De parasitaire samenleving 5

De Nederlandse regering heeft al vele jaren het beleid om grootschalige landbouw toe te passen met veel kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen (Monsanto). Daardoor produceren we onnoemelijk veel producten op een klein oppervlak wat we exporteren en dus veel geld mee verdienen.

De keerzijde is:

Dat de bodem inklinkt met als gevolg wateroverlast.
Dat de bestrijdingsmiddelen het grondwater aantasten en daarmee ons drinkwater en de gezondheid van planten en dieren.
Dat de Nederlandse bodem met name in Brabant en de Gelderse Vallei al zo giftig is dat het minimaal 100 jaar braak moet liggen eer het weer gezonder kan worden.
Dat mede door Wageningen Universiteit er zoveel deelproducten gemaakt worden van wat Moeder Natuur te geven heeft, dat deze producten nog slechts vullen maar niet meer voeden.

Ondanks de schandalen door bedrijven zoals Monsanto en de kennis van de laatste ca. 15 jaar dat kleinschalig en natuurlijk boeren beter is voor het milieu en voor het welzijn van dieren, planten en diversiteit en mogelijk gezondere volwaardige voedingsproducten gaat onze overheid door met grootschalige landbouw te bevorderen terwijl de roep vanuit Brussel en de rest van de wereld er een is die gericht is op natuurbehoud en niet op afbraak.

We moeten inzetten op :

Planten die goed gedijen in (biologische) landbouw
Permacultuur
Daktuinen
Tegeltuinen en vensterbanktuinen

En dat alles zonder chemische bestrijdingsmiddelen waardoor microben, die interactie hebben met organismen, ons weer van nut kunnen zijn en volwaardige planten, dieren en dus ook mensen kunnen geven door gezonde volwaardige producten.

De regering is aan zet om deze milieudoelstelling mogelijk te maken en het volk niet in de kou te laten staan.

Pauline Laumans
Holistisch Therapeut
Libertas in Vivo
0618541278Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag