Alternatieven voor pesticiden – Onderzoekers stellen populaire kruiden voor

EXELEY INC.

Nematoden, ook gekend als rondwormen, zijn één van de meest talrijke dierlijke speciës op aarde. Zo simpel als ze lijken, leven velen van hen als parasieten in planten, insecten en dieren; hun habitat behelst ook grond, zee en evengoed vers water. Onderzoekers doen studies op nematoden, daar velen onder hen ten goede komen aan de wetenschappen inzake geneeskunde, landbouwkunde en dierengeneeskunde, terwijl anderen de gewassen beschadigen door ervan te eten en door verschillende virussen en bacteriële ziektes aan de plantcellen door te geven.

Een groot probleem voor de onderzoekers is de de controle van de plantenparasitaire nematoden en het beschermen van de gewassystemen. Aangezien de pesticiden, die gewoonlijk gebruikt worden om de plant-aanvallende nematoden te bestrijden, zeer dikwijls hoog toxisch en gevaarlijk zijn voor de omgeving en de niet-doelorganismen, proberen de onderzoekers natuurlijke alternatieven te vinden.

Studies suggereren dat botanische grondverbeteringen met kruiden bij het bestrijden van nematoden zouden kunnen helpen. Dr. Nikoletta Ntali en collega’s hebben in hun in de Journal of Nematology gepubliceerd artikel: Nematical Weeds, Solanum nigrum and Datura stramonium, (Nematische Kruiden, Solanum nigrum en Datura stramonium) twee populaire en wereldwijd verdeelde kruiden geanalyseerd: Solanum nigrum Linn. en Datura stramonium Linn., veelal gekend als Nachtschade en Doornappel, op zoek naar hun mogelijkheden om nematoden te beheersen.

De onderzoekers deelden voor de eerste keer mee, dat S. Nigrum en D. Stramonium extracten een ei-broedselremming alsook een verlammende impact hadden op Meloidoyne sp. , dus Wortelknobbelaaltjes (de genus van nematoden die in de studie onderzocht werd). Daarenboven, als grond die geïnfesteerd was met nematoden, behandeld werd met S. Nigrum-zadenpasta, was het aantal van vrouwelijke tomaatzaailingen per gram het laagste dat ooit werd gemeld.

De onderzoekbevindingen trachten nieuwe, ecologische tactieken te vinden om plantenparasitaire nematoden, die bijzonder moeilijk in beschermde gebieden binnenin de grond in de hand te houden zijn, te beheersen. De chemische industrie ondersteunt
zelden het ontwikkelen van nematiciden, en de meeste oude formuleringen zijn nu verworpen ingevolge toxicologische en ecotoxicologische redenen. Alternatieve controle maatregelen voor de ecologische controle van nematoden zijn reeds in veel landen geïntroduceerd, aangezien nieuwe wetten landbouwers verplichten dit te doen. Het belang van de voorgestelde studie en de geteste methodes ligt niet enkel in de ervan bewezen doeltreffendheid, maar belangrijker wijze in hun kosteneffectiviteit en gebruiksgemak. Daar zowel S. Nigrum als D. Stramonium algemeen gekende en wereldwijd bestaande kruidsoorten zijn, die zich dikwijls ter plaatse bevinden, betekent hun toevoeging tot de grond een interessant alternatief voor de veelal gebruikte pesticiden.

Vertaling: Gerda Eynatten-BovéSteun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag