De parasitaire samenleving 3 - Pauline Laumans

U heeft vast wel van het klimaatakkoord gehoord en de noodzaak daartoe. Wel die noodzaak is er omdat dieren en planten uitsterven, er minder zuurstof aanwezig is en meer CO2 komt waardoor we langzaamaan vergiftigd worden. Daarbij komt nog de vervuiling die een hele grote impact heeft op ons welzijn en de voedselproductie.

De regering besteedt veel geld aan allerlei zaken maar legt voortdurend slechte rekenschap af aan de bevolking. Immers in omringende landen gaan zaken vaak beter terwijl de belastingdruk minder is.

Zo heeft onze regering om bijvoorbeeld geld uit te sparen bedacht dat Staatsbosbeheer zelfstandig moet worden (ZBO). Dit heeft tot resultaat gehad dat Staatsbosbeheer niet langer het bos in ere houdt (een gezond bos is immers niet keurig en kan voor zichzelf zorgen) maar er een productiebos van heeft gemaakt.

Overal worden gezonde bomen die veel CO2 opnemen en veel O2 geven gekapt omdat er geld mee te verdienen valt. Ze zouden ook geld kunnen verdienen met theehuizen en boswandeling of speel en educatiemogelijkheden, maar nee ze hebben bedacht dat er open plekken moeten komen in het bos en andere drogredenen. Dat terwijl productiebossen de dieren verjagen en ten prooi vallen aan ziektes en plagen. Ja, waar de mens haar hand uitsteekt gaat het natuurlijk evenwicht weg.

Feitelijk is er milieucriminaliteit bezig.

En niet alleen zij. Ook Rijkswaterstaat, Provincies en Gemeenten hebben allerlei drogredenen bedacht waarom gezonde bomen gekapt of gesnoeid moeten worden.

De regering hoor ik nog roepen dat er veel bomen en struiken geplant moeten worden om de milieudoelstellingen te halen en fijnstof tegen te gaan.
Maar hoort u nu de politieke partijen nu er overal zo drastisch gekapt en gesnoeid wordt?

Kunnen ze niet integraal denken? Ook bij bouwen van huizen, aanleg van vijvers of wegen moeten bomen en struiken integraal worden meegenomen om de leefbaarheid te handhaven (beschutting, minder hitte, minder wateroverlast, minder wind, ruimte voor dieren en minder criminaliteit, meer welbevinden)
Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag