UNIVERSITY OF CALIFORNIA

De rol van obesogenen bij obesitas

Bruce Blumberg PhD, department of development and cell biology U C Irvine

Presentatie: Blootstelling van de mens aan milieuvervuilende stoffen vanaf de conceptie, gezondheid ten aanzien van stofwisseling. Het gaat om chemicaliën die die ons gewicht beïnvloeden die obesogenen (obesogons) worden genoemd.

Obesitas wordt gezien als een epidemie/ pandemie wereldwijd. De chemicaliën die het gewicht beïnvloeden zijn overvloedig aanwezig in het milieu en ons voedsel. Blootstelling hieraan verandert de reactie van het lichaam op voedsel. Effecten van prenatale blootstelling kunnen worden doorgegeven aan volgende generaties.

39,6% van de bevolking in de VS heeft klinisch obesitas (BMI > 30). Vier procent meer dan in 2015. Bij mannen is dit 37,9 % en bij vrouwen 41,1%. Disproportioneel komt dit voor bij minderheidsgroepen: 46,8% bij Afro-Amerikanen, 47% Latino’s maar slechts 12,7% bij Aziaten.

De gezondheidskosten zijn 20,6 % van de totale gezondheidskosten.

Obesitas wordt geassocieerd met:

Stofwisseling – type 2-diabetes, hart- en vaatziekte, hypertensie, hartaanvallen en kanker.

Hoe krijgen we obesitas? ‘Het bank- aardappelen syndroom’ = te veel eten/ te weinig beweging. Dit kan echter niet de epidemie verklaren. Beweging heeft een beperkt effect op gewichtsverlies. Wat betreft de genen verklaart maar 2,7% hiervan het verschil in BMI. Gebruikelijke genetische varianten kunnen naar schatting 20% van de menselijke obesitas verklaren.

Milieu, onafhankelijk van dieet of lichaamsbeweging: Laboratorium en wilde dieren nemen op dezelfde manier toe in gewicht als mensen. (Bv. ratten in steden)/ BMI-volwassenen in de VS in 2006 2,3 keer hoger dan in 1988, bij een zekere calorie inname en energieverbruik. (Vermoedelijk een omrekening)

Andere oorzaken obesitas? Stress, onvoldoende slaap, virussen.

Ontwikkeling van gezondheid en ziekte in utero (baarmoeder) studieresultaten: De belangrijkste resultaten (Southampton studies, Nederlandse Hongerwinter, roken) – Verminderde groei foetus en veranderingen van de foetus blijven van invloed op de rest van het leven.

Welke rol spelen chemicaliën in de stijging van obesitas? Baille-Hamilton studie ‘de rol van giftige chemicaliën 2002 en Heindel studie 2003 – hormoonontregelaars en de obesitas epidemie. Resultaat: veel chemicaliën hebben effect op het hormoonsysteem. Hormoon verstorende chemicaliën (EDC’s) hebben invloed op vele organen. Hierdoor verkeerde signaal, geen signaal, verkeerde plaats, verkeerde tijd. (Ontregeling). Hormonen werken op lage concentraties en dat geldt ook voor EDC’s.

Hoe worden we hieraan blootgesteld? Vervuiling (voedsel,water) , pesticiden, verpakking, cosmetica, schoonmaakmiddelen. Blootstelling vroeg in het leven heeft gevolgen voor later.
Meer dan 80% van de mensen die veel gewicht verliezen, nemen daarna toch weer toe in gewicht. Een van de redenen is dat het hormoonsysteem hierbij is betrokken. Obesogenen stimuleren de verandering van cellen in vetcellen en vetopslag. Zij veranderen de controle over honger en verzadiging. (Metabolisme – door voedsel gegenereerde warmte en energie)
Vijftig obesogenen geïdentificeerd: Chemische en farmaceutische stoffen. Praktisch elk aspect van je leven wordt beïnvloed: medicijnen-farma, conserveermiddelen, vinyl vloeren, plastics, desinfectiemiddelen, verf, oplosmiddelen, cosmetica (shampoo, oogschaduw, lipstick, bodylotion etc.), hulpmiddelen (sealen) tandarts.

Er wordt verwezen naar bijvoorbeeld Tributyltin (TBT) een aangroei werend product. (Verf, conserveermiddelen, vinyl, plastic). Proeven met muizen waaruit vetophoping bevestigd werd, prenataal problemen dan zwaarder later in het leven. Effecten zijn erfelijk. Cellen werken niet normaal, reageren niet op signalen uit het lichaam. (4 generaties).

Dieet en beweging alleen zijn onvoldoende om obesitas epidemie te verklaren. Obesogonen stimuleren vetopslag en maken ongezonde vetcellen. Van invloed ook voorgeschreven medicijnen Thiazolidinedione tegen diabetes, Atypische antipsychotica, antidepressiva. Milieuvervuiling organotins, estrogenen (BPAY/DEHP, PFOA’s). Veel schimmelremmers, organofosfaten, parabenen)

Prenatale blootstelling obesogenen laat epi genetische (erfelijke) veranderingen zien en latere obesitas aanleg.

Naar mijn beleving gaat het bij blootstelling om een vertraagde groei van het ongeboren kind, waarbij cellen zodanig worden beïnvloed, dat het leidt tot obesitas later en de erfelijkheid hiervan.

Wim Verhoeven vertaald onder voorbehoud van fouten door gebrek aan expertise.
23/10/2018

De video

Steun ook ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag