpbs

SciBabe spreekt op diverse door de chemische industrie en de voedingsindustrie gesponsorde evenementen en conferenties. Een voorbeeld daarvan is de conferentie in 2017 (Atlantic Farm Women Conference) die werd gesponsord door CropLife en Monsanto. Zie onderstaande links.

Evenementen: https://web.archive.org/web/20160304010257/http://scibabe.com/upcoming-appearances/2017-AFWC
http://atlanticfarmwomen.weebly.com/sponsors.html

Een ander voorbeeld is de ` Suppliers Showcase` , waar haar toespraak werd gesponsord door DuPont [ https://drive.google.com/file/d/0B64k-IeCmpxPODNDWFJKdWZ0QWs/view ].

In interviews vertelt ze vaak dat ze haar kennis over de veiligheid van pesticiden ontleent aan haar vorige baan in een pesticiden-laboratorium. Dat werk is de basis voor haar kennis.
SCIBABE WERKTE VOOR EEN CONTROVERSIEEL PESTICIDE BEDRIJF

Voordat Yvette d'Entremont een fulltime blogger werd, werkte ze als analytisch chemicus bij de ACC (Amvac Chemical Corporation), dat volgens een verhaal uit 2007 in de Los Angeles Times: "een bloeiende onderneming is die enkele van 's werelds gevaarlijkste pesticiden verkoopt Amvac heeft een omzetgroei van dubbele cijfers laten zien door een ongebruikelijk verdienmodel: het heeft van grotere bedrijven de rechten op oudere pesticiden opgekocht die uit veiligheidsoverwegingen het risico lopen om te worden verboden of op een sterke inperking van het gebruik. "

"Het bedrijf heeft gestreden om haar producten zo lang mogelijk op de markt te houden. Amvac huurt daartoe wetenschappers en advocaten in die de strijd aangaan met regelgevende instanties. Volgens de EPA (Environmental Protection Agency), documenten afkomstig van verschillende Amerikaanse staten en onderzoeken van regelgevers, gaat Amvac's focus op oudere pesticiden ten koste van het milieu en de gezondheid. Ongevallen met pesticiden van het bedrijf hebben geleid tot de evacuatie van complete wijken en de vergiftiging van talloze veldwerkers in Californië en elders."

Zie: . " Zie: http://articles.latimes.com/2007/apr/08/local/me-amvac8

SCIBABE, AMVAC, DOW EN MONSANTO

Amvac Chemical Corporation heeft een exclusieve overeenkomst [1] met Dow Chemical Corporation voor de verkoop van Lorsban. De werkzame stof in Lorban is chloorpyrifos. Chloorpyriofos is een controversieel pesticide [2] dat in verband gebracht wordt met hersenschade bij kinderen [3]. De EPA heeft gezegd dat chloorpyrifos verboden moeten worden [4], maar het wordt nog steeds veel gebruikt op appels, sinaasappels, aardbeien en broccoli. Amvac vermarkt het met de slogan: "de juiste keuze!" (the right choice) [5]. Amvac heeft ook een overeenkomst met Monsanto om Roundup Ready GMO-gewassen te promoten [6]. GMO betekent genetisch gemodificeerde organisme (genetically modified organism). Ook betaalde Monsanto in 2016 een presentatie van SciBabe [7].

[1] https://goo.gl/nbzexV
[2] https://goo.gl/465HF5
[3] https://goo.gl/SJQezK
[4] https://goo.gl/cv2wL3
[5] https://goo.gl/P1fWfm
[6] https://goo.gl/8qug9s
[7] https://goo.gl/y5DEho

FOUTE BEWERINGEN DOOR SCIBABE OVER PESTICIDEN, GMO’s EN DE INVLOED VAN AMVAC

SciBabe uit onjuiste beweringen over de gezondheidsrisico's en veiligheidsprotocollen van pesticiden, GMO's en chemicaliën in voedsel: "We hebben heel, heel omzichtig bewezen dat, als pesticiden in de voedselvoorziening zouden terechtkomen, ze veilig zijn voor mensen. (...) Dat komt omdat we zo zwaar gereguleerd zijn. De kans dat er iets in de voedselvoorziening terechtkomt dat onveilig is heel erg laag, ik bedoel, buitengewoon laag." Zie: de podcast met University of Florida professor Kevin Folta [1,2].

SciBabe blog [3] "Kunstmatige zoetstoffen zijn veilig. Er is geen enkel bewijs dat ze schadelijk zijn. " Maar er kleven wel degelijk risico’s aan aspartaam [4].

Over GMO’s in een bijdrage aan het ` Genetic Literacy Project ` [5]: "Er zijn strenge normen van de EPA, FDA en USDA hoe GMO’s getest moeten worden. Het komt erop neer dat GMO's worden getest tot op de laatste streng aan DNA. "

[1] http://www.talkingbiotechpodcast.com/tag/scibabe/
[2] https://usrtk.org/our-investigations/kevin-folta/
[3] http://scibabe.com/sweetdebunking/
[4] https://usrtk.org/sweeteners/aspartame_health_risks/
[5] https://goo.gl/TNYo9j

VAN CHEMISCHE ANALYSE NAAR WETENSCHAPSCOMMUNICATIE

SciBabe zegt dat haar eerdere baan in het laboratorium van Amvac de reden was om in de wetenschapscommunicatie te gaan: "Toen ik bij Amvac aan het werk was, begon ik me te mengen in de strijd die woedt op het internet. Daar beweren mensen dat pesticiden op de markt worden gebracht zonder dat er onderzoek is gedaan. Ik lik als het ware die gal op en breng daar tegenin dat pesticiden je kinderen waarschijnlijk niet zullen doden voordat die worden goedgekeurd. Wat er beweerd wordt is - ik beloof het je - niet hoe het werkt. [1]"

"Ik begon mijn blog toen ik nog bij Amvac aan het werk was en een belangrijke reden was dat ik online steeds hele slechte informatie pesticiden tegenkwam" [2].

"Telkens wanneer ik het argument online zag dat GMO’s niet zijn getest op veiligheid, realiseerde ik me dat ik – en veel anderen - precies daar mee (met testen) bezig was in mijn eigen laboratorium. ik heb zoiets van: "Hoe kunnen deze niet worden getest op veiligheid terwijl ik met niets anders bezig ben met testen op veiligheid? Soms bracht ik twee weken door met het kalibreren van één enkel instrument en ik ben slechts één klein tandwiel in de grote testmachine en ik weet dat de anderen in die machine net zo nauwgezet werken als ik. [3]"

[1] Podcast: http://www.talkingbiotechpodcast.com/tag/scibabe/
[2] In ` Popular Science Q & A`: https://www.popsci.com/qa-scibabe
[3] In ` Popular Science: `: https://www.popsci.com/qa-scibabe

DE VRIENDEN VAN SCIBABE BIJ VERDEKTE LOBBYGROEPEN (front groups)

Het werk van SciBabe wordt regelmatig aangeprezen [1] door vooraanstaande, zogenaamd onafhankelijke organisaties in de chemische industrie. Een voorbeeld is de American Council on Science and Health (Amerikaanse Raad voor Wetenschap en Gezondheid) [2] De ACSH heeft geld gekregen van Amvac Chemical Corporation en het Genetic Literacy Project [3].

[1] Zie: https://goo.gl/BLv5Xt
[2] Zie: https://goo.gl/tWNLq1
[3] Zie: https://usrtk.org/wp-content/uploads/2017/06/acsh-financial-summary.pdf

SciBabe maakt deel uit van wat zij de 'Kevin Folta Fan Club' noemt. Die fanclub staat pal achter Kevin Folta, een professor van de Universiteit van Florida en is een `Who-is-who` van Monsanto-vrienden en pesticide-aanhangers. Folta heeft herhaaldelijk onjuiste en misleidende verklaringen afgelegd [1]. Een fanclubfoto toont d'Entremont met Julie Gunlock van het `Independent Women’s Forum` [2], een door Koch gefinancierde groep die samenwerkt met Monsanto om de angst voor pesticiden te bagatelliseren [3] en Julie Kelly die een propaganda voert voor pesticiden [4]. Ook zien we het hoofd sociale wetenschappen van Monsanto, Cami Ryan.

[1] https://usrtk.org/our-investigations/kevin-folta/
[2] https://usrtk.org/our-investigations/independentwomensforum/
[3] https://goo.gl/1RZ3gR
[4] https://goo.gl/6nQtVH

ENKELE REACTIES OP YVETTE D'ENTREMONT

"SciBabe is geen wetenschapper (scientist) noch een schatje (babe): ze is nonsens (bullshit)". In Medium, zie: https://goo.gl/NKkJ48

"Een reactie op SciBabe’s artikel in Gawker ('The Food Babe Blogger is full of Sh*t ') door FoodBabe op haar site foodbabe.com", Zie : https://goo.gl/F4CaKN

"SciBabe, wordt betaald om Splenda’s producten aan te prijzen", Jerry Coyne (PhD), professor aan de Universiteit van Chicago. Zie: https://goo.gl/z9axhp

ARTSEN EN WETENSCHAPPERS ADVISEREN DE BLOOTSTELLING AAN PESTICIDEN TE VERMINDEREN

Hieronder vindt u enkele bronnen om meer te weten te komen over de risico’s van pesticiden en de ontoereikende regelgeving voor de bescherming van de gezondheid.

AAP
De American Academy of Pediatrics pleit voor vermindering van blootstelling van kinderen aan pesticiden. Een wetenschappelijk artikel uit 2012 dat de positie van de AAP op het terrein van pesticiden uiteenzet stelt het volgende: "Epidemiologisch bewijs toont verband aan tussen vroege blootstelling aan pesticiden en pediatrische kankers, verminderde cognitieve functie en gedragsproblemen.

Gerelateerde studies over de toxiciteit bij dieren ondersteunen de plausibiliteit van deze (epidemiologische) bevindingen op biologische gronden. Het herkennen en verminderen van problematische blootstellingen vereist de regulering van pesticiden, het nauwgezet monitoren van de volksgezondheid en meer aandacht voor de tekortkomingen in medische opleidingen."

Zie: http://pediatrics.aappublications.org/content/130/6/e1757

KANKERPANEL
Het rapport van het kankerpanel van de president (President’s Cancer Panel) adviseert de blootstelling van kinderen te verminderen aan carcinogene stoffen in het milieu: "Het Amerikaanse volk - nog voordat ze geboren zijn - wordt voortdurend gebombardeerd met ontelbare combinaties van deze gevaarlijke blootstellingen. Het panel dringt er met nadruk op aan om de macht van uw presidentschap te gebruiken om de kankerverwekkende stoffen en andere gifstoffen uit ons voedsel, water en lucht te verbannen. Deze stoffen verhogen onnodig de kosten van de gezondheidszorg, verlammen de productiviteit van onze natie en verwoesten de levens van Amerikanen."

Het hoofdstuk over pesticiden van het kankerpanel begint op pagina 43: "Bijna 1400 pesticiden zijn geregistreerd (goedgekeurd) door de EPA voor gebruik in de landbouw en andersoortig gebruik. ??Blootstelling aan deze chemicaliën is in verband gebracht met problemen in de hersenen en het centrale zenuwstelsel, met kanker in de borst, darmen, longen, eierstok alvleesklier, nieren, testikels en maag. Ook is er een verband met Hodgkin en non-Hodgkin lymfoma, multipel myeloom en weke-delen-sarcoom.

Bij landbouwers, pesticidespuiters, piloten van sproeivliegtuigen en werknemers in de bestrijdingsmiddelen-industrie zijn ook hogere niveaus vastgesteld van lipkanker, prostaatkanker, melanoom en andere huidkankers. "

Zie: https://tinyurl.com/mj99yel

EUROPEES PARLEMENT
Een commissie op het terrein van wetenschap en technologie van het Europese Parlement adviseert in 2016 een vermindering van pesticides in voedsel, vooral voor vrouwen en kinderen. De commissie stelt het volgende. De risico-inschattingen van bestrijdingsmiddelen "houden geen rekening met gegevens uit epidemiologische studies die negatieve effecten van blootstelling aan organofosfaat-insecticiden op de cognitieve ontwikkeling van kinderen aantonen, ondanks de hoge kosten van de vermindering van het IQ voor de samenleving. Terwijl de consumptie van groenten en fruit niet moet worden ontmoedigd, stellen vigerende studies dat idealiter de blootstelling aan residuen van bestrijdingsmiddelen in voedsel moet worden verminderd. Dat geldt vooral voor zwangere vrouwen en kinderen. "

Zie: https://tinyurl.com/z6krhm9

JAMA
In een commentaar in het `Journal of American Medical Association` adviseert Phillip Landrigan, MD, om biologisch voedsel te eten. Zie: https://tinyurl.com/y7fc24wj

- "Onze huidige laissez-faire houding ten opzichte van de regulering van pesticiden is slecht voor ons allemaal (fails us)."

- Meerdere bewijslijnen suggereren dat de menselijke vruchtbaarheid achteruit gaat en dat de frequentie van reproductieve beschadigingen toeneemt." Deze trends houden "vrijwel zeker" verband met blootstelling van het milieu aan chemicaliën.

- Zie ook het onderzoek naar het verband tussen bestrijdingsmiddelen en onvruchtbaarheid van Harvard in JAMA. De Harvard-onderzoekers volgden 325 vrouwen gedurende twee jaar in een polikliniek voor vruchtbaarheid. Ze rapporteren dat vrouwen die regelmatig met pesticiden behandelde groenten en fruit aten minder kans hadden om zwanger te worden met behulp van IVF (In-vitrofertilisatie). Zie: https://tinyurl.com/ybsox7t4

EVH (Environmental Health Journal)
Vooraanstaande wetenschappers verklaarden (`consensus statement`) in EVH dat ze gezamenlijk bezorgd zijn over de risico's van blootstelling aan herbiciden met glyfosaat (zoals Monsanto’s Roundup).
Zie: https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0

RECENT NIEUWS OVER PESTICIDEN

Van Dow's insecticide chloorpyrifos is aangetoond dat het de hersenen van kinderen schaadt. Wetenschappers van de EPA (Environmental Protection Agency) zeiden in 2016 dat ze niet langer kunnen instaan voor de veiligheid van dit pesticide in voedsel of water. Desondanks blijft chloorpyrifos veel gebruikt in de landbouw door de politieke druk van de agro-industrie. Zie: https://tinyurl.com/kxd5gw9

Roni Caryn Rabin in de New York Times: "Een sterke zaak tegen een bestrijdingsmiddel deert het EPA onder Trump niet. " Zie: https://tinyurl.com/kxd5gw9

Nicholas Kristof in de New York Times: " Trump’s nalatenschap: beschadigde hersenen. Dit is wat een alledaags pesticide doet met de hersenen van een kind". Zie: https://tinyurl.com/y9xpzjv9

 Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag