Het Pad van Vreugde

De uitdaging van het pad van vreugde is vrijheid scheppen

Wat brengt vreugde in je leven? Weet je dat? Ben je bewust van datgene wat je gelukkig maakt? Of heb je het zo druk met je dagelijkse beslommeringen dat je die dingen die maken dat je je goed voelt, uitstelt tot een later tijdstip?

Velen van ons vullen hun tijd met activiteiten die niet op de ziel gericht zijn, maar op de persoonlijkheid. En dat komt omdat de persoonlijkheid vaak wordt afgeleid door onze zintuigen. Zintuigen die onze aandacht van moment tot moment gevangen houden. De telefoon, TV, de voortdurende stemmen van anderen, de emoties van anderen – het zijn allemaal energieën die de hele dag je aandacht opeisen en je kunnen afleiden van de boodschappen van je innerlijke of hogere zelf; je ziel!

‘Ieder mens heeft een doel en een reden om op aarde te zijn!’

Je hebt misschien veel redenen waarom jij je leven op dit moment niet kunt veranderen. Maar als je niet begint met redenen te scheppen waarom je het wél kunt, zal een verandering altijd een toekomstgedachte blijven. Je zult dan niet op het pad van vreugde zijn of komen.

In deze wereld van snelle veranderingen heb jij verkozen om er te zijn, wat je gedachte over deze wereld dan ook mag zijn. Je bent hier en niet daar. Je bent niet ‘Boven maar Beneden’! Je grootste uitdaging in dit leven is dan ook, dat jij je niet laat afleiden door dat wat voor je staat of door dat wat je (aan)trekt of roept maar dat je in plaats daarvan je centrum vindt en al die goede dingen die op je innerlijke wezen gericht zijn, naar je toetrekt!

Heb jij je leven zo ingericht dat mensen je in beslag nemen zodat je tijd vol is, maar niet met de dingen die jij wilt? Realiseer je dan, dat jij als goddelijk wezen de macht hebt om dat schouwspel te veranderen. En, die innerlijke macht komt voort uit je mede-leven met |wie-je-bent| en door je gevoel van innerlijke vrijheid. Medeleven is voor jezelf zorgen; jezelf en je tijd naar waarde inschatten. Als je de verantwoordelijkheid voor jezelf op je neemt en bevestigt dat je een uniek en waardevol mens bent, zal de wereld dat ook voor jou bevestigen.

‘Het pad van vreugde houdt jezelf waarderen in en controleren waar je je tijd aan besteedt’.
Ieder mens is vrij! Het pad van de vreugde is leren om niet verstrikt te raken in je eigen creaties, je eigen bedenksels – het scheppingsproces -, maar erdoor op een hoger plan te worden gebracht. Als je een baan hebt geschapen, of een relatie of iets dat je géén vreugde brengt, kijk dan naar binnen (binnen in jezelf, je hart) en vraag waarom je voelt dat je in relatie moet staan met iets of iemand die je géén vreugde brengt. Vaak is dat omdat je niet gelooft dat je datgene wat je wilt, verdient! Er bestaat niet zoiets als ‘verdienen’ op onze planeet. Er is aan ons allemaal een actieve verbeelding gegeven; dat is de deur waardoor je uit je huidige situatie kunt komen [1].

Het pad van vreugde heeft ook betrekking op het vermogen om te ontvangen. Eén van de manieren om meer te ontvangen, is tijd besteden aan dankbaarheid voor wat je (reeds) hebt. Waardeer zelfs de eenvoudigste dingen – de hartverwarmende glimlach van een kind, de bloemen langs de weg – en je zult al gauw merken dat het universum je nog meer stuurt. Het is dus belangrijk tijd te besteden op manieren die je hoogste goed bevorderen. Als iets niet voor jouw hoogste goed is, garandeer ‘ik’ je dat het ook niet voor het hoogste goed van de
planeet of van anderen is.

‘Wat je graag doet, is een teken van je hoger zelf – je ziel – wat je moet doen’.

[1] Nieuwsbrief, ‘Passie, wat je verlangt kun je aantrekken’- aug. 2017
Hans Zevenboom
Link: https://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/272-het-pad-van-de-vreugde

  


 

Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag