Omega 3 niveau betere voorspeller overlijdensrisico dan serum cholesterol

Volgens een studie was het risico op overlijden aan alle oorzaken 33% lager bij deelnemers met het hoogste gehalte aan omega 3 in het bloed.

Een recent onderzoek, verschenen in het Journal of Clinical Lipidology, onderzocht de waarde van het meten van EPA- en DHA-omega 3-vetzuren, om te schatten wat iemands risico is op het ontstaan van bepaalde ziektes. In dit nieuwe rapport, van het team van hoofdauteur van de studie dr. William Harris, staan de meetgegevens van de “Omega 3 Index” (EPA- en DHA-gehalte in membranen van rode bloedcellen) van 2500 deelnemers aan het Offspring cohort ofwel het Nakomelingencohort van de Framingham Heart Study.

Het betrof kinderen van de oorspronkelijke Framinghamstudie-deelnemers, die begon in 1948. Het resultaat was dat het risico op overlijden aan alle oorzaken met ongeveer 33% afnam als de groep met de laagste omega 3-index vergeleken werd met de groep met de hoogste index.

Alle huidige deelnemers waren vrij van bekende cardiovasculaire ziektes (CVD; cardiovascular disease) bij aanvang van de studie. De onderzoekers richtten zich voornamelijk op de totale mortaliteit (sterfte aan alle oorzaken) als eindpunt, maar ook de sterfte aan CVD, kanker en andere oorzaken werd bijgehouden. Bovendien werden de verbanden vermeld tussen de Omega 3-indexniveaus en het risico op alle CVD-gebeurtenissen (al dan niet fataal, hartaanval of beroerte). Bij aanvang waren de deelnemers gemiddeld 66 jaar oud en er waren meer vrouwen dan mannen bij. De studie volgde deze mensen en hun ziektegeschiedenis tot ze ongeveer 73 waren. De resultaten werden statistisch gecorrigeerd voor een heel scala aan factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de uitkomsten.

Volgens de studie, die werd bekostigd door de National Institutes of Health (NIH) in de VS, bleek een hogere Omega 3-index verband te houden met een lager risico op een CVD-gebeurtenis, alle coronaire hartziektes en alle herseninfarcten. De categorie die het meest correleerde met de Omega 3-index was de sterfte aan alle oorzaken, dus juist niet sterfte door cardiovasculaire oorzaken of kanker. Dit lijkt een breed spectrum aan gunstige invloeden van EPA en DHA in het lichaam te suggereren; invloeden die niet met slechts één pathologisch proces te maken hebben (zoals de opbouw van plaque in de aderen).

Het verband tussen hogere gehaltes aan omega 3 in het bloed en een lager overlijdensrisico wordt in ten minste drie andere studies ook genoemd, maar wat aan deze studie nieuw was, is de vergelijking die de auteurs maakten tussen serum cholesterol en de omega 3-index, twee “risicofactoren” voor hartziektes. “We weten allemaal dat het serumcholesterol een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziektes is en omdat deze ziektes een belangrijke doodsoorzaak vormen in de Westerse wereld, zou je redelijkerwijs verwachten dat een hoog cholesterolniveau een hogere risico op vroegtijdig overlijden zou betekenen,” zegt dr. Harris.

“Dit bleek hier echter niet het geval te zijn. Als we het bij aanvang gemeten serumcholesterolniveau vervingen door de Omega 3-index in dezelfde multivariabele modellen, bleek de eerste factor met geen van de bijgehouden uitkomsten een significante associatie te vertonen, terwijl de laatste factor gerelateerd was aan 4 van de 5 beoordeelde uitkomsten.” Er is meer onderzoek nodig om te proberen deze bevinding te repliceren en om te bepalen of het tijd is om te beginnen met het meten van de Omega 3-index bij routine-bloedonderzoek, naast cholesterol en glucose.

Vertaling: A. Zwart 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag